Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Евангелие от Марка


Recommended Posts

евангелие от Марк-глава 4:

Ще прочета четвърта глава от Евангелието на Марка от 36 стих до края.

(36) И като оставиха народа, вземат него както бе в ладията: имаше още и други ладии с него. (37) И дига се голяма буря ветрена; и вълните се вливаха в ладията, така щото тя вече се пълнеше с вода. (38) И той беше на кормата заспал на възглавница; и разбуждат го и казват му: Учителю! не те ли е грижа, че погинваме? (39) И стана та запрети на вятъра, и рече на морето: Мълчи! умири се! И престана вятърът, и стана тишина голяма. (40) И рече им: Защо сте така страхливи? Как нямате вяра? (41) И убояха се с голям страх, и казваха си един другиму: Кой е прочее този че и вятърът и морето му се покоряват?...

Може да не е толкова интересно, разправят, че Христос заспал в лодката и туй време се вдигнала голяма буря. Тези ученици се уплашили, че тази буря може да ги потопи. Казват: Стани, че загазили сме ние.

Ние сме нещастни, понеже поддържаме една философия, която вече е остаряла. Ние носим една сабя, която е вече ръждясала. Носим едно рало, което се е изтъркало. Носим едно перо, което се е изтъркало, че вече не пише, дращи. Носим една дреха, която е износена, една шапка, която не е модна, обущата скъсани – тук бутнеш, там бутнеш, скъсани, едва ги крепим и мода правим. Модата в света се е явила, когато искаме да покрием своите недъзи, тогава туряме мода. Щом вървиш по мода, ти покриваш погрешките си. Щом имаш погрешка, ти ще туриш някоя панделка да я скриеш. Сега някои искат да станат богати, то е мода. Той иска да стане богат, да има уважението на хората. Няма ум и сърце, иска отвън да бъде богат, да има хубава шапка. Някой иска да бъде силен, и то е мода. Ти сега ще станеш силен, че няма да те види никой. Я ми кажете един герой от миналото, който и сега да е герой. Всичките герои се паметници имат, от памти века е така. Това са герои, които са спасявали света. Това не е упрек, но трябва да знаеш, къде е реалността. Има един герой в света, но той никога не умира. Има един богат, но той никога не осиромашава. Този, който осиромашава, той губи силата си.

Сега аз обръщам внимание на личния живот. Туй, което не издържа във вас, то не е сила. Богатството, което не оставя във вас, не разчитайте на него. Разчитай, но знай, че един ден ще се разтопи и ще останеш без него. Много бащи се разочароват в живота, понеже те не разчитат на себе си, но очакват от синовете си на стари години да се грижат за тях. Майката и тя чака дъщерята на стари години да я храни. Ти се радвай, ако тя може да храни себе си. Пък и бащата да се радва, ако синът му може сам да се храни. Ако остане баща му да го храни, той е закъсал вече.

Аз съм за онази реална философия. Не да ви разправям какво ще бъде за бъдеще. Аз зная какво ще бъде за бъдеще. Зная и какво е било миналото. За мене миналото не е капитал и бъдещето не е капитал. Аз разчитам само на настоящето. Настоящето, това съм аз – туй, което е в мене, на него аз разчитам. Това, което в дадения момент имам, туй моето разположение, то е реалното. Не какво ще бъде след един час, но в дадения момент, какво съм, то е реалното, то е, на което аз разчитам. Законът е верен. Ако аз съм добър сега, и следния момент ще бъда добър. Ако сега аз не съм добър, и следния момент няма да бъда добър. Ако сега съм беден, и следния момент ще бъда беден. Ако сега съм богат, и следния момент ще бъда богат. Сега мнозина възразяват, че така не се мисли. Съгласен съм. Именно както аз мисля и както ти мислиш, и двамата съединени в едно образуваме мисълта. Защото ти си черната дъска, на която нищо не е написано, аз нося тебешир и мога върху тази дъска да напиша нещо. Тогава и ти добиваш цена и се изравняваме. Ако тебе те няма, аз не мога да се проявя, ако аз не съм, и ти не можеш да се проявиш. Тъй щото черната дъска е на место и онзи, който пише, и той е на место.

Старото и новото

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

 

1 А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат. space.gif 2 И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. space.gif 3 И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям, space.gif 4 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. space.gif 5 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха. space.gif 6 А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха. space.gif 7 Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. space.gif 8 И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха. space.gif 9 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. space.gif 10 Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха. space.gif11 Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха. space.gif 12 Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село. space.gif 13 И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха. space.gif 14 После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал. space.gif 15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. space.gif16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. space.gif 17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; space.gif 18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. space.gif 19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. space.gif 20 А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

Ев. на Марк, гл. 16.

http://biblia.bg/index.php?k=41&g=16&tr[]=1

 

Превод от 1940 г.

 

"16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден."

 

Осъден на какво и от кого ? От Бог на вечен ад ? Замислих се, дали Христос наистина е изрекъл тези думи. Защото ако е, изглежда че е подкрепял следното становище на съвременното християнство : който не повярва, че Христос е възкръснал, очакват го вечни мъки в ада.

Link to comment
Share on other sites

Човек, ако не повярва, се самоосъжда. Познаването на доброто и злото е дадената ни възможност да познаем свободата. Бог ни дава право да избираме - имаме два пътя, но и двата пътя са свързани с последствията на Божиите закони. Свободен си да не повярваш - самоосъждаш се на страдания. Свободен си да повярваш - в душата ти ще нахлуе радост и пълнота, ще бъдеш защитен. 

 

Всъщност, кръстът е материалният свят. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен - повярвай, използвай даденото ти (земното) и се придвижи нагоре - това е спасението. Ако отричаш едното, за сметка на другото - не става. 

 

Днес попаднах на една беседа, в която се казва: 

 

Злото смразява, а доброто разтопява. Злото и доброто, съединени в едно, чрез тях може да се работи, както златарят топи и обработва златото, дето трябва – повече топлина, дето трябва – повече студ. Дето трябва – доброто, дето трябва – злото, ще ги съединиш в едно. Ти трябва да работиш чрез тях, но не те чрез тебе.

 

Разумният човек, НБ , 07.02.1937 г.

 

Адът сме си го създали ние. То е човешкото, което иска да подчини Божественото. Когато подчиним човешкото на Божественото - то е рай.

 

Така че, думите на Христос ми изглеждат много точни. Въпрос на гледна точка. Поне моята е такава.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...