Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Ани

Прабългари, славяни, траки,...

Recommended Posts

Каво е било наистина отношението между тези две основни нации от които сме възникнали?

По какъв начин славяните са възприели върховенството на прабългарите?

Явно,че Аспарух и хановете след него са наложили политическата си воля над многото славянски племена. Затова и името на държавата ни е България.

От своя страно многочислените славяни са оставили своя генетичен и езиков отпечатък върху нас.

Защо в момента някои се мъчат да отрекат напълно славянската ни кръв? Нямам нищо против прабългарите. Обичам си ги и тях :) така както един човек обича и двамата си родителя, но не мога да приема тенденцията на антиславянското говорене напоследък. :(

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ани, чудесна тема! Благодаря ти, че я отвори, за мен лично е много интересна.

Ще следя всички мнения и коментари.

За мен лично е необяснимо, защо в държавата България, създадена от прабългарите върху земите на тракийските царства в крайна сметка се е наложил славянския език и в момента пишем на кирилица. Не че имам нещо против него, но и прабългарите, и траките са били древни народи със свои езици и култура, по последни данни и писменост, и много точен календар и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Защото този език не е славянски, както на някого много се е искало в недалечно минало, а прабългарски=тракийски. Аспарух нищо не е завземал, той е дошъл тук с многобройна войска, за да освободи нападаните от Византия български провинции тук, които гърците наричат Тракия и Мизия. Те са били част от прабългарската държава, която е била завидна по мощ и величие.

Ние говорим езика на древните българи, които много историци са наричали в хрониките си траки. Този език, на който комуникираме сега, съдържа близо около 80% от прабълрските думи. Същото е и процентното съдържание на тракийски гени в кръвта ни.

Е, какви славяни сме - я се огледайте добре!

Редактирано от Силвия СД

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За мен лично е необяснимо, защо в държавата България, създадена от прабългарите върху земите на тракийските царства в крайна сметка се е наложил славянския език и в момента пишем на кирилица. Не че имам нещо против него, но и прабългарите, и траките са били древни народи със свои езици и култура, по последни данни и писменост, и много точен календар и т.н.

:D

Може би по същата причина по която детето усвоява по-добре майчиния си език, независимо от това дали майката е повече или по-малко учена от бащата. :)

Символично погледнато славяните са като майка на българската нация, прабългарите – бащата, а траките ... може би дядо и баба. Тук вече не съм много сигурна.

Защото този език не е славянски, както на някого много се е искало в недалечно минало, а прабългарски=тракийски.

Силвия, твоето мнение доста ме смути и обърка. :unsure: Не съм специалист в езикознанието, но мисля че говоря на език по-близък до полския например отколкото до татарския, чувашкия или турския. :hmmmmm:

Аспарух нищо не е завземал, той е дошъл тук с многобройна войска, за да освободи нападаните от Византия български провинции тук, които гърците наричат Тракия и Мизия. Те са били част от прабългарската държава, която е била завидна по мощ и величие.

Ние говорим езика на древните българи, които много историци са наричали в хрониките си траки. Този език, на който комуникираме сега, съдържа близо около 80% от прабългарските думи. Същото е и процентното съдържание на тракийски гени в кръвта ни.

От къде черпиш сведение, че траките и прабългарите са една и съща нация?

Е, какви славяни сме - я се огледайте добре!

Като се огледам виждам народ роден и отрасъл на кръстопът. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Траките и древните българи са един и същ народ.

Българите сме коренно местно население на Балканите и винаги сме живели тук.

И има безброй доказателства за това - както исторически хроники, археологични находки, културни, езикови, религиозни, фолклорни и митологични такива, така и вече ДНК-анализи. Вече се знае, според научни изследвания, финансирани от програми на ООН, че повече от 60% от населението в България е от средизимноморски расов тип, което го прави пряк наследник на античното население, наречено от гърците с какви ли не имена, най-често траки.

Древните гръцки летописци обичат да наричат едно и също население с различни имена - мизи, скити, илири, хуни, българи, траки пеласги и пр. С тези имена означават българите. Това се доказва от различните разкази за едно и също събитие на различни хронисти - често там където едни говорят за мизи и скити, други ги наричат хуни и българи. Това описва и доказва д-р Ганчо Ценов - професор по древна история от Берлинския университет.

Както изрично пише Хесиод (древногръцки поет, живял около 700 г. пр.Хр.), пеларгите са автохтонното население на южната част на Балканския полуостров. Това се споменава и от много други древни гръцки автори и се смята за достоверно. Пеларгите са възпети в античната поезия. Древните гърци са изразили уважението си към тях, като са поставили Пеласг до боговете си. Той е бил “син на Зевс”.

От древните Пеласги и Тракийци гърците въприемат Трако-Микенската култура. Омир нарича пеласгите "богоподобни".

Дълга и широка, но и много дълбока вода нагазваме с тази тема...

Въпреки всички факти, фалшификаторската школа на К. Йосиф Иречек (1854-1918) и българския му ученик Васил Златарски (1866-1935) организира едно дълго пътуване на Аспарух от Кавказ. А македонските историчари се научили от Златарски и други такива златни историци и приели друга версия - че дошъл от Волга. Щом Златарски може, защо не и те. После Васил Златарски довежда българите тук и основава българската държава през 7 век. Дотук е ясно, че българите сме доведени на Балканите през 7 век не от Аспарух, а от Васил Златарски и неговата доказано фалшификаторска историческа школа. Грешката е верна - който както иска да я разбира. Да пази Господ секи народ от такива златни историци.)

