Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за Дишането


Recommended Posts

Дишане

"На физическото поле първият процес е дишането. В умствения свят първият процес е мисленето, а в Божествения свят първият процес е Любовта.

Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат праната от въздуха.

Първото нещо - като станеш от леглото си, поеми една дълбока вдишка, задръж въздуха 10 или 15 секунди и като го изпускаш, мислено си кажи една хубава мисъл. Дишането показва, че е събудено съзнанието. "Аз живея и Бог живее у мен, и всички праведни хора живеят у мен."

Като поемеш въздух, да го обикнеш, да го задържиш повече, най-малко 4-5 вдишки да направиш. Сутрин, като станеш, трябва да вдишваш, да задържаш въздуха, после да го издишваш, да благодариш.

За да бъде здрав, човек трябва всеки ден по три пъти - сутрин, на обяд и вечер, преди ядене, по 10 -15 минути да отделя за съзнателно дишане, да благодари на Бога за въздуха. Когато дишате, трябва да правите някои малки движения. Когато дишате, ще държите в ума си най-добрите хора. Здравето зависи от правилното дишане.

Природата е сложила известни правила за дишането. Дишането изисква една спокойна мисъл, една хармонична мисъл. С Любов и приятно чувство да дишаш.

Въздухът е добър носител на електричеството и магнетизма. Електричеството и магнетизмът ще влязат в нервната система и ще обновят целия ти организъм. Въздухът носи всичките Божии благословения. След него идват другите благословения. В Новото Учение, които не дишат дълбоко, не могат да бъдат ученици - най-първо трябва да се възстанови дишането, правилното дишане. Ако искате дълго да живеете, трябва да дишате дълбоко. Ако имате неразположение, дишайте дълбоко. Каквато и болка да имате, дишайте дълбоко. Ако дишате добре, 75 % от противоречията, които имате, ще се уредят. "

Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София 1994.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

„Така е и с дишането. Когато искате да дишате трябва да имате разположение. Колко пъти са давани правила за дишането, някои считат мъчно е да се диша. Мнозина от вас, които са малко нетърпеливи, започва човек да се дразни, не може да търпи. Малко само го бутнат, кипва. Причината за това дразнене зависи от плиткото дишане. Някои дишате бързо, плитко. Това дишане най-после трябва да дойде. Вие така като дишате пълните само горната част на дробовете, долната част остава празна. Според закона, като поемате въздуха, долната част трябва да се напълни, дъното да се напълни, после да се напълни горната част. Вие пълните горната част на дробовете, долната остава празна. Вследствие на това, в бронхите, в тия малки тръбици, когато не дишате пълно, остават малки нечистотии. След време тия погрешки мъчно се поправят. След като поемете въздуха, имайте желание всичко онова благо, което е скрито във въздуха, една вътрешна интелигентност има. Вие мислите, че въздухът е много прост. Много прост е в едно отношение, в друго отношение е много учен. Има едно съзнание във въздуха, човек ако влезе във връзка с него, дишането става правилно.”

Из Съзнание и самосъзнание

„Дишането се състои от два процеса: вдишване и издишване. Дишането това е процес на чувствуване и мислене. Дишаш като чувстваш и издишаш като мислиш. Следователно, ако мисълта и сърдцето в един човек са нормални, това значи той има нормално дишане. Значи ти можеш да регулираш своето дишане чрез мисълта и чувствуването. Някои хора нямат дълбоко дишане. Онзи, който няма дълбоко дишане, той увеличава желанията и сърдечните течения са слаби.”

„При дишането, щом вдишвате навътре, вие имате предвид да урегулирате вашите желания, сърдечните течения; а щом издишате, ще имате предвид да урегулирате вашите мисли, да пречиствате. Във всеки един момент трябва да има пречистване.”

Из Три неща са потребни

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Guest Зара_

— Не може ли да се избетне греха? — Не може. В Божествения свят, когато се гради едно здание, всякога се предвиждат две врати. През едната се влиза, а през другата се излиза. Същото виждаме и в човешкия нос: въздухът влиза през едната ноздра, а излиза през другата. Когато искате да поемете дълбоко въздух, затворете дясната ноздра на носа си и поемете въздуха през лявата ноздра. След това затворете и лявата ноздра, като задържате въздуха известно време в дробовете си. После отворете дясната ноздра и бавно изпущайте въздуха навън. По този начин ще се образуват две противоположни течения в дробовете ви, които отговарят на двете течения в живота. Когато сте неразположени или смутени вътрешно, правете тези упражнения за дишане, като се свързвате с Божественото съзнание.

