Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Елегантната Вселена. Теория на Всичко.


 Share

Recommended Posts

Елегантната Вселена. Теория на Всичко.

Теория на струните

Учените от последния век, и особено физиците, се опитват да намерят отговора на един труден въпрос: Възможно ли е да съществува една единствена теория на всичко? Една теория, едно ключово уравнение, което да обясни всички други? Да обясни съществуването и движението на най-малката частица и на най-голямата сила или планета? Изглежда, че в наше време учените не са били никога по-близо до откриването на тази революционна теория. Нарича се теория на струните (strings theory). Но нека да погледнем малко назад във времето, за да видим проблемите и загадките пред, които учените се изправят.

Исак Нютон, един от най-големите алхимици (факт, който внимателно се прикрива впрочем) и учени за всички времена пред 1665г открива гравицията. С това откритие той доказва, че силата караща ябълката да падне от дървото и силата караща планетите да се движат в своите орбити е една и съща. Може да се каже, че той обединява земята и небето в една теория наречена гравитация. Но има един проблем, Нютон не успява да обясни защо и как гравитацията работи. Повече от 250 години след него, учените се опитват да намерят отговора, докато не се появява гениалният Алберт Айнщайн. На 26 години той публикува първите си трудове показващи, че скоростта на светлината е най-бъзрата скорост, която може да съществува във вселената и че на светлината и е нужна 8 минути, за да достигне земята. От това обаче следва, че гравитацията, не действа моментално както Нютон е смятал. Това твърдение се оказва сериозно противоречие за тогавашния научен свят. Според теорията на Нютон, ако в един момент слънцето изчезне, земята веднага ще трябва да измени своята орбита, тъй като вече няма да съществува силата на гравитацията, която да я привлича. Но ако на светлината и е нужно 8мин, за да стигне до Земята, и ако силата на гравитацията не може да е по-бърза от светлината, как може Земята веднага да се отклони от своята орбита? Следователно Нютон някъде е сбъркал . След около 10 години в изследователска работа Айнщайн открива отговора. Отговорът се крие във време-пространствения континииум. Айнщайн обеснява, че междупланетната гравитацията съществува, тъй като поради своята голяма маса планетите изкривяват материята на време-пространството, върху която се намират. И точно това изкривяване причинява гравитацията. Следователно ако в един момент слънцето изчезне, ще се образува вълна, която тръгвайки от слънцето и изкривявайки време-пространството, ще залее галактиката и ще стигне до Земята за 8мин. Това ще промени орбитата на Земята. Така Анщайн отркива общата теория на относителността. Но той не е доволен. Посвещава последните 30 години от живота си опитвайки се да открие теорията на всичко. Една единна теория, която ще обедини в себе си гравитацията и познатата тогава сила на електромагнетизма. Но така и не успява.

По приблизително същото време, група учение водени от Нийлс Бор, разработват квантовата механика във физиката, която обяснява действието на най-малките частици в природата. Малко по-късно през 30-те години на миналия век освен познатата тогава сила на електормагнетизма учените отркиват още две сили – силните и слабите атомни сили.

Възниква обаче голям проблем, учените-физици се разделят на две семейства, два лагера. Поддръжниците на теорията на относителността се опитват да обеснят всичко с нея. Те смятат, че всичко във Вселената може да бъде предвидено ако се познават съответните закони. Теорията на относителността обеснява най-добре големи обекти. Поддръжниците на квантовата механика твърдят, че всичко е възможно, но с определена вероятност. Според тях света е в пълен хаос и на квантова ниво той е като игра на зарчета. Най-доброто, което може да направи квантовата физика е да предвиди нещата с определена степен на вероятност. Квантовата физика обесянва добре действието на малките частици. Двете теории изглежда си противоречат. Въпросът е могат ли да бъдат обединени? Айнщайн до последния ден от живота си се опитва да ги обедини, но така и не успява. Та нали малките частици (квантовата физика) и големите планети (теорията на относителността) са част от една вселена? Може ли да съществува една теория, която да ги обединява?

Теорията на струните претендира, че решава този проблем. Според нея всичко във вселената, от най-малката частица, до най-голямата планета или сила се състои от струни, които вибрирайки образуват всичко друго. Вселената е нещо като Космичен оркестър. И въпреки, че теорията е в своята младост, учените се надяват, че тя може да бъде ключа за разрешване на проблема....