Има дори публикувани вече - какво геройство направо! въпреки всичко материали на съвременни български учени за фалшификациите на златарската школа: проф. Крум Балтаджиев - "Фалшификации и манипулации на българската история".

Сведения за българите, живели на Балканите преди Аспарух

През 7 век:

Първата поява на сърбите в историята (или една от първите появи), описана от император Константин Порфирогенет е при император Хераклий (610-641): Порфирогенет пише: "Когато България се намираше под римска власт, умря князът на сърбите, който бе избягал при императора."

През 6 век:

1. На карта на света от 6 век от "Равенски космограф" е отбелязано името "bulgare" и следния текст: "В Тракия и Македония и Долна Мизия само българи живеят ...". Картата е съставена 100 години преди времето на Аспарух. За автор на тези думи, косомографа посочва Йорданес - готски историк от 6 в. ('Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant'. Ravennati Cosmographus, IV)

2. В хрониката от 6 в. на владиката Йоан от Никиу Мизия е наречена "провинция България". Там се казва, че роденият в Залдаба, днес Шумен, (българин) Виталиан (Биталиан) се е бил надигнал (516 г.) против император Анастасий. Срещу него Анастасий изпратил военачалника Кирил. Сражението станало между Шумен и Варна, след което Кирил се оттеглил във Варна и спрял там, а Виталиан останал в провинцията България. H. Zotenderg, Jean, eveque de Nikou, p. 378

Византийския летописец Теофан потвърждава: през 514 година Виталиан въстанал против имп. Анастасий и армията му се състояла от събирани в Мизия и Тракия българи (”ounnon kai Boulgaron”).

3. Ето какво разказва Теофан за 538 година: "В тази година се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други." Първо българите победили византийците, но последните получили подкрепление и на свой ред разбили българите. Връщайки се към Цариград обаче, византийците били посрещнати в Тракия от българска войска, която така разбила ромеите, та от тях оцелели една шепа хора. И Теофан, както и по-ранният хронист Малала използват термина РИГЕС за титлата на двамата български предводители Булг и Дронг, което е гръцката форма на тракийската благородническа титла РЕКС, РИХ. Тази титла е доказано ползвана от българските владетели Аспар-Рих, Теле-Рих, Кот-Раг и др.

През 5 век:

1. През 480 г. византийският император Зенон се принудил да се съюзи с българите, които живеели между Цариград и Адриатическото крайбрежие. Причината е, че Зенон бил притиснат от готите, водени от двама съюзни готски владетели с еднакво име - Теодорих. Българите нападнали единия Теодорих (Триаровият син), но той ги отблъснал и продължил към Цариград. Тези българи преди това ту били подчинени на Византия, ту отхвърляли нейната власт. Това описва Йоан Антиохийски.

2. "В тази година (5994 от Сътворението) (494 г.) (а според други учени годината 5994 у Теофан е 502 г.) и тъй наричаните българи в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек." - пише византийския хронист Теофан (Theophanes).

През 4 век:

1. На карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България) . Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.

2. Хронографът на Момзен (Анонимен римски хронограф) от 354 г. споменава за българите, които живеели в днешните ни земи.

3. Император Константин Велики (274-337)поради партизанските нападки на българите направил от Тракия особена тема (за защита на Цариград) – пише император Константин Порфирогенет.

4. В своя "Неделник" Софроний Врачански пише за времето на римския император Константин: "Втори бой направил цар Константин с Византия и като обладал България, взел Византия и пренесъл своята столица от Рим във Византия около 330 година подир Христа, и нарекъл Византия Константинопол на своето име."

5. Френските историци византолога Шарл Дюканж (1610–1688), Льо Киен и други започват списъка на архиепископите на България с Протоген Сердикийски (Софийски), който живял по времето на Константин Велики – 4 в.

6. Анастасий Библиотекар (ок.810 - 879/880) съобщава, че след разделянето на Римската империя през 364 г. при императорите Валентиниан I (321 - 375) и Валент (328 - 378) "българският народ връхлетял и заел всички страни по Дунав". Анастасий Библиотекар пояснява също така, че "БЪЛГАРИТЕ ОБЕДИНИЛИ СВОЕТО ОТЕЧЕСТВО, СЪГЛАСНО РОДСТВЕНОТО ИМ ПРАВО".

7. Мавро Орбини цитира сведения на Марк Аврелий Касиодор, че българите са се сражавали с римляните около 390 години.

------

"Павел Дякон, Готфрид Витербски, Алберт Кранц и Павел Емилий пишат, че "българите, които ЖИВЕЕЛИ ОКОЛО ДУНАВА, в 450 г. нападнали краля на лонго-бардите Агилмунд, убили го и разбили лонгобардите.

В приписка към хрониката на Манасий се казва, че по времето на император Анастасий (491-517) българите ЗАВЛАДЕЛИ земите около Видин и Охрид.

Този списък може да бъде продължен с още много факти, които убедително оформят следната картина: българите са един от основните воюващи, завладяващи, заселващи се, участващи в църковния живот на Балканите народи през IV-VII в.

/Йордан Табов - "Старите българи", С., 1998/"

------

Според Теофан, Стара България е опирала до Босфора. Според Йордан, "в Долна Мизия, Тракия или Македония само Българи живеят". През 499 г. в хрониката си Комес Марцелин пише, че при р. Цурта, днес Чорлу, българите разбиват военначалника Арист. Византийците панически бягат зад Босфора. Пълният контрол над Тракия на кого остава? Анастасий... построява дълга стена от Черно море до Силимврия на Мраморно "против нахлуванията на мизите или българите".

/ИЛИЯ ИЛИЕВ - "Византийското наследство и седемте славянски племена са измислици"/

И така: Аспарух е дошъл на юг от Дунава при по-старите българи тук, които са живеели в нашите земи много по-рано.

