Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Сборник Ценни Мисли от Портала


Guest Fut
 Share

Recommended Posts

Здравейте приятели отдавна събирам ценните мисли от портала и имах идея за тема в която може да се събират :)

Ще започна с днешната:

Ценна мисъл за деня:

Хората страдат от голяма скържавост, от безлюбие. А всичко има преизобилно. Всяка година преизобилно се изпраща от слънцето храна, но тази храна не е определена. Всички блага не са определени. И ние злоупотребяваме с благата, които Бог ни изпраща. Злоупотребяват богатите и сиромасите, учените и невежите, всички злоупотребяват. (Беинса Дуно)

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

Когато поток стигне до камъни по своя път, той не се бори да ги премести и не се бие с тях, и не мисли за тях. Той просто ги заобикаля. И докато заобикаля, пее. Водата отговаря на това, което е, с ненапрегнато действие.(Бенджамин Хоф)

Страховитите фантазии, които сме наследили, са ни привикнали да вярваме, че имаме нужда да сме предпазени от природата. По-добър живот чрез тежката промишленост и т.н. В действителност, както всеки би трявало да е в състояние да разбере до сега, природата има нужда да бъде предпазена от нас. Нейната мъдрост трябва да бъде призната, уважавана и разбирана от нас, а не само гледана чрез изкривените очила на нашите заблуди относно нея. Както предупреждава Артър Конан Дойл чрез героя си Шерлок Холмс: "Ако някой иска да обяснява Природата, неговите идеи трябва да са така широки, както Природата", и "Когато някой се опита да се издигне над Природата, той е обречен да падне под нея. (Бенджамин Хоф)

Мислейки върху човешките постъпки, аз винаги съм се старал не да се смея, да скърбя или да порицавам, а само да ги разбирам. (Спиноза)

Ще се стремите чрез концентриране да се справяте, да елиминирате, т.е. да отстранявате всички кармически недъзи от себе си. Когато човек изправи всичките си недъзи, неговата воля ще уякне. Затова именно са дадени тези недъзи. Те са силови линии дадени на човека за усилване на волята. Той трябва да постави всичко в себе си в хармония. Значи, концентрирането на ума е потребно за всички ви. Когато концентрирането е слабо, хората лесно заболяват, защото се плашат; когато пък концентрирането на ума е силно, страхът е изключен.(Беинса Дуно)

Когато наблюдавате природата, вие накрая ще забележите, че всичко в нея е създадено да успява - включително и това, което според някои може да бъде "лошо". Ако искате да научите принципите на успеха в естествения свят, нужно е да виждате нещата не като "добри" или "лоши", а такива, каквито са. Това не значи да се откажем от морала или от здравия разум, или нещо подобно. Това просто значи... (Бенджамин Хоф)

Ако трябва да концентрираме мистични учения за всекидневния живот до техните неделими основи, ще кажем: наблюдавай, направи извод и прилагай. Следете това, което е около вас, като оставите настрана, доколкото можете предишните концепции, които вие или другите може да сте имали за него. Най-добре го гледайте, като че ли го виждате за пръв път. Мислено го сведете до основните му елементи: "Вижте простотата в сложното", както е казал Лао Дзъ. Използвайте интуицията и логиката, за да разберете това, което виждате - съществената разлика между цялостния мислител и лявомозъчния технократ, който използва само лявото мозъчно полукълбо. Търсете връзките между едно нещо и друго - забелязвайте структури и отношения. Изучавайте естествените закони, които виждате да се проявяват в тях. После работете с тези закони, като прилагате възможно най-малко намеса и усилие, за да научите повече и да постигнете това, което е необходимо - не повече. (Бенджамин Хоф)

