Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Сине Мой, дай Ми сърцето си!


mecholari
 Share

Recommended Posts

Коран

22. Ще кажат [някои]: “Трима са, четвъртото е кучето им.”. И ще кажат [други]: “Петима са, шестото е кучето им.” - в догадка за неведомото. И ще кажат [още]: “Седем са, осмото е кучето им.”. Кажи [о, Мухаммад]: “Моят Господ най-добре знае техния брой. Знаят това само малцина.” И не спори относно тях, освен за ясно казаното! И не се допитвай за тях до никого!

 

 

Link to comment
Share on other sites

"И ви предупреждавам да пазите това, което градя, да го не съборите, защото е свято; и ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна: глад, мор и разорение; и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите Ми. В тоя Залог, който Съм ви поверил, почива бъдещето ви, той е скрижалът на дома ви, надежда и живот за рода ви. Слушай Ме, доме славянски, да сте Ми свидетели, че Съм ви говорил."

 

"Призвание към народа ми”

Тримата апостоли:

Дяволът спусна черна пелена, скривайки Светлината на Слънцето. И черен Плъх прати в главите на хората, да присвятка в костите на техните черепи.

Две моми чувстваха в тъмното и хванаха се за ръце от далече. И едната протегна ръка, и откъсна черен Гарван от Мрака. И Сам дойде до нея огромен черен Вълк. И хвръкна Гарванът.

Другата мома вдигна глава и появи се огромна Луна. И нарисува върху нея Кръст. И роди се в небето дъга, а момата облече червена дреха и сложи искрящо виолетова корона, превръщайки се в Тайната на новия свят.

И заизпълва дяволът момък. И момъкът се тресеше под напъна на смъртта. И молеше се с „Отче наш“, защото друго нищо нямаше.

Кацна Гарван и момъкът протегна ръка, и извади от гърлото му златна огърлица. И сложи на гърдите си Огнен кръст. А Господ написа молитвата на челото му и в ръката му пламна меч. Облече се в искрящо синята дреха на Смъртта, както първата мома ,и вдигайки глава видя Луната. И сълзи дъжд заваляха от безоблачното небе, благодарящи на Господа!

https://www.kaldata.com/forums/blogs/entry/9511-tримата

 

Link to comment
Share on other sites

Като видял умрялата гарга на своя прозорец, работникът се натъжил и си казал: От какво ли е умряла тази гарга? За да намери причината на смъртта й, той решил да я разреже. Взел ножчето си и разрязал гърлото й. Каква била изненадата му, когато в гърлото й намерил една богата огърлица със скъпоценни камъни. Той не допуснал, че Провидението изпраща тази огърлица за него, да подобри положението си, но веднага започнал да мисли, чия е тази огърлица, да я предаде на притежателя й. Като размишлявал върху това, дошло му на ума, че тази огърлица е на неговата господарка, на жената на фабриканта. Той скрил огърлицата в джоба си и веднага отишъл при своя бивш господар. Извадил огърлицата от джоба си и разправил цялата история. Оказало се, че огърлицата действително била на неговата господарка. Трогнат от честността на своя работник, фабрикантът си казал: Както Господ промисли за този човек, така и аз трябва да промисля за него. Той намерил специална служба за този честен човек и отново го приел при себе си. Следователно, когато се намери пред известно изпитание, човек не трябва да се плаши от нищо. Укорите на жена му не трябва да го смущават. Жената е професор за мъжа. Той не трябва да се спира пред нейните теории, но да слуша онова, което Бог отвътре му говори. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=1446&status=1…

Link to comment
Share on other sites

За да стане човек господар, той хиляди години трябва да живее на Земята, само за да стане господар на своите мисли. Как ще станеш господар на някой голям кит, който ходи надалече?
Link to comment
Share on other sites

Формули:

За връзка с Въздуха, за Вятъра: "Въздух, кажи ми какво Господ Бог мой Учителя Благи, Учителя Беинса Дуно ти е казал, те е научил, кажи ми, научи ме..." Синхронизирайте си дишането с Намерение към Полъха на Вятъра.

За връзка със Слънцето, Светлината към всеки фотон: "Кажи ми какво Господ Бог мой Учителя Благи, Учителя Беинса Дуно ти е казал, те е научил, кажи ми, научи ме..." Така Слънцето ми каза, че всичко, което се случва в момента е за Добро!

