Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл на деня - 22.12. - 28.12.2008 г.


Recommended Posts

Мисъл на деня - 22 декември 2008 г.

”Всяко учение, което може да те пречисти да светнеш, е право. Не може ли да направи това, стой далеч от него. Учение, което показва какви трябва да бъдат отношенията ти към съществата от физическия, духовния и умствения свят, е право учение. То примирява хората с Бога и ги напътва към необятната Любов на космоса.”

Из Топлината на Любовта, УС, 12 януари 1936 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 23 декември 2008 г.

”Всички се оплакват от някаква криза в света. Че има криза, вярно е. Но кризата ни най-малко не е някакво нещастие.”

Из И не можаха на това да му отговорят, 7-ма НБ, 14 ноември 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 24 декември 2008 г.

”„Ако не се родиш изново, не можеш да влезеш в Царството Божие.” Ражда се човешкото, а животинското се преражда. Тъй щото не мислете за прераждането, но за новораждането, за което говори Христос. „Роденото от плътта плът е, а роденото от Духа е Дух.” Роденият от Духа грях не прави и не умира. Роденото от плътта, т.е. животинското, греши и умира, затова трябва да се преражда. Роденият от Бога се въплътява – нито се ражда, нито се преражда. Работете върху себе си, да се новородите от Дух и вода, вечно да живеете.”

Из Знайният Бог, УС, 5 януари 1936 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 25 декември 2008 г.

”Бог вложи Божественото начало в човека като част от Себе Си. За Божественото в човека дойде Христос, а не за човешкото. Той искаше да повдигне Божественото в човека, да го изведе на прав път. И вие, като Христа, трябва да разграничавате Божественото от човешкото и да съдействате за неговото проявяване.”

Из Развърнуваното море, УС, 29 септември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 26 декември 2008 г.

”Христос казва за Себе Си: „Син Человечески не дойде да Му служат, но да служи на другите. Аз дойдох да им дам живот, и то изобилно.” Така трябва да разбирате Христа и да Го търсите в себе си, а не вън от себе си. Когато в ума ви влезе една светла мисъл и в сърцето ви – възвишено чувство, ще знаете, че Христос ви е посетил. Следователно, търсете Христа в светлите мисли, в светлите чувства и постъпки, а не отвън. Истинското познаване и разбиране на нещата иде отвътре, а не отвън. Познанието е в зависимост от Любовта. Не можете да познаете човека, докато не го обичате. Любовта е закон за опознаване на душите. Вън от Любовта човек е нещастен.”

Из Трите родословия, УС, 22 септември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 27 декември 2008 г.

”Настанало е вече време, когато всички хора от всички народи – от големите до най-малките, трябва да се приближат с всичкото си уважение и смирение да възприемат Истината. И кой колкото я разбира, да я приложи. Аз не искам да я разберете и приложите като мене, но кой колкото я разбира, толкова да я приложи – това е хубавото. Защото често вие мислите, че някои хора не разбират Истината. Всички хора разбират Истината.”

Из Който не носи кръстта си, 30-та НБ, 8 май 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Тук под "приближат" очевидно става въпрос за една вътрешна близост, близост в измерението на Духа. Близост до Бога, до Христа. "Аз съм пътят и истината и живота"(Йоан 14:6).

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня - 28 декември 2008 г.

”„И без Учител може!” – Не може без Учител! Той представлява духовната сила в човека, с помощта на която върши всичко. Който има сила, всичко може да направи. Който може да прави всичко, той е силен. Който търси Учителя си, който търси Бога – ще Го намери в себе си. Това значи да има човек връзка с Бога. Ако връзката е правилна, човек лесно разрешава мъчнотиите си.”

Из „Двата порядъка“, УС, 6 октомври 1935 г.

Двата порядъка

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...