Наскоро излезе книга (Елегантна Вселена) по въпроса на български. Филмът (на английски) посветен на тази теория е страхотен. Той вдъхнови тази тема.

Знаете ли повече за тази теория?

Дали тази теория не идва като една необходимост да изпълни някои от пророчествата за Епохата на Водолея? Обединяване на малкото с голямото, на случайността с точните науки? Примиряването на вечното противоречие между земята и небето? Дали това няма символичен смисъл?

И дали е възможно тази теория да се окаже правилна?

А дали тази теория не е научно откритие на третия закон на Хермес (на повече от 3-4000 г.): “Всичко вибрира”?

Или преоткриване на думите на Учители като Орфей и Беинса Дуно, че целия космос е огромен божествен оркестър? "Цялото Небе е съчетано от композиции, симфонии, дуети, терцети..." - казва мъдрецът.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

:v: Здравейте, приятели!

Темата е великолепна и съвсем навременна! :thumbsup2:

След прочита на книгата на Виталий и Татяна Тихоплав "Учението на Грабовой.на прага на финия свят" мозъкът ми работи свръх ускорено...по този и редица други въпросчета...за "полетата": електромагнитното, гравитационното и спиновото ( торционното или торзионното), за физическия вакуум, за информацията и съзнанието ...и всичко това да е свързано с нас Човеците.

:thumbsup2: Това е формулата на ученика , дадена ни от Учителя Беинса Дуно :

Ученикът трябва да има СЪРЦЕ чисто като КРИСТАЛ, УМ - светъл като СЛЪНЦЕТО , ДУША обширана като ВСЕЛЕНАТА ,

ДУХ мощен като Бога и ЕДНО с Бога! Амин :hypocrite:

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

И Дийпак Чопра е работил по този въпрос. В книгата си "Спонтанното осъществяване на желанията" казва, 4е ние сме 4аст от един енергиен бульон :-) интересно сравнение, но зву4и правдоподобно :-)

Link to comment
Share on other sites

Според теорията на струните във вселената има 11 измерения освен познатите 4.

Ето как изглежда според филма една многомерна енергийна частица - струна.

B-NOVA_TEU_HI.jpg

За любознателните:

Официален сайт на теория на струните

Теория на струните в Wikipedia

Теория на всичко - за филма и създаването му

Филмът със субтитри на български

Днес докато пишех този постинг преглеждах отново първата част на филма и ме порази цитата:

"Основната идея на теорията на струните е учудващо проста. Тя казва, че всичко във Вселената от най-малките частици до най-далечните звезди се състои от една и съща съставка - безрайно малки вибриращи частици наречени струни. Точно както струните на вилончело могат да родят голямо разнообразие от музикални ноти, така и малките струни в теорията на струните вибрират по различен начин образувайки всичко в природата. С други думите Вселената е като голям космична симфония резонираща на отделните ноти, които тези малки вибриращи струни от енергия могат да създадат."

И отново думите на мъдреца: "Цялото Небе е съчетано от композиции, симфонии, дуети, терцети..."

Излгежда, като че ли науката и езотериката се срещат.

Link to comment
Share on other sites

...в началото бе Музиката :)

"Силмарилион" на Дж.Толкин

Link to comment
Share on other sites

:thumbsup2: Милкана,и на мен ми направи впечатление как Толкин е описал въэникването на света от музиката в Силмариона.На дали е бил запознат с теориятя на струните-мисля,че е бил специалист в областа на скандинавските езици.Но Духът/интуицията са го водили.
Link to comment
Share on other sites

Единната теория на полето е тази, заради която Айнщайн остана абсолютно неудовлетворен от научните достижения и тази, която съвсем наскоро бе завършена от руския физик академик Генадий Шипов. Теория на физичния вакуум. Пространството е 15-мерно. Знаете псевдоевклидовата система на Айнщайн с трите пространствени координати и едната времева. Обаче пространството е веднъж криво - Риманова кривина, веднъж и усукано - усукване на Ричи. И така идва десетмерното дефиниране на точка в пространството, чрез три ъглови пространствени координати и три ъглови времепространствени. Като решим да прибавим и още пет конформни координати, произтичащи от общата относителност - значи и отправната ни система е относителна и се самоизменя... Става една... Ама това е, доближаваме се до абсолютна физика, определяща и фини тела и светове и докосваща се до Абсолюта...

