Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за Природата


Recommended Posts

"...сега и големите нещастия на американците се дължат на това, че те бързат много. Тези нещастия, които сега стават, се дължат на изсичане на хилядогодишни гори. Те сега носят последствията на своите необмислени действия. Днес американците няма отде да черпят този магнетизъм. Днес всички проповедници в Америка говорят за магнетизма. В Америка сега започват да залесяват. Те искаха да имат много ниви, да изкарват жито, да търгуват, но сега видяха, че и гори трябват.

Ние трябва да бъдем много внимателни спрямо растенията. Не можете да бъдете здрави, ако нямате правилни отношения към растенията и към дърветата. Аз съжалявам, че българите нямат правилни отношения към растителното царство. Наблюдавал съм някои българи как с брадва тук кълцат, там кълцат някое дърво, за да изсъхне и после лесно да го отсекат. Казвам: Добре е най-първо да се заемем със запазване на горите. После трябва да се учат да ги посаждат. Във всеки двор трябва да има плодни дървета, към които хората трябва да имат особено разположение, ако искат да бъдат здрави. Казвам: Като дойде новото, реалното в света, те трябва да се научат как да живеят. Ако не се научим да имаме добра обхода с растенията, хората сами между себе си ще се изпоядат. Благодарение на растенията, благодарение на житото, което е дошло да спаси света, животът е в добри условия. Ако нямаше жито в света, големи страдания щеше да има за човечеството. Ако нямаше плодни растения, ако нямаше гориво в света, хората щяха да бъдат подложени на големи страдания. Растителното царство е благо, което създаде Бог за човека.

Казвам: Човек трябва да бъде внимателен. Растителното царство е в човешкия организъм. Горите са също в човешкия организъм. Ако ти пренебрегваш растителното царство отвън, ти го разрушаваш в себе си. Щом го разрушиш и в себе си, всички болести идват около тебе. Ако ти се отнасяш така с растителното царство, същото ще стане и с тебе. Каквото съществува в голямата природа, това съществува и в малката природа – микрокосмоса. Като осакатиш всички растения в себе си, ти започваш да боледуваш.

И когато Христос дойде на Земята, Той даде много добър пример. Той каза: „Аз съм лозата, вие – пръчките, а Отец Ми е земеделецът.“ За Христа се казва, че Той е агнецът, агнето. А Христос даде друг образ за Себе си. Той казва: „Аз съм лозата, а вие – пръчките.“ По този начин Той показа какво трябва да бъде нашето отношение към растителното царство. Христос приема да бъде лоза, хората – пръчки, а Отец – земеделецът, Който обрязва тия пръчки. Казвате, че едно растение е бук, друго – дъб, а трето – габър. Не, вие можете да научите много работи от растенията, защото в тях има скрит Божествен запас. Растителното царство е запас на Божествения живот, който трябва да мине през човешкия организъм. Ако ние злоупотребим с този запас, неизбежно ще страдаме. И казвам, че за бъдещото възпитание всички деца трябва да се възпитават в този дух, да не злоупотребяват с растенията. Ако българите могат да възпитат децата си да се отнасят добре с растенията, 75 на сто от техните работи ще се наредят добре."

източник: В начало Бог създаде Небето и Земята, НБ, 7.III.1937 г

Edited by Иво
Link to comment
Share on other sites

 • Replies 33
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Голямото е възможност на малкото и малкото е възможност на голямото да се смири. Ние виждаме, че този закон съществува и в природата. Големият дъб, голямата ябълка, големите дървета, изобщо, се смиряват най-после в своите малки плодове. Те се смиряват и започват оттам, отдето са излезли.
Източник: Най-голям в Царството небесно, 1-ва НБ, 27.IX.1936 г.

Кой процес се е явил по-рано: даването или взимането? – Даването. Природата е дала първа, а след нея всички същества. Значи първият процес е даването, а вторият – взимането.

Разнообразието е отличителна черта на природата – и в най-малките си форми тя внася нещо ново, особено, което ги отличава от подобните им. Като изучавате човека външно, ще видите, че двете му половини – лявата и дясната, се различават.
Източник: Красивото в живота, Беседа от Учителя, 19.IX.1941 г.

Едно трябва да знаете: Природата може всичко да ни даде, но едно нещо не може да направи заради нас – природата заради нас не може да яде, природата заради нас не може да диша, природата заради нас не може да мисли, природата заради нас не може да спи, нито да почива. Това са работи, които ние сами трябва да извършим.

Източник: Виделината и тъмнината, 19 НБ, 11.IV.1937 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

"Затова аз наричам Живата Природа най-добрата майка. Ако вие я слушате, тя ще ви даде такова учение, каквото никога не сте имали. Престъпите ли нейните правила, ще опитате как тя възпитава своите деца."

Из беседата "Силите в Природата"

"Върху всичко това, което съм ви казал, трябват упътвания. Трябва да разберете, че законите в Природата няма да се изменят заради вашите разбирания. Всички трябва да вложите в ума си мисълта, че Природата няма да постави специални закони за вас, за да ви извинява."

Из беседата "Влияние на хармонията в живота"

Беседите са от книгата Великата Майка,

Издателство "Бяло Братство", София, 2006 г., ISBN: 954-739-068-3

"Изследването химическия състав на храните, това се казва изучаване на природата по форма, изучаването жизнените сили - по съдържание, а когато изучаваме скритите разумни сили, които са в основата на всички прояви на природата, това се казва изучаване на природата по смисъл. Когато така изучим природата, тогава получаваме тази наука, която Учителят нарича Жива наука."

Из "Живата наука и болестите", лекция от книгата Доброто разположение,

Издателство „Бяло Братство”, София, 2002 г., ISBN: 954-744-026-8

Link to comment
Share on other sites

Проповедите на Христа са верни и истински, защото изхождат от Живата Разумна Природа – Той тълкува явленията в Природата, както са. Който не може да ги тълкува правилно, той сам се заблуждава, а същевременно заблуждава и другите. Вглеждайте се в Природата, изучавайте я, за да можете да се ползвате от нейните сили. Който се стреми към Природата и желае да се свърже с нея, нека всяка сутрин, особено през месец май, да става рано и да излиза на разходка на чист въздух, преди да е изгряло Слънцето. Каква по-велика картина от изгряването на Слънцето! Същевременно вие ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, които се отразяват благотворно върху организма. Ставайте сутрин рано преди изгряването на Слънцето, за да приемете неговото благословение, и след това започнете работата си. Възстановете съчетанията между своя организъм и Слънцето, както между душата си и Бога, които още отначало са направени...

Мнозина търсят Бога там, дето не е. Излизайте през месец май сутрин рано в 4 ч. и ще намерите Господа. Участвайте в пеенето на птичките, в полъхването на тихия ветрец, в клокоченето на изворите и ще намерите Бога. Слънцето кани всички живи същества да излязат вън, да го посрещнат, за да им предаде Божието благословение. Защо да не благодарите на Слънцето като на Божи слуга, който носи послание от Нашия Баща, и да му кажете: „Носи нашия поздрав на Баща ни и кажи Му, че сме решили вече да възстановим хармонията, която сме нарушили!” Какво правят повечето хора? Като се събудят, погледнат навън и ако видят, че има вятър, а Небето е облачно, казват: „Лошо е времето, не е още за ставане.” Не, благодарете за времето, каквото и да е то, и кажете: „Хубав е денят. Ще стана да се порадвам на деня, да благодаря за благата, които той крие в себе си.” Благодарете на вятъра, защото той проветрява мислите и чувствата ви; благодарете и на облаците, защото те носят влага, чрез която се освежават цветята, дърветата и плодовете – това е правото Учение, към което хората се стремят. Всичко живо иска да бъде обичано, да живее свободно и да се радва на благата, които Природата дава.

Из беседата "Бог е съчетал", СЖ2, 13.05.1917 г.

Link to comment
Share on other sites

„Учителя ни съветваше да правим връзка с Разумната Природа или с живата природа, както той я наричаше, за да можем да се ползваме от нейните сили. Живата природа е склад на енергии и сили, от които човек може да се ползва, затова отношенията ни към нея трябва да бъдат съзнателни. Учителя ни учеше, че когато сме сред природата или планината, трябва да наблюдаваме всичко около нас и да правим връзка с нея. Като я наблюдаваме, да почувстваме живота в нея. Всичко в природата е живо, тя ни говори, ние трябва да я разбираме, да разбираме нейния език. Ние можем да приемем нейните енергии при каквото и състояние да се намираме за подобрение на здравето ни и за нашето духовно повдигане. Тя всякога има какво да ни даде.”

„Човек може да бъде в съзнателна връзка с Бога без някакви посредници. Щом човек спазва законите на Разумната Природа и живее в хармония с тях, той се ползва от благата на природата и никой не може да го лиши от тях.”

„Природата не е враждебно разположена към човека, но той, като не я познава и разбира, сам се ограничава и отделя от нея, като иска да я победи, да я завладее, до й господарува. В Природата съществуват разумни закони, които управляват цялото Битие.”

„В Природата има много блага и възможности за човека и ако иска да се ползва от нейните блага, той трябва да я проучва, да я наблюдава и да не прави опити, с които може да й навреди. Тя е необходимо условие и среда за неговото съществуване.”

По спомените на ЕЛЕНА АНДРЕЕВА - ОБРАЗЪТ НА УЧИТЕЛЯ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Радвай се, че можеш да излезеш вън, когато Слънцето изгрява и да възприемеш неговите лъчи. Блажен е онзи, който може да разбере съчетанието, което Бог е вложил в цялата Природа – между минералите, растенията и животните. Ще кажете, че минералите и растенията са безгласни – Природата е жива и разумна, нищо не е безгласно в нея. Който има уши, той може да слуша говора на Природата и да я разбира. Всички мистици схващат Природата като музика, говор и песен – така тя проповядва и поучава хората. Няма проповедник в света, който може да се сравни с Природата."

Из беседата "Бог е съчетал", СЖ 2, 13.05.1917 г., София

Link to comment
Share on other sites

"Ако се вгледате в Природата, ще видите, че в нея има и музика, и изкуство, и наука. Де е музиката в Природата? В течението на водите, в клокоченето на изворите, в шумоленето на листата, в духането на ветровете. Де е изкуството в Природата? В различните краски на цветята, на крилцата на насекомите и пеперудите, на птиците. Де е архитектурата в Природата? В строежа на планините и скалите. Де са естествените науки? Естествените науки са изразени във всички минерали, растения и животни. Не само това, но в Природата ще срещнете философията на всички науки.

Следователно, който иска да се самовъзпитава, нека влезе в контакт с живата, разумна Природа. Този контакт може да се създаде, когато човек постави в ума си мисълта, че Природата е жива, разумна и интелигентна. Дето влезете в Природата, вие сте обиколени от живи, съзнателни същества и сили. Достатъчно е да се нагласите съобразно нейните трептения, за да можете да влезете в общение с нея. Щом влезете в общение с Природата, тя ще ви упътва, ще ви дава методи за правилна и разумна работа върху себе си.

Обаче това не се постига изведнъж, но постепенно, с течение на времето. Затова не напущайте още стария си живот. В този живот вие събирате нови възгледи, складирате ги в подсъзнанието, дето те се проявяват при специфични случаи."

Из беседата "Гордост и тщестлавие", МОК 2, 24.01.1923 г., София

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

„Има една тайна в Природата. Ако ти обикнеш едно дърво, и някой човек ще те обикне. Ако ти разрушиш това дърво, и тебе ще разлюбят. ...”

Из Свърши се виното, 2-ра НБ, 4.X.1936 г.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

- Планинските места са пълни с енергии. Те са благословение. Благодарете, че днешният ден е хубав. Не мислете за бъдещето.

Витоша е много динамична. Тя е акумулатор на грамадни електромагнитни сили. Ако нямаше Черни връх, София би изгубила половината от своята красота.

Сухите хора ако са болни, могат да се лекуват по-добре в планинските места, а пълните - в ниските места. В планинските места има повече електричество, а в ниските има повече магнетизъм. В планините изобщо са събрани електномагнитни енергии в запас.

Египтяните понеже са нямали планини, са създали своите пrрамиди. За мисълта са необходими планински места. Пирамидите играят роля на планини. От колко далеч са носили камъни за изграждането им!

Водя ви на планината, за да ви уча как да живеете. Сега е месец април. По това време в планината има много прана. Да си вземете! Сега праната е по-изобилна, отколкото през другите сезони. През пролетта има прилив на прана и понеже растителността не е още събудена, тя приема по-малко и оставя свободна прана. Корените се събуждат по-рано от другите части на растението. Те поглъщат малко от праната, която минава покрай тях и излиза на повръхността. После вече, като се събуди растителността, тя поглъща по-голямо количество от праната. Затова са много полезни екскурзиите през февруари, март и началото на април, докато не се е развила растителността.

- Какво влияние има планината за духовния растеж на човека?

- Планините представляват акумулатори. Човек представлява трансформатор. Като идеш на планината, трябва да знаеш да транформираш енергията, която тя ти дава. Ако не я трансформираш, нищо не печелиш. В трансформирането стои всичкото. Когато трансформираш една енергия, тогава получаваш живот. А няма ли трансформиране, енергията остава в латентно състояние.

Из "Разговори на Ел Шадай"

Link to comment
Share on other sites

Ако си по-умен, Слънцето ще те грее по-добре. Ако обичаш Бога, Слънцето ще те грее по-добре, ако не Го обичаш, Слънцето няма да те грее добре... Какво значи изразът: "Слънцето ще те грее по-добре?" Това значи, че ще бъдеш по-възприемчив към известни слънчеви енергии. Безлюбието представлява едно препятствие в това отношение.

За да приемем от Слънцето това, което трябва, необходимо е да имаме отношение към него не само като към физически тяло, но и към съществата, които са там, на Слънцето, да се свържем с тяхното съзнание.

