Jump to content
Порталът към съзнателен живот

24. Божественият Промисъл


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Утринна молитва на Ученика - молитва

Венир бенир - песен

Псалом 103 - псалм

Божественият Промисъл - беседа

Молитвен наряд за край:

Бог е Любов - песен

И така, има три вида хора: едни, които схващат нещата по Божественому, други – по човешки и трети – по дяволски; първото положение е, когато схващаме нещата, както са отредени в началото от Господа; второто е, когато човек мисли, че Господ не се меси във всички неща и че ние трябва да се намесим, да поизгладим тия неща; когато Господ направи една работа, ние казваме: „Господ не е могъл да я доправи; чакай да я корегираме“; третото положение е, когато всеки сам иска да стане Господ. Преди хиляди години хората са схващали нещата по Божественому, но в упадъка си те са изгубили това схващане. Па и вие, когато сте в добро настроение, в душата си вярвате в Бога; вървят ли работите ви добре, казвате: „Слава Богу, Господ се грижи за нас“; но щом дойде нещастие, казвате: „Господ ни забрави“. На какво основание твърдите, че Господ ви е забравил, че Той е причината на вашите страдания? Господ казва: „Понеже вие Ме забравяте, и Аз ще ви забравя“. Ако вие се отдалечите от Него, и Той ще се отдалечи от вас. Някои мислят, че Бог, Който е неизменен, постоянен в Своята любов, когато почнат да се отдалечават от Него, Той ще трябва и тогава да тръгне подир тях, като майка подир своето дете, и да вика: „Чакай, синко, не се отдалечавай от Мене“. Не! Господ седи на Своето място и когато вие казвате: „Господ се отдалечи от мене“, аз разбирам, че вие сте се отдалечили от Него, а не Той от вас.

Но ще възразите: „Такъв е пътят ни“. Въпрос е, дали пътят ви е такъв, или вие сте го направили такъв. Аз ви казвам, че не е такъв пътят ви. Между София и Варна има железен път, който постоянно се разваля и поглъща големи разноски; този път Господ ли го е направил? Ако Господ беше го построил, той щеше да бъде построен много умно; но хора са го направили, и затова са го направили толкова умно! Ако при постройката на един железен път вие постъпите съобразно със законите на Божествения Промисъл, никакви нещастия няма да стават. Все пак техниците имат по-добро схващане за нуждите на постройките, отколкото вярващите християни – за живота; те казват: „Ние трябва да пресметнем математически много добре железницата какви завои и какъв наклон трябва да направи по пътя си, за да се регулира силата на движението, защото ако не се направи това, ще има катастрофа“, а християните си думат: „Господ е добър; Той промишлява за нас; какъвто наклон и да направим, все едно е“. А като се катурне колата, казват: „Не ни вървят работите“. Не ще ви вървят, разбира се, защото глупаво постъпяте; влакът ви се катурва, защото не сте взели в съображение законите на Божествения Промисъл при установяване завоите на железните линии. Ето защо вие духовните в някои случаи ще трябва да си събирате опитност от светските хора, ученици да им станете. Не е срамота да бъде човек ученик. А когато дойде до духовните работи, непознати на светските хора, там вече последните трябва да бъдат ваши ученици. Навсякъде не може да бъдете учители – някъде ще бъдете учители, някъде ученици.