Link to comment
Share on other sites

Guest Deltoid

Теорията за струните е една добра крачка на материалистичната наука (най-малкото учените могат да проумеята идеята за "вибрация").

Но...

на елегантната теория на струните, както и на повечето материалистични теории, й се изплъзва въпроса за Съзнанието :(

Учените отново искат да обяснят Голямото, чрез Малкото.

Според струнната теория, протони, атоми, молекули, живи същества и т.н. са структури, които се получават при трептене на микроскопичните стунички в Хармония помежду си - като Едно цяло. Това е едно прекрасно достижение на науката и е нужно съвсееем малко помощ, за да се превърне в едно грандиозно обединение на Науката и Духът, което хората трябва да осъзнаят, че е наша приоритетна задача. Всяка развита цивилизация има само една наука - Духовна Наука. Докато науката се стреми да докаже, че не е нужна никаква организираща сила зад живота в материята и докато религията отказва да насочи интелекта си към изследване на духовния свят няма да видим Теорията за Всичко.

Това са две мощни течения в нашата цивилизация, които трябва до открият връзката помежду си, а не да се карат кой е прав и кой е крив.

Науката се превръща в духовна наука, когато освен сетивния свят, започнем да изследваме и Вътешното си пространство. Тогава егото (това, с което повечето хора са свикнали да се олицетворяват) се превръща в обект на научно изследване. Разбира се, за да можем да изследваме егото първо трябва да открием Новата перспектива, от която можем да гледаме на себе си напълно безпристрастно, като не Друг човек (Новораждане).

Как да променим струнната, теория така че да включи духа в себе си?

По-горе споменахме, че струните еволюират във все по-цялостни (съответно и по-интелигентни) вибриращи структури - атоми, молекули, живи организми, разумни живи организми.

Човекът е най-сложната вибрираща структура, която познаваме. Но да предположим, че хармонните продължават да се градят. Ако си представим биологичните клетки като музикални акорди, то един многоклетъчен организъм е музикален куплет.

Сега ако се абстрахираме от материалния поглед над света (където нещата изглеждат отделени едно от друго) и си представим, че вибрациите съществуват в квантовия бульон (духовен/вътрешен свят), то музикалните куплети могат да зазвучат в хармония като в Едно цялостно произведение. Ако продължим мисления експеримент може да предположим, че има възможност целия квантов бульон да влезе в резонанс и да се превърне в Една цялостна хармонична структура... и без да искаме описахме Бога от гледна точка на тази теория.

Да преположим, че Бог е една първична струна, която е свободна да вибрира в безкрайно много измерение и с безкрайно много честоти - чист потенциал. Самата струна представлява чиста енергия и притежава едно много важно свойство - себеусещане.

На следващата картинка са показани няколко струни.

overtonewaves.gif

Те вибрират само в едно направление - вертикално, имат една степен на свобода. Забелязваме, че струните имат т.нар. Възли, които имат степен на свобода една степен по-ниска от тази на струната - в случая 0 степени на свобода, неподвижни точки.

Да си представим струна, която има безкрайно много степени на свобода (измерения). Не можем да си я представим с помощта на познатите ни сетивни усещания, затова трябва да си я представим, като символа на най-свободното и всеобхватно нещо - Бог.

За тази струна с безкрайно много степени на свобода разбира се има и възли, които имат по-ниска степен на свобода. Можем да си представим, че в тези възли трептят струни, холографски копия, на Първичната. Те разбира се имат по-ниска честота и свобода на трептенията. В техните възли има други струни и т.н.

Получава се фрактална структура.

Jay_Jacobson_fractal_dragon.jpg

Във възлите на Божествената струна, вибрират куповете от галактики, в техните възли - галактиките, звездите, планетите...

Може да си представим, че човешкото същество също е една такава струна, която вибрира в структурата на голямата хармония. Възлите на нашата струна се чакрите.

На още по-ниско ниво струните губят все повече от свободата си (материята съществува само в 3D, съзнанието/духът съществуват в 4D и нагоре). Хармониите на чакрите се проектират в тези на органите, в техните възли вибрират хармониите на клетките, в тях, органелите, молекулите, атомите и т.н.

Вселената ни е като един невероятен фрактал, в който за момента обаче не всички струни вибрират в хармония.

Когато двама души не се разбират, всеки иска да свири собствената си песен.

Но когато има общо разбиране мелодята, звучи (изпитва се свръхсетивно) като невероятно усещане и ние го наричаме Любов.

