Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ваксините и ваксинацията. Петиция за правото на избор


Recommended Posts

  • 3 weeks later...
  • 4 months later...

ИНТЕРВЮ С БИВШ СЪЗДАТЕЛ НА ВАКСИНИ

– Ако ваксините действително са вредни, защо ги използват?

– Преди всичко, тук няма никакво «ако». Те причиняват вреда. Трудно е да се каже защо те вредят там, където не би трябвало да вредят. Трябва да се направи съответните изследвания, но никой не ги прави.

Изследователят трябва да се опита да създаде някаква карта, схема, точно показваща какво правят ваксините от момента на проникване в организма. Такова изследване до сега не е правено. Що се отнася до това защо ги използват, можем да прекараме тук два дни в дискусия по темата.

Както Вие нееднократно сте говорили, различните хора на различните нива на системата имат свои собствени мотиви. Пари, страх от загуба на работата, престиж, награди, издигане в службата, лъжлив идеализъм, инертни навици и така нататък.

– А какво бихте казали по повод на комбинираната разрушителна сила от няколко ваксини, които получават децата в наши дни?

– Това е карикатура и престъпление едновременно. Не е имало и няма никакви действителни изследвания, още повече задълбочени. Но истината е, че ваксините не са безопасни. Следователно, потенциалната опасност нараства, когато правите много ваксини за кратък период от време.

– За да се преодолее объркването, повторете, ако обичате, още веднъж какви болести, какви проблеми могат да доведат ваксините.

– Ние говорим за два вида възможни последствия от ваксините. В единия случай, ваксинираният заболява от тази болест, от която трябва да го защити ваксината, тъй като във ваксината има някакъв фактор на самата болест. В другия случай, у ваксинирания не се развива ТАЗИ болест, но затова пък веднага или след известно време се развива друго заболяване, предизвикано от ваксината. Това може да бъде аутизъм или друга болест, например менингит. Детето може да стане дори умствено изостанало.

Ваксините са предразсъдък. Хранят ни с истории, предназначени да вкоренят този предразсъдък. Но по опита на много кампании за ваксиниране откриваме истории, представящи ни много тревожна картина. На хората се нанася вреда. Тя се чувства, тя може да се задълбочава, тя може да доведе до смърт.

Тази вреда НЕ се ограничава с няколкото случая, както се опитват да ни уверят.

- Ако погледнете назад, можете ли да посочите поне един довод в полза на ваксинирането?

Не, не мога да посоча нито един. Ако сега имах дете, последното, което бих позволил, е то да бъде ваксинирано.

– А децата навсякъде биват ваксинирани и, струва ни се, са напълно здрави.

– Много важен е акцентът върху «струва ни се». А какво да кажем за всички тези деца, които не са способни на концентрация в училище? А за децата, страдащи от изблици на ярост? А за децата, които са неспособни да използват всичките си умствени способности? Знам немалко причини за всичко това, но ваксините са главната. Не бих рискувал. Не виждам причини да се рискува. Ако трябва да бъда честен, не виждам и причини да се позволява на правителството да решава вместо нас. Словосъчетанието «правителствена медицина», по моя опит, често противоречи само на себе си. Или едното, или другото, но не заедно.

– Нека всеки да решава сам.

– Да. Разрешете на този, който иска да се ваксинира, да го направи. Разрешете на тези, които не искат да се ваксинират, да се откажат. Но както вече казах по-рано, няма възможност да се избира там, където няма нищо друго, освен лъжа. И тъй като работата се отнася до деца, решенията вземат техните родители. Тези родители се нуждаят от солидна доза истина. Какво да кажем за онова дете, починало от ваксината DPT? Каква информация са получили неговите родители? Тя е била добре филтрирана. Не е била истинска информация.

– Представителите на медицинските кръгове в унисон с пресата плашат родителите с ужаси, които ще се случат, ако децата им не бъдат ваксинирани.

– Те се опитват да представят отказа от ваксиниране като престъпление. Те го приравняват към лошото изпълнение на родителските задължения. Да противостои на това може само информацията. Борбата с властите никога не е безопасна. И само вие можете да решите ще се ваксинирате или не.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ваксините ИСКАШ ЛИ ДА ИМАШ ИЗБОР?

Твое право е.