Природата има два метода, с които си служи. Когато тя действа със своите положителни сили, всякога произвежда в нас негативни състояния; когато пък действа със своите негативни сили, тя всякога произвежда в нас положителни състояния. Туй трябва да знаете. Едно негативно състояние у вас се дължи на положителните влияния от действията на природата. И обратното, когато природата действа в своите негативни сили, у човека се прозивеждат положителни състояния. Как ще примирите минуса с минуса и плюса с плюса? Човекът и природата могат ли да се примирят.? Когато природата работи, човекът ще възприема, той ще плаща. Когато природата стои негативна, тогава тя ще плаща. Човекът и природата ще си въздействат взаимообразно. Всякога, обаче, трябва да знаете, че когато дойде едно негативно състояние у вас, природата действа със своите положителни сили, които са разумни. Това ни най-малко не е признак, че вие сте извън законите на природата. Тъй че, когато не сте разположени, трябва да знаете факта, че природата действа върху вас със своите положителни сили. Това е за добро. И когато вие сте в най-добро разположение на духа си, трябва да знаете, че природата тогава работи със своите негативни сили. Трябва да знаете, че и в единия и в другия случай, това е за ваше добро. (Беинса Дуно)

"Опитайте се да си изясните, че вие сте един божи пътник, че сте тук само за кратко време и след това пътувате по-нататък, в един съвсем друг очарователен свят . Не ограничавайте своя кръгозор в един кратък живот и една малка земя. По-скоро си спомнете за необятността на Духа, който живее във вас." (Парамаханса Йогананда)
Link to comment
Share on other sites

"Ако искаш да се огледаш в морето, то трябва да е не само тихо, но и прозрачно. Същото нещо е и с човека. Когато той иска да разбира какво е неговото състояние, сърцето му непременно трябва да бъде тихо, а не развълнувано. Развълнуваното сърце препятства на своя човешкия дух да види своя образ. Щом не можем да се огледаме, ние губим посоката на своето движение. Когато човек се оглежда аз не разбирам само външния му образ, но и вътрешния, разумния образ." (Беинса Дуно)

Единственият наш приятел засега в света, това е Бог. Най-добрият помощник, на Когото всякога можем да разчитаме, това е Бог. Преди хиляди години още Той е поддържал всички велики хора: и пророците, и Христос, и мъчениците. Той поддържа всичките народи и досега. Навсякъде е Той. И ако ние не си създадем за Бога едно правилно понятие, да схванем дълбоко в съзнанието си тази велика Истина и да бъдем в постоянна връзка с Него, ние ще бъдем като една малка сламчица, безмилостно подхвърляна от вълните на морето." (Беинса Дуно)

Edited by Mdrya1953
Link to comment
Share on other sites

Ценна мисъл за деня:

Не казвайте “Утре ще медитирам по-дълго”. Изведнъж ще установите, че е отминала цяла година, без да сте осъществили своите добри намерения. Вместо това кажете: “Това може да чака и това може да почака, но моето търсене на Бога не може да чака.” (Парамаханса Йогананда

Link to comment
Share on other sites

"Не трябва само да се говори какво да се прави, но трябва да се работи. То е все едно да седите на стол и да си казвате: Аз трябва да бъда добър! — По този начин ти ще оголееш, но добър няма да станеш. Ти ще станеш добър, когато дадеш възможност на доброто в тебе да се прояви. Доброто е вътре в човека, отвън то не може да се прояви. Щом кажете, че трябва да направите нещо, веднага пристъпете към неговото реализиране."

/Беинса Дуно/

Link to comment
Share on other sites

"При новото разбиране на Живота, считайте, че всеки ден е Божествен и се радвайте на това. ... И най-лошото да ви се случи, радвайте се и не се обезсърчавайте. ... Някой път човек усеща недоволство, защото в него има свещени копнежи, а живее в една груба среда, която никак не отговаря на тях. Не да се безпокои, но да работи за повдигането на околните, чрез което сам ще се повдигне и ще изпълни мисията, с която е изпратен между тях.....Да създадеш в себе си воля и посред всички несгоди да ходиш спокойно и с мир, това е цяла философия."

Акордиране на човешката душа

Edited by Любо
Link to comment
Share on other sites

"За да се избави човечеството от днешните противоречия и страдания, трябва да дойде една нова мисъл. А тя гласи: Животът трябва да се схване като Единство, а всички същества - като клони и листа на Космичния организъм. Благоденствието на всеки клон и лист е в работата му за цялото дъвро." / Беинса Дуно/.

