Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

Обични  братя и сестри,

На Рила имаше инициатива от братя и сестри ежедневно да се прави молитвен наряд за мир и разбирателство, както в България, така и между всички народи.

Предлагаме всяка седмица  различна братска група да предлага кратък наряд, който да отговаря на гореспоменатите изисквания. По този начин тази Молитвена верига да докосне  всички  и в нашето единство да се прояви силата и`. Редът на групите ще се определи впоследствие.

Нарядът се изпълнява всеки ден сутрин от  06.00 и вечер от 21. 00ч

Започваме с наряда от Рила:

1. Добрата молитва

2. 91 Псалм

3. Формула: 

Мир, мир, мир,  Господи просим. Разумност, светлина и сила в умовете на человеците! /3 пъти/

4. Тайна молитва за мир и  разбирателство в България, Славянството и между всички народи

 

Дал Бог добро на всички

П.П.

Добрата молитва :  

Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща,

Който си ни подарил живот и здраве, за да Ти се радваме,

молим Ти се, изпроводи ни Духа Си

да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

 

Научи ни да правим Твоята Воля,

да осветяваме Твоето Име

и да Те славословим винаги.

 

Осветявай духа ни,

просвещавай сърцата ни и ума ни,

да пазим Твоите заповеди и повеления.

 

Вдъхвай в нас с присъствието Си

чистите Си мисли и ни упътвай

да Ти служим с радост.

 

Живота си, който посвещаваме на Тебе,

за доброто на нашите братя и ближни,

Ти благославяй.

 

Помагай ни и съдействай ни да растем

във всяко познание и мъдрост,

да се учим от Твоето Слово

и да пребъдваме в Твоята Истина.

 

Ръководи ни във всичко,

което мислим и вършим за Твоето Име,

да е за успеха на Царството Ти на Земята.

 

Храни душите ни с Небесния Си хляб

и укрепявай ни със силата Си,

да успяваме в живота си.

 

Като ни даваш всичките Твои благословения,

приложи и Любовта Си, да ни е вечен закон.

 

Защото на Тебе принадлежи Царството,

и Силата,

и Славата завинаги.

 

Амин.

 

.91 Псалм :   

1. Който живее под покрива

 

на Всевишнаго, ще пребивае

 

под сянката на Всемогъщаго.

 

2. Ще казвам за Господа:

 

Той е прибежище мое и крепост моя,

 

Бог мой, на Него ще се надея.

 

3. Защото Той ще те избавя

 

от сетта на ловеца

 

и от губителен мор.

 

4. С перата Си ще те покрива

 

и под крилата Му ще имаш прибежище.

 

Неговата Истина е щит и всеоръжие.

 

5. Няма да се боиш от нощен страх,

 

от стрелата, която лети дене,

 

6. от мор, който ходи в тъмнина,

 

от погибел, която запустява

 

всред пладнина.

 

7. Тисяща ще падат от страната ти

 

и десет тисящи от дясно ти,

 

но при тебе няма да се приближи.

 

8. Само с очите си ще гледаш

 

и ще видиш въздаянието

 

на нечестивите.

 

9. Понеже ти си направил Господа,

 

моето упование,

 

Вишнаго, свое прибежище,

 

10. няма да ти се случи никакво зло

 

и язва няма да се приближи

 

до жилището ти.

 

11. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всите твои пътища.

 

12. На ръце ще те подигат,

 

да не би да препънеш о камък

 

ногата си.

 

13. Ще настъпиш лъв и аспид,

 

ще стъпчеш млад лъв и ламя.

 

14. Понеже положи в Мене любовта си,

 

за то ще го избавя.

 

Ще го туря в безопасност,

 

защото позна Името Ми.

 

15. Ще Ме призове и ще го послушам,

 

с него ще съм, когато е в скръб,

 

ще го избавя и ще го прославя.

 

16. Ще го наситя с дългоденствие

 

и ще му покажа спасението Си.

 

Инициатива за мир , всред славянството .

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в света

Наряд за 30. 10 – 5. 11. 2023г

Изпълнява се в 6:00 и 21:00ч всеки ден

1. Песен "Аум"     

 

2.МОЛИТВА - ЗАПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВРАЖЕСКИ СИЛИ

Господи, запази България от вражески сили, защото Ти си Любов, Мъдрост, Истина. Ние обичаме България и ще й служим с Любов. Господи, лъчът на Твоята Любов да озари цялата Земя. Мирът и радостта Божия да залеят цялата Земя. Благостта и милостта Божия да пробудят и помилват всяка човешка душа.

