Jump to content
Порталът към съзнателен живот

667. Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се - Неделна беседа, 31 октомври 1937 г.


Recommended Posts

 

Цитат

 

Неделни беседи - 1937 г., 1937 г.

По образ и подобие (1937–1938)

 

Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се

„Защото този твой брат мъртав бе и оживя, и загинал бе и намери се.“

Отче наш.

В начало бе Словото.

Ще прочета 15 глава от Евангелието на Лука. Ще се спра върху 32 стих от прочетената глава.

Духът Божи.

Големите противоречия в живота произтичат от човешките възгледи. Хората искат да наложат на света своите разбирания и своите възгледи за нещата, и да се приемат за меродавни. С това те влизат в противоречие с основните закони в живота и в природата.  Онзи, Който е създал света, той е поставил за основа един закон, който управлява целия свят. Онзи, който е създал човека, който му е дал ум, Той е поставил един закон, който управлява човешкия ум. Въпреки това, човешката мисъл е отрицателна. Положителната мисъл носи живот, а отрицателната носи смърт. Ние виждаме в свещената книга, че за непослушанието на първия човек дойде смъртта в света. Ето защо, като заключение може да се каже, че животът ще влезе чрез послушанието, а смъртта чрез непослушанието към Неговото учение. Христос е едно съединително звено. Той дойде в света, за да примири човечеството. Днес всички хора не вярват в Христа, но има 500 милиона християни вече, които вярват в Христа. Те поне трябва да се примирят. Има вярващи в Евангелието, но и те не се примиряват. Те цитират, четат и препрочитат Евангелието, но не могат да се примирят. Ако тия, вярващи в Христа, в Евангелието, не могат да се примирят в Негово име, тогава става въпрос, дали наистина следват Неговото учение. Други хора минават за будисти, вярват в Буда. Те вярват в Буда, но не изпълняват Неговото учение. Като четат Евангелието, православните казват, че каквото е могъл да каже Христос, всичко е казал вече. Не, по думите ние съдим другояче. Той казва: „Много още има да ви кажа, но още не сте готови да чуете и да възприемете това, което може да ви се каже.“ Казвам: Който и да се опита днес да изнесе истината, той всякога ще бъде подозиран. Във вярващите има едно подозрение. Като те чуят да говориш, веднага ще те питат: "Ти какъв си?" Ако отидеш в една православна църква, ще те питат: „Ти православен ли си?“ Ако си православен, ще те приемат. Ако отидеш в една евангелска църква, ще те питат, евангелист ли си? Ако отидеш в католическа църква, ще те питат, католик ли си и т.н. Все таки, човек трябва да има някакво име, но името не създава човека. Човекът създава името. Всички спорят върху въпроса, кой е на правата страна в света. В притчата за блудния син виждаме, че синът, който живял при баща си, се сърди на баща си, намира, че той не постъпва разумно. Той казва на баща си: Аз, който ти служа толкова години, нищо не съм получил от тебе, а този ти син, който изяде и изпи всичко, сега пак иде и ти му даваш от моето богатство. Баща му го успокоява и му казва: Нека се повеселим, защото този твой брат мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се. Това, което имам, твое е. Щом братът се гневи на баща си, това показва, че той няма любов. Не е ли добре мъртвият да оживее? Коя майка или кой баща не би се зарадвал, ако мъртвият му син оживее?

Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се

 

Всеки човек има нужда да си припомня Истината , макар и на малки хапки .

Пуснаха нов канал TV1 и засичм няколко пъти беседа на Джойс Майер . Имам няколко книжки от нея (Мислех че е мъж :) ) и ги използвам от време на време .Та гледам вчера последния епизод и преценявам залата .Изглежда много по голяма от нашата зала 1 на НДК , но на екран не може да вярва много . И си мисля , колко много хора има насядали и слушат , ръкопляскат , преживяват чутото . Ха , това тука в България не може да се случи , Това са азбучни положения , и всеки от познатите ми може да ги декламира . Но все пак ? Да не е точно така .Има недостатъци в човешките отношения . Нищо че сме българи , не се държим много духовно . Поглеждам в сърцето си и да . Колко много случки да се налагам и не проверя кое е най доброто . Живото е винаги най доброто , за всеки случай различно ... Да имам нужда да ми се напомня какво е да си ходещ мъртъв и какво е да си жив .

