Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Guest Fut

Сборник Ценни Мисли от Портала

Recommended Posts

Guest Fut

pht_master_bw029.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Целият свят може да ви обича, но тази любов няма да ви направи щастливи. Това, което ще ви направи щастливи, е любовта, която извира от вас. Това е любов, която е различна. Това не е любовта, която другите имат за вас. Любовта към всички е вашата половина. Другата половина може да бъде дърво, куче, облак. Вие сте едната половина. Другата половина е това, което възприемате. Вие винаги сте свободни да обичате." (Дон Мигел Руис)

Карта на мъдростта:

"Ако съдите хората, няма да имате време да ги обичате." (Майка Тереза)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_nat_078.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Ще ви разправя един случай из живота на учениците. Учителят казва на един от най-мързеливите си ученици: "Слушай, ти си гарга, от теб човек няма да стане. Излез от училището и не си губи времето!" Ученикът се замисля. В него се събужда една активна мисъл и казва: "Как, аз да съм гарга! Не, ще докажа на учителя си, че не съм гарга!" И той се стяга, казва на учителя си: "Ще ми дадете една година срок, през което време ще ви докажа, че аз не съм гарга. Досега бях гарга, но отсега нататък няма да бъда гарга." И наистина, той става един от отличните ученици. Думите на учителя създадоха в ученикиа един голям стимул. Как ще обясните това? - Събуждане става у него. Той е разсъждавал правилно. Учителят му казва: ако вървиш по този начин, както досега, от теб нищо няма да излезе! Това не значи, че ученика е гарга или неспособен, но той има да превъзмогне някои пречки в себе си, и ако не може да употреби за тази цел благата, които Бог е вложил в него, той ще стане една гарга, т.е. деятелността му ще остана слаба. Този ученик разбрал учителя си правилно и обърнал посоката на своя път. Тия думи на учителя се явяват като динамическа сила за ученика, и той изменя своя живот. Много пъти някое притиворечие в живота ви може да произведе една динамическа сила, която е в състояние да ви повдигне. Този ученик казва: не, аз ще докажа противното. И в скоро време го доказва. Тия думи са кисилини, които действат в живота. Тъй че, когато дойдат известни противоречия в живота ви, трябва да знаете, че те са една сила за вас. Те събуждат скритите сили, които са заложени в човешката душа. И вие ще проверите, че туй е вярно. Аз ви говоря верни неща, за един закон, който за мен е верен 101%. Не казвам, че този закон е верен за мен 100%, но даже 101. Това можете да го опитате и вие самите." (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"Трябва да простите на всички, които са ви наранили, дори когато умът ви оценява това, което са ви причинили, като непростимо. Виe ще им простите не, защото те са го заслужили, а защото не искате да страдате и да ви боли всеки път, когато си спомните за това. Няма значение какво са ви направили другите, вие ще им простите, защото не искате да се чувствате зле през цялото време. Прошката е необходима за вашето собствено ментално излекуване. Вие ще простите, защото чувствате състрадание към себе си. Прошката е акт на любов към самия себе си." (Дон Мигел Руис)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_master_bw010.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Дойде ли една Божествена идея в ума ви, трябва да бъдете готови да жертвате заради нея всичко. Дойде ли Божественото, за нас не съществува въпросът "да" или "не". Въпросът е решен вече. Значи, за Божественото човек трябва всякога да е готов да жертва живота си. Не казвам да го изгуби, но да го пожертва. Защото, пожертван ли е животът ви за една Божествена идея, той се усилва, става по-интензивен. И всички велики хора и герои както на миналото, така и днес, дължат своето геройство и величие на този принцип именно." (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"Доволният човек действа в истинска пълна свобода. Какво значение може да има за него надпреварата за почести? Каква привлекателност биха могли да имат суетнята и алчността? Чрез простота той притежава всичко. Той вижда светлината в "мрака", яснотата в мъглявото, бързината в "бавното", пълнотата в "празното". Готвачът, който създава едно ястие със собствените си ръце, има толкова достойнство в неговите очи, колкото и някой известен певец или висш служител. Той няма печалба за вземане, няма заплата за губене, няма овации, няма критика. Когато поглежда нагоре, не е със завист. Когато поглежда надолу, не е с високомерие. Мнозина го гледат, но никой не го вижда. Спокоен и отдръпнат, той е извън всяка опасност, дракон скрит сред хората." (Гъ Хун)

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_nat_148.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Работи сякаш ще живееш хиляда години, моли се сякаш ще умреш утре." (Бенжамин Франклин)

