Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли на Учителя за Мекотата


Recommended Posts

"Човек, за да бъде издръжлив в живота, трябва да има мекота. Някои намират мекотата за слабост, но те не са проучвали какво нещо е тя. Мекотата е една магическа сила у човека, една велика сила. Мекотата има качествата на водата, въздуха и светлината."

"Мекотата не се придобива. Бог е вложил мекотата като едно първично качество на човешката душа. Човек има мекота дълбоко в своята душа. Човек трябва да прояви това първично качество на своята душа."

"Не трябва да се бъркат мекотата и мекушавостта. Последната показва слаб характер. Мекотата показва силен характер."

"Защо говорим сега за мекотата, а не говорим за любовта? Аз питам: Мога ли да ви говоря за алгебрата, ако не знаете четирите аритметични действия? Мекотата подготвя пътя за любовта. Който иска да придобие любов, отначало ще прави опити да практикува мекотата много пъти в живота си."

"Мекотата развива и събужда в човека мъдростта. Затова, който иска да има окултни постижения, да придобие знание и мъдрост, той трябва да почне с мекотата. Тя отваря пътя на мъдростта."

"Мекотата бива външна и вътрешна, в мисли, чувства и постъпки. Ако кажеш остри, обидни думи на някой човек, това е липса на мекота в постъпки. Ако външно има добри обноски, а мислите ти са лоши, тогава нямаш мекота в мислите. Мекота трябва да има едновременно в мисли, чувства и постъпки. Човекът на мекотата влиза в положението на всички хора."

Из Доброто разположение, Издателство „Бяло Братство”, София, 2002 г., ISBN: 954-744-026-8

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

"Сега да дойдем до пеенето, да видим какво липсва на сегашните певци. Двама души пеят. Единият има чист тон, но пее грубо, мекота няма. Другият пее чисто, с мек тон. Изобщо, както певците, така и говорителите, се нуждаят от мекота. Това липсва на сегашните хора. Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система на човека. – Защо? – Защото тя се връща обратно върху него. Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система и човек заболява. За предпочитане е да вървите пеш, отколкото да се качите на каруца, която ще ви разтърси до последната клетка. Като знаете това, пазете се от мисли, чувства и постъпки, които разтърсват нервната система."

"Да срещнеш груб човек, това значи да влезеш в мрачна, прашна, непроветрена стая. Да срещнеш мек човек, това значи да влезеш в чиста, добре проветрена и наредена стая."

"В мисълта трябва да има любов, а в любовта – мекота. Тя подобрява живота. Мекотата е здравословно състояние на човешкия живот. Който има мекота, той лесно се учи, лесно се възпитава, лесно възпитава и децата си. С мекота всичко се постига. Без мекота човек е недоволен от себе си, от своите мисли и чувства."

"Значи единственото богатство, което човек ще занесе със себе си в оня свят, е мекотата на неговия дух, мекотата на неговата душа, мекотата на неговия ум и мекотата на неговото сърце."

Из Великодушие и целомъдрие, Утринно Слово от Учителя, държано на 31 януари 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

„Питам, при тия идеали, какъв е нашият живот? [Г]де е същественото, благото, в което ние живеем? Къде е спасението? Мекота трябва на хората! Новият човек, който сега иде на света, носи две неща – мекота и чиста мисъл. Новият човек, новата култура, носят мекота, една пластичност и чиста мисъл. Мисъл, която е толкова лека, че почти няма никаква тежест. Не е безматериална, но тази материя е толкова чиста.”

„Но, за да може животът да се прояви, потребно е друго. Вие искате сега без новите идеи да бъдете щастливи, без мекота и без чистота в света, не можете да бъдете щастливи в света.”

„Новият човек, който иде, носи мекота. Не да мязате на остро желязо. Казва: „Какво нещо е мекотата?“ Мекотата може да се определи, като ти турят едно тяло, стотина игли да те бодат и да ти турят една мека топка. Кое е по-хубаво да носиш меката топка или която има сто игли.”

Из Увеличаване и размножаване, 30 Лекция, МК, 24.IV.1936 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

"За да бъде човек издръжлив в живота, трябва да има нещо елементарно, което аз няричам мекота. Всичко в живота се придобива чрез мекота.