Другият въпрос е: откъде е дошъл Аспарух?

Eдин древен български документ: "Именник на българските владетели" - публикуван под името "Именник на българските ханове" (въпреки че в него не се говори за никакви ханове). Той изброява имената на петима владетели и черно на бяло пише следното: "Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото и досега." Става ясно, че владетелите преди Аспарух са резидирали оттатък Дунава - земите северно от Дунав, сиреч в Дакия от II век.

А на самият Аспарух името е записано в документа по два начина, един от които е ЕСПЕРЕРИХ - т.е. българският владетел Еспер (Аспар, Еспор) е носел тракийската благородническа титла РИХ. Сред даките е имало социално деление на две основни касти. Външните различия са били именно прическите - едните са поддържали косата си дълга, а другите са бръснели главите си.

Владенията на Кубратова Стара Велика България са се разпростирали от Дунав до Волга, но столицата е била в Дакия.

Има доказателства също, че Аспарух е дошъл отсам Дунава с не по-малко от 800 хиляди души, за да освободи българите от византийско робство. Някои от тези доказателства (каменна плоча с надпис от Плиска) бяха унищожени от руски учени. - проф. Крум Балтаджиев - "Фалшификации и манипулации на българската история".

Редактирано от Силвия СД

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

/ИЛИЯ ИЛИЕВ - "Византийското наследство и седемте славянски племена са измислици"/

:o

Значи славяните са нещо ката мит?

Не знам само от кои наши прадеди сме наследили робският ефект на ветропоказателя?

Преди 1944г. се изкарвахме едва ли не арийци наравно с Хитлер, после изведнъж станахме компактна маса от славяни с лек намек за прабългарите. ;)

Сега отново се устремихме към прабългаският си произход и изпратихме славяните в небитието...

Явно,че Беинса Дуно не е знаел това пишейки: Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско

:(

Редактирано от Ани

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...Първите сведения за славяните се явяват приблизително по времето, когато основното тракийско ядро, центърът на тракийската култура, населяващо днешните български земи, е покорено от римляните. Името траки изчезва и се появява ново име - славяни. И едното, и другото са сборни имена на сродни племена, всяко от които има свое име.

Има малка разлика само в границите на местообитанието. На запад траки и славяни имат една и съща граница. На юг също. На север славяните са до Балтийско море, а траките с неизвестна граница на разпространение. Само на изток местообитанието се губи някъде зад Черно море.

Кой знае как местообитанието на траки и славяни напълно съвпада поне по западната и южната му граници, а на изток и север се припокриват в рамките на известните граници.

Очевидно става дума за едни и същи племена. Просто се променя сборното им име. Изчезва името траки, явява се името славяни."

БЪЛГАРИ ЛИ СМЕ НИЕ, БЪЛГАРИТЕ?

Илия Джерекаров

----

"Но какви са тези славяни, които настоятелно биват вкарвани като наши предци? Думата е латинска, "склави" значи слуги, често роби. Така след VI в. в римските хроники са били наричани презрително остатъците от населението на разбития Хунски съюз северно от Панония и Дакия и около Прибалтика, които останали извън прикритието на българската конница. Те многократно са търсили наша закрила, разселвали са се в планинските нископродуктивни полета на днешните Санджак и Косово, в Албанските планини, Родопите, в Епир и Тесалия... Ако Екатерина Втора не беше си наумила да прави от Руската империя, населявана от 120 народности и племена, еднонационална православна славянска държава, за славяни днес нямаше да става дума ."

http://web.hit.bg/bgsviat/proizhod.html

Редактирано от Силвия СД

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз ида да подкрепя славянския род, комуто е дадено да възтържествува над всички негови врагове и неприятели, препятстващи му в пътя на неговото благородно знание, което той се стреми да постигне, и на неговото назначение, което му е отредено от Върховния Промисъл на Провидението. Времето е близо и при вратата на този свят. Истината ще възтържествува и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари лицето на тоя свят със сияние небесно. Ето деня на Истината, който ви е родил за Негова слава. Слушайте гласа Му, Той иде от горе, подигнете очите си и вижте това, което ви очаква; отворете ушите си и чуйте сладките песни, приятните химни, величествените антими, песни от ангелските ликове, които се приготовляват за този славен ден.

Чуйте, верността е първата стъпка при влизание в новия живот, тя е първото условие при тесните врата на приемание, тя е първият плод на Любовта, който има да поднесете пред Огнището на Отеческий олтар. Не остава време да се впускате с празни разправии за миналото, което няма да ви ползува, ако не вземете пример от неговите погрешки, да изправите настоящите. Вашето възраждане има голяма нужда от чисти добродетели, които липсват. Сега то е повърхностно и не коренно, временно и несъществено, което не може да принесе очакваните добри плодове. Този народ има въпиюща нужда да се ръководи и управлява от святи и Богуугодни начала, нужни за неговото успевание. Тия начала ги е определил отдавна още Бог, Който се грижи за подобрението на всички негови семейства: и тия начала са всадени във вашата душа. Във възраждането на народите умът и сърцето трябва да вървят успоредно, любовта и добродетелта взаимно, силата и разума наедно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тия условия всичко е изагубено за тях безвъзвратно. Затова е необходимо да се спрете и обмислите положението си, в което се намирате, за да избегнете общото разрушение, което виси вече над главите на всички ви.

Призвание към народа ми - български синове на семейството славянско

http://triangle.bg/books/calling.1998/all.html

Редактирано от xameleona

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Силве,

Благодаря за интересните постове. Очевидно си отделила доста време на този въпрос. Не ми стана ясно през 7,6,... век, за които говориш, какъв е бил броят на местното население?

