Jump to content
Порталът към съзнателен живот

275. Неговата заповед (31 октомври 1926 г. ),НБ


Recommended Posts


Молитвен наряд за начало:
В начало бе Словото – песен
Добрата молитва
Псалом 91

 

Беседа :275. Неговата заповед (31 октомври 1926 г. )

 

Молитвен наряд за край:

 

Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

 

 

„И знам, че неговата заповед е живот вечен.“ (Йоан 12:50)

 

 

Quote

Неговата заповед е великата заповед, която съдържа всички основни правила за духа, за душата, за сърцето и за ума. Само с тия правила човек може да работи успешно . Някой човек не вярва в духа. Какво показва това? - Че неговото съзнание не е дошло дотам. Друг човек не вярва в душата. Какво показва това? - Че неговото съзнание не е дошло дотам. Обаче, всички хора вярват в сърцето и в ума. Няма човек, който да не вярва в сърцето и в ума. Тогава, нека всички хора започнат с възможностите и условията, които се съдържат в сърцето и в ума на човека.

 

За всички хора е важно да се използват възможностите, които са вложени в тях. Тези възможности се крият в силата на техния ум и в чистотата на тяхното сърце. Разумен, чист човек е този, чието сърце не се смущава от условията на живота:

 

Всички, които ме слушате, искате още днес да бъдете щастливи, очаквате да чуете нещо по това, как да придобиете щастието. Това, което очаквате да чуете, ще го изкажа в две правила. Първото правило: пазете чистотата на своето сърце! Второто правило: пазете чистотата на своя ум! Чистотата е капитал за човека. Тогава, за да запазите този капитал, тази своя чистота, спазвайте следното правило: не влагайте своя капитал в чужди банки! Щом става въпрос за запазване на чистотата си, казвам: Не правете никакъв компромис със своята чистота! Докато сте чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня, в който загубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят, и вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и т.н. Който иска да бъде здрав, трябва да бъде чист. Който иска да поправи своите работи и да бъде независим от хората, непременно трябва да бъде силен. Обаче, силен човек е онзи, който е запазил своята първоначална светлина на ума, която Бог е вложил в него. Някой пита: “Как мога да запазя светлината на своя ум?” - Като вложиш ума си в Божественото. - Какво трябва да направя, за да постигна нещо? - Не бързай да забогатееш. Не бързай учен да станеш! Не бързай силен да станеш! Смешно е когато силният човек иска да стане силен. Не бързай да станеш богат! Кой трябва да желае богатството? - Сиромахът. Има ли смисъл богатият да желае богатство? Не бързай да станеш добър! Доброто е необходимо условие за съвършенството на човека, но той не може да стане добър в един ден. Следователно, щом човек се стреми към съвършенство, доброто ще му помага. Не се ли стреми към съвършенство, и доброто няма да му помага. Цялата съвременна философия се стреми да направи човека добър. - Не, човек трябва да бъде съвършен, а за да бъде съвършен, умът му трябва да бъде силен в доброто.

 

 Свържете се с Христа и приложете Неговото учение широко в живота си - не само в дома си, нито само в църквата, нито само в един народ, а навред - по целия свят. Целокупният живот може да бъде заквасен с Божията Любов! Тя има общо приложение и може да царува навсякъде. Без Любов няма живот; без светлина няма растене; без свобода култура не може да съществува. Тия са основните положения в живота. Главната задача на човечеството е да изучава Божията Любов и да я познава. Казвате: “Как да познаваме Божественото?” - Там, дето човешката любов престава, Божията Любов започва. Там, дето човешкото знание престава, Божието знание започва. Там, дето човешката свобода свършва, Божията свобода и Истина започват. Някой човек се обезсърдчил и казва: “Аз остарях вече, ще се мре.” - Не, тъкмо сега ти можеш да намериш истинския живот.

 

Най-първо от всички се изисква абсолютна, положителна вяра! Христос е казал: “Всичко опитвайте, доброто дръжте!” Аз ви казвам: Опитвайте това, което ви говоря; опитвайте това, което Христос е говорил; опитвайте и това, което добрите, учените и гениалните хора са казали! Във всеки човек има нещо гениално, той е модел. В този смисъл всички хора се допълват. Всички добри, учени и гениални хора вървят към една и съща цел. В знанието, което те внасят в света има единство. Щом е така, между науката и религията не трябва да има разногласие. Между религията и обществения живот също така не трябва да има разногласие. Науката, религията, общественият живот, това са форми на живота, а между всички форми на живота трябва да има единство, не разногласие.