Мекотата има качествата на водата, но не е вода. Мекотата има качествата на въздуха, но не е въздух. Мекотата има качествата на светлината, но не е светлина. Мекотата има качествата на земята, но не е земя. Мекотата има следните качества:

От каквото високо място да паднеш на нея, тя има качествата на мекия памук, но не е памук, не е и вълна. Като паднеш на нея няма да се убиеш и ще си кажеш: „Как така, че не ми се пръсна главата”.

Онзи, който има мекота, той всички неща, които идат отгоре му, ги понася, без да усеща страдания. Лесно се носят. Без мекота животът е тежък.

Не че животът е тежък, но някои казват, че трябва да бъдем твърди, груби. Това е неразбиране.

Мекотата е във всички. Тя всичко отхвърля. Каквото дойде отрицателно, тя го отхвърля.

Мекотата – това е долина, това е раят, това е човешкият рай, изгубеният рай – мекотата се е изгубила.

Единственото място за живеене е в мекотата. Това е раят.

Най-първо гледайте да станете меки хора, защото мекотата има това свойство: всяко нещо, което не е хубаво, не е добро, то отскача, тя го отхвърля. А при мекотата остават най-хубавите работи в човека. И само при една мекота ние можем да разсъждаваме и да разбираме Божиите пътища.

И никаква окултна наука не може да се придобие без мекота. Основата на истинското знание е мекотата.

Младостта зависи от мекотата. Ако искате да се подмладите, аз ви казвам закона: Подмладяването зависи от мекотата на вашите мисли, чувства и постъпки. Ако може да внесете мекота във вашите мисли, във вашите чувства, в съзнанието си да внесете мекота.

То не се изисква голямо усилие. Да внесете мекота и във вашите постъпки и вие ще се подмладите.

Ако искате да имате Божието благословение, ако искате да имате радост – не че нямате радост – ако искате да се ползвате от Божието ръководство и благословение, трябва да имате мекота."

Източник: Петте врати / Мекота, ООК, ХV г.

Link to comment
Share on other sites

Най-първо ще бъдете меки спрямо себе си. После ще бъдете меки спрямо своя ближен и меки спрямо това, което Духът ви говори.

Духът, който влиза в човека, най-първо му проповядва мекота.

Мекотата е като една почва и всички плодни дървета ще дойдат да живеят там. Ако имате мекота, ще имате вода, въздух, светлина и пр., всичко ще имате.

За пробен камък ви давам мекотата. И с нея ще получите всичко.

Аз съм опитал мекотата и всякога съм хармонирал, че на всичко издържа. Там дето любовта не издържа, мекотата издържа.

Но коя любов не издържа – любовта на грижите.

Мекотата е по-силна. Тя не прилича на тази любов, на любовните грижи.

Мекота в мисли, чувства и постъпки. Ако искате да прогресирате, това е пътят. Ако искате да имате постижения, ще имате мекота.

Чрез мекотата на вашите мисли, чувства и постъпки, вие всякога може да си пробиете път.

Човекът на мекотата е постоянен човек. Той не е в стълкновение с никого.

Та казвам: Живейте в мекота, без да сте меки. Аз не ви казвам да бъдете меки. Но живейте в мекотата, за да упражни тя влияние върху вашите мисли, чувства и постъпки.

Нещо велико е мекотата. Мислете за нея.

Аз досега съм ви говорил за любовта. Но щом ви говоря за любовта, вие ще изберете някоя сестра.

В този свят хората се изтезават един друг, религиозни хорла се гонят.

Някой казва, че се е обърнал по-напред към Бога, затова е по-близо до Бога. Оставете това. Всеки човек, който е мек, е по-близо до Бога, а който не е мек, е далече от Бога.

Та аз сега ви освобождавам от хиляди неща, които ви терзаят.

Трябва мекота.

И по-лесно учение от нея няма. И по-мъчно учение от нея няма, като не я опитвате. Приложете мекотата. Ползвайте се от мекотата. С мекотата всичко може да направите.

Източник: Петте врати/Мекота,ООК,ХV г.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

„Аз ви говорих преди: на всинца ви трябва мекота. Единственото условие, при което може да постигнете всичко, това е мекотата. То е мярката. Мекотата, това е материалът, от който ще направиш нещо – то е плът, то е почва, то е основа. Това са възможности, това са средства. Всичкото е тя. Мекотата е място, откъдето вие ще вземете, възприемете материал за работа. Без мекота, всичко ще бъде само тъй, въображаемо. А в мекотата ще имате материал да работите. А щом работиш, ти можеш да прогресираш. А без мекота нищо не се постига. Какъв земледелец е този, който няма нива? Какъв земледелец е този, който няма рало и впрегателен добитък? Какъв учен човек ще бъде този, на когото очите са развалени и книги няма и пособия няма?”

