Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Сине Мой, дай Ми сърцето си!


Recommended Posts

Притчи 23:26
Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища,

Лука 2:19
А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си.

Лука 2:51
И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

 

УПРАЖНЕНИЕ 1: Дишане на Любовта
Това е специално разработена техника, която позволява да се настроим на Канала на Божествената Любов, източник на Храната на Боговете. Аз наричам този метод "Медитация на Дишането На Любовта" Изучете схема 4 и следващите
указания.
Упражнявайте се всяко утро и всяка вечер не по-малко от 5-10 минути, до тогава, докато не усетите, че целите сте пропити с любов, и всичките ваши действия изхождат от любовта. Отначало изпълнявайте долната медитация всяко утро, след това в течение на деня (винаги когато имате възможност), и след месец (или малко повече) ще усетите резултат.
1 Първа стъпка: Представете си в себе си лъч от чиста любов, влизащ от сърцето на Божествената Майка във вашата сърдечна чакра.
2 Втора стъпка: Дълбоко вдишайте тази любов повтаряйки "Аз съм Любов"- продължавайте да повтаряте тази мантра искрено.
3 Трета стъпка: Издишайте тази любов от своето тяло, повтаряйки искрено "Аз Обичам", и си преставете, че всяка ваша клетка се напълва с тази любов и се излива от вашето аурично поле във външния свят.

Едновременно се обръщайте към себе си с думите "Аз те Обичам, Аз те Обичам, Аз те Обичам" до тогава, докато не почувствате леки убождания по цялото тяло.
Това упражнение ще направи вашите клетки и атоми по-възприемчиви към чистата любов на Божествената Майка, а също усилва вашето Божествено Сърце и вашата способност да привличате и излъчвате любов. Едновременно с това то ще изведе модела на вибрациите на вашия мозък от зона Бета- Алфа в зона Тета- Делта.
Тази техника е великолепна още и за това, че помага да усетим състраданието към хората, към които изпитваме неприязън и които осъждаме. Тя също ни помага да свалим всичките свои маски и прикрития и да видим какви сме в действителност.
Безусловно вие можете да се убедите в ефективността на този метод само от собствен опит. Както вече се е говорило в много книги, при повечето прости дихателни техники се използва мантрата "Аз съм Любов" или "Аз Обичам", което помага да се успокои, според изразяването на индийските йоги, нашия подскачащ ум - маймуна. Подобни техники ни помагат да станем по-събрани и съсредоточени. На много хора не им се отдава да се съсредоточат на своето дишане за повече от минута или две, след което те се улавят за мисли за работата, за покупките или за още нещо. Но, ако не се научите да контролирате вашият ум, вие няма да можете да се настроите на Канала на Божественото Хранене. Това е необходимо предварително условие за достигане на вътрешното и външното поле. Особено това касае до жителите на запада, не привикнали към покой и тишина.
Джасмукин

Въпреки, че вече засегнахме тази програма в другите книги, повтарям я отново, защото тя играе важна роля в поддържането на потока на Божественото Хранене. Този код на програмиране се използва за стабилизиране на нашето тегло, след като сме се отказали от употребата на физическа храна, а също и за поддържане на тялото в хармония на всички нива. И независимо от това, храним ли се с твърда храна или не, този код неутрализира клетъчната ни памет за миналите животи. Той също помага да се преодолее ограничеността на нашето възприятие за обкръжаващия ни свят.
Това кодиране трябва да се извършва всеки ден, и то включва искреното повтаряне на следващата мантра: "Съвършено Здраве, Съвършено Равновесие, Идеално Тегло, Идеален Облик - СЕГА" По време на повторението събирайте пръстите в мудри, съединявайки поред всеки от пръстите с палеца.