Link to comment
Share on other sites

Ценна мисъл за деня:

Притежаването на Знание, ако не е придружено от проява и изразяване в Действие, е като трупането на скъпоценни метали - безсмислено и глупаво нещо. Знанието, подобно на Богатството, е предназначено за Използване. Законът на използването е Универсален и този, който го нарушава, страда заради противопоставянето си на природните сили. (Из "Кибалион")

Link to comment
Share on other sites

Карта на мъдростта:

Когато се говори за реалност, трябва да знаете, че вън от любовта никаква реалност не съществува. Любовта е единствената реалност в света. Светлина без любов не е светлина, но сянка на светлината. Ето защо, когато се говори за светлината на ангелите, ние разбираме вътрешна светлина, която има за основа любовта. Обаче, когато се говори за любовта, разбираме прави мисли, прави чувства и прави постъпки. С други думи казано: любовта съдържа в себе си мисли с удължени линии, чувства с удължени и разширени линии и постъпки с линии, които имат дължина, широчина и височина. Следователно, ако мисълта не е удължена, не е права; ако чувството няма дължина и широчина, не е Божествено; ако постъпката не включва трите измерения, не е възвишена. Задача на всеки човек е да прилага любовта в живота си, като условие за преодоляване на всички мъчнотии, като стимул за повдигане и като сила за реализиране на всички желания. Без любов човек нищо не може да постигне. Любовта внася топлина в сърцето, светлина в ума и сила в тялото на човека и го прави мощен и велик. Човекът на любовта е разумен, добър, здрав и богат. (Беинса Дуно)
Link to comment
Share on other sites

"Кажи на Бога: “Позволи ми да узная Твоята воля”. Не се моли: “Искам да имам това или онова”, а имай доверие в истината, че Той знае от какво се нуждаеш. Ти сам ще узнаеш, че когато Той избира вместо теб, ти ще получиш много по-хубави неща. "/Парамаханса Йогананда/

Link to comment
Share on other sites

Ценна мисъл за деня:

Ако някой не ви се усмихва, бъдете любезни и го дарете с усмивка. Никой не се нуждае повече от усмивка, от този, който не може да се усмихва на другите. (Далай Лама)

Карта на мъдростта:

Ако съдите хората, няма да имате време да ги обичате. (Майка Тереза)

Link to comment
Share on other sites

"Молитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо. Сам Христос се молеше. Той имаше много знания, но всяка вечер се уединяваше на молитва и размишление. Ако Той имаше нужда да се моли, колко повече вие! Вие казвате: аз не трябва да се моля. Не, ще се молите поне колкото Христос! "/Беинса Дуно/

Link to comment
Share on other sites

Ценна мисъл за деня:

"За да си починете, трябва да се освободите от излишни и непотребни желания. Това е един психологически закон, който хората трябва правилно да разбират и прилагат." (Беинса Дуно)

Edited by Fut
Link to comment
Share on other sites

Карта на мъдростта

"Да страда човек, това е голяма привилегия. Природата гледа благосклонно към всички същества, които страдат. Тя не е благосклонна към онези, които не страдат. Радостите са само последствия на страданията. Те са плод на страданията. Човек, който не е страдал, не може да има този плод - радостта. Ние говорим обаче за разумните страдания, защото има и неразумни страдания. Разумните страдания в природата са една привилегия. Ако вие отидете в една кръчма да се напиете и някъде си пукнете главата, а след това страдате, туй не е разумно страдание. Но когато страдаш вътрешно, морално, за някаква идея, и в резултат на това изгубиш всичкото си богатство, общественото си положение, това вече е една привилегия за теб. И според закона, това страдание ще ти донесе радост." (Беинса Дуно)

Edited by Fut
Link to comment
Share on other sites

Ценна мисъл за деня:

"Великите духове винаги намират яростна опозиция сред посредствените. Посредствените не могат да разберат, когато човек не се придържа към безмислените предразсъдъци, а честно и смело използва своя интелект." (Алберт Айнщайн)

Карта на мъдростта:

