Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Предсказания за България


Recommended Posts

"...-А в четвъртия ден, Господ създаде звездите - да красят твърдта небесна - и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният - и седем области от небето им повери."

"И вложи Творецът седем духа в седемте светила небесни, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел по един от седемте народа да го води."

"И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тия народи, та всеки народ имаше по два ангела; един да го води, а друг - да го пази."

"Слънцето разпери криле над Египед, Месечината над Междуречието, Вечерницата се спря над Гърция. Звездата на посланика покри с лъжи Иудеа, Звездата на Бранника- Рим, а звездата на Отшелника - Византия."

"А народите не се бяха родили още на Земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост."

"И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея."

"И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух".

"Духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановление Млечният път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог и Млечния Път да Властва над България."

"И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа - близнаци на Междуречието, изгоря Гърция, погина Иудеа, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.

... Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят и Византия навсякъде, а България като Огнена Птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде."

"Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият Пояс ще свети вечно - и Млечният Път ще бъде светъл саван на мъртвата вселена..."

(Из "За съдбата на народите"-956 г.)

бележка: По темата Предсказания за България. Книгата се казва "Вечен календар", за автора и годината на издаване не съм сигурен, защото книгата е стара и скъсана. Майка ми казва, че това е книга написана от хората, от народните мъдрости и предания, пресъсдадени в тази книга. Знам че темата "Предсказания за България" е цитирана от автора Петър Осоговец - богомилски жрец от книгата "Съдбата на народите"от 956 година, за която не пише подробни данни.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest valentinus

"...-А в четвъртия ден, Господ създаде звездите - да красят твърдта небесна - и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният - и седем области от небето им повери."

"И вложи Творецът седем духа в седемте светила небесни, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел по един от седемте народа да го води."

"И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тия народи, та всеки народ имаше по два ангела; един да го води, а друг - да го пази."

"Слънцето разпери криле над Египед, Месечината над Междуречието, Вечерницата се спря над Гърция. Звездата на посланика покри с лъжи Иудеа, Звездата на Бранника- Рим, а звездата на Отшелника - Византия."

"А народите не се бяха родили още на Земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост."

"И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея."

"И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух".

"Духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановление Млечният път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог и Млечния Път да Властва над България."

"И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа - близнаци на Междуречието, изгоря Гърция, погина Иудеа, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.

... Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят и Византия навсякъде, а България като Огнена Птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде."

"Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият Пояс ще свети вечно - и Млечният Път ще бъде светъл саван на мъртвата вселена..."

(Из "За съдбата на народите"-956 г.)

бележка: По темата Предсказания за България. Книгата се казва "Вечен календар", за автора и годината на издаване не съм сигурен, защото книгата е стара и скъсана. Майка ми казва, че това е книга написана от хората, от народните мъдрости и предания, пресъсдадени в тази книга. Знам че темата "Предсказания за България" е цитирана от автора Петър Осоговец - богомилски жрец от книгата "Съдбата на народите"от 956 година, за която не пише подробни данни.

http://www.youtube.com/watch?v=BNfINyYFTPw...feature=related

така да бъде.

Амин

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest hrisko_89

Ние сме велика страна ,велик народ !Обичам майка България !Искам да я видя в блясък !Искам никога да не я предам! :wub:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 7 months later...

Да живее България и народа български.

Здравей, hammer! :) Предполагам, че това е твоето предсказание / пожелание / за България. Мога да добавя само: „Да бъде!“ :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest hrisko_89

Славка Севрюкова за България и света

Светлина пред България предрича феноменката.

България има особено геополитическо разположение и както е добре известно от историята, трудно се живее в такъв регион. Но според Слава това е много полезно за каляване на душите.

През 1990 г. Слава казва, че не по-рано от 2000 г. ще дойде цар Симеон 2, но няма да е цар. “Ще опита нещичко да стори, но няма да успее. Преди това синът му принц Кирил ще се установи в страната като съветник”. Събитията в политиката от последните години доказват, че и това пророчество се сбъдва.

Прорицателката изповядва: “Племето ни не ще погине в изпитанията. Знайте, онези, които останат в България и които ще дойдат после, все ще се назовават българи. От племето ни ще излязат умни същества. Но държавата ни ще се срине!”