Храна на Боговете
fen_pr.jpg
Джасмухин
Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Жените трябва да спасят света и ще го спасят. Само майките могат да спасят света. Който мисли, че светът може да се спаси и подобри вън от майката, той се самоизлъгва, той е на крив път. Всички свещеници, проповедници, учители, управници трябва да се обединят около майката. Най-възвишената, най-силната дума в свита е „майка." Думите „Бог”, „Господ” подразбират Божествената майка.

https://beinsa.bg/beseda.php?id=162

 

 

Link to comment
Share on other sites

Казва се в стиха: „И ангелът рече на жените“. – Защо рече на жените, а не на мъжете? Бог говори първо на сърцето. Той казва: „Сине мой, дай си сърцето!“ – Жената сърце ли е? Всеки мъж и жена имат сърце. – Значи, най-напред невидимото, вечното почва да говори на сърцето. Него търсите вие – проявената Божия Любов.

..…………………………………..

Сърцето е пулсът на целия космос. Във висшата математика има изчисления, които ние не знаем. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцата на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво. У някои хора сърцето, като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други след 20 удара се явява един малък промеждутък; у трети – след 30 удара; у четвърти – след 100 удара и т.н. А знаете ли какво са тези промеждутъци? – Свързване с други светове. В тези промеждутъци сърцето като че ли моментално спира и всичко остава в момент на покой, за да можеш да чуеш една Божествена мисъл, която се предава на душата ти. Щом я чуеш, движението на сърцето пак започва. Значи всичкият шум трябва да престане, за да чуеш Божествената мисъл. Следователно според съотношението на ритъма тази междина показва с какви светове си свързан – с Млечния път или с други съзвездия. В този момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели. Някой път сърцето на едного престава за повече и той казва изплашен: „Сърцето ми спря!“ – Не бой се, промеждутък е това, няма нищо. Какво се плашиш? Едно време сърцето ти не е туптяло. Има много начини, по които човек може да живее. Това е хубостта на живота! Бог може да създаде това сърце и по друг начин, да го преустрои. Ние едва сме започнали живота на сърцето.
…………………………………………………...

Чисти по сърце трябва да бъдем всички! Да не се съмняваме в Бога!

https://beinsa.bg/beseda.php?id=626

Link to comment
Share on other sites

Който прави хубавите плодове. Той е. Тия плодове са Негови. Те са излезли от Неговото сърце, от Неговата душа. Той ги е направил. Казваме, това дърво ги роди. Дървото е само проводник. Всички хора са проводници на ония хубавите мисли и желания, които идат от Него. Всичко онова хубаво е от Него. То е навсякъде. Казваме: Къде е Господ? В хубавите плодове. Къде е Господ? В онзи хубавия, честния поглед. В онова благородно сърце, Бог е в светлия ум, в онази благородна душа, в онзи благороден помисъл. Всеки човек, който ви приема добре, там е Господ.

..………………………………..

А пък онзи човек, който има знанието, той би си направил една дреха от слънчеви лъчи. Вълна има доста, която иде от слънцето. Онзи човек, който има знания, ще събере своята храна от слънцето и въглища няма да ходи както сега да чака, да му дадат. Ще събере доста гориво от слънцето. Тя ще бъде енергия без дим. Туй е бъдещето, дим няма да има, караница няма да има. Дългове няма да има. Смърт няма да има.

https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=3627&status=1&high=Слънце храна#result_1671029

 

Link to comment
Share on other sites

„Енергията, която нашето Слънце получава от Централното Слънце на нашата видима вселена, първоначално е положителна, но после се поляризира на положителна и отрицателна. По голямата част от енергията, която нашето Слънце приема от централното Слънце, се консумира от нашето Слънце и сравнително малка част от нея отива на планетите. Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват. Като проникват в земните пластове, последните поглъщат от тях всички хранителни елементи и остава само това, което не може да ползва. Така преобразени, тези енергии вече не са полезни за развитието, и затова се изпращат от Земята в космическото пространство, и оттам, по известни пътища, се връщат пак на Слънцето. Последното, от своя страна, ги препраща към Централното Слънце за по-нататъшна преработка, за да добият своя първоначален ритъм. В организма стават процеси, аналогични на процесите в Слънчевата система. Слънчевата енергия, като дойде в мозъка, претърпява такива видоизменения, каквито претърпява, като дойде на Слънцето от Централното Слънце. Нашето Слънце играе ролята на сърце, а още по-добре играе тази роля Централното Слънце. Както нечистата кръв от тъканите трябва да се върне към сърцето и от там в дробовете, за да се пречисти, така също и енергиите на Земята се възвръщат към Слънцето, за да добият първоначалния ритъм. ”(В Царството на Живата Природа › „Влиянието на слънчевата енергия”)