При пиене на вода: "Вода, кажи ми какво Господ Бог мой Учителя Благи, Учителя Беинса Дуно ти е казал, те е научил, кажи ми, научи ме, и слей ме с Черната Вода (Нищото), в която всички форми се завръщат и произлизат....

При хранене: "Храна, кажи ми какво Господ Бог мой Учителя Благи, Учителя Беинса Дуно ти е казал, те е научил, кажи ми, научи ме..."

Въпроси:

Наблюдение на облаците. Къде са се формирали, от къде и къде отиват. Къде ще се излеят?

Как расте цветето? Защо?

Будност:

Слух: Опитайте се да чуете стъпките на мравките...

НЕ газете Мравките!

Разговор с тревата:

Упражнение: Галиш тревата и казваш, че си ѝ равен.

 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Като дойде Господ, казвате Му: „Има философи, като Кант, Шопенхауер, Толстой, които еди-какво си казват, но има противоречие в тях, какво да следваме?“ Господ ще ви рече: „Ще следвате това, което Аз ви казвам“. И когато искате да следвате Божествената Истина, трябва да се вдълбочите във вашата душа; тогава ще разберете живота в друг смисъл. Във вас ще се образуват други способности, ще видите, че около вас има други същества, много по-велики, които творят, и ще кажете: „Колко сме били слепи!“ Питам вас, които разсъждавате: „Ако бяхте в положението на една мравка и ако един философ стъпеше върху вас и ви смачка, какво щяхте да мислите за неговите крака?“ Щяхте да кажете: „Една канара падна върху нас и ни смачка“; а тази канара съставлява малка частица от този гигант. Някой ден казвате: „Съдбата ме преследва, гони“. А това не е нищо друго, освен кракът на някой велик философ, който ви е настъпил. Не трябва да се изпречвате на пътя на философите, на учените хора: те няма да се спрат заради вас; те вървят по своя път и ако се изпречите, кракът на философа ще ви смаже. Когато ми се оплаквате, ще ви кажа: Не ви е мястото на този философски път, вие сте мравки, други пътеки си изберете. Ето философията на живота. Като гледам нещастието на един човек, поглеждам нагоре и виждам един гигант, който го е настъпил и смазал. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=146&status=1…

Link to comment
Share on other sites

Всяко живо същество – трева, дърво, цвете, животно е израз на някаква идея, скрита в него. и човек е израз на една Божествена идея. Като дойде на земята, Бог ще потърси първо човека, да види, доколко той е реализирал идеята, която е вложил в него. Той ще се почуди, като види колко се изопачил човекът, колко е изопачил Божествената идея, вложена в душата му. Бог ще каже на човека: Ти нямаш право да залагаш тялото си и душата си. Те не са твоя собственост. Тялото ти е храм Божи и ти нямаш право да го петниш. Колко мъже и жени са изхвърлени днес на боклука, като остатъците на агънцата и прасенцата, а отгоре им турят кръст и пишат: Бог да ги прости! Да ги помене в Царството си! Бог ще помене покойния, но ще помене и онзи, който е станал причина за разрушаване на къщата му – неговото тяло. Аз пък ще кажа: Господи, помени в Царството си всички мъже и жени, старци и деца, свещеници проповедници, учители и ученици, търговци и занаятчии и ги научи да живеят правилно, да не рушат къщите на своите ближни, да не отнемат живота на всичко живо по лицето на земята. Това значи, да вземете Христовото иго на себе си и да станете кротки и смирени.
https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=220&status=1…

Link to comment
Share on other sites

Учителят ми по Биология Н. Чачов и директор тогава на ОУ "Евлоги Георгиев" в град Дупница, подари ми тази книга, когато завърших 8 клас с пълно отличие. http://knigolandia.info/book-review/kalki-gor-vidal/

Link to comment
Share on other sites

CROW LAW

There is a medicine story that tells of Crow’s fascination with her own shadow. She kept looking at it, scratching it, pecking at it, until her shadow woke up and became alive.
Then Crow’s shadow ate her.
Crow is Dead Crow now.

Dead Crow is the Left-Handed Guardian. If you look deeply into Crow’s eye, you will have found the gateway to the supernatural. Crow knows the unknowable mysteries of creation and is the keeper of all sacred law.

Since Crow is the keeper of sacred law, Crow can bend the laws of the physical universe and “shape shift.” This ability is rare and unique.
Few adepts exist in today’s world, and fewer still have mastered Crow’s art of shape shifting.
This art includes doubling, or being in two places at once time consciously; taking on another physical form, and becoming the “fly on the wall” to observe what is happening far away.

