Jump to content
Порталът към съзнателен живот

15.11.2007 г. - Черният дроб е свързан с чувствата


Recommended Posts

Дата: 15.11.2007, Четвъртък

Цвят: Тъмно син

Планета: Юпитер

Песен: Той иде

Храна: картофи, тикви, бамя, мляко, фъстъци, растително масло, орехи, бадеми, маслини, жито, праскови

Мисъл за деня:

В духовния свят черният дроб представя онези материали, от които са направени чувствата. Черният дроб е онази материя, от която Бог е създал света. Господ е създал света чрез черния дроб. Какво ще кажете на това отгоре? Знаете ли какви киселини, какви сили са действали при създаването на черния дроб? Той ще ги отдели. След това ще каже на другите: „Аз свърших своята работа.”

Link to comment
Share on other sites

В момента работя с клиент (е, не точно сега). Човекът идва и започваме анализ, търсим причини, заложености, схеми, осъзнаваме, визуализираме, изучаваме родословното дърво и винаги откриваме моделите, коит осе предават... и т.н. и т.н.

Човек обаче е комплексна система и психика и тяло са така тясн освързани, че са неотделими. Човекът говори и за физическите си болести, проблеми и болежки. Някъде в хода на терапията - на да речем примерно 3-7 среща прост оизниква ясната връзка межд упсихичните нагласи, модели на мисловен живот и физическите болести. В такъв контекст органите наистина имат психични функции и познаването им е силно желателно за терапевта!

Боже, колко е интересно всичко!

Черният дроб е трансформатор на злоба, жлъч, психичн иотрови и напрежения, негативизъм и песимизъм в благост и доброта. тези двете качества го характеризират добре! :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Ася! Сутринта се опитах, но не можах да открия точната беседа.

всяко нещо, което Бог е създал, било то животно, растение, камък, вода, въздух, светлина и т.н. – всичко това оказва влияние върху човека. За да не останете едностранчиви, вие трябва да изучите отношенията, които съществуват между всички предмети и явления в природата.

За това се привеждат ред примери, че не само с хляб може човек да живее, но и с всяко Слово, което излиза от устата на Бога.

„Свърши се виното.“ Какво означава този стих? Този стих означава, че вашите стари привички и навици почти са се свършили и сега се чудите какво да правите в бъдеще.

Та, сега вие трябва да се пазите от старите навици. Всички имате попски навици, които проявявате във вашето сегашно верую. Не е лошо да има човек попски навици, но какво ще ви ползува един остарял навик? Ти искаш да си поставиш една граница на нещата, която няма да те ползува. Ще започнеш да си казваш: „Това не прави, онова не прави, поклони прави.“ Поклоните са резултат на нещо последно. Първо ти трябва да се научиш да мислиш, да чувствуваш и да постъпваш както трябва в най-малките си работи. А другите работи отпосле ще дойдат, както първоначално е започнало човечеството.

Не желайте ония неща, които Бог не ви е определил. Бог строго е определил нещата. Ти можеш да ги измениш, т.е. можеш да не се подчиниш, но ще видиш последствията на твоята наредба. Ