Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Упражнения при неразположения и мъчнотии от материален, умствен и духовен характер


Guest alma9
 Share

Recommended Posts

Guest alma9

" Като свиеш ръката си на юмрук, трябва да знаеш, че си слязъл във физическия свят и да се справиш с обстановката, в която живееш. Как трябва да се поставя палеца ? Не отстрани, а от горе, но никога не стискайте, не е в многото стискане. Когато си събирате пръстите, многото стискане не принася никаква полза. Просто, съберете пръстите си, турете палеца отгоре, без всякакво стискане, защото всяко стискане е дно нервно състояние. Възбудени сте и ако искате да се укротите, вземете следното положение : лявата ръка на кръста, а дясната - изправена нагоре, под остър ъгъл, пръстите свити и палецът отгоре над тях. Няма да стиккате ръката си. Някой ще каже : " стиска юмрук". Юмрукът е на физическото поле. Това ще бъде само когато искаш да воюваш. Просто ще държиш ръката си леко и ще съсредоточиш мисълта си. Тази хармонична мисъл ще произведе в тебе много по-голямо действие /след това, бавно сваляне ръката надолу/. Тези упражнения ще ги правите за вас и когато имате резултат, тогава ще започнете да ги изучавате. Най-първо ще правите опити и после ще видите философията на пръстите. Аз ще говоря за отношението на пръстите, защо са създадени те. Това е една проста форма, която ще употребите. Добре, да допуснем сега, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Вдигнете ръцете си нагоре и направете следното : бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтърсване /магнетично обливане/. Това упражнение се прави не повече от три пъти на ден. тези правила ще ги пазите свещени, няма да се подигравате с тях. Ако рече някой да се подиграе, няма да има никакъв резултат.

Ще отправите вашата мисъл нагоре към Бога, ще отправите любовта си към Него и считайте, че тия ръце са Божии, изявявате волята си и Бог се изявява във вас. Божията воля действа. И като прекарате един път така ръцете си, Господ е, който прави това и ще видите, че туй добре ще ви подейства.

"Възпитание на човешката воля" беседа държана на 19 . 08 . 1921г. 7 ч. сутринта на събора в Търново.

"Беседи, обяснения и упътвания от Учителя 1921" . Фототипно издание стр. 19 - 21.

Поздрав :

http://www.youtube.c...feature=related

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

" Когато сте нервни направете следното упражнение : седнете на стол пред масата, изправете тялото си добре и турете ръцете си на масата. Дръжте ръцете си в това положение 10 - 15 мин., като концентрирате мисълта си първо към палците, после към показалците, след това към средните, към безименните и най-после към малките пръсти и на двете ръце. После турете дясната си ръка върху лявата, след това - лявата върху дясната и пак концентрирайте вниманието си върху пръстите. Като съсредоточите вниманието си към пръстите, свържете се в съзнанието си с всички добри, здрави хора, които имат чисти и благородни сърца, философски умове, с дълбоко разбиране на живота. Щом се свържете с тия хора, повдигнете мисълта си към Бога и всички заедно се помолете. Който направи този опит, той ще има резултат, ще разбере силата на колективната молитва. Какво по-голямо благо за човека от това, да се свърже с всички добри хора по лицето на земята и заедно с тях да отправи молитвата си към Бога? Тази молитва непременно ще бъде приета. Когато човек се моли по този начин, до него седи един ангел, който занася молитвата му до Бога. Само чистите души пренасят молитвите на хората. Те служат като проводници, чрез които молитвите отиват нагоре. Духът на човека е проводник, чрез който душата предава своите молитви."

От беседата "Устойчиви съединения", държана на 27 . 10 . 1926 г. пред Общия окултен клас.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

" ....Помнете следния закон: когато слушате много умове или пиете вода от много извори, вие нищо няма да постигнете ........... Човекът на положителната философия и наука не се изменя, т. е. той не се влияе от условията. Той разполага с тях при всеки даден случай. В това отношение този човек разбира четирите действия в природата. И затова, като дойде една мисъл в ума ви или едно чувство в сърцето ви, вие трябва да знаете по кой закон се движат те : по закона на събирането, на изваждането, на умножението или делението..

И тъй всяка мъчнотия или всяко страдание в живота ви спада към едно от тези четири действия и според тях ще ги разрешите............ Колкото и да е тънка паяжината на паяка, разгледана под микроскоп, тя е много дебела. Значи, колкото и тънки и невидими да са нашите погришки, щом се турят в съзнанието ни, те образуват цял меридиан, който често спъва хората. Ето защо нашето съзнание трябва абсолютно да се пречисти.

Следователно първото нещо, към което човек трябва да се стреми, е да очисти съзнанието си от всякакви погрешки. Той не трябва да държи в съзнанието си нито една користолюбива мисъл. Освободи ли се веднъж от користолюбието си, човек придобива разположение на духа, а от там и разположение и към хората. Причината за упадъка на духовния живот между хората се дължи на користолюбието.Когато се движите от някаква користолюбива мисъл, погледнете се в огледалото да видите какъв е цветът на лицето ви. Очистите ли съзнанието от користолюбието, ще придобиете све4тлина в ума, мекота в сърцето и подем на духа си. И тогава в съзнанието ви ще останат само Божиите мисли, вложени във вашия първичен живот. Да се очистите от користолюбието, това е една от великите задачи, които трябва да разрешите. Само по този начин ще прогресирате правилно и ще се дочогнете до положителната наука, в която има растене и подем. Дойдете ли до това положение, отношенията между вас е невидимия свят ще бъдат правилни.

Сега ще ви дам за 20 дена една задача за приложение. В продължение на тези 20 дни, ако се натъкнете на някаква несгода в живота си, всяка сутрин и вечер размишлявайте върху нея, по кой начин да я разрешите. Обърнете се към Бога и кажете : " Господи, покажими по кой начин да реша тази задача : чрез събиране, чрез изваждане, чрез умножение или чрез деление?" Дойде ли ви някаква идея по този въпрос, веднага я приложете, тихо и спокойно, с вяра в себе си. С/ъбуди ли се у вас вяра, ще се събуди и стремеж към Вечното, Безконечното, Неизменното Начало. Ще кажете: " Можели да разберем какво нешо е Вечното Начало?". Не се стремете да разберете тази идея. Това е немислимо. За вас е важно да разберете близките неща до съзнанието ви, те да ви станат ясни. Днес имате мъчнотии - тях решете. Разрешите ли тях, ще разрешите и другите мъчнотии, които от после ще дойдат..."

От беседата "Четирите действия" държана на 20 . 01 . 1926 г. пред Общия окултен клас.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".....Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането. Като мисли право, същевременно човек диша правилно. Като чувства правилно, той пак диша правилно. Мисълта има отношение към белия дроб, а чувствата - към черния дроб.. Затова именно казваме, че човек диша едновременно и с белия и с черния дроб. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли, ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства., които тровят кръвта. Каквото е отношението на човека към белия дроб, такова е отношението на жлъчката към черния дроб. Сърцето е поставено между двете крила на белия дроб, като водоразделна линия на енергиите, които текат в човешкия организъм.