The Europeans that came to Turtle Island were named the “boat people” by Slow Turtle. Even with the knowledge of alchemy possessed by certain boat people, none had ever seen the powerful shape shifting of shamans who utilized Crow medicine. Many boat people were frightened by what appeared to be animals coming into their camps or dwellings to discern their medicine. Crow medicine people are masters of illusion.

All sacred texts are under the protection of Crow. Creator’s Book of Laws or Book of Seals is bound in Crow feathers. Crow feathers tell of spirit made flesh. Crow is also the protector of the “ogallah” or ancient records.

The Sacred Law Belts, or Wampum Belts, beaded by native women long before the boat people or Europeans came to this continent, contain knowledge of the Great Spirit’s laws, and are kept in the Black Lodges, the lodges of women. The law which states that “all things are born of women” is signified by Crow.

Children are taught to behave according to the rules of a particular culture. Most orthodox religious systems create a mandate concerning acceptable behavior within the context of worldly affairs. Do this and so, and you will go to heaven. Do thus and so, and you will go to hell. Different formulas for salvation are demanded by each “true faith.”

Human law is not the same as Sacred Law. More so than any other medicine, Crow sees that the physical world and even the spiritual world, as humanity interprets them, are an illusion. There are billions of worlds. There are an infinitude of creatures. Great Spirit is within all. If an individual obeys Crow’s perfect laws as given by the Creator, then at death he or she dies a Good Medicine death — going on to the next incarnation with a clear memory of his or her past.

Crow is an omen of change.
Crow lives in the void and has no sense of time. The Ancient Chiefs tell us that Crow sees simultaneously the three fates – past, present, and future. Crow merges light and darkness, seeing both inner and outer reality.

If Crow medicine appears in your card spread, you must pause and reflect on how you see the laws of the Great Spirit in relation to the laws of humanity. Crow medicine signifies a firsthand knowledge of a higher order of right and wrong than indicated by the laws created in human culture.
With Crow medicine, you speak in a powerful voice when addressing issues that for you seem out of harmony, out of balance, out of whack, or unjust.

Remember that Crow looks at the world with first one eye, then the other – cross-eyed. In the Mayan culture, cross-eyeds had the privilege and duty of looking into the future. You must put aside your fear of being a voice in the wilderness and “caw” the shots as you see them.

As you learn to allow your personal integrity to be your guide, your sense of feeling alone will vanish. Your personal will can then emerge so that you will stand in your truth.
The prime path of true Crow people says to be mindful of your opinions and actions. Be willing to walk your talk, speak your truth, know your life’s mission, and balance past, present, and future in the now. Shape shift that old reality and become your future self. Allow the bending of physical laws to aid in creating the shape-shifted world of peace.

 

Source: Medicine Cards:
~ The Discovery of Power Through the Ways of Animals by Jamie Sams & David Carson ~

Link to comment
Share on other sites

За Кучето:

Ако аз взема сега да ви разправям какво има в Сириус, каква култура се развива в Плеядите, Северната мечка, Орион, какви същества има в Млечния път, в тия 18 милиона слънчеви системи, такъв един свят за пътуване! А сега седите вие и казвате: „Какъв смисъл има това?“ Ако аз бих ви взел на крилата си като един ангел и ви занеса горе, ще кажете: „Имало смисъл да се живее“. Но трябва простор, а сега вие си поплаквате. Всяка една звезда казва: „Сестро, защо плачеш, при мене ела, ти гледай да дойдеш тук“. Слънцето, Марс това ти говорят. Не само те, но в тайно някой дух крилат ви казва: „Не бой се, не бой се!“ И в тишината, когато се молите и мечтаете, духът ще ви шепне нещо, някоя опитност, ще кажете: „Има нещо, което ми шепне“. То е реалното. Та ние сме заобиколени от един свят свидетели, горе и долу, видими и невидими, които казват: „Не бойте се! Вяра, Любов, Истина, всичкото е за вас. И всичките ваши страдания са нищо. Вие можете да бъдете силни. Ако на земята сте слаби, горе сте силни“. Силни ще бъдем! И седим сега, някой казва: „От мене нищо няма да стане“. Тъй както мислиш, нищо няма да стане. Но ако станеш една Амриха, да бъде избрана твоята реч, да бъде чисто твоето сърце, тогава целият Рим ще бъде една отворена врата и Нерон ще виси във въздуха и няма да издава тогава прокламации: „Този да се изпъди“. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=400&status=1…

