Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня 17.2.2014 - 23.2.2014


Recommended Posts

Мисъл за деня - 17,2,2014

 

Божественото вложено в човека възприема Божественото,което е вложено в ябълката.Този плод е художествено произведение на един ангел и като я изядеш,той се радва.С тази ябълка ,правиш контакт с това разумно същество -ангела.Като пипам ябълката,виждам едно същество,което гледа и се усмихва.Тогава му благодаря за хубавия плод.

 

Пробен камък

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-18.02.2014г.

 

Запример имате понятие за хляба. Но какъв хляб? Направен от ечемик, от ръж, от някое развалено брашно или направен от хубаво жито?  Житото има качества. Когато онзи, който е орал нивата, е псувал, докато е жънал житото, то не е чисто, опетнено е цялото жито - опетнено е от този, който го обработва. Казвам: хубавият хляб е от житото на онзи, който, като е орал нива­та, е пял, милвал воловете, целувал ги е, казвайки: „Братя, я да орем - вие както разбирате и аз както разбирам“; потупва ги, помилва ги - „Ха вие напред, а аз – отзад - ще теглите, ще обработим нивата и каквото спечелим, ще го ядем“. Който оре, да се моли по три пъти на ден.

 

Любов, знание и сила

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-19.02.2014г.

 

Казва Христос: „Ако житното зърно не падне на почвата...“. Казвам: ако сме като това житно зърно, трябва да излез­ем от обикновения живот и да се посе­ем в условията на бъдещата нива - това е животът на Шестата раса. И тъй, ние трябва да излезем от обикновените усло­вия на живота и да работим. Някои чакат да умрат и като дойдат отново, тогава да работят. Човек може да умре във всеки момент, когато пожелае; тази промяна може да стане съзнателно в него и той да я почувства. Значи Христовите думи имат смисъл само за онези хора, които са разумни.

 

Дава плод

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 20,02,2014

 

Ако Бог те намери буден, когато се приближи при тебе, ти ще израснеш като едно семенце, ще се развиеш и ще дадеш плод, но ако не те намери на място, ти ще изгниеш и няма да дадеш плод. Такъв е Божественият закон. На онези, които го чакат, Бог дава живот, а онези, които спят, слизат надолу и вследствие на това изгубват условията. Не че Господ иска това, но вследствие на нашата немарливост слизаме в една по-гъста материя, образува се по-голямо търкане, явява се огън. Семенцата, които ще растат при този огън, ще изгорят, ще се развали животът, ще се роди смъртта. Следователно в една по-гъста материя се ражда смърт, а в една по-рядка – живот.

 

Зная, че Исуса разпятаго търсите

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде 
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-21.02.2014г.

 

Сега, когато се подготвя Шестата раса, трябва Любов към Бога - спасени­ето на света е там, друго средство вече няма. Светът механично не може да се подобри, иде една разумна Божествена вълна и го преустройва. Няма друга мощна сила, която да може да подтикне хора­та — Разумното действа в тях и изменя въ­трешния строеж на техните мисли; стига да излязат от избите си, и светлината ще ги намери.

 

Послушай моята воля и ще бъдеш щастлив

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 22,2,2014

 

Не зная колцина от вас сте чели Библията не като историческа книга, защото, ако я подложите на критика като историческа книга, тя не издържа. Не казвам да я четете и като научна книга, понеже и в това отношение тя не издържа критика. Библията е книга само на символи. В нея често човек се уподобява на овца. В действителност овца ли е той? Там често държавата се уподобява на звяр. Държавата звяр ли е?

 

Зазоряване

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 23.02.2014г.

 

За разбиране на символите човек трябва да има отличен ум. Ние си слу­жим повече с математически формули, със символи - едно говорим, друго раз­бираме. Символичният език в Природа­та е свойствен на човека, затова всеки го разбира. Когато започнем да изясняваме един символ физически, ние помрача­ваме неговото вътрешно значение. На­пример в Писанието се казва, че прише­ствието на Господа щяло да стане в един миг - какъв е този миг? Някои мислят, че този миг е много малко време; не, в такъв един миг могат да станат много ра­боти.

 

Запалената свещ

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...