Какво представлява белият дроб в човека? Той е представител на един висш свят и служи за трансформиране на енергиите, които идват от центъра на земята. Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. Белият дроб пречиства кръвта, а сърцето я отправя по всички части на тялото. Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръвта по цялото тяло, но то представлява още и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органически живот. Белият и черният дроб представляват два трансформатора на енергии : белият дроб е трансформатор на умствените енергии на човека, затова отправя енергиите на мисълта към мозъка. Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявят без черен дроб. Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек.

Без сърце няма живот, но и без жлъчка не може да се живее. Когато жлъчката се излива на време и на място, тя помага при храносмилането. Обаче, когато тя не действа правилно, човек заболява от опасни болести.. Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна - главно плодове. Като знаете значението на сърцето, на белия и черния дроб за организма, пазете в изправност тези органи. Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли, към сърцето си - благородни и възвишени чувства и от нищо не се страхувайте. Който мисли право, той всякога печели, който не мисли право, всякога губи. Мозъкът се храни с чисти и нови мисли, а сърцето - с възвишени чувства. Не допускайте в ума си изопачени и обезсърчителни мисли и в сърцето си отрицателни чувства. Защо човек да не си представя красиви картини, които събуждат светли мисли и благородни чувства? За предпочитане е той да храни ума си със светли мисли и желания, макар и да са непостижими, отколкото да се трови от изопачени и обезсърчителни мисли и желания.

Дръжте в ума си по една свещена идея и в сърцето си - по едно свещено чувство, които постоянно да ви повдигат..........

За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатична система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо, през летния сезон, направете 20 потни бани, в продължение на 20 дни. След всяка баня пийте по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно. Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а от там и на мозъчната нервна с -ма. Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. Ако мразите някого, дайте си отчет, защо именно го мразите. Като анализирате искрено чувствата си към този човек, виждате, че няма причина да го мразите. Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява.....

Ще дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред,на корема, с длан към корема, а лявата - на кръста, пак с длан към тялото и мислено прекарайте енергиите на слънцето към центъра на земята. След 10 - 15 мин. състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към онзи, който носи хармонията в себе си. Щом се свържете с Него, състоянието ви ще се подобри, дишането ви ще стане правилно.. За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост...... "

От беседата "Закони на красотата" държана на 29 . 06 . 1928 г. пред Младежкия окултен клас.

Поздрави.

http://www.youtube.c...feature=related

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

"Ще ви дам едно упражнение за палеца. Докато не получите резултат от упражнението, не говорете на външните хора за него. - Защо? - Понеже между вашето и тяхното съзнание няма хармония, вие ще се натъкнете на мочурлива почва, от която мъчно се излиза. Търговец си, работите не ти вървят. Седни на един стол и започни упражнението. Изнеси дясната си ръка напред с дланта надолу и допирай последователно палеца си до всичките пръсти на ръката: до малкия, до безименния, до средния, до показалеца. След това обърни същата ръка с дланта нагоре и направи същото упражнение. После направи двете упражнения с лявата ръка, първо с дланта надолу, после с дланта нагоре. Като свършиш упражнението, ще почувстваш едно просветление в ума си и ще намериш начин, как да оправиш работите си. Ако не си разположен, направи същото упражнение. Скръбен си, направи упражнението. Палецът, като представител на любовта, ще предаде нещо от себе си на другите пръсти. Това ще помогне на мозъка и на слънчевия възел, и те ще почнат да работят.

*

Трябва да имате правилно, философско разбиране за нещата. Прави чудеса със себе си. Обезверил си се нещо. Намери причината за това и си помогни. Ето едно чудо. Искаш да станеш в четири часа сутринта, да свършиш някаква работа, но се успиш. Какво трябва да направиш? Щом искаш да станеш рано, хвани палеца на лявата ръка с палеца и показалеца на дясната си ръка и кажи: Искам да стана утре в четири часа сутринта. Направи същото и с дясната ръка: хвани палеца на дясната ръка с палеца и показалеца на лявата и кажи същите думи. По тоя начин ти се свързваш със силите на разумния свят и ги викаш за свидетели. Зад палеца стоят същества от разумния свят, с които ти се свързваш. Той е антена. Ти отваряш телефона и започваш да говориш. Пръстите са антени, чрез които човек се съобщава с духовния свят. - Ще успея ли? - Ако не се съмняваш, ще успееш. - Защо се съмнявам? - Защото имаш тъмнина в ума.

*

Станете ли сутрин от сън, благодарете на Бога. Дали сте разположени, или не, не е важно. Всякога благодарете на Бога. Така ще се яви светлина в ума ви и ще почнете да мислите и да чувствате право. Така ще се насърчите да следвате правия път. Насърченията и обезсърченията си имат своята добра страна. Трябва да се обезсърчиш, за да получиш нещо от Господа. Трябва да се насърчиш, за да се прояви любовта чрез тебе.

*

Ще правите различни упражнения за усилване на волята, без да говорите на хората за това, което вършите. Намислил си да дадеш хиляда лева на някого в името на Господа. Дай и нищо не говори. Като дадеш, можеш да говориш. Обаче, преди да си направил доброто, не говори за него. Не дръж палците си скрити между другите пръсти. Ако ги криеш, волята ти ще отслабне. Отслабването на волята е условие за заболяване. Болестите са необходими за каляване на волята. Следователно, каквато болест и да имаш, хвани болното място и кажи: Ще служа на Господа. Радвай се, че кракът ти се свива и разпуща. Определено е, какъв трябва да бъде ъгълът на огъването на ръцете и на краката. Ще кажете, че това са дребни работи, с които не трябва да се занимавате. - Ако не се занимавате с дребните работи, с великите никога няма да се занимавате."

Закон на вярата и любовта, Общ Окултен Клас, 13.04.1932 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Здравейте, тъй като Учителя е дал стотици методи за активна работа върху духа и тялото, знаете ли някъде групя, която да ги практикува?

Има много групи, които четат беседи, но мен ме интересува практика.

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Здравейте, тъй като Учителя е дал стотици методи за активна работа върху духа и тялото, знаете ли някъде групя, която да ги практикува?

Има много групи, които четат беседи, но мен ме интересува практика.

Във всяка беседа Учителя дава домашно-да се пише по дадена тема и такива упражнения.По този метод рабтят групите.Това е практиката.Така че подхвани си МОК или ООК,беседа по беседа,и работи.А когато ти дойде мига,ще намериш и група.

