Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в света

Наряд за 18.III – 24.III.2024 г.

Изпълнява се в 6:00 ч. и в 21:00 ч. всеки ден

 1. Песента „Мирът иде вече“.   
 2. Молитва „Да се обърне всичко на добро“:

Господи, да се обърне всичко на добро. Да дойде мир между всички народи в света. България да запази пълен неутралитет. Да се пробуди съзнанието на цялото човечество и то да възприеме новата Божествена вълна, която слиза отгоре към Земята. Идеята за братството да проникне във всички души.

Амин.

 1. Песента „Мирът иде II“ (стр. 158 от Песнарката).    
 2. Молитва на Силите.   

  Господи на Силите, разпръсни всички лоши помисли на ............ (враговете ни) и на всичкото съдружие, което е с тях, и на всички други тъмни сили, които искат да спрат Твоето Свято Дело на Земята. Разбий козните им.
  Да бъде, Господи, както си казал: „Мое е отмъщението и мъздовъздаянието.“
  Да се прослави Името Ти, Господи, на Земята, и да Те познаят всички, че Ти си Единият, Истинният Бог, Спасител на Мира – Христос. Благослови всички, които Те познават и Ти служат с Дух и Истина.
  Твоята Бащинска десница на охрана и покровителство да бъде върху ония, които се подвизават в Твоето Име.
  Да се изпълни, Господи, Волята Ти на Земята и да се въдвори Царството Ти на Земята, сега и през всичките векове.

  Амин.

 3. Притчи Соломонови 3:1, 2:

Сърцето ти да пази заповедите Ми, защото дългота на дни и лета на живот и мир ще ти притурят те.

 1. Формула: „Мир, мир, мир, Господи, просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците“ (3 пъти).
 2. Поздравът на Братството

Братска група Благоевград

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 30
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted (edited)

 

Наряд за 25. III – 31. III. 2024г

Изпълнява се в 6:00 ч. и 21:00 ч. всеки ден

 

1. Песен: „Духът Божи“

2. Формула:

Господи, да пребъде твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта, Твоят Дух на Истината в нашите сърца! (3 пъти)

3. Молитва за Мир – свещена заповед

Господи, ние сме служители на Твоето Добро. Готови сме да изпълним Твоята Воля. Желаем доброто на цялото човечество. Твоят Божествен Мир да залее цялата земя. Твоята Истина да просвети всички управници. Твоята Велика Любов да обедини всичките човеци и да ги направи свободни. Всеки да бъде достоен, смел воин пред Отца и да изпълни възложената му работа.

Амин

4. Песен: „Мисли, право мисли”

5. Първо послание на Апостол Павел до коринтяни - гл.1/10-11ст

„ Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл.”

гл. 5/6-8ст.

„Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, а с безквасни хлябове от Чистота и Истина.”

6. Второ послание на Апостол Павел до коринтяни - гл. 13/11ст

„ И тъй, братя, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на Любовта и на Мира ще бъде с вас.”

7. Формула:

Отче мой, твоите пътища са вечни и неизменяеми. Ти Си Един, в когото всичко съществува и се обединява. От Твоя Живот всички ние приехме благодат за благодат, сила за сила, любов за любов. Защото Твое е Царството, Силата и Славата во веки! Амин

8. Псалом 84 - 11-13ст

„Милост и Истина ще се срещнат, Правда и Мир ще се целунат;

Истината ще изникне из земята, и Правдата ще надникне от небесата;

и Господ ще даде Добро, и нашата земя ще даде своя плод.”

 

9. Псалом 67 (от Библията на Учителя)

Бог да се смили над нас и да ни благослови!

Да възсияе с лицето Си над нас!

За да се познае на земята Твоят път,

сред всичките народи – спасението Ти.

10. Песента „Братство, Единство“   

https://www.facebook.com/watch/?v=1003798203116653

11. Поздравът на Братството

 

Изготвил: Бр. група Разлог

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в света

Наряд за  01. IV – 08. IV. 2024г

Изпълнява се в 6:00 ч. и 21:00 ч. всеки ден

   