Амин.

3. Формула: Мирът носи Божията радост.

Изготвили: бр. група Свищов

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Цитат

 

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА
за мир и разбирателство в България и между всички народи в
света
Наряд за 6. XI – 12. XI. 2023г
Изпълнява се в 6:00 и 21:00ч всеки ден
1. Молитва на Братството
2. „Песен на светлия път”
3. Добрата молитва
4. Формула: „Всеблагий Отче на всичката пълнота, в Името на
Твоята Любов озари ни с благия Си Дух и изпълни сърцата ни с
Твоя мир.” 3 пъти
5. Псалом 91
6. „Божият мир да бъде над всички ни” 3 пъти
7. Господната молитва
8. Формула: „ Да се прослави Бог в Бялото братство и да се
прославят белите братя в Божията любов” 3 пъти.
бр. група Шумен

 

 

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

1 молитва за братството 

 Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъства между българите и славянството. Укрепи Духа му.
Дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.
Стори, Господи, Боже наш, това заради Великото Си Име, с което си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята.
Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято Дело, и да знаят, че Ти си само Един, в Когото няма измяна и Който си всякога силен да помагаш и да избавяш.
Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред Лицето Си, и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш да прогоним лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето свято дело.
Ти, Господи, сам действай сега с крепката Си ръка.
Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Което Име Ти си благоволил да Те призоваваме.
Нека управляващите в този народ да познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе. Ти си само Един.
Амин.

2     Песен на светлия път         Мога да постигна, що желая.                        
       Песен на светлия път         Във живота всичко се постига.
                                                               Ще нося Божиите блага
                                                               във всички човешки сърца.
                                                               Там, дето се ражда радостта,
                                                               Там, дето царува Любовта.

3  Добрата молитва :   Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща,
                                                   Който си ни подарил живот и здраве, за да Ти се радваме,
                                                    молим Ти се, изпроводи ни Духа Си
                                                   да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
                                                   Научи ни да правим Твоята Воля,
                                                   да осветяваме Твоето Име
                                                   и да Те славословим винаги.
                                                   Осветявай духа ни,
                                                   просвещавай сърцата ни и ума ни,
                                                   да пазим Твоите заповеди и повеления.
                                                   Вдъхвай в нас с присъствието Си
                                                   чистите Си мисли и ни упътвай
                                                   да Ти служим с радост.
                                                   Живота си, който посвещаваме на Тебе,
                                                   за доброто на нашите братя и ближни,
                                                   Ти благославяй.
                                                   Помагай ни и съдействай ни да растем
                                                   във всяко познание и мъдрост,
                                                   да се учим от Твоето Слово
                                                   и да пребъдваме в Твоята Истина.
                                                   Ръководи ни във всичко,
                                                   което мислим и вършим за Твоето Име,
                                                 да е за успеха на Царството Ти на Земята.
                                                 Храни душите ни с Небесния Си хляб
                                                 и укрепявай ни със силата Си,
                                                 да успяваме в живота си.
                                                 Като ни даваш всичките Твои благословения,
                                                 приложи и Любовта Си, да ни е вечен закон.
                                                 Защото на Тебе принадлежи Царството,
                                                 и Силата,
                                                 и Славата завинаги.
                                                 Амин.

4                     „Всеблагий Отче на всичката пълнота, в Името на
                    Твоята Любов озари ни с благия Си Дух и изпълни сърцата ни с
                     Твоя мир.” 3 пъти

         Псалм 91 с песен 
6.            „Божият мир да бъде над всички ни”   3 пъти
Господната молитва    Отче наш, Който си на Небесата!
                                            Да се свети Името Твое,
                                            да дойде Царството Твое,
                                            да бъде Волята Твоя,
                                            както на Небето, така и на Земята.
                                            Хляба наш насъщний, дай го нам днес
                                            и прости ни дълговете наши,
                                            както и ние прощаваме на нашите длъжници.
                                            Не ни въвеждай в изкушение,
                                           но избави нас от лукаваго,
                                           защото е Твое Царството
                                           и Силата, и Славата завинаги.
                                            Амин.
8                „ Да се прослави Бог в Бялото братство и да се
                   прославят белите братя в Божията любов” 3 пъти.
Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в

света

Наряд за 13. XI – 19. XI. 2023г

Изпълнява се в 6:00 и 21:00ч всеки ден

1. Махар Бену Аба - песень;  https://www.vbox7.com/play:3505dc4c41

2. Молитва на Братството;

3. Той Иде - песень;   Иде, иде, иде,
                                       сам Той иде, иде, иде, (2)
                                       сам Той иде да помага Той,
                                       да помага Той, да помага Той!
                                       Мощният, силният,
                                       да помага Той,
                                       да помага Той, да помага Той!
                                       Ний ще работим със Любов,
                                       ще работим със Любов,
                                       да помага Той, да помага Той.
                                       Мощният, силният, да помага Той,
                                       да помага Той, да помага Той,
                                       да помага Той!