Когато ученикът е готов,учителят идва...:sorcerer:

:3d_131:

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

Здравейте,

почти цялата беседа "Проява на разумните сили в природата", от 1 . 07 . 1923 г. на Общия окултен клас, е изпълнена с упражнения и опити при различни неразположения. Тя е в томчето "Положителни и отрицателни сили".

Така и неможах да се справя с препратката към нея.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

alma9 и Лъчезарна, балгодаря ви за публикуваните материали тук :3d_047:

Те подсещат всички ни за практиките, оставени ни в наследство от Учителя!

И аз считам практиката за много важна - поотделно или в група всеки сам избира и намира пътя за практикуване :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".....Лошата мисъл е по-силна от материалната отрова. За да не трови организма си, човек трябва да държи в ума си Божествени мисли. Чрез тях той може да изпълнява Божията воля. Само така човек може да осигори доброто бъдеще. Ти няма да живееш само един път на земята - много животи те очакват. Като знаете това, не затваряйте очите си за своите погрешки, но ги изправяйте. Правете опити, без да говорите за тях. Защо ще говориш на хората за онова, което сам не си опитал? - Така каза Учителят.- Това още не е знание. Приложи знанието, опитяй го и като получиш плод, тогава говори за него.

Представете си, че някой от вас има лошо разположение. Как ще си помогнеш? Тури лявата си ръка на очите, да се допре до носа. После бавно, леко да мине край устата и да се свали долу. Така ще направиш три пъти. След това прекарай втория пръст на дясната ръка над носа, пак три пъти. Като направиш упражнението съзнателно, неразположението ти ще изчезне. И без това упражнение може, но ще преживееш голямо напрежение. Някой път човек е много напрегнат, до пръсване, не знае, как да си помогне. Голямото напрежение се предизвиква от същества, които със своите отрицателни мисли, нападат човека и го тормозят. Той прилича на бомба, която очаква най-малкото бутане, за да избухне. Голямо е напрежението на човека, когато го сполети някаква скръб. Тогава той стиска главата си, чупи ръцете си, движи се, но не може да си помогне. Добре е да стиска главата си, особено отзад, дето е мястото на вълка. С това той иска да му каже : Ти ме доведе до това положение.

Не стискай главата си, но тури пръста си на носа, твоя добър съветник и от него искай помощ. Илия, като чу гласа на Господа, закри лицето си, тури пръста на носа си и започна да мисли. Господ говори вътришно на ума ва човека и му помага. Казва се за Илия, че вдигнал дрехата си и започнал да се разговаря с Господа. Забелязано е, че когано мисли, човек туря леко ръката си на очите, без да ги натиска. Така той се вглъбява в себе си и мисли право.

Когато имате големи въчнотии, правете упражнението, да си помогнете. - Може ли да си помогнем и без упражнението? - Знайте, че капиталът на физическия човек се определя от духовния свят. Всеки човек черпи енергия от духовния свят. Ако не е така, той не би могъл да живее на физическия свят, дето постоянно го смучат. Ако човек не се кредитира от духовния свят, в скоро време той ще бъде изсмукан и отровен....

Време е вече да насочите ума си към истинското, положително знание, а не към това, което възгордява. Истинското знание повдига, облагородява и спасява човека. Бъдете готови за жертвата, която се иска от вас. Ще учите, ще придобивате знания и ще прилагате закона на жертвата. От вас се иска да живеете добре. Каквото правите, всичко да бъде по свобода, а не чрез насилие. Дишаш, защото е необходимо. Отваряш очите си, за да приемеш свобода. Това са естествени процеси. Така трябва да работите върху себе си - естествено и по свобода. Това изисква новият живот, който няма нищо общо със стария. Какво си бил в миналото, не е важно. Какво си днес и какво ще си в бъдеще, това е важно. Старото е отживяло времето си, ново трябва да градим, с нова, чиста материя. Едва сега започва новият градеж с нов материал. - От де ще дойдат новите работници? - Когато всеки се прояви такъв , за ккакъвто е роден, той е нов работник.

Аз зная следното : Всички сте добри, но не знаете, как да проявите добротата си. Всички сте умни, но не знаете, как да проявите своята разумност. Всички сте силни, но не знаете, как да проявите силата си. Това е най-лесно. Достатъчно е да завъртите ключа, за да дойде светлината. Каква мъчнотия има в затварянето на очите? Каква мъчнотия има в отварянето на очите? Каква мъчнотия има в затварянето и отварянето на устата? Каква мъчнотия има в правото мислене? Хвани леко носа си, повдигни погледа си нагоре и ще възприемеш една светла мисъл. Дойде ли ти една хубава мисъл, сподели я с Господа. Не си я изказал както трябва - не се безпокой. Друг път ще я кажеш по-добре.Кажи си в себе си : Аз съм прогресивен човек. Днес мога да свърша само една работа, утре ще свърша две работи. Днес имам десет лева, готов съм да ги дам. Утре ще имам двадесет лева и тях ще дам. Когато спечеля сто лева и тах ще дам. Готов съм на всякакви жертви."

От беседата "Физическият и Божественият живот" държана на 2 . 03 . 1932 г. пред Общия окултен клас.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".....Щом се подпушите и енергията ви се събере на върха на носа, как ще се лекувате? Има един психически начин за лекуване. Щом се подпушиш или си недоволен от нещо, хвани носа си и кажи : " Няма нищо! " Не се ли отпушиш, пак хвани носа си отгоре до долу с ръката три - четири пъти, изговори гласно името си, кажи : " Няма нищо! " Можеш да хванеш носа и с двете си ръце. По този начин ти ще утихнеш. Та рекох, направете този опит, когато сте в раздразнено състояние, да видите дали законът ще проработи. Това е опит за лесно трансформиране на енергиите. Друго яче може да се мине цяла седмица докато силите ви се уравновесят. Когато течението на силите у човека става правилно, нормално човек чувства в себе си лекота, радостно чувство, като че от гърба му се е снел някакъв товар.

Добре е, ако учителите в училищата практикуват този метод върху своите ученици.Когато някое дете в училището се дразни, нека учителят поглади леко носа му и каже : " Няма нищо! " Този метод има отлично възпитателно въздействие върху децата. Той представлява начин за отпушване пътищата, през които тече енергията. Направите ли един малък масаж на носа си и енергията протича. Ако някой от вас е подпушен, като се върне дома си, нека направи този опит. Защо трябва да масажирате носа си ? Понеже носа е един връх на човешкото лице, на който понякога се събира излишно количество електричество и магнетизъм, които го подпушват. ....."

