Jump to content
Порталът към съзнателен живот

12.11.2007 г. - Като имате вяра, всичко ще ви бъде


Guest Ла Горда
 Share

Recommended Posts

Guest Ла Горда

Мисъл за деня:

Казва Христос: „Като имате вяра, всичко ще ви бъде. Ако кажете на тази планина да се премести, и тя ще се премести.” Но не в този буквален смисъл се разбира. Христос не иска да преместим планините – най-мъчната работа в света,но имаш горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.

Дата: 12.11.2007, Понеделник

Цвят: Зелен

Планета: Луна

Песен: Благославяй

Храна: зеле, лапад, лобода, зелен фасул, марули, краставици, царевица зелена, картофи, домати , бакла, тикви, гъби

Не открих лекцията за днес.

Link to comment
Share on other sites

Без страх... :feel happy:

Не открих лекцията за днес
и аз :hmmmmm:

Христос не иска да преместим планините – най-мъчната работа в света,но [като] имаш горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.

наистина най-мъчната работа-

при мене някой път се получава, друг път не съвсем :sleeping:

но упорит съм :angel:

стремежът важен е :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Guest Ла Горда

...но имаш горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.

Да го превърнеш
:3d_133:
Никак не е лесно, но с усилие на волята и Божия помощ, става. Да простиш на враговете си и да ги обикнеш, ето това аз наричам духовна алхимия.

Link to comment
Share on other sites

Мисълта е от

Възлюбете Господа!, 29-а НБ, 27.VI.1937 г.,

как я намери- ще споделиш ли

Малко хора има, които обичат Господа, повечето се страхуват от Него
:feel happy: и аз се чудя как може да се страхуваш от вселюбящия, дето всичко ни е дал ...

Казвам сега: Възлюбете Господа! И новият начин – когато обичаш някого, ще кажеш... Ти имаш право да обичаш само по следния начин: искаш да се запознаеш с някого, пак имаш право да го обичаш, ако кажеш: „Да обичам този брат и тази сестра, ще мога ли да обичам чрез нея всичките други братя и всичките други сестри?“ Ако можеш чрез този брат да обичаш всичките братя, Бог е там. Ако можеш чрез тази сестра да обичаш всичките сестри, Бог е там. Ако искаш да обичаш само този брат и да го задържиш за себе си, Господ не е там.

Казвам: Какви са мерките, с които може да се мерят нещата? Този брат, когото ти си обикнал, ще бъде начало, а всичките други ще бъдат край. В туй ще се прояви Божията любов. Ако така хората биха разбрали... Това е новата епоха, която иде, това е Царството Божие. Христос казва: „Ако имате любов към Мене, опазете Моята заповед.“

:feel happy:

Но всеки, направете един опит, направете един сполучлив опит. Всеки един да опита, то е благо за всичките хора. Доброто, което аз мога да направя, то е благо за всичките. Злото, което аз мога да направя, то е зло за всичките. Затова, за в бъдеще, всички трябва да престанем да правим злото, понеже ние едни други си пакостим и на себе си пакостим. Всички трябва да започнем да правим доброто с любовта, с милосърдието, с въздържанието, с кротостта, с тази добра обхода, която може да дадем. Всички така трябва да започнем да живеем

:3d_053:

Не считайте, че само верующите отиват в другия свят. Които не са в църквата, и те отиват. Има хора в света, които живеят добродетелно. По друг път влизат в Царството Божие. Вие казвате, че който вярва само в Господа Исуса Христа, той ще бъде спасен. Отде знаем, че другите хора няма да бъдат спасени? То не е закон. Аз не зная какво нещо е едно вярване. Един турчин много добре разрешил. У турците има един обичай, че всеки турчин, който те обича, той ще ти каже да станеш мюсюлманин, да приемаш правата вяра. Във Варненско, един свещеник харесал го кадията, много добър бил. Казва му: „Ти не трябва да бъдеш православен свещеник, но ти мюсюлманин ще станеш.“ Намерил се в чудо свещеникът. Три пъти го канил да стане мюсюлманин. Съдията, който бил много умен човек, този човек му казва така: „Не се знае кой е мюсюлманин

:feel happy:

Животът, който иде, е живот на любовта. Който не е готов за тази любов, ще изгори, а който е готов, ще се стопи. Желая ви да се стопите, а не да изгорите.
:thumbsup2:

Благославяй душе моя, благославяй и не забравяй...

