Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня-24.02. - 2.03.2014г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-24.02.2014г.

 

Сега Бялата раса ражда Шестата и като майка ще се мъчи, но ще бъде будна при раждането, докато по-рано всяка раса е раждала следващата несъзнателно. Бъдещето, което Шестата раса ще донесе, е такова, каквото човек не е сънувал - ще се живее в Любов и хората ще се дематериализират.

 

Пробен камък

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-25.02.2014г.

 

Винаги на границата между две кул­тури (стара и нова) се явява криза, явяват се големи противоречия, бури, сътресения, ката­строфи, защото двете течения - старото и но­вото, влизат в стълкновение: едното се руши, а другото се гради. След събитията лошите хора ще се отстранят от Земята. Тя се възкач­ва вече и хората със старите разбирания не ще могат да се издигнат заедно с нея; Земя­та ще ги отърси от себе си, както дървото се отърсва от гнилите плодове, и те ще отидат на друго място, ще изостанат в Природата.

 

Бурята иде, но Бог не е в бурята

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-26.02.2014г.

 

Сега Астралният свят се преустрой­ва. В миналото всичкото зло е било там и той е бил бойно поле, а Земята е била тил на злото. Сега Астралният свят се из­чиства, Земята става бойно поле, а долу, под Земята, става тил.

 

Когато всеки дойде на мястото си

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-27.02.2014г.

 

Сега иде най-хубавият свят. Занапред няма да се позволява на неготови хора да се прераждат, ще се забрани да идват на Земята престъпни духове. Те ще се въп­лътят на друго място, а тук - само тези, които са добри и имат Любов.

 

Бурята иде, но Бог не е в бурята

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-28.02.2014г.

 

Под идване на Христа ние подраз­бираме проявлението на Любовта, на Божествения принцип, който ще стане условие за развиване на човечеството. В човека има набрани енергии от 2000 го­дини, които предизвикват известни под- пушвания, и ако тези енергии не се от­правят, ако не им се даде изход, ако човек не заеме своето място, ако тази фаза не мине, то ще стане такъв разгром, какъв­то хората не са виждали досега, но казва се, че в Божия път разгром не става. И казва апостол Павел: „Ще бъдат грабнати във въздуха“; под грабнати във въздуха той подразбира процес на пропукване на съзнанието. Тогава всички учени хора ще си подадат ръка и ще създадат условия за проявяване на Божествения принцип. И когато Христос дойде, всички хора тряб­ва да Го видят; ако Го видят само няколко души, ще имат същия спор, както и сега. Идването на Христа е вътрешно отноше­ние, каквото е отношението на Слънцето към нас, това е същият закон. И тогава между Бога и нас ще се образуват правил­ни отношения.

 

И земята ще се изпълни със знание

 

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 1.03.2014г.

 

Най-характерна черта на българина е неговата упоритост; в Европа няма по- упорит от него. Той е черният дроб на човечеството. Сатурн и Марс характери­зират българина. Любознателен е, но Са­турн го прави скептик и затова иска чрез Любовта да смекчи този свой характер. Всеки народ представлява една добро­детел; в Божествения свят българинът представлява твърдостта. Човек трябва да бъде твърд, това е естествено положе­ние, а упоритостта е друго нещо; твър­достта спада към Божествените чувства на човека.

Българският народ и твърдостта

 

Молитвен наряд за всеки ден:


Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25 
Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 2.03.2014г.

 

Това, което е казано, че „Където е текла вода, пак ще тече“, се отнася и за България. Понеже тук са работили бо­гомилите, сега отново се проявява аналогично движение. По-добре е в малка държава да се привлича внимание към новото, отколкото в голяма - така е било всякога. И Египет, когато е бил цветущ, не е бил голяма държава, а и с Палестина е същото. Българският народ се освободи от турско робство именно заради делото на Бялото Братство.

 
 
Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61 

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...