Мечтая за деня когато цялата човешка цивилизация ще зазвучи като една прекрасна и фантастична композиция, която ние сами ще градим и доизграждаме.

http://cosmicc.hit.bg

Link to comment
Share on other sites

:v: Здравейте, приятели!

Здравей, Делтойд и благодаря за инфото. На съвременната наука действително засега продължава да и се изплъзва въпроса за Съзнанието и Самосъзнанието - Подсъзнанието и Свръхсъзнанието и за Информацията - няма единно мнение, но Животът си се случва...Вселената си е в Хармония , ние - човеците трябва да се настройваме и развиваме по законите и.

Вие знаете, че един хвърлен във водата камък предизвиква кръгообразни вълни, които се разпространяват в широки кръгове, докато накрая изчезнат. Това движение, което толкова добре познаваме, почива на един космически закон. Когато два предмета се докоснат, пробудената чрез тях сила се разпространява кръгообразно. Ние се срещаме с това явление във всички области на материята и на Духа. Ние установяваме изявата  на кръгообразното разпространение при светлината, при звука,  при етерните трептения, при мисловните вълни и т.н. В съответствие с този закон в езотеричните кръгове се говори за силови кръгове. Силата се “излива” и се разпространява, докато изчезне (се разтвори, изгуби) във Вселената. От това ние трябва да научим, че силовото изливане, което породи движението, трябва постоянно да се повтаря, ако желае накрая да постигне  постоянен резултат.  Тук посочваме върху един друг космически закон, а именно, закона на повторението.

    Представете си, че една група хора трябва да се научи да реагира на една определена вибрация.

Вибрацията или звуковата композиция се поражда и бързо изчезва извън границите на възприятие. Необходимо е повторението на един нов звук със същата височина, докато накрая групата достави доказателство за реакцията, за осъществяването.

Когато резултатът се установи, става необходима една нова композиция, за да може да се направи нова крачка в желаната посока.

Композицията  трябва винаги отново да се съгласува с времената, способността за възприятие и с нравите. Затова, както някои с право забелязват, работниците в лозето Божие трябва да бъдат непрекъснато интелигентни.

:thumbsup2: Да бъде Виделина!

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Здравейте,

Делтойд, благодаря за инфото.

Всъщност учените в близките 100 години усилено търсят Теория на Всичко - теория, която да обединява всички познати физични закони. Айнщайн не успява с неговата идея за единна теория на полето... за която спомена Венци.

1984-1986 е времето на първата струнна революция във физиката. Учените се опитват да обединят 4-те фундаментални сили: гравитация, силни, елетромагнетизъм, слаба атмона сила, силна атомна сила. Надяват се също да обединят теорията на относителността и квантовата механика в теория за квантовата гравитация.

Въпреки, че теорията на суперструните претендира да решава тези проблеми, тя е в своята младост. В момента има 5 известни теории на струните, които в известна степен са взаимно изключващи. През втората революция в областа на суперструните, 1994-1997г, учените правят опит да обединят петте теории на струните в една нова теория наречена М-Теория.

Изследванията продължават. :feel happy:

А иначе по идеята за Бога и връзката научните среди. Мисля, че принципа на фрактала достатъчно ясно дава тази връзка: цялото се проектира в своите части безрайно. Също и холографксия принцип... че вселената е гигантска холограма, проекция, която идва от нещо отвъд нея. Нали не очакваме учените да кажат, че цялата наука идва от Бога и да почнат да Го възхваляват? :P Учените използват термини като всеобщо информационно поле, космичен разум и подобни. Едва ли някога учените са били по-близко до езотеричното от сега.

Иво

Link to comment
Share on other sites

Иво, както споменах, Айнщайновия труд е вече завършен от някои съвременни учени и тяхната Единна теория на полето - Теория на физичния вакуум си опонира с тази на струните.

