Jump to content
Порталът към съзнателен живот

27.10.2007г. - Когато един човек е уверен, че го обичаш


Recommended Posts

Мисъл за деня:

Когато един човек е уверен, че го обичаш, той никога няма да злоупотреби с твоята любов, понеже, ако ти изневери в дадения случай, той ще усети такава голяма болка, както никога не е чувствал.

http://www.bratstvoto.net/vehadi/fr1n.html

Link to comment
Share on other sites

Да, колко са нещата, в които можем да бъдем наистина уверени? Животът е добър пробен камък за това.

Link to comment
Share on other sites

Човешкото у мъжа трябва да се подчини на Божественото у жената. И човешкото у жената трябва да се подчини на Божественото у мъжа. Туй е сега процес. Тъй разбрано, вече има смисъл. Мъжът трябва да се подчини на Божественото у жената и човешкото у жената трябва да се подчини на Божественото у мъжа. Тогава имаме философия и в децата ще бъде така. Човешкото на бащата и майката ще се подчини на Божественото у сина и човешкото на сина ще се подчини на Божественото на бащата и майката. Вече имаме нов закон, който важи и за дъщерята, и за слугите, навсякъде. Като се приложи този закон, вече имаме едно истинско положение, една нова философия, едно ново разбиране. При сегашното разбиране ще имаме постоянно стълкновения, неразбиране в живота.Казвам: Новите разсъждения кои са? Трябва да се научим да зачитаме. Всеки човек иска да бъде уважаван и почитан. Почитайте в човека Божественото. Като срещнете един човек, във вас да се роди едно чувство да зачитате туй, Божественото, да намерите Божественото в човека, да знаете, че той има нещо, което може да уважаваш. Не като минеш, да кажеш: „И този е като другите хора.“ Има нещо у човека, което ние още не сме проучили.
Когато дойде цялото човечество до онова Божествено учение, което ще открие първоначалното учение, на великата Божия любов, учение на великото Божие знание, на което светът е бил създаден. Учение на великата свобода, на Божията истина, учение за любовта, което е храна на човешкия живот. Как трябва да се преобрази човешкият живот? Ние не може да се подмладим, ние не може да бъдем щастливи, докато не почнем да се храним с плодовете на любовта. Можем да остаряваме, можем да страдаме, понеже не се храним от любовта. Говорим за любовта, но тя е нещо умствено, отвън. Вие още не сте яли от плодовете на любовта. Ако вие вкусите онзи първия плод на любовта, вие ще възкръснете. Ако вие вкусите от плода на любовта, всичките ви болести ще изчезнат. Ако вие хапнете от първия плод на любовта, всичките недоразумения ще изчезнат. Ако вие хапнете от първия плод на любовта, сърцето ще светне и всичките недоразумения ще изчезнат. Ако вие вкусите от плода на любовта, ще имате любов към всичките хора. Ще обичате всеки един човек. Понеже вие като хапнете от този плод, всички, които са около вас, понеже съставят един организъм, тази кръв ще мине в другите и ще започнат да чувствуват като вас. Вие искате да обичате някого, но връзка няма между двама ви. Ако се образува вътрешна връзка, онази Божествена връзка, в която ние живеем и се движим, тогава онова, което аз придобивам, придобиват го и другите. Каквото другите придобиват, това и аз го придобивам.

Следователно живеем не за себе си. Всеки живее и за другите. Бог живее за нас и ние живеем за Бога. Бог живее в нас и ние живеем в Бога.

:thumbsup2:

Edited by Диана Илиева
Link to comment
Share on other sites

:feel happy:

В славяните трябва да се пробуди онова Божествено Начало, първо в света да служат на Божественото, а второ да се служи на човешкото. Първо човек да урежда благото на своите ближни, а после да урежда своето благо.
Бъдещата култура носи две качества: вкъщи ако мъжът иска да бъде господар, трябва да бъде господар и слуга; и жената, която иска да господарува, и тя трябва да бъде господар и слуга. Нямат ли тия качества, нищо няма да стане. Ще заповядваш и сам ще го направиш. Жената ще заповядва и тя сама ще го направи. Синът, и той ще бъде господар и слуга; и дъщерята ще бъде господар и слуга. Всички ще бъдат господари и слуги. Най-първо ще заповядват на себе си и ще го направят. И след като го направят, тогава ще го предават на другите.