Ако човек в продължение на една година непрекъснато, всеки ден, посреща зазоряването и слънчевия изгрев както трябва, независимо от това, какво е времето - ясно, облачно, дъждовно, с виелица и пр. - може да стане гениален.

Слънчевите лъчи са живи мисли на напреднали същества. Те поддържат нашия живот. За лекуване трябва да се печеш на слънце преди обяд. Обаче във време на слънчеви бани съзнанието ти трябва да е будно. Като се печеш на слънце, трябва да се концентрираш и да мислиш, че тези лъчи са живи мисли - тогава ще се ползваш от тях. Тогава всичко отрицателно се изпъжда от теб.

Когато човек се пече на слънце, не трябва да заспива, защото иначе ще поглъща отрицателните енергии.

Има области между Земята и Слънцето, които трансформират светлината.

Някой казва: "Опече ме слънцето" и бяга от него. - Че здравето ти зависи от Слънцето. Ти излизаш на обед на слънце, а трябва да използваш сутринта.

Като има облаци, слънчевите лъчи идат през облаците, а вие мислите, че няма слънце. Вие ще чувствате ултравиолетовите лъчи. Чрез съзнанието си ще привличате лъчите.

Какво значение има печенето на гръбнака на слънце? В гръбначните канали има мазнини, които се натрупват и запушват каналите, през които минават нервите. При това те притискат нервите и по тях не може да минава енергията. Това се отразява върху всички органи. Като се пече гръбнака на слънце, мазнините се стопяват, каналите се отпушват и по нервите може да тече енергията. И много болести се дължат именно на това запушване на каналите.

В София има дисхармонични мисли, те образуват една аура над града. От Слънцето идат правилни, ритмични, хармонични енергии, но като дойдат тук, ние им противодействаме със своите мисли. Дисхармоничните мисли имат неправилен ритъм. Слънчевите енергии, които минават през тази среда, изгубват своята ритмичност, правилните си трептения. И затова колкото на по-високо място човек приема слънчевите енергии, толкова ще ги приема по-чисти. Долу в полето не е така, защото хорските мисли нарушават ритмичността на слънчевите енергии. Последните изгубват своя първоначален ритъм. Ето защо има голяма разлика дали ще възприемеш слънчевите лъчи долу, в полето, или на високо място.

Из "Разговори на Ел Шадай"

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Ако се вгледате в Природата, ще видите, че в нея има и музика, и изкуство, и наука.

Де е музиката в Природата?

В течението на водите, в клокоченето на изворите, в шумоленето на листата, в духането на ветровете.

Де е изкуството в Природата?

В различните краски на цветята, на крилцата на насекомите и пеперудите, на птиците.

Де е архитектурата в Природата?

В строежа на планините и скалите.

Де са естествените науки?

Естествените науки са изразени във всички минерали, растения и животни. Не само това, но в Природата ще срещнете философията на всички науки.

Следователно, който иска да се самовъзпитава, нека влезе в контакт с живата, разумна Природа.

Този контакт може да се създаде, когато човек постави в ума си мисълта, че Природата е жива, разумна и интелигентна.

Дето влезете в Природата, вие сте обиколени от живи, съзнателни същества и сили. Достатъчно е да се нагласите съобразно нейните трептения, за да можете да влезете в общение с нея. Щом влезете в общение с Природата, тя ще ви упътва, ще ви дава методи за правилна и разумна работа върху себе си. Обаче това не се постига изведнъж, но постепенно, с течение на времето. Затова не напущайте още стария си живот. В този живот вие събирате нови възгледи, складирате ги в подсъзнанието, дето те се проявяват при специфични случаи.

Гордост и тщестлавие

(Младежки Окултен Клас, 24.02.1922 06:00 Петък)

***

Преди два дни говорих нещо върху късането на цветята и казах, че всяко откъсване на десет цветчета води след себе си смъртта на някой човек. Ако кажете някому десет лоши думи, къщата на някого ще изгори.

Ако посеете някъде десет цветя, някой добър човек ще дойде на Земята.

Правете наблюдения от този характер, за да видите, че това не са само приказки.

Наблюдавайте плодните дървета в някой двор: докато клоните им са зелени, хората в тази къща си живеят добре, но започнат ли да съхнат, животът се разваля благодарение на лошите мисли, които вземат надмощие. След това някой от тази къща ще умре.

Един господин ми разказваше следния случай: той имал в София голяма градина, която се наглеждала от един градинар. Един ден трябвало да се подрежат дръвчетата, а едно от тях трябвало да се отсече. Градинарят обаче много обичал това дръвче и настоявал да не се отсича, но по желание на господаря било отсечено. Не се минали и три месеца и градинарят умрял. Отсече ли се дървото, което обичате, и вие ще отидете след него.

Призваха Исуса

(Беседи пред Сестрите, 19.06.1919 Четвъртък, София)

Link to comment
Share on other sites

Светът на светлината е Божественият свят. Светът на топлината е ангелският свят.

Ангелите се занимават с растителното царство. Цветята представят изложба на ангелите.

Светът на силата е човешкият свят. Човешките мисли и чувства са цветя, които човек излага в невидимия свят. Някои мисли са подобни на магарешкия трън.

Трите свещи

(Общ Окултен Клас, 06.10.1943 Сряда, София)

Приемете Христа в себе си. Ако не можете да направите това изведнъж, докоснете се до дрехата Му. Дрехата на Христа представлява Вярата.

Докосвайте се до всичко, което Бог е създал – до цветята, до плодните дървета.

За да бъдете здрави, посадете няколко цветя в саксии или в градината си и ги отглеждайте.

Посадете плодни дървета и зеленчуци в градината си, за да ги изучавате и да се ползвате от силите, които се крият в тях. Влезте в съприкосновение и със слънчевите лъчи. Ако търсите Христа, ще Го намерите във всичко, което Бог е създал. Това значи да се докоснете до Неговата дреха, и кръвотечението ви да престане. Тогава ще чуете гласа на Христа: "Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели".

***

И днес Христос се обръща към всички хора, като им казва да оправят живота си, да изчистят сърцето си и да се допрат до дрехата на своя Баща. – “Къде е Той?” – Навсякъде. Тревата е Негова дреха, камъните са Негова дреха. Събувайте се лятно време боси и ходете по един-два часа по тревата, по камъните. Докоснете се до цветята и дърветата и ще чуете тихия глас на своя Баща: "Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели".

Две жени

(Неделни Беседи, 11.08.1918 10:00 Неделя)

Сегашните хора изразяват любовта си с откъснати цветя.

Когато искат да покажат, че обичат някого, че са доволни от него и му благодарят за нещо, те му носят откъснати цветя. Значи, сегашната любов е любов на откъснатите цветя. Тази любов е безплодна, нищо не ражда. Ако момъкът занесе на момата букет от откъснати цветя, тя има право да върне този подарък като лош символ и да му каже да го замести с една саксийка с живо цвете, което има условие да расте и да се развива.

Не е добре да късате цветята. Не е добре да режете живите клончета на дърветата.

По този начин вие осакатявате дихателната им система. Ако искате да режете клончета, режете сухите, а не живите. Това не значи, че дървото трябва да расте нависоко, но да има повече листа и клончета.