Беседа " Проявленията на ума" 21 . 06 . 1925 г. М. О. К.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".....Та казвам, добрият живот на човека седи в това, което му е дадено. А какво е дадено на човека ? - Неговото тяло. сега ние говорим за душа, говорим за дух, но това са неща невидими. Най-известно е сърцето, понеже казваш : "Съце имам !" Чувстваш пулса му. Ти само го чувстваш, но и сърцето е почти невидимо в човека. Че ако между сърцето и чувствата има известни съотношения, това всеки трябва да провери. И наистина, ако ти се уплашиш, веднага тноят пулс започва бързо да бие. Ако дойде една добра вест, че си спечелил нещо и се успокоиш, ще пипнеш с ръката си пулса и ще видиш, че той е равномерен, ритмичен. Щом пулсът е ритмичен, туй се предава по цялото лице. Значи има свиване и разпускане на мускулите. Това е въгрешна наука. Най-първо ние трябва да изучаваме начините, по които Бог е построил човека.

Например, вие искате да си въздействате. Как искаш да си въздействаш, с думи ли, с известни движения ли? Запример, при най-лошото състояние аз мога да го трансформирам в 5 - 10 мин. ( Учителят прави движения с ръцете : от средата на гърдите, пръстите събрани, бавно ги разтваря настрани в хоризонтално положение. Пръстите се разтварят във вид на цвят, пак се събират на куп и се разтварят. Ръцете се прибират в събрани пръсти пред гърдите. След това ръцете напред и малко нагоре, пръстите събрани и навън се разтварят като цвят. След това ръцете пред гърдите и надолу.) Тези движения ги има и в светските хора. Така децата предават целувка. Това е една магия. От пръстите им излиза нещо...."

Беседа " Въздухът и мисълта - нови начини за хранене" 20 . 12 . 1933 г. О. О. К.

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

Тогава ще ви дам един рядък опит. Да допуснем, че се намираш в едно затруднено положение. Имаш да даваш и за да платиш, трябва да дадеш един концерт. Ти си артист и онзи, комуто имаш да даваш, ще дойде на този концерт. Той ще дойде при теб, ти ще му говориш, но си извади кърпата и си изтрий пръстите. И като чистиш пръстите си, ще дойде една Божествена, една светла идея.Сега, всеки един от вас може да приложи това правило върху себе си и при разни други случаи. Например някой път си неразположен духом – вземате и си изчиствате пръстите, един по един, с кърпа. Като си чистите пръстите, кажете нещо на Господа през това време. Достойнство трябва да имате. Тези думи ще кажете при чистенето на показалеца: „Справедлив трябва да бъдеш.“ На средния пръст: „Трябва да бъдеш жизнерадостен, да благодариш на всичко.“ На безименния пръст: „Да си свършим добре работата, да не се протакаме.“ На малкия пръст ще кажеш: „С всички ще се отнасям добре. Ще говориш истината.“ При чистене на палеца ще кажеш няколко думи и после ще повториш същото на другата ръка. След това седни на пианото и свири и всички ще те слушат. И ти ще си кажеш: „Много ми стана приятно.“ Вие искате да седнете на това пиано на живота и да свирите, да ви ръкопляскат, без да си чистите пръстите.

Законът на молитвата,Утринни беседи

http://triangle.bg/books/1933-09-24-05.2000/1933-12-10-05.html

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".......Да допуснем, че вие сте крайно невнимателен, небрежен. Имаш един навик, едно небрежие, което е наследство и от тази небрежност много пакости произтичат. Какво трябва да се прави? Ще станеш, ще опънеш ухото си за долната част, после хвани другото си ухо. Хвани меката част на ухото, опъни я хубаво, като че някой учител те опъва за ухото, опъния хубаво и трябва да знаеш защо те опъва. Като хванеш ухото си, кажи : " МИСЛИ !" Нищо повече. Като хванеш ухото, трябва да мислиш. Вие не сте правили опити, да видите какъв ефект ще произведе. "То е въпрос, - казвате, - да се опъне ухото." Другите хора опъват ушите, имат резултати. Ти няма да имаш, защото не си го проверил. - "Аз няма да опъвам ухото, ще мисля." - Ти не можеш да мислиш, без да опъваш ухото. Ти някой път си нервен, сприхав, бърз си. Какво ще правиш тогава ? Почеши си малко върха на носа. В човека има естествени движения. Хората се чешат по ноздрите отстрани на носа. Не бутай там ! Тук е конят, който ще даде ритник. Като се почешеш по върха на носа си, ще имаш други резултати. "Това са дребни работи."- Някой път дребните работи имат грамадни резултати. Едно разумно побутване след време ще произведе цяло едно изменение на известно течение вътре в човека......"

Беседа " Господар и слуга " 27 . 09 . 1935 т. М. О. К.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".......Ще се стремите да изпъждате съмнението от душата си. Няма по-страшно нещо от съмнението в положителния живот. И съмнението ще дойде, тя е една сила, която действа, тя има своя произход, била е някога полезна за човека, но сега не е. Дойде ли съмнението, ще направите малки опити може ли да се не съмнявате. Концентрирайте ума си ( ръцете над главата, пръстите едни срещу други, паси отстрани надалу ) - пред устата ще духнете. Концентрирай ума си, извикай в съзнанието си всички разумни хора, които са здрави и действуват по цялото земно кълбо. Ще кажеш в дадения случай : " Аз мисля като всички тези хора." Духни 2 - 3 пъти. Като се съединиш с тяхното съзнание, веднага ще ти стане леко, ще почнеш да работиш....."

Беседа " Зората " 24 . 10 . 1926 г. М. О. К.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".....Когато казваме, че човек трябва да пази своето равновесие, подразбираме, че в умствения свят той трябва да постави сърцето си точно в средата - нито наляво нито надясно. Физическото сърце на човека е малко наляво, а духовното му сърце е под лъжичката. Това място се нарича още "слънчев възел, слънчево сплитане". То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази.Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как ще го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения, от сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам - в центъра на земята. В този смисъл, слънчевия възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства. Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб.

На онези от вас, които обичат науката, ще дам едно упражнение за десет дена. Упражнението е следното : първия ден ще измиете левия си крак един път. Втория ден ще измиете десния си крак два пъти. Третия ден ще измиете левия си крак три пъти. Четвъртия ден де измиете десния си крак четири пъти. Петия ден ще измиете левия си крак пет пъти. Шестия ден ще измиете десния си крак шест пъти ит. н. Така ще правите в продължение на десет дена, като започнете упражнението с левия си крак, а го свършите - с десния. Миенето на крака ще става сутрин, преди изгрева на слънцето и вечер, преди да си легнете. Значи, по два пъти на ден : сутрин и вечер. Водата за миене на крака ви трябва да бъде малко топла, а не студена. Пет минути са достатъчни за измиване на един крак до коленете. Като измиете крака си, няма да го изстривате, ще го оставите сам да си изсъхне. С кърпа може да попиете само голямата влага. Иначе, ще оставите крака свободно да си изсъхва. Първия ден сутринта ще измиете левия си крак, а същия ден вечерта ще измиете десния си крак. На другия ден ще направите обратно : сутринта ще миете десния си крак два пъти, а вечерта левия - два пъти. Така ще редувате краката си в продължение на десет дена, докато трае упражнението. Това упражнение се дава като малък опит, да видите какви резултати ще получите.