:3d_050:

Щом правиш прегрешение, казваш: „Мога да го направя.“ Щом дойдеш до доброто, казваш: „Условия няма, хората не са още добри. Доброто не е дошло.“ :3d_146: Казва някой, че не живее добре с жена си. Той казва: „Живял ли си с такава неразбрана жена?“ Аз му давам съвет и му казвам: Търпи я. Той казва: „Изяде ме. Ти – казва, – живял ли си с лоша жена?“ Казвам: Аз не съм толкоз герой, намирам, че си голям герой, понеже живееш с тази жена. Понеже не съм герой, не се завземам за такъв живот. :D Понеже тя е по-паднала на един герой. Герой е тази жена. Той казва: „Какво да правя?“ – „Ще ѝ станеш слуга.“ – „Как?“ – „Каквото ти каже, ще го изпълниш. Думата ѝ на две няма да правиш. Kакъв ще бъде краят?“ – Направѝ това за една година и ела при мене, аз ще ти кажа какъв ще бъде краят.

Само един господин дойде при мене и ми казва: „Господ живот и здраве да ти дава. Каквото ми каза, стана. Жена ми била ангел. Каквото ми каза, като те послушах, измени се цялата работа. По едно време се подчинявах, започна да ме слуша, влиза в положението ми, тръгна добре работата.“ Ами че този закон е верен. Ако тази жена не се подчинява, в нея Божествено възмущение има. Ти искаш да подчиниш Божественото – ти ще си строшиш главата. Ако жената мисли да подчини в мъжа Божественото, нищо няма да остане от нея.

:feel happy: :feel happy:

Почитайте в човека Божественото.

icon12.gif

Господ, Който е толкоз благ, Той се е скрил, минава за един много обикновен човек в света.
:sorcerer::feel happy::thumbsup2::3d_146:

:)

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Точно това приложих в семейството си. Като започнах да се съгласявам и да не налагам своите си виждания, мъжът ми сякаш се промени. Има повече разбирателство, ревността му изчезна и хармонията започна да навлиза в семейството ни. Преминахме през ценни уроци.

Благодарна съм на Бога и на Учителя за тези ценни съвети :sorcerer::thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Точно това приложих в семейството си. Като започнах да се съгласявам и да не налагам своите си виждания, мъжът ми сякаш се промени. Има повече разбирателство, ревността му изчезна и хармонията започна да навлиза в семейството ни. Преминахме през ценни уроци.

Благодарна съм на Бога и на Учителя за тези ценни съвети :sorcerer::thumbsup:

Поздравления за което!

:thumbsup:

Виждаш ли, Любовта е достатъчна за да се случи промяната, за да започне да се случва трансформацията.

Когато ти започнеш да се трансформираш и околните ги прихваща тази "зараза".

Всичките проблеми за човека са поради неговия застой в духовно-волюционен план. Страданието и егоизма са основни двигатели за развитието му.

Със сигурност вече си разбрала ясно това за което сме си говорели преди време, приятелко!

Всеки иска да промени нещастието в света си, но единственото нещо, което истински се нуждае от промяна това е именно този, който я желае.

Променяйки себе си - променяш и света си. Тогава разбираш, че света си е наред и че само ти си бил крив. Нещастието, страданието, мъката и злото са необходими, иначе Бог да ги е премахнал още преди да ги е сътворил.

Чувал съм, че Великите Духовни Учители изпитвали такава Любов към Света (Бога), която била способна да променя времепространството в радиус от няколко десетки мили около Тях. Но Любовта променя само този, който отвори Дома си и я "пусне да влезе да вечеря с него и той с нея".

:yinyang:

:sorcerer:

п.п. Мисъл за деня:

Когато един човек е уверен, че го обичаш, той никога няма да злоупотреби с твоята любов, понеже, ако ти изневери в дадения случай, той ще усети такава голяма болка, както никога не е чувствал.

Именно поради същата болка се сблъсках и с две хирургически интервенции в личен план.

Да се стремиш да увериш портньора си в подобна "любов" си е най-вече опит за обвързване и това произлиза именно от егоизма и от незнание за големината на собствената цена.

Този трик съм го практикувал многократно и накрая се оказах аз в ямата, която подготвях за други.

По-добре е да дариш Свобода на партньорите си - това разбирам аз под Любов.

А да си изграждаш образ, пред техните очи, на човек с върховна и неповторима Любов си е чист егоизъм и желание за притежание. Защо да правиш така, че евентуално при дадена постъпка те да се чувстват виновни? Това не е никак по християнски.

Напротив, осигури свобода на жадния за такава и не го съди, а го приемай такъв какъвто е!

Любовта е безусловно и независимо от каквото и да е нещо и най-вече - тя се стреми да не вреди на другите живи същества, независимо от това дали го прави пряко или индиректно.

През почти всичките си връзки, с хора от срещуположния пол, съм се опитвал да изграждам образа на верният и любящия човек, така че при евентуална крива крачка от страна на партньора същия да се чувства виновен.

Това вече не приемам за честна игра и твърдо отказвам да практикувам!

