Jump to content
Порталът към съзнателен живот

"Зъб за зъб, око за око"


Guest Христо
 Share

Recommended Posts

Guest hrisko_89

Този библейски цитат какво точно значи :

1. Да не вредим, защото животът така ще се нареди че и на нас ще бъде навредено рано или късно, или

2. Ако ни направят нещо, да им го върнем, тоест да отмъстим.

Днес, доколкото знам хората разбира точка 2, когато чуят този цитат, но съм срещал и точка 1, макар че точка 1 е по - непопулярна сред хората като версия. Та възможно ли е Бог в онези времена да е одобрявал отмъщението, от това което знам за Бог, мисля че той НЕ одобрява отмъщението, това накланя везните към точка 1.

Link to comment
Share on other sites

Аз тези точки и двете не ги одобрявам. Първата защото подтиква човека да прави добро заради страха от наказание. Втората няма въобще да я коментирам. Въобще ученията в стил „око за око, зъб за зъб“ са си чисто човешки измислици и нямат нищо общо с библейските личности (Мойсей и др.) на които се приписват.

Link to comment
Share on other sites

Господ Бог е сключвал два Завета с човеците - Стар Завет, чрез Мойсей и Нов Завет, чрез Исус...

Първият - това е Старият Завет - от планината Синай... Тук Мойсей е получил Десетте божи Заповеди, които след това е развил в подробни разписания и правила за поведение на израилтяните и за уреждане на споровете между тях... Това право е изисквало буквално кръв за кръв, когато свещениците са откриели вина у нарушителя... (Нали точно по Стария Завет е било предписвано и ужасното убийство с камъни - нещо многократно споменавано в Евангелията, по различни поводи...) Много, много кръв е изтекла - на законно основание - по Стария Завет...

Изход 21:24 око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога,

Левит 24:20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему.

Второзаконие 19:21 Да го не пожали окото ти; живот ще се даде за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.

Когато обаче се изпълва времето, идва Исус, който става посредник на Нов Завет между Бога и човеците - (Завета на Любовта, на Братството и на Прошката), сключен на Голгота... Това се случва, защото кървавият Стар Завет вече е изиграл ролята си и е остарял...

2 Коринтяни 3:6 Който ни и направи способни като служители на един нов завет, - не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.

Евреи 8:8 А напротив, когато порицава израилтяните, казва:

"Ето, идат дни, казва Господ,

Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;

Евреи 8:13 А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

Евреи 9:15 Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет.

Огромна е разликата между Стария и Новия Завет...

Старият Завет - това е писаният Закон на буквата, която убива... Новият Завет - е Заветът на Духа, който оживотворява...

Ние също се числим към старозаветните, когато робуваме на писани предписания и заради тези писани правила пренебрегваме братството, любовта и прошката... Независимо, че е обявен за отминал преди 2 000 години, Старият Завет все още владее необрязаните - по Новия Завет - сърца... Имаме нужда да приемем най-после Новия Завет и да го осъзнаем, защото масово робуваме на Стария Завет, често - без дори да предполагаме това, за съжаление...

Link to comment
Share on other sites

„Съвременните хора, религиозни и светски, говорят за Бога, описват Го, но описанията и понятията им са съвършено различни. Никой човек няма ясна представа за Бога. Те казват, че човек е създаден по образ и подобие Божие, но какво всъщност е Бог, не знаят. Те не могат да Му дадат никакъв образ. Други казват, че познават Бога дотолкова, доколкото се проявява в човека. Трети пък си представят Бога такъв, какъвто Мойсей Го описал. Мойсей се е разговарял с Бога, слушал е гласът Му, но никога не Го виждал. При това Мойсей беше един от великите посветени. Той познавал законите на светлината, на електричеството и на магнетизма, на биологията. Като се явил пред фараона, Мойсей извършил големи чудеса, които почивали на известни закони. Велико е било учението на Мойсея, но след смъртта му неговите ученици го изопачили. Разбиранията на учениците му били ограничени, вследствие на което те несъзнателно изопачили учението на Мойсея и създали особено учение – мойсеизъм. Така постъпиха и учениците на Христа с учението на своя Учител. Първите ученици и последователи на Христа предавали Христовото учение точно, но ония, които дошли след тях, като нямали тяхната светлина, постепенно го изопачили.“

Из „Две лепти“, 19 януари, 1930 г.

Дали Новият Завет след хиляда години няма да заприлича на Стария Завет? Въобще ние говорим и правим изводи на базата на текстове, за които всички знаем, че не само са дълбоко символични, но и са многократно променяни.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...