„Значи, възможностите, които ни са дадени сега в света, това е мекотата! Мекотата е нещо повече, но аз само сравнявам. Живейте в мекотата и я използувайте. Тъй, както сега сте живи в мекотата, но малко сте придобили.”

„Като говоря за мекотата, разбирам ония условия, които Бог е турил за вашите възможности да се подвизавате. Използувайте ги. И не се суетете с това, с което хората се суетят. Всичко в света е създадено за вас като ученици. Всичко в света е създадено за вас, като пособие.”

Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Като ученици, работете върху сърцето и ума си, да развивате мекота и сила. Мекотата е в състояние да разтопи и най-коравия камък. Да бъде човек мек, това не значи, че е баба. Мекотата е велико качество. Мекият човек може да влияе и на най-суровия. Обаче пристъпите ли към суровия със строгост, нищо няма да постигнете. Мекотата е подобна на водата, която полива растенията и смекчава и най-твърдата почва. Докато си мек, т.е. докато имаш вода в себе си, ти можеш да влияеш на хората благотворно. Изгубиш ли мекотата си, нищо не можеш да постигнеш. Като знаете това, стремете се да придобивате мекота, с която да работите като с мощно оръжие."

Освобождаване

"Ще ви дам едно обяснение на въпроса защо трябва да има мекота между двама души в живота. Представете си, че турят двама души в един сандък, пълен с течност. Сандъкът е закован добре и тъй те пътуват по железницата. Как мислите, като се бълникат вътре, ще излязат ли здрави? Ако са шишета, нали трябва да има стърготини помежду им, за да няма търкане? Щом кажем, че трябва да бъдем меки, ние подразбираме, че сме в сандъка и пътуваме. Щом не пътуваме, може и без мекота. Само шише няма нужда от стърготини, но пращаш ли го с други шишета от един град в друг, непременно трябва да има мекота помежду им. Когато кажем, че трябва да бъдем меки, милостиви, подразбираме, че помежду ви трябва да има нещо, за да не става голямо търкане."

"И тъй, разбрахте вече какво нещо е мекотата и защо е необходима в живота ви. Като ви турят мекота, тогава не питайте: Без тази слама не можем ли? Или не казвайте: Да се махне тази слама! Двама души, които са меки, те сами се поотдалечават един от друг и между тях не се произвежда това търкане. И тогава, щом искате да се скарате с някого или ви дойде някое противоречие в живота, кажете: В сандък съм, чакай да видя дали има стърготини, та да не стане някоя катастрофа с мен."

Противоречията като необходимост при всяко растене

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"За да не изразходва напразно енергиите си, природата всякога търси пътя на най-малкото съпротивление. И тъй, ако се движи по пътя на най-малкото съпротивление, човек спазва едно от правилата на морала в природата. И съвременните хора говорят за морал, осъждат и одобряват постъпките на своите ближни, но ако разгледат своите постъпки, ще видят, че малко от тях отговарят на правилата за морала. И в говора на човека има морал. Не се ли спазва този морал, говорът е груб, неизразителен, неприятен. Само онзи човек говори по правилата на морала, който има нужната мекота. За такъв човек се казва, че говори сладко. Няма ли мекота в характера си, каквото и да говори човек, все еднакво звучи. Дали ще кажете на някого, че го обичате или мразите, все еднакво звучи. Дали ще кажете, че желаете неговото доборо или го презирате, и едното, и другото ще звучат еднакво. Мекота е нужна на човека. Мекотата дава израз, интонация, а съдържанието на думите изпъква ясно."

Божият глас

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

„Сега, да се върнем към необходимото и същественото за човека. От какво се нуждае човек? – От мекота. Едно от важните условия, при които човек може да постигне своите желания, е мекотата. Тя е мярка, основа, почва, плът, материал, средство, възможност за постигане и реализиране на човешките идеали. Без нея нищо не се постига. И да се придобие нещо, то е временно. Как можеш да работиш без материал? Нямаш ли материал за работа, ти ще останеш само с въображението си. Кой земеделец може да изкара жито без нива, без рало и впрегатен добитък? Какъв учен е този, който няма книги и научни пособия за работата си? Значи, възможностите за работа, за постижение и за развитие се крият в мекотата. Прилагайте мекотата, за да се ползвате и вие, и вашите ближни от нея. Съвременните хора прилагат мекотата си, но отчасти. Всичко, което се прилага отчасти, дава частични резултати. Това е все едно да си служиш с известна енергия и да използваш минимално количество от нея. Човек трябва още да расте, за да дойде до положение да се ползва от всичката енергия.“

