Jump to content
Порталът към съзнателен живот

04.10. 2007 - Бог не изисква нещо невъзможно


Recommended Posts

Мисъл за деня - 04 Октомври 2007 г.

Ние не знаем какви са крайните преднамерения на Бога. Бог от нас не изисква нещо невъзможно. Всеки един човек, когото вие срещате, всеки един човек, с когото вие се запознавате - добър или лош, той е една възможност заради вас за някакво постижение. И при най-лошите условия хората, които и да са те, ще покажат за вашето добро.

Възлюбете Господа!

Link to comment
Share on other sites

Понякога се чудя с какво нашите отци са заслужили идването на Учител от такъв ранг.

Хем са го заслужили, хем са се нуждаели от нещо такова.

Въпросната мисъл от беседата на Учителя говори за същото. Според мен всичко, което се случва на човек през живота му не може да бъде случайно. Според мен съдбата на човека е под пълната предопределеност. Всичко в живота му е заради Пътя, за насочване и правилно движение по него. Всичко е една възможност за извличане на полза, на урок, за да се осъществява растеж. И сега когато се замисля за пропуснатите от мен самия ползи, за пропуснатите възможности и за пропиляното време... успокоява ме знанието за предопределеността.

Будността на човек се премерва в броя на използваните от него възможности и по научените и приложени уроци.

Често отново задремваме. Хубаво е да се будим един другиго.

Сега ще се опитам да изиграя ролята на будилник като ви напомня за свежеста и аромата на въздуха, топлите и многоцетни лъчи на Слънцето, синевата на небето, полъха на вятъра, шума на дърветата и на реките, на морето...

Да бъдем будни за всичко, което се докосва до нас, независимо от неговото естество. Само тогава ще бъдем способни да сме ученици.

Link to comment
Share on other sites

На мен ми направи впечетление това, че всеки човек, независимо добър или лош, е една възможност за нас - възможност за израстване и разбиране по-добре мистерията на живота.

Link to comment
Share on other sites

Да, защото нашата любов и добродетели трябва да бъдат изпитани при всякакви условия. Човек реши например, че един ден няма да се ядосва. Пред същия ден със сигурност ще му бъдат предложена не една, а няколко провокации. "Лошият" човек е просто една проверка как се справяме със себе си. Как един човек може да твърди, че не се страхува, ако не е попадал в страшна ситуация. Натрупването на опит предполага преминаването през всякакви условия.

И още нещо: често добрия човек е по-голямо изпитание от лошия.

Link to comment
Share on other sites

И добър и лош човек- това са етикети, които ние слагаме.

Да предположим, че в резултат на нещо- някакво действие, състояние, получаваме възможност- материал да се изгражда Новия човек, Другия. Това, което сме поели, не бива да го задържаме в себе си, за себе си. То и нямаме полза от такова задържане, без друго не е за нас. Можем да го "издишаме", да предадем, да проведем навън. Всеки човек, когото срещнем по пътя си, и всяко събитие, всяко явление, може да ни послужи за реперна точка при това провеждане. И какъв етикет сме му сложили- добър, лош, няма значение. Въпросът е ние какво ще направим, а не той какъв е.

Edited by Багира
Link to comment
Share on other sites

Всичко в живота му е заради Пътя, за насочване и правилно движение по него. Всичко е една възможност за извличане на полза, на урок, за да се осъществява растеж.
:thumbsup::sorcerer:

Будността на човек се премерва в броя на използваните от него възможности и по научените и приложени уроци.

Често отново задремваме. Хубаво е да се будим един другиго.

Сега ще се опитам да изиграя ролята на будилник като ви напомня за свежеста и аромата на въздуха, топлите и многоцетни лъчи на Слънцето, синевата на небето, полъха на вятъра, шума на дърветата и на реките, на морето...

Да бъдем будни за всичко, което се докосва до нас, независимо от неговото естество. Само тогава ще бъдем способни да сме ученици.