Българският закон противоречи на международен акт, като последният има преимущество според чл.5, ал.4 от Конституцията

Конвенцията за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината, установена от Съвета на Европа и ратифицирана от Република България на 23.04.2003 г.

"Член 5. Общо правило

Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки един момент."

Информирано съгласие

В повечето демократични европейски държави имунизациите НЯМАТ задължителен характер. Ваксините са само препоръчителни.

Гарантирано е правото на избор на всеки гражданин, както и правото на информирано съгласие за всяка интервенция, свързана със здравето.

Държави, в които плановите имунизации НЕ СА задължителни:

Германия, Холандия, Люксембург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия.

В Белгия е задължителна само ваксината против полиомиелит. Във Франция – ваксините срещу дифтерия, тетанус и полиомиелит.

В САЩ имунизациите също са задължителни, но местното законодателство на всеки щат допуска изключения по религиозни и/или лични причини, с което де факто може да се направи легален отказ от ваксинация.

В Русия действащият в момента Закон за имунопрофилактика на инфекциозните болести също допуска легален отказ от ваксиниране.

Ваксините са задължителни в:

Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта

Куба, Китай, някои бивши съветски републики, както и в някои страни от Африка и Южна Америка

Живак, алуминий, формалдехид

Тези силноотровни вещества се съдържат в много ваксини в ролята на консерванти.

Те са изключително вредни и е странно, че все още продължават да се използват ваксини, съдържащи тези вещества под различно наименование. Имаш право да не допускаш тези отрови в организма на своето дете.

Новите ваксини – пускат се без изпитвания за безопасност

Ваксината против свински грип беше въведена в САЩ като задължителна без изпитвания

Тя съдържа генетично модифициран вирус на свински грип - никой не може да прогнозира какво ще е въздействието му върху човешкия организъм

Ти би ли искал да имаш избор дали ГМО да бъде инжектиран в кръвта на детето ти, ако някой ден тази или друга подобна ваксина стане задължителна в България?

Еднакви ли са хората?

Отдавна на лекарите е известно, че ваксинацията трябва да бъде съобразена с индивидуалните особености на детето: здравословно състояние, предразположеност към алергии, конституционални дадености на организма.

Не могат всички хора да бъдат поставени под един знаменател.

Възможностите за избягване на ваксина поради здравословни причини са твърде ограничени у нас.

Алергиите – болестта на 20 век

Има ли връзка между алергиите и ваксините?

Неизвестна ли е наистина причината за атопичния дерматит?

Попадайки директно в кръвта, бацилите не преминават през естествената лигавична защита и имунната система е в шок. Затова тя е нащрек и започва да изработва имунни тела срещу агенти, които по принцип не застрашават организма

Аутизъм

Тази болест се е появила за пръв път веднага след въвеждането на ваксината против коклюш

Наистина ли ваксините предпазват?

Статистиките показват, че заболеваемостта и смъртността при болести като коклюш, дифтерия и др. намалява поради подобряване на условията на живот (хранене, хигиена и т.н.) преди въвеждането на съответната ваксина.

Епидемията от дифтерия в началото на 90-те г. в някои от бившите съветски републики се разрази въпреки масовото ваксиниране, проведено преди идването на носещите зараза бежанци.

Болшинството заболели от тетанус през втората половина на 20 век са били ваксинирани от 1 до 3 пъти, а 10% са имали цели 4 ваксини против тетанус.

Научната литература изобилства от примери, които показват, че няма връзка между нивото на антителата и вероятността от разболяване.

Много от случаите не се диагностицират правилно, само защото лекарите си мислят, че е невъзможно разболяване от съответната болест, щом детето е ваксинирано. Често например вместо морбили лекарят диагностицира заболяването като атопичен дерматит.

Поискай свободата си като:

подпишеш петицията http://svobodenizbor.bg/

участваш в дискусии във форуми, фейсбуук, медии.

пишеш до властимащите, че искаш да имаш свободен избор.

изпратиш на всички свои познати този материал.

се информираш за предстоящи мероприятия.