Това предрича Слава Севрюкова още преди 1990 година. “Ще се изредят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат. Напротив ­ ще я крадат”. “И ще дойде жена, която ще оправи нещата. Това ще стане към 2017- ­2018 година. България ще се оправи едва тогава”.

Помнете - ­ силната вяра и любовта могат да променят дори съдбата!

Знанието носи болка. Мъдра е съдбата ­ оттласква ни от бряг на бряг,

заглаждайки като речни камъни режещите ръбове на нашите несъвършенства.

Щастието и нещастието изграждат пътя. Мъдростта е крайната цел. Доброта и любов я осветяват. Празник е деня, в който сме добри!

Насилието е силата на слабите.

Власт и облага, блясък и слава. Само който не се e докосвал до тях, е наистина чист. Но двойно по-чист е този, който се е докосвал до тях, но не се е омърсил.

Много партии ще управляват България, но все ще я крадат. Жена ще оправи страната, но чак през 2018 година.

Помнете! Ще удивим човечеството! Големи умове ще излязат от нашето племе. Със световен принос в много области нa човешкото знание ­ наука, философия, изкуство. Тогава страната ни ще е повече от Швейцария. Българското племе никога не ще бъде заличено от лицето на земята. Други народи ще изчезнат, ние ­ не. Никога! Родината ни ще се превърне в райска градина. Тези, които я напускат, един ден горчиво ще съжаляват.

Човешкият род няма да бъде изтрит от лицето на земята. Виждам унищожения. Неузнаваеми промени. Обновеното човечество ще се лиши от една нелепа и страшна своя съставка ­ озвереността. Хармонията ще се възстанови след бедствията.

Колкото повече се затопля климатът, толкова по-изстудяват човешките

отношения. Не човечеството е в опасност, а людете, изгубили човечност.

Автор: Полина Найденова

http://www.factor-vt.com/news-232.html

Edited by hrisko_89
Link to comment
Share on other sites

Guest hrisko_89

Пророчества на Ванга за България

България е благословена страна. Не случайно силите ме изпратиха тук.

Българското писмо е едно от най-старите на земята.

Българите ще станат духовни водачи на човечеството, защото са съхранили качества, които другите народи нямат. Ние сме много стар народ и това един ден ще разберат всички.

Нужен ни е един Бог, един владетел и единен български народ.

Сини, червени, зелени – ако се обединят, страната си веднъж завинаги ще се оправи.

Гордейте се, че сте българи. Не отстъпвайте от род и родина. Не се продавайте на Америка за пари!

Ще се отвори земята и ще се разбере кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали държава са оставили и бел град.

Македония е българска земя. Тя не е държава, а част от българската територия.

Деца, в България ке стане добре... Ке се живее добре.

Не се карайте – всички сте Божии чеда. България ще се оправи – чакат я добри дни.

Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде уважавана и тачена от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, Самочувствието на хората ще порасне.

Българите са силни – вижте за какво се пее в песните ни и ще разберете как предците ни са живели. Тачете празниците – те са средство за оцеляване.

Всеки народ си има звезда, която го зарежда със светлинна енергия. Но има и изключения. Някои народи нямат звезда, а планета.... Един ден тези народи няма да могат да оцелеят. В необикновената за тях атмосфера ще се задушат...

... народ, който има планета вместо звезда, ще угасне както свещ при силен вятър.

България има не само една звезда, а цяло съзвездие.

http://www.spiralata.net/bb/viewtopic.php?...d8b258f1ede7771

Edited by hrisko_89
Link to comment
Share on other sites

Guest hrisko_89

" През 1983г. един южнокореец, натурализиран американски гражданин, писа, че най - могъщата страна в XXІІ век ще е България. Името му е Нам Чжун Пайк. Няма грешка, става дума за знаменития видеогуру, основоположника на видеоарта, един от теоретиците на прехода от " века на аргунавтиката" към " епохата на психонавтиката". В своето есе " От коня до Христо", публикувано в сборника " Изкуство и видео" ( 1983г), той писа : " Най - съвършената комуникационна система е ПСИ, т.е. неизползваната в пълен обем психическа мощ на човека. Ако дадена страна успее да овладее напълно ПСИ - силата и съумее да я контролира, тя ще стане най - могъщата в света. Нека си припомним, че Англия бе първата страна, която започна да усвоява въглищната енергия, а Съединените щати - атомната сила.