Пропуснал си инерциалното въздействие, което именно решава въпросите на фундаменталността...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest омхара

:thumbsup1: Браво, много ме радвате в този форум. Радвам се че привидната случайност ме доведе насам. Да живее духа и слава на Бога и цялото разнообразие което поражда във всички видими и невидими от нас с просто око светове и измерения. Без да се натрапвам ми се иска да добавя едно много важно според мен положение. Колкото и да се опитваме със прозрението на ума да познаем Бога които е отвъд умственната платформа толкова по-половинчато ще се доближаваме до него. Само с преданно служене тои би могъл да ни се разкрие ако пожеле. Умствените изводи са за наше успокоение нищо че признавам силата на ума е уникално огромна. Учените имат един проблем...когато мислиат дълго за нещо те го материализират. Освен това забравят за собственните си тела като уникален инструмент за възприятие и осъзнаване на реалността в това и другите измерения. Казано е "Не мислете а вижте". Или накратко преди да станеш голиам учен стани голям Йога! с пречистени тела(матерялно,етерно, астрално и умственно), контролирани сетива, и отървал се от фалшивото си его.... след което ще си прогледнал и готов за получаване директно от източника на отговорите.

Верен истинен чист и благ всякога бъди! :angel:

Link to comment
Share on other sites

Guest наблюдателен

Здравей омхара,

Прав си! Така е.

Учените изследват и ако мога да кажа ... ученствуват с тленните си умове и тленни тела. Сиреч учението им е подвластно на първородния грях и тлението.

АЯко искат да получат точни и Истенни отговори на въпросите си и хипотезите си, първо да се пречистят ( учените де) за да бъде и Учението им Истинно. Иначе си играем само на думи.

Преместването обекта на учението им на пример в триизмерното пространство от една точка до друга , не променя качеството на материята в тримерното простравство. Пък и какъв ще е този триизмерен уред който ще прихваща 4,5,6 и повече измерно състояние на Душата и Духа !?

Всичко и Суета над Суетите. Запълване на времето докато са Земята за да не са им свободни умовете за да прогледнат с Душите си.

Някой да е чел скоро книгата на Еклисиаста (Проповедника) скоро от Библията?

Препоръчвам я на всички да я препрочетат от време на мреме за правилен умствен тонус на Съзнанието и Самосъзнанието( при който го има разбира се).

Верен истинен чист и благ всякога бъди!

Стемя се да бъда такъв омхара.

Link to comment
Share on other sites

Прав, омхара! Така е.

Обаче...

Умът ти е твоя работен кон, на който може и да не му се работи и върви по Пътя. Ума ти е този, който чете Библията. На него му е добре да не го тренираш и да не го затормозяваш с трудните научни въпроси, приятно му да се въобрази че е намерил правилния път и без да се труди като учените, дето все проверяват всяко твърдение под лупа. Ума ти не ще се потруди да търси сам пътя да служиш на Бога, не, умът ти те накара да служиш предано на някой гуру който ще ти води с лесни обобщения. Ако пък искаш успокоение, пак лесно ще го намериш от други умове на яваш - яваш. Ами да, щом фарисеите и книжниците са се отнесли зле с Христа преди две хиляди години, значи в духовността няма полза от много знание и мислене. А главата ни е дадена само за украса, за гримиране, фризиране и поддържане. Струва ли си да я оплешивяваме от мислене като учените само за да отговорим на въпроси, дето отговорите им ги пише от памти-века. Нали е казано че "всичко е вибрация", има ли значение в кое измерение? Няма, разбира се, а и нали ума ни за секунди ще ни изфабрикува едно правдоподобно твърдение. Ние знаем отговорите, а Пътя за да стигнем до тях не ни интересува и твърдения не ни се доказват. Прав си, омхара!

Link to comment
Share on other sites

Guest омхара

:D Привет на всички искренни търсачи на познание.

Много може да се говори за теория и да не се свърши нищо на практика. Има една ундерграунд истина която няма да доказвам сега но я имаите винаги в предвид. Всяка офицялна нформация е финна добре замислена дезинформация! Низшите кукловоди на световната сцена знаят как хитро да манипулират информацята за да става тя само храна за поредните умственни спекулации. На ниво секретна наука спор по въпроса за произхода и същтността, структурата и иерархията на силите за първите 11 измерения НЯМА! Пътуването във времето и през измеренята си е реалност и сега! Торсионните комуникации и добиване на енергиа от вакума и магнитите също! Енергиен проблем няма на практика! Антигравитацята и имплозята също се използва нищо че се взимат огромни бюджети за експлозионни технологии и двигатели! Пътуванята на астрално равнище са си ежедневни практики за спецялни групи хора и учени! Рак диабет и старост също са решени като проблеми на няколко равнища и т.н. Затова наще манипулатори :ph34r: достигнали едно високо ниво спрямо нас мислещите и надявам искренни или по обикновенни търсачи :hypocrite: на познание и манипулативност се спират. На тях им светва или им светват по точно ЧЕ НЕ СА ГОСПОД а са само част от един уникален и пълен с възможности свят на :yinyang: . АЗ СЪМ ТИ И ТИ СИ АЗ е казал знаете надявам се кои! искаики да подчертае че всички сме доста невидимо за окото но здраво свързани един с друг и кои каквото прави на другите го прави и на себе си. Проблема в наще ниски 4 измерения е че последствията идват със закуснение по ред пирчини на които сега няма да се спирам и това е водело до заблуда малките хитреци кукловоди че няма да им се случи нищо ако се поддадът на ниските си страсти. Истината е че те в началото успяват да си погъделичкат ФАЛШИВОТО ЕГО че са велики но по късно се отпускат подвластни на ума и до един губят спосбността да се предпазват след което в миг всичко ги застига. Да се върна на темата.