 

И тъй, нека всеки постави в душата си високия идеал да живее най-първо като разумен човек, а после като българин. И после, не само като разумен човек, а като служител Божий, като Син Божий. Да бъдеш Син Божий, значи да чувстваш пулса на цялата вселена; всичката нейна красота, всичко възвишено и благородно в света. Това ще внесе радост и веселие в твоята душа. Всеки може да бъде Син Божий, ако не днес, то поне за в бъдеще.


 

 

 

Беседа от Учителя, държана на 31 октомври 1926 г. в град София.

 

Link to comment
Share on other sites

...най-важното нещо за човека е да запази чистотата, девствеността и силата на своето сърце и на своя ум. Някой казва: “Всички възможности за човека се крият в силата на неговата воля.” - Не, силата на волята зависи, от чистотата на сърцето и от силата на ума. Волята представлява направление на силите на ума и на сърцето в известна посока. Воля в широк смисъл на думата, имат само най-възвишените хора, най-великите Учители. Когато казват за някой обикновен човек, че има силна воля, това са силни желания, но не и воля. Волята не подразбира да направиш това, което пожелаеш. Да имаш воля, значи, като пожелаеш да извършиш един акт, предварително да знаеш условията и законите, на които той се подчинява, та като го направиш, да имаш резултат 100% успешен. Това, което съвременните хора наричат воля, не е нищо друго, освен своеволие. Ето защо, съвременните хора са повече хора на своеволието, отколкото на разумната воля.

 

...За всички хора е важно да се използват възможностите, които са вложени в тях. Тези възможности се крият в силата на техния ум и в чистотата на тяхното сърце. Разумен, чист човек е този, чието сърце не се смущава от условията на живота: че родителите му умрели, че някой говорил лошо за него, че някой го нападнал - той сълза няма да пролее. Разумният човек може да плаче, но никога за себе си. Не е правилно, когато човек мисли, че Господ го проклел и затова страда. - Не, богатството на човека е вложено в самия него. Няма същество по-богато от човека. И най-престъпния човек съдържа в себе си грамадна енергия, която, ако той използва правилно, може и светия да стане.

 

 

 Неговата заповед

Link to comment
Share on other sites

Въпросът не седи във вярата на човека в късмет или в щастие, но той трябва да има в себе си нещо положително, установено, на което да вярва.

 

Съвременните хора работят със закона на внушението. Нима със създаване закон за престъпниците, държавниците не внушават престъпността у хората? Щом се яви един престъпник, те казват: “Хайде да създадем закон за престъпниците!” С този закон се отваря път на престъплението. Свещениците говорят за развалата на хората, но с това те не ги изправят, а отварят път на развалата в света. За да се избегнат тия лоши последствия в живота, човек трябва да се стреми към Истината. В Истината е скрит смисъла на живота. Ще кажете: “Как да познаем, кой човек говори Истината.” - Човекът на Истината има свой определен образ, по който може да се познае. Както всеки учен, бил той астроном, геолог, или какъв и да е, има свои мерки, своя определена норма, по която съди за явленията в света, така и за човека, който проповядва Истината, има определена норма, определени мерки, по които той се познава.

 

 

Мнозина питат: “Как ще дойде новият живот на земята?” - Ще дойде пролетта на човешкия живот, ще дойде и лятото на човешкия живот, но усилена работа се изисква от всинца ни. Като очакваме добрите условия на живота, не трябва да бездействаме и да казваме: “Добър е Господ, Той всичко ще ни даде!” Така правят мързеливите хора, а ние трябва да работим! Дойде ли пролетта, всички трябва да работим, да придобием необходимите блага за вечния живот, който изключва страданията, а включва щастието на цялото човечество, на всички народи и на всички души.

Най-първо от всички се изисква абсолютна, положителна вяра! Христос е казал: “Всичко опитвайте, доброто дръжте!”

 

 Неговата заповед

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...