Карта на мъдростта:

"Аз мисля, че всичката причина за нещастията в света се дължи на това, че не се молите усърдно. Рядко съм срещал хора в света да се молят. Да се молиш, това е най-красивото състояние!" (Беинса Дуно)

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_nat_037.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Помнете: когато нивата е посята, дъждът е благословение. Защо днес вали дъжд? - Защото човек има големи недъзи, той е голям егоист. Лош ли е човек? - Не, той е добър, но само за себе си. Тогава, да бъдем добри. Към кого? - Ако е да сте добри към себе си, вие сте такива. Важно е да бъдете добри към Господа и за Него. Доброто се проявява в три направления: човек може да бъде добър към себе си, той може да бъде добър към ближния си, а най-идеалното е да бъде добър към Бога. Човек е изучил изкуството да бъде добър към себе си, също така - да бъде добър към ближния си, а сега трябва да изучи изкуството да бъде добър към Господа. Това е най-важното, което се изисква от нас." (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"За да живеете добре и да се разбирате помежду си, всеки ден, в продължение на една година, чертайте прави ъгли. Това е една геометрическа задача, която всеки трябва правилно да реши. Като чертаете правия ъгъл по сто пъти на ден, ще видите, че отношенията в семействата ви ще се подобрят. Иначе, без тези опити, отношенията ви ще се изменят толкова, колкото ще се изменят отношенията на богатия човек към Христа. Той каза на Христа: "Учителю благи!" Думите, които сега ви говоря, ще имат влияние върху мъжа и жената дотолкова, доколкото и Христовите думи имаха влияние върху богатия, на когото казваше: "Иди, продай все що имаш, раздай го на сиромасите и ела, та Ме последвай!" (Беинса Дуно)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pnt_gw_gate.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Само онзи човек може да направи добро както трябва, който е умен, добър и силен." (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"Природата има два метода, с които си служи. Когато тя действа със своите положителни сили, всякога произвежда в нас негативни състояния; когато пък действа със своите негативни сили, тя всякога произвежда в нас положителни състояния. Туй трябва да знаете. Едно негативно състояние у вас се дължи на положителните влияния от действията на природата. И обратното, когато природата действа в своите негативни сили, у човека се прозивеждат положителни състояния. Как ще примирите минуса с минуса и плюса с плюса? Човекът и природата могат ли да се примирят.? Когато природата работи, човекът ще възприема, той ще плаща. Когато природата стои негативна, тогава тя ще плаща. Човекът и природата ще си въздействат взаимообразно. Всякога, обаче, трябва да знаете, че когато дойде едно негативно състояние у вас, природата действа със своите положителни сили, които са разумни. Това ни най-малко не е признак, че вие сте извън законите на природата. Тъй че, когато не сте разположени, трябва да знаете факта, че природата действа върху вас със своите положителни сили. Това е за добро. И когато вие сте в най-добро разположение на духа си, трябва да знаете, че природата тогава работи със своите негативни сили. Трябва да знаете, че и в единия и в другия случай, това е за ваше добро." (Беинса Дуно)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_nat_114.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Който постъпва неправилно, мрази истината. Светският човек е доволен, отдавайки се на светски живот. Той няма желание да се промени, затова мисълта за един светец му е неудобна. Той може да бъде оприличен на човек, който е живял дълги години в тъмна стая. Влиза някой и запалва лампата. Внезапната сияние изглежда неестествено за този полуслепец." (Парамаханса Йогананда)

Карта на мъдростта:

"Всички страдания,всички противоречия произтичат от факта, че хората търсят Истината и Любовта отвън някъде. Първо ще ги намерите вътре в себе си и в хората, а после ще ги намерите и отвън." (Беинса Дуно)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

laotzu.jpg

Ценна мисъл за деня:

Великият Път протича навред,

наляво е той и надясно.

Десетките хиляди неща

благодарание на него съществуват.

Той всички тях подхранва,

без нещо да задържа.

Прави това, което трябва.

но възнаграждение не търси.

Облича и храни всички неща,

но не се опитва да им бъде господар.

Нищо в замяна не иска.

Може да се нарече Малък.

Десетките хиляди неща

го следват,

към него се възвръщат.

Но той не се опитва да им бъе господар.

Затова може да бъде наречен

Великия.

Тъй и Мъдрият може да стане велик,

ставайки малък. (Лао Дзъ)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_nat_073_bw.jpg

Ценна мисъл за деня:

Който се повдига на пръсти,

не може дълго да стои.

Който прави големи крачки,

не може дълго да върви.