Пожелавам Ви да се разтопите от Любов :3d_053::feel happy:

Edited by Приятел
Link to comment
Share on other sites

Добре дошъл Приятел!

Цитат

Казвам сега: Възлюбете Господа! И новият начин – когато обичаш някого, ще кажеш... Ти имаш право да обичаш само по следния начин: искаш да се запознаеш с някого, пак имаш право да го обичаш, ако кажеш: „Да обичам този брат и тази сестра, ще мога ли да обичам чрез нея всичките други братя и всичките други сестри?“ Ако можеш чрез този брат да обичаш всичките братя, Бог е там. Ако можеш чрез тази сестра да обичаш всичките сестри, Бог е там. Ако искаш да обичаш само този брат и да го задържиш за себе си, Господ не е там.

Казвам: Какви са мерките, с които може да се мерят нещата? Този брат, когото ти си обикнал, ще бъде начало, а всичките други ще бъдат край. В туй ще се прояви Божията любов. Ако така хората биха разбрали... Това е новата епоха, която иде, това е Царството Божие. Христос казва: „Ако имате любов към Мене, опазете Моята заповед.“

:thumbsup2:

Това е началото и пожелавам на всеки да намери Бога и Любовта! :angel::wub:

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня:

.... Христос не иска да преместим планините – най-мъчната работа в света,но имаш горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.

Да, но не е лесна работа това. Наистина трябва много вътрешна сила!

Link to comment
Share on other sites

горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.

...

„Възлюбете Господа.“ Любовта е една велика сила, с която човек трябва да работи. Било е време, когато човек се е хранил с материални работи. Сега се изисква храна която съдържа сила... Любовта е този велик закон.

...

Любовта трябва да се възприеме като сила, с която трябва да се работи. В ума трябва да бъде тази сила, и в сърцето ми, и в духа ми. По отношение на духа, аз разбирам, че то е първичното. Тази любов трябва да дойде в нашето сърце, в нашето тяло – тогава тялото ще бъде здраво. Ако любовта дойде в сърцето, чувствата са силни. Ако любовта дойде в мисълта, мисълта е силна, и тя е здрава.

...

Вечният живот, това е смисълът. Ако в този живот, който живеете на Земята, не може да постигнете, да придобиете вечния живот, вие сте изгубени.

Възлюбете Господа

Вселената е подредена от Божествения закон. Когато следваме този закон, той ни води до съвършена хармония, ако вървим срещу него, резултатът е хаос.

Първият закон е законът на любовта. Любовта е способността да видим потенциалното съвършенство в нашите ближни. Любовта е свойство на Божествения ум, страхът идва от материалния ум. Любовта и страхът са две противоположности които се борят за победа.

Любовта е самоотричане; користният интерес е баща на страха.

Да пребиваваме в Божието царство е да бъдем в ума на Господ в нас.

Всички трябва първо да търсят това царство, от което, веднъж намерено, произтича всичко... Единствената истинска молитва е да общуваме непрекъснато с божествения дух в нас. Нека никога не забравяме Бог в нас, и че ние сме част от Него, който е Цялото...

Нека винаги намирам в света красотата на Бога и мъдростта на Неговото царство изразена в една проста дума - Любов.

Естел Робертс, "50 години медиум"

Господа всякога може да Го намериш, и навсякъде. Той е във въздуха, трябва да Го търсиш. Той е в светлината, в дърветата, в животните. Навсякъде е. Ако ти си онзи, който Го обичаш, ти ще Го видиш, че Той се проявява навсякъде и всичко е творение на Неговия Дух. И като разбираш Неговия език, Бог ще ти помага...

