Jump to content
Порталът към съзнателен живот

06.10.2007 - Светът е широк за моя ум и за моето сърце


Recommended Posts

Мисъл за деня - 06 Октомври 2007 г.

Всички неприятности, които се случват между вас, според окултната Школа са благо. Когато имате недоразумения, гледайте да ги изгладите, но не по изкуствен начин... Като слезете в дъното на мъчението, готови ли сте да кажете: „Светът е широк за моя ум и за моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми?" Това е най-важният психичен момент.

Не намерих от коя беседа е мисълта, затова предлагам:

Възможности

Link to comment
Share on other sites

Когато имате недоразумения, гледайте да ги изгладите, но не по изкуствен начин...

Това ме впечетли. Предполагам става въпрос за истинска - дълбока прошка, благодарност, разбиране... общуване между души.

Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

"Значи ако вие не подобрите мислителните сили на вашия ум, ако не подобрите чувствителните сили на вашето сърце, ако не подобрите действуващите сили на вашата воля, то вие не можете да имате улеснения в живота си."

" Недоволство: недоволство от себе си, недоволство от ума си, от сърцето си, от волята си, от самите вас, от окръжаващите ви. Туй недоволство ще го използувате като един стимул за работа, защото в недоволството все-таки има една идея, че човек съзнава, че му липсва нещо, което му е много потребно, което е необходимо за неговото щастие, а го няма."- Има една празнота в сърцето която може да бъде запълнена само от Бог, и ако Той не влезе в нашето сърце ние винаги ще бъдем недоволни, ще усещаме липсата. Нищо друго освен Божествената Любов не може да задоволи сърцето ни.

"Когато търсите Любовта в Бога, всякога ще сте в безопасност, тя е неизчерпаема, този огън не ще изгасне. В този огън трябва да внасяте нещата. Престанете ли да внасяте нещата там и тя ще изгасне."
:feel happy:

"Разширете се, та да изчезне недоволството. Като се разширите, недоволството ще изчезне. Недоволството всякога показва, че човек не е използувал условията, които му са дадени. Това е една от причините."
:thumbsup:

"Сега възможностите дават разширение на вашата мисъл, разширение на вашите чувства и разширение на вашата воля. В мисълта ви не трябва само разширение, но и дълбочина; в чувствата ви също трябва разширение и дълбочина, а на волята си предавайте интензивност."

" От днес който ви каже една обидна дума, забележете си за колко време ще можете да преодолеете тази обида, да превърнете тази дума така, че тази дума, която е била обидна, да почнете да чувствувате, че от нея излиза музика." - Ето това наричам - "Духовна Алхимия" - да превърнеш обидата в злато, да извлечеш най-ценното от нея и да се повдигнеш в пътя. И това ако не е магия?...
:3d_133:

"Вие ще изберете субекта и той ще ви направи един малък разрез. Да видим дали ще можете да се поляризирате в малките опити." - Така се лекува чувството за собствена значимост!

"Да видим дали ще можете да се поляризирате в малките опити. Такива опити може и други да ви създадат, без да си ги създавате сами. От Братството ще ви се създадат. Ако се предизвикат естествено, по-добре ще бъде. Ако не се случат естествено, тогава сами ще си ги създадете."
:hmmmmm:
Сещам се, че Дон Хуан казваше същото нещо на Карлос Кастанеда.

Той обясняваше колко са полезни тираните на един войн за да може да преодолее егото си и да освободи енергията...

"Тук, в окултната наука, всички опити, които сега идват, те са запас от енергия. Щом научите законите, ако може да преодолеете тези изпити, всичката тази енергия, ако не изгубите, ще се върне при вас. Защото растенето, развитието – физическото, духовното и умственото, става само чрез тия противоречия вътре. Онуй е един неизбежен закон в природата."
:feel happy::thumbsup2:

После, дръжте в ума си тази основна мисъл, че в първичния закон, когато говорим за законите и силите, всякога разбираме живото и разумното. Нещата са точно определени и няма никакви изключения. Ако съществува едно изключение само, то е като една възможност, като една врата. Изключения няма, съществува едно изключение като една възможност. Запример, за Бога няма нищо невъзможно, Той може всичко да поправи и постепенно и моментално.