Цитат

Новото възрение в света трябва да бъде това, че Христос е едно звено в сегашния човек. Всичко е добро в света, но едно нещо не достига на хората. Като вляза в православната църква, виждам, че всичко е добро там, но се приближавам при свещеника и тихо му пришепвам: Едно само не ви достига, любов нямате. Като отида в някоя евангелска църква, виждам, че и там всичко е добро, но едно им липсва, любов нямат. Отивам в католическата църква и виждам, че всичко е отлично там, но едно им липсва, любов нямат. Отивам при съдиите, виждам, че всичко е добро там, и законите им, и съдиите им, но едно им липсва – любов нямат. Отивам при учителите, при разните училища и виждам, че всичко е добро, но едно нещо им липсва, любов нямат. Дето и да отида, намирам, че всичко е много добро, но едно липсва – любов нямат. Казвам: Сега е времето, когато любовта трябва да дойде

Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се

Да кажем че написаното е само думи ,Тогава може да сменим думата Христос с по разбираемата Любов . И двете са само сенки на това което учим . Но има нещо у всеки . Нещо огромно по своите възможности свито до невидима точица . Невидима за човека но говореща му кое е добро и кое зло . .. Съвеста е реалност в сегашния човек и е израз на любов към обкръжението . Но е много активно и самостоятелно за да го нарека с безличното , Любов .

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за чудесната беседа!

Големите противоречия в живота произтичат от човешките възгледи. Хората искат да наложат на света своите разбирания и своите възгледи за нещата, и да се приемат за меродавни. С това те влизат в противоречие с основните закони в живота и в природата.  Онзи, Който е създал света, той е поставил за основа един закон, който управлява целия свят. Онзи, който е създал човека, който му е дал ум, Той е поставил един закон, който управлява човешкия ум. Въпреки това, човешката мисъл е отрицателна. Положителната мисъл носи живот, а отрицателната носи смърт. Ние виждаме в свещената книга, че за непослушанието на първия човек дойде смъртта в света. Ето защо, като заключение може да се каже, че животът ще влезе чрез послушанието, а смъртта чрез непослушанието към Неговото учение. Христос е едно съединително звено. Той дойде в света, за да примири човечеството. Днес всички хора не вярват в Христа, но има 500 милиона християни вече, които вярват в Христа. Те поне трябва да се примирят. Има вярващи в Евангелието, но и те не се примиряват. Те цитират, четат и препрочитат Евангелието, но не могат да се примирят. Ако тия, вярващи в Христа, в Евангелието, не могат да се примирят в Негово име, тогава става въпрос, дали наистина следват Неговото учение. Други хора минават за будисти, вярват в Буда. Те вярват в Буда, но не изпълняват Неговото учение. Като четат Евангелието, православните казват, че каквото е могъл да каже Христос, всичко е казал вече. Не, по думите ние съдим другояче. Той казва: „Много още има да ви кажа, но още не сте готови да чуете и да възприемете това, което може да ви се каже.“ Казвам: Който и да се опита днес да изнесе истината, той всякога ще бъде подозиран. Във вярващите има едно подозрение. Като те чуят да говориш, веднага ще те питат: "Ти какъв си?" Ако отидеш в една православна църква, ще те питат: „Ти православен ли си?“ Ако си православен, ще те приемат. Ако отидеш в една евангелска църква, ще те питат, евангелист ли си? Ако отидеш в католическа църква, ще те питат, католик ли си и т.н. Все таки, човек трябва да има някакво име, но името не създава човека. Човекът създава името...“

Мъртъв бе и оживя, загинал бе и намери се

Всички имаме различни опитности, различни болки и съзнание. Трудно е да приемем Волята Му, защото често не съвпада с нашата.Трудно е да се помирим със себе си, затова и със себеподобните си.  Все търсим вина вън от нас, а е простичко - да сме доволни и смирени. Когато вършим всичко с Любов, бавно и полека разбираме болките, външните различия, причините за случващото се...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
Цитат

Големите противоречия в живота произтичат от човешките възгледи. Хората искат да наложат на света своите разбирания и своите възгледи за нещата, и да се приемат за меродавни. С това те влизат в противоречие с основните закони в живота и в природата. 

Благодаря ! Може да се каже и така :

 .Нямаме гъвкавоста на разумната реакция . Инертни сме в реакциите , в отношението към околните . Това е , което казват ,,хората са спящи" . Реагира се автоматично , по нагласите на ума . А няма как да сме други докато водещ е този логичен ум , с които построяваме речта си . а висшия ,,Аз" се явява на проблясъци . За това учителите ни призовават да сме толерантни , към себе си и другите .От един дол дренки сме , само различна почва сме обитавали . :)  

Може още сега да постъпваме гъвкаво--разумно , но нагласите да са по завета на Учителите . Човек да изгради мисловни нагласи основани на новото учение . Не е случайно , че то се гради от любовта . За любовта няма алтернативи , няма различия във възгледите . Достъпно и разбираемо е от всички . Всеки може да живее по любов , Стига да го пожелае . До като доиде висшия ,,Аз" пак ще сме бавнички , за да проверяваме всичко по любов ли е . Но грешките и престъпленията ще са малко .

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...