На какво се учим сега? Туй благо е както Слънцето грее за всички – така и Божията любов е за всички. Ние не знаем какви са крайните преднамерения на Бога. Бог от нас не изисква нещо невъзможно. Всеки един човек, когото вие срещате, всеки един човек, с когото вие се запознавате, добър или лош, той е една възможност заради вас, за някакво постижение. ... Всичко туй служи на човека. Човешкият дух, човешката душа, човешкото сърце и човешкият ум, това е същината, която Бог отглежда. Всичко друго отвън служи за нашето вътрешно постижение. Да имаме една вяра, като минаваш, да не те е страх. Да виждаш Божието присъствие навсякъде...

Казвате: „Като дойде Христос.“ Ами то е много външно. Христос трябва да дойде вътре в съзнанието на хората...

Има едно богатство, което се дава само на ония, които имат Закона на Любовта. Ако Божият закон не работи, причината е в нас, любовта е слаба. ... щедростта да бъде един вътрешен закон, да изразява Божията любов и мене да ме радва, че изразявам Божията любов...

Възлюбете Господа. Започнете всички да пеете. Псалмопевецът казва: „Пейте и възпявайте Господа в сърцата си.“ Тогава сиромашия, несгоди, всички тия неща ще бъдат далече. Веселието и радостта ще ви бъдат сподвижници в живота.

Казвам: Животът, който иде, е живот на любовта.

Възлюбете Господа

Казва Христос: „Като имате вяра, всичко ще ви бъде. Ако кажете на тази планина да се премести, и тя ще се премести.”...

Туй, което вие виждате на Земята, това не е нищо друго, освен човек, разложен на своите части. Растенията, водата, моретата, всичките тия животни, които съществуват, това представя човекът, разложен на своите части.

Възлюбете Господа

11. тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, се не връща към Мене празно, а изпълнява, що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил.

12. И тъй, вие ще излезете с веселие и ще бъдете изпроводени с мир; планини и хълмове ще пеят песен пред вас, и всички дървета в полето ще ви ръкопляскат.

13. Вместо трън ще израсте кипарис; вместо коприва ще израсте мирта; и това ще бъде за слава Господу, за личба вечна, несъкрушима.

Исай 55

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

"Има хора в света, които живеят добродетелно."

Когато преди около година започнах да чета Учителя ми се стори някак странно тълкуванието му за петте велики принципа: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. (Тук ПЕНТАГРАМ)

Как добродетелта ще е принцип, след като (по тогавашните ми разбирания) Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата са добродетели? Направила съм една малка крачка напред и имам някаква своя представа за тези важни качества. Старая се да живея добродетелно, но пак е така, както аз го разбирам. И е трудно, поне за мен. Както казва Учителя - трябва всеки ден да се учим, за да завършим училището на живота. То и самият живот потвъждава това. Вие откъде и как започнахте?

А тук Основни човешки добродетели, Кои са? е част от форума. Още не съм се решила да пиша по темата.

Мисълта е от

Възлюбете Господа!, 29-а НБ, 27.VI.1937 г.,

как я намери- ще споделиш ли

Добре дошъл и от мен, Приятел! :3d_041:

Мисълта я търся чрез Google - да са живи и здрави тия момчета, много ме облекчават!

Но я търся на части - не повече от 4-5 думи. Забелязала съм, че понякога мисълта с редактирана и не е 1:1, както е в беседата. Затова понякога не излиза на първо търсене. Това е разбираемо.

Знам, че и Тригълника има търсачка, но да си призная, с нея нещо не се справих. :(

Успех!

Link to comment
Share on other sites

:thumbsup2: Добре дошъл и от мен Приятел!