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

„Бялото Братство ще вземе надмощие в света.

Главното ядро на Шестата раса ще се състои именно от тези Бели Братя, които ще дойдат отгоре. Разбира се, ще има и от сегашните хора, които са по-готови.

Избраните от всички народи ще преминат в Шестата раса. Тогава ще се говори за Братство и Любов. Сега бялата раса е на силата, на параходи, самолети и пр. Никога светът е нямал такива разрушителни сили, както бялата раса. А Шестата раса е на сърцето. Тя е започнала, но докато израсне ще има време. Шестата раса постепенно приготвя условията за побратимяване. Сега се полагат основите, гради се.“

(из „Разговори с Учителя“)

Link to comment
Share on other sites

Във всеки човек има зачатък на усещането на Висшия свят – точка в сърцето, която неотстъпно привлича и подтиква човека. Тя се събужда при такива обстоятелства, че е трудно да се повярва, как изобщо това е могло да се случи?

Работата е в това, че ние се намираме в духовното поле, в Твореца. Няма материя, този свят го няма, но има духовно поле, в което се намират всички души. В безсъзнателно, спящо състояние. И ето, че в някои от тях се пробужда стремеж да се събудят, да разкрият истинското си състояние.

Когато човекът започва да вижда света чрез точката на душата, той стига до друго възприемане на реалността. Това е нов орган на усещане, допълнителен към петте телесни (зрение, слух, вкус, обоняние, осезание). В този нов орган на усещане аз възприемам образ, който наричам „Висш свят”, друго измерение. И себе си, и този свят аз възприемам в друго, ново усещане.

Кабалиста Михаел Лайтман

 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Път със Сърце. 

Учението на древните толтеки, представено от Теун Марес. Линковете са от spiralata. net. Ще пускам книгите една по една, в отделни коментари за да могат да се теглят директно от тук с кликане върку книжката.

Толтекските учения - том 1
no.jpg
Марес, Теун
Link to comment
Share on other sites

На 8 февруари 1917г. Учителя започва поредицата беседи пред сестрите от цикъла „Великата майка“. Пет години преди да отвори вратите на Школата през 1922г., той дава напътствия и методи за духовна практика на жената и майката. Чрез майката говори Разумната Природа, чрез нея говори сърцето на света! Майката е израз на Разумната Природа – великата Световна Майка. И ако Природата е несъкрушима в своите цели и планове, такава е и любовта на майката.

Съществуването на майчината любов е гаранция за красивото бъдеще на човечеството. Любовта на майката не е от света – тя иде от небесните сфери, за да покаже, че Любовта управлява света. Любовта на майката е онова слънце, което дава живот, топлина и светлина на всички в дома.

Още в първата беседа от цикъла, Учителя дава ключ за духовна работа – „Мога!“

„Започнете с най-малкото – с думата мога. Дойде ви голяма скръб – кажете в себе си мога, страдате – мога, трудите се – мога. Кажете си: „Всичко мога чрез Христа!” Ако не разберете думата мога, не можете разбра и Христа. В Христовото учение винаги има думата мога…. Спрягайте глагола мога. Ако не можете да решите някой въпрос, казвайте мога. Ако е за добро, думата е като ключ, но ако я употребявате за лошо, няма да ви послужи. Употребете я за повдигането на човечеството, за просвета на ума и сърцето."