Като давам това упражнение, обръщам внимание на следното : всички не можете да правите упражнението едновременно, защото сте различни зодии. Всеки ще го прави по време, когато има разположение. То се дава за цяла година. Тъ щото, през цялата година всеки ще си избере десет дена по свобода и разположение на духа. Добре е няколко ученика да го направят по продължително време : няколко месеца или цяла година. Така само ще се опита резултата на упражнението. Някои от вас ще имат добри резултати, а други - няма да имат никакви резултати. Това зависи от естеството на човека........Понеже хората са различно устроени, за всеки човек се изисква специално време през деня за миене на краката. Ако можете да познаете, кой е вашият час за миене на краката, вие ще изпитате вътрешна радост, вътрешно доволство.

Като правите това упражнение, ще се учите от краката си. Ще размишлявате, ще се разговаряте с тях. Ще кажете : Ако краката можаха да разрешат един важен социален въпрос, не мога ли и аз да разреша един такъв? Ако те са били умни да разрешат един въпрос, аз по-глупав ли ще изляза от тях? Като говоря за краката, имам в предвид разумните същества, които са ги създали. Понеже краката немогат да приемат слънчевата енергия направо от слънцето, те приемат енергии от центъра на земята. Когато приема земната енергия, човек става смел, решителен, а тялото му се освежава. Растенията, животните разбират този закон и правилно го използват......

Някой е недоволен, мъчи се, иска да разреши някакъв въпрос. Той става, сяда, хваща главата си, ляга на кревата си и т. н. При тези положения, той не може да разреши никакъв въпрос. Щом изпадне в неразположение на духа, или в недоволство, първата му работа е да измие краката си с топла вода. После, той трябва да стане прав, да помисли малко, да се помоли и да си каже : Господи, Твоето Слово е светилник на нозете ми. След това, се разходи малко, като ще види, какво влияние му е оказал този метод. Този метод е физически. Той е най-лесния метод за самовъзпитанието. Освем него, има и други два : метод на ума и метод на сърцето. Последните два метода са по трудни. Които немогат да прилагат правилно метода на сърцето, те затлъстяват повече, понеже сърцето има повече влага, повече магнетизъм. Които немогат да прилагат правилно метода на ума, те изсъхват, защото умът си служи с електричество. Следователно, при самовъзпитанието си, човек едновременно трябва да прилага и трите метода, обаче първо трябва да започне с физическия. Така, той постепенно ще върви от видимото към невидимото.

Като правите упражнението си, ще знаете, че природата обича точност, пълнота, но не излишни неща. Ще го правите тъй, както ви е дадено : ни повече, ни по-малко - никакви качулки, никакви преувеличавания. При това, ще го правите в свободното си време........"

Беседа " В живота " 6 . 07 . 1927 г. О. О. К.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".......Тези хапещите мухи защо хапят? На острието на хоботите им се набира електричество, хоботите им ги дразнят. Тяхната вековна опитност ги е научила, че човек е добър проводник на електричеството, и по този начин, като хапят, остават енергиите си в кръвта му, и тям е приятно. А когато времето се оправя, не хапят. И вие сега, когато времето се разваля, на върха на езика се събира енергия, по същия закон. И в такъв случай направете следния опит (ако вашето съзнание е будно ). Като се набере туй електричество на устата ви, вие почнете да хапете с езика си.

Спрете се, направете упражнението. Дясната ръка нагоре изопната, лявата надолу. Клякане бавно и със сила, концентрирано. Казваш : "Ти готов ли си да говориш още?" Повториш упражнението. Лявата ръка нагоре, дясната надолу (пусната), пак произнасяш : " Ти готов...." Три пъти като клекнеш, ще ти мине. По-добре е да говориш на себе си, отколкото да се караш на срещния. Тъй ще клекнете, пак ще му кажете : "Имам си упражнение, набира се електричество на края на езика ми, искам да направя опит дали може да премине електричеството през ръката ми и крака ми в земята, надолу." Той ще каже : "Как, на езика ли се набира енергия, кажи и на мене, и аз да го направя." Лековерен е. Даже учени хора, професори и лекари, каквото му кажеш, едно разположение има в него, готов е да вярва, и то е хубаво. В природата се балансира, той е държал едно отрицателно качество, болестта идва, за да въдвори естественото състояние на човека - и идва лековерието. Затуй безверниците могат да бъдат лековерни. Но един вярващ не може да бъде лековерен. Крайните състояния се сменят. Когато някога се набира електричество на устата ви, то не е лошо, но кажете: "Сериозна работа имам сега. Професорът казва, че между туй електричество и мойте думи, които ще изговоря, има съответствие." Тогава изведнъж направете упражнението. Част от тази енергия като произнесеш думите "Ти ще говориш ли още?" ще се асимилира, част от тази енергия ще се препрати в земята. Като произнесеш, ще дойде едно успокоение, ще се яви една трезва мисъл вътре в ума ви. Ще видим от целия клас онези доброволци, които са набрали електричество до следующата седмица, до в неделя вечер. Десет души искам да направят опита, ако им дойде елекричество в езика, направете този опит, да видим дали е сполучлив, или не.

Това са методи за възпитание на децата и на вашите приятели. Те са методи, които дават отлични резултати. Има някои хора, на които, ако поверите някое упражнение, ще си намерите бела на главата. Не на всички хора могат да се дадат едни и същи упражнения. (Коляното ше опре до земята, три пъти като направите упрлажнението, стига.) То е по-хубаво, отколкото да ти турят инжекция за сърцето или да ти отворят някой абцес - с малко може да се освободите. Сега на езика ви се събира често електричество. По някой път се събара и на носа. Много лошо е, когато се събере на носа, да го не бутнеш - повече се събира на пръстите. Затова и при здрависването разните хора различно се здрависват. Най-първо ще вземем за езика.

Упражнението:

1. Лявата ръка - изопната надолу, дясната - право нагоре, при туй тежеста на тялото остава на левия крак (освобождава се десният) спущане на коляно (лявото коляно опира до земята) със сила, съсредоточено, бавно, волево, вдигане;

2. Лявата ръка нагоре, освобождава се левият крак, същото

Упражнението се прави три пъти....."