Мисъл за деня:

Казва Христос: „Като имате вяра, всичко ще ви бъде. Ако кажете на тази планина да се премести, и тя ще се премести.” Но не в този буквален смисъл се разбира. Христос не иска да преместим планините – най-мъчната работа в света,но имаш горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.

Ако наистина е толкова трудно да го направим това, то кое според вас ни пречи на нас хората - да разтопим с любов горчивото чувство (негативната емоция)?

А кое е семето, от което израства "горчивото чувство" и кои са почвата и водата, с които го "отглеждаме"?

Как се "топи" и "премества" негативната емоция? Как успявате да го постигнете?

Link to comment
Share on other sites

кое според вас ни пречи на нас хората - да разтопим с любов горчивото чувство (негативната емоция)?

гордостта, липсата на смирение

А кое е семето, от което израства "горчивото чувство" и кои са почвата и водата, с които го "отглеждаме"?

желания, гняв, невнимание, неосъзнатост

Как се "топи" и "премества" негативната емоция?

смирение, разкаяние, прошка, любов, молитва, благодарност

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Как "премествам планината"? - Ами като анализирам, опитвам да почувствам проблема, да разбера причината... тогава със смирение се усмихвам и разбирам, че всъщност не е проблем, че просто има външно условие, да възпитам определено качество или чувство в себе си...

Господа всякога може да Го намериш, и навсякъде. Той е във въздуха, трябва да Го търсиш. Той е в светлината, в дърветата, в животните. Навсякъде е. Ако ти си онзи, който Го обичаш, ти ще Го видиш, че Той се проявява навсякъде и всичко е творение на Неговия Дух. И като разбираш Неговия език, Бог ще ти помага...

На какво се учим сега? Туй благо е както Слънцето грее за всички – така и Божията любов е за всички. Ние не знаем какви са крайните преднамерения на Бога. Бог от нас не изисква нещо невъзможно. Всеки един човек, когото вие срещате, всеки един човек, с когото вие се запознавате, добър или лош, той е една възможност заради вас, за някакво постижение. ... Всичко туй служи на човека. Човешкият дух, човешката душа, човешкото сърце и човешкият ум, това е същината, която Бог отглежда. Всичко друго отвън служи за нашето вътрешно постижение. Да имаме една вяра, като минаваш, да не те е страх. Да виждаш Божието присъствие навсякъде...

Казвате: „Като дойде Христос.“ Ами то е много външно. Христос трябва да дойде вътре в съзнанието на хората...

Има едно богатство, което се дава само на ония, които имат Закона на Любовта. Ако Божият закон не работи, причината е в нас, любовта е слаба. ... щедростта да бъде един вътрешен закон, да изразява Божията любов и мене да ме радва, че изразявам Божията любов...

Възлюбете Господа. Започнете всички да пеете. Псалмопевецът казва: „Пейте и възпявайте Господа в сърцата си.“ Тогава сиромашия, несгоди, всички тия неща ще бъдат далече. Веселието и радостта ще ви бъдат сподвижници в живота.

Казвам: Животът, който иде, е живот на любовта.

:thumbsup: Благодаря Валентин!

И тогава всичко светва, разбирам, че всички са прекрасни, само дето не всички са разбрали това...

Все още ми е трудно да обясня на близките си, че няма да са щастливи от това, което получават, а от това, на което имат и му се радват... Да се наслаждават на мига с благодарност....... :sorcerer::feel happy:

Link to comment
Share on other sites

:feel happy: Добре заварил :feel happy:

Благодаря за топлото посрещане и за упътването :feel happy:

Сега като попрочетох пак темата нанабързичко си мисля, че май всичко опира до малките, всекидневни нещица и че именно от там трябва да се почне. :sleeping:

Инче много хубаво е го е написал Валентин, напълно съгласен съм и аз и да много интересно е и съвпадението на 5те принципа с 5те елемента...но за това някой др. път, като остане повечко време :angel:

Поздравки

:feel happy:

