Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Евангелие от Юда


Guest valentinus
 Share

Recommended Posts

Guest valentinus

Христос наредил на Юда да го предаде (интернет издание на вестник Стандарт)

Ето линк към пълния текст на английски: Евангелие от Юда (из National geographic online)

Ето няколко интересни цитати от въпросното Евангелие на Юда:

[34] The disciples said to [him], "Master, why are you laughing at [our] prayer of thanksgiving? We have done what is right." He answered and said to them, "I am not laughing at you. <You> are not doing this because of your own will but because it is through this that your god [will be] praised."

[34] Учениците Му казаха: "Учителю, защо се смееш на благодарствената ни молитва? Ние направихме това, което е правилно." Той им отговори и рече: "Не ви се смея. Вие не правите това от своята собствена воля, а защото чрез това вашият Бог ще бъде омилостивен."

Много показателен пример за свободната воля и за сляпото изпълняване на ритуали и служене на Бога.

[34] Your god who is within you...

[34] Вашият Бог, който е вътре във вас...

Изрично указание, че Бог е вътре в човека - не се среща в канонизираната религиозна литература.

[48] Adamas was in the first luminous cloud that no angel has ever seen among all those called "God".

[48] Адам беше в първия светещ облак, който никой ангел всред онези, наричани "Бог", не беше виждал.

Oткрито твърдение за факта, че под "Бог" в миналото се е назовавала не само Светата Троица, но и съвкупността от всички Висши Йерархии, или в случая, ако това касае еврейския народ - не само Йехова, но и служещите му ангели.

[53] This is why God ordered Michael to give the spirits of people to them as a loan, so that they might offer service, but the Great One ordered Gabriel to grant spirits to the great generation with no ruler over it — that is, the spirit and the soul.

[53] Ето защо Бог нареди на Михаил да даде на хората техните духове, за да могат да служат, но Великият нареди на Габриел да дари духове на великото поколение и да няма над него господар - това са духа и душата.

Ясно разграничаване между душата и духа на човека, и потвърждение за погрешността на църковната догма за отхвърляне на духа от човека.

[54] But God caused knowledge to be [given] to Adam and those with him, so that the kings of chaos and the underworld might not lord it over them.

[54] Но Бог причини това на Адам и на онези с него да бъде дадено познание, така че царете на хаоса и подземния свят да не могат да го завладеят за себе си.

За пръв път виждам в религиозен документ Грехопадението да бъде приписано на Божията Воля, а не като грях на човека, и намесата на Луцифер да бъде представена като част от Божествения план.

[56] For you will sacrifice the man that clothes me

[56] Защото ще пожертваш човека, в когото съм облечен

Както А.В. правилно отбеляза, това е силен намек за тялото на Исус като обвивка на Христовото Същество.

_________________

Link to comment
Share on other sites

В Неделя (09.04.2006) към 10 вечерта случайно или не превключих на канала National Geographic. По него се оказа че дават примиерата на дългоочаквния филм за изгубеното евангелие на Юда. Бях много впечетлен. Според това евангелие Юда е бил положителен герой в мистерийната драма разиграна преди две хиледолетия. Христос е помолил някой от апостолите да изпълни тази тежка мисия и Юда е поел този товар.

Естествено в езотеричните школи се знае, че всичко в света се развива по един Божествен план. Зад всяко явление се крият дълбоки причини. Не случайно мъдрецът преди повече от 70 години казва:

"За всяко явление в живота има едновременно три причини. Ето защо ние не може да кажем, че сме много учени, защото не знаем и трите причини, които предизвикват известно действие... Казват, че Юда е предал Христос за 33 сребърника. Това не е още всичко, важно е коя причина го е заставила да го предаде. Причината за това предателство е много по-дълбока. Когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого: благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство. Ако Христос не беше разпнат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството. Ще кажете: "Ето един човек, който не говори логически." Аз ще ви обясня защо мисля така. Ако посадя едно житно зърно в земята, не съм ли за него Юда? За това зърно временно аз съм предател, но същевременно съм и негов спасител. Как би могло да се развива и размножава зрънцето, ако не бъде посадено?... Трябва винаги да се проучват истинските мотиви на нещата, на събитията и тогава да се произнасяме. " (източник: НБ, Трапезата на Новия Завет, 25.05.1919г) (бележка на публикуващия: курсивът мой)

Ето малко линкове по темата:

"Евангелието на Юда" излезе на английски език

Превод на единственото копие на Евангелието от Юда

Евангелие на Юда

Евангелие на Юда - из блог

още линкове на български

Изгубеното евангелие - (англ) – в National Geographic

Евангелие на Юда – (англ) в National Geographic

Link to comment
Share on other sites

[34] Учениците Му казаха: "Учителю, защо се смееш на благодарствената ни молитва? Ние направихме това, което е правилно." Той им отговори и рече: "Не ви се смея. Вие не правите това от своята собствена воля, а защото чрез това вашият Бог ще бъде омилостивен."

