Jump to content
Порталът към съзнателен живот

07.01.2007 г - Дръжте връзка между физическия и Божествения свят


Recommended Posts

Мисъл за деня - 07.01.2007 г

"Дръжте връзка между физическия и Божествения свят. Тогава ще се яви една нишка и ще разберете смисъла на живота. Като живеете на Земята, вие едновременно със земния живот трябва да разбирате и духовния, и Божествения."

Из Най-голям в Царството небесно, НБ, 27.IX.1936 г.

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

Guest Ла Горда

Кой е най-голям в Царството небесно?“ Това е един въпрос, който занимава днес хората. Навсякъде става спор за големство. Този въпрос не е отсега, той е далечен въпрос, съществувал е и в миналото.
Христос отговори на този въпрос кой е най-голям в Царството небесно. Той повика едно от малките деца и каза: „Ако не станете като малките деца, по никой начин не можете да влезете в Царството небесно.“ Който така се смири, той е най-големият. Голям и малък, това са две противоположности, които са свързани заедно. Те са две възможности. Голямото е възможност на малкото и малкото е възможност на голямото да се смири. Ние виждаме, че този закон съществува и в природата. Големият дъб, голямата ябълка, големите дървета, изобщо, се смиряват най-после в своите малки плодове. Те се смиряват и започват оттам, отдето са излезли.

Из Най-голям в Царството небесно, НБ, 27.IX.1936 г.

ИВО, БЛАГОДАРЯ ЗА ТЕМАТА!

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

Дръжте връзка между физическия и Божествения свят. Тогава ще се яви една нишка и ще разберете смисъла на живота. Като живеете на Земята, вие едновременно със земния живот трябва да разбирате и духовния, и Божествения. Ако разбирате само земния живот, вие няма да разбирате другите два живота,
Да се държи връзка между физическия и Божествения свят може би означава да разбираме физическия свят като проява на Божествения - т.е. да виждаме в него проявленията на свободата, безусловната любов и единството,непрекъснатата промяна и развитие, обмен и трансформация на информация и енергия...

Ако отидете в дома на един ангел, ..Там може да се разполагате както искате, да бъдете свободни. ... Там ще намерите всякакъв род училища, университети. ...Можете да слушате лекции, можете да слушате музика колкото пожелаете. Всичко, каквото ние имаме на Земята, е взето все от ангелския свят. Всичко, каквото ви дойде на ума, там го има. Само, нещата трябва да се преведат добре. Това, което се говори за братството, за равенството, за социални въпроси, все го има там. Ние трябва да вземем образец за социалния живот от ангелите и да го приложим на Земята, според условията.

Какво означава да се преведат нещата от Божествения свят добре? Може би именно в неточния превод е причината за страданията ни.

Пример: Ние наричаме затруднението при осъществяването на някое наше начинание или желание - пречка, зло и се борим с него. Може би този превод е неточен.

Ако наречем това затруднение - изпитание, то веднага ще го приемем като проверка и укрепване на силите ни, значи ще видим в него добро и ще се възползваме.

Ами ако наречем затруднението - стимул да опознаваме по-добре ситуацията, причинно-следствените връзки, да търсим нови пътища, възможности и да създаваме нещо по-различно от старото, в различни варианти, да прилагаме и наблюдаваме...? Тогава вместо да се борим срещу него ще му благодарим.

Положението, в което се намира съвременното човечество, е добре обяснено от един от гръцките философи със следния пример: всички хора се намират в един голям замък и всеки гледа на света през едно огледало, което е поставил пред очите си. Те гледат на света през това огледало и оттам познават света. Хората минават и заминават покрай тях, но какво ще придобият те от знанието си за света? Те няма да имат никакво определение за света, защото го гледат като отражение, в огледалото. Те нямат никаква връзка.„Какво да правим тогава?“ Излезте от този замък, престанете да гледате през огледалото и излезте от този свят на отраженията.

Kaзвам: Основно сегашната наука е път за повдигане и спасяване на хората. Затова е дадена тази наука... Науката иде в света, за да се даде работа на хората и от тази работа да познаят делата Божии.

Отраженията са понятията в ума ни и породените в нас емоции при контактите ни с физическия свят-нашето лично огледало. Казваме - това е слабост, дразни ме...

Излизаме от замъка с огледалата и когато човекът (или аз самият) се поколебае или отстъпи вече не го отразяваме като слабост - разбираме ситуацията, причините за това, смисъла на срещата си с него или на преживяното, променяме мислите и поведението си. Дразненето изчезва и на негово място се появява спокойствието и любовта. ...

Някои изучават моралните науки. В моралните науки има само думи. Казано е там: „Не убий.“ Но причините за убийството не се изучават. Отде иде убийството, не се знае.
:thumbsup:
Link to comment
Share on other sites

Какво значи това според мен?! Това е човекът да направи мост между Небето и Земята.

"Прави правете пътищата Божи."
Кое е Небето? Небето е символ на Божественото: Доброта, Истина, Благост, Любов, Милосърдие, Радост, Търпение, Спокойствие, Свобода, вътрешен Мир и ако всичко това е вътре в човек, то той ненасилствено и естествено го излъчва и извън себе си. Излэчва тази Светлина, Светец е.