Беседа "Качествата на здравия човек" 18 . 04 .1926 г. М. О. К.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

"........Казано е в Писанието, че много думи водят към грях. Някои религиозни мислят, че могат да оправят работите си само с молитви. Не е така. Ако искаш да оправиш работите си и да бъдеш здрав, легни на топлата земя и отправи погледа си нагоре, отдето иде светлината. Когато земята е студена, обърни гърба си към слънцето, а погледа си към земята. Много от светските хора са богати, ,учени и здрави, защото излагат гърба си на слънцето, да се ползват от неговата светлина и топлина. Религиозните, които мислят, че са свързани с Христа, не се пекат на слънце, затова постоянно обедняват. Закон е : ако искаш да бъдеш богат, учен и здрав, изложи гърба си на слънцето. Така ще познаеш Бога и Христа. Ако си гневен, или мразиш някого, изложи гърба си на слънцето, отправи погледа си към земята, и тя ще отнеме отровата, която се е вмъкнала в кръвта ти. Слънцето и земята са най-добрите лекари и учители на човека. Някой иска Бог да му говори. Преди да говори на хората, Той е говорил на земята - тяхната майка. Красива и дабра е ваша майка, но, като не я познавате, намирате, че е черна и груба. Черна и груба е земята, защото постоянно работи за своите деца. Тя се грижи за малките тревици, за всички растения и дървета, за всички живи същества, които пълзят по нея. Не прави ли същото и майката? По цял ден работи за децата си, да ги отхрани и отгледа. Ръцете и са черни и груби, но тя вдига и слага мотиката, а дъщерята седи на сянка в къщата с бяло лице и меки ръце, но в края на краищата, душата на майката става красива и благородна, а душата на дъщерята остава груба, необработена......."

Беседа "Великите условия на живота" 12 . 01 . 1919 г. Неделна .

Link to comment
Share on other sites

"Да направим едно упражнение за дишане, според ритъма на сърцето. Ще броите мислено до 6, според пулса на сърцето, и ще поемете въздух. След това ще броите до 3 и ще задържате въздуха в дробовете си. После ще издишате въздуха, като броите пак до 6. Значи 6 вдишки, 6 издишки и при задържане на въздуха – всичко 15. Числото 15 означава разклащане на дявола. Не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите, на които се крепи. Когато поемете въздуха и броите до 6, лявата ръка излиза напред и малко нагоре, под ъгъл 45 градуса, а дясната ръка отива назад. Като броите до 3 и задържате въздуха, свивате пръстите на ръцете, без да ги движите. Като броите до 6 и издишате, изнасяте ръцете отстрани на тялото, с отпуснати пръсти. При второто поемане на въздух става смяна на ръцете: дясната ръка излиза напред и малко нагоре, а лявата – назад. Като броите, тялото не трябва да се движи, само ръцете се движат. Свиването на пръстите, при задържане на въздуха, показва, че си взел нещо, задържаш го в себе си, за да го използваш. При издишане отваряш ръцете си настрана – даваш това, което си получил. (Упражнението се прави три пъти.)

Когато лявата ръка се изнася напред и поемаме въздух, дишаме за сърцето; когато дясната ръка излиза напред, дишаме за ума. Така ръцете се сменят. Това упражнение за дишане е свързано с естествени, нормални движения. Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освен за дишането. Ще мислите само за богатството, което приемате от въздуха. Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си. Ако не дишаш правилно, и храносмилането ти не става правилно; ако храносмилането не е правилно, и кръвообращението не е правилно; ако кръвообращението не е правилно, и мисълта не е правилна; ако мисълта не е правилна, и чувството не е правилно. След такива процеси човек казва: „Ще се мре вече“. Да, ще се мре, но за анормалния живот. Ще умреш за анормалния живот, т.е. ще излезеш от него. Правете упражнението за дишането по 5 пъти с лявата ръка и 5 пъти с дясната ръка. Ако страдате от ревматизъм, това упражнение ще го изпъди навън; ако имате сърцебиене, и него ще изпъди навън; ако имате главоболие, и с него ще се справите. Това няма да стане изведнъж, но постепенно. Всеки ще брои според пулса на своето сърце. Проверете пулса, ритъма на своето сърце. Това е космически ритъм. Ако ритъмът на сърцето не е правилен, може да го регулирате с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърцето."

Граници в живота, Общ Окултен Клас, 6.01.1932 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

"Кое е мощното оръжие срещу злото? Казано е в Писанието: „Възлюбил си истината в човека”. Значи, истината се намира в човека. Ето защо, нападне ли ви зло, кажете си следната формула: „Бог е любов. Бог е мъдрост. Аз съм добро. Аз съм истина”. Тази формула ще ви послужи при всички нещастия, противоречия и злини в живота ви. Доброто е една от проявите на Битието, с която можете да се защищавате от всякакво зло. Злото носи в себе си сили противоположни на любовта, мъдростта, на истината и на доброто, вследствие на което става неутрализиране на тези сили. Човек може да живее съзнателно дотолкова, доколкото проявява доброто и истината, които са вложени в него.

*

Съвременните хора говорят за любовта, стремят се към нея, но, като я придобият, не могат да я задържат за дълго време. Защо? Защото любовта вирее само в чистота. Наруши ли човек чистотата на своите мисли, чувства и действия, любовта моментално го напуска. Дойде ли някакво изкушение, за да запазите любовта си, изговорете тихо в себе си формулата: Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Аз съм добро. Аз съм истина. Затова е казано в Писанието: Побеждавайте злото с добро, а лъжата с истина. Дайте път на Бога в себе си, Той да прояви своята Любов и Мъдрост. Не дадете ли път на великата Любов в себе си, ще видите, че това, което наричате любов, не е нищо друго, освен любовна каша. Любовната каша на хората е старият живот, а великата Любов е новият живот. Човек не трябва да прави компромис с новото. Той трябва да постави старото за почва, а с новото да гради. Новият живот е живот на изобилие. Любовта ражда изобилието. Да живеете в изобилие, това значи, да живеете при Вечния Извор, отдето можете да черпите, колкото искате.

Като ученици вие трябва да имате права мисъл, прави чувства и прави действия. Какво сте били в миналото, какви ще сте в бъдеще, това не е важно. Какво сте в настоящия момент, това е важно. Щом се намерите в известно противоречие, кажете си: Аз съм добро. Аз съм истина. Щом сте добро и истина, вие трябва да проявявате живота на доброто и на истината. Като съзнавате това, вие всякога ще можете да палите своя огън, както и огъня на своите ближни.

*

И тъй, искате ли да се справяте с мъчнотиите, нещастията и противоречията в живота си, прилагайте дадената ви формула, било в единствено, било в множествено число. Кажете си: Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Ние сме добро. Ние сме истина. Произнасяйте формулата съзнателно и следете да видите какви резултати ще имате. Дали сте гладен, болен, слаб, произнасяйте формулата смело, без колебание. Дето минавате, произнасяйте формулата и мислете върху съдържанието и смисъла и. Мисли за Бога, за ближния си и ще намериш своето благо. Мислиш ли първо за своето лично благо, ти ще станеш нещастен. Бог е предвидил твоето благо, няма защо да мислиш за себе си. Когато ви канят на гости, в дома на някой граф или княз, трябва ли вие да носите хляба си? Той е предвидил всичко, което е необходимо за вашето гостуване при него. Следователно, отидете ли при Бога, ще се облечете с най-хубавите си дрехи, но хляб няма да носите. Бог е предвидил всичко което е нужно за вас. Докато мисли, какво ще яде, как ще се облича, как ще свърши живота си, човек е роб на условията. Едно се иска от човека – работа. Като работи, всичко ще му се даде.

