Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня 5.12.-11.12.2011г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-5.12.2011

При човешката любов онзи, който обича, ограничава, докато Божествената Любов не прави ограничения на онзи, когото обича. Всичката ви слабост е, че вие се влюбвате. Любовта е естествен процес, а влюбването е преяждане. Щом има влюбване, ще дойде пресищането, обезсърчението, недоразуменията и пр. При човешката любов човек има съвсем слабо разбиране на Любовта. При Божествената Любов Бог изпраща Духа си. Там, където присъства Божественият Дух, е друго. При Божествената Любов ще обичаш всички онези, които са се обърнали към Бога и при това Бог ще ти бъде идеал.

Степени на Любовта

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята Молитва

Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула

Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"

Молитва на царството

Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 6.12.2011 г.

Когато обичаш някого, неговото лошо състояние се прехвърля на теб. Това става при човешката любов, докато при Божествената Любов няма такова прехвърляне. Прехвърлят се също и греховете, и пороците, и слабостите на този, когото обичате. И когато мразите някого, вие пак се свързвате с него и придобивате качествата му. Влюбеният при човешката любов прилича на теле, което си е пъхнало главата в гърне и не вижда нищо, докато не намери твърдо място, за да счупи гърнето. Човешката любов е любов на страстите. Това, което проявяват астралният мъж и астралната жена, не е никаква Любов, а е само една привидност. Любовта е съвсем друго нещо.

Степени на Любовта

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:

Ще се развеселя - песен

Пътят на живота - молитва

Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

1 (по Слав. 26)

Псалом Давидов.

Господ е виделина моя и спасение мое:

От кого ще се убоя?

Господ е сила на живота ми:

От кого ще се устраша? space.gif 2 Когато приближиха при мене лукавите

За да изядат плътта ми.

Съперниците и враговете ми,

Те се спънаха и паднаха. space.gif 3 И ако се опълчи против мене войнство

Сърдцето ми няма да се уплаши,

И ако се дигне върх мене бран

И тогаз ще съм уверен. space.gif 4 Едно просих от Господа, това ще търся,

Да живея в дома Господен въ всичките дни на живота си,

Да гледам красотата на Господа.

И да го диря в храма му. space.gif 5 Защото в зъл ден ще ме скрие в скинията си:

Ще ме прикрие в скришното на шатъра си:

Ще ме възвиши на камик. space.gif 6 И сега главата ми ще се възвиши

Над враговете ми които ме окружават;

И ще пожъртвувам в скинията му жъртви на радостни викове:

Ще пея, и ще възпея Господу. space.gif 7 чуй, Господи, гласа ми с който викам;

И помилвай ме и послушай ме. space.gif 8 Рекъл си: Потърсете лицето ми:

Рече тебе сърдцето ми:

Лицето ти, Господи, ще потърся. space.gif 9 Да не скриеш от мене лицето си:

Да не отхвърлиш с гняв раба си.

Ти ми стана помощ: недей ме отхвърля,

И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой. space.gif 10 И ако отец ми и майка ми ме оставят,

Господ, обаче, ще ме приеме. space.gif 11 Научи ме, Господи, пътя си,

И води ме по равен път поради неприятелите ми. space.gif 12 Да ме не предадеш на желанието на враговете ми;

Защото се дигнаха против мене лъжливи свидетели

Които дишат насилие. space.gif 13 Повярвах, че ще видя благостите Господни

На земята на живите. space.gif 14 чакай Господа:

Имай дързновение, и да се укрепи сърдцето ти;

Ей, чакай Господа. space.gifspace.gifspace.gif Цариградски превод space.gif

изт

Обърнете внимание на десети стих!

space.gif

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-7.12.2011

Една мома е обичана от двама души. Двамата се ревнуват един друг и са скарани заради нея. Какво отношение трябва да държи към тях?

Учителя зададе този въпрос на сестрата, но тя мълчеше и сам отговори така:

Тя трябва да стане и Огън, и Вода; по този начин ще разреши задачата си, ще ги примири. Това значи, че ще прояви Божественото, вечното в себе си, ще прояви душата си, така че всеки, който се приближи до нея, ще се преобрази, Божественото ще се събуди и ще заговори в него. Тя трябва така да прояви Божественото, че тези двамата млади да се издигнат и да се примирят.

Мома, огън и вода

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята Молитва

Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула

Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"

Молитва на братството

Псалом 19

Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-8.12.2011

Представи си десет милиона души в Невидимия свят, където полове не съществуват, всички са еднакви; и ти си като тях. Ти обичаш едно същество и в един момент се обърнеш, а това същество се смеси с другите; погледнеш – всички си приличат. И като срещнеш друго същество, и то е много любезно с теб и е със същата Любов към теб. Те имат Любов. Ние сме се лъгали на Земята, че трябва да обичаме само едно същество. Каква голяма мощ, каква голяма сила има в такова Общество – десет милиона души, които се обичат една друга! Любовта не прави разлика между бедни и богати. И вятърът еднакво вее и за бедни, и за богати. Който прави разлика, там е човешкото. От човешкото не можем да се освободим, то е на място, но трябва да бъде подчинено на Божественото.

Любов към всички

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Молитва за плодовете на Духа

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -9 декември 2011 г

В Любовта има събирателни огледала и ако попаднеш там, ще изгориш. Не търси да попаднеш в събирателната любов само в една посока, само към едно същество, но да имаш разпръсквателна любов – в хиляди струи, в много направления, към много същества. Тогава Любовта е безопасна. Нека човек да люби като Бога! Каква е Любовта на Бога? Можем да я наречем всеопростителна Любов спрямо хората.

Любов към всички

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог...– формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен - песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -10.12.2011

„Как да добия Любовта?“ – Това е неправилен израз. Любовта не е нещо, което отвън ще се сипе. Ако човек няма Любов и остави тепърва да я добие, то е изгубена работа. Той има Любов и остава само да я прояви. Ще се помолиш на Бога да проявиш Любовта и ще я оставиш на Бога. Много пъти хората турят човешки възгледи и ги мислят за Божествени. А тази любов, която човек мисли за Божествена, много пъти е човешка работа. Човек трябва да различава човешката любов от Божествената и да не ги смесва.

Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов - песен

Малката молитва

Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Мисъл за деня-11.12.2011г.

Любовта не е достояние само за едно сърце в света. Любовта не е достояние само за един човек. Помнете това. Любовта е достояние само за Божественото сърце и тя от него се изявява навсякъде и всички се ползуват. То е достояние на целия разумен свят. И тогава ти по туй течение на Божествената любов, ти може да разбереш. Тази любов, която не е минала през Божественото сърце, не е Божествена. Тя ще скъси твоя живот, когато любовта не е минала през Божественото сърце. Ако онзи, който ти казва, че те обича, а не е готов да се жертвува, тази любов не е минала през Божественото сърце; а [любовта на] онзи, който се жертвува за тебе, тя е минала през Божественото сърце. Ако ти се жертвуваш заради другите, твоята любов е минала през Божественото сърце.

О, да ми беше като брат

Молитвен надяд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог...-формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото- песен

Добрата молитва

Псалом 61

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...