Съвременните учители на всяка крачка казват: „Опичайте си ума: с глупости светът не върви“. Аз казвам: Благодарете на глупавите, защото Господ заради тях държи света. По-умни духове от дяволите в света няма. Влизали ли сте в тяхното царство, да видите как живеят? Говорите за човешка интелигентност, но ако слезете при тия паднали духове, ще намерите понятия и за физика, и за химия, и за душевни проявления – много знания да излъжат, да измамят, да направят всичко. Ала техните знания не може да внесат ред и порядък в нещата, защото не почиват върху ония елементи, които могат да циментират живота. Знанията трябва да се циментират чрез Божествената Любов.
Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Мисля си, че може би темата за баланса и осъзнаването на мястото на собствента отговорност и действия и мястото на Божественото проявление в индивидуален план е основна в тази беседа. От една страна, Учителя призовава да бъем разумни (Инженерите имат по-правилно разбиране към строежите си отколкото днешните християни към собствения си живот) (1). От друга страна, ние не тряба да разчитаме изключително на човешката интелигентност. И в този смисъл "Господ държи Земята заради глупавите хора"(2). Очевидно Учителя разбира под "Глупави" не хора, които не мислят (виж 1), а хора, които правилно преценяват нивото си на компетентност и дават възможност на Божественият промисъл да се прояви. Хора, които не поправят Божественият импулс.

Смятам, че тази граница е много тънка, но съществена, в същото време.

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Васил! :thumbsup:

И на мен ми направи много силно впечатление този пасаж:

За да можем да мислим правилно и логически, ние трябва да разбираме източника на нещата. Ако има нещо разумно в днешните науки, то е това, дето те установяват, че в света съществуват известни закони, които регулират отношенията на нещата, на елементите, на телата; имаме установени закони на физиката, на химията, на човешката душа, които закони урегулирват отношенията на нещата, и никой не може да престъпи тия закони, без да понесе последствията в един или друг смисъл. И така, има три вида хора: едни, които схващат нещата по Божественому, други – по човешки и трети – по дяволски; първото положение е, когато схващаме нещата, както са отредени в началото от Господа; второто е, когато човек мисли, че Господ не се меси във всички неща и че ние трябва да се намесим, да поизгладим тия неща; когато Господ направи една работа, ние казваме: „Господ не е могъл да я доправи; чакай да я корегираме“; третото положение е, когато всеки сам иска да стане Господ. Преди хиляди години хората са схващали нещата по Божественому, но в упадъка си те са изгубили това схващане

Да, наистина границата е много тънка - и най-често я пристъпваме с най-благородни намерения и идеи.

Съществува закон за индивидуалното темпо на детското развитие и за неговия скокообразен характер. Съществува и закон за развитие на интелекта по пътя на опити и грешки, подражание и експериментиране. Съществуват закони за периодите на детското развитие и основните дейности в тях, за играта като основен начин за усвояване на човешката култура...

Няма педагог, който да не ги знае тези закони, но...

Цялата ни система на образование и възпитание като че ли е насочена към "поправката и поизглаждането им".

Събираме в една паралелка деца с различно темпо на усвояване и с различни типове мислене и памет - за да можели по-бързите да стимулират по-бавните... Така спираме развитието и на двете групи, а за моралните сътресения и израждане не ми се говори.

Противопоставяме играта на "сериозното учене" - забравяйки, че точно играта е най-сериозното и ефективно учене...

Учебниците на ранните възрасти изискват от децата логическо и абстрактно мислене, което не е присъщо за тях. Изпускаме момента за развитие на физиката и на образното мислене и интуицията. Опитваме се да ги учим на анализ на литературни произведения, когато за децата е време да общуват с природата и да се учат да виждат красивото и доброто в света около себе си и в самите себе си.....

Омаловажаваме и загърбваме най-важните за детето дейности - физическото възпитание, музиката, изобразителното изкуство - вместо да изучаваме и напълно да оползотворяваме техните безкрайни ресурси, предоставени ни от Божествената ни природа...

Поставяме децата в ситуации на конкуренция един с друг вместо да подкрепяме и използваме естествения им стремеж да си "играят заедно".

Но пък живеем с гордостта на "възпитатели"!

Все ми остава радостта, че много от децата ни израстват нови хора въпреки, а не благодарение на тези "усилия" .