А коя ще бъде поредната велика сила на XXІІ век ? Естествено ...България, защото според различни научни и парапсихологични проучвания разполага с най - значителен потенциал за развитие на ПСИ ...Тогава нашият приятел Христо Явашев, единственият световноизвестен българин в областта на изкуството, ще бъде почитан като Леонардо да Винчи и Джордж Уошингтън взети заедно."

Откъс от книгата " Магията, Вечната ...", Лиляна Серафимова

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

България е едновременно во черво адово и рая на земята - зависи кой как живее. Най-голямото изпитание са грубите отношения на хората един към друг.

И авторът е ...?

Link to comment
Share on other sites

Българите имат бъдеще като народ, затова трябва да станат търпеливи и да премахнат подозрението. Българите не са толкова добри, но в тях има условия за добър живот, а дето има условие за живот, Бог е там. От българите ще излезе нещо, а не от България, защото тя е ретортата*, в която стават опитите, и като такава, ще изпълни ролята си. Съдържанието, което е в ретортата – българският народ, – е и творческа сила. Когато българите отиват да живеят между американци и други народи, те са учтиви, любезни, но щом се върнат в България, стават груби, недоволни от всичко. Това недоволство се дължи на малкото земя, с която разполагат. Българинът има творчески дух и затова му е тясно. Дайте работа, широк замах на българина, той ще работи.

Беинса Дуно

Учител и Господ Беседа, държана на 15 юни 1919 г.

Реторта* – стъкленица, колба

Edited by Све
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Guest hrisko_89

Някакъв полуграмотен перуански ясновидец е предрекъл през 80 - те години на миналия век, изключително щастливо бъдеще за българския народ и важна роля при духовното развитие на човечеството, той е познавал историята на България в детайли. Казал е, че за да дойде това бъдеще българите трябва да намерят своя граал и е попитал дали го търсим ...,... дано го намерим ...

Edited by hrisko_89
Link to comment
Share on other sites

Някакъв полуграмотен перуански ясновидец е предрекъл през 80 - те години на миналия век, изключително щастливо бъдеще за българския народ и важна роля при духовното развитие на човечеството, той е познавал историята на България в детайли. Казал е, че за да дойде това бъдеще българите трябва да намерят своя граал и е попитал дали го търсим ...,... дано го намерим ...

Хриско, може ли по-конкретни данни? Кой е този "полуграмотен перуански ясновидец"? И къде си прочел за него. :)

Link to comment
Share on other sites

Guest hrisko_89

През 1988г. българската журналистка Лиляна Серафимова получава писмо от САЩ. Подписано е от някоя си непозната за нея мисис Долорес Никълсън. Тя била заинтригувана от статия на Серафимова в списание " Нейшънъл инкуайрър". Въпросната г-жа Никълсън е казала в писмото си до нашенката, че американският медиум Бил Тенту е влязъл в контакт с духа на Джон Ленън, който му е говорил за Бялото братство в отвъдния свят. Това твърдение е породило у американката интерес към Дънов и България. И от някъде тази жена ( не казва от къде) е научила за въпросния перуански ясновидец и отношението му към България.И съответно е написала писмо до Серафимова, така твърди тази журналистка в книгата си " Магията, вечната ..."

Edited by hrisko_89
Link to comment
Share on other sites

Guest hrisko_89

" Уповавам се също и на Димитар Захариев,който също казва че съвсем скоро 2009-2010 година страната ни коренно ще се подобри,минималната заплата в България ще е около 1000 евро,пенсиите също много ще се вдигнат и хората ще си върнат нормалното изражение по лицата. "

Веселине, може Захариев да е объркал и да е имал предвид 20092010 година. :D:D:lol: Просто може да е казал цифрите по отделно, за по - лесно. :D

Edited by hrisko_89
Link to comment
Share on other sites

Guest hrisko_89

Вярвам, че огромната част от българите работят достатъчно добре, за да получават повече пари. Просто една малка групичка хора така е направила нещата и така ги прави, че да нема пари. В смисъл да нема за народа, не за нея. :D Голям недостатък е това овче търпение на българския народ и тази липса на твърдост ... Ехх, кога ще се отървем от тях ...кога, Боже ...Като виждаш, че дори да си скъсваш четирибуквието от работа, пак ще получиш толкова пари, това действа обезсърчително и твърде възможно е да започнеш да не си даваш много зор в работата ...Ако се плаща според качеството на труда, няма да е така, ще има стимул и качеството на труд няма да се понижава. Там където се понижава, се понижава заради постоянността на получаваните пари, които не са в зависимост/ съответствие от вложения труд.