Следователно, теченията на живота трябва да влизат през лявата ноздра, а да излизат през дясната. При това положение, теченията на живота ще влизат в човешкия ум и ще отиват към душата му. Това значи, да възстанови човек своето вътрешно равновесие. Ще възразите, че може да се диша едновременно и през двете ноздри на носа. Не е така. Ако двете врати на човешкия нос не функционират самостоятелно човек е осъден на страдания.

....................................

Сега, за 30 деня ще ви дам едно упражнение за дишане: ще поемате въздух през лявата ноздра. В това време дясната ноздра ще бъде затворена. При поемане на въздуха мислено ще произнасяте формулата: „Само Божията Любов е любов". Като задържите въздуха известно време в дробовете си, ще отворите дясната ноздра и бавно ще изпущате въздуха навън, като произнасяте същата формула. В това време лявата ноздра ще бъде затворена. Правете упражнението три пъти на ден: сутрин, на обяд и вечер, когато имате разположение и време. При всяко упражнение ще правите три или десет пъти вдишвания и издишвания. Значи, ще правите упражнението или три пъти на ден по три пъти, или три пъти на ден по десет пъти. Това упражнение трябва да се прави от всички без изключение. То ще ви отнеме най-много 15 минути на ден. От всички се иска послушание. Без послушание ученикът не може да влезе в Божествената школа.

От „Отношение между числата“ /28 Лекция от Учителя, държана на 27 февруари, 1929 г. София, Изгрев/

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

"Дойде ви едно изпитание, дишайте правилно. Ако при големи мъчнотии дишате плитко, тогава дишането ви е слабо. Като дойдат големите мъчнотии, поспрете се и дишайте дълбоко. Ако искате да упражнявате влияние върху животните, дишайте дълбоко и концентрирайте мисълта си и тогава те няма да ви направят нищо. Ако дишате правилно и мислите правилно, не могат да ви направят нищо, защото правата мисъл е Божествена, а когато Божествената мисъл функционира, злото нищо не може да направи. То винаги напада слабите хора."

"Сега ще ви дам една задача: за десет дни ще дишате дълбоко. Десет дни по три пъти на ден. Сутринта, като станете, ще дишате дълбоко. Сутрешното дихателно упражнение ще трае пет-десет минути. На обяд и вечер - също. Значи по половин час ще употребявате за дишане през тези десет дни. През това време ще забравите всички други работи. Станете малко по-рано. Ще забравите, че сте чиновник, че имате тази или онази работа и ще почнете да дишате. Идеята ви при дишането ще бъде: „Да бъда справедлив." И с това ще излекувате нетърпението, което имате. Някой път не можете да търпите един човек. Като ви говори, не можете да го търпите. Искате да му ударите една плесница, но той може да ви удари две плесници, понеже е по-силен. При упражнението ще си турите двете ръце на корема, дето е пъпът и ще направите дълбоко дишане. Ако пъпът се мръдне малко напред, тогава имате дълбоко дишане. Ако не се мръдне пъпът, не дишате правилно, дълбоко. Пъпът трябва да се мърда. От този пъп вие сте се хранили едно време, от този пъп сте яли и пили. Този пъп е работил, а сега не работи. Този пъп ще го накарате да яде пак, ще го накарате да възприема, да върви като фисхармоника. По-леко ще седнете. Може да бъдете или прави, или на стол. Обърнете се винаги на изток, понеже има две течения - едното от изток към запад, а другото течение от север към юг. Има и трето течение, което иде от слънцето към земята. Едновременно има три течения. И ако вие седите правилно и дишате, вие ще установите равновесието на вашата мисъл. А с течението, което иде от изток, ще установите правилността на вашето дишане. С течението, което иде от север към юг, ще възстановите правилността на вашия стомах. Тези работи ще ги пазите за вас. Не позволявам никому да ги разправяте навън. Ако ги разправяте навън, ще изгубите всичко. То е за вас. Това е наука. Течението, което иде отгоре, трябва да произведе яснота, яснота на правата мисъл, а течението от изток ще произведе онова състояние да не сте нервни, припряни, да дишате правилно. Правотата на човека зависи от неговата дихателна система.