Благодаря на Бог за опитността!

Edited by Ники_
Link to comment
Share on other sites

Направи ми впечатление следното:

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

Link to comment
Share on other sites

Като започнах да се съгласявам и да не налагам своите си виждания, мъжът ми сякаш се промени. Има повече разбирателство, ревността му изчезна и хармонията започна да навлиза в семейството ни. Преминахме през ценни уроци.

Благодарна съм на Бога и на Учителя за тези ценни съвети

И аз се радвам за вас :thumbsup2::feel happy: и благодаря на Учителя.

Няма по-добра подготовка за семейния живот от неговите съвети.

И на всички вас благодаря, скъпи приятели :feel happy:

Мъдростта спасява и умния, и малкия, и немощния, любовта разрешава всички проблеми :sorcerer::feel happy:

Бог да благослови!

Великите Духовни Учители изпитвали такава Любов към Света (Бога), която била способна да променя времепространството

icon12.gif

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

Мисля за преминаването на знанията в друго качество.

Информацията в света се увеличава с главоломна скорост.

Да се запомнят всички тези факти е невъзможно.

Абстракцията позволи да се опишат механичните явления с 3 закона на Нютон.

Методите за справяне със ситуацията с информацията са основно 3:

- разбиране на абстрактните принципи в основата на Битието

- увеличаване способността за концентрация

- съединение с Космическия разум и неговите безкрайни ресурси

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Направи ми впечатление следното:

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

Здравей, Диана!

Усещала ли си липсата и (на Любовта)?

:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Методите за справяне със ситуацията с информацията са основно 3:

- разбиране на абстрактните принципи в основата на Битието

- увеличаване способността за концентрация

- съединение с Космическия разум и неговите безкрайни ресурси

:thumbsup2:

Точно Валентин :thumbsup1:

Случвало ми се е мислейки по разни теми, за които не ми стегат знания просто сякаш нещо в главата ми светва и получавам отговора... В началото беше като прочета произволно, дори текст във вестника и имам отговор, а сега сякаш идва директно :wub:

Последната ми "помощ" беше скоро. Започнах работа при една приятелка, като книговезка-работа от която нямах понятие... При една важна поръчка започнах сама да върша нещата и да коригирам технологично дори стари работници с дълъг стаж. :feel happy: Сякаш черпя от някакъв компютър... Малко стряскащо беше в началото, но се свиква... :sorcerer: Единственото, което си казвам е - Боже, помогни ми да се справя!-особено, когато не съм сигурна B)

Ники, благодаря, успех и на теб, радвам се, че учим уроците си :hypocrite::rolleyes:

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Направи ми впечатление следното:

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

Здравей, Диана!

Усещала ли си липсата и (на Любовта)?

:rolleyes:

Здравей! Не разбирам добре какво ме питаш. Ако говориш за Любовта с главно Л, ние всички сме "потопени" в нея; няма как да усещам липсата й. Единствено, човек може да не осъзнава, че това е така. :hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Направи ми впечатление следното:

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

Здравей, Диана!

Усещала ли си липсата и (на Любовта)?

:rolleyes:

Здравей! Не разбирам добре какво ме питаш. Ако говориш за Любовта с главно Л, ние всички сме "потопени" в нея; няма как да усещам липсата й. Единствено, човек може да не осъзнава, че това е така. :hypocrite:

Така де, след като не я осъзнава като всеприсъстваща и като постоянна величина в него самия, значи съществува липсата.

:3d_146:

Когато има липса има и висока цена - пазарна икономика.

:thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Направи ми впечатление следното:

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

:rolleyes: количеството го намалявам чрез концентрирано / фокусирано / интензивно действие или мисъл форма + да стане като Златото в земята + нали златото всъщност е кондензирана/концентрирана слънчева светлина + принципът е общовалиден и за радостта, и за страданията и скръбта :hypocrite: поне така го чувствам сега + аум

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

Направи ми впечатление следното:

Любовта е свързана с още други велики добродетели в света и техните сили заедно работят върху нашата душа. Помнете само едно нещо: когато става в света едно подобрение, количеството трябва да се намали. Когато количеството се намалява, ценността се увеличава.

Как го тълкувате?

Хармония се постига по-лесно между малък брой души. Когато хората са повече на преден план изпъкват тези качества, които са общи за всички, а те рядко са най-възвишените. Другите - възвишените качества в такава ситуация е много трудно да се проявят.

Здравината на една верига = здравината на най-слабото и звено. Дължината на веригата няма значение, а качеството на съставящите я елементи. Дори и един елемент от сто да е некачествен, веригата ще се скъса. Значи дължината на веригата зависи от броя на качествените елементи. Ако решим да я удължим повече - тя няма да бъде здрава.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...