Jump to content
Порталът към съзнателен живот

18.10.2007г. - Бог има един специален план - ти да се развиваш


Recommended Posts

Дата: 18.10.2007, Четвъртък

Цвят: Тъмно син

Планета: Юпитер

Песен: Той иде

Храна: картофи, тикви, бамя, мляко, фъстъци, растително масло, орехи, бадеми, маслини, жито, праскови

Мисъл за деня:

Няма нито едно същество в света, на което работите да са станали тъй, както е мислило. Нашите мисли стават дотолкоз, доколкото ние реализираме онзи първичен план на Бога. Нашата свобода седи, че Бог има един специален план - ти да се развиваш. Там седи твоята свобода.

http://www.bratstvoto.net/vehadi/fr1n.html

Link to comment
Share on other sites

Ще прочета 54-та глава от Исаия. Тази глава, когато е писана, човечеството е било повече от 2500 години, то е било далеч от реалността. Значи толкоз е било далече в пространството и сега сме толкоз години по-близо. Тъй щото, ние разбираме нещата по-добре, отколкото те са ги разбирали. Някои неща са били известни, а някои неща сега стават известни.
Онзи, Който допуснал злото в света, оставете Той да разрешава. Пък вие оставете този въпрос, абсолютно не се занимавайте.

Някои ме питат какъв е произходът на злото. Казвам: Какъвто е твоят произход, такъв е и произходът на злото. Защото ти си сам едно зло и питаш произходът на злото какъв е. Всички други същества кански плачат от човека.

Някой път някои ми казват: „Говори ми за оня свят.“ Казвам: Аз за оня свят не обичам да говоря. За Божия свят обичам да говоря. Туй, което аз зная, е, че Божият свят е вътре в мене. И светът на ангелите е вътре в мене, и човешкият свят е вътре в мене. В човешкия свят е ангелският свят. В ангелския свят е Божественият свят. Тия трите свята са вътре, едновременно ги виждам; и хората виждам, и ангелите виждам, и божествения свят виждам.
Тази сутрин ви рекох: Ти ако поставиш един човек в любовта си по-горе от тебе, ти ще го намразиш. Всеки човек, когото туряш по-горе от себе си, ще го намразиш. Всеки човек, когото туряш по-долу от себе си, той ще те намрази. Всеки човек, когото туряш по-горе от себе си, най-първо ще те възлюби, но ти ще го намразиш. Всеки човек, когото ти туряш по-долу от себе си, ти ще го възлюбиш, но ще го подцениш и той ще те намрази. За да [не] се яви омраза, ти ще го държиш наравно на себе си, и за да не те намрази, ще го държиш равно на себе си.

Следователно, за да няма омраза, един човек няма да го туряш нито по-долу, нито по-горе от себе си – за да не го намразиш и за да не те намрази и за да се разбирате. И тогава отношенията между вас [ще бъдат] по Закона на Любовта [и] ще се споразумявате.

Бог е едно колективно произведение на всичките разумни в света. В най-разумното Бог ще се прояви. Бог е колективно проявление. В сърцето, онова, което можете да почувствувате, то е пак Бог. В постъпките пак е едно колективно проявление. И в колективната мисъл, която се проявява, то е Бог, и в колективните чувства, то е пак Бог в тебе, ти и Той се проявявате. Колективните постъпки, в които ти се проявяваш, то е пак Бог, и там Бог се проявява. Ако ти в мислите не може да видиш Бога, никъде не може да Го видиш. Ако и в колективните чувства и постъпки не може да Го видиш, никъде не може да Го познаеш. Затова Сократ е казал: „Познай себе си, за да познаеш света!“

Никакво оръжие няма осигуровка. Каквото и оръжие да употребиш против мене, когато Бог се проявява, туй оръжие няма да успее, защото колективните мисли, колективните чувства и колективните постъпки, това е Божественото, там е великият закон, на който всички велики същества еднакво мислят, еднакво се подчиняват и всичко вършат от любов, не от насилие.

Вие може да бъдете гений, светия, може да бъдете учител, какво ли не може да бъдете! Но трябва труд, трябва работа, трябва знание, трябва единство, разбиране на онзи велик закон, с който Бог управлява света разумно. Човек е във връзка с всички разумни същества, с мнозина ваши приятели, с които вие още не се познавате.