Сега ще започнем дишането. Турете си ръцете на пъпа. (Всички си турят ръцете на пъпа.) Ще кажете така мислено: „Господи, прости ни за прегрешението, че не сме дишали правилно досега. Прости прегрешението, че сме нарушавали правилата, вследствие на това си създадохме лоша карма.

Чрез дишането ще регулирате сърцето си. Ако не дишате правилно, не можете да регулирате чувствата си. Всичкото препятствие е в чувствата на човека. Дишането трябва да започне оттам, а пък мисълта да бъде спомагателно средство на дишането. Сега си сложете ръцете на пъпа, изпразнете всичкия въздух, който има в дробовете, почти нищо да не остане във вашия мех и започнете. (Всички направихме едно дихателно упражнение.) Всичко друго се мърда, но пъпът не се мърда у всинца. При дишането се образува именно тази кривата линия. Над пъпа се намира слънчевият възел, симпатичната нервна система. Чрез дишането тя се урегулира. Щом тя се урегулира, подобрява се стомахът. Значи дишането играе важна роля. Не искам да туря някакво правило, какво може да постигнете. Да се мърда пъпът ви при дишането. Това не е лесна работа. Трудна работа е. Сутринта ще дишате така, на обяд преди дванайсет часа и вечер, преди да си легнете. Ще направите упражнението по всички правила."

Из беседата "Развитие на справедливостта", ООК XIV, 1934-1935, том "Ако говоря" II

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Друго едно практично правило: с биенето на сърцето, трябва да бъде правилно и дишането ви. Мнозина от вас, забелязал съм, вий не дишате правилно, не доизкарвате всичкия въздух. Оставяте част от въздуха в дробовете и си пакостите. Правилното дишане: ще изкарате всичкия този въздух, който се намира в бронхите; в тези малки мехурчета (алвеолите) се намира въздух – чрез вашата воля ще изкарате всичкия този въздух и после, когато ще приемете нов, да става обнова. Ако не го изпъждате този въздух, образува се наслояване в клетките на дробовете и тогава се явява едно вътрешно наслояване. Ако някой път трябва да се обновява въздухът, ще приемете през едната ноздра [и ще] издишате чрез другата. Изобщо, след като приемете въздуха, ще го прекарате чрез устата, ще свиете устните си, ще го изкарате с духане полека, да се свие коремът ви и ще се образува един напор отвътре на дробовете. Ако по този начин вие всички дишате, няма да страдате от кашлица. Три-четири пъти на ден ще правите: поемате еднаж въздуха, после – навън. Ако дишането е правилно, веднага ще усетите едно затопляне вътре, към слънчевия възел. Туй показва, че се е образувала известна реакция.

Тези упражнения са необходими, понеже, като работите дълго време, занимавате се с умствен труд, вдал си се в известна мисъл, намалява дишането – трябва да станете, ако искате и утре да работите тъй добре. Ние мислим, че сега като сме здрави... Но трябва да се поддържа туй здраве, за да бъдат мислите, чувствата и усетите нормални, естествени. Тогава ще дишате тъй, ще изпъждате всичкия нечист въздух. Аз бих ви препоръчал малко масурче от житна цев, през нея да издишате, че да даде едно известно усилие в дишането. Мнозина от вас имат много тесни гърди. Вий, ако станете на 30-40 години, не можете издържа. Най-първо всички трябва да пазите дихателната си система, не трябва да се поддавате на стари навици. По този начин ще пазите и ума си. Като ви вземе цяла една минута да издишате, най-после да залепне коремът ти, ще се освободите мнозина от вашите неканени мисли, ще придобиете една свежа мисъл.

Всякога излизайте на чист въздух 3-4 пъти на ден.

Когато ги правите, тези упражнения, да сте сами, не да ви гледат. Тези упражнения са красиви, когато човек е сам, да няма друг да те контролира.

Всички, изобщо, трябва да дишате дълбоко. Само по този начин може да се образува хармония. Хармония без правилно биене на сърцето, без добро дишане на дробовете хармония не може да има. Щом не дишаш правилно и щом сърцето не бие правилно, всякога ще имаш едно раздразнително състояние. Някой път, като се приближи някой, не може да го търпиш. Влиянията на всички хора не са еднакви. А човек трябва да бъде един проводник, да може да се справи с енергиите на хората. Тогава за 10 дена ще вземете упражнението с дишането.