Доказано е също че новите елементарни частици се появяват когато очакванята на физиците минат едно ниво(вид критична маса). Освен това вече и офицялно е признато че мислите имат определящо влияние върху човека и всякакъв род експерименти. Аз също съм го проверил и си го знам от собствен. Направо си го ползван ежедневно :yinyang: В този ред на мисли и опити бихме могли да стигнем до безкраиност защото в духа има всичко за което бихме дръзнали да си помислим и стига да задържим мисълта си стабилна ние можем да го материализираме по рани или по късно в зависимост от състоянието си и енергията която отдаваме за това. Това се използва на практика от цяла вечност. По въпроса за познанието пак трябва да кажа че когато истинските мистици стигнат до него с правилния доказан от древността метод ТЕ стават доста противоречиви на матерялно ниво за наще умове и доста практични за всички нива. Причината е че те ВИЖДАТ в семката дървото или в източника всички възможности а ние само семката и опаковката! или казват че смъртта е ново раждане и въобще нямат грижи с това да осъзнават едновременната еднаквост и различие :yinyang: във видим и невидим план защото за тяхно щастие са със възприятия установени на абсолютна надумствена платформа. Това ни трябва и на нас за да не се лутаме твърде дълго каква посока да хванем освен ако чистата спекулация не ни доставя някакво мазохистичо удоволствие. Умът това не сме ние и докато не реализираме положението си на наблюдател на ума си ние няма как да схванем кои е осовният ни проблем като търсачи защото сме все още част от него. Умът ни обича да дели и разцепва всичко опитваики се да намери смисъла му. Умът ни е НЕобучен да работи изцяло за нас от самото ни раждане. Има програма за умиране, за делене, за власт, за ненаситност и т.н. Това не отрича реалността че всичко си има ползата и смисъла в това число и умът ни. Както обувките не се носят на главата така и умът не е онзи които трябва да диктува парада на собствената ни еволюция..тои е само междинен инструмент и поредна обвивка за да осъзнаем висшата сила на духа си. Спирам дотук и ме извинете че просто нахвърлях нещата. Всичко е просто и сложно, всичко е абсолютно и ако искаме да го схванем такова, да бъдем ЩАСТЛИВИ трябва да се върнем осъзнато към първоизточника си! Там няма спекулации нито разногласия а пътят си е достатъчно смислен за да ни притеснява че няма да имаме теми за гъдел но по важното е че ще имаме и практики от които ще ни става все по светло в душите на всички нива.

Верен истинен чист и благ всякога бъди!

ОМХАРА

Link to comment
Share on other sites

:D Привет омхара,

мисля че имаме общи интересни интереси ;), и бих се радвал да комуникираме относно тях. Ако искаш се регистрирай :).

Ако ли не, може да ми пишеш на:

interesno()mail.bg - на мястото на скобите слагаш: @

:):ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Да, омхара, така е. Макар и много твърдения да си написал, нека приемем че всички са верни. В мрежата има и какви ли не митологии и случаен и неслучаен информационен шум по тези теми, но може ли да бъде друго? Знанието сега е сила, а там където е властта и силата, винаги е имало конспирации. Това е нормално. Така е било винаги. И по времето на Кришна е имало конспирация и се е налагало да поучава Арджуна, и по времето на Христа я е имало и Той сам е дал пример. После религията стана сила и богомилите и другите свободомислещи пак платиха цената на конспирацията че "всяка власт е от Бога". И т.н.