Колкото повече листа и клончета има едно дърво, толкова по-добре за него. Колкото повече идеи има човек, толкова по-добре за него. Англичаните казват, че човек трябва да има само една свещена идея. Право е, човек трябва да има само една основна, свещена идея, но същевременно трябва да има още много идеи, които да се движат около основната, да я допълват. Човек трябва да се интересува от всичко. Който иска да се развива, трябва да се интересува от всичко.

Доведете ми го тук

(Неделни Беседи, 27.04.1930 Неделя, София)

Link to comment
Share on other sites

Цялата природа пее: вятърът, водата, птичките, цветята, животните – всички по свой начин.

В природата няма стари и млади – всички пеят. Пейте и не се критикувайте.

Като ученици, вие трябва да знаете, че всяко цвете има свое велико предназначение.

Щом е така, не късайте цветята безразборно. Късате ли ги, мачкате ли ги, и вие ще пострадате в известно отношение.

Запример, ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще изгубите нещо във вярата си.

Ако постъпите небрежно с някой жълт цвят, ще изгубите нещо в умствено отношение.

Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. Искате ли да се закичете с някое цвете, да му се порадвате, не го късайте, но турете го в една малка саксийка и постоянно го гледайте.

Откъснете ли един цвят и го дадете на своята любима или на своя любим, вие му давате любов, която скоро ще увехне. Радвайте се на хората, обичайте ги, без да им доказвате любовта си с откъснати цветя.

Нови пътища

(Съборни Беседи, 07.08.1938 05:00 Неделя, Езерата)

Като ученици на Велика Школа, благодарете и за радостите, и за скърбите. Благодарете за всички предмети, които ви се преподават в Школата. От тях вие изучавате земята, камъните, растенията, животните.

За разумния ученик цветята представят методи за примиряване на човека с мъчнотиите, несгодите и противоречията в живота му.

Синьото цвете казва на човека, че вяра му е нужна; жълтото цвете му казва, че трябва да мисли; червеното цвете му казва, че трябва да има любов в сърцето си, да обича хората.

Всички цветя говорят с хората, казват им, какво трябва да развиват в себе си. Всички цветя, от най-малкото до най-голямото, имат своето велико предназначение. Всичко, което Бог е създал, има велико предназначение.

Цялата природа представя сбор от същества, които са живели в съгласие с Божиите закони.

Днес те се проявяват в различни форми и раздават от изобилието, в което живеят, на всички нуждаещи.

Кой каквото няма, да го търси в природата.

Вслушвайте се в гласа, в езика на цветята, на тревите, на дърветата, на птиците и на животните. Вслушвайте се най-после и във вътрешния глас на Духа, който ви ръководи към красивото и великото, към всичко онова, което Бог е създал.

Който има уши нека слуша

(Съборни Беседи, 03.08.1938 05:00 Сряда, Езерата)

Религиозните хора очакват посещението на Духа. Какво ще намери Духът в тях? Той посещава само онези хора, които имат плодове. Когато Мойсей изведе евреите от Египет, Той им даде закони, които да изпълняват. За да се ползуват от Божиите блага, те трябваше да научат закона на жертвата. Без жертва човек не може да постигне нещо ценно.

Евреите не познаваха този закон. Те не бяха готови на никаква жертва, и затова трябваше да започнат първо от материалната жертва.

Някой стане сутрин и мисли, какво да прави. Ако няма работа, нека полива цветята и дърветата.

Нямам дървета и цветя в градината си.

Ще отидеш в друга градина, на свой близък, и там ще поливаш.

След това ще поиш птичките, ще им хвърляш трошици, особено през зимата, когато земята е покрита със сняг. Когато се научите да правите малки жертви, тогава ще влезете между учени хора, да придобивате знания. И след това се искат жертви. Истински учените са хора на жертвата и на любовта. Помагайте на по-малките и слаби същества от вас, за да се ползувате и вие от техните услуги. Като чистите дърветата от гъсеници, те ще ви благодарят и ще ви дават от своите плодове. Ще кажете, че това не е ваша работа. Всяко криво нещо, което човек види, трябва да го изправи, особено, ако това е в негова възможност. Като ставате сутрин, пейте. „Който пее, зло не мисли" – казва българската поговорка.

Ценни добродетели

(Съборни Беседи, 05.08.1942 05:00 Сряда, София)

Link to comment
Share on other sites

За вас слънцето е силно, но за цветята е добре. Те растат на това слънце и се радват, че могат да се ползват от благотворните му лъчи. Че някой може да слънчаса, това не ги интересува. Това показва, че щастието на някои същества се гради върху нещастието на други.

***

Като говорим за благата, които природата предлага на човека, ние не разбираме само ония блага, които поддържат неговия организъм, но имаме предвид всички блага, които му помагат да върви напред в пътя си. Някой човек върви по полето из-мъчен, обезсърчен, не може да реши задачата си. По едно време той вижда пред себе си едно жълто цвете и се чуди, защо се изпречило на пътя му.

– Много просто. Жълтото цвете иска да му каже, че той може да реши задачата си с мисъл. Като мисли право, лесно ще реши задачата си. По-нагоре вижда едно синьо цвете. Още по-нагоре – червено цвете.

Синьото цвете му казва, че, за да реши задачата си правилно, той трябва да има вяра.

Червеното цвете му казва, че той се нуждае не само от мисъл и вяра, но и от любов.

Дребни, малки величини са цветята, но вие не трябва да ги пренебрегвате. Те представят езика на природата, който трябва да изучавате. Колкото да сте учени, не пренебрегвайте малките величини.

****

Всичко в природата е на място. Цветята, изворите, камъните представят писма, по които всеки може да чете. Ако разбирате написаното по тях, вие ще създадете цяла поема. Който разбира музиката в нейните естествени прояви, от търкалянето на камъните той може да създаде цяла симфония.

от пръстите на ръцете

(Съборни Беседи, 17.07.1938 10:00 Неделя, Езерата)

Милосърдният човек е такъв към всички животни и към всички растения. Той цени човека, но цени и цветето.

Миризмата на цветята е в състояние да премахне скръбта на човека и да внесе известно разположение у него. Уханието на цветята не е нищо друго, освен прилежанието на човека.

Цветето се развива при неблагоприятни условия, но пак се справя с тях. То излиза от земята, от калта на живота, но веднага облича своята царска премяна и разнася своето ухание надалеч. Не може ли и човек, като малко растение, да проявява прилежанието си във всички случаи на живота и да расте нагоре?

Прилежание

(Съборни Беседи, 30.08.1940 Петък, София)

Кога можем да кажем, че човек мисли право? Човек мисли право само тогава, когато се вглежда във вътрешния смисъл на нещата. Ако види на пътя си червено, синьо, жълто, или какво да е друго цвете, той не казва, че това са произволни неща, но ги разглежда като особени явления, чрез които разумният свят му говори.

Краските на цветята са език на разумните същества.