"Подобрете положението на ума си, той ще ви улесни. Подобрете положението на сърцето си, то ще ви улесни. Подобрете положението на волята си, тя ще стане интензивна, силна, мощна."

"Злото в света е една възможност, която съществува в Битието. Неразположението на духа, неразположението на чувствата, това са все възможности. Когато извършиш хармонично ония действия, които великият закон изисква, ти усещаш радост, а щом извършиш противоположното, усещаш скръб. Значи скръбта е признак на оране, а радостта е признак на жетва. Когато орат, земята скърби, а когато женат, житото се радва, че е минало през процеса на скръбта, на страданието, освобождава се, радва се.

Туй е достатъчно."

:3d_064:

Link to comment
Share on other sites

Да Не се предава доброволно човешкото его. Някак всичко около него го убеждава: "Давй, ти си, ти можеш! Ти си божествен! Опитай така, или онака! " И човек опитва. Отново и отново. По начини, които му изглеждат привлекателни. Обаче... са изкуствени. Резултатът е осеян с недоразумения. Отново човешкото същество си мисли, че знае как да ги оправи. Но и знанията му са изкуствени. И методите. Не са естествени. Какво може да значи естествено (освен обратното на изкуственото) ? Превеждам го като нещо от сорта: според както е заложено първоначално. Но човек знае ли как е заложено първоначално? Това надхвърля и ума му и сърцето му. Но той само тях си знае и първоначално те си му изглеждат достатъчно големи (а и му нашепват много: "Големи са! А и да не са - ето ти начини да се увеличат! " и човекът пробва ли, пробва...). Изобщо има шанс при някакво количество недоразумения да се пусне от изкуствените си методи за решаването им и да каже (почти доброволно) : "Да бъде Волята Твоя!". Всъщност тогава може да успее да се оттласне от собственото си приемане. И недоразуменията като по вълшебство да изчезнат- поне в една посока, или един детаил. Зависи от пускането. Колкото повече- толкова повече... А и да не се разсеят- нямат значение. За съжаление изглежда необходимото количество недоразумения не е малко и има възможност и горкото твърдоглаво същество да се счупи. Тогава - отново отначало... И това все пак е шанс...

Link to comment
Share on other sites

Всички неприятности, които се случват между вас, според окултната Школа са благо. Когато имате недоразумения, гледайте да ги изгладите, но не по изкуствен начин... Като слезете в дъното на мъчението, готови ли сте да кажете: „Светът е широк за моя ум и за моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми?" Това е най-важният психичен момент.
Какво може да значи естествено (освен обратното на изкуственото) ? Превеждам го като нещо от сорта: според както е заложено първоначално.

:)

Донякъде съм съгласен.

Мисля че изкуственият не е непременно антитеза на естествения начин.

Например човек започва да страда и изпитва вихър от желания, противоречиви чувства и мисли. Търсенето на "естествен" начин да мисли и чувства в този момент, не е естествено :3d_146: . Естественото е да наблюдава с внимание откъде идват мислите и чувствата. Дори да идват от други хора, това че има къде да се закачат ни информира за наши вътрешни желания и слаби места които крием щателно дори от себе си.

Възможността е у човека, той може да измени положението на коня Възможности

Страданието показва противорече между господаря и коня :D . Един начин е да внесем повече светлина в тъмното мазе на подсъзнанието, склада на миналите мисли и преживявания. Светлина, не горяща факла, защото понякога там са складирани лесно възпламениме материали :3d_146: . Това означава да превключваме в позиция на наблюдател на своето състояние и да се молим. Да поканим Бог и Учителите да ни дадат съвет. Медитацията се прояснява и освен всичко научаваме урок как да помогнем и на други хора които се намират в подобна трудна ситуация.

Осъзнавайки източниците на противоречията, можем да ги трансформираме и постепенно да надмогнем ограниченията.