Какъв все пак е смисъла на това и защо е допуснато от висшите сфери щом техните умове не са дуалистични, а синтетични? Това е важният въпрос. Според мен това е изява на закона за действието и противодействието. Ако противодействието липства, не може да има действие, поне тук на физическо ниво. Например ако няма съпротивление на колелата колата не може да потегли, пък ако ще да има и най-мощният мотор. Равенство на действието и противодействието е факт, само в момента на покоя, после колата тръгва и придобива инерция. Силата на съпротивление е най-голяма в началото, затова се тръгва на първа скорост, а после става лесно да се поддържа инерцията (съпротивлението на хлъзгане е по-голямо от това на търкаляне). Не можем да очакваме чудеса на скоростта на този етап, а противодействието само ще накара знаещите и можещите да се научат да работят и жертват (ще изпита мотора за дългото пътуване). Няма пример в историята някой да е потеглил от само себе си, без проблеми, работа и жертви, не и в този свят, не и за този залог. Следвайки старите методи и старите залози може да постигнеш само това, което е било постигнато преди, нищо повече, дори по-малко защото полето е променено. Успех, омхара!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Ех този филм и аз го гледах наистина ,2 дена ходих като опианена ,някакси си казах ето най-сетне нещо смислено достигнахме на практика , има интересно сравнение във филма за различните струнни теории, те всички са различните гледни точки на едно и също нещо или те по-скоро се потвърждават една друга след внимателно оглеждане ,един вид ако едната теория е вярна,то другата също би била и т.н.

Много артистично и същевременно убедително -американски са го направили.

Изпозват за пример една свиреща жена на виолончело,или 5-теструнни теории са 5 различни гледни точки или ако помислим още малко ,можем да измислим и 6,7,8 ,9 ,10 и безкрай-много струнни теории ,те всички ще са гледни точки на струнната теория .

С други думи изчистена е основната теория ,сведена е до синтеза.

Най-сетне езотериката ще си има за основа наука и науката е потвърдена от Езотериката.

Когато гледах филма бях завладяна от чувството на оптимизъм и много добро предчувствие. Продължавам да мисля върху него.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
  • 6 months later...

Здрасти на всички :thumbsup: . Радва ме факта че обсъждате теория която може и вярвам че ще направи възможно обединението на всички физични сили в природата. Все пак трябва да дам своето мнение относно духовната страна на въпроса която обсъждахте. Най-главното е че религията и науката не са в никакъв кофликт. Те са два пътя водещти към един и същт резултат, към една и същта цел. Тази цел е оптималното знание и съвършенство. Докато Науката иследва Творението, нашата дивно красива, хармонична и елегантна Вселена, то Религията ни дава знания за самят Творец и нашата душа за която толкова често забравяме. Като православен християнин и едновременно човек който любителски се занимава с Астронономия, Физика и Космология аз не намирам абсолютно никакво противоречие между двете. И все пак е грешно да мислим че теорията на струните и суперструните ни показва някакво ново "духовно" измерение. Тази теория е стрикно в рамките на на материалната вселена. Физиката иследва всичко което е в рамките на на нашата вселена и управляващите я физичните сили. Както аз казвам Науката задава въпроса как(как е била създадена вселената), а Религията дава отговор на въпроса кой. И макар различни по своя характер тези въпроси са дълбоко свързани. А именно поради тази връзката Наука-Религия никога не трябва бъде оспорвана или прекъсвана :hypocrite: .

Link to comment
Share on other sites

На леко по-различно мнение съм. Наука и религия е едно и също. Религията е древната наука за връзката на човека с Вселената, наука, завещана ни от време оно, когато човекът още не беше.

Link to comment
Share on other sites

Елегантната Вселена. Теория на Всичко.

Теория на струните

Учените от последния век, и особено физиците, се опитват да намерят отговора на един труден въпрос: Възможно ли е да съществува една единствена теория на всичко? Една теория, едно ключово уравнение, което да обясни всички други? Да обясни съществуването и движението на най-малката частица и на най-голямата сила или планета? Изглежда, че в наше време учените не са били никога по-близо до откриването на тази революционна теория.

................................................................................

................................................

Теорията на струните претендира, че решава този проблем. Според нея всичко във вселената, от най-малката частица, до най-голямата планета или сила се състои от струни, които вибрирайки образуват всичко друго. Вселената е нещо като Космичен оркестър. И въпреки, че теорията е в своята младост, учените се надяват, че тя може да бъде ключа за разрешване на проблема....