4. Молитва за Миръ - Свѣщена заповедь:

Господи, ние сме служители на Твоето Добро. Готови сме да

изпълним Твоята Воля. Желаем доброто на цялото човечество.

Твоят Божествен Мир да залее цялата земя. Твоята Истина да

просвети всички управници. Твоята Велика Любов да обедини

всичките човеци и да ги направи свободни. Всеки да бъде

достоен, смел воин пред Отца и да изпълни възложената му

работа.

Амин

5. Формула: Миръ, Миръ, Миръ, Господи просим, Разумность,

Свѣтлина и Сила в умоветѣ на человецитѣ - 3 пѫти;

6. Господнята молитва;

7. Формула: В изпѫлнението волята на Бога е силата на

човешката душа - 3 пѫти;

бр. група Силистра

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

МОЛИТВЕНА ВЕРИГА

за мир и разбирателство в България и между всички народи в

света

Наряд за 20. XI – 26. XI. 2023г

Изпълнява се в 6:00 и 21:00ч всеки ден

1. Песен: "Бог е Любов"

Бог е Любов, Бог е Любов,
Бог е Любов, Любов, Любов –
вечна, безгранична,
пълна със живот,
живот на Благия Божи Дух,
Дух на благостта,
Дух на святостта,
Дух на пълен мир и радост
за всяка душа, за всяка душа.
Ний ще ходим в тоя път на Светлината, (3)
в която царува Божията Любов,
Божията Любов. 

2. Господнята молитва

3. Молитва Мисията на Учителя

4. Формула:

Господи, запази България от вражески сили, защото Ти си любов,

мъдрост, истина. Ние обичаме България и ще й служим с любов.

Господи, лъчът на Твоята любов да озари цялата земя. Мирът и

радостта Божия да залеят цялата земя. Благостта и милостта

Божия да пробудят и помилват всяка човешка душа.

Амин.

5. Песен: "Мирът иде вече"

Иде вече, иде с палмово
клонче на Мира.
Слиза той отгоре, слиза той,
вестител благ.
Иде вече с палмово
клонче като сияние.
Иде Мирът обещан
със неговия поглед чист.
Всички души поздравява,
всички сърца вдъхновява
с лика си благ, мил, озарен.
Радост и веселие разнася
той навред, където мине.
Иде той във ранните зори,
Слънцето когато простира
своите милващи ръце
и буди всяко семе,
всяко цветче – своите деца.
Полските цветя със аромат го посрещат.
Малките горски птички
от възторг песни пеят нему
и свежите струи
на планински изворчета тук ликуват.
Златни ниви благоговейно
класове навеждат.
Цялата Природа е храм велик.
Иде Ангел на Мира в този храм
да служи.
А стои човекът пред Светия олтар.
Огън гори там, в Свещения олтар.
И с молитва във душа
Божия вестител чака той.
Иде вече ангел на мира
със клонче палмово и жезъл.
Слиза той отгоре,
царствен и желан,
кат’ слънчева усмивка блага,
и с радост пълни сърцата ни той.

6. Формула: Божият Мир и Божието благословение да залеят

цялата Земя (3 пъти)

7. Любовта иде! (три пъти)

бр. група Разград

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

МОЛИТВЕНАТА ВЕРИГА,

27.11. - 3.12. 2023 г.

1. Добрата молитва.

https://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-2.html

2. Песен "Добър ден" 134 стр.

3. Молитва на Царството 11 стр.

 

4. Формула "Доброто оръжие":

Бог е Любов, Бог е Мъдрост.

Ние сме Добро, ние сме Истина.

 

5. Молитва "Изворът на Доброто" 34 стр.

6. Господнята молитва.

https://triangle.bg/books/prayer-book.1995/prayer-1.html

7. Формулата на Бялото Братство.

Бог е Любов!

Братска група Търговище

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...