те си му изглеждат достатъчно големи (а и му нашепват много: "Големи са! :3d_146: А и да не са - ето ти начини да се увеличат! " и човекът пробва ли, пробва...).
Изобщо има шанс при някакво количество недоразумения да се пусне от изкуствените си методи за решаването им и да каже (почти доброволно) : "Да бъде Волята Твоя!". Всъщност тогава може да успее да се оттласне от собственото си приемане. И недоразуменията като по вълшебство да изчезнат- поне в една посока, или един детаил. Зависи от пускането. Колкото повече- толкова повече... А и да не се разсеят- нямат значение.
:feel happy:

За съжаление изглежда необходимото количество недоразумения не е малко и има възможност и горкото твърдоглаво същество да се счупи. Тогава - отново отначало... И това все пак е шанс...
Мъдростта и обичта дават мекота и нежност :angel:

large_blue_butterfly.jpg

Сега в школата ще използувате недоволството, което може би за в години ще ви е като една спънка. Недоволство: недоволство от себе си, недоволство от ума си, от сърцето си, от волята си, от самите вас, от окръжаващите ви. Туй недоволство ще го използувате като един стимул за работа, защото в недоволството все-таки има една идея, че човек съзнава, че му липсва нещо, което му е много потребно, което е необходимо за неговото щастие, а го няма.

...

най-хубавата топлина, най-хубавата светлина идат от Слънцето. То е първичната топлина и светлина.

Сега ако търсите Любов, Истина, отде трябва да ги търсите? – От Бога

Възможности

Link to comment
Share on other sites

Мъчението, външният натиск ни карат да намерим максималните съпротивителни сили вътре в себе си, да открием малкото добро, което всъщност ни е заложено от Бога... и да започнем да го развиваме. Нужно ни е безстрашие и Вяра... Когато човек доброволно приеме мъчението, то той започва да работи за своето израстване или по-точно за израстването на Божествената искрица вътре в него.

"Когато търсите Любовта в Бога, всякога ще сте в безопасност, тя е неизчерпаема, този огън не ще изгасне. В този огън трябва да внасяте нещата. Престанете ли да внасяте нещата там и тя ще изгасне." 60.gif
:thumbsup:

Защото Любовта е крепка като смъртта

Възлюбете се усърдно един други от чисто сърце.

Любовта не прави зло ближнему.

Любовта дълготърпи, благосклонна е.

Бог толкоз възлюби светът, щото даде Сина своего единороднаго.

Никой нема по-голема любов от тази, щото да положи некой душата си за приятелите си...

Из Завета на цветните лъчи на Светлината-Учителя

Link to comment
Share on other sites

Недоволството всякога показва, че човек не е използувал условията, които му са дадени. Това е една от причините.
Знаете ли кога стават хората недоволни? – На стари години. Всичките стари хора са много недоволни от себе си. Те виждат много ясно как е трябвало да използувате младите си години, да се учат, да придобият опитности, а как са прахосали времето си. Всички стари хора, с малки изключения, са крайно недоволни от себе си. Младите пък са недоволни от ограниченията, които често ги спъват, та не могат да изпълнят, което искат. Щом им турят граници, които ги спъват, за да изпълнят желанията си, те са недоволни от тия препятствия, които им се създават.

За съжаление, с елементарното си мислене, понякога не осъзнаваме, че неприятностите, които ни се случват ни предпазват от нещо още по-лошо. Едва след време, когато сме стигнали, както казва Учителя "до дъното на страданията", осъзнаваме поуките на живота. Че в стремежа си да постигнем илюзорни върхове, не сме използвали правилно условията, които са ни били предоставени. И че може би сме искали повече, отколкото сме заслужили. И че не трябва само да получаваме, а първо да почнем да даваме. Едва когато успеем да изгладим вътрешните ни противоречия, да постигнем вътрешна хармония, тогава можем да продължим напред.