„Приложете мекотата в живота си, за да се ползвате от всички блага. Приложете мекотата, за да не изгубите условията и възможностите в живота си. Който губи добрите и благоприятни условия, той е в положението на обран поп. Той е изгубил своите добри мисли, чувства и постъпки. Един поп забогатял. Понеже добре изпълнявал службата си, пасомите му го обичали и щедро го възнаграждавали. Един ден той решил да напусне службата си, да си почине малко и да поживее за себе си. Случило се, обаче, да го оберат разбойници, и той изгубил всичко. Като останал без пет пари в джоба си, принудил се отново да стане поп и да продължи работата си.“

Из „Изгрев и залез“ – УС, 19 април 1936 г.

„Един ловец навлязъл вътре в гората, да лови дивеч. Срещу него излязла една мечка. Ловецът се уплашил много, обърнал се назад и започнал да бяга. Той бягал, а мечката след него. Като разбрал, че мечката продължава да го гони, той я дочакал и насочил пушката си срещу нея. След един момент само, мечката стояла безпомощна пред него, с ранен крак и сълзи на очите й – молела за милост. Той я пощадил и продължил пътя си. Трябва ли хората да се гонят и преследват, както мечката – ловеца? Ако продължават да се преследват, все ще се обърне някой и ще им тегли куршум. Като изгубят силата си, те се смекчават, но това не е доброволен акт. Бъди мек и внимателен към хората при всички случаи на живота си. Иначе, ще се намериш в трудно положение.“

Из „Вътрешна връзка“ – УС, 13 септември 1936 г.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

„Сега, някои седят и мислят, как да възлюбят Господа. Други мислят, че това е лесна работа. Да любиш Господа, нито е мъчно, нито е лесно – от сърцето зависи. Ако сърцето е много твърдо, както коравата захар, трябва по някакъв начин да се смекчи. Като туриш захарта във вода, веднага се смекчава в топлата вода по-лесно, отколкото в студената. Ако нямаш вода, захарта си остава твърда. Тя казва: Без вода не отстъпвам от своето право. Захарта се смекчава с вода. С какво се смекчават мисълта, чувството и постъпката? Мисълта се смекчава от светлината, чувството – от топлината, а постъпката – от силата. Ето защо, обвий мисълта в светлина, чувството в топлина и постъпката в сила, за да се използват правилно. Светлината, топлината и силата са Божествени условия, чрез които нещата се постигат лесно.“

Из „Най-мъчната работа“ – ООК, 15 декември 1943 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
Guest Дриада

Под думата мекота ние разбираме тези морални обществени чувства.Те дават мекота на човека.Човек съзнава, че и окръжаващите около него същества имат право да живеят, да участват в същите блага, в които и той участва.Вие ще разглеждате човека нито като добър, нито като лош.Но той може да бъде и добър, и лош.Онзи момент, когато той решава да бъде добър или лош, той е извън времето и пространството, но резултатите на доброто и злото се проявяват във времето и пространството, а причините, от които се заражда доброто и злото, са извън времето и пространството.До едно време си бил с добро разположение и изведнъж настане промяна с тебе.Не може да определиш времето, когато е настанала промяната.Съзнанието не е било достатъчно будно, за да схване онзи момент, когато е станала тази промяна.Ако моето съзнание е толкова будно, бдително, виждам, че вие носите една губерка, с която искате тъй да ме мушнете.Аз ви виждам, вие се приближавате и аз имам една пластинка желязна, турям я под дрехата, вие мушнете, зарадвате се и аз се зарадвам.

Съзнанието трябва да бъде будно, да вижда в дадения случай откъде идва неприятелят.Това значи да турите шлема, както казва Павел.Във всички случаи да се пазиш от разжежените стрели на дявола.Будно трябва да бъде съзнанието.Идва някой, иска да ти говори:"Ти знаеш ли какво мнение имам аз за теб?"Слушай казвам аз, ела да идем на гостилницата да се гостим.