Link to comment
Share on other sites

От вас при сегашните условия се изсква следующето. Вие имате една цяла кармическа пирамида, нали?... Тази пирамида се е образувала от ред беззакония, от ред беззаконни постъпки. Вие сте я съградили, да кажем, преди 3 - 4000 години. Мислите ли, че когато някой ви каже, че всичко това трябва да се изхвърли, че в един ден, в една седмица, в един месец ще може да го изхвърлите? - Не. Казват обаче: "Аз не мога да го направя." Питам тогава: Ти, когато за пръв път започна да туряш камъните на тази пирамида, каза ли че не можеш да я направиш, че не можеш да я съградиш? Тогава каза, че можеш. Следователно, като си казал, че можеш да направиш тази пирамида, ти можеш по същия начин и да я развалиш. Ти си започнал да я градиш отдолу нагоре, сега ще започнеш да я събаряш отгоре-надолу. Това е така по отношение на физическия свят, но по отношение на Божествения свят нещата стават моментално. Тази пирамида е създадена моментално. И затова казвам, че и в Божествения свят може да изчезне моментално. И Писанието казва така: "Ще залича прегрешенията ви и няма да ги помена". Изведнъж, моментално подразбира, че ще ги заличи. Тогава вие се спирате на физическото поле и казвате: "Как ще изправя живота си?" - Ще започнете да изправяте живота си от там, отдето сте го нарушили. Най-първо вие скъсахте своята връзка с Бога, и след това образувахте тази пирамида. С това скъсване се започва греховен живот, лъжлив живот. Философията е, че след като направихте тази пирамида, вие искахте да живеете добър живот, без всякакви грехове, а след 4000 - 5000 години да направите връзка с Бога. Ето где е лъжата! И сега по същия начин както скъсахте връзката, така и ще се свържете с Бога. Ще започнете обратното, ще започнете събарянето на тази пирамида. Тя ще се събори сама по себе си. Тя се е образувала без Бога, а ще се събори чрез Бога.
Тази пирамида сама по себе си представлява нашата личност, със всички отрицателни навици, модели на поведение и стереотипи на мислене, които сме натрупали през изминалите си въплъщения и пречат на нашето развитие. Личността сама не може да унищожи тази пирамида, защото на практика двете са едно и също нещо. По-долу е даден пример, който може и да изглежда малко краен, но точно описва механизма на създаване на поредния неправилен навик, който личността възприема като нещо абсолютно нормално, но в действителност представлява поредния камък натрупан върху пирамидата.

Божественият закон, казвал съм ви и друг път, изисква абсолютно да не нарушаваме Неговия закон. То е първото правило за Неговите деца. Бог казва: "Абсолютно няма да нарушавате моя закон!" Е, как става нарушението? Аз съм забелязал, как се закачат братче и сестриче, които се обичат. Малкото братче дойде, хване някое косъмче от главата на по-голямото си сестриче и казва: "Хванах една мушица, че искам да откъсна един косъм от главата ти, за да я завържа." Това дете не дземе един косъм от своята глава, ами отскубва от главата на сестричето си. Ето как се е родил грехът. Майката, като види това нещо, започва да се смее. Това, малкото дете е извършило едно велико престъпление. То изтегля едно правило, един написан закон от главата на своята сестра. Един косъм е един велик лист. Сестрата заплаква, а майката се смее, бащата се смее и казват: "�”нес нашето момченце отскубна един косъм от главата на сестра си." Най после какво става с този син? Като порасне започва да отскубва космите от главите на баща си и майка си.

И още:

Това е нов навик за разсъждение, който вие сте забравили. Какво правите днес? - Седнете и се занимавате с вашите големи грехова. Но ако речете вие сами да съборите тази пирамида, трябват ви 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 години и то, знаете ли какви усилия? Затова Писанието казва: "Ние ще викаме Силния, Великия в сила и мощ и мъдрия в знание, Истина и Любов, да дойде да ни помогне, за да може да се освободим от нея и нашия ум, нашето сърце, нашата воля да может да работят тъй, както бихме желали." Не че в нас няма желание да работим, но повечето от вас са свързани. Вие казвата: "Ще направя това." Речете да го направите и виждате, че ръцете ви са свързани. Искате да направите нещо, но усещате, че сте свързан, ограничен. Защо? Вие не се спирате сами да си дадете отчет, защо е това. Аз зная, че вие ще турите причината там, дето не е.