Ползвайте се от формулата, която днес ви дадох, при всички трудни случаи на живота си. Произнасяйте я с всичкото уважение и почитание. Дръжте тази формула в ума си като добро оръжие, с което можете да се защищавате. Ако държите оръжието си чисто, каквото желаете, можете да постигнете. Оставите ли го да ръждяса, други ще го вземат от ръцете ви. Щом изгубите оръжието си, с него заедно ще изгубите и свободата си. Човек е дотолкова свободен, доколкото носи в себе си оръжие, на което разчита при всички трудни моменти в живота си. Свободен човек е онзи, който признава Бога за Любов, за Мъдрост, а себе си за добро, за истина. Дойде ли до това съзнание, човек е придобил онази свобода, която търси."

Доброто оръжие, Общ Окултен Клас, 23.04.1930 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

"Днес аз искам да оставя във вашите умове тази мисъл: всички българи да почнат най-напред да си свиват пръстите на дясната ръка правилно и като свиват пръстите, да знаят какво означава това; да концентрират ума си в своята ръка и да казват: "Всичко, каквото може да се включи в тези пръсти, ще го направя!". Искам да оставя във вашите умове тази мисъл: всички българи да започнат да свиват ръцете си: първо дясната ръка, която е на Мъдростта, а после и лявата, която е на Любовта. Направете една година опит. Проектирайте това в мислите, волята и действията си и ще видите резултата.

*

Не искам само да свивате ръката си, но като я свиете, да мислите. Отчаяни сте, искате да се самоубиете или искате да убиете някого; свийте пръстите и кажете: "Не!" Малодушни сте; ще направите същото. Всичката тайна се крие във вашата ръка. Да имате ръце, то значи, да имате най-голямото благо на физическия свят. Какво не излиза изпод човешката ръка! Какви хубави звуци излизат изпод ръката на цигуларя, когато хване лъка, и от онзи пианист-виртуоз, когато засвири на пиано! Ако разбирате този закон - да свивате както трябва пръстите си и през всеки пръст да пращате съответстващи струи мисли, ако вложите всичката си сила в тях, те ще имат такова действие, каквото не може да си представите. Ние пишем с три пръста, но ако вложим в тях всичката сила на нашите мисли, тогава изпод перото ни ще излезе съвсем друго. Това са велики тайни, които са знаели хората преди грехопадението и които сега са забравени.

Ще трябва не само да свивате, но и да разтваряте ръце.

Разтварянето на ръцете нагоре към пространството какво подразбира? - Възприемане на енергия. Като възприемате тази сила, веднага свийте пръстите си и проектирайте тази сила в мислите и желанията си; така ще дадете силен подтик на живота си. Кажете: "От великия склад на Природата, дето се крие такава Мъдрост и Любов, искам моите ръце да бъдат поляризирани, да възприема Мъдростта и Любовта, да възприема Доброто, съединителната връзка, която служи между всички хора на Земята".

И прегръщането това означава - да дадеш нещо от себе си, от своята любов и своята мъдрост.

Когато прегърнеш някого братски и проектираш своята любов и своите добри мисли, ще внесеш живот в него. Момък, когато прегърне така своята възлюбена, ще й даде въодушевление, живот. Онзи пък, който прегръща като октопода и се усеща духом убит, у него нищо няма и нищо не може да даде. Нашите прегръдки, нашите отворени и свити ръце не са току-така - те имат свой смисъл, който Бог първоначално е вложил в тях и който съществува и в Природата."

Мировата Любов, Съборни Беседи, 196.08.1919 г., Търново

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

".....Представете си, че аз правя едно упражнение. Двежа малкия пръст и го допирам до палеца. После безименния пръст допирам до палеца и т.н. После ще направите друго упражнение. Левия палец с десния палец ще ги допрете. После показалец с показалец. После среден пръст със среден пръст. Безименен пръст с безименен пръст. И малък пръст с малък пръст. Казвам на палеца : Ти на този не му даде добро разположение, не направи нещата навреме. Казвам на големия пръст : Ти с голямата си философия сбърка работата. А пък на показалеца казвам : Ти като искаш много да управляваш, всички хора избягаха. Тези упражнения от палеца към пръстите, съединени на срещуположните пръсти, това са два процеса различни. Те са тайна. С десния палец ще допреш другия палец. Нервен си, неразположен си. Представете си, че сте държали една реч, връщате се и не можете да спите, не ви се яде, не ви се пие вода. Не знаете какво да правите. Барнете с всичките пръсти на дясната ръка, пръстите на лявата ръка. Като започнете от основата на пръстите до върха. После съберете всички пръсти на лявата ръка и направете също с пръстите на дясната ръка. После двете ръце поставете успоредно, отвесно, с дланите навътре да са допрени. Направете три пъти това и ще видите магическия резултат. Когато имате най - лошото разположение, направете това упражнение, ще видите какво става. Съществува един велик, разумун закон. Всяко едно движение, което ти можеш да направиш в дадения случай, е един разумен акт. В дадения случай ти не съзнаваш. Ако твоето съзнание не участвува, няма очакваното действие....."

" Добрият поглед" 8 . 04 . 1932 г. М. О. К.

Link to comment
Share on other sites

Имате ли тема ? ( Не.) Каква беше основната мисъл на миналата лекция ? Можели да пишете върху темата " Разликата между животинското и растителното царство" ? В какво седи разликата между растенията и животните ? Станете сега. Да имаме всички едно упражнение. ( Ръцете са настрани и леки движения, мърдане на ръцете нагоре - надолу, като хвъркане.)

В природата гладко движение няма. Че то е цяло изкуство едно движение да бъде правилно и хармонично. Вие можете да правите тия упражнения за смяна на вашите състояния. Ако вие сте неразположен, сутрин, щом станете, вие можете да смените вашето състояние чрез ред физически упражнения. Да кажем, че вие имате едно неразположение, почнете тогава така да движите ръцете си само от дланите, от едната ръка на другата.. Кисел сте, неразположен, спри се и започни да правиш тия движения на упражнението до 10 пъти. Състоянието ти не се е променило. Направи още 10 пъти. Пак не се сменя. Още 10 пъти. Тогава започни с пляскане на двете ръце 10 пъти. Не се сменя. Още 10 пъти. Щом направите тия удряния, непременно ще стане една промяна вътре в мисълта ви и в чувствата ви. Ако не направите тия упражнения, вие ще бъдете принудени да търсите някой от вън, с когото да се карате. И това ще го направите по един естествен начин. Ако имате вкъщи сестра или брат, вие ще намерите повод да изхарчите тази енергия навън от себе си. И ще търсите най-малкия повод, за да дадете ход на вашето чувство.