Веждите - пулсът - дишането - "Посока и растене" МОК VІ г.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

"Като говорим за мислите и чувствата, ние имаме предвид посоката, по която те се движат.

Желанията и чувствата на човека са течения,

които вървят от периферията към центъра,

т.е. отвън-навътре.

Теченията на мисълта пък са обратни, отвътре-навън.

Следователно, чувствата и желанията представят вдишване в живота, а мислите - издишване.

С други думи казано: Чрез сърцето си човек вдишва, а чрез ума - издишва.

Да мислиш, това значи, постоянно да издишваш;

да желаеш, това значи, постоянно да вдишваш.

Ако сърцето и умът в човека действат правилно,

процесът на дишането също е правилен.

Ето защо, ние препоръчваме дишането

като метод за урегулиране на мислите и чувствата в човека.

Който не диша дълбоко, чувствата и желанията му са слаби.

Ако не издишва правилно, мисълта му е слаба.

Няма живо същество в природата, което да е лишено от желания.

Въпреки това, казано е: “Не пожелавай!"

Какво разбираме под заповедта “Не пожелавай?”

В християнството, под думите “Не пожелавай”,

се разбира да не желаеш чуждото,

т.е. това, което друг е пожелал преди тебе

и на когото това нещо принадлежи.

В идеалния смисъл, под “Не пожелавай”,

разбираме да не приемаш онзи въздух,

който друг някой е дишал. Този въздух е нечист вече.

Приемеш ли го в дробовете си, той ще те умъртви.

Всяко чуждо желание, което другите са възприели, е отровно.

Ако искаш да не страдаш, откажи се от това желание.

Хората страдат, именно, от това, че се занимават с чужди желания

и се стремят да ги постигнат. Не се ровете в тинята на живота.

Трябва ли да чакате някой да повърне желанието си и тогава да го вземете?

Не се занимавайте с нечисти неща.

Сега ще обясня мисълта си.

Желанията, като течения, които излизат от Божествения център на природата, са чисти.

Обаче, приемат ли се от някое същество, те извършват известна работа в него и се оцапват.

Много естествено. Когато работи, човек се цапа, но все е придобил нещо.

Това е за дадения човек. Но ти, който дебнеш този човек, да откраднеш това,

което той е пожелал, ще пострадаш.

За да не се натъкваш на страдания, стой далеч от желанията на хората.

Иди при Божествения източник и приеми направо от Него онова желание,

което има отношение към твоята душа.

Когато казваме, че човек трябва да води чист и свят живот,

това значи, да не се лени, но да бъде готов да отиде при Божествения извор

и оттам да приеме едно ново желание, от никого още невъзприето.

- Къде е Божественият извор?

- В съзнанието на човека.

Качвайте се в съзнанието си, за да черпите нови и възвишени желания.

Съзнателният човек е любещ и добродетелен.

Той прилага любовта и добродетелта като ориентиращи точки на своя живот.

Любовта е изток, място на изгряващото слънце,

а доброто - запад, където слънцето залязва.

Изгревът е място на работа, а залезът - на почивка.

Следователно, когато дойде любовта, човек влиза в живота и започва да работи.

Когато дойде доброто, той излиза от ярема на живота и си почива."

Няколко необходими неща / Три неща са потребни, Младежки Окултен Клас, 13.02.1931 г., София

Link to comment
Share on other sites

" Гледам някои от вас както вървят – ще фалират.

Вие сте икономични във въздуха. Бързо дишате.

Ще приемеш въздуха бавно и бавно ще издишаш.

Вие се гневите. Разгневите се някому и станете неспокоен.

Поеми въздух и най-малко 20 секунди чети.

После тури по една минута и виж как ще мине гневът.

Като държиш минута и половина, две минути – всичкият гняв ще се изпари.

Една минута е достатъчно да се самозавлад(ее)ш.

Колкото повече задържа въздуха, човек охладнява.

В тоя свят ние сме поставени на големи изпитания.

