Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Словото


Recommended Posts

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Псалми 119:50 

Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.

 

Матей 4:4 

А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

 

Яков 1:22 
Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Псалми 18:30 
Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

 

Псалми 33:4 
Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са извършени с вярност.

 

Псалми 119:130 
Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.

 

Псалми 119:140 
Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.

 

Псалми 119:158 

Като видях коварните, погнусих се от тях. Защото не пазят Твоето слово.

 

Псалми 119:160 
Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.

 

Псалми 119:172 
Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Притчи 16:20 
Който внимава на словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Еремия 8:9 
Мъдрите се посрамиха, Уплашиха се, и хванати бидоха; Ето, отхвърлиха словото Господно; И каква мъдрост има в тях?

 

Еремия 9:20 
Обаче, слушайте, жени, словото Господно, И нека приеме ухото ви словото на устата Му; Научете дъщерите си на ридание, И всяка ближната си на плач.

 

Еремия 15:16 
Като намерих Твоите думи изядох ги, И Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето; Защото се наричам с Твоето име, Господи Боже на Силите.

 

Еремия 22:29 
О земьо, земьо, земьо, чуй словото Господно;

 

Еремия 23:18 
Защото, кой от тях е стоял в съвета на Господа Та е видял и чул Неговото слово? Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул?

 

Еремия 23:29 
Не е ли словото Ми като огън? казва Господ, И като чук, който строшава скалата?

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Езекиил 12:25 
Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря, И словото, което ще говоря ще се изпълни; Няма да се отлага вече; Защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово Ще го и изпълня, казва Господ Иеова.

 

Езекиил 16:35 
Затова, чуй, блуднице, словото Господно.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Матей 7:24-27 

24 И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; 25 и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. 26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; 27 и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

 

Марк 4:33 

С много такива притчи им прогласяваше словото, според както можеха да слушат.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Лука 8:11-15
11  Прочее, ето значението на притчата. Семето е Божието слово.12 А посяното край пътя са тия, които са слушали; тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят. 13 Падналото на канарата са тия, които, когато чуят, приемат словото с радост; но те, като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. 14 Падналото всред тръните са ония, които са слушали, и, като си отиват, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават узрял плод. 15 А посяното на добра земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с търпение.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Лука 11:28 

А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.

 

Йоан 1:1 
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

 

Йоан 1:14 
И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

 

Йоан 12:48 
Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

 

Йоан 17:17 
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

 

Untitled-photo-by-Nhut-Pham.jpg

 

Деяния 20:32 

И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.

 

Яков 1:18 
От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.

 

1 Йоаново 2:5 
Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

 

Римляни 10:17 
И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

 

Beautiful%20Begonia%20flower%20wallpaper

 

Ефесяни 1:13 

в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,

 

Ефесяни 6:17 
вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

 

1 Солунци 1:6 
И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, всред много скърби, приехте словото с радост, която е от Светия Дух;

 

1 Солунци 2:13 
И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите.

 

Евреи 4:12 
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

 

Откровение 3:8 
Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...