Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Идеята за братство


 Share

Recommended Posts

Братство е, защото всички сме деца на всевишния (разбирай слънчевия логос)

 

За мен това е компенсаторна илюзия, но няма да споря.

Всеки е свободен да следва каквито концепции си избере.

Link to comment
Share on other sites

Пътят, по който съвременните хора искат да преобразят живота си и живота на съвременното общество е път крив. Това е един кърпеж, който нищо не ще допринесе. Каквото и да правят по този път хората, те ще достигнат само до един кърпеж. Каквито и идеали да се внесат между болни хора, ще имате все същия резултат - болните хора имат нужда отслугуване. И затова първата работа, която трябва да се направи е да станат хората здрави, за да нямат нужда да им се слугува, а във всеки да има готовност да служи на другите. Здрав човек наричам този, които може да служи на себе си и на другите доброволно, съзнателно и с любов. Тази идея, която е идея на самата природа, трябва да се подеме от всички разумни хора, да им бъде стимул и да работят за нейното осъществяване.

 

Така разбран животът, придобитите блага ще бъдат блага за всички. Всички ще работят и всички ще се ползват от благата. Това е пътят на свободата, по който хората ще могат да си помогнат по един разумен начин. Така те ще излязат из сферата на делничния и безцелен живот и ще станат съработници на Природата. И тогава ще се прояви вътрешната връзка, която съществува между хората и те ще могат да живеят без писани закони. Цялото човечество тогава ще представлява една грамадна свободна комуна, едно грамадно общочовешко семейство, член на Всемирната конфедерация на Космоса. Всички ще работят, всички ще се ползват еднакво.

 

Когато ние говорим за обичта и любовта - за нас това е връзката, която е нужна, за да се опознаят хората, за да могат да работят заедно. Щом двама души се обикнат, те трябва да разпределят труда и благата помежду си и да си помагат. Ако те не си помагат и не разпределят труда си, няма никаква любов помежду им. Любовта като дойде, тя ще разпредели труда и благата. Само на тази основа може да се съгради едно разумно и свободно общество.

 

Цялата философия на живота се състои в това, да знаеш да изпратиш по една хубава мисъл и благородно пожелание на своите събратя човеци ида бъдеш винаги готов да споделиш с тях всичко, каквото имаш. Така ще се създаде вътрешна връзка между всички хора. Ако не може да се направи тази вътрешна връзка, каквото ида постигнете, ще бъдете нещастни и ще страдате. Природата е определила нашето щастие и тази вътрешна връзка е пътят, по който можем да го реализираме. Защото щастието трябва да бъде достояние на всички. Човек не може да бъде щастлив, когато другите хора около него са нещастни. И затова Природата постоянно насочва нашия ум в тази насока - за да реализираме щастието на всички. Само по този път ще се облечем в живота на безсмъртието и ще имаме условия да реализираме всичките си копнежи. Това е великата истина, която се внася сега в света и която е пътят, по който човечеството ще се освободи от безизходното положение, в което се намира днес и ще заживее разумния живот на свободните човеци.

От Пътят към свободата

 

Съвременната бяла раса трябва да разреши този въпрос, трябва да реализира хармонията в обществения живот. Защото животът като единство е велика хармония и в него няма място за дисхармония. А днешният обществен строй е съграден на ронливата основа на дисхармонията. Докато животът е пълнота и изобилие, в днешната култура има хора, които нямат хляб.

 

Бялата раса трябва да разреши въпроса за хляба, който е основата на икономическата проблема. Храната на всеки човек трябва да бъде осигурена.

 

Социалната и икономическата криза е общочовешка и културна криза и за да избегнат по-големи усложнения, трябва да й се даде правилно разрешение - да има храна за всички и да няма човек изложен на глада и на лишенията. И заради храната по-голямата част от хората днес са изложени на изкушения, за да извършат някакви „престъпления" и след това да ги държат отговорни.

 

Богатите казват - нека работят. Но какво да работят? Религиозните казват - Бог ще промисли за тях. Да, но този Бог живее в нас и казва, че трябва да разрешим този въпрос на хляба, а ние Го чакаме да дойде от небето да го уреди. Той е дошъл отдавна в нас и понеже дава хляба за всички, иска да се даде на всички, а не да стои в хамбарите и да го хвърлят в морето.

 

Всичко е дадено от природата и трябва да се разпредели за всички. Това е пътят за излизане от съвременната криза, която задушава бялата раса. Не е въпрос за търпение. Ако е въпрос за търпение, всички трябва да търпим. Бог еднакво гледана бедни и богати, на силни и слаби.

 

Ние проповядваме един Бог, чиито отношения към всички същества са еднакви и благата Му са еднакви за всички.

 

Съвременните християни чакат Христос да дойде да реши въпроса. А ние защо сме дошли? Да не сме дошли да си играем на национализъм? Или сме дошли на земята да си уредим своите лични, дребнави работи?

 

Всеки трябва да гледа на другите като на братя, и благата, които има трябва да бъдат общи.

Сега ще кажат, че това не е съгласно със съвременния ред, със съвременния строй и със законите на държавата. Но какви са основите на държавата? Ако в една държава няма разумни закони и ако в нея за народа не се промисля, каква е тази държава?

 

Държавата ако не се грижи за народа, тя изгубва правото си на съществуване. Сега не искам да кажа, че вие сте виновни. Но въпросът е, че трябва да има импулс у всички хора да работят за повдигането на човечеството.

 

Не трябва да разделяме хората на верующи и безверници, а трябва да ги разделяме на хора, които мислят и хора, които не мислят. Ние искаме хора, които мислят и които имат сърце, които да считат нуждите на всички хора за свои. Може да не можем да помогнем, но трябва да дадем импулс в това направление.