Казваш

Има доказателства също, че Аспарух е дошъл отсам Дунава с не по-малко от 800 хиляди души, за да освободи българите от византийско робство. Някои от тези доказателства (каменна плоча с надпис от Плиска) бяха унищожени от руски учени. - проф. Крум Балтаджиев - "Фалшификации и манипулации на българската история".

Пише ли някъде в трудовете какъв е бил броят на българите, които Аспарух е освободил при идването си? Защото има две възможности - да са били повече в пъти от тези 800000 човека, с които Аспарух е дошъл или да са по-малко. И в давата случая излиза, че по тези земи са живеели няколко милиона души. Ако приемем, че тези данни са верни, как обясняваш очевидното ненарастване на българското население за повече от 1000 години? През 1878 г. турците се хвалят, че сред българското население има около 2 млн. мюсюлмани и са били една немалка част от населението. По данни от 1926 г. населението на България е около 5 млн. Интересно е как продължава статистиката (колкото и относителна и да е) 1946 г. - 7 млн. българи, 1975 г. - 8.7 млн.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мога да дам мнението си само като филолог...

За мен езикът е живо същество с много висока степен на сложност... Езиците на отделните общности образуват нещо като "езиково общество", където царят същите Божествени закони както в природата... Езиците на групите "общуват" помежду си - обменят си понятия, словоформи, имена, фрази, синтактични модели... Когато два или повече езика "живеят" в непосредствена близост столетия наред - особено когато те съжителстват в едно семейство и се говорят от билингвални рожби - също като физическите си носители се "женят" и постепенно се получават хибридни образувания - на фонетично, морфемно, лексикално и синтактично ниво. Така се развиват, обогатяват, приспособяват се към нуждите на хората - оцеляват онези езикови варианти, които са най-универсални и позволяват комуникация с разноезичните съседи-езици.

Нещо такова се е получило и с нашия език, и не само с него. Затова за мен той е "Гласът на Бог" - как обикновените хора от различни племена и култури са сплели с Любов своите умове, отказали са се от гордостта на родовата чистота, която поставя акцента на различията между тях...

Не два само - много различни езици и култури са се "прегръщали" и сплитали гените си на нашата земя... Чието ухо и сърце са отворени, ще чуе многоезичната музика и хармонията, която са постигнали с любовта и мира и съвместния си труд и творчество нашите пъстроцветни предци - българският език и култура.

Поклон пред всички тях - и славяни, и прабългари, и траки, и.... за всичко, което са втъкали в нашите български сърца и умове. Добър урок са ни дали - богатството не е в делението и различията, не в надпреварването кой е бил по-многоброен, по-силен или по-културен.... - а в мъдростта да се научим да живеем един до друг - различни и да се обичаме такива, нашите рожби да бъдат по-различни от нас...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Поклон пред всички тях - и славяни, и прабългари, и траки, и.... за всичко, което са втъкали в нашите български сърца и умове. Добър урок са ни дали - богатството не е в делението и различията, не в надпреварването кой е бил по-многоброен, по-силен или по-културен.... - а в мъдростта да се научим да живеем един до друг - различни и да се обичаме такива, нашите рожби да бъдат по-различни от нас...

:thumbsup2:

Това трябва да стане ясно и на историците. Историята не бива да внася разединение в един народ, а точно обратното, да го споява в едно цяло.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:thumbsup:

Част от езиковедите и българистите също все още залита в крайности, но като затворим очи за пан-славистичните и велико-българските и още други политически замърсявания в нашата наука, можем само да им благодарим за събраните материали - диалекти, фолклор, имена...; за професионалния анализ на различните езикови пластове и историята на развитие на нашия език и неговите диалекти и наречия. Ако просто се съберат в едно, без да се противопоставят, а напротив - да се СЪпоставят, ще имаме истинската история на нашия народ и език.

Убедена съм, че същото може да се направи и в останалите сфери на изследвания, свързани с археологията, архивите, музиката (!много важна сфера) и др.

Ето няколко примера :

Увод в историята на български език

Прабългарски и тракийски следи

Музикалната култура в средновековна България

Южните славяни и прабългарите...

Славяни, тюрки, индоиранци

и още много други...

Може би принос за информативността на нашия форум би било да съберем в тази тема възможно повече източници, съдържащи полезна факти, анализи, насоки, позиции...

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Цитат Донка]

Поклон пред всички тях - и славяни, и прабългари, и траки, и.... за всичко, което са втъкали в нашите български сърца и умове. Добър урок са ни дали - богатството не е в делението и различията, не в надпреварването кой е бил по-многоброен, по-силен или по-културен.... - а в мъдростта да се научим да живеем един до друг - различни и да се обичаме такива, нашите рожби да бъдат по-различни от нас...

Цитат Ани

Историята не бива да внася разединение в един народ, а точно обратното, да го споява в едно цяло.

Донка! Много благодаря за линки.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може би принос за информативността на нашия форум би било да съберем в тази тема възможно повече източници, съдържащи полезни факти, анализи, насоки, позиции...

Древно- българските държави

Семантика на етнонимът българи

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Образуване на българската народност, Димитър Ангелов

Ето някои интересни, но и спорни моменти от това, което прочетох.

За траките:

Траките не са могли обаче да се сплотят в единна народност, тъй като за това са липсвали два много съществени фактора: трайна и обща за всички тракийски племена държава и собствена писменост. При това положение траките стават лесна плячка на завоевателните удари на Римската империя и са били изложени на асимилационни процеси, които разрушават етническата им самобитност и устойчивост. Това се отнася особено до населението в градовете, което се поддава по-лесно на елинизация и рома-низация и загубва в значителна степен етническото си самосъзнание.

