Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Учението - дуалистично или недуалистично?


Кон Круз
 Share

Recommended Posts

Какво Учителят е проповядвал по отношение на въпроса дали индивидуалният аз и Космическият Аз са напълно тъждествени или отделни? Според недуалистичното разбиране за аза - съществуването на отделни личности е илюзия и реално съществува само една единствена Личност (Бог, Космически Разум или както искате го наречете). Според дуалистичното схващане: има и един Всепроникващ Вселенски Дух (Бог), но има и отделни личности, в които той пребивава? Иначе казано - вие сте Бог или вие не сте Бог, но Бог живее във вас според учението, което е проповядвал Беинса Дуно?

Свами Вивекананда е учил, че няма разлика между отделната душа и Космическата Душа. Тоест, че всеки един от нас е Брахман и че освен Брахман други няма. Заявил е веднъж: "Нека те узнаят кои са в действителност... нека те бъдат закърмени, заедно с майчиното си мляко, с тази идея за силата - аз съм Той, аз съм Той." (Цитатът е от "Изкуството да обичаш" на Ерих Фром)

Според други учения (например херметизма), ние не сме Бог, макар Бог да се проявява чрез нас. Ще цитирам откъс от "Кибалион", на Тримата Посветени:

""От Херметичното учение следва, че ЦЯЛОТО е Иманентно ("съществуващо във, присъщо, пребива­ващо във") на своя Свят, както и на всяка част, части­ца, елемент или комбинация в Света. Това твърдение обикновено се илюстрира от Учителите с позоваване на Принципа за съответствието. Учителят кара учени­ка да образува Ментален образ на нещо - човек, идея, нещо, притежаващо ментална форма, като най-пред­почитаният пример е този за автора или драматурга, изграждащ идея за своите литературни герои, или за художника или скулптора, създаващ идеалния образ, който той иска да изрази чрез изкуството си. Във всеки от посочените случаи ученикът ще установи, че макар представата да има битие и живот единствено в соб­ствения му ум, все пак той, ученикът, писателят, дра­матургът, художникът или скулпторът, в известен смисъл също е иманентен, съществуващ в мисловния образ или пребиваващ в него. С други думи, цялата ценност, живот, дух на реалността в мисловния образ е извлечена от "иманентния ум" на мислителя. Помис­лете върху това за момент, докато разберете идеята. За да дадем съвременен пример, нека кажем, че Отело, Яго, Хамлет, Лир, Ричард III са съществували единствено в ума на Шекспир по времето на тяхното създаване или раждане. И все пак Шекспир също е съществувал във всеки от тези литературни образи, дарявайки ги с тяхната жизненост, дух и действие. Чий е "духът" на литературните герои, които ние познаваме като Макбет, Оливър Туист, Юрая Хийп - на Дикенс ли е, или всеки от тези характери притежава индивидуален дух, независим от своя създател? При­ тежават ли Венера на Медичи, Сикстинската Мадона, Аполон Белведере собствена реалност и дух, или из­разяват духовната и мисловната сила на своите съз­датели? Законът на парадокса обяснява, че и двете предположения са верни, разгледани от подходяща позиция. Майкобър е едновременно Майкобър, но и Дикенс. И пак, макар да може да се каже, че Майкобър е Дикенс, все пак Дикенс не е тъждествен с Майкобър.
Човек като Майкобър може да възкликне: "Духът на моя Създател присъства в мен - и все пак аз не съм ТОЙ!" Колко различно е това от шокиращата полуис­тина, така гръмогласно провъзгласявана от някои полумъдреци, които изпълват въздуха с грубите си викове: "Аз съм Бог!" Представете си бедния Майко­бър или подлия Юрая Хийп да крещят: "Аз съм Ди­кенс", или някой от незначителните глупаци в пиесите на Шекспир тържествено да обяви: "Аз съм Шекспир!"
ЦЯЛОТО е в земния червей и въпреки това червеят е далеч от това, да бъде ЦЯЛОТО. И все пак остава
учудването, че макар и червеят да съществува като нисше нещо, създадено и притежаващо своето битие единствено в Ума на ЦЯЛОТО, въпреки това ЦЯЛО­ТО е иманентно в земния червей, както и в частиците, които са съставни елементи на земния червей. Може ли да съществува по-голяма мистерия от тази: "Всич­ко в ЦЯЛОТО; и ЦЯЛОТО във Всичко"?" (https://illuminationis.com/library/kybalion_bg.pdf).

Не съм напълно сигурен, но мисля, че Учителят е подкрепял второто схващане (тоест, дуалистичното). На мен то ми е по - лесно за възприемане.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Първото правило

Най-първо от всичко Люби Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум
и сила. Това ти трябва и не ходи по чужди врати да просиш.
Бог те е въвел в рая на човечеството, не търси забранения плод на Доброто и Злото.
Търси само Него, и служи Му, и Той ще те благослови.
Учи, на Любовта служи! Моите добри пожелания.


(19.07.1944 г. Мърчаево, 9 часа сутринта)
Свещени думи на Учителя

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...