Всеки ден по стотина пъти ще се разгневиш. "

Усилвайте връзката, Общ Окултен Клас, 20.11.1940 г., София

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
Guest Дриада

Правилното и дълбоко дишане е лекарство за болестта, а не инжекциите.Това е ключът към здравето.Дишането е хвалене на Господа.Онзи, който не може да диша, нито себе си хвали, нито Господа хвали.Ако дишате правилно вие сте оградени с Божието благословение.

Като дишате казвайте в себе си:"Да се прослави името Божие в мен"Като задържате въздуха, казвайте:"Да се въдвори Царството Божие и неговата Правда в мене"Като издишвате кажете:"Да бъде волята Божия"Може много да знаете относно дишането, но този метод никъде няма да го намерите.

Гледайте поне две минути да задържите въздуха в дробовете си.

Когато сте нервни, разгневени нещо, направете следното упражнение:запушете с палеца на дясната си ръка дясната ноздра, а през лявата поемайте въздух като броите до седем.След това не поемайте повече въздух и мислено бройте до десет.После запушете лявата ноздра, а през дясната изпущайте въздуха бавно, ритмично като броите мислено до девет.Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка или за усилване на паметта.Това е особено необходимо, когато изучавате някакъв предмет.Сутрин и преди обяд ще поемате въздух през лявата, а ще го изпущате през дясната.Вечер ще поемате въздух през дясната ноздра, а ще издишвате през лявата.Ще правите упражнението по 21 пъти на ден:сутрин, преди обяд и вечер по седем пъти.

Който може да задържа въздух в дробовете си половин час, той е богат човек, богатството само иде при него.Този човек е господар на условията.

Божествения живот прониква в нас чрез въздуха.Въздухът е склад на Божествени енергии.Понеже въздуха е наситен със светлина и прана, като диша, човек приема тези два елемента, необходими за кръвта.

Ако дишате добре, можете да останете на земята до дълбока старост.

Ако човек не диша правилно никое лекарство не може да му помогне.

Знаете, че Бог е във въздуха, и трябва да се държите пред Бога с всичкото си уважение и почитание.Следователно като дишаш, ще мислиш само за дишането.

От каквато и болест да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане.То лекува ревматизъм, гръдни и стомашни болести, главоболие и прочие.

Колкото повече задържате въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приемате от него.

Когато човек се намира в електрично състояние и се сърди, кипи, бушува вътре, да диша дълбоко и да задържа въздуха до 100 бройки и ще се успокои.

Учителят за здравето и лекуването Мисли от беседи "Хранене и здраве съобразно теорията и учението на Петър Дънов" Христо Дочев

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Ако аз ви кажа, че не знаете нищо , какво разбирате?Да допуснем, че ида при вас и вие знаете да дишате.Дишате , но сте болен.Казвам:Причината на вашата болест се дължи, че вие не дишате, както трябва, не изпълнявате законите на дишането.Вие дишате много бързо.Вие правите в една минута 15-16 вдишки.Прекалено работите в дишането.По- малко ще работите.В една минута ще направите 3-4 вдишки.Вие дишате бързо и болен ставате.То е много работа.Помнете:бавно ще поемете въздуха и бавно ще го издишате.Всички, които сте нетърпеливи не дишате правилно.Всички, които сте меланхолични не дишате правилно.Всички, в които сърцето не бие правилно, не дишате правилно.Всички, които не може да спите както трябва, не дишате правилно.Когато нищао не ви сладко, не дишате правилно.Уредете дишането си правилно.Тогава на носа си ще кажеш"Моля, дишай хубаво.Научи ме хубаво да дишам"Побутни върха на носа.Ако някой път имате деца, които се гневят, побутнете носа 2-3 пъти.Няма какво да го плеснеш с една плесница, но побутни го по носа.После ще му стане приятно.Като му стане приятно, като го побутнеш по носа, по- добър метод на възпитание, отколкото боят.Много енергия се харчи.Ние не сме икономисти.