Наскоро излезе книга (Елегантна Вселена) по въпроса на български. Филмът (на английски) посветен на тази теория е страхотен. Той вдъхнови тази тема.

Знаете ли повече за тази теория?

Дали тази теория не идва като една необходимост да изпълни някои от пророчествата за Епохата на Водолея? Обединяване на малкото с голямото, на случайността с точните науки? Примиряването на вечното противоречие между земята и небето? Дали това няма символичен смисъл?

И дали е възможно тази теория да се окаже правилна?

А дали тази теория не е научно откритие на третия закон на Хермес (на повече от 3-4000 г.): “Всичко вибрира”?

Или преоткриване на думите на Учители като Орфей и Беинса Дуно, че целия космос е огромен божествен оркестър? "Цялото Небе е съчетано от композиции, симфонии, дуети, терцети..." - казва мъдрецът.

Преди няколко дни разглеждах една статия "Дуалност, пространство време и квантова механика" от Едуард Итън, Професор по физика. Говори за една обща нова теория, М-теорията, която свързва всички струнни теории и единадесетмерната супергравитация.Цитирам това, което най-много ме впечатли: " ... Така например в некомпактифицирано десетмерно пространство на Минковски границата на силната връзка от типа суперструна е слабосвързаната хетеротична суперструна;границата на силната връзка от типа IIА суперструна е свързана с единадесетмерната супергравитация;границата на силната връзка на типа IIВ суперструнна теория е еквивалентна на същата теория при слаба връзка; а границата на силната връзка на Е8хЕ8 хетеротична струна отново включва единадесетмерната супергравитация.

От този списък,както и от резултатите от компактифицирането на някои измерения научаваме, че различните теории в действителност са все една и съща теория...."

Link to comment
Share on other sites

Тази така наречена М теория(така и не се изясни защо е кръстена така) е гениална нова гледна точка върху оригиналната теория. Тя гласи че вместо да има 5 различни теории има 5 различни гледни точки на една и съща теория. Много добър и интересен подход. А за целта на теорията на струните се смята обединението на 4 сили стоящи в основата на всички природни феномени и материята въобще.Тези сили са:Гравитацията, Електромагнетизма, Силното ядренно взаимодеиствие и слабото ядренно взаимодеиствие. Преди самата теория, теоретически успешно са били обединени последните 3 сили в теорията на обединение и теорията на великото обединение. За да ги опиша трябва да изясня че тези 4 сили както ги нарекох могат да се нарекат още и полета на взаимодеиствие, а за всяко поле се смята че деиства чрез така наречените "частици вестоносци". За Гравитацията това са предполагаемите гравитони, за Електромагнетизма това са например фотоните, за Силното взаимодеиствие са глуони а на Слабото са W и Z частици. Теориите също изисква разбирането на така нареченото "поле Хигс"(кръстен на неговият създател). Обяснението на това поле е тема която ще засегна друг път. Идеята на първата теория е че след една стотна от милиардната сикунда при температури 100 милиона пъти повече от температурата в ядрото на слънцето, въпросното поле на Хигс "кондензира" и получава ненулева стоиност. При такива температури частиците се държът по странен начин. НЯМАЛО Е РАЗЛИКА между частиците вестоностци на Електромагнетизма и Слабото ядренно взаимодеиствие. Тогава е имало само едно а не две различни полета, а то е наречено Електрослабо взаимодеиствие. втората теория отива още по далеч в това велико обединение на полетата. Тя изказва предположението че при температури от порядака на 10 милиарда милиарда милиарда градуса повече от това в центъра на слънцето, 10на -35 степен след големият взрив три от четирите взаимодеиствия(силното, слабото, и електромагнитното) са били едно единственно взаимодеиствие.

За съжаление не са открити директни доказателства за тези 2 теории, въпреки че математически са обосновани. Както забелязахте обаче те не включват Гравитацията в уравненията, а тук вече идва на помощ теорията на струните, теорята обединяваща всички взаимодеиствия в природата в една единственна теория :feel happy: .СВЕТИЯТ ГРАЛ на науката.

Извинявам се ако всичко казано до тук е непълно :rolleyes: . В последно време съм доста зает, но обещавам че скоро ще опиша и загадъчното поле на Хигс и някои други особенности. Дано ви хареса :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Няколко обяснения за името на М-теорията са магическа,мистериозна или мембранна.

Ще очаквам с интерес да напишете повече за загадъчното поле на Хигс. :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...