Jump to content
Порталът към съзнателен живот

03.10.2007 - Когато двама души се съединят


Recommended Posts

Мисъл за деня - 03 Октомври 2007 г.

Когато двама души се съединяват в мисловния свят чрез правата мисъл, когато единият мисли и другият мисли, тогава те са като мъж и жена. Когато в духовния свят двама души чувстват еднакво, те се съединяват в едно, като мъж и жена. Когато двама души работят заедно на физическото поле, те се съединяват пак в едно. И най-после, когато двама души мислят, чувстват и действат еднакво, те са в най-високото поле - в Причинния свят.

Свърши се виното

Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

„Свърши се виното.“... Понеже се свърши виното. Старите начини се свършиха. „Свърши се виното.“ Не си давайте мнението. Свърши се виното. Ако някой ви пита какво мислите за него, кажи: „Много добре мисля. Аз те намирам много добър, много учен човек.“ Тъй щото, когато помисля за някого, че е голям простак, веднага ще си кажа в себе си, че е много учен човек, че е голям психолог."

"Проверявайте нещата."

"Казвам: Обичайте всички противоречия!"

"„Свърши се виното.“ Сега това е новото вино, с което можете да проповядвате. Докато дойде новото вино, пийте от старото. Не казвам, че не трябва да пиете. Пийте от старото вино колкото искате."

Edited by Лагорда
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 03 Октомври 2007 г.

... И най-после, когато двама души мислят, чувстват и действат еднакво, те са в най-високото поле - в Причинния свят.

Свърши се виното

Какво според вас се разбира под "еднакво"?

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

Здравейте приятели :feel happy:

Първо искам да благодаря на Лагорда :thumbsup2: Идеята за този форум е от нея :sorcerer:

laddervx2.jpg

Да ни благослови Бог да стигнем небето с Живото Слово.

Ако някой ви пита какво мислите за него, кажи: „Много добре мисля. Аз те намирам много добър, много учен човек.“
Пример за активна проява на любовта в мисленето.

Тъй щото, [1] когато помисля за някого, че е голям простак, веднага [2]ще си кажа в себе си, че е много учен човек, че е голям психолог.

Отначало [1] е възприета мисъл отвън, има такива които всеки носи в аурата си, собствени комплекси, белези от детството или мисли на другите за него.

[2] е дейността на разума, упражняване на самоконтрол на ниво на ума, активно търсене на божествени качества в човека

"... когато двама души мислят, чувстват и действат еднакво, те са в най-високото поле - в Причинния свят"

Какво според вас се разбира под "еднакво"?

При едни и същи обстоятелства, да изпълнят Божията воля :)

Друго значение е ~ принципа на действие на лазер. Атомите се поставят заедно в резонатор. Двама човека осъзнати в Бога са свързани в единомислие.

"Тези които са в Мен, Аз Съм в тях" Бхагават Гита

Коренът на его е в усещането за отделност на индивидуалния ум. То идва от активността на индивидуалния ум, доказваща се във възможността му да контролира собственото тяло и в ограничената възможност за контрол върху останалата част от "света".

Навремето бях учуден когато прочетох че цел на йога е да се прекрати индивидуалната творческа активност произтичаща от кармата и желанията и "умът и органите на действие да се превърнат в пасивни канали за проява на истината". Това е жертвоприношението на карма йога.

Когато тези условия са изпълнени, ще имаме "души които мислят, чувстват и действат еднакво".

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Здравейте, приятели!

Много е интересна тази мисъл/послание дадена чрез Учителя. Тя отново доказва нивото на разбиране на хората от онова време. Ако сравним старозаветните библейски текстове, новозаветните такива, текстове от различни учения през различни години и периоди от човешкото развитие и еволюция, ще разберем символиката и начините за поднасяне на информацията от понанието.

През различните времена и периоди, както и за различните общества и народи, в зависимост от техните възприятия, сетивност, бит, култура и психолокическо ниво на развитие, въпросното познание е представяно в различен вид. Колкото по на запад се "сваля" познанието, толкова по-завоалиран и символичен вид има.

Всеки се сеща, че и в случая не става въпрос пряко за мъж и жена и за тяхното свързване и обединение и съюз. Тогавашното разбиране у хората е могло да понесе само подобен пример, но не и "по-висок". Сега е лесно вече да се заяви, че мисълта се отнася до сливането на двама или повече, до изчезването и преодоляването на индивидуалността, на егоизма.

В първата част от мисълта забелязваме думичката "право, права", т.е. правилна мисъл, отпправена в права/вярна посока - към Бога.

И наистина е така. Когато си насочил ума си към Бог, когато си обградил мислите си с трепета на Любовта идваща от сърцето, става това сливане, "включване", причисление /причастие - ядеш от хляба - общото съзнание и пиеш от чашата - Божествената любов/. Тогава идва и знанието за Божията Воля /както споменава Валентин/ и става разбирането на задачите и работата, коята ти предстои да вършиш.

Подобно е и евангелското послание в което Иисус разяснява сливането и единението: "Когато двама се съберат в Мое Име, Аз Съм в сред тях."; "Които събира е с Мен, които разпилява /разделя, реждалечава, отделя се, разграничава се/ е против Мене."

Иво задава що годе точен въпрос, с които цели да насочи мислите ни именно на там.

Еднаквостта, според мен е пълния съвпад на частиците изграждащи Битието. Човек може да има съвпад в три нива - Светъл, Тъмен /които също може да се отнесе към липса на съвпад/ и Всеобхватен. Както знаем от "горчивия" си личен опит в еволюционното движение е възможно и несъвпадение, разместване, отделяне, пръскане, разделение и разделяне.