Трите главни светилника в човека са ум (Дух), сърце (Душа), тяло (Форма, чрез която да се проянят първите две).

Талото е дървото, а плодовете са му това, което то има силата да възпроизведе, за да се ползват околните от тях.

Силата е даденост!

Човек може само да се моли и да работи Земята си (тялото си), но дори и за това у човека е необходимо да бъде внесено импулс.

"Дойде по внушение на Духа в Храма."

Нека Бог да величаем, защото ни изправя, за да го познаем.

1. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.

2. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.

3.И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.

4. Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,

5. не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,

6. не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

7. всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.

8. Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.

9. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;

10. но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.

11. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.

12. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.

13. И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.

1 Коринтяни 13 глава

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 07.01.2007 г

"Дръжте връзка между физическия и Божествения свят. Тогава ще се яви една нишка и ще разберете смисъла на живота. Като живеете на Земята, вие едновременно със земния живот трябва да разбирате и духовния, и Божествения."

Из Най-голям в Царството небесно, НБ, 27.IX.1936 г.

Според мене, нишката свързваща Божествения и физическия свят е светлината. И двата свята са съставени от определено съотношение между светлината и тъмнината. Колкото повече се приближаваме към Божествения свят, толкова повече светлината се увеличава за сметка на тъмнината. Говоря образно. Тъмнинната е неорганизирана (хаотична), неразумна, неподчиняваща се на Божествените Закони. Тази тъмнина следва да бъде преработена в светлина, да се намали тъмнината във физическия свят и да се увеличи светлината. Как? Отговорът отдавна е даден: чрез работа върху себе си. Същото съотношение между светлина и тъмнина съществува и вътре в човека (както и във всяка друга жива същност). Когато той води добродетелен, чист и разумен живот се проявява светлината; в обратния случай - тъмнината. Значи дори и да е в условията на физическия свят, ако вътрешното съотношение между светлина и тъмнина е много в полза на светлината, този човек може да се каже, че живее и в Божествения свят. Това е едно от тълкуванията на израза "в света, но не от света". Следователно, за да се почувстваме част от Божествения свят е нужно да усилим вътрешната си светлина. За последната Беинса Дуно използва думата "виделина", за да я отличи от външната светлина.

Link to comment
Share on other sites

"-свободни асоциации на базата на прочетеното...."

Първото, което ми хрумва тази вечер, прочитайки мисълта: :dancing yes:

"Дръжте връзка между физическия и Божествения свят. Тогава ще се яви една нишка и ще разберете смисъла на живота. Като живеете на Земята, вие едновременно със земния живот трябва да разбирате и духовния, и Божествения."

е това, че човек има няколко тела. Вече съм прочела не една хипотеза за това, колко точно са те, но поне за едното всички сме сигурни, че е физическото ни тяло. Направих асоциация с него и физическия свят. Ако продължа с асоциацията тяло-свят, стигам до извода, че имаме и божествено тяло. Някои го наричат огнено, времево, мисловно, дух и т. н. Тоест нашата божествена частичка. Остава да проследим и коя е нишката между тях. Според мен са нашите емоции, или така нареченото ефирно тяло или още душата. Ние трябва да държим връзка между всичките си тела. Да уеднаквяваме целите им. Да се грижим за тях, за нашето триединство.Тогава човек ще е цялостен, завършен и смислено ще изживее живота си.

Може и да не ви звуча смислено, но послушах интуицията си, а тя ми нашепва точно тези разсъждения. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

:feel happy: :feel happy: :thumbsup:

да се преведат нещата от Божествения свят ...в неточния превод е причината за страданията ни.

затруднението при осъществяването на някое наше начинание или желание - пречка, зло и се борим с него... този превод е неточен :thumbsup2:

затруднение - изпитание проверка и укрепване на силите ни... :thumbsup:

затруднението - стимул да опознаваме по-добре ситуацията, причинно-следствените връзки, да търсим нови пътища, възможности... да прилагаме и наблюдаваме :sorcerer::thumbsup2:

... ще му благодарим... - разбираме ситуацията, причините за това, смисъла ... променяме мислите и поведението си. Дразненето изчезва...

:thumbsup2:

в затруднение изучаваме нашата карма и качества - възможност за бърз прогрес

на физическия свят... много в полза на светлината, този човек може да се каже, че живее и в Божествения свят. ... част от Божествения свят ...да усилим вътрешната си ..."виделина"
"Истината ще ви направи свободни" Господ Иисус Христос

Посредством различаване.

божествено ... огнено, времево, мисловно, дух ... божествена частичка..
:thumbsup:

ще се яви една нишка и ще разберете смисъла на живота

нашите емоции

:)

Божествената интуиция в душата посредством емоциите.

Божественото: Доброта, Истина, Благост, Любов, Милосърдие, Радост, Търпение, Спокойствие, Свобода, вътрешен Мир ... вътре в човек ... излъчва... тази Светлина, Светец е.

"Частта от цялото не може да стане Цялото, но може да стане като Цялото" Учителят

Физическата земна реалност е нищожна част от училището на безкрайния Божествен живот.

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...