За славяните:

Втората етническа група, която се установява в днешните български земи, са многобройните славянски племена, заели Балканския полуостров през втората половина на VI и първата половина на VII в. Още от самото начало съотношението между „траки” и „славяни” се развива подчертано в полза на славянския елемент. Той е значително по-силен от тракийския в количествено отношение и едновременно с това е далеч по-хомогенен и етнически по-единен. Налице е една огромна маса от сродни помежду си славянски племена, които заемат плътно областите Мизия, Тракия, Македония и които в скоро време успяват да асимилират намиращото се там твърде разнородно в етническо отношение население (траки, илири, романизовани и елинизсвани жители, разни „варвари” и пр.). Славянският елемент излиза победител и поради това, че успява да наложи над завареното население (особено в селата) политическо господство, осъществявано чрез органите на военно-племенната славянска аристокрация. Към края на VII и началото на VIII в. славяните стават доминираща етническа сила, а траките изчезват окончателно с изключение на една малка част романизовани и елинизовани жители предимно в планинските краища на Балканския полуостров. Така приключва първата фаза на един асимилационен процес, подготвящ формирането на българската народност.

Тук думите:” по-силен от ... в количествено отношение и едновременно с това е далеч по-хомогенен и етнически по-единен.” са тревожни за мен, като гледам какви са тенденциите в съвременна България . Няма ли българската националност на свой ред да бъде сполетяна от тази на древните траки?

:hmmmmm:

За прабългарите:

Следващата етническа група, която се появява през втората половина на VII в. на Балканския полуостров, са прабългарите. За разлика от славянските племена, които идват тук като многобройна и компактна маса, установилите се на юг от Дунава прабългари начело с Аспарух и Кубер са били далеч по-малочислени. Известно е, че прабългарският етнос е бил изобщо силно раздробен в териториално отношение поради стекли се за него през VI и VII в. неблагоприятни политически и военни обстоятелства. Част от „Велика България” пада под ударите на хазарите, група прабългари се оттеглят на север по течението на Волга, друга група се намира в Панония под владичеството на аварите, трета група се оттегля начело с Аспарух в югозападна посока към устието на Дунава. Независимо от това разпокъсване на прабългарите те изиграват значителна роля в събитията на Балканския полуостров в края на VII в. и поставят заедно със славянските племена в Мизия основите на славянобългарската държава (681 г.).

Предполагам, че много хора, четящи това няма да се съгласят с думите на автора. Но статията все пак е интересна.

:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Образуване на българската народност, Димитър Ангелов

За славяните:

Втората етническа група, която се установява в днешните български земи, са многобройните колко са? не е ясно ,но са много славянски племена, заели Балканския полуостров през втората половина на VI и първата половина на VII в. Още от самото начало съотношението между „траки” и „славяни” тука кавичките са много точни понятията са измислени се развива подчертано в полза на славянския елемент от племена сега станаха "елемент"но няма нищо ние знаем какво иска да каже афтора. Той е значително по-силен от тракийския в количествено отношение не бяха ли "траките"повече и от индийците ,май го беше казал някакъв сзвременик на тия "траки"ама той се ОБЪРКАЛ и сега някакъв Г-н Ангелов го поправя и едновременно с това е далеч по-хомогенен и етнически по-единен. Налице е една огромна маса пак някакви огромни и велики и неясни количественни елементи ,сега станаха "маса" от сродни помежду си славянски племена, които заемат плътно областите Мизия, Тракия, Македония и които в скоро време успяват да асимилират намиращото се там твърде разнородно в етническо отношение население (траки, илири, романизовани и елинизсвани жители, разни „варвари” и пр.)хахаха смях в залата колко лесно ги оправи сичките тоя Ангелов. Славянският елемент излиза победител и поради това, че успява да наложи над завареното население (особено в селата) политическо господство,ей тука вече почвам да се тикосвам хехехе славяните се наложили политически по селата нещо като ТКЗС само ,че по древно осъществявано чрез органите на военно-племенната славянска аристокрация. значи славянската (селската)аристокрация имала органи които със сила налагали политическото си господство Към края на VII и началото на VIII в. славяните стават доминираща етническа сила,тва се е случило в някой болен мозък след "девети септември" за да се угоди на съветските историци да обяснят ,какво значи "историческа надстройка" а траките изчезват окончателно с изключение на една малка част романизовани и елинизовани жители предимно в планинските краища на Балканския полуостров. пак смях в залата ,тоя ангелов ,ако взима заплата или пари за тия писанки трбва някой орден все пак да му дадат Така приключва първата фаза на един асимилационен процес, подготвящ формирането на българската народност.Значи едно обобщение прабългари,траки,славяни все понятия въведени от историчари образуват БЪЛГАРСКИЯ етнос

Общо взето глупости на търкалета

тоя ангелов сигурно е на държавна издръжка и не е лошо да му се отнеме и да почне да се занимава с нещо по полезно отколкото да пише глупости и то по историята ни ,те и учебници пишат тия

Извинявай Ани-то

но не ги здржам такива и общо взето спрях да ги опонирам,по разни исторически форуми ,щото няма смисъл да се обясняваш с папагали!

В момента има много млади хора ,които търсят, ровят и анализират доста неща и излизат много интересни моменти от историята ни!

Пък тези измислени приказки ще отидат в "небитието" по лека лека и аз съм убеден в това!

