Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня, 29.ІХ - 5.Х.2008 г.


Recommended Posts

Мисъл за деня - 29 Септември 2008 г.

„Човешкото сърце е създало планетите. Човешкият ум е създал Слънцето. Човешката душа е създала Вселената, а човешкият дух е създал вечността. Значи, духът е създал хилядите, безбройни вселени. Тъй щото, когато говорите за сърцето, не мислете, че то е слабо, както вие си го представяте. То е създало нашата Земя, както и всички останали планети. Чрез сърцето Бог е пожелал да създаде, да устрои Земята.”

Из Подобно е на невод, 3-та НБ, 10.Х.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 30 Септември 2008 г.

„Какво трябва да направите, за да издържите на изпитанията? Ще се свържете с разумния свят, за да ви помагат възвишените Същества. Както болният търси лекари да го лекуват, така всеки ще се моли, ще вика за помощ към разумния свят. Като се намериш пред изпитания и противоречия, които не можеш да разрешиш, ще знаеш, че си духовно болен. За да се излекуваш, ще се обърнеш с молитва към разумния свят, да ти помогнат. Затова казва Христос: „Бдете и молете се! Плътта е немощна, а духът – силен. Бъдете всякога будни, защото не знаете кога ще дойдат изпитанията!””

Из Вътрешният закон, УС, 17.ХІ.1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 1 Октомври 2008 г.

„Музиката, това е един метод за помиряване на всичките големи противоречия, които съществуват на Земята.”

Из Явих ви го!, 19-та НБ, 6 февруари, 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

"Казвам: Като дойдем до нашите мисли и чувства, законът е същият. Някой път трябва да знаеш, че трябва да започнеш с известна мекота, но ти свършваш с известна сила. Да свършиш с мекота, това са два метода, които трябва да употребиш. Но в дадения случай трябва да знаеш по кой метод да започнеш: по една миньорна гама или по една мажорна гама. После, онези, които изучават от вас музиката, вземете един тон „до“. Ако си взел право този тон, може да го провериш по един начин. Начин имаш в себе си. Вземете простият пример. Ял си някоя храна, която е мъчно смилаема и като топка се е спряла на стомаха. Ако вземете този основен тон на първата гама тихо, полека, ще го вземете веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти и като го вземете правилно, веднага ще ви стане приятно, веднага тази тяжест ще се премахне."

Явих ви го!

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 2 Октомври 2008 г.

„Какво трябва да правят хората, за да разрешат мъчнотиите си? – Да служат на Бога. Само така те могат да развият дарбите си. Всяка дарба е дадена от Бога. Певецът ще каже, че не всякога е готов да пее, не всякога разполага със заучени песни. Който не е готов всякога да пее, той не е истински певец. Даровитият може всеки момент да прояви своята дарба.”

Из Развълнуваното море, УС, 29 септември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 3 Октомври 2008 г.

„Ако искате да се подигнете, вие трябва да се стремите към тези три вида любов. Бог се проявява чрез личната любов. Бог се проявява чрез реалната любов. Бог се проявява и чрез идеалната любов. Когато ние изпълним закона Му по правилата на материалната любов, Той ни възнаграждава, като ни дава едно здраво тяло. Когато ние изпълним закона Му по правилата на реалната любов, Той ни дава едно отлично сърце. Когато изпълним закона Му по правилата на идеалната любов, Той ни дава един гениален ум.”

Из Материална, реална и идеална любов. Категории на любовта, 11-та НБ, 12 декември, 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 4 Октомври 2008 г.

„Който люби, никога не изпитва лоши чувства към хората. Любовта примирява човека както със самия него, така и с окръжаващите. Влезе ли лошо чувство в човешкото сърце, това показва, че дяволът се е настанил там. Страшно е да дадете място на дявола в сърцето си. Влезе ли дяволът в някоя къща, иде запустението.”

Из Трите книги, УС, 8 декември, 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 5 Октомври 2008 г.

„Грехът, престъпленията се дължат на факта, че хората не дават свобода на Бога в себе си да се прояви. Вие трябва да знаете, че сте органи, чрез които Бог трябва да се проявява. Следователно, като органи на Бога, трябва ли вие да Му давате съвет как да постъпва? Бъдете на Негово разположение и каквото ви каже, това правете. Абсолютно послушание към Бога!”

Из Забравената дума, ООК, 27 април 1927 г.

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...