Първата беседа – „Хигиена на човешката душа"

https://petardanov.com/…/88-1917-02-08-%D1%85%D0%B8%D0%B3%…/

Всички беседи от цикъла:

http://beinsaduno.bg/index.php…

Link to comment
Share on other sites

Христо Вътев, ръководител на ББ Варна:

"Тук ще направя кратък конспект на нещата, по които сме работили през 2019г.

Новите сайтове и възможности:
1. Основният сайт, който продължаваме да развиваме https://petardanov.com/
2. Сайта, който сме направили, за да може да се търси в Словото и всички други книги е https://beinsa.bg/
3. Продължаваме да публикуваме беседите в стар правопис, така както са издадени в първите издания, в сайта - http://beinsadouno.bg/
4. Сайта, в който сме подредили всички известни ни събития в братството в хронологичен ред, като се започва от 1830г. до 2000 година - http://beinsaduno.bg/
5. В този сайт публикуваме беседи, преведени на чужди езици - http://www.beinsaduno.net/
6. Този сайт съм го направил, за да могат да се подредят полезни линкове за изтегляне на по-големи пакети с книги и други - http://beinsaduno.org/
7. Този сайт е посветен на музиката на Учителя и е като голям плейлист с много братска музика за слушане - http://beinsamusic.com/
8. Варненският братки сайт - http://bratstvo-varna.com/
9. Немската версия на основния сайт - http://de-petardanov.com/
10. Английската версия на основния сайт - http://en-petardanov.com/
11. Руската версия - http://ru-petardanov.com/
12. Италианската версия - https://it.beinsaduno.net/
13. Испанската версия - https://es.beinsaduno.net/
14. Френската версия – https://fr.beinsaduno.net/
15. Сайт, посветен на Завета на цветните лъчи на светлината - https://zaveta.info/
16. Голяма хронология на братството - http://beinsadouno.bg/chronologia.html
17. Списък с всички аудио беседи - http://xn--80abkcp4acixw.com/index.php?/topic/2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA/
18. Сайт, от който можете да си поръчате фототипни книги с беседи - http://fototipni.com
19. Нов сайт на Лили Димкова, който направихме - http://lilidimkova.com/
20. Сайт за хора с увреждания – Национална мрежжа за хора с увреждания- https://network-hv.com/
21. Сайт, който служи като полезни линкове към сайтовете като портфолио- http://petardanov.info/
22. Сайт, посветен на „Призвание към народа ми български“ http://prizvanie.bg/
23. Сайт с извадки от беседите, посветен на окултните методи в школата- http://xn--b1abgge4c.com/
24. Сайт, посветен на четирите основни проекта, по които се работи - http://www.uchitelia.com/
25. Радио с аудио беседите на Учителя - https://radiobeinsa.com/
26. Сайт, посветен на Рудолф Щайнер. В сайта са публикувани около 2017 лекции, в които може да се търси по ключови думи - http://rudolfsteinerbg.com/
27. Сайт с много стари книги, който правим сега. В сайта има около 3000 стари книги.
28. Сайт, посветен на Сведенборг – http://svedenborg.com/
29. Сайт, на който се качват всички аудио беседи, както и музика –
- Аудио беседи- https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets
30.
31. Сайт, който е като социална мрежа за братството - https://verigata.com/
32. Форма, от която всеки може да се абонира за получаване на ежедневен имейл с беседите, четени за деня, както и други събития от братството - https://beinsa.bg/subscribe.php
34. Сайт, от който могат да се изтеглят файловете, събрани до сега https://vatevs.com/
41. Направили сме страница на която са сравнени всички беседи които са в два варианта. https://beinsa.bg/list_twice_side.php
 
  •  
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Из братска група обособена около Елеазар Хараш: "Летецът - космонавт, Владимир Джанебеков

разказва за засекретено откритие от експеримент, който направил при престоя си в безтегловността на орбитална станция през 80те на миналия век.