Ето ти едно мнение на един и напорист българин и аз съм му фен(привърженик по добре май а )

Българите са автохонно население на Балканите и районите на северното черноморие. Това което съм казал е препредаване на научните изследвания на д-р Ганчо Ценов. Тук не става въпрос за шовинизъм и подобни емоции. Чел съм доста неща по историята ни и смятам че д-р Ценов има право. Той, както възрожденските историци , но на много високо научно ниво, подплатено с много - 5 млн. райхсмарки лични средства, с изключителни знания на древни езици и възможност като немски учен да влезе през трудна отваряеми врати , събира, класифицира и логически свързва историческите факти на древните автори , като в много от случаите сравнява едно историческо събитие през призмата на няколко източника. Затова е ненавиждан и обругаван от хора с власт непозволили му да преподава в Родината си.Даже ходатайстват да му се спре държавната заплата. Защото чужденецът - поръчител много добре знае че без финансиране няма наука. Да се поклоним пред съпругата му германка, която си отдава зестрата в полза на изследванията на съпругът си.

За фалшификациите и политическите поръчки може да се говори много, още от турското робство. Дори и в днешни дни най-откровенно се фалшифицира историята ни от достойните наследници на В. Златарски и компания в лицето на овластения титан на криминалните годежи в исторически светини, другаря Божидар Димитров ,с книжлето "12 мита в българската история" . Чета и ми идва да метна лаптопа нанякъде. Даже мислех да отворя тема но незнам дали си струва. Достойният ученик се разтапя от умиление :

......в края на 30-те години на XX век. Проф. В. Златарски извършва истински научен подвиг, като за 2-3 десетилетия издирва, превежда, анализира и синтезира цялата изворна информация за средновековното минало на България. Такъв обем работа в други страни се извършва или се е извършил от няколко институции с десетки сътрудници. За своите цялостни корпуси за историята на Румъния букурещките колеги на Златарски (Йорга и Братиану) са разполагали с екипи от по 40-50 висококвалифицирани сътрудници......

Разтапя се от ибрикчийство твърдейки че Аспарух ЗАВАРВА 7 славянски племена а дакия стояла с векове празна и славяните нямали нищо напротив да мръднат и на юг .

После твъди откровенно , базирайки се на исторически източник:

....Всъщност от византийска страна най-ясно какво става в 680-681 г. е казал един баш съвременник на събитията, архиепископът на град Апамея. На Вселенския събор в 681 г., състоял се след разгрома на византийската армия в Онгъла и подписването на мирния договор, архиепископът, критикувайки императора, му крещи: „Предупреждавах ли ви миналата година да не започваме война с България!"...

Ето как се фалшифицира историята , колега по форум и любопитство . А какво казва Ганчо Ценов за същото събитие:

Цитат от речта, произнесена на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор /Константинопол 09.08.681 година/ от презвитер Константин от гр. Апамея (Сирия): "Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, в провинция Втора Сирия . Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса . Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите, да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли." /37. стр. 69/.

Оказва се, че Константин Погонат не е воювал с Аспаруховата гола и боса орда в някакъв си блатист Онгъл, а воювал с България НЕ Е ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЖИЗНЕНО ПРОСТРАНСТВО(ЗЕМИ и ТЕРИТОРИИ) А ЗАРАДИ СЪВСЕМ ДРУГИ ПРИЧИНИ. Причините са СИМВОЛЪТ НА ВЯРАТА. Алфата и Омегата на Християнството тогава и днес.

Има и още ама ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Torero, преди да започнете диалог е редно да прочетете правилата за участие във форумите на Портала. Неуважението и липсата на толерантност не са препоръчителни. Не съм против импулсивните хора, напротив – интересно ми е да говоря с такива. Но все пак се научете свързано да си изразявате мисълта. А също така при цитатите е необходима известна коректност.

Иначе всеки има право да си каже мнението по въпроса. За това са и форумите. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Прабългарите и славяните са ни дали най-ценния ключ към бъдещето - съгласието, любовта и разбирането между различните култури... Върнете се назад в историята и пребройте кога и кои народи са успявали да го направят толкова мирно и успешно като тях. Те са заложили в гените ни миротворчеството и дарбата да намираме доброто в различния човек до себе си. Не е възможно да се получи спойката в културно и най-вече в езиково отношение, ако само едната култура е настроена за нея. Прабългарите често са представяни като войнствено племе, доста историци и политици се опитват да възкресят бойната им слава. Но за мен тя е била незначителното задължително за оцеляването им умение. Както земеделието и животновъдството за славяните.

Истинската ценност, която са донесли тук, на тази земя прабългарите, е била Мъдростта. Славянската култура и среда е изиграла ролята на Сърцето - Любовта...

И никак не е случайно, че Беинса Дуно е избрал да се въплъти като българин тук на тази земя и да сподели с хората светлината на Словото на нашия език - езикът, който се е родил от Мъдростта и Свободата на прабългарския род и Любовта и Добротата на славянския.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Torero, преди да започнете диалог е редно да прочетете правилата за участие във форумите на Портала. Неуважението и липсата на толерантност не са препоръчителни. Не съм против импулсивните хора, напротив – интересно ми е да говоря с такива. Но все пак се научете свързано да си изразявате мисълта. А също така при цитатите е необходима известна коректност.

Иначе всеки има право да си каже мнението по въпроса. За това са и форумите. :)

Ани,

извинявам ти се още веднъж,че не съм се изразил свързано,и не си ми разбрала"мисълта" ,аз исках да кажа просто с две думи ,че такива като тоя ангелов пишат фалшиви неща,с една дума ЛЪЖАТ!

