Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало: Песен: Махар Бену Аба, Молитва: Красивата молитва, Псалом: Псалом 23

Беседа: Това учение, 17.04.1919 г. - (Велики четвъртък), София; цикъл "Беседи пред Сестрите" от книгата Великата Майка

Молитвен наряд за край: Молитва: Молитва на избраните, Формула: Искам да изпълня Волята Божия, Молитва: Господнята молитва

Преди беседата е добре да се прочете Второ Йоаново

Христовото учение възстановява Божествената хармония или изгубените Добродетели в човешката душа. Най-първо то трябва да ви направи чисти по сърце. Ще кажете: „Може ли човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто?” Може. Когато човек стои във водата, всякога може да бъде чист. Второто нещо, което може да направи Христовото учение, е душата ви да бъде девствена. В какво се заключава тази девственост? Земеделецът нарича девствена почва тази, която е богата със сокове, а бедната на сокове почва не е девствена. Следователно, ако вашата душа може да роди нещо добро, възвишено, тя е девствена. Ако не може да ражда такива неща, тя не е девствена.

Явява се въпросът кое започва по-рано–учението или раждането? – Раждането. Следователно, ако някой не се роди от Дух Божий, на какво ще се учи? Някой казва: „Аз не мога да разбера това нещо, нямам подтик.” Как ще го разбереш, след като трябва първо да се родиш – Божественото трябва да дойде вътре в теб и тогава ще започнеш да разбираш елементарните неща. Най-елементарното е да можете да измените своето състояние. Ако за пет, десет или петнадесет минути можете да измените своето състояние, след като ви е някой наскърбил, вие имате тази наука в себе си. Например някое куче ви е ухапало – изкуството е да турите на раната такъв лек, щото да не остане никакъв белег. Христовото Учение носи лек за всички недъзи.

Из Това учение

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Кои са моментите от беседата, които ме впечатлиха най-много?

Христовото учение е Божествено, то е учение на Вечния живот, а не на човешкия, временен живот. Животът може да се раздели на три категории: животински, човешки и Божествен. Животинският живот е живот на постоянни мъчения, човешкият – на постоянен труд, а Божественият живот е на постоянна Любов или на блаженствата.

Христовото учение възстановява Божествената хармония или изгубените Добродетели в човешката душа. Най-първо то трябва да ви направи чисти по сърце. Ще кажете: „Може ли човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто?” Може. Когато човек стои във водата, всякога може да бъде чист. Второто нещо, което може да направи Христовото учение, е душата ви да бъде девствена. В какво се заключава тази девственост? Земеделецът нарича девствена почва тази, която е богата със сокове, а бедната на сокове почва не е девствена.

Следователно, ако вашата душа може да роди нещо добро, възвишено, тя е девствена. Ако не може да ражда такива неща, тя не е девствена.

…За да може да живее човек в този свят спокойно, трябва да има това Учение, защото то е храна за душата. Както всеки ден трябва да приемаме храна и да я превръщаме в сила, така и Христовото учение трябва да се превръща в постоянна Сила. Забелязвам, че много от вас, вместо да стават тихи, кротки, стават нервни, докачливи – това е болезнено състояние. И друга грешка има у вас: мислите, че много знаете и затова всяка една от вас на общо основание осъжда другите. Много от вас чакат да им дойде от някъде сила, някакво откровение, за да покажат на света, че Господ е с тях. Че Господ от хиляди години е вътре във вашите души, затова няма какво да показвате, че Господ е с вас. За света е потребно Слънце, каквото е нашето, за да му дава храна. Вие мислите, че като запалите една свещ, ще просветите света. Не, други ще запалят по-голяма свещ и вашата ще остане на заден план. Трябва да прилагате Христовото учение за благото на вашите души.

Във всяко училище се задават задачи, а такива задачи и Господ задава във всеки дом. Задачи могат да бъдат вашите мъже и жени, вашите деца, вашите приятели и т.н. Често и аз решавам задачи, а такива сте вие за мен. Много пъти се замислям защо се карате помежду си. С това каране вие разваляте това, което аз градя, късате цветята, които садя. Как ще ви посрещнат Напредналите души, когато отидете при тях на Небето? Представете си, че се намирате при ученици, които знаят да свирят, а вие нищо не знаете – как ще ви посрещнат такива ученици? Ще ви посрещнат като слушатели. А ако знаете да свирите, ще ви приемат между тях. Същият принцип е и в Християнския живот. Някои искат аз да ги направя съвършени, аз да им дам наготово знания, да ги направя разумни. Не, такова учение няма. Учението, което проповядвам, е Учение на Любов, на постоянство, на самоотричане и т.н. Ще учите сами всички предмети, ще учите българска литература и друго. … Вие трябва да пеете и да свирите, т.е. това, което ви давам, трябва да влезе в мозъците ви, да се превърне на мисъл и чувство, за да влезе в Божествения свят и да даде плод. Това е Учението, което Христос е проповядвал. Той и сега помага в това Училище.