Много показателен пример за свободната воля и за сляпото изпълняване на ритуали и служене на Бога.

[34] Вашият Бог, който е вътре във вас...

Изрично указание, че Бог е вътре в човека - не се среща в канонизираната религиозна литература.

[48] Адам беше в първия светещ облак, който никой ангел всред онези, наричани "Бог", не беше виждал.

Oткрито твърдение за факта, че под "Бог" в миналото се е назовавала не само Светата Троица, но и съвкупността от всички Висши Йерархии, или в случая, ако това касае еврейския народ - не само Йехова, но и служещите му ангели.

[53] Ето защо Бог нареди на Михаил да даде на хората техните духове, за да могат да служат, но Великият нареди на Габриел да дари духове на великото поколение и да няма над него господар - това са духа и душата.

Ясно разграничаване между душата и духа на човека, и потвърждение за погрешността на църковната догма за отхвърляне на духа от човека.

[54] Но Бог причини това на Адам и на онези с него да бъде дадено познание, така че царете на хаоса и подземния свят да не могат да го завладеят за себе си.

За пръв път виждам в религиозен документ Грехопадението да бъде приписано на Божията Воля, а не като грях на човека, и намесата на Луцифер да бъде представена като част от Божествения план. :thumbsup:

[56] Защото ще пожертваш човека, в когото съм облечен

Както А.В. правилно отбеляза, това е силен намек за тялото на Исус като обвивка на Христовото Същество.

:thumbsup2:

_________________

:thumbsup: Браво,Valentinus!Дано повече хара във форума да го прочетат.

За всичко това пише и в канонизираните евангелия,но малко по-закодирано/има го и в прав текст,но трябва да се чете и разсъждава/

Чувал съм,че за тълкуването на Библията има много "ключове".Ние може би,можем да си служим с един,два или три "ключа",а за колко още не знаем...?

Това са "живи думи"!!!Всеки разбира Библията според това,на какво духовно ниво е.Точно това я прави ,прекрастна книга-Божия книга!!!

А пък за Иво,думите ми са излишни!!!

ПОКЛОН!!!

Никога не спирайте да се развивате!

:yinyang::thumbsup2::yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

:thumbsup:

Никога не спирайте да се развивате!

:yinyang:  :thumbsup2:  :yinyang:

<{POST_SNAPBACK}>

Благодаря за добрите думи, Синева, но що се отнася до мен, опитвам се да правя точно обратното на пожеланието ти - практикувам "Ву вей" - отказ от целенасочени усилия и развитие в тази природа. Не Аз, а Другият в мен трябва да расте - Той трябва да расте, а аз да се смалявам...

Link to comment
Share on other sites

В Неделя (09.04.2006) към 10 вечерта случайно  или не превключих на канала National Geographic. По него се оказа че дават примиерата на дългоочаквния филм за изгубеното евангелие на Юда. Бях много впечетлен. Според това евангелие Юда е бил положителен герой в мистерийната драма разиграна преди две хиледолетия. Христос е помолил някой от апостолите да изпълни тази тежка мисия и Юда е поел този товар.

Естествено в езотеричните школи се знае, че всичко в света се развива по един Божествен план. Зад всяко явление се крият дълбоки причини. Не случайно мъдрецът преди повече от 70 години казва:

"За всяко явление в живота има едновременно три причини. Ето защо ние не може да кажем, че сме много учени, защото не знаем и трите причини, които предизвикват известно действие... Казват, че Юда е предал Христос за 33 сребърника. Това не е още всичко, важно е коя причина го е заставила да го предаде. Причината за това предателство е много по-дълбока. Когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого: благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство. Ако Христос не беше разпнат на кръста, нямаше да дойде и спасението на човечеството. Ще кажете: "Ето един човек, който не говори логически." Аз ще ви обясня защо мисля така. Ако посадя едно житно зърно в земята, не съм ли за него Юда? За това зърно временно аз съм предател, но същевременно съм и негов спасител. Как би могло да се развива и размножава зрънцето, ако не бъде посадено?... Трябва винаги да се проучват истинските мотиви на нещата, на събитията и тогава да се произнасяме. " (източник: НБ, Трапезата на Новия Завет, 25.05.1919г) (бележка на публикуващия: курсивът мой)

Иво, благодаря ти за постинга и за линковете по темата!