Понеже всички сме излезли от Бога, ще познаем, че сме деца на Един Баща, че сме братя и сестри. Казвам: Когато мъртвите се събудят от дълбокия сън и разберат всички илюзии, в които са живели, ще кажат: Слава Богу, че мина времето на това велико заблуждение! Тогава Бог ще се възцари между хората и всички ще се помирят: хора, религия, наука, изкуство – всички ще си подадат ръка за обща работа, а човечеството ще заживее нов, щастлив живот. Хората ще правят всеки ден научни екскурзии до Слънцето, до Луната, до Марс, до Юпитер, до Сатурн – навсякъде, където искат. Като направят своите научни изследвания, те ще се върнат обратно на земята. Съвременните хора пътуват до Франция, Германия, Англия, Италия, но пак са недоволни. Ако човек отиде до Сириус, той ще се върне с нова придобивка за ума; ако отиде до Венера, ще има едно разширение в сърцето. Но всичко това са далечни проспекти за ума и сърцето на човека. Бог е предвидил за човека несметни богатства, велики постижения! Има за какво да живеем, има кой да ни люби и кого да любим! Няма по-велико нещо за човека от това, да намериш Онзи, Който те люби. Няма по-велико нещо от това, да намериш Бога, Който заличава всички грехове и престъпления, Който изправя всички недъзи и при всички затруднения в живота, казва: „Не бойте се!“ И след всичко това нека поетът пише, нека музикантът свири, нека художникът рисува, нека философът философства, нека майката и бащата се радват на своите деца, нека дъщерята и синът благославят родителите си, нека учителите се радват на учениците си, а учениците – на учителите си! И нека всеки приеме своя дял от великото благо, което идва вече за цялото човечество. https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=1089&status=1…

Ако един млад човек чете един роман, и ако един стар човек чете един роман, какви ще бъдат подбудителните причини у младия и какви у стария? Да допуснем, че вие се интересувате от астрономия, интересувате се от звездите, някои от които са на хиляди години далеч от нас. Интересувате се от някоя звезда, Алдебаран да кажем, или вие се интересувате от Сириус. Какво ще ви придаде в дадения случай Сириус? Понякой път вие се интересувате от северния вятър или от южния, от източния или западния. Защо се интересувате? Като духне северният вятър лятно време, когато е топло, изпотил си се, става хладно. Тази прохлада е приятна. Някой път е студено, като духне южния вятър, тебе ти е приятно. Ти се интересуваш от северния, южния или западния, или източния вятър, се има нещо, за което се интересуваш.
https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=2785&status=1…

Звездни приказки:

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=11&book=1&fbclid=IwAR21wEtX4ykJDUWTdcXBoWpXDAPl0X0BV0DGPcZouqkJDxKeVqKgxynSids

НО да не се забравя, кое идва първо:

https://dariknews.bg/novini/liubopitno/kucheto-blondi-viarnata-spytnica-na-hitler-snimkivideo-2056384?fbclid=IwAR07zva0PRSroLbo9hzLh2HNvKXLfeEXyS4-adOcm5y5zW-d8UQYaMRM2Jw

 

Edited by mecholari
Link to comment
Share on other sites

Един американец, като отишъл в Аляска, дето имало много лед, направил си палат от лед. Той му струвал доста скъпо. Но през лятото палатът му се стопил, развалил се е. Но бил доволен, че през зимата имал палат, в който да живее. Та, сега всички хора на Земята строят по един палат от лед. И хората наричат това блянове.

Сега, ако ви попитат вие с какво започнахте вашия живот, коя беше основната мисъл, с която се пробуди съзнанието ви, какво бихте казали? – „Забравили сме.“ Ето тука един блян. Един поет пише така (Учителят чете един лист.): „Велика бе мисълта на душата, която бе поела да изходи необятната вселена, що Бог бе изградил. Мина тя безбройни слънчеви светове с многобройни планети и се спря, като дойде при нашето Слънце, на нашата Земя.“ Какво е искал да каже поетът? Това е един блян. Душата е искала да дойде, да слезе, а пък вие имате обратно желание – вие искате да се качите нагоре. Вие с каква колесница ще отидете на онзи свят? Понеже ще бъдете много леки, не се изисква много. Надали ще тежите един грам. Така щото, няма да бъде мъчно.

https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=3192&status=1&high=аляска#result_1447330

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...