Червената краска казва на човека: Аз съм носителка на живота. Ако живееш разумно и не грешиш, ти ще запазиш червения си цвят, ще запазиш свободата си. Грешиш ли, ти губиш червения си цвят, губиш свободата си и потъмняваш. Щом изгуби свободата си, човек се лишава от условия за работа. Той се усеща затворен, ограничен, като в черупка. Така затворен и ограничен, той е лишен от Божествената светлина, от разумността.

Всеки цвят, като лъч на Божествената светлина, носи живот в себе си.

Всеки цвят има активни и пасивни тонове. Попадне ли в активните тонове на известен цвят, човек става активен, свободен и започва да работи, да говори, да пее и да свири. Всяко действие започва със специфичен основен тон.

Божествена светлина

(Съборни Беседи, 30.07.1939 05:00 Неделя, Езерата)

Някои хора говорят за идеален живот, стремят се към него и пренебрегват физическия.

Те не знаят, че за да дойдат до идеалния живот, трябва да започнат от физическия.

Като метод за правилно развитие, те трябва да отглеждат цветя, плодове и зеленчуци.

Мнозина избягват работата с земята, считат я унизителна. Не е така.

Всяко растение, всеки плод, с които човек се занимава, внасят в него свои качества.

Запример, добре е да отглеждате фикус. Наистина, фикусът е безплодно растение, но и той дава нещо от себе си. Който иска да забогатее, нека отглежда фикус. Той внася спокойствие и разположение в човека. Фикусът е за учените хора.

Ако искате да станете активни, енергични, отглеждайте череши, главно червени череши;

ако искате да усилите вярата си, отглеждайте сини сливи.

Искате ли да бъдете истински религиозни, вие трябва да се занимавате с отглеждане на цветя, плодове и зеленчуци.

В програмата на всички религиозни системи като метод за работа се препоръчва отглеждане на растенията. Чрез тях човек се лекува.

Като ги обработва, човек познава тяхната магическа сила.

Днес особено препоръчват чесъна като лечебно средство. Всеки човек трябва да има в градината си по няколко лехи с чесън, лук, магданоз, които да отглежда грижливо и с любов.

....

Често се говори за дървото на живота. Какво разбираме под думите „дърво на живота"?

Това са скритите сили на растенията, от които зависи здравето и дължината на живота. В човека има тъй наречена „растителна система." Когато растителната система в човешкия организъм се осакати някъде, веднага идат болести.

Стотникът

Беседа от Учителя, държана на 4. август, 1940 г. 5 ч. с. София. – Изгрев.

Link to comment
Share on other sites

Гледайте да се саморазвивате. Всеки ден оставайте в мълчание десет-петнадесет минути, за да се научите на мълчание. Всеки да се вглъби в себе си и да размишлява съвсем просто, без да чака нещо да му кажат. Както в Природата всеки отправя погледа си на разни страни, или както на обедна трапеза всеки си избира какво ще яде, така и в размишленията всяка да се вглъби в себе си и да гледа да придобие тази енергия. Щом наблюдаваш другите – кой как стои, как се моли, това не е медитация.

За медитация се изисква голяма стая, в която да няма кой да ви смущава, да сте на разстояние половин метър една от друга.

Добре е във вашите събрания да разглеждате белезите на някое цвете, на един карамфил например, на ягодата и т.н., да разглеждате техните психологически прояви.

Всички цветя трябва да се изучават на място, под микроскоп трябва да се наблюдават. Ще забележите цветята колко са чувствителни към Обичта, но затова са необходими повече екскурзии.

Работете с Любов

(Беседи пред Сестрите, 10.05.1920 Понеделник, София)

В духовния свят никак не става въпрос, дали трябва да се прави добро или не. Доброто е смисълът на живота. Когато престанеш да правиш добро, ти си мъртъв човек. Всяка мисъл и всяко благородно чувство произтичат от доброто, което вършим. Добрите желания и добрите мисли произтичат от доброто, те са процес на растене в нас. Когато посеем една семка, ние имаме първия процес - поникването на растението, втория - на прорастване, третия - на цъфтене, а четвъртия процес връзване на плодове. Следователно, доброто, плодът в човека, може да се яви само в неговата душа, а в окултизма наричат това причинно тяло в човека. Всяка семка е една причина. Съвременната култура, движението на човечеството се дължи на тези семки на доброто от миналото, а в бъдеще тези семки ще дадат бъдещата култура.

Всички други педагогически възгледи за възпитанието, аз наричам дресировка, т.е. безплодни растения.

Такова е, например, растението фикус. Има ли то някакъв плод?

- Няма. Много хора в съвременния живот приличат на фикусите. На земята може да растат фиикуси без плодове, но на Небето не може да има такива. Ако искаш да бъдеш небесен фикус, трябва да имаш плод.

От какво се парализират човешките добродетели?

- Те се парализират от ниския ум на човека и от неговите страсти, защото съвременните хора са роби на своите страсти, които само разрушават, а не създават. За едно приятно удоволствие човек похарчва хиляди, пожертва даже живота си и живота на другите. А в това приятно удоволствие няма никакъв плод.

Денят на доброто

(Неделни Беседи, 21.12.1919 Неделя, София)

Тъй и всяка душа се изявява чрез своите външни страни – чрез постъпките. Аз ви виждам отвътре като карамфили, ама някои още неразцъфтели – имате пъпки, някои обещават да се развият в бъдеще. Не искам само да цъфтите, но и да завържете и узреете.

Ангелите идват като пчелите – ще оплодотворят цветовете в душите; ако цъфнете, вие сте вече в общение с тях.

Учителите

(Неделни Беседи, 07.12.1914 Неделя, София)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна.

Всеки човек, всеки народ, всяко общество, трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати.

Чрезмерното избиване на млекопитаещите животни създава аномалия в природата. Повечето болести се дължат на избиването на млекопитаещите и на птиците. Понеже с това избиване се спира тяхната еволюция, всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани и с това се явява един хаос, който е причина за разните болести. Знаете ли, какво става след безразборното изтичане на тази животинска кръв? -

От изпаренията се образуват разни серуми и култури за вредоносните бацили, от които идват всичките злини в органическия свят.

За да се сложи равновесие в Природата, тя трябваше да отдели около 100 000 000 кг кръв, за да се балансира тази на животните. Но днес, в тази война се пусна около 200 000 000 кг човешка кръв. Някои ще искат да докажа това нещо.

Аз имам ред доказателства за това и виждам, че законите в природата са верни и по отношение на вашия живот. Ако биете, нагрубявате баща си, проверете след това, дали ще имате такова разположение на духа, каквото сте имали и по-рано. Особено, ако този човек е поет, нека се опита след това да напише нещо хубаво. Също и някой драматург или писател, който бие жена си, може ли след това да съчини някаква пиеса или книга? Жена, която е правила опити да отрови мъжа си, изгубва своята хубост"

Старият книжник, Неделни Беседи, 29 юни 1919 г.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Сега виждате ли тоя облак на небето? Какво ви говори той? Ще кажете, като учените, че това е облак, образуван от изпаряването на водата. Не е само това, той е жив облак. Черният му цвят показва, че той е отражение на отрицателните научни и философски вярвания. Той представя отрицателната страна на живота. Долната, т. е. вътрешната страна на облака, е светла, а горната – тъмна. Ще кажете, че тоя облак закрива слънцето и ви пречи.

