Jump to content
Порталът към съзнателен живот

80. Обичай Божественото (4 март 1934 г.)


Recommended Posts

Добрата молитва.

Размишление.

Ще прочета 8-а глава от Лука.

80. Обичай Божественото (4 март 1934 г.)

Много пъти и вие се намирате в едно ужасно вътрешно състояние. Не можете де се поберете в кожата си. Хората ви стават противни, криви, измъчвате се. Виждате само злото в хората. Търсите някоя философия, която да ви облекчи малко. Цели легиони са влезли в тебе и са обърнали всичко с главата надолу. При такова състояние ти не можеш да имаш ясна представа за живота. Всички тия духове трябва да излязат, трябва да ги изпъдиш навън.

Какъв е церът на това? Чистата кръв. Тия духове ще държиш гладни. В кръвта не трябва да има никаква нечистота, с която да се хранят. Никакви нечисти желания, защото всяка нечистота е храна за тях. Никакви нечисти мисли, понеже нечистите мисли са храна за тях. Никакви лоши постъпки, понеже лошите постъпки са храна за тях. Хигиена трябва, абсолютна чистота, нищо повече.

Следователно, когато имаме известни неестествени желания, те трябва да се изпъдят. Ние считаме, че окръжаващата среда ни препятства за онова, което искаме да направим. До известна степен само, в повечето случаи ние сами сме си виновни за всичко, което ни сполетява.

В главата, която четохме, се изискват няколко неща. Най-първо човек трябва да се очисти, да бъде господар на своето положение, никакви нечисти духове да не допуска в себе си, никаква нечиста мисъл, всички нечисти желания да изпрати навън. Те ще идват, но не трябва да ги пуща да размътват неговия свят. Един ден ти изгубиш имането си, да не се породи в тебе желание да се обесиш. Ще кажеш като Йова: "Господ дал, Господ взел". Съсипе се къщата, ще кажеш: Господ дал, Господ взел. Даже като вземат дъщеря ти, ще кажеш: Ще останеш сам. - Пък може да боледува и тялото. И това е възможно. Ще благодариш на Бога за всичко. След като минеш всичките изпитания. Господ ще ти проговори на един нов език. Ще можеш всичко да понесеш. Това са външните страни, които ще дойдат. Човек, който иска да има уважението и почитанието на хората, преди да има Любовта на Бога, той не разбира добре нещата. За да бъдеш почитан и уважаван, трябва да имаш Божията Любов. Ако дадеш уважение и почитание на хората без Любов, ти се поставяш на най-опасното положение. Всичките хора, които те обичат, ще искат да вземат нещо от тебе. Когото и да обичаш, все трябва да дадеш нещо от себе си. Земната любов не е съвършена. Ако си здрав, ще те обичат, ако имаш пари, ще те обичат. Ти трябва да бъдеш готов на земята за обичта да платиш. За всяка обич трябва да платиш. Ако мислите, че няма да платите, много се лъжете. Ще платите. Повече ще платите, отколкото струва любовта, която са ви дали. Следователно земната любов се продава, купува, а с Божествената Любов е обратното. Това са понятия, другояче не може да се разбере.

По някой път се намираме в едно противоречие на земята, особено когато не знаем как да живеем. Как трябва да се живее? Най-първо ще обичаш Божественото, ще се пазиш от човешкото. Сега процесът е обратен. Ние обичаме човешкото, а се пазим от Божественото.

Ако искате да прогресирате - Любов към Бога. Обичайте Божественото, а да се пазите от човешкото. Да се пазите от човешкото в себе си, не отвън. Вътре у вас има едно човешко, от което трябва да се пазите. Туй пазене не е да те е страх, но да има едно различаване. Едновременно да познаваш де е човешкото и де е Божественото. Като дойде човешкото в тебе, да го туриш точно на мястото. Никога да не заместваш една Божествена мисъл с човешка. Никога да не заместваш едно Божествено желание с човешко и една Божествена постъпка с човешка. Ако не - заставаш на опасна почва, върху която ще има хиляди години да се луташ. Обяснявам ви това, което трябва да разбирате, за да бъдете свободни: Любов към Божественото. Не да ви стане спънка, но в човека като има Божественото, той ще бъде свободен, силен ще бъде и способен за всяка работа. Който има Божественото в света, всичко може да постигне. И памет ще има, и сила ще има, и богатство, всичко ще има преизобилно. И казва Христос: "Няма нито един от вас, който да не приеме стократно от по-напред, което е имал за бъдещия живот вечен, ако люби Бога и опази Словото Му".

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа, носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота.

24. Утринно Неделно Слово, държано на 4-ти март 1934 г, 5 ч.с, София - Изгрев.

Link to comment
Share on other sites

Онзи, който те е обичал, той не може да умре. Той всякога е пред очите ти. И той също всякога ви вижда. На 92 милиона километра трябва да отстоите един от друг, тъй както са земята и слънцето. Този, който те обича, на гости никога няма да ти дойде, но всякога изпраща своята топлина и светлина, постоянно неговата светлина и топлина идват при теб. Слънцето досега никъде на гости не е ходило. И да ти дойде, де ще го събереш? Но неговата светлина и неговата топлина всеки ден проникват в твоята душа. По някой път казваш: Искам Бог да живее в мене. То е криво схващане. Бог не може да живее в тебе. Неговият дух, светлина, знанието, силата, Любовта може, но Той, който изпълва цялото битие, да дойде и да се събере в тебе, никога не може да бъде това. Един ден ти трябва да идеш при Него, но Той няма да дойде. Той изпраща Духа, светлината, Любовта си и един ден като се развиеш, ще се освободиш от всичките връзки на земята, ще идеш при Него и ще му благодариш за всичките добрини и благости. Тогава ще имаш познания много по-високи, отколкото познанието, което имаш сега.

Обичай Божественото!

Edited by Рассвет
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...