Според мен откриването на Евангелието на Юда идва да ни покаже още веднъж, че "Всяко зло е за добро" и че всичко е от Бога и заради Бога, че ние живеем в Него и Той живее в нас. Доколко го осъзнаваме, това е друг въпрос, но малко по малко, пак с Неговата помощ, се доближаваме до Истината- кой по- бързо, кой по- бавно...но неизбежно!

"Бог е Любов-Любов, която Христос е приел.

Христос е Любов- Любов, която ние сме приели.

Ние сме Любов-Любов, която сега проявяваме.

Да бъде благословен Господ."

Link to comment
Share on other sites

Лично според мен, достоверността на "изгубеното евангелие от Юда" е под съмнение. Разбира се, че предателството е било включено в Божия план, но теза от рода на "Христос е помолил някой от апостолите да изпълни тази тежка мисия и Юда е поел този товар" ми се струва доста дръзка и наивна. На практика това евангелие си противоречи с останалите четири.

Няколко извадки от слова на Учителя:

"Някой от вас иска да знае причината, защо Юда предаде Христа. Много просто. Защо продавате скъпоценния си камък? – Защото струва скъпо. Юда знаеше, че Христос е скъпоценен камък, и го продаде. Ако синът ви намери два пръстена вкъщи, единият струва сто лева, а другият – сто хиляди, кой от двата ще предпочетете? – Разбира се, че ще вземете втория. Синът е умен, знае, че като продаде втория пръстен, ще може с тия пари да отиде в странство да учи. Юда беше умен човек, касиер, разбираше цената на парите. Той знаеше, че Христос струва скъпо и като го продаде, ще се ощастливи. Но евреите го излъгаха. Той продаде Христа само за 30 сребърника – много евтино. Юда си казваше: „Веднъж дойде щастието в ръцете ми и го изпуснах“. Той горчиво съжаляваше за това. Най-после Юда се обеси от скръб, че продаде Учителя си толкова евтино. Той трябваше да бъде честен, да каже на Христа: „Учителю, вместо да те продам за 30 сребърника, по-добре ти сам се откупи“. Христос беше богат, сам можеше да се откупи. Питате се: „Как е възможно за 30 сребърника да продадеш Учителя си?“"

Обмяна в Божественото, Утринно Слово от Учителя, държано на 7 март 1937 г., София, Изгрев

"Защо християнството не успя? Христос в едно нещо не сполучи: не можа да отучи Юда да краде. И този Юда го има и в съвременното християнство. Христос го знаеше. Днес това, което разяжда християнството, е кражбата. Между 12-тях ученици на Христа, 11-те бяха на място. Само Петър се подхлъзна малко. Христос го обърна. Но Юда не можа да обърне. Христос сега трябва да обърне този Юда. Сега ще дойде Христос да обърне Юда. И ако Юда не се обърне, светът не може да се поправи. Сега не е въпрос за праведните, а е въпрос за Юдите. Вие сте се намерили при една от най-трудните задачи. Какво ще правите с Юда? Аз го виждам навсякъде. За 2000 години той е прогресирал. Във време на Христа този Юда е бил ученик, а сега е станал професор."

Божествен и човешки порядък, утринно неделно слово,

държано от Учителя

на 15.IV.1934 г., 5 ч сутринта,

София – Изгрев

"Неговите ученици/(на Христа)/ мислеха, че Той е много силен. И Юда, който Го предаде, казваше: „Аз ще Го предам, за да се прояви Неговата слава“. Той мислеше, че като Го предаде, с един замах Христос ще се освободи. Обаче видя, че Той бил слаб и умря като другите хора. Като Го разпнаха, той съжаляваше. Какво мислеше Юда? Той мислеше, че Христос е много силен, ще стане цар, да управлява света, а Юда ще стане Негов пръв министър. Но като видя, че нищо не можа да стане от това, което очакваше, той се самоуби. Друг един от Христовите ученици взе нож да Го брани."

Допреният въглен, Беседа, държана на 20 януари 1924 г.