:thumbsup2::feel happy:

Да, защото нашата любов и добродетели трябва да бъдат изпитани при всякакви условия. Човек реши например, че един ден няма да се ядосва. Пред същия ден със сигурност ще му бъдат предложена не една, а няколко провокации. "Лошият" човек е просто една проверка как се справяме със себе си. Как един човек може да твърди, че не се страхува, ако не е попадал в страшна ситуация. Натрупването на опит предполага преминаването през всякакви условия.

:feel happy:

И още нещо: често добрия човек е по-голямо изпитание от лошия.
:3d_146:

нямаме полза от такова задържане... да го "издишаме", да предадем, да проведем навън. Всеки човек, когото срещнем по пътя си, и всяко събитие, всяко явление, може да ни послужи ... при това провеждане. Въпросът е ние какво ще направим

:feel happy:

Бог е вложил в нас живота. Бог е вложил в нас ония хубави, прекрасни думи. Бог е вложил в нас Своята сила, свободно да разполагаме. След туй Бог е вложил тази светла мисъл, която имаме, която в нас работи. Всичките ни постижения може да ги постигнем само по този път. Той казва: На този път щом сте, Господ е там. Щом имаш ти истината, Господ е в истината. Щом имаш живота, Бог е в живота. Ти казваш: „Къде е Господ?“ Господ е в пътя. Щом съм на Земята, Господ е на Земята. Неговият Дух живее. Неговият Дух вътре в Земята живее. Ние мислим, че Господ е извън. На Земята живее. Всичките тия растения, които изваждат тия сладките сокове, те ги изваждат из Божествения Дух, Който ги е складирал. Къде е Господ? Господ е в Земята. Къде е Господ? Господ е в Слънцето. Тази светлина Господ я праща. Господ е навсякъде, по цялото небе, във всичките звезди. Това, което виждаме, е проявление на Бога. ...

Казвам сега: Възлюбете Господа! И новият начин – когато обичаш някого, ще кажеш... ... Ако можеш чрез този брат да обичаш всичките братя, Бог е там. Ако можеш чрез тази сестра да обичаш всичките сестри, Бог е там.

...

Този брат, когото ти си обикнал, ще бъде начало, а всичките други ще бъдат край. В туй ще се прояви Божията любов. Ако така хората биха разбрали... Това е новата епоха, която иде, това е Царството Божие. Христос казва: „Ако имате любов към Мене, опазете Моята заповед.“ Когато Христос е казал да се отрече човек от братя, сестри, от всички лъжливи учения, от майка, братя, сестри, от всичко туй трябва да се откажеш, да дойдат новите братя и новите сестри. Те трябва да се поставят. Той казва: „Всеки, който изпълнява волята на Отца Ми, е Моя майка, баща и брат.“ Значи всички, които изпълняват волята Божия, са наши братя. Онези, които не изпълняват, не са. Онези, които не изпълняват волята Божия, ние не може да ги обичаме и към тях, и да искаме, не можем да проявим нашата любов. Има някои хора, които не можеш да ги обичаш. Не мислете, че ти може да обичаш един камък. И да го обичаш, този камък не е в състояние да почувствува твоята любов. Един камък, след хиляди години, като се освободи, той може да бъде достъпен за любовта.

Сега говоря само за онези, които вече изпълняват волята Божия. Туй съзнание вече се е пробудило във всички, пробудило се е във вас.

...

В света има само една жена, има само един мъж. В света има само един брат, само една сестра, целият свят е един дом от един брат и една сестра, а другите са частици на това цяло.... като влезеш в туй цяло, в този брат, ти ще по-чувствуваш какво нещо е брат. ...

И казва: „Ще бъдем едно стадо и един пастир.“ Така казва Писанието.

Възлюбете Господа

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 04 Октомври 2007 г.

Ние не знаем какви са крайните преднамерения на Бога. Бог от нас не изисква нещо невъзможно.

Възлюбете Господа!