Който се уповава само на своите очи недовижда.

Който се самопредставя, не блести.

Който се хвали, не се прославя.

Който напада, няма успех.

Който се гордее, не може да е старши.

Редактирано от Fut

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Fut

pht_nature228.jpg

Ценна мисъл за деня:

Когато водачите се стремят към знание, но не следват Пътя, всички, които вървят след тях, се объркват и се загубват. Защо твърдя това? Много знания се прилагат за правенето на лъкове, арбалети, стрели, но те безпокоят и нараняват птиците в небето. Много знания се използват за правенето на кукички, мрежи и други подобни средства, но те безпокоят и нараняват рибите във водата. Много знания се употребяват за създаването и разполагането на капани, примки и клопки, но те нараняват съществата на сушата. С усъвършенстването и разностранното развитие на познанието хората навсякъде по света биват безпокоени и наранявани. Тогава те се мъчат да схванат това, което не знаят, но не се опитват да схванат това, което вече знаят. Те заклеймяват неразбирането на другите, но не заклеймяват своето собствено неразбиране. От това произлиза още по-голяма объркване. Ако Слънцето и Луната загубят своята светлина, планините и реките се разделят със своята жизненост, а ако четерите сезона преустановят хода си, нито едно насекомо или животно няма да запази истинската си природа. Но точно в това състояние изпадат хората, обладани от стремеж към знание. Честността и простотата се пренебрегват, а безпокойството буди възхищение. Тихото действие без усилие е забравено и се чува шумна кавга. Такова е естеството на глада за познание. Шумът от него хвърля света в безредие. (Чуан Дзъ)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...Мене не може да ме засегне нито вашето верую, нито вашите безверия. Това е ваше право. Да отричате нещата, това е вече ваше разбиране. Да вярваш или да не вярваш, това не е един абсолютен закон. Вярваш в кого? – Вярваш в едно съзнание, което е по-високо от твоето. Ти вярваш в баща си, който е по-високо от тебе. Ти вярваш в твоя учител, който е по-високо от тебе. И твоят учител вярва в някого, който е по-високо от него. Питам: Тоз, последният, Когото наричаме Абсолютен, Той вярва ли в нещо? Вярата е закон на ограничение. Щом вярваш, това е потребно. 

Има едно вечно абсолютно, което е ограничено; има едно вечно абсолютно, което е неограничено. Ако седна да ви обяснявам какво нещо е абсолютното, вие ще забравите и това, което знаете. На какво основание ще го забравите? Ако ви дам една хапка от едно хубаво ядене, вие ще бъдете доволни от нея. Ако ви дам втора, трета, четвърта, пета, вие пак ще бъдете доволни, но ако ви заставя да вземете хиляда хапки от това хубаво ядене, вие ще забравите всичко. След като изядете хиляда хапки, вие ще изгубите съзнанието си и тогава всичката приятност на яденето ще изчезне. Затова е казал Соломон, че многото знание в света е товар. За всеки даден случай човек трябва да има толкова знание, колкото е потребно. Знанието е потребно, за да се постигнат известни цели, които човек има в живота си.

Сега, като ви говоря, аз ни най-малко нямам пред вид да ви заставя да изхвърлите вашите възгледи за живота или да не ги хвърлите. Възгледите, които имате сега, трябва да осмислят вашия живот. Каквито и да са възгледите ви, те трябва да осмислят живота ви. Не е важно как аз схващам практическия живот. Вие живеете в една къща, но имате една малка дупчица в нея, през която гледате външния свят. Ако направите на къщата си един голям прозорец, това ще бъде знанието, което ще придобиете. Светлината, която влиза през прозореца ви, ще ви даде повече просвета в ума ви, за да се съобразите с онзи живот, който съществува вън от вас. Не е въпросът да имате повече факти и данни, с които да се пълни животът ви. Казвате: Това е един факт, онова е един факт. Фактът е само констатиране.

Някой казва, че му казали една горчива истина. Истината никога не е горчива. Няма по-сладко нещо от Истината. Истината е крайният предел, крайната цел. Зад Истината не можеш да отидеш. Зад Истината е смъртта, зад Истината е страданието. Сега вие сте зад Истината. Казвате: Какво нещо е Истината? – Това, което носи знанието, щастието, силата, животът, богатството – това, което носи всичко в света, то е Истината. – Ами зад Истината какво има? – Зад Истината няма нищо...."

Учителя, из "Дерзайте",
Неделни Беседи, 28 октомври 1934 г., София

 

 

Редактирано от val68z

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×