Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 18.05.2009 г. - 24.05.2009 г.


Recommended Posts

Мисъл на деня – 18 май 2009 г.

Човек придобива знания всеки момент – от сутрин до вечер той складира микроскопически опити и знания в съзнанието си. Яде ли, спи ли, разговаря ли се – той все придобива нещо. Започне ли да мисли за миналото си, той спира развитието си. Миналото е зад гърба ви. Щом сте тръгнали на път, не се обръщайте назад да видите какъв път сте изминали. Отправяйте вниманието си към това, какво сте срещнали на пътя си и какво сте научили, а не колко и какъв път сте извървели.

Из Причини за страданията, УС, 29 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 19 май 2009 г.

Че съществува злото, ние не го отричаме, но то е привидно зло. Хората със своето невежество са станали проводници на злото.

Из Който не носи кръстта си, 30-та НБ, 8 май 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 20 май 2009 г.

Съществуването на доброто и на злото говори за съществуването на разумност в света. За Бога добро и зло не съществуват, защото Той е впрегнал на работа и доброто, и злото. Доброто и злото съществуват само за хората.

Из Начертаният план, ООК, 6 април 1927 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 21 май 2009 г.

Много хора четат книгата на Мъдростта, но малцина я разбират. Каква е разликата между онзи, който разбира и свободно чете книгата на Мъдростта, и онзи, който я чете и не разбира? Първият се ползва от всичко, което го обикаля, влиза в общение с живата Природа, а вторият остава беден и невежа. Той вижда някое животно и казва: „Животно е това!” Каже и отмине, без да му обърне внимание. Обаче първият влиза в разговор с всичко живо и обогатява речта си. За него всяко животно, мушица, растение е буква от свещената азбука на Мъдростта. Чрез тази азбука той осмисля живота си. Без нея всичко се обезсмисля.

Из Причини за страданията, УС, 29 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 22 май 2009 г.

Какво му пречи на човека да каже две думи някому? Кажи на човека, че го обичаш. Достатъчно е малко да се разлюлее въздухът от тези думи, за да стигнат до ушите на някой обезсърчен човек. Какво пречи на човека да каже тези думи?... Човек трябва да разсъждава право. Той мисли, че ако каже на някого, че го обича, ще се компрометира. Че Любовта е единственият капитал, който повдига хората! Лошото в Любовта е това, че в многото човек прави престъпления.

Из Закон за контролиране, 12-та НБ, 19 декември 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 23 май 2009 г.

Новото учение изисква свободни хора, служители на възвишеното. Следователно, който се ограничава, смущава и безпокои, не е ученик на Новото учение. Който има мир в душата си, светлина в ума си и топлина в сърцето си, той е ученик на Новото учение. Той лесно се учи и възприема, лесно придобива знания. Много езици, много науки знае той, но крайната цел на учението му е познаване на Божествения език. Знае ли този език, той знае всички земни езици.

Из Причини за страданията, УС, 29 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 24 май 2009 г.

Който поставя препинателните знаци на място, лесно нарежда работите си. Всеки народ, който се съобразява с тези знаци, има бъдеще. Каже ли някой, че не признава препинателните знаци, той е твърдоглав, упорит човек. Главата му ще страда много, докато узрее. Докато сте на Земята, препинателните знаци са необходими. Всеки език се нуждае от такива знаци. Единственият език, който не се нуждае от препинателни знаци, е Божественият. Той е напълно оформен. Всички езици, с които си служат хората, имат нужда от оформяне и усъвършенстване. Затова в помощ им идат препинателните знаци.

Из Причини за страданията, УС, 29 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...