Към нормални хора съм мого толерантен ,но към субнормалниТЕ не съм,

мисля ,че този наш "учьон" пише трудове и коментара е към негови проучвания ,а не към някой форумец пък цитата е коректен

може да го потърси всеки и да се увери в него:

Цитат от речта, произнесена на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор /Константинопол 09.08.681 година/ от презвитер Константин от гр. Апамея (Сирия):

"Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, в провинция Втора Сирия . Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса . Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите, да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли."

/37. стр. 69/.

Само си позволих ,уголемяването и подчертаването , щото някои хора не виждат или не им се иска да видят ,а това си е техен проблем!

Този ангелов сигурно не знае за шестия събор,и затова говори за славяно-български племенен съюз,пък и да покаже някакви документи или договори, където става въпрос за това ,че се формира НОВА(трако-славяно-прабългарска) държава на Балканите !

Щото от този съвременик (презвитер)на събитието става ясно ,че Източната Римска Империя воюва с БЪЛГАРИЯ ,а не с някакви номади и племена !!!

Донка каза:

Прабългарите често са представяни като войнствено племе, доста историци и политици се опитват да възкресят бойната им слава. Но за мен тя е била незначителното задължително за оцеляването им умение. Както земеделието и животновъдството за славяните.

Донка

в този цитат има "едни с две воли",можеш ли да познаеш кои са?

</SPAN>Пра(прото)Българи няма,това е изкуствено понятие,също няма и прагърци,прагерманци,прафранцузи,но сега се опитват да въведат праславяни,пратурци(пратюрки),но това са други неща!

Българите не са пришълци!(както искат да ни изкарат гърци и руснаци ),а си живеят от "памтивека"на едно и също място!

И Раковски правилно е казал: забравих сега ,ама ще го намеря!!!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Каво е било наистина отношението между тези две основни нации от които сме възникнали?

По какъв начин славяните са възприели върховенството на прабългарите?

Явно,че Аспарух и хановете след него са наложили политическата си воля над многото славянски племена. Затова и името на държавата ни е България.

От своя страно многочислените славяни са оставили своя генетичен и езиков отпечатък върху нас.

Защо в момента някои се мъчат да отрекат напълно славянската ни кръв? Нямам нищо против прабългарите. Обичам си ги и тях :) така както един човек обича и двамата си родителя, но не мога да приема тенденцията на антиславянското говорене напоследък. :(

Ани, първо, славяните не са нация, по простата причина, че те не са имали държавно устройство, а в международното право под нация се разбира съвкупността от гражданите на определена държава.

По този въпрос, който задаваш, има писано много, но това, което ти лансираш като идея, е, че Аспарух идва тук като завоевател. А то не е така, защото той точно тук се връща у дома.

Няма такова животно "славяни".

За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в политическа употреба през 1593 г., като дотогава slavi е, всъщност -sclavi - в превод от латински - роби и тази дума се използва във византийските извори.

Няма нито един роден или чужд извор, който да говори за покръстването на два народа - т. нар. славянски и български, а се говори само за българи и български народ( за повече подробности - "Колко народа покръства Борис" от Никола Църцаров). Няма византийски извор, в който при преговори да се сключва договор със "славяно-българска държава", а винаги се говори за българи и България. Също така няма нито един чужд или наш извор в който да се споменава за прабългари и ханове, а навсякаде се говори за българи и владетелят на българите.

Терминът склави от византийските извори се е използвал от църковниците-хронисти в смисъл на роби, "светлокоси роби", или "нечестивци", с който са наричали не-изповядващите официалната християнска вяра - арианите. Според възрожденеца Марин Дринов, както и д-р Ганчо Ценов, славяните са, всъщност, траки. На подобно мнение застава и изследователя Йордан Табов. Интересен факт е, че антропологическите черти на т. нар. славяни и траките е смайващо еднакъв. Изследователите са на мнение, че след покоряването им от Рим, траките започват да бъдат наричани и "склави", а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, но вече назовавани като "склави" (светлокоси роби) и "нечестивци" от църковниците-хронисти. Българската история от 866 г. когато се налага насилствено официалната верска доктрина на Византия (т. е. през 866 г. Борис провежда препокръстване) та чак до наши дни е била фалшифицирана от гръцките хронисти, българските и руски църковници, и чужди историци в по-ново време в услуга на панславизма.

Панславизмът тръгва с основната идея, че руските славяни трябва да завладеят първо Османската империя, после Европа и накрая целия свят, което се разбира от Азовския завет и "Начертанието" на Петър І Велики, както и "Начертанието" на Екатерина ІІ Велика.

Това е доктрина, възпрепятствала българската държавност, набивала комплекс за малоценност и донесла неизброими страдания и геноцид над българите. Нейни проявления са и до днес македонизмът, политиката на Гърция за гърцизиране на българите в Беломорието и Албания... От времето на Петър І Велики чак до края на ХХ век Русия глези и толерира Сърбия, Гърция, Влашко (Румъния) за сметка на България и води политика на купуване на българската интелигенция с цел славянофилията (русофилията) да бъде еталон в България. За разлика от България на Сърбия се отпускат милиони рубли само за да се стимулира сръбско национално освободително движение против Турция, а българският народ е принуден да заплати "Освобождението" си. Да, буквално да плати цената за свободата си - а тя е 10680250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато... Това е обнародвано в брой № 2 на Държавен вестник от 10. 01. 1884 г. с Указ № 1144 на княз Александър Йозеф фон Батенберг.

Цялата ни история е преиначена основно, но напоследък извират буквално все повече неоспорими исторически факти и оживяват истината за съществуването на българите много назад във времето и е наивно да се мисли, че българската държавност датира едва от годината 681. Както пише Илия Илиев - това е една измислица, поставена редом с една илюзия.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Каво е било наистина отношението между тези две основни нации от които сме възникнали?