"Юда целуна Христа и Той му каза:„ Ти с целуване ли предаваш син человечески?“ За тридесет сребърника го продаде. Интересно е, как е възможно един ученик за 30 сребърника да продаде учителя си? Една загадка е това. Не е голяма сума. Понеже Юда беше окултист, той направи едно математическо изчисление, ако вложи тия пари със сложна лихва, той ще бъде най-богатият човек в света. Казва: Заслужава да продам моя учител, ще бъда като цар, всичките хора ще ме уважават и почитат. Казва: Моят учител ще го туря на изпитание. Аз ще го продам и мислеше, че Той ще употреби силата си. Той искаше да предизвика учителя си да покаже силата си. Той е син Божи, ще го продам евтино и ще вложа парите в банката. После видя, че неговите изчисления не излязоха прави. Христос прие предателството."

Трите извора, Утринно слово

20.IV.1941 г. Неделя 5 ч. с.

София – Изгрев

"Христос имаше един ученик, който Го предаде. Но Го предаде евтино. Но те му обещаха, казват му: „Ако Го предадеш в нашите ръце“; еврейските свещеници му казват: „Ти ще бъдеш цар на евреите, ще бъдеш знаменит, цар еврейски може да бъдеш.“ А щом го предаде, казват: „Ти си предал един изменник, който искаше да разруши еврейския народ.“ И той си казва: „Така ли Го продавам?“ Пред Него седи една грандиозна идея и като Го продаде, видя своята погрешка, че никаква цена няма. Юда имаше амбицията, но като предаде своя Учител, любовта се отне от сърцето му и той почувствува всичкото безсмислие в живота и той се обеси."

Идете при чистите извори, неделна беседа,

държана от Учителя

на 19.IX.1937 г., 10 ч. сутринта,

София – Изгрев.

"Тази сутрин аз ви казах, че зад всяко явление седи една разумна сила. Ако искате да използвате каквато и да е сила в Природата, в окултната наука на Бялото Братство, трябва да имате разрешение дали да употребите тази сила, или не. Може да я употребите, но непременно трябва да имате едно вътрешно решение. Сега аз ви говоря върху този въпрос и той трябва да се реши между вас. Знаете ли защо? Ако в Школата се допусне една мисъл, противна на другите, веднага отвън, от противоположния лагер ще дойде едно течение, на което мнозина от вас ще станат жертва. Коя беше причината, че Христос стана жертва? – Юда, който внесе отвътре отрицателни идеи. Отвътре стана предаването. Защо трябваше Юда да стори това? Имаше ли нужда да го предаде той? Не можеше ли друг някой да предаде Христа? Предаването на Христа беше един вътрешен процес. Крепостта се предаде отвътре. Следователно в Школата, в която ние живеем, трябва да има единство в принципите. И тия принципи не са наложени, аз съм ви говорил толкова пъти. Туй е по свобода. Знайте, че ако вие злоупотребите с тази свобода, вие ще злоупотребите спрямо вашата душа."

Вяра и съмнение, школна лекция на Общия окултен клас (II година), 17 юни 1923 г., София.

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Благодаря, цитатите от Учителя са прекрасни! Той използва предварителната представа на слушателите си за Иуда и Спасителя и им разказва ПРИТЧИ /мантри с дълбинно съдържание, в които може да проникне на рачлична дълбочина на познание всеки според вътрешното си състояние/. Не виждам как това противоречи на съществуването на много други евангелия, освен четерте, канонизирани в "Синвол на вярата" от 5 в.?

Link to comment
Share on other sites

Да, извадките не трябва да се тълкуват само в буквален смисъл. До колко човек ще ги разбере, зависи от неговото ниво на духовно развитие.

"1. Пред празник Пасха Иисус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай.

2. И във време на вечеря, когато дяволът вече бе вложил в сърцето на Ииуда Симонов Искариот да го предаде,

3. Иисус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива,

4. стана от вечерята, съблече горната Си дреха и, като все урбус, препаса се;"

Евангелие от Иоана, Глава 13;

"23. А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той ще ме предаде,

24.прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.

25. А Иуда, който Го предаде, отговори и рече: да не съм аз, Рави? Иисус му отговори: ти каза."

Евангелие от Матея, Глава 26;

Link to comment
Share on other sites

Здравейте!!!

Вече можете да си свалите филма за евангелието на Юда от сайта на

www.data.bg. но е без субтитри!

http://torrents.data.bg/details.php?id=29676&hit=1

Приятно гледане!

Link to comment
Share on other sites

:v: Симеон, благодаря ти за разширеното съзнание и верното съмнение :v: Щото и аз съм на усещането, че всичко си е поредната спекулация сензация от порядъка какво им трябва на маймунките - роботи - мутанти - човеци...