Относно тази възможност по подобие на гайката и нашата планета Земя,

въртяща се около оста, да се превърти

говори Учителят Петър Дънов на августовския събор във Велико Търново за посрещане на Божествената Нова година половин век преди това

в беседа, озаглавена "Новото Човечество",

където се казва:

"Във висшата механика на окултната наука има едно твърдение, според което при движението на едно колело на всеки сто милиона обръщения

има едно изключение.

Такова едно колело е и нашата Земя.

И тя ако обиколи сто милиона пъти около Слънцето,

и в нейното движение ще има едно изключение - катастрофално или във възходяща степен - благотворно. Такива изключения са ставали много често, такова изключение иде и сега. Нашата Земя е направила толкова обръщения и е много близо до изключението. Кога ще дойде това изключение няма да кажа датата. Сега може да не вярвате, а като дойде този ден, ще го проверите."

И още по-конкретно той пояснява, че:

"Може да приложим този окултен закон и по отношение на Слънцето. Когато то направи сто милиона обръщения, ще дойде едно изключение. Съвременните учени казват, че Слънцето, за да направи едно обръщане, нужни му са двадесет милиона години. Знаете ли какво ще стане в света, когато Слънцето направи едно такова изключение?

Ако това изключение попадне в низходяща степен, цялата слънчева система ще угасне, нашето Слънце ще потъмнее, а с това и всякакъв живот ще престане.

Ако това изключение попадне във възходяща степен, слънчевата енергия ще се увеличи десет пъти и тогава да му мислят хората, които са на Земята.

Тъй че, сега има едно

приблизително съвпадение -

и Слънцето, и Земята са направили своите сто милиона обръщения и сега идват две изключения.

Това е едно твърдение, което мога да докажа математически, с факти и данни, но не на това общество. Иска време, за да ви докажа формулите и фактите, с които окултната наука си служи."

За отбелязване е, че Учителят Дънов говори за това събитие преди половин век като за неоспорим бъдещ факт с определена ДАТА дори :

"С това не искам да вселявам страх, но казвам, че има изключения и всеки човек трябва да бъде готов на поста си да ги посрещне.

И Христос казва: "Блажен онзи раб, който стои будно на поста си, за да не би, като дойде господарят му, да го намери заспал."

Ако вие мислите, че като ядете и пиете, животът ще си върви тихо, спокойно,

лъжете се.."

https://youtu.be/CaajOWT9kM8

Японски земетръсни къщи за бъдещи комуни: https://www.kmeta.bg/vdignaha-kusta-za-2-chasa-struva-4000-…

Link to comment
Share on other sites

https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=phrase&id=302&status=1&high=във висшата механика на окултната наука има едно твърдение, според което при движението на едно колело на всеки сто милиона обръщения има едно изключение&fbclid=IwAR3-qhsVpyceeHYd6sVgdVoZwF83KIPJ_YJwPqTagG5-gB8ndcvzaC-jE-g#result_1370136

Този век е определен като век на чистене. И ако Кавказката раса не приеме Новото учение, ще стане една катастрофа – половината от Европа ще потъне под океана, а културата ще се пренесе в Африка. През този мир сега иде магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно. И тази вълна ще се предшества от признаци, като земетресения, омрази, ненависти. Злото ще се увеличи – това са войните, които се готвят. Но има всички условия да стане обединение на народа и положението на българския народ е много добро. Влиянието на Европа му съдейства, за да се повдига, а именно съдействат му германското и английското влияние, за да се той повдига. Опасността е само там, че с въздигането на България управляващите могат да се заблудят, като го ударят на ядене и пиене, и да забравят, че са били петстотин години под робство. Затова именно ние работим – да се не повтаря робството. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=30&status=1…