...

В личността се крият най-лошите неща. Тя е израз на егоизъм, на подлизурство, на страх, на измама, на лъжа. И човешката личност е създадена от всичките отрицателни качества в света. Това е личността. Аз не говоря за "аз-а", за човека, за съзнанието, но за личносттта. Някой казва: "Обидиха ме." Обидили го в какво? - Че му казали една истина. А, друг е вече въпросът. Днес върху личността никаква наука не може да се съгради. Какво е родила личността? Съвременната наука: съвременната философия, химия, физика, биология, вземете и богословието, и всичките други отрасли - всички тия науки са се опорочили, отклонили са се от своя прав път, по причина на човешката личност. Да кажем, лекар е някой, но той не е истински лекар, да служи на Бога. Съвременният музикант също не е идеен. Всеки музикант иска да спечели пари. Художникът иска да нарисува една картина за пари. Пари, навсякъде пари! Това е личността у човека. Сега някой може да възрази, че изкуството е принесло полза. Тъй е. Някой може да каже, че науката е принесла полза. Тъй е, но в света не се проявява само личността, с личността заедно се проявява и разумната човешка душа. Слудователно тя превръща действията на егоизма в добро. Това не се дължи на човешката личност. Това се дължи на човешката душа, която постоянно работи за доброто в света. Ето защо ние трябва в себе си да се освободим от своята личност, не изведнъж, а последователно и разумно. Така да се освободим, щото да не нарушим чувствата, мислите и желанията на нашата душа. Някой казва: "Изведнъж да направим това!" Вие не можете извъднъж да съборите това здание. То ще ви затрупа. Камък по камък, разумно ще снимате, разумно ще изправяте погрешките си и никак няма да се обезсърчавате.

Най-добрият начин за разсъждение - ООК, 31.10.1923 г.

А кое е семето, от което израства "горчивото чувство" и кои са почвата и водата, с които го "отглеждаме"?

Ето нещо за размисъл:

Всичките зародиши, които са заложени вътре в човешкото сърце, имат благородно произходение. Любовта е, в която се зараждат най-благородните чувства. Отмъщение, отвращение, те са вторични чувства. Вие някой път се заблуждавате, казвате: "Яви се в мен омраза." Омразата има съвсем друго произхождение. Да ви обясня произхода и. Имате живата точка n и живата точка А. Тази жива точка А има стремеж към n. Този стремеж първо е чисто божествен An, но се заражда известно препятствие на пътя и туй желание на А не се постига. Тогава се образува nB. Заражда се образът и човек се разочарова. Ако А иска да вземе n и не може да успее, а В го взема, тогава в сърцето на А ще се зароди едно неразположение към В. Следователно всичките тия прояви, които имате в един отрицателен характер, като омраза, отмъщение, злоба, ненавист, всички тия чувства са вторични. Те са сянка на нещо изгубено. Ако мразиш, аз зная какво си изгубил; ако се съмняваш, аз зная какво си изгубил; ако се отвращаваш, аз зная какво си изгубил. Каквито и отрицателни качества да има един човек, в окултната наука математически можем да намерим същинските причини, които са образували тия отрицателни качества в човека. И тъй в човека реално е само доброто, а злото е само едно отражение на непостигнатите негови желания.