По какъв начин славяните са възприели върховенството на прабългарите?

Явно,че Аспарух и хановете след него са наложили политическата си воля над многото славянски племена. Затова и името на държавата ни е България.

От своя страно многочислените славяни са оставили своя генетичен и езиков отпечатък върху нас.

Защо в момента някои се мъчат да отрекат напълно славянската ни кръв? Нямам нищо против прабългарите. Обичам си ги и тях :) така както един човек обича и двамата си родителя, но не мога да приема тенденцията на антиславянското говорене напоследък. :(

Ани, първо, славяните не са нация, по простата причина, че те не са имали държавно устройство, а в международното право под нация се разбира съвкупността от гражданите на определена държава.

По този въпрос, който задаваш, има писано много, но това, което ти лансираш като идея, е, че Аспарух идва тук като завоевател. А то не е така, защото той точно тук се връща у дома.

Сдравей, Силвия! :) Относно думата „нация“, приемам забележката ти и ти благодаря. Наистина съм допуснала грешка. Не съм професионалист в историята, а само любител. Затова и не се мъча да наложа или лансирам дадена идея в тази област. Пиша това което зная и чета с интерес другите мнения. Някои приемам напълно, други се опитвам да приема, а трети отхвърлям. Когато се отнася до различни духовни учения - питам вътрешното си Аз. Но когато проблемите опират до физическата реалност, която ни заобикаля, то в такъв случай чета какво е писано по въпроса от други хора и естественно пак питам себе си. :)

Като българка е нормално да се запитам - кои са моите корени. Каква кръв тече в нас, българите. Приемам, но донякъде твоето мнение:

Няма такова животно "славяни".

За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в политическа употреба през 1593 г., като дотогава slavi е, всъщност -sclavi - в превод от латински - роби и тази дума се използва във византийските извори.

Няма нито един роден или чужд извор, който да говори за покръстването на два народа - т. нар. славянски и български, а се говори само за българи и български народ( за повече подробности - "Колко народа покръства Борис" от Никола Църцаров). Няма византийски извор, в който при преговори да се сключва договор със "славяно-българска държава", а винаги се говори за българи и България. Също така няма нито един чужд или наш извор в който да се споменава за прабългари и ханове, а навсякаде се говори за българи и владетелят на българите.

Терминът склави от византийските извори се е използвал от църковниците-хронисти в смисъл на роби, "светлокоси роби", или "нечестивци", с който са наричали не-изповядващите официалната християнска вяра - арианите. Според възрожденеца Марин Дринов, както и д-р Ганчо Ценов, славяните са, всъщност, траки. На подобно мнение застава и изследователя Йордан Табов. Интересен факт е, че антропологическите черти на т. нар. славяни и траките е смайващо еднакъв. Изследователите са на мнение, че след покоряването им от Рим, траките започват да бъдат наричани и "склави", а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, но вече назовавани като "склави" (светлокоси роби) и "нечестивци" от църковниците-хронисти. Българската история от 866 г. когато се налага насилствено официалната верска доктрина на Византия (т. е. през 866 г. Борис провежда препокръстване) та чак до наши дни е била фалшифицирана от гръцките хронисти, българските и руски църковници, и чужди историци в по-ново време в услуга на панславизма.

Панславизмът тръгва с основната идея, че руските славяни трябва да завладеят първо Османската империя, после Европа и накрая целия свят, което се разбира от Азовския завет и "Начертанието" на Петър І Велики, както и "Начертанието" на Екатерина ІІ Велика.

Това е доктрина, възпрепятствала българската държавност, набивала комплекс за малоценност и донесла неизброими страдания и геноцид над българите. Нейни проявления са и до днес македонизмът, политиката на Гърция за гърцизиране на българите в Беломорието и Албания... От времето на Петър І Велики чак до края на ХХ век Русия глези и толерира Сърбия, Гърция, Влашко (Румъния) за сметка на България и води политика на купуване на българската интелигенция с цел славянофилията (русофилията) да бъде еталон в България. За разлика от България на Сърбия се отпускат милиони рубли само за да се стимулира сръбско национално освободително движение против Турция, а българският народ е принуден да заплати "Освобождението" си. Да, буквално да плати цената за свободата си - а тя е 10680250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато... Това е обнародвано в брой № 2 на Държавен вестник от 10. 01. 1884 г. с Указ № 1144 на княз Александър Йозеф фон Батенберг.

Цялата ни история е преиначена основно, но напоследък извират буквално все повече неоспорими исторически факти и оживяват истината за съществуването на българите много назад във времето и е наивно да се мисли, че българската държавност датира едва от годината 681. Както пише Илия Илиев - това е една измислица, поставена редом с една илюзия.

Запазвам си правото да помисля :hmmmmm: по-дълбоко по този въпрос и да прочета написаното от други специалисти. :smarty: Май трябва да мине доста време за да реша имало ли е славяни или не. Засега съм на позициите, че все пак такова животно има. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Слава" се нарича птицата вестоносец на Перун от славянската митология. Логично е да се предположи, че това име не е произлязло от латински. Думите слава, славен, славей, имената Слав, Славка и съдържащите "слав", както и самото име Славяни могат лесно да се свържат с този митологически персонаж. Както всъщност и думите слово, словени, словаки.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Българите не са пришълци!(както искат да ни изкарат гърци и руснаци ),а си живеят от "памтивека"на едно и също място!

Точно!

Славянските(българските) племена са се завърнали просто на старото си местонахождение.

Ние сме много древен народ.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×