И тъй, надеждата е бъдещата велика наука, която ще осмисли живота на земята, ще ни научи, как да преустроим училищата, съдилищата, как да се храним. В този бъдещ свят гробища няма да има, и тогава Христос ще дойде. Тази земя, в която сега живеем, ще се преустрои. Този свят ще потъне под водата, нови континенти ще се създадат, нов въздух ще има.https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=262&status=2…

Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров Европа. Ще остане един голям остров на белите. Част от Азия, Франция, Белгия, Париж потъват вече. След прокопаването на Нил в Египет се създава египетска култура и черната култура в Африка се изолирва. Има проект Сахара да се наводни – ще бъде море и тогава около него ще бъдат създадени културни места. Сахара е по-ниска от морския уровен. Климатическите условия ще се изменят.

Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която иде, може да изгори цялата земна кора – повърхността ѝ. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а хората на света не ще се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята, покой за тях не ще има. Тая магнитна духовна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан, а ще потъне Европа – континентът на бялата раса.https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=338&status=1…

Балканският полуостров постепенно се снишава и ще потъне. Средиземно море, което ще дойде до Родопите, и тогава българите ще имат пристанище. Та няма защо българите да се борят за излаз на Бяло море, на Средиземно море ще го дочакате било в плът, или вън от плътта. Земетресенията се определят по точки и сега вървят постепенно, но още не е дошло до тук. Сега са например към Формоза (о.Тайван), Япония, Америка, а Балканският полуостров е оставен за по-далечни времена. Част от гръцките острови, Мала Азия ще потънат. Това са предсказания, за които време не се определя.https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=1136&status=1…

Ако човек не измени пътя на своето движение и не се подчини на Божествения закон, ще потъне в земята, заедно с къщата си, на 280 метра дълбочина. Така са потънали цели континенти. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=1614&status=1…

Link to comment
Share on other sites

https://www.youtube.com/watch?v=n_kVNOlhPMM#t=0

Учителя ни подготвя за настъпването на шестата раса на Земята, но ето какво казва за седмата:

Преди шест хиляди години вие сте били в Египет, гдето сте учили Египетската мъдрост; пратили са ви в този народ, за да го подигнете, но понеже не сте изпълнили своята длъжност,изпортили сте я, затова ви сформироват в тази Верига, за да изправите своите погрешки. Вие сте се провинили и в непослушание. Някои работи сте изпълнили много добре, но някои не сте и затова сега сте турени в положение да ги изпълните. Вие не сте били по-напред в този народ, а сте били в Египет, ходили сте с евреите през пустинята, ходили сте в Ханаан, преминали сте в Гърция, Рим, а след това озовавате се между славяните. Разбира се, пак ще кажа: много от вашите длъжности сте изпълнили, а много не. Най-после Братството ви изпраща между тоз народ, за да го подигнете. Всички вие почти, след като свършите работата си между славянството, ще отидете в Америка, обаче всичко това ще бъде подир хиляди години, когато настане седмата раса.

Най-напред дойде Христос да помогне на тия ангели, които се оплетоха тук. И те са тия, които са се отказали да помогнат на человечеството и тези са именно ангелите, които за тая им вина са изгонени. А тези, които се съгласиха да помогнат на човечеството, те пък се оплетоха в човешката раса. И така, излиза, че Христос дойде тук да помага на тези паднали ангели, които дойдоха тук да помагат на человечеството, а се оплетоха; но Той не дойде да помага на тия ангели, които се отказаха да помагат на човечеството, защото тези последните се изхвърлиха съвършено и те са именно дяволите. Но всичко това аз ви казвам така, мимоходом; тия работи не са важни за вашето развитие.

https://beinsa.bg/beseda_s.php…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2388706197824545&set=a.1530442770317563&type=3&theater

https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM&fbclid=IwAR2cUORyVKPPnBoCBkSv9fsDOsxgxnY_XNxIRWKZJ8jHlaEwyCpga9XRB60

 

Link to comment
Share on other sites

МЪДРОСТТА НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА
( трета идея за размишление )
Продължение с Мусаши