Ако даваните пари съответстваха на вложения труд, със сигурност щеше да има повишаване на качеството на труда, а не обратното, както сигурно се случва. Но има хора,които не могат да си позволят да не си дават зор, просто защото ще ги изритат от работа, и не се знае дали ще си намерят нова работа и ако намерят дали няма да им плащат още по - зле. Тези хора си бачкат за европейски заплати, а получават танганайски.

Edited by hrisko_89
Link to comment
Share on other sites

Някакъв полуграмотен перуански ясновидец е предрекъл през 80 - те години на миналия век, изключително щастливо бъдеще за българския народ и важна роля при духовното развитие на човечеството, той е познавал историята на България в детайли. Казал е, че за да дойде това бъдеще българите трябва да намерят своя граал и е попитал дали го търсим ...,... дано го намерим ...

Хриско, може ли по-конкретни данни? Кой е този "полуграмотен перуански ясновидец"? И къде си прочел за него. :)

Ето нещо, което открих по темата: http://bggraal.free.bg/

Link to comment
Share on other sites

Guest Деян

През 1988г. българската журналистка Лиляна Серафимова получава писмо от САЩ. Подписано е от някоя си непозната за нея мисис Долорес Никълсън. Тя била заинтригувана от статия на Серафимова в списание " Нейшънъл инкуайрър". Въпросната г-жа Никълсън е казала в писмото си до нашенката, че американският медиум Бил Тенту е влязъл в контакт с духа на Джон Ленън, който му е говорил за Бялото братство в отвъдния свят. Това твърдение е породило у американката интерес към Дънов и България. И от някъде тази жена ( не казва от къде) е научила за въпросния перуански ясновидец и отношението му към България.И съответно е написала писмо до Серафимова, така твърди тази журналистка в книгата си " Магията, вечната ..."

Добре, хайде и тук да изгладим някои недоразумения. : ))

Хриско, откъде извади тази информация? Понеже аз съм чел книгата "Магията, вечната..." (1993) с автор Лиляна Серафимова и там пише следното: млад американски медиум на име Бил Тенту прави сеанси през 1983 г. и казал, че се свързал с Джон Ленън. Последният му казал, че (цитирам): "е включен в изпълнението на велик план, който има за цел да информира човечеството за живота след смъртта и за съществуващия паралелен свят. Този план се осъществявал от дружество, наречено "Бяло братство", в което членували духовете на знаменити личности, напреднали в своята еволюция." Джон Ленън казал следното: "Хората ще ме чуят отново, макар да съм мъртъв. Имам намерение да се материализирам на телевизионния екран. Убеден съм, че ще го осъществя" (стр. 61). Е, още чакаме. : ))

Така че в своята книга, тази жена не казва нищо за връзка между духът на Джон Ленън и Българското Бяло братство, но ако такава има, още по-добре - не за Бялото братство, а за Ленън. : ))

Link to comment
Share on other sites

Guest Деян

Хахахах, вярно! Не съм го запомнил този случай!

Браво Хриско! Вярна информация пускаш!

Link to comment
Share on other sites

Guest hrisko_89

Това го измъкнах от този сайт :

Слава Севрюкова: „Ще изтекат черните времена - споделя тя пред Милена Нейкова. - В България нещата ще се променят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат.

Като прогонени от подивели ветрове, ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Затова ви казвам: гласувайте, кой как желае, но гласувайте! Отреденото ще стане, ала всеки трябва да поеме и лична отговорност, за да извърши България своята нелека мисия!"

Из „Зеница към Вселената. Свръхфеноменът Слава Севрюкова”

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Христо

Хахахах, вярно! Не съм го запомнил този случай!

Браво Хриско! Вярна информация пускаш!

Хриско, не би си позволил да представи своя измислица за чуждо творение.;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...