източник: виж като презантация

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

<br />тв видео предаване при Гала

<br /><br /><br /><object width="600" height="450"><param name="movie" value="http://flvplayer.viastream.viasat.tv/flvplayer/play/swf/player.swf?affiliate=1bg&country=bg&id=231261&playerVersion=embed"></param><param'>http://flvplayer.viastream.viasat.tv/flvplayer/play/swf/player.swf?affiliate=1bg&country=bg&id=231261&playerVersion=embed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://flvplayer.viastream.viasat.tv/flvplayer/play/swf/player.swf?affiliate=1bg&country=bg&id=231261&playerVersion=embed" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="450"></embed></object>

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Jane Bürgermeister – историята на тази жена, по професия редактор в медицинско списания в Австрия през 2009 година попада на информация за Международния Изследователски Център Бакстър в Орт- Донау. А именно Бакстър Центърът изпраща огромно количество човешки вирусен материал до 18 европейски лаборатории. Въпросното количество (72 кг) експериментален материал би бил в рамките на нормалното – с изключение на факта че този бил заразен с жив H5N1 – или смъртоносния Птичи Грип...

Историята продължава с опитите на Джейн да алармира всички инстанции, което довежда до завеждане на съдебно дело от нейна страна срещу изследоватеския център като последен опит да спре геноцида, който бил замислен срещу европейското население.

Статия на Христо Цанков http://87.121.59.2/g...ussions/459440/

Бакстър призна пред полска телевизия, че е замърсила 72 кг. материал за ваксини с вируса на птичи грип

http://www.theflucas...mid=105&lang=en

11 ноември 2009 г.

Компанията Бакстър призна (в писмена форма – б.п.) пред полската телевизия TVN24, че е замърсила 72 кг материал за ваксини с жив вирус на птичия грип. (Гледайте видео клипа на полската телевизия TVN24 с английски субтитри към оригиналната статия).

Следствие на това 36 души, работещи за лабораториите Avir и BioTest е трябвало да бъдат лекувани превантивно за птичи грип в болници в Австрия и Чешката република, тъй като са били в контакт със заразения материал и здравето им е било застрашено, според мнението на медицински специалисти.

И двете лаборатории Avir и BioTest заявиха, че замърсеният от Бакстър материал е бил предназначен за употреба в обичайните сезонни противогрипни ваксини, което ще рече, че материалът е щял да бъде инжектиран в много хора, ако не е бил своевременно тестван от служители на Bio Test.

По този повод вестник „Times of India” съобщи на 6 март, че човечеството се е разминало на косъм с една глобална пандемия от птичи грип следствие замърсения материал на Бакстър.

Тъй като Бакстър е длъжна според правилата на ЕС да оперира с вируса на птичия грип при 3-то и 4-то ниво на биологична безопасност в своите ултра модерни биомедицински предприятия в Австрия, едно случайно замърсяване е напълно изключено. Бакстър обаче не представи никакви доказателства, че това е станало именно по този начин.

Разпоредбите за 3-то ниво на биологична безопасност се прилагат спрямо всеки вирус, който може да причини сериозно заболяване при хората, а високолеталният вирус на птичи грип, един лабораторно създаден вирус, предизвикава над 60% смъртност!

Огромното количество от 72 кг материал за ваксини е било замърсено в Орт ан дер Донау, но и досега не е ясно, защо компанията Бакстър е държала вируса на птичия грип в своите предприятия за производство на ваксини в Орт ан дер Донау, който въпрос е от особена важност.

Известно е, че именно СЗО снабдява Бакстър с вируса на птичия грип. Но с каква цел?

Не е ясно също как е било допуснато живият вирус на птичи грип да бъде изпратен без да е бил облъчен (за да бъде убит или отслабен), а после е бил смесен с материал за ваксини срещу сезонен грип и превърнат в едно потенциално и мощно биооръжие с фалшив етикет. Явно това не би могло да се случи, ако не е било част от един умишлен план.

Но въпреки категоричните доказателства, че е налице престъпление, представляващо реална и смъртоносна опасност за австрийския народ, прокурорът в Korneuburg прекрати разследването срещу Бакстър.

Цитираният по-долу откъс от Уикипедия изяснява, че съгласно регулациите за 3-то ниво на биологична безопасност, случайното замърсяване на 72 килограма материал за ваксини с жив вирус на птичи грип би било толкова възможно, колкото кражбата на 72 тона злато от високо охранявания трезор на австрийската национална банка!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...