Върховната идея за проява на Бога се намира именно в това - вечния кръговрат от разместване и наместване.

Доста е трудно да останеш "наместен" в днешните времена на интезивно съществуване, особено ако пребиваваш в големите градове и имаш допир до ненаместените части в Творението. Влиянието на външното е в сила до последния щадии на така нареченото "samathi" - сливане, което е напълно и оканчателно. Тогава вече не подлежиш на негативни влияния. За жалост никoй не знае кога ще се случи това с него.

Имено за това не трябва да се прекратяват опитите, даже е необходимо те да бъдат поущрявани. Точно това е целял Учителя с преподаваното учение. Това е и посланието на мисълта му - Видаги да се стараем да бъдем Едно едни с други, със сърце и ум отправени в Правата посока - Бог. Това е целта на което и да е учение и религия.

Тук намираме и силата на поговорката: "Сговорна дружина - планина повдига."

Бъдете здрави, скъпи Приятели!

:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 03 Октомври 2007 г.

Когато двама души се съединяват в мисловния свят чрез правата мисъл, когато единият мисли и другият мисли, тогава те са като мъж и жена. Когато в духовния свят двама души чувстват еднакво, те се съединяват в едно, като мъж и жена. Когато двама души работят заедно на физическото поле, те се съединяват пак в едно. И най-после, когато двама души мислят, чувстват и действат еднакво, те са в най-високото поле - в Причинния свят.

Свърши се виното

Мисля, че тук става въпрос за три нива на съзнание.

В мисловният свят има "съединяване" на мисли, но полярностите - мъж и жена съществуват.

В духовният свят няма мисли, а чувства, тога има обединение на мъжкото и женското начало, човекът е неполярен.

Във физическото поле хората работят.

Когато има обединение на мисли, чувства и себеподобни действия съзнанието е в по-високо поле на битийност.

Мисъл за деня - 03 Октомври 2007 г.

... И най-после, когато двама души мислят, чувстват и действат еднакво, те са в най-високото поле - в Причинния свят.

Свърши се виното

Какво според вас се разбира под "еднакво"?

Думата "еднакво" е употребена като чувствен импулс в духовния свят.

Здравейте, приятели!

Всеки се сеща, че и в случая не става въпрос пряко за мъж и жена и за тяхното свързване и обединение и съюз. Тогавашното разбиране у хората е могло да понесе само подобен пример, но не и "по-висок". Сега е лесно вече да се заяви, че мисълта се отнася до сливането на двама или повече, до изчезването и преодоляването на индивидуалността, на егоизма.

:rolleyes:

:thumbsup:

Лека и спокойна вечер на всички! :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Благодаря на Ива и Валентин за инициативата. :thumbsup:

Благодаря и на Екипа на Портала за това, че отделиха време за да се реализира тази идея. Да имаме едно място за спокойствие и, както ми писа Ива, духовно общуване. :thumbsup2:

А на вас Приятели, благодаря за възможността да се уча от вас.

Да се съединим с някого в едно или да мислим еднакво, го възприемам като духовен съюз. Тази невидима част от взаимоотношенията ни, която ни помага да постигнем по-висши нравствени цели. Така насочваме енергиите си към един общ център, ставаме едно цяло.

Edited by Ася Иванова
Link to comment
Share on other sites

Любовта идваща от сърцето, става това сливане, "включване", причисление /причастие - ядеш от хляба - общото съзнание и пиеш от чашата - Божествената любов/. Тогава идва и знанието за Божията Воля ...

Подобно е и евангелското послание в което Иисус разяснява сливането и единението: "Когато двама се съберат в Мое Име, Аз Съм в сред тях."

:thumbsup2::feel happy:

...когато двама души мислят, чувствуват и действуват еднакво, те са в най-високото поле, в причинния свят. Те едновременно желаят да помогнат на човечеството и да се жертвуват за него...

Йоан 15

4. Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.

5. Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо.

6. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.

7. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.

8. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици.

9. Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов.

10. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.

11. Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.

12. Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

Здравейте приятели
:feel happy:

Първо искам да благодаря на Лагорда
:thumbsup2:
Идеята за този форум е от нея
:sorcerer:

laddervx2.jpg

Да ни благослови Бог да стигнем небето с Живото Слово.

:thumbsup2:

Благодаря на Ива и Валентин за инициативата.
:thumbsup:

Благодаря и на Екипа на Портала за това, че отделиха време за да се реализира тази идея. Да имаме едно място за спокойствие и, както ми писа Ива, духовно общуване.
:thumbsup2:

А на вас Приятели, благодаря за възможността да се уча от вас.

Да се съединим с някого в едно или да мислим еднакво, го възприемам като духовен съюз. Тази невидима част от взаимоотношенията ни, която ни помага да постигнем по-висши нравствени цели. Така насочваме енергиите си към един общ център, ставаме едно цяло.

Благодаря на Учителя че ме срещна с вас!

и се стараете в свръзката
мира да опазите
в
.
space.gifspace.gif

А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде
помежду ви по примера на Христа Исуса.
space.gif

Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име,
и
.

:3d_047:

Edited by Лагорда
Link to comment
Share on other sites

Ами, мисля си, че его-то ни доста ще трябва да се смачка, за да се слеем и мислим като Един. Този индивидуализъм, дето ни е присъщ трудно се прекланя, ама мисля, че има вече покълнали семенца...

Във физическия свят да започнем да си служим, да помагаме на по-малките си братя и сестри, а не да се отдаваме на тщестлавието и да си мислим, колко много сме постигнали...

Да се наведеш и да помогнеш, да отминеш обидата, да освободиш съзнанието си от лошавината наоколо... дано успеем да го постигнем! :angel::thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...