Това учение

Link to comment
Share on other sites

Човешкият и Божественият принципи се сменят в душата на всеки. Например вие обичате някого – някоя ваша приятелка, давате й подаръци, каните я в къщи, приемате я добре, но един ден казвате: „Аз я намразих вече.” Как е възможно любовта да се превърне в омраза? Тази любов е човешка, любов на съображения. И днес всички домове, всички общества страдат все от такава любов. Ако сте богат или учен и влезете в някое общество, всички ви посрещат добре, защото има какво да вземат. Вземат ли ви каквото имате, показват ви вратата, през която сте влезли. Макар че толкова пъти сте влизали и излизали, все още не сте научили урока си.

Изкусително е човек, стремейки се да трансформира човешкия в Божествения принцип, да забрави за смяната им. Да започне да се отнася осъдително към човешкия и да ги противопоставя. Всъщност ние сме хора и е напълно нормално да минем през човешкия стадий. Според мен ключовият момент е този, в който си задаваме въпроса: "Как е възможно любовта да се превърне в омраза? Тази любов е човешка, любов на съображения." Тогава започваме да търсим съображенията, за да ги изчистим и трансформираме човешкия в Божествен принцип.

Съображенията също са нормален етап в работата на ума ни - до момента, в който сърцето стане зависимо от тях. Почувстваме ли болката в сърцето, значи е време да разширим съображенията и да освободим сърцето си от тях.

Пример?

Човекът, който живее до нас, изрази негативно отношение или негативна реакция, която ни засяга болезнено.

1.Ако определяме чувствата си към него според неговото поведение, обичта ни ще се превърне в неприязън и ще му лепнем някакъв етикет, ще започнем обобщения, спомени... Взели сме от него положителното настроение и отношение и ако то в един момент секне, показваме му вратата...

2.Ако навреме осъзнаем съображенията, които превръщат любовта ни в неприязън, ще разширим полето на разсъждения и ще потърсим причините за разочароващото поведение. После ще ангажираме ума си да измисли как бихме могли да помогнем на човека до себе си, на човека, когото обичаме, да преодолее тежък за него момент.

Ще кажете: „Може ли човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто?” Може. Когато човек стои във водата, всякога може да бъде чист.

Какво се разбира под "стои във водата"? Това, че обменя информация със средата? Значи нечистотиите в сърцето идват от застоя на някакви мисли, затварянето в тяхната черупка?

Второто нещо, което може да направи Христовото учение, е душата ви да бъде девствена. В какво се заключава тази девственост? Земеделецът нарича девствена почва тази, която е богата със сокове, а бедната на сокове почва не е девствена.

Следователно, ако вашата душа може да роди нещо добро, възвишено, тя е девствена. Ако не може да ражда такива неща, тя не е девствена.

Другото определение на девствено е такова, каквото е по рождение - следователно, ние по рождение можем и сме предназначени да раждаме добри и възвишени неща...

Всички цитати са от беседата Това учение

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Това учение

(Беседи пред Сестрите, 17.04.1919 Велики Четвъртък, София)

Разработвайки темите за смъртта и въкресението, попаднах на тази беседа.

И заради странното съвпадение и за това, че днес именно е велики четвърт, реших да я пусна в тази под-форум.

Приятно четене!!!

Христовото учение възстановява Божествената хармония или изгубените Добродетели в човешката душа. Най-първо то трябва да ви направи чисти по сърце. Ще кажете: „Може ли човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто?” Може. Когато човек стои във водата, всякога може да бъде чист. Второто нещо, което може да направи Христовото учение, е душата ви да бъде девствена. В какво се заключава тази девственост? Земеделецът нарича девствена почва тази, която е богата със сокове, а бедната на сокове почва не е девствена.

Това Учение е необходимо за вашия личен живот.

Вие вярвате в Христа, ходите на църква, палите свещи, срещате се с този-онзи и все Христа търсите. Казвате си: „Като умрем, ние ще видим Христа.” Че вие може и сега да умрете и пак да продължавате да живеете. Смърт е да умрем за злобата, а не да се освободим от физическото си тяло. Някои казват: „Смъртта е затвор”. Не, затвор са нашите недостатъци. Ако сте много борчлия, продават къщата ви, но пак ви държат отговорни и удържат част от заплатата ви. Тъй че, и да излезете от тялото си, кредиторите ще ви хванат на втората и третата заплата, докато се изплатите. Какво трябва да правите? Единственото спасение е Христовото учение – да влезете в Божествената Любов и всички, които любят Бога, ще ви помогнат.