Смъртта е наречена его, а Същността е наречена свобода.
Истинският воин не е просто боец, той е тайна от ядрото на Истината. (Ако си спомняте оня случай с Али, племеникът на Мохамед, когато иска да посече един от враговете – онзи го заплюва и Али оттегля меча си, не го пробожда. И той му казва: „Защо постъпваш така?“ Али му отговаря: „Аз не убивам от слабост. Аз обичам Бога и служа само на Божията воля. Служа само на Бога и убивам по Божия воля, а не по своеволие“. И този човек приема исляма.
Егото винаги умира, защото върху него я няма следата от Истината.
Ако съзнанието ти е в Истината, враговете вече са победени.
Нищо не може да отклони този, който твърдо е избрал да търси Истината.
Предаността на истинския воин е отвъд живота и смъртта. Тази преданост е по-дълбока от живота и смъртта. Този Воин има в себе си най-древния меч, наречен Духът.
Воинът на Истината, казва Мусаши, има хилядолетни очи.
Ако имаш сила без Дух и Истина, то тази сила ще ограби целия ти живот и целия ти Път.
Воинът на Истината има по-бърза бдителност от всички рефлекси и инстинкти, съществували някога и сега. Този воин не разчита на инстинкти и на рефлекси, защото Истината е по-бърза и ги изпреварва.
Открий Истината и злото ще умре.
Който воюва без Истината, е обречен дори при всяка победа.
Само Истината умее да създава тайната сила.
Който не търси Истината в бойните изкуства, той ще получи само дисциплината. (Разбира се и това е нещо, ще помогне в други животи, но той ще има една гола дисциплина).
Егото е крадецът на твоята душа и затова воинът си е създал меч – мечът на Истината.
Животът в егото е живот в мрачна земя.
Егото е коварен убиец на човека, но този убиец не е воин – той е само боец. Твоята дълбочина е воин и трябва да го победиш. Срещу безсмислената сила на егото трябва да изпратиш безмилостната сила на Истината.
Егото винаги ще се завръща в смъртта, защото то никога няма чест, то никога няма достойнство.
Истинският воин знае защо Истината е скрита и Мусаши казва за себе си: Аз бях страшна сила. (Има случаи, когато той посича стотици хора по време на война, където го викат да помага, тъй като искат да заробят неговия народ. Той не помни въобще как сече. Той се превръща във вихър на Истината и не помни колко е убил, безчислено... Те го правят водач на армия... Това е страшна стихия и когато Чистотата се развихри, когато Бог ѝ позволи, защото Бог трябва да ти позволи да станеш стихия – така е действал Мусаши и в случая.) И тука казва: Аз бях страшна сила, която служеше на Истината, но не знаех доколко съм достоен за нея. Истината е изящна, разбрах, и смъртоносна.
Без Истината и да живееш, не си оцелял. В Истината е Пътят, а в егото са победите и загубите.
Егото винаги ще живее с лъжата си, а мъдрият винаги ще живее със Същността си. Егото държи на своето си до смърт и всякога придобива смъртта си. Егото е без развитие. Това е старият живот в лъжата, живот, в който няма достойнство. Дори когато има поклон, няма достойнство. (Както ви казах, някаква фитнес-програма.)
Егото и родено и неродено – все е умряло. Т.е. няма значение дали такъв човек е в този или онзи свят. Той е все нещо умряло, защото той е без Истината в себе си.
Когато убих много хора с его, знаех, че убивам мъртъвци. И настина прозрях, че много мъртви са в света, но уж все едно че живеят, минават за живи. Те не знаеха, че бяха умрели.
Човек с его е всякога провален, защото той е в конфликт със себе си.
Какво нещо е егото? – Старият, паднал свят. Учителят го нарича остатъци от старите цивилизации, застоя на миналите цивилизации.
Егото вижда заблужденията и все повече се заблуждава; воинът вижда Истината и все повече се самоусъвършенствува.
Срещнах велики духове на Земята и нямаше какво да победя в тях; те бяха победили себе си и аз дълбоко им се поклоних.