"Когато преценяваме дали сме обичали, както трябва, и дали сме живели пълноценно, можем да видим начините, по които нашите сърдечни връзки и страхове са ни ограничавали и можем да видим много възможности сърцата ни да се отворят. Дали сме си позволили да обичаме хората наоколо си, семейството си, земята, на която живеем? И дали сме се научили също да се разделяме? Дали сме се научили да преминаваме през превратностите на живота с благосклонност, мъдрост и съчувствие? Дали сме се научили да прощаваме и да живеем чрез сърцето, а не като произнасяме оценки и присъди?" (Джек Корнфиилд)

Link to comment
Share on other sites

pnt_jw_mysticdream.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Хората са разместили нещата в живота си, вследствие на което и животът им е объркан. Те очакват на Бога, Той да ги направи добри. Що се отнася до успеха в живота им, те мислят, че това зависи от тях. Тъкмо обратното е вярно. Горко на онзи, който очаква добротата отвън. Добротата е в самия човек. От него се иска само да прояви своята доброта. Доброто е основа на живота. Без доброто човек не може да бъде интелигентен, не може да бъде и морален. Доброто е мярка на нещата. Доброто прави човека свободен в отношенията си с хората, а същевременно му дава разположение за работа. Да направиш едно добро, това не значи да притежаваш доброто. Защо? Защото днес можеш да направиш добро, а на другия ден – зло. Всъщност доброто е нещо неизменно. Който е поставил доброто за основа на своя живот, той не може да се мени: един ден да прави добро, а на другия ден – зло "(Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"Опитайте се да си изясните, че вие сте един божи пътник, че сте тук само за кратко време и след това пътувате по-нататък, в един съвсем друг очарователен свят . Не ограничавайте своя кръгозор в един кратък живот и една малка земя. По-скоро си спомнете за необятността на Духа, който живее във вас." (Парамаханса Йогананда)

Link to comment
Share on other sites

Ако подчиниш лъжата на Истината, ти си мощен човек.

Ако подчиниш злото на Доброто, ти си мощен човек.

Ако подчиниш неправдата на Правдата, ти си мощен човек.

Ако подчиниш глупостта на Мъдростта, ти си мощен човек.

Ако подчиниш омразата на Любовта, ти си мощен човек. (Беинса Дуно)

Link to comment
Share on other sites

pht_nat_056.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Някой казва: аз се помолих на Бога и Той ме послуша. Ти проверил ли си, колко пъти Господ те е послушал? Ако на 100 пъти, 10 пъти те слуша, а 90 пъти - не, мислиш ли, че си от много праведните? Ако Господ на 100 молитви, 99 пъти те послуша, а само един път направи изключение, не те послуша, тогава ти си човек. Истинското, действителното знание в света почива на един вътрешен опит; и всички теории в света почиват на един вътрешен опит." (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"Хората могат да отхвърлят молбите ни, да отказват да приемат посланията ни, да възразят на аргументите ни, да ни презират, но те са безпомощни срещу нашите молитви." (Дж. Сидлоу Бакстер)

Link to comment
Share on other sites

pht_nat_069.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Учителю, ние сме загрижени за вашето поведение. То изглежда много странно, като се има предвид, че сте в голяма беда. - О, така ли? - отговорил Учителя. Когато човек действа в хармония с Пътя на Небето, неговото учение не може да не бъде успешно. Когато той се откъсне от Пътя на Небето, неговото учение не може да не пропадне. Като поглеждам навътре и се изпитвам, виждам, че действам в хармония с Пътя на Небето. Аз притежавам принципите, чрез които да преодолея ужасното разделение, което виждам около себе си. Вие казвате, че съм в беда! Може и да има трудности за момента, но аз няма да загубя Добродетелта, която притежавам. Когато са покрити с лед и сняг, тогава виждаме силата на киприса и бора. Признателен съм за трудностите около мен, защото те ми дават възможността да разбера какъв щастливец съм. - Той се обърнал и засвирил с лютнята си. Първият ученик започнал да танцува. - Преди не разбирах колко високи и дълбоки са пътищата на небето и земята! - възкликнал вторият." (Кун Фудзъ)

Карта на мъдростта:

"Вие можете да бъдете толкова силни и мощни, че с любовта към себе си да трансформирате живота си от страх към любов, от страдание към щастие. Тогава просто като слънцето, вие ще излъчвате светлина и любов през цялото време, без условия. Когато обичате без условия, вие като човешко същество и като Бог се подреждате в една линия с Духа на Живота, който преминава през вас. Животът ви се превръща в израз на красотата на Духа. Животът не е нищо друго освен сън, и ако вие изградите живота си с любов, сънят ви става шедьовър на изкуството. "(Дон Мигел Руис)