Друго нещо ще ви препоръчам:

когато някоя ваша сестра се намира в скръб, в тревога, нека пет-шест до дванадесет сестри отидат в дома й и да се помолят за оправяне на работата. Ако някой е болен, ще се съберете у него на молитва, макар и да е скаран с някои от вас. Ще кажете: „Господи, ние сме решили да работим тъй, както Ти искаш, затова сме се събрали да ни научиш как да живеем!”

Така искам да посрещнете Великден. Имайте широки сърца, не бъдете тесногръди – границите на Божествената Любов са безпределни. Когато кажете за някого, че е лош, разбирайте, че той е вратата, през която ще мине злото, ще минат всички нечистотии. Когато видите, че вашият мъж е неразположен, трябва да знаете, че той изхвърля сметта навън. На другия ден, когато вие изхвърляте сметта навън, мъжът ви трябва да благодари на Бога. Днес вие сте доволни, когато не изхвърляте сметта и вашите ръце са чисти, но къщите ви са нечисти.

Аз ви говоря днес, за да умре всяка злоба, всяко зло, всяко съмнение. Приложете тези практически правила и не разправяйте резултатите, а само се уякчавайте, докато видите плодовете. А сегашните християни само реклами дават...

Много от вас чакат да им дойде от някъде сила, някакво откровение, за да покажат на света, че Господ е с тях. Че Господ от хиляди години е вътре във вашите души, затова няма какво да показвате, че Господ е с вас. За света е потребно Слънце, каквото е нашето, за да му дава храна. Вие мислите, че като запалите една свещ, ще просветите света. Не, други ще запалят по-голяма свещ и вашата ще остане на заден план. Трябва да прилагате Христовото учение за благото на вашите души.

Като ви казвам някоя истина, гледам ви, обръщате си погледа към другите и мислите, че за тях се отнасят тези думи. Аз никого не изключвам, а говоря за всички. Злото си е пак зло, та ако ще някой да се облече и в златни дрехи. Ако тялото му е прокажено, той не може да бъде обичан. Душата е, която дава тон на тялото. Когато душата ви е чиста, когато в нея е Христовото учение, тялото ви ще бъде здраво и всички неща лесно ще понасяте – и най-големите страдания ще понасяте с най-голяма радост.

Link to comment
Share on other sites

Много от вас чакат да им дойде от някъде сила, някакво откровение, за да покажат на света, че Господ е с тях. Че Господ от хиляди години е вътре във вашите души, затова няма какво да показвате, че Господ е с вас. За света е потребно Слънце, каквото е нашето, за да му дава храна. Вие мислите, че като запалите една свещ, ще просветите света. Не, други ще запалят по-голяма свещ и вашата ще остане на заден план. Трябва да прилагате Христовото учение за благото на вашите души.

Благодаря ти Вики, че ни напомни за тази беседа! Това предния път май не съм го усетила по същия начин. Дори не съм му обърнала внимание тогава.

Първото изречение от цитираните по-горе малко ме натъжи. Защото през времето, изминало от първото ми четене на тази беседа досега, успях да видя доста такива хора.... Добри, умни, красиви, силни хора, които се опитваха да светят на мен и на света със свещите си, за които съвсем искрено вярват, че са специално запалени от Господ за да светят ТЕ на другите. Колко лесно може да се изроди желанието ни да помагаме, да даваме в гордостта, че АЗ съм този, който знае и може да дава на по-незрящите и по-слабите други. Да стана лидер, за да бъда полезен на другите.... Пътят към ада е застлан само с благородни подбуди.

Господ от хиляди години е вътре във вашите души, затова няма какво да показвате, че Господ е с вас.

:feel happy: Прочитайки това изречение, за себе си осъзнах, че едва когато успях напълно да повярвам и разбера това, животът ми се промени коренно - сякаш падна някаква завеса, или по-точно, сякаш вдигнах глава и видях слънцето, което винаги си е било там, само дето аз страдах, че е тъмно и се борех да получа малко свещ...- а то било, че съм си била затворила прозорците на душата.

Трябва да прилагате Христовото учение за благото на вашите души.

И накрая винаги се убеждавам, че всяко нещо, което съм направила "за благото на друг" се е оказвало не съвсем подходящото... Всяко нещо, което съм правила за "благото на моята душа" след време се е оказвало най-доброто нещо, което съм можела да направя за себе си и другите.... Само че човек като го прави още истината е някъде далече и до нея има завои и няма как да се предвиди. Вижда се само Отгоре, а ние сме на пътя... Така че нека оставим да ни води Отгоре....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...