Казвам, сега ще се стремите този мекият принцип, който съгражда, да го предизвикате в себе си.Да го извикате по един естествен начин.Пък от вас, който има мекота и който няма, сега може да направи опит.Да ви туря по двама да седите по пет минути, ти не може да го търпиш.Силите действат.Ако се чувстваш стеснен, силите ще са положителни и между тях трябва да дойде един мек елемент да трансформира енергиите.Върху възпитанието на човека мъчно се говори.Ако на един човек човек му изнесеш силните негови погрешки, в него иде едно обезсърчение, едно озлобление, а най- после, след време- едно разкаяние.Най- добрият начин в света от всички методи, които аз съм употребявал- човек да бъде сляп за погрешките на хората.Да се помолиш, да му пожелаеш, без да му кажеш нещо.То е най - добрия метод.Той изисква дълго време.

Духовна мекота 07.03.1926г. МОК

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Човек трябва да даде път на новото сърце в себе си, което е изтъкано от мека материя, а не от камък, каквото е сегашното. Мекото сърце е изтъкано от материя на милосърдието. Следователно, онзи, на когото сърцето е милостиво, е кандидат за новата раса.

Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от шестата раса.

Казано е в Писанието: „Ще им отнема каменното сърце и ще им дам ново".

Коравите, каменни сърца на хората ще се употребят за павиране на улиците, а меките сърца ще останат да трептят, да изнасят пред света великото и красивото в Божествения живот. За този ден, именно, е казано в Писанието, че Бог ще вложи Духа си в меките сърца на хората и ще Го познае малко и голямо.

Съзнанието на хората постепенно се пробужда, както пъпките на цветята се пукат пролет, за да цъфнат и да завържат плод.

Желаният мир

Съборни Беседи, 28.08.1938 10:00 Неделя, София

Link to comment
Share on other sites

Човек има слабости, които вижда, след като ги прояви. Има слабости, които се виждат отвън: те са явни и лесно се изправят. Види ли веднъж своите скрити слабости, човек трябва да прави усилие да ги предотврати. Казваш. Втори път няма да проявя такава слабост. — Вярно е, втори път ще проявиш друга слабост, която не си подозирал в себе си. Една слабост може да се прояви по много начини, и човек се изненадва, не знае, как да се справи. — На какво се дължи нетърпението? — На излизане на двойника. Често двойникът излиза един-два сантиметра навън, а някога — повече. Щом излезе повече, отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той трябва да се бронира.

Мекотата е броня на човека.

Затова казвам: Колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има.

Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът огрубява, ти сам се натъкваш на мъчнотии и изпитания. Казано е в Писанието: "Не огорчавайте Духа, с който сте запечатани."

Вътрешна обхода

(Утринни Слова, 29.08.1937 05:00 Неделя, София)

*****

В живота на човека има важни и съществени неща, но има и много несъществени. Едно от важните неща за човека е въпросът за здравето му. Всеки човек трябва да бъде здрав.

Обаче, здравето на човека зависи от следните четири неща – от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърдце.

Милосърдие

(Съборни Беседи, 12.08.1938 05:00 Петък, Езерата)

*****

Ще прочета първа глава от Евангелието на Йоана. Йоан е евангелист на мекотата.

Без мекота никакъв градеж не може да стане. Само меките неща се поддават на възпитание и самовъзпитание.

Божествен ден

(Утринни Слова, 09.01.1944 Неделя, София)

Link to comment
Share on other sites

Сега, да се върнем към необходимото и същественото за човека.

От какво се нуждае човек? – От мекота.

Едно от важните условия, при които човек може да постигне своите желания, е мекотата. Тя е мярка, основа, почва, плът, материал, средство, възможност за постигане и реализиране на човешките идеали. Без нея нищо не се постига. И да се придобие нещо, то е временно.

Как можеш да работиш без материал? Нямаш ли материал за работа, ти ще останеш само с въображението си. Кой земеделец може да изкара жито без нива, без рало и впрегатен добитък? Какъв учен е този, който няма книги и научни пособия за работата си?

Значи, възможностите за работа, за постижение и за развитие се крият в мекотата.

Прилагайте мекотата, за да се ползвате и вие, и вашите ближни от нея. Съвременните хора прилагат мекотата си, но отчасти. Всичко, което се прилага отчасти, дава частични резултати. Това е все едно да си служиш с известна енергия и да използваш минимално количество от нея. Човек трябва още да расте, за да дойде до положение да се ползва от всичката енергия. Затова апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти пророкуваме.“

Изгрев и залез 1

(Утринни Слова, 19.04.1936 06:00 Неделя)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...