Edited by Fut
Link to comment
Share on other sites

За да се даде на някого името мъдрец, той трябва да мине през такива тежки изпитания, каквито обикновеният човек не може да си въобрази. Искате ли и вие да придобиете светлина и знание, да станете мъдреци, трябва да напуснете лесния път. Вие искате да влезете в Небето, като място на забавления. Не, Небето не е място за забавления. Небето е място на щастливите хора, но щастието не е забавление. Щастието е нещо велико. То представя онзи истински живот, отдето може да се види смисълът на живота. (Беинса Дуно)

Link to comment
Share on other sites

pht_master_collage.jpg

Ценна мисъл за деня:

Непременно добро ли е "доброто"? Непременно лошо ли е "лошото"? Смята се за добре да си красив, но много хора, като са били красиви, са провалили своя живот и живота на други хора. Смята се за лошо да си непривлекателен, но поради това, че не са били привлекателни, мнозина за започнали да се интересуват от неща, по-важни от повърхностния вид, и са продължили, за да направят нещо особено от себе си - като в немалко случаи са ставали красиви. Смята се за добре да си здрав и силен, но мнозина енергични хора губят своето здраве и сила, като приемат това, което имат за даденост, без да знаят какво е да си стар и изчерпан, и заради това не се грижат за себе си, докато не стане прекалено късно. Смята се за лошо да бъдеш болен и слаб, но мнозина са реагирали на подобно обстоятелства, като са премисляли своя живот и са го променяли, и по този начин са изграждали своето здраве и сила до забележителна степен. Непривлекателността, болестта и слабостта могат да дадат много ценни уроци на тези, които желаят да се поучат от тях. (Бенджамин Хоф)

Карта на мъдростта:

Ако мисълта за Бога стои постоянно в ума ви, вие ще бъдете благословени. Каквото работите, все за Господа мислете. Ако в ума ти дойде мисълта, че си грешен, кажи: "Зная, че съм грешен, но и друго нещо зная: че има Един в света, Който ме обича. Щом Бог ме обича, аз ще изпълня Неговата Воля, ще Му служа, както трябва!" Ако ме питат защо обичам Бога и защо Му служа, ще отговоря: "Защото и Той ме обича". На Любовта се отговаря с Любов. А Любовта се изявява чрез служене и работа. Ако не Го обичаш, няма да Му служиш. Любовта работи. Следователно, който работи, той е в Любовта. Който не работи, той е онзи, когото любим. Бог работи отгоре, а ние - отдолу. (Беинса Дуно)

Edited by Fut
Link to comment
Share on other sites

Ценни мисли от Робин Шарма, излизали в Портала.

robin-sharma.jpg

Целият успех в живота, независимо дали е материален или духовен, тръгва от главата на раменете ти. Или, по-конкретно, от мислите, които вкарваш в ума си всяка секунда, всяка минута, всеки ден. Външния ти свят отразява състоянието на вътрешния ти свят. Като контролираш мислите и реакциите си към събитията в своя живот, започваш да контролираш съдбата си. (Робин Шарма)

През един обикновен ден в ума на обикновения човек преминават около 60 000 мисли. Но най-удивителното е, че деветдесет и пет процента от тези мисли са същите, които са си мислили и предния ден. Това е тиранията на занемарения ум. Хората, които си мислят едни и същи мисли всеки ден, предимно негативни, са развили лоши умствени навици. Вместо да се съсредоточат върху хубавите неща в живота си и да потърсят начин да ги направят още по-хубави, те остават пленници на миналото си. Някои се тревожат за провалили се връзки или за финансови проблени. Други се терзаят от спомени за недотам идеалното си детство. Трети се измъчват от още по-дребни неща - колко груба е била продавачката в магазина или колко злонамерено им се е сторило подхвърленото от някой колега. Хората, които използват ума си по този начин, позволяват на тревогата да им открадне жизнената сила. Те блокират огромния потенциал на ума си да прави чудеса и да внесе в живота им всичко, което искат емоционално, физически и дори духовно. Тези хора никога не разбират, че управлението на ума е най-важната част от управлението на живота. (Робин Шарма)