Вие още не сте работили и искате да отидете на небето. Христос е слязъл от небето, Христос е тук, на Земята, а вие искате да отидете на небето. Вие не може да намерите Христа там. Сега Христа в рая няма да Го намерите. В рая те нямат нужда от Христа. Той е тук, на Земята. Те отиват да покажат как са страдали, че да ги помилва Христос. Христос ще ги намери тук, на Земята. Ако тук ги намери, и горе ще ги намери; ако тук не ги намери, и горе няма да ги намери. Вие сте дошли тук, на Земята, за да се запознаете с Христа. Ако тук не се запознаете, Той казва: „Този човек се отрече от Мене на Земята и Аз ще се отрека от него горе.“ Ако вие се отречете от Него и Го потърсите горе, Той ще каже: „Аз не ви познавам.“ Така седи учението.
Сега тъй, както върви светът, много добре върви. Това са милиони учени хора в света, които работят. Радвайте се. Всички учени хора са запалени лампи, това е осветление. Радвайте се на всеки един човек.

Казвам: Всеки един човек от вас, който и да е, всеки един от вас, който работи, той е една запалена свещ. Радвайте се на тази запалена свещ. Защото светлината е колективна и в тази светлина Бог се проявява. Радвайте се на звездите – в тях Бог се проявява. Радвайте се на Слънцето, радвайте се на растенията. Един ден, ако вашите очи се отворят, вие ще видите, както Моисей видя, горящата къпина. Моисей трябваше 80 години да работи, за да види къпината, която гори, да види, че има нещо, което гори и не изгаря. То е същественото. Мнозина, като дойдат до космическото състояние, винаги виждат дърветата да горят. И един ден, ако видите дърветата да горят, ще знаете, че във вас се е пробудило космическото съзнание. Радвайте се! Едно ново съзнание, едно ново разбиране се е пробудило във вас. Че всичко в света е животворен огън, в който човешката душа се намира.

Сега ви пожелавам да идете на чистия извор. Пожелавам ви да идете на чистите пасища, да пиете от хубавата вода и като се върнете, да разправяте. Като идете при добрите пасища, като се напасете, да дойдете и да разправяте за хубавите пасища и да разправяте за всичките благословения, които сте видели. Това ви пожелавам.

Всичко в Света е Енергия и това е всичко, което вижда всеки накрая. Това е този огън (аурата)в къпината и в дървото и в човека и в животното... Всичко е едно и също нещо - Енергия - гори, но не изгаря и проявява се / изгражда различни форми. Всичко е красиво, така е.

Поздрави и успешен ден!

:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

:feel happy:

За каквото и отрицателно да говориш, то е най-опасната работа. Това са взривни вещества. ... Христос казва: „Не противи се злому.“ Дяволът е един принцип извън живота. Няма живот. ... В „Отче наш“ се казва „Не въведи нас в изкушение, но избави нас от лукаваго“. Бог да се застъпи да ни изведе от лукавия. ... Всеки, който се е борил с дявола, тъй се е оцапал, че му трябват два, три живота да се очисти от миризмата.

Проблемът на човека когато "реши да се бори с дяваля" е, че започва да вижда демоничните принципи и сили "навън" и се фокусира върху тях, почва да ги "бори". Тогава те влизат вътре в него, в ума е в астралното тяло. Душата не може да упражнява повече самоконтрол. Възниква дълбок вътрешен конфликт. Резултатът е обикновено загуба на разсъдъка.

Вие губите победата в себе си и искате да я придобиете отвън. В себе си трябва да я придобиеш. И първото служение е да оставиш Господ в тебе да действува, абсолютно да се не разклати умът ти.

Когато човек държи в съзнанието си и вижда и отвън Бога и Висшите сили, Бог влиза в него "и ангели му прислужваха". Освен че става извънредно щастлив, служи на Божията воля в света.