 

В нашия век трябва да бъдат задоволени нуждите на всички хора, които живеят по лицето на земята. Животните са разрешили въпроса за храната, а хората които мислят, не могат да го решат. Днес в християнския свят хората умират от глад - и отгоре на това верующите казват, че такава била волята Божия. Това е престъпление, ужасно престъпление и богохулство, защото Христос проповядваше любов между хората, а любовта иска благата да бъдат за всички.

 

И първите християни живееха в свободни комуни, в братски общежития по завета на Христа.

В нашата епоха всички хора трябва да станат проводници и изразители на разумното в себе си; трябва да станат носители на великите общочовешки идеи, идеите на човещината, братството и взаимопомощта; идеите за общочовешкото опознаване. И тогава ще дойде Любовта, която ще свърже всичко в едно и всеки ще гледа на другите като братя - ще си влизат в положението.

 

И аз мисля, че ако във всички християни имаше тези светли мисли и желания, то светът би бил на друго положение. А ако чакаме Христос да дойде да ни уреди въпроса за храната и въобще нашия живот и отношения, ще се намерим пред една страшна война, която ще унищожи културата на бялата раса.

 

Крайно време е всички разумни хора да заработят за общото повдигане на човечеството. Това е идеалът - като се повдигне цялото човечество, като се пробуди свещеният трепет на братството, тогава народите, семействата и индивидите ще се повдигнат.

 

Това е новата религия в света - религията на общочовешкото братство. Новата религия трябва да внесе братството между всички народи, на които съзнанието се е пробудило. Не е въпрос за вяра в Бога - това е личен въпрос - а въпросът е, че братство трябва между хората.

От Общочовешкото братство

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Братство звучи малко фанатично в условията на съвременността, в която живеем. Но има отделни факти, събития, инициативи, които говорят именно за световното споделяне на ценности, за способността на хората да споделят блага помежду си, за всеобща грижа. Но в никакъв случай човек не може да си затвори очите за войните, за хилядите жертви на тероризма и кризи в икономиката  и ресурсите, за бедстващите, за онеправданите. До колко се чувстваме братя с всички тези хора, до колко се осъзнаваме като една човешка цивилзация, след като има визов режим и икономически облекчения само за държавите гиганти във финансовия свят. Разбирам, че това е може би много важна ценност за всички, които споделят учението на Дънов, но как да се абстрахира човек от милиардите, които живеят в крайна бедност и умират от всевъзможни болести дори и в 21 век. На фона на висшето общество, елита, знаменитостите и цялата бутафория на материалния свят как да си говорим за братство между народите сред цялата тази смърт и нещастие по планетата. Но чудеса има, има хора, които правят чудеса за други хора, които отдават живота си на каузата живот за всяко живо човешко същество. В този смисъл да има братство между народите, но за съжаление са единици тези, които действително споделят тези ценности. 

Link to comment
Share on other sites

Фанатикът убивайки неверниците също го прави в известен смисъл в името на идеята за братство. Той просто е научен да възприема друговерците като пречка за осъществяването на идеята за която се бори. В хората постоянно биват насаждани всякакви заблуди, а истината не им е толкова далечна - просто е непозната. Човешките вярвания винаги са били най-лесния начин хората да бъдат манипулирани и пак там следва да се преодолеят илюзиите. Братството е факт във висшите светове и то е отредено и за живота на Земята. Не е ли по-добре човешкото съзнание отрано да бъде подготвено за това, което е единствената възможност за в бъдеще.

Link to comment
Share on other sites

 Братството е факт във висшите светове и то е отредено и за живота на Земята. Не е ли по-добре човешкото съзнание отрано да бъде подготвено за това, което е единствената възможност за в бъдеще.

 

Ами не мога с пълна увереност да се съглася с това. Братството ми изглежда доста далечна перспектива за живота на земята, а все пак аз познавам само този живот. :))). Братството като йерархично общество  и изобщо разбирането на космоса като йерархия и светли светове ми изглежда някакси  прекалено далеч от земната действителност. Никой не знае какво ще бъде бъдещето на земята и човешката цивилизация, не знам дали чак до братство ще се стигне, но поне се надявам да има по-пълноценно и толерантно разпределение на ресурсите за живот навсякъде по света. И най-вече толерантност към всички раси, религии, езици и идентичност. Това би било доста голяма стъпка напред за нас.

Link to comment
Share on other sites

Да за сега е идея . Но съвсем реална и надявам се мнозина я чувстват и разбират . Аз обичам хората от моето семейство , братята , сестрите . Въпрос на време е , да мога да пренеса тази любов върху повече хора .Когато се владея , успявам . :)

Link to comment
Share on other sites

За вчувстване сме я вчуствали идеята за братство, но трябва да се знае, че темата е много по-голяма от самия форум и няма как да бъде разбрана, ако не се кажат някои неща в подкрепа на тази идея. Тук аз се чувствам в съзвучие с християнските ценности и не правя нищо повече от това да ги спазвам и прилагам към т.н. ближни хора.

Link to comment
Share on other sites

В Библията поне нещата са казани ясно: Обичай своя Бог с цялото си сърце, душа и ум; обичай ближния си така, както себе си. Това е най-важната и в същото време най-малко прилаганата заповед. Те са две де, но аз не ги разделям.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Има ли идея за сестринство и ако да - с какво се отличава тя от тази за братство? Или в случая братство означава и братство, и сестринство (според пола - бил той биологичен или социален :D ).

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...