:whistling: ХЛЯБ + ЗРЕЛИЩА ( новини+избори+мачове+веселби) :thumbsup2:

То има отдавна доказателства, че и Павел не е писал/автор на някои от Посланията.

А относно субективното предположение/допущение, че Учителя "използва" предварителната представа/нагласа на слушателите си...някой друг път.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир+ Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Съжалявам, Благост, ако не съм се изразил правилно и ти си намерила нотка неуважение към Учителя в поста ми - ТОВА НЕ Е ТАКА!!! Имах предвид, че всеки Учител говори с езика, понятията и дори с представите на обикновените хора, за да бъде поне малко разбран. Ако веднага разруши всички неверни представи и илюзии на слушателите си, то няма да им остане никакво средство за комуникация. Дори и в мистерийните школи не се прави така - рушенето на старото и изграждането на новото вървят ръка за ръка, стъпка след стъпка в течение на много години.

Link to comment
Share on other sites

:) Dei Gloria Intacta ! Божията Слава е неприкосновена! Учителевата - също!

Нотката неуважение не съм я "намерила", тя ми се обади - щото е фалшива! Благодаря за искрения пост!

А относно Евангелията в мен много неясни въпроси, но и това някога после!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост!

Link to comment
Share on other sites

Здравей, valentinus!

Интересно ми е какво означава това:

практикувам "Ву вей" - отказ от целенасочени усилия и развитие в тази природа

Ако може с няколо думи да обясниш какво си имал впредвид, стига да не е прекалено лично, или да ми посочиш литература, където мога да прочета за това. Ако сметнеш, че съм много любопитна може и да не ми отговаряш :)

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Здравей, Lila,

За мен е удоволствие. "Ву вей" е метод от учението на Лао Дзъ /велик Учител от Китай, живял 5 столетия преди Христос/, при който ученика се отказва от целенасочени усилия в този свят - хоризонтала / свят, подвластен на Княза, както се нарича в Евангелието/, свежда постепенно дейността си до биологичния минимум и насочва цялата си енергия във вертикала /"Моето царство не е от този свят" - казва Христос/. Беинса Дуно го е описал в "Правила и мерки за избягване на всички погрешки"/ беседа от Учителя, държана от 06 ч. на 27 август 1922 г. - неделя - в в град Търново/ -за пътя на ученика.

Апостол Павел описва този метод като "ежедневно умиране" спрямо тази природа, а средновековните братя - катари като "ендура".

Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Valentinus за многостранно-информационния отговор :feel happy: От Лао Дзъ съм чела само една книжка с мисли, но като цяло не съм запозната с неговото учение и затова "Ву вей" ми беше истинска загадка. Ще попрочета и другите неща, които си ми посочил. Въпроса ми възника във връзка с някои мои търсения в момента, свързани с това да намеря начин да снижа малко егото, защото след последния урок, който ми поднесе съдбата разбрах, че всъщност уязвима съм била не заради друго, а защото съм слушала егото си :) Та мисля, че тази информация ще ми е полезна в тая посока :)

Link to comment
Share on other sites

Щото и аз съм на усещането, че всичко си е поредната спекулация сензация от порядъка какво им трябва на маймунките - роботи - мутанти - човеци...

:whistling: ХЛЯБ + ЗРЕЛИЩА ( новини+избори+мачове+веселби) :thumbsup2:

То има отдавна доказателства, че и Павел не е писал/автор на  някои от Посланията.

Благост,душичке търсеща,душичке равна с моята,изгледа ли филма!?

Ако не си,значи излагаш предубедено мнение.За да достигнеш до правилна преценка,трябва по честен начин да разглеждаш дадения въпрос,без предварителни заключения.

Досега са открити над 30 евангелия или така да се каже раннохристиянски послания.Всичките те са анонимни,Има доказателства не само ,че апостол Павел не е писал,но се знае ,че дори канонизираните евангелия са написани от безизвестни автори.

От тук идва въпроса,защо точно те са избрани и признати за истински?Защо първото написано евангелие /ОТ МАРКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ/,се намира на второ място в Библията?Защо тези над 30 евангелия са засекретени в тайните библютеки на Ватикана?Ако това са лъжи и те не могат да издържат на историческа,археологическа и духовна проверка,защо са скрити?

Може би отговорите се крият в духовното ниво на тогаващните хора!

За 2000 години ние човеците сме изминали някакъв духовен път,според това дали сме вече "узрели",ще можем да погледнем под друг ъгал върху тези писания.

:smarty::yinyang::smarty:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Всеки трябва да намери своя вътрешен Юда и с негова помощ да тръгне по пътя към освобождението.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...