Знайте, че всичко, което става в природата, е на мястото си. Ако слънцето всякога грееше силно, цялата растителност щеше да изсъхне. И обратно: ако в природата съществуваше само влага, без слънце, растителността пак щеше да изчезне. Всички промени в природата са на място, те дават условия за развитието на живота.

Следователно, и всичко, което сега става в живота, е в реда на нещата, няма защо да се сърдите."

"Едно житно зрънце е внесено в света, но то храни цялото човечество. Също така и ябълката, и крушата не са дошли колективно. Култура е имало в света, която обработвала земята и отглеждала растенията.

– Кога е дошло житото в света?

– Ако отворя архивата на природата и прочета, ще видя, че един ангел е донесъл, първото житно зрънце на земята.

Вярвате ли в това? Това е станало преди 250 милиона години.

– Тогава земята не е съществувала.

преди 250 милиони години житното зърно е било внесено в умствения свят.

То е расло първо в човешкия ум, т. е. в мозъка на човека.

То постепенно е слизало от умствения свят, докато е дошло на земята.

И ние днес се ползуваме от него, знаем, каква сила съдържа то."

Бог е говорил, Неделни Беседи, 09.11.1919 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Ако видим природата, ние ще се уплашим. Защото има не само хубави работи, но има и страшни работи, на които ти не може да издържиш. Ако вие излезете от Земята и попаднете на някой вулкан, какво ще видите?

Онази материя, която е на 5, 6, 7, може би на 10 хиляди градуса сгорещена, може ли да се примирите?

Ако може Земята да се отвори, да видим какво има вътре в нея, мислите ли, че ние ще видим нещо хубаво?

Много страшни работи ще видим.

Тия страшните вулкани, които правят земетресения, са едно благо за цялото човечество.

Ако тия вулкани престанат изведнъж да функционират, положението изведнъж ще се влоши. Засега може би 50–60 вулкана има. Аз ги наричам комини на Земята. Понеже нашата Земя върви като един параход. И в морето има, те са повече вулкани. Тогава на какво се дължи този вътрешен огън на Земята? Той се дължи пак на разумни същества.

Разпаленият въглен

Ако огънят сега се запалва, той ще изгасне. Вие виждали ли сте огън на земята, който, като се запали веднъж, никога да не изгасва? Има такъв огън, той е огънят на вулканите. Той не е огън, с който хората могат да си служат.

Обаче този подземен огън създава постоянни трусове. Той създава големи бели на хората. Този огън може да изчезне, да престане някога, но знаете ли тогава какво щеше да бъде състоянието на земята? Ако подземният огън изчезне, заедно с това ще изчезне и животът на земята. За предпочитане е малкото зло пред голямото.

Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение

Ако запитат съвременните хора защо са дошли на земята, те не могат да отговорят. Какво представлява земята, и това не знаят. Земята има форма на параход, който някога е имал много комини.

Днес са останали само 56 комина, т.е. 56 вулкана, които постоянно димят.

Това показва, че земята продължава да пътува в пространството.

Хората са пътници на този параход и разискват в него по разни въпроси: лични, семейни, обществени, народни. Един ден земята ще пристигне на пристанището си, ще изсвири със своята тръба и ще каже: „Всички пътници да излязат на брега, вън от парахода!“ От пристанището пътниците ще продължат живота си на сухо, а параходът ще се върне назад, да вземе други пътници, които да доведе на същото пристанище. И тъй, когато някой казва, че ще напусне този свят, това е вярно по отношение на земята.

Учените казват, че един ден земята ще изгуби възможността да храни хората и те ще трябва да търсят друго място, на което да се преселят.

Ние вярваме в многократността на живота.

Животът не е еднократен, но продължава вечно. Той нито се дели, нито умира. Външните форми се разрушават, а животът продължава – нищо не е в състояние да го умъртви, т.е. да го унищожи. Животът е по-силен от смъртта.

Хигиена на живота

В природата съществуват така наречените „почивни състояния“.

Те се наричат в музиката паузи – почивка, мълчание, но не бездействие. При паузата нещата минават от едно състояние в друго. Когато предприеме една работа, човек има нужда от почивка, за да обмисли добре условията и да се справи с тях. И вулканите понякога престават да действат; временно те почиват.

Почивката на вулкана не е нищо друго, освен събиране на енергия, за да започне нова работа.

И в природата някога настава голяма тишина, в която обаче се готвят условия за нова, усилена дейност.

Когато новата работа не се предшества от пауза, т.е. от почивка, тя губи част от силата си. Значи почивката е необходима, за да се набави изгубената сила от предишната работа. Човек си почива не само физически, но и душевно. – Кога? – Когато мислите, чувствата и постъпките му са в хармония. Най-малкото стълкновение между тях нарушава вътрешния мир в човека.

Пауза в живота

Например, говорят за ада, за огнени езици и прочие. Вярно, във вулканите има такива езици. Но когато се говори за ада, не става въпрос за физически огън. Адът е нещо духовно. Всеки сам си създава своя ад и своя рай

Четирите закона

Link to comment
Share on other sites

Помнете: Вие се нуждаете от нови възгледи за живота. Ще кажете, че хората не ви обичат, че близките не ви разбират, че сте нещастни. Благодарете, че хората не ви разбират и познават. Добре, че сте се скрили под псевдонима си и не ви познават. Това, че сте нещастни, не е вярно. Докато просите, гладни няма да умрете.

Докато вярвате в Бога, глад няма да дойде. Не се страхувайте.

Казвам, че ще дойдат земетресения.

И от това не се плашете. Това са относителни неща.

Страданията, нещастията също са относителни неща.

Те могат да дойдат, могат и да не дойдат – от човека зависи.

Някой може да ги избегне, а някой ще се натъкне право на тях.

Едно ще знаете: Животът е непреривен. Това е Божественият живот.

За оня, който живее в Божественото съзнание, животът е красив.

Той живее в мир и любов с всички същества на земята.

Божественото в човека всякога му нашепва:

„Бъди спокоен, всичко ще се нареди добре“.

Трите принципа

Какво се иска от ученика специално, както и от всеки човек?

– Мисъл и действие.

Човек не може да устрои хармонично своя дом, да бъде щастлив, докато не разбере Божествените закони и ги приложи. Той не може да обича приятелите си и да бъде обичан, докато Божествените закони не станат негова плът и кръв. Докато не постигнат това, хората ще се женят и развеждат, ще се сприятеляват и ще развалят приятелството си, ще се примиряват и ще воюват.

Време е вече да се разберат великите Божествени закони, които природата е сложила в основата на съвременните семейства, общества, държави и народи. Щом ги разберат, те трябва да им се подчиняват.

Не се ли подчиняват на тези закони, природата допуща крайностите: болести, страдания, земетресения, урагани, наводнения и др.