АУМЪ

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Един ловджия, който ходел често на лов в Стара планина, разправял следната опитност. Като минавал край една река в планината, видял на брега на ръката една мечка с пет малки мечета. Те си играели край брега, а майката постоянно бъркала във водата и вадела малки рачета, които давала на мечетата си. Той се спрял да ги наблюдава, но какво видял? Докато майката подавала по ред рачетата на малките си, едно от тях изпреварвало другите и изяждало рачетата. За другите не дохождало ред да си хапнат поне едно раче. Като забелязала това, мечката ударила силно лакомото мече, което се търколило на земята. Най-после тя тръгнала към леговището си и се обърнала към наказаното мече, но видяла, че то било мъртво. Тя го взела на ръце, полюляла го, но не могла да го съживи. Натъжена от загубата, тя влязла в гората.

И човек носи в себе си едно лакомо мече, което трябва да възпитава и наказва. Той има право да го накаже, но така, че да не го умъртви. Ако го умъртви преждевременно, ще страда. Ето защо, Христос казва: „Който иска да бъде щастлив, трябва да има калена воля, светъл ум и чисто сърце; той трябва да държи моите заповеди така, както аз държа заповедите на Отца си и да пребъдва в мене така, както аз пребъдвам в любовта на Бога." Само така човек може да бъде велик, защото Бог, Който живее в него, е велик. Следователно, отворете сърцата и душите си за Бога, да влезе в вас с своите заповеди и със своята Любов, за да ви направи велики и силни. Тогава човек казва, че всичко, каквото пожелае да постигне, е възможно. Ако държите заповедите на Бога и пребъдвате в Любовта Му, ще разберете стиха, който Христос е казал: „Невъзможното за човека е възможно за Бога". Къде е този Бог? – Във всеки, който изпълнява Неговата воля. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=171&status=1&high=мечката#result_716795

Ние сме опасни хора. Най-страшнитѣ хора въ свѣта, това сме ние. Получили сме вече послѣдната телеграма отъ слънцето. Отъ тамъ сѫ насочили своята артилерия къмъ земята и съ това ще създадатъ въ умоветѣ на всички хора коренни промѣни. Нѣма да остане глава на земята, която да не узрѣе. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=354&status=2…

Link to comment
Share on other sites

На земята сме: като тегля ножа, може да отрежа малко и от здравото месо, и то да отиде. Не, не, само гнилото месо искам да отрежа, а ако някъде съм забил ножа по-дълбоко, казвам: „Господи, ти ще ми покажеш де е“, ще прегледам, гдето съм рязал, и съм готов да ида да го изправя. Правя си сметка, гледам там, гдето съм рязал, навсякъде моите операции и проверка правя дали са здрави: ако съм отрязал повече, отколкото е трябвало, ще ида, ще изправя, тъй че никой да не се оплаква от моите операции.
https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=phrase&id=402…
До сега не съм правил операция, но казвам: Аз вярвам в моята хирургия и операцията, която ще направя, ще излезе сто на сто сполучлива, няма да има нито едно изключение. Защо? – Защото като отивам да правя операция, аз не съм раздразнен, тих и спокоен съм, концентриран съм и тегля ножа спокойно, гладко. Режа само това, което трябва да се реже и нищо здраво не докосвам. След това зашивам и работите излизат сполучливи. Зная работите, зная как да направя известни хирургически операции. Така трябва да бъдете във всички области.
https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=phrase&id=2364…
Сега вие казвате, че Учителят трябва да е много напреднал, трябва да е завършил своята еволюция. То е друг въпрос. Аз може да съм завършил своята еволюция, може да съм напреднал, но като един професор, като хирург, като дойде някой при мене, тегля ножа. Моето съвършенство, моята напредналост ще ви тегля ножа, тъй както аз разбирам.
https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=phrase&id=2398…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...