Ако ние може да носим страданията в света, то се дължи на Онзи, Който живее в нас. Той казва така: „Аз, Който създадох света, ако ти ме слушаш, ако вървиш по пътя, ще ти дам. Аз ще изкарам всичко на победа.“ Следователно оставете тогава Господ във вас да се състезава.
Така посоката на движение определя крайния резултат :angel::thumbsup2:

Любовта като светлина да я вземем...

най-скъпото вещество е любовта. Не се позволява нито една прашинка, и най-малката капчица, колкото и малка да е, не се позволява да падне. На най-чистото място някъде. Любовта трябва да иде на друго място. Вие мислите, че може да си играете с любовта. Щедро давате. Това са ваши заблуждения ...самата музика, която чувствуваме в дадения случай, много малко е.

Много вярно и изпитано.

...музиката е първата форма, единствената дреха, с която Любовта се облича. Музиката е една от най-красивите дрехи. Ако вие, само с крачето на тази дреха, с която е облечена Любовта, ако може да засегнете кой да е мъртъв човек, той ще оживее. В който и дом да влезе, ако достигне едно трептение до ушите на хората, всичките спорове на тия хора веднага ще престанат...

Любовта е изявление на Бога. Това е дрехата на Бога. Вие казвате: „Бог е Любов.“ Значи, достъпната дреха на туй абсолютното Същество, на туй безграничното Същество

:feel happy:

всичко ние вършим без любов. И вследствие на това страдаме. Дето умираме, умираме по същата причина. :sorcerer::thumbsup:

Казвате: „Христос умря.“ Христос умря заради нас, заради нашето безлюбие. Уморихме Го ние и възкръсна за Своята любов, която имаше към Бога. Любовта му беше по-силна...

icon12.gif

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня:

Няма нито едно същество в света, на което работите да са станали тъй, както е мислило. Нашите мисли стават дотолкоз, доколкото ние реализираме онзи първичен план на Бога. Нашата свобода седи, че Бог има един специален план - ти да се развиваш. Там седи твоята свобода.

Идете при чистите извори

Тази мисъл ми напомня на онзи виц, в който се казва, как човек можело да разсмее Господ - като му разкаже за плановете си. :)

Всъщност, това което съм разбрал от Учителя е, че ние сме дотолкова свободни доколкото изпълняваме Волята Божия.

Link to comment
Share on other sites

Да, но за целта трябва да се осъзнае, че следването на Божията Воля не отнема възможността на човека да взема решения, а точно обратното - изисква го, като с увеличаване на свободата се увеличава и неговата отговорност. С други думи: това, че си запознат с целите, които предстои да се постигнат е преди всичко една отговорност да положиш усилия за постигането им. Тези, които не са запознати с тези цели може да си мислят, че са свободни, но в действителност са зависими от другите.

Link to comment
Share on other sites

Ники, цитатите са точно попадение :thumbsup2:

Благодаря! :hypocrite:

Нашата свободна воля е в това да взимаме решения и в ако те са в съгласие със Светлината ние не страдаме, ако ли не-има причинно-следствена връзка... :feel happy:

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

ние сме дотолкова свободни доколкото изпълняваме Волята Божия.

:feel happy: има простор и за импровизация

Единственото нещо, което ние знаем – Бог е вложил в нас живота. Бог е вложил в нас ония хубави, прекрасни думи. Бог е вложил в нас Своята сила, свободно да разполагаме. След туй Бог е вложил тази светла мисъл, която имаме, която в нас работи. Всичките ни постижения може да ги постигнем само по този път.

Всички трябва да започнем да правим доброто с любовта, с милосърдието, с въздържанието, с кротостта, с тази добра обхода, която може да дадем. Всички така трябва да започнем да живеем. Бог така постъпва с нас

Възлюбете Господа

:feel happy:

5 таланта + 5 таланта = 10 таланта :)

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Ако познаваме Божествената частица в себе си ще можем и да знаем кога живеем по Негова воля и кога по наша си-човешка. Тук е връзката с мисли-чувства-действия, вътрешната хармония... Тогава и Щастието ни е пълно, непокътнато... :feel happy::sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

:dancing yes: хохохо + охохох...никога не ми е пълно Щастието :sleeping: туй за специалния Божи план за нашето развитие :thumbsup: всички го живеем със силно променлив успех :rolleyes:

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...