Една болест може да разстрои организма така, че човек да изгуби паметта си, да помрачи разсъдъка си, да изгуби и знанието, и силата си.

След всичко това хората търсят причините на природните бедствия.

Те не подозират, че техните лоши мисли и чувства, лошият им живот причинява земетресения, наводнения, глад, суша.

Достатъчно е в някое село да се извършат няколко престъпления, за да настане суша, да дойде град. Щом се махнат престъпленията, започва да вали дъжд и градушките престават.

Който наблюдава промените в природата и живота на хората, дохожда до заключението, че човек е тясно свързан с природата, затова може да причини големи добрини и големи злини. Тази е причината, поради която Бог не е дал голяма власт на човека.

Ако при сегашното си разбиране и морал имаше голяма власт, той би причинил големи нещастия за цялото човечество. При всеки гняв той би вършил такива пакости, за които всякога ще съжалява

Мисъл и действие

Link to comment
Share on other sites

Най-първо всички трябва да гледате на нещата, както Бог гледа на нещата.

Нашето щастие зависи от щастието на земята.

Ако е добре на земята, ако земята се движи постоянно, ако се движи в една отлична област, ако изпълнява правилно своето движение около Слънцето, ако и Слънцето е разположено, и на нас ще ни бъде добре.

Понякой път Слънцето обича да се сърди. Понякой път Слънцето се сърди на хората, понеже благата не се разпределят между живите хора, става една пертурбация, завежда се дело тогава. Нали тук углавни дела има. Някой чиновник не си изпълнил службата, завежда се дело. Често на слънцето завеждат дела и на земята тогава става земетресение, трусове, бури, все ще бъде някакво наказание, понеже благата не се разпределят.

Туй е Божествен Занон. Бог изисква всичките Негови блага и в умствения свят, и в духовния, и в сърцето ни, и във физическото поле, всичко туй да бъде разпределено добре. Всичките хора да живеят като братя.

Всичките народи

Клетките във вашия мозък ще ви научат да мислите много по-правилно, отколкото вие да заповядвате. Сега от всичките хора се изисква да употребят мозъка си, както трябва. Човек, който иска да мисли, не трябва да се тревожи.

Най-първо природата не търпи никакво насилие.

Тя по видиму търпи, но винаги тя реагира.

Всичките наказания, които срещате на човечеството, идат от тия безпокойства, които ние вътре в себе си създаваме. Излишни безпокойства.

В Америка туй последното земетресение, статистиката дава, не повече от 50000 хора са погребани. Най-цветущите градове на тази република, всички са смъкнати до земята, чуват се виковете, воплите на онези, които са живи, за помощ. Повикали са живите от другите републики в Южна Америка да помагат [на] тия затрупаните хора.

Писанието казва:

„Живейте добре, за да е доволна земята от вас, да не би земята да стане недоволна от вашия живот.“

Защото ние съвременните хора мислим, че земята е едно тяло, което не живее, но земята живее. Някой път тя е недоволна, че ние злоупотребяваме с нейната добрина, ние злоупотребяваме и със себе си. Запример, във всинца ви има желание да бъдете господари, искате да заповядвате, каквото кажете да стане. Най-първо, право е, трябва да бъдете господари, но най-първо направете един опит, като този еврейски пророк, който бил е говедар.

Най-първо ти в себе си стани господар, на своите мисли стани господар, на своите желания стани господар, на своите чувства, на всичките свои мускули, които имаш, на всичките нерви стани господар, на всичките свои удове, на дробовете, на стомаха, всичко туй да те познава, да може да се разговаря с тялото ти.

Правилно верую

Ама станало някакво земетресение, наводнение!

– Бъди вътрешно тих и спокоен!

Питаш: „Може ли да стане тук земетресение?“

– Земетресението има своите причини. Ако създадеш условия за земетресение, и това ще стане.

Чашата, сама по себе си, не може да се счупи. Ако я удариш силно, ще се раздроби на много частички; ако я удариш слабо, няма да се счупи.

Ние гледаме на земетресението като метод на природата.

Бушуването на океанските води е пак метод.

Всичко, каквото става в природата, има своята добра страна.

От това гледище и земетресението има добри страни.

Ако хората живееха добре, нямаше да има земетресения. Ако пък станеше някъде земетресение, то щеше да бъде хармонично, плавно. Всичко, каквото става в природата, става и в човека. Като се мъчи да преодолее вътрешните стихии в себе си, той става силен, крепък.

Закон на доброто

Link to comment
Share on other sites

И тъй, страданията и нещастията на хората се дължат, именно, на това, че те търсят своето щастие в външни, в преходни неща. Те искат да бъдат богати, учени, силни, красиви и не мислят, че всеки ден могат да изгубят тия неща.

Кой богат, силен, красив или учен човек е останал за винаги такъв?

Какво е допринесло външното злато на човека?

Какво са допринесли скъпоценните камъни на човека?

Мнозина носят пръстени със скъпоценни камъни, под предлог, че тия камъни ги пазят от различни злини и бедствия.

Как е възможно едно разумно същество да има нужда от неразумното?

Може ли камъкът да пази човека?

Като казваме, че скъпоценните камъни са пазители на човека, това показва, че има никаква сила в тях, която влияе върху човека, независимо това, дали той знае или не знае нещо за тази сила.

В пътя на своето развитие, човек търси начини да си помогне, да се справи с мъчнотиите си. Тази е причината, поради която хората търсят щастие по какъвто да е начин – чрез наука, изкуство, богатство, сила, красота.

Като търсят щастието си, хората дохождат до въпроса за възпитанието и самовъзпитанието.

Хиляди учени пишат върху този въпрос, хиляди педагози прилагат ред методи за възпитание на младото поколение, но не дохождат до никакви резултати.

– Защо?

– Защото между техните методи, закони и правила и тия на природата има някакво несъответствие.

Докато хората не дойдат в пълно съгласие с природата, последната всякога ще разваля плановете им.

Запример, направете следния опит: наредете камъните на някой връх по ваше разбиране и вижте, как ще ги намерите следната година. Догодина, като дойдете на този връх, ще видите, че природата е разместила камъните, наредила ги е по свой начин.

Както и колкото пъти да нареждате камъните на планината, природата все ще ги размества.

Тя ще покаже на хората, които не разбират законите й, че техният ред и порядък всякога ще бъде нарушен. Ако става въпрос за ред и порядък, ние можем да го намерим само в живата, разумна природа.

Вън от природата навсякъде владее пълен безпорядък.

Първо и последно място

(Съборни Беседи, 31.07.1938 05:00 Неделя, Езерата)

Link to comment
Share on other sites

"Природата признава само онова, което тя е създала.

Всичко изкуствено остава на последен план.

Едно нещо е да бъдеш гениален, признат от природата; друго нещо е ти сам да станеш гениален, с неестествени усилия и труд. В края на краищата ти сам ще си кажеш, че не си заслужава по изкуствен начин човек да става гениален. Изразходваната за тази цел енергия струва повече, отколкото придобивките, получени чрез нея. За предпочитане е, човек да бъде признат от природата за гениален, отколкото от хората.