Стремежите на ума и сърцето - ООК, 24.10.1923 г.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Това е нов навик за разсъждение, който вие сте забравили. Какво правите днес? - Седнете и се занимавате с вашите големи грехова. Но ако речете вие сами да съборите тази пирамида, трябват ви 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 години и то, знаете ли какви усилия? Затова Писанието казва: "Ние ще викаме Силния, Великия в сила и мощ и мъдрия в знание, Истина и Любов, да дойде да ни помогне, за да може да се освободим от нея и нашия ум, нашето сърце, нашата воля да может да работят тъй, както бихме желали." Не че в нас няма желание да работим, но повечето от вас са свързани. Вие казвата: "Ще направя това." Речете да го направите и виждате, че ръцете ви са свързани. Искате да направите нещо, но усещате, че сте свързан, ограничен. Защо? Вие не се спирате сами да си дадете отчет, защо е това. Аз зная, че вие ще турите причината там, дето не е.

В православните храмове има едно песнопение : " Възлюби, Господи, Благолепний твоем Дом, местопребивание, Слава Твоя"

Само че не уточняват за кой дом става въпрос :dancing yes: - мисля че е подходящо в случая - за нашия, вътршния дом:angel:

има го и в изпълнение на Исихия и направо се разтапям като го чуя :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Здравей Приятел!

zaimov_flower_04.jpg

:thumbsup2::feel happy:

Най-първо вие скъсахте своята връзка с Бога, и след това образувахте тази пирамида. С това скъсване се започва греховен живот, лъжлив живот.
:thumbsup2: Станимир

... една оптическа измама на човешкия ум. В съвременните хора висшият ум не е още развит. Теософите го наричат „висшият манас“. В ущърб на висшия ум се е развил низшият, в който се намира локализиран човешкият егоизъм. А стремежите на този низш ум са диаметрално противоположни на висшия манас. Вие често се питате и не може да си обясните защо има борба между плътта и духа? Това не е борба – мнозина се мамят, – това е един закон, необходим за развитието на човешката душа.

...

Духът и плътта са два елемента в Божествения свят, необходими за развитието на човешката душа и на човешкия ум.

Мъже и жени искат сега да се съединят. Не, не трябва да се съединят. При сегашните условия не е позволено мъже и жени да се съединяват. Единият е като кислорода, а другият – като азота във въздуха. Ако вие се съедините, ще отровите живота си, ще отровите децата си... „Защо са тези нещастия?“ – Защото има не смешения, а съединения. Всичките експлозии произтичат все от съединения...никакво съединение не бива да има между вас. Ще се съедините само с Бога, а между вас да няма никакво съединение!

казва Христос: „Аз ще го възкреся в последния ден“. Кога? – Когато той се научи да се съедини с Бога и да се разединява от света. Със света да е смесен, а с Бога да е съединен. Когато научи този велик закон – „Аз ще го възкреся“, той ще влезе в Божествения живот, да разбере великия закон, защо нещата са тъй, а не иначе.

след като дойде разрушението, тогава те ще кажат: „Кои са факторите?... факторът е вашият егоизъм – основата на културата на мравите: по закона на съединението, азотът и кислородът във вас са се съединили и са образували една от най-силните отрови. Тогава ще се разедините и ще се съедините с Бога, ще се образува едно вечно благо, а помежду си ще живеете като братя. И като дойде Христос в последния ден, ще ви възкреси. ... Казвам, има такъв друг начин, чрез който ти може да се осовбодиш, без да убиеш твоя господар. – „Е-е, каква е тази сила?“ – Тази сила е Любовта. Любовта, като жива сила, произтича от Висшето, от Божественото. Когато говорим за Любовта, ние не разбираме тази любов, която иде отдолу, а онази, която слиза отгоре. Ако вие я повикате, тя ще ви освободи от робство и ще ви даде сила да знаете да се справяте с всички мъчнотии. ... Когато тази Любов почне да идва, вие ще почувствате във вашето съзнание, дълбоко във вашето битие, една малка светлинка, тя ще почне да се развива, да става все по-голяма и по-голяма, обемът ѝ ще се увеличи, ще обхване мозъка ви, сърцето ви, след което вие ще почнете да ходите в светлина.

Аз ще го възкреся!

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...