Ако се грижиш за ума си, ако го подхранваш и обработваш, също като богата градина той ще разцъфти и ще надмине очакванията ти. Но ако оставиш да израстнат бурени, никога няма да намериш трайно душевно спокойствие и дълбока вътрешна хармония. Добрият градинар бди над градината си като зорък страж и се грижи нищо да не я замърсява. Всеки ден без изключение повечето хора внасят толкова много токсични отпадъци в плодородната градина на ума си: тревоги и грижи, съжеление за миналото, размишление за бъдещето и страхове, които сами си измислят и които опустошават вътрешния им свят. Тревогата изцежда голяма част от силата на ума и рано или късно уврежда душата. Ето защо, за да живееш живота си по най-пълноценен начин, трябва винаги да бдиш пред вратата на твоята градина и да пускаш в нея само най-добрата информация. (Робин Шарма)

Хората, които стават при изгрев слънце, имат помежду си едно общо нещо. Всички те имат цел, която разпалва пламъка на вътрешния им потенциал. Те са обладани от приоритетите си, но не по нездрав и маниакален начин. Те вършат всичко с по-малко усилия и по-лесно. А поради ентусиазма и любовта си към онова, което правят в живота, такива хора живеят в настоящето. Вниманието им е изцяло и напълно посветено на задачата в момента. Затова няма загуба на енергия. Такива хора са най-енергичните и най-жизнените индивиди, които можеш да срещнеш. (Робин Шарма)

:D

Link to comment
Share on other sites

pht_meditate07.jpg

Ценна мисъл за деня:

"Правдата е велик вътрешен процес на разпределяне на всички божествени блага. Тя създава истинските отношения между човешките души. Дойде ли тя, ще се изяви онова истинско уважение, което трябва да имат човеците един към друг. Тогава няма да гледаме с презрение на никого, а ще бъдем свещени един за друг. Ето защо, за да постигнете съвършенство, като първо стъпало във вашия живот поставете Божествената Правда, чрез която се изявява Любовта към всички същества." (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта

"Молитвата не се заключава в палене на свещи и кандила, нито в поклони, но в участието, което взимаш в живота на своя ближен. Ако срещнеш гладен човек, нахрани го, ако срещнеш беден, окъсан човек, облечи го. По - добра молитва от тази няма." (Беинса Дуно)

Link to comment
Share on other sites

pht_nat_106.jpg

Ценна мисъл за деня:

"За да се справите със злото, вие трябва да поставите доброто като основа на вашия живот. Не е въпрос да бъдете добри, но да проявите доброто, което е вложено във вас. По естество човек е добър. Не гледайте на доброто като на нещо механическо, но като на качество, вложено от самата природа. За пример, златото е благороден метал. То се характеризира със свойството, че не се окислява. Това свойство на златото е вложено от самата природа и никаква сила не е в състояние да го измени. Значи и доброто в човека не се изменя. То е Божествено свойство, вложено от разумната природа. Съзнае ли това качество в себе си, човек може да каже, че е произлязал от Бога. Каже ли за себе си, че е лош, а същевременно поддържа идеята, че е излязъл от Бога, той не разсъждава правилно. Невъзможно е човек да е лош и да произлиза от Бога" (Беинса Дуно)

Карта на мъдростта:

"След като веднъж сте приели себе си, следваща стъпка е да приемете партньора си. Ако решите да бъдете с някого, не се опитвайте да го променяте. Той има това право, той има право да бъде свободен. Когато потиснете свободата на своя партньор, вие потискате самия себе си, защото трябва да бъдете там, за да видите какво прави или не прави вашия партньор. И ако вие обичате достатъчно себе си, никога няма да предадете личната си свобода Дайте най-доброто от себе си, защото вие сте този, който ще пожъне наградата. Ако можете да обичате партньора си такъв какъвто е, ако можете да отворите напълно сърцето си за него, ще постигнете рая посредством вашата любов." (Дон Мигел Руис)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...