Link to comment
Share on other sites

Три вида женитби има: едни, които се извършват на Небето, други – на земята, а трети – в ада; едни, извършени от Бога, други – от хората, а трети – от дявола. Когато встъпите в брак, установен от Бога, той ще донесе любов, мир и радост в дома ви; между мъжа и жената ще има съгласие винаги; лоша дума няма да се чуе; те ще прекарат блажен живот. Когато ви съединят хората, то ще бъде само да се усъвършенствате: ще има между вас търкане, за да се изгладите, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитба не е Божие творение, а човешко; според вашия ум ще бъде и работата ви. Когато Господ прави една работа, като всемъдър, всичко добре нарежда; когато хората уреждат нещо, ще го наредят дотолкова, че все да има търкане, което е необходимо за самоусъвършенстването, за изглаждане на характера. Когато пък дяволът ви жени, тогава вкъщи сигурно ще има раздор, разврат – всичко лошо. Във всеки дом, дето има такъв живот, женитбата е станала от дявола. Прочее, дайте на всяко нещо неговото точно определение и не смесвайте Божиите действия с човешките, нито пък с дяволските.

Божественият промисъл

Какво означава брак - човешко творение, съединен от хората, брак, извършен на земята?

Според моя личен опит това е женитба, основана на някакви човешки ценности. Например - защото не искам да остана неомъжена - ще ме гледат със съжаление.. Или всички мои връстници имат семейство и деца - не искам да живея сам, не е нормално. Или единственият начин да запазя любимия човек и да направя най- доброто, което мога за него е да живеем заедно - т.е. да се оженим. И все такива "добри ценности".

Наистина беше усъвършенстване с цената на доста "изглаждане на характера" - показа ми до къде може да стигне човек, ако гради любовта към себе си върху любовта на другия към него, и се опитва да я заслужи... В крайна сметка ме научи да обичам себе си като божие създание - така както обичам другите и че жертването и съжалението не е любов.

Щастлива съм, че в тои живот успях да разбера и какво означава женитба, извършена на небето, от Бога. Наистина донася само мир и радост в дома. Много ми беше трудно да разбера какво означава "установен от Бога" - сега мисля, че това е усещането за естествената близост, мира, радостното спокойствие, сигурност и безусловност на взаимността - още от самото начало. Отпадат всякакви "ценности", необходимости и задължения, мнение на авторитети - единственият критерий - как се чувствам - дали съм свободна и радостна по всяко време.

Какви женитби познавате вие?

Link to comment
Share on other sites

Освен това думата "женитба" може да се вземе в по-висока степен на абстракция, в смисъл на "свързване".

Ето да речем: в съвсем млада възраст много хора пушат за да си изградят подходящ имидж всред групата, а по същата причина като по-възрастни правят други неща и т.н... Това е човешкото - маскирането и имитирането. Трудно е да се освободим от него... Но успеем ли - и то без усилие, а така да се каже по естествен път - иде вече Божественото, онова, в което човекът е вече истински и напълно проявен...

Edited by Васил
Link to comment
Share on other sites

Всяко съмнение, което прониква в умовете ни и в сърцата ни, че в света нямало Промисъл, ни отдалечава от правилното разбиране реда на нещата и ни кара да се стараем да си създадем друг ред и други правила, съобразно с нашите възгледи.

Ето го отдалечаването!

Прочее, дайте на всяко нещо неговото точно определение и не смесвайте Божиите действия с човешките, нито пък с дяволските.За да можем да мислим правилно и логически, ние трябва да разбираме източника на нещата.

Ето в тово изречение се корени, работата на човека. Да може сам да разбере и открие отговорът на въпроса, дали неговата женитба е от Господа или не е? Да разбере смисъла на нещата, за да му е се доближи до божественото, в случай, че се е отдалечил.

И тъй, имайте винаги предвид, че Божият Промисъл бди върху вас дотогава, докогато вие вървите неуклонно по Неговите закони; отдалечите ли се от Него, вашият живот почва да се разпада. Обърнете се пак към слънцето на този Промисъл, за да почне растенето наново.
Edited by Аделаида
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...