Божии блага 24.12.1941г."Буден ум и будно сърце"ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Ако ти дишаш въздух и този въздух не може да произведе това, което искаш, питам: това дишане правилно ли е?Къде е погрешката?Погрешката е в начина на дишането.ти дишаш бързо.И издишаш бързо.Погрешката е там.Ако ти дишаш чистия въздух и не ти помага, тогава казвам:не е погрешката във въздуха, а погрешката е в тебе- че този въздух ти го дишаш много бързо и го издишаш много бързо.Ти не си го търпял толкова, колкото трябва.И вследствие на това, можем да кажем някой път:ти може да имаш недоимък, не си приел достатъчно въздух.(Учителят диша бързо.)Ама това не е дишане.С това дишане ще си създадеш всичките болести.Някой казва:"Дишам и бързо дишам"Но то не е дишане.Ти щом си повдигаш рамената нагоре, нищо не вземаш.При дишането ще вземеш дълбоко.Като дишаш, като че никога не си дишал -ти ще напълниш дробовете си, след туй ще задържиш въздуха, за да може онова божественото благо, което е скрито във въздуха, да проникне във твоята кръв, да стане известно съединение, да се пречисти кръвта.Въздухът е за пречистване на венозната кръв.Едно ново качество се внася в кръвта.Въздухът като се пречисти, като влезе, той е като един инспектор на труда, той се подписва, че тази кръв може да се употреби.

Вътрешният живот.Вътрешни и външни прояви.Трите книги.08.12.1935г."Трите родословия"Утринни слова

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Дриада

Ако ти вземеш най- първо да дишаш, вдишаш въздуха, то е вземане от Бога.Но ако, това което си взел в дробовете си, не искаш да го дадеш навънка, а го задържаш дълго време, ти ше се умориш.Значи, след като си задържал този въздух дълго време, най- после ще го дадеш.Така ще има една обмяна.Ще даваш и ще вземаш.Ако не вземеш, ще умреш,пък ако не даваш ще се удушиш.Казва някой:"Аз мога да живея и без да взема."Не можеш.Пък ако не даваш ще се задушиш.Значи ще вземаш и ще даваш.

Сега се явява едно трето положение в дишането, което трябва да оправи нещата.Ти си взел чистия въздух от Бога.И след като си го държал дълго време, ти си го опетнил, нечист е станал.В замяна на това, когато издишаш навънка, трябва да отправиш мисълта си към Бога.И да изкажеш с този нечистия въздух, да кажеш: "Господи, благодаря ти за онова, което ми даде".Ще издишаш и ще благодариш на Господа.И после пак ще приемеш.И много хора се разболяват, понеже не казват "благодаря".Някои дишат бързо-бързо.Та чакай.И после ставт неврастеници.Благодари на Бога.И вие може в дадения случай да мислите за много работи.Но като вдишате и издишате, при постоянното дишане, ако осъзнаете това, ако съзнателно дишате в духовния път, ако посветявахте цял един час съзнателно да дишате и да благодарите, щяхте да бъдете много по-здрави и по- красиви, отколкото сега сте красиви.

Да се добие и задържи богатството 31.03.1935г."Ценната дума'УС

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Дриада

През лявата ноздра ще поемете въздуха.Ще направим две упражнения:6 вдишки, 6 задържания и 6 издишки.Второто упражнение:10вдишки, 10 задържания и 10 издишки.Ще бъде тъй ритмично.Когато правите тия упражнения, за мярка вземете пулса, както бие вашето сърце, за да има един ритъм.Когато искате, правете упражненията с такта на сърцето, да се хармонирате.Започнете вдишките през лявата ноздра.Запушете двете ноздри и издишайте през дясната.

Сега да направим упражнението с 10.Ще кажете:"До какъв хал дойдохме, нас учените хора да ни учат как да дишаме"Такъв въздух никога на сте дишали.Има нещо във въздуха, което може само при тия упражнения да дойде.Иначе ще имате едно обикновено дишане.Има един елемент във въздуха.Във въздуха има прана.Някой път дишате без да има прана.Това е животворната енергия.Въздухът е носител на живота, и като дишаме, ние дишаме по единствената причина да може да възприемем живота, уханието на Бога да остане в нас.И дотолкоз, доколкото остане, той се разпространява в цялото тяло.В дишането има един велик процес.Божието дихание като дишаме, както е диханието на Бога, така да бъде и нашето дишане.

Като дишаш, в това дишане, да получиш благородния импулс на Божественото.В това дишане да получиш Божественият импулс.Като въздъхнеш, да остане Божествения импулс.Затова запушваш ноздрата, запушваш за да остане Божественият импулс в тебе, и възвишеният човешки импулс.Това хубавото да остане.Това е за дишането, който знае.

Четиритях точки 12.01.1938г."Божественият импулс"ООК

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...