    1. Песен: Аум

    2. Молитва на Времената

Господи, Боже мой, Великий и Святий Учителю на всяка любов и мъдрост, на всяка милост и правда, чуй молбата на тези, които уповават на Тебе в това съдбоносно време. Благий Господи, заради Твоята Велика Любов прости прегрешенията на човеците, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи вярата ни, пробуди душите ни, да Те познаем всички и да изпълним Твоята Бащинска Воля. Изведи ни из тъмния дол на всяко невежество, гордост и грях. Смири ни и озари ни с Твоята Истина. Дарувай ни Твоята Любов и открий ни правия път на живота. Върни на Земята, Господи, Твоя изгубен мир. Дай светлина на всички, да напуснем всяка лъжа, всяка корист, всяка вражда и насилие, да изчезне завинаги от човешкия ум мисълта за война. Навред да  братя и Твоята Любов и Твоят Закон са правият път на живота ни. Изпрати, Татко наш, както Си някога пращал, светии, пророци и гении да бъдат глава на народите навред. Предай, според Твоя благ помисъл, Земята да е наследство на кротките и направи любовта на добрите хора да е канара на човешкото братство. Великий Учителю наш, Дух от Всеблагия Бог, възрасти ни за обилна жетва за Святото Божие Дело, за Което Ти работи на Земята. Укрепи ни по Божия План чрез всички Небесни ангели и светии, Които са верни служители от Всемирното Бяло Братство.

        Освети ни да работим с всички добри человеци. Предай знание, вяра и  сила      на Твоите земни сеячи и на всички, които Ти Си призовал за Господа, да изпълним своята задача до край.

Нека народът, сред който работим, избраната челяд славянска, да изпълни Волята Божия! Да бъде славянството светилник и крепост на Божието Дело между народите и да се увенчае с пълен успех Божият План на Земята!

Да бъде Волята Божия! Да дойде Царството Божие и да се вселиш, Ти, Господи, Боже наш, в душите на човеците завинаги!

Амин

3. Музикална формула „Мир, Мир, Мир. Мирът носи Божията радост“ и песента „Мирът иде вече“, дадена от Учителя през 1918 година.

„Мирът иде вече, мирът иде вече, мирът иде вече, тъй Наш Господ рече. Тъй Наш Господ рече, мирът иде вече, мирът иде вече, тъй Наш Господ рече“. Youtube.com Мирът иде вече /

4.. Формулата : „Мир, мир, Господи просим! Разумност, Светлина и Сила в умовете на человеците!“ – 3 пъти

5. Тайна молитва за мир

6. Формулата:  Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя!“ – 3 пъти

Изготвил:  Кресна

 
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

Наряд за 8. IV – 14. IV. 2024г

Изпълнява се в 6:00 ч. и 21:00 ч. всеки ден

Песен на светлия път

Молитва на благодарността

Молитва Лозинката – сутрин, обед, вечер

Изпълнява се: сутрин 1-а част - 6:00ч

обед 2-а част – 12:00ч

вечер 3-а част - 21:00ч

 

Изготвил: Бр. група Петрич

Link to comment
Share on other sites

Наряд за 15. IV – 21. IV. 2024г

Изпълнява се в 6:00 ч. и 21:00 ч. всеки ден

 

1. Песента "Радост".Радост, Радост, Радост на Живота ми, ти веселиш сърцето ми, ти веселиш сърцето ми."

2.Добрата Молитва

3. Псалом 91

4.ЛОЗИНКА за идването на Божия Мир  

„Желая, Господи, във всичката Твоя пълнота да дойде Твоят Мир в моето сърце и в сърцата на всички,за да носим мир и радост на всички страдующи, на всички онези, които Те чакат и са готови да извършат всичко на Земята, за Твоята Слава.   

Благослови, Господи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на Името Ти на Земята.   

Да бъде, Господи, тъй както си казал:"Мир ви оставям, Моя Мир ви давам."

5.Молитва за запазване на България:

  „Господи, смили се на България,изпрати Божествените Си Сили да я пазят от разруха, земетресение,наводнение, киша, суша, глад, град, и други природни бедствия.Мир и Любов да настане по лицето на цялата земя.“ (три пъти) 

Амин

 

  6. Формула  "В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа." (три пъти)

Изготвил: гр. Гоце Делчев

Link to comment
Share on other sites

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в света

Наряд за  22. IV – 28. IV. 2024г

Изпълнява се в 6:00 ч. и 21:00 ч. всеки ден

 

1. Молитва за всеки ден:

Господи, просвети ума ми, благослови сърцето ми, усили волята ми, паметта ми, вярата ми, да оправдая своето съществувание и да реша задачата, за която съм дошъл.

Господи, моля Ти се, изпрати ми Твоя Дух да внесе в моето сърце, в моя ум, в моята душа плода на Любовта, благото на Радостта и Мира, основата на Твоето Търпение и Милосърдие.

Амин.

 

2. Формула за ограждане 3 пъти:

„Огради ме, Господи, с великата броня на Божествения живот и Божествената Любов.“

 

3. Псалом 133

4. Песен: Вдъхновение

5..Поздравът на Братството

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов. (три пъти)

 

Братска група с. Ярлово

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...