Добре. Имате такова едно чувство на съмнение, нещо ви мъчи отвътре. Вие трябва да отвлечете вниманието си. Нещо отвътре ви гложди. Седни тогава и се ощипи за кожата на ръката си отгоре. Тъй, ти мислиш нещо лошо против някого. Пък не ти е приятно, не знаеш какво да направиш. не се бори със себе си отвънка. Сутрин е. Хвани кожата на ръката си отгоре и се ощипи с двата си пръста - най-първо на едната ръка, после на другата. И състоянието ви ще се смени. Ще кажете : "Това боли." Щом боли, тогава ? От теб зависи, от твоето стискане. Започнеш да разсъждаваш : "Защо именно ме боли ръката?" Ти си причина на твоето стискане. От тебе зависи да стискаш много или малко. Кой е виноват в туй щипане? Това е само да наведеш физическото си съзнание, че някои неща зависят от тебе. Неща, които ти можеш да смениш. Това е само едно припомняне, че тия неща зависят от тебе.

Ти имаш криви понятия, трябва да ги смениш. И щом наведеш мисълта си към правата посока, ще се сменят нещата или състоянията моментално. Да кажем, някой от вас иска да пее или да свири, но криво пее или криво свири. Какво трябва да направите в дадения случай? Вие трябва да намерите някой, който знае да пее хубаво. Но няма кой. Ти си сам в стаята си. Тогава, ако разбирате, турете си двата пръста при слепите очи върху центъра на музиката. Концентрирай се към средата на челото, до края на веждите. Искаш да пееш или да свириш, разбутай този център. Защото, ако човек разбира законите, може да разбута деятелността на всеки един мозъчен център. Начало може да даде едно упражнение, което да бъде естествено за човека. Или да допуснем, че вие имате едно състояние на твърдост, не сте доволен в себе си. Не сте така мег и благ. Седни тогава и тури едната си ръка - лявата, на гърба, а другата - дясната, върху косата, горе на главата, близо до челото, като че сте се подпрели. Изглежда, че мисли този човек. И гледаш, някой човек, без да знае, тъй си хванал гърба и главата, той може и да не мисли, но този, който го ръководи, го напътва как да си тури ръцете, за да му се помогне. Така поставени, ръцете са, за да се смени едно тягостно състояние в неговия дух. При това това е една хубава поза - лявата ръка на бедрото, дясната горе на главата и десният крак малко напред. Някой път естествено идат тия движения у вас. Във вашето висше съзнание има един закон, който регулира тия движения. Всички движения, които нам са най-естествени, произволни, във висшия свят стават разумно, в другия свят туй движение е разумно. Но те не разбират тази разумност. Онази сила, която произвежда тези движения , тя ги направлява......."

"....... Тъй, направете сега първото упражнение. Сутрин, като станете, !0 пъти само търкане на ръцете - китките, нагоре - надолу, след това пляскане на ръцете също 10 пъти. Вие ще си правите психологически наблюдения върху себе си, за да можете да констатирате у себе си този вътрешен закон, който държи упражненията. Ако не можете да схванете връзката между упражненията и законите, които са в природата, вие не можете да разберете нищо. А ако вие схванете това, ще дойдете до една нишка за разплитане на много въпроси, които са много важни за вас......"

" Правилни физически отношения с природата " 13 . 09 . 1929 г. М. О. К.

Беседата е от томчето " Служене, почит и обич " Издаднието е от 2004 г. на " И К Жануа - 98 " по автентични стенографски записки.

Упражнеунието, което Учителя дава в началото на беседата - като хвъркане, няма нищо общо със следващото упражнение, което е с търкане и пляскане на ръцете. Първото упражнение е по скоро за хармонизиране, а другото за смяна на състоянията. Това е мое лично мнение, но нека всеки да разтълкува и прецени за себе си как стоят нещата.

Останал съм с впечатление, че понякога по време на беседа Учителя дава разни упражнения за хармонизиране и изчистване, когато се е натрупало напрежение. В края на беседата " Единност и общност на природата и човека " от 14 . 02 . 1930 г. , поместена в същото томче, Учителя дава едно музикално упражнение. Преди него кара учениците да направят други две упражнения за изчистване . Цитирам :

"......Сега имаме едно музикално упражнение. Станете :

Първо. ( Ръцете са пред гърдите с допрени пръсти, бързо се отделят настрани, и пак напред и т. н. Същото се повтаря много пъти. ) Ще мислите : всичко лошо навън, всичко добро навътре. Навън - навътре, навън - навътре.

Второ. ( Ръцете са пред гърдите, китките - допрени. След това бързо и силно изтръскване и изпъване на ръцете настрани. ) Бързо. По - бързо. ( Много пъти и все по-бързо, и по-бързо. )

Набрало се е известно количество електричество, което трябва да излезе.

Сега изпейте "до", "ми", "сол", "до". Половината от вас пейте гамата нагоре, другата половина - обратно назад. Ще знаете, че пеенете ,упражнява отлично влияние върху здравето. Човек, който пее, мъчно се разболява. А който не пее, често се разболява. После онези, които знаят да пеят хубаво, да вземат верни тонове. Сега вие няма да ставате певци. Ще пеете, за да бъдете здрави. После защо цигуларите си мърдат пръстите, като свирят ? Мърдането на пръстите, то е, за да се предаде на тона по-голяма мекота. Сега вземете онези тонове, които можете да хармонизирате. Защото в пеенето има тонове на дисхармонията. Когато пеете, взимайте пението в позициите. В позициите гласовете не са верни, но има по-голяма мекота. ( Учителят пее и свири едно упражнение няколко пъти. ) "

Link to comment
Share on other sites

"......Да се повърнем към движенията на ръцете.

Забелязали ли сте кои са най-естествените движения, които правите. ( Учителят си държи двете ръце, допрени като за молитва, и движи двата си показалеца, после вторите пръсти, третите, четвъртите и най-после двата си палеца, а другите пръсти - отворени.) Това е един процес в природата. Ако някои работи ти са объркани, можеш да направиш това упражнение и като отвориш само пръстите на двете ръце ( Положението на ръцете е като чашка.) и оправиш ума си в това положение, веднага могат да ти дойдат такива мисли в главата, с които можеш да разрешиш мъчните задачи. Тъй ръцете представляват един цвят, който чака да завърже, или една чашка, която чака да се напълни. При сегашното възпитание на специализация, механическото възпитание, което е отвлякло вниманието на хората от правилния път на самовъзпитанието, ние сме станали много едностранчиви......"

" Правилни физически отношения с природата " 13 . 09 . 1929 г. М. О. К.

" Служене, почит и обич " София 2004 г.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...