Link to comment
Share on other sites

Да, Ася, но все пак е важно да си научим уроците и да продължим напред. Най-трудно е да види човек какво е причинил на себе си и на другите, както и да прости на себе си. Поне на мен ми беше трудно. Разбирах и прощавах на другите, но не прощавах на себе си... :feel happy: Е, сега поизгладена ;) и поне малко осъзната продължавам... да се уча :feel happy: за ужас на околните :yinyang::harhar::whistling:

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 06 Октомври 2007 г.

Всички неприятности, които се случват между вас, според окултната Школа са благо. Когато имате недоразумения, гледайте да ги изгладите, но не по изкуствен начин... Като слезете в дъното на мъчението, готови ли сте да кажете: „Светът е широк за моя ум и за моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми?" Това е най-важният психичен момент.

:rolleyes:

Много трудна задача. Нужна е Любов, Съгласие /смирение/ и Благодарност.

А що се отнася до изкуственото, можем да си припомним какво е учил Учителя за реалното и за неговата сянка - илюзията. Със средства от илюзионния свят се гради още илюзия /карма/, точно затова те не водят до никъде, не извеждат от порочния кръговрат на причинно-следствените връзки. Само Любовта може да изиграе причината за излизането от света на сенките.

Пречупването на светлината само по себе си е крива /криви/, в която гладкостта няма място. Когато няма пречупване, изкривяване, т.е. когато съществуват верни възприятия за реалността, тогава имаме една безкрайна гладкост - права, правота, истинност.

:sorcerer:

Edited by niki0912
Link to comment
Share on other sites

Всички неприятности, които се случват между вас, според окултната Школа са благо. Когато имате недоразумения, гледайте да ги изгладите, но не по изкуствен начин... Като слезете в дъното на мъчението, готови ли сте да кажете: „Светът е широк за моя ум и за моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми?" Това е най-важният психичен момент.
Осъзнавайки източниците на противоречията, можем да ги трансформираме и постепенно да надмогнем ограниченията.

:thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Като слезете в дъното на мъчението, готови ли сте да кажете: „Светът е широк за моя ум и за моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми?" Това е най-важният психичен момент.
Защо усещаме мъчение? Защото нещо около нас отказва да се подчини на схемите на ума и сърцето ни.

Да "изгладим недоразуменията изкуствено" може би означава да приемем външно това, което ни мъчи, с усмивка, но да не променяме схемите. Това означава да издигнем между нас и мъчението стената на равнодушието вместо да насочваме към него копието на осъждането. Но равнодушието си е вид осъждане, навлякло маската на приемането.

"Светът е широк за моя ум и моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми" ми звучи като

"досегашните ми схеми на мислене и емоционална оценка са ми отесняли и одрипавяли - време е да ги променя, да ги разширя и прекроя и да пусна в себе си Любовта в новите и прояви..." :feel happy:

Тъй като ученици ще се стремите да разбирате безграничното, безконечното, проявено в конечните, разумни форми. Запример безконечното ви прави недоволни. Да допуснем, че вие сте една тръба, съзнавате, че сте една тръба, през вас минава вода от едно цяло езеро и тя е тъй изобилна, че образува цял напор. Какво иска да каже тази вода? – Разширете се, та да изчезне недоволството. Като се разширите, недоволството ще изчезне. Недоволството всякога показва, че човек не е използувал условията, които му са дадени.
Link to comment
Share on other sites

"Светът е широк за моя ум и моето сърце, аз ще приема мъчението във всичките му форми" ми звучи като

"... време е ... да пусна в себе си Любовта в новите и прояви..." :feel happy:

Тъй като ученици ще се стремите да разбирате безграничното, безконечното, проявено в конечните, разумни форми. Запример безконечното ви прави недоволни. Да допуснем, че вие сте една тръба, съзнавате, че сте една тръба, през вас минава вода от едно цяло езеро и тя е тъй изобилна, че образува цял напор. Какво иска да каже тази вода? – Разширете се, та да изчезне недоволството. Като се разширите, недоволството ще изчезне. Недоволството всякога показва, че човек не е използувал условията, които му са дадени.

:):feel happy::sorcerer:

Като поканим Любовта в живота си, всяка секунда става съвършена. :feel happy: :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...