Бог е непознаваем.

Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

"Има религиозни хора, които се питат кой ден трябва да празнуваме – събота или неделя. Казвам: Един ден има в света. – „Че как? Шест дни.“ Казвам: За тебе 6 дни, а за мене има само един ден. Онзи ден, когато ти постъпиш право, ти си в съботата; когато не ги обичаш, ти твориш, създаваш – и животни, и змии, и гущери, какви ли неща не създаваш. При всичките дни ти ще създадеш всичките животни. В Божия ден ще си починеш, ще обичаш всичко онова, което ти си създал." -

Защото оня, който е влязъл в Неговата
, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.

Следователно, за Божиите люде остава една съботна
.

Затова нека се постараем да влезем в тая
, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.

http://triangle.bg/books/1936-09-27-10.199...7-06-27-10.html

Link to comment
Share on other sites

Всеки един човек е само един пробен камък за вашата любов, за да се познае колко тя е силна. Любовта ви, след като се прояви, тя остава пак за вас. Ако вашата любов не може да ползува самите вас, тя никога не може да ползува и другите. Ако вашата любов може да ползува вас, тя може да ползува и другите. Ако вашата истина, която имате вие, не може да ползува самите вас, да ви ръководи, то тя не може да ползува и другите. Ако вашето знание не може да ползува самите вас, не може да ползува и другите. То е един закон, който трябва да го имате предвид.

Когато всеки срещнат човек приемаме като пробен камък за силата на любовта ни, може би ще се замислим дали любовта ни ще се прояви в изпълнение на неговите желания или нашите представи за неговото добро (за което ще чакаме оценка и благодарност и отплата) или в запазването на положителното отношение към него....

Дали допускаме човека близо до себе си или се отдалечаваме съзнателно от него, дали му подаваме ръка или му я отказваме, дали го оставяме свободен да търси себе си дори когато нещо от тази свобода ни наранява или му показваме къде се намира невидимата стена, която не можем да му позволим да премине...... всяка от тези постъпки може да бъде направена с любов, и тогава наистина ползва не само нас, а и другите.

Ако искаме да служим на света си, излиза,че първо ще ни е нужно да се научим на любов, истина и знание, които да ползват нас самите, не да "жертваме" себе си в името на нечия друга полза.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Лагорда

...всяка от тези постъпки може да бъде направена с любов, и тогава наистина ползва не само нас, а и другите.

Ако искаме да служим на света си, излиза,че първо ще ни е нужно да се научим на любов, истина и знание, които да ползват нас самите, не да "жертваме" себе си в името на нечия друга полза.....

:thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Знаете ли, аз си представям, че всички сме камъчета с малко или повече ръбчета. И при триенето ние си изглаждаме ръбовете. За това няма добро и лошо, има камъче, което трябва да ми изтрие или почукне ръбчето и да стана гладка.... :feel happy: Така и аз може би ще поотрия ръбчето на някого, но лошото е че не винаги хората приемат така нещата... :whistling::thumbsup2:

Изтеглих си карта на мъдростта и ето какво ми се падна :feel happy:

Злото е храна за герои, за мъдреци, а не за деца. Злото в света може да се употреби за градеж, както камъните, от които правят величествени сгради. Камъните могат да причинят големи пакости на хората, но същевременно и да влизат в строежа на красиви здания, на хубави статуи и паметници. На същото основание казвам, че и лошите мисли и чувства стават материал за съграждане на красиви, величествени здания и постройки в човека. Оставете тези мисли и чувства в ръцете на Любовта и не мислете повече за тях. Тя ще постави всяка лоша мисъл на съответното и място. Дайте на Любовта най-малката лоша мисъл и вижте къде ще я сложи. Тя ще я постави за корниз на някой прозорец. Докато се слага този корниз, стойте далеч от него, за да не падне върху главата ви. Щом се закрепи здраво на мястото си, можете да се приближите и да му се любувате.
Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...