Jump to content
Порталът към съзнателен живот

03. Мястото на волята в живота


Recommended Posts

Мястото на волята в живота 

 

(дадена в Методи за укрепване на волята, 8 март 1922 г.)

 

Сега имате един метод с всичките точки. Второто упражнение ще бъде: „Мястото на волята“. Ще пишете по малко – половин лист, после пак ще извадиш общите правила. Повече от една страница няма да пишете. Само главното ще извадите. На кое място да я турим, защото волята още не е на мястото си. Сегашните хора са хора без воля. Волята почва с разумния живот, дето няма разрушение. Аз ще ви дам няколко правила да различавате в себе си истинските волеви действия от другите, които произтичат без воля. Те волята ще вземете като най-висшето, което се явява. Вие ще бъдете свободни, всеки според както мисли, тъй ще се изрази, както схваща, както вие разбирате. Няма да се страхувате, нито да си казвате: „Дали аз ще се изразя добре?“ Може да е криво – нищо не значи; защото щом има у вас страх, значи вие нямате воля да се изразите. Значи, трябва да имате воля да се изразите, макар и глупаво. Защото, един човек, който взема чуждите мисли и минава за учен с чуждото, е по-глупав от този, който изказва своите мисли. В света няма норма, кое е умно и кое е глупаво. Умното днес, може да стане глупаво утре.

 

Методи за укрепване на волята

Link to comment
Share on other sites

За един човек казваме, че има силна воля, когато той е в състояние да постигне своите цели въпреки трудностите и усилията,които са нужни за това, въпреки препятствията. Когато говорим за свобода на волята, ние разбираме способността на човека да поставя сам целите пред себе си, да избира посоката в която да се движи, своите действия и реакцията на действията на околните, своите мисли и желания, които да следва. Волята, това е израз на човешката индивидуалност, на човешкия дух. Силният егоизъм естествено ще насочи волята към задоволяване на егоистичните човешки желания, жертвоготовността и любовта към ближния - към живот за другите. Волята на човек, който не се е освободил от своите зависимости ще е насочена към задоволяване на  тези зависимости, т.е. тя няма да е напълно свободна така, както човекът, който я проявява не е напълно свободен. От друга страна, човек може да избере да следва нечия чужда воля без при това да губи свободата на своята собствена. Две и повече воли могат да действат в една посока, без при това те да губят своята индивидуалност.

 

Естествено, тъй като духът е добро, то само волята насочена къ,м добро е отражение на същността на духа. Само тази воля е свободна. Желанието да навредиш или да задоволиш едно свое егоистично желание също са проява на воля, но това не е свободна и силна воля, защото тя не отразява същността на човешкия дух.

Link to comment
Share on other sites

Волята е поддържащата енергия. Докато желанието, идеята, импулсът са експлозивната задвижваща сила на живота, тази, която внася разнообразието в света, волята е константа, неизменно необходима величина, която ни придържа към поетия курс, озаптява въображението. Човек без воля би живял различно всяка секунда, като че ли всеки следващ миг е ново начало. В този случай, той не би могъл да постигне каквото и да е било, а ще се лута като свободен радикал, докато Провидението не го прикачи към нещо стабилно. Обратното – човек с прекалено силна воля се превръща в кон с капаци. Той ще вижда пред себе си само предначертания път, защото волята не би му позволявала да се отклони встрани. Накрая той или ще постигне целта си, или отново Провидението ще внесе разнообразие в живота му като го извади от релси. Излиза, че мястото на волята е в нейната умереност.

Link to comment
Share on other sites

Волята е най-важното нещо за съвременните хора. Това ни е задачата, която решаваме/изпълняваме. До момента имаме развити физическо, етерно, астрално и почти изцяло ментално; но волевото или каузалното тяло тепърва развиваме.

Всеки човек има воля, проблемът е, че ние не можем да я управляваме, не и съзнателно.

Когато човек е добил възможност да ползва съзнателно своята воля, ние го наричаме волеви човек и толкова по-силно той може да влияе на себе си и на ставащото около себе си. Преди да развием това качество/умение, не можем да говорим, че имаме свободна воля.

 

Същевременно имаме илюзията, че най-лесно се справяме и успяваме именно с волята, че най-лесно разбираме волевите прояви. Това е така, защото волята е най-близо до нашия Аз. Следващото по близост е менталното тяло и там също що годе се оправяме, макар понякога да не успяваме с негативните и/или повтарящите се, натрапчиви мисли. В чувствата направо се изгубваме, а за етерното и физическото тяло да не говорим, там нашият аз е най-опосредстван, най-далеч и съответно най-тромаво и трудно действа. Жизненото и физическото тяло - те функционират, но как точно, ние не усещаме, не знаем и не можем и съзнателно, пряко да им повлияем.

Link to comment
Share on other sites

Мястото на волята е в приложението на разумната любов. Едва когато сърцето постигне безусловна любов и радост, когато се вживее в едно дело, постъпка, можем вече да приложим волята си, за да се опитаме да го реализираме. Дори и да се окаже после, че е имало и по-добър вариант, нашият ще бъде най-доброто, на което сме били способни в момента, в който сме приложили волята си. Каквито и да бъдат резултатите, те винаги ще са най-доброто за нас. Успехът ще ни укрепи вярата, че сме в прав път. Неуспехът ще ни даде важни уроци и ще ни помогне да намерим пътя си.

Едва след като умът осъзнае смисъла и мотивите на това, което планира и сърцето ги одобри безусловно с усещане за любов и радост, можем да прилагаме волята си, за да се опитаме да го осъществим. Съответно разумното сърце има дълг непрекъснато да следи начина, по който волята осъществява разумното решение. Средствата, с които работи волята да бъдат хармонични на замисъла и на мотивите, процесът на прилагане на волята да бъде в хармония с усещането за безусловност на любовта. 

Волята да бъде като ръцете на разумното сърце. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа."

Задачата на човек е да разбере тази Велика Воля, да опознае ресурсите, с които му е дадено да работи ( ум, сърце, тяло, условия, близки и влияния) и чрез тренировки и ползване на импулса и съсредоченото усилие на волята да ги впрегне всички тези ресурси за изпълнение на Волята Му.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...