Помнете: Работите на природата се различават от човешките работи.

Когато човек работи едновременно с природата, инициативата излиза от природата, а човек е изпълнител на нейната инициатива. Тогава природата върви напред, а човек – след нея. Има случаи, когато инициативата взима човек, а природата му помага. В този случай човек върви напред, а природата след него. Дали човек ще работи по първия или по втория начин, не е важно; важно е само, да бъде в съгласие с природата. Който е в съгласие с природата и работи по нейните методи, всякога дохожда до ценни резултати.

При това, природата прилага за всеки човек различни методи.

Следвате ли методи, които не са за вас, вие може да пострадате. В такъв случай няма да имате добри резултати. Това е забелязано в западноевропейските окултни школи. При дишането, например, те си служат с методите на индуските йоги, но не получават добри резултати. Много естествено, те не са нагодени за техните условия.

Вървете по естествения път на природата и не се страхувайте. Ако се отклоните от нейния път, вие ще си създадете изкуствени мъчнотии, с които не можете да се справите. Ще кажете, че сами не можете да свършите известна работа. „Може“ и „не може“ са относителни понятия. Това, което днес, при дадени условия не можеш да свършиш, при други условия ще можеш да свършиш.

***

Ще кажете, че искате да живеете в София. Това е вашето желание, но не е желание на природата. Ще се подчините на желанието на природата, която е предвидила вашето бъдеще. Тя иска да ви изпрати на работа там, дето ще бъдете най-полезен.

Ако речете да изнасилите природата, тя ще ви даде, каквото искате, но в края на краищата виждате, че това, което сте желали, не дава никакви придобивки. Ще разберете, че сте сгрешили. Ако се остави на плана на природата, човек се радва на големи придобивки. С малко енергия той постига големи резултати. От Божествено гледище, човек трябва да запази силата и трезвостта на мисълта си, за да има какво да предаде на бъдещото поколение.

Когато някой поеме длъжността библиотекар, той трябва да пази книгите, да ги държи в изправност, за да има какво да предаде на следния библиотекар. Следователно, като напуща земята, човек трябва да остави добро наследство след себе си. Не остави ли такова наследство, природата отваря книгата си и пише: „Ето един човек, който не е изпълнил задълженията си, както трябва“. Тя пише името му и се подписва, като туря печата си. Дойде ли втори път на земята, този човек носи вече печата, който природата му е сложила – печата на лош, изопачен живот. – „Докажи това.“ – Всяко ново поколение носи печата на предидущото. Приближете се до него и четете. Ще се убедите сами, че няма нищо скрито–покрито в природата.

***

Сега и на вас казвам: Идете в природата да се учите и се върнете обратно при своите, да видите как ще ви посрещнат. Ако прилагате наученото добре, ще ви посрещнат с почести и уважение; ако нищо не прилагате, не сте научили нищо от природата. Ще се върнете отново в природата, да учите.

Докато между теорията и практиката не настане пълна хармония, вие ще отивате в природата и пак ще се връщате. Щом тя ви даде диплом за свършен курс на учението, вие ще влезете и във външния свят,

да помагате на цялото, като част от него."

По пътя на природата, МОК, 25 март 1928 г., София.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система,

а чувствата – в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това, именно, се заключава разликата между мислите и чувствата на човека.

Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не й даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система. Ето защо, за да се запази човек от разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и междумолекулните й пространства на нервната му система, окултната наука казва:

Не противодействай на своите добри чувства и желания!

Не противодействай на своите възвишени мисли!

Природата не търпи никакви противодействия. Който не я слуша, тя ще го разтърси.

Същото научно обяснение се прилага и при земетресенията. Земетресенията се дължат на напрежението, което изпитват силите на земята в междумолекулните и пространства. Това напрежение предизвиква разширяване на тия пространства, което се изпитва от нас като земетресения.

Напрежението върху силите на природата не е нищо друго, освен космическа енергия, която идва от хората, от всички живи същества на земята.

Живите същества са врати, проводници на енергии.

През човека, като през най-висша форма, минават най-висши енергии.

Следователно, материята живее и съществува поради космическия човек.

Ако той умре, т.е. престане да живее на земята и земята ще умре – няма повече да съществува.

Ние сме дошли на земята, за да може тя да живее.

Значи, недиференцираната материя приема живота, който минава през хората.

Когато казваме, че човек е причина за земетресенията, подразбираме онези човешки мисли, които са в състояние да подпушат междумолекулната енергия на земята.

Чрез земетресенията природата стресва хората, уплашва ги, а по този начин тя трансформира енергиите си.

Когато се проповядва на хората да живеят добре, да не изтезават и да не колят животните, целта е да ги заставят чрез молитви, чрез добри дела да преработят недиференцираната материя на земята, да отпуснат запушените й отвори, да се избягнат земетресенията и катастрофите, които стават в природата.

В Божествения свят не съществуват никакви сътресения, никакви катастрофи.

Там всичко е абсолютна хармония.

Дисхармония съществува само на физическия свят, причина заради която са хората.

Придобиване на щастие

(Общ Окултен Клас, 30.05.1928 Сряда, София)

Edited by Viki3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Като сечеш дърветата, ти изкореняваш благата, които те са ти носили и същевременно пропъждаш и Силите, които са ти помагали чрез тези дървета. Да подмладиш една стара гора със застарели дървета, които са почнали да гният и да падат, това е едно благословение. Ти, като подмладяваш тях, подобрява се и твоето положение. А като унищожаваш гората, унищожаваш и себе си; животът пресъхва, водите пресъхват и твоят живот пресъхва, влошава се.

Американците изсякоха богатите хубави борови гори, за да заселят тези места. Коя е причината за голямата неврастения в Америка? Няма друга страна, където неврастенията да е толкова разпространена. Причината е именно това изсичане на горите. И българите изсичат горите безразборно. Това, което вършат не е добро. Когато вървиш през гората, трябва да знаеш, че всичко в света има живот и душа. Не трябва да късаш листа, защото този лист диша. Не трябва да късаш и цветята....

Това, което Бог е създал, нямаме право да го унищожаваме."

из Двата пътя,

книга: Изворът на Доброто

Последни слова на Учителя

Мърчаево - 1944 г.

Link to comment
Share on other sites

Като наблюдавам хората, аз считам за благороден, за културен човек този, който като види, че някоя мравя се дави, е готов да й тури една сламка и да я извади от водата. Онзи, който може да извади една мравя от водата, той може да се обърне към Бога, той има сърце, благороден човек е.

Гледам, някой човек полива цветята.

Казвам: онзи, който може да избави една мравя,

който може да полива едно цвете,

той е благороден човек, той е в правата посока.

Следователно, ние трябва да започнем от малките неща в света.

Щом един човек е в състояние да извършва малки работи, той ще е в състояние да прави и велики работи.

Знанието, което имаме, благородните чувства, които имаме, това са вече богатство, условия, за да работим.

Аз Те познах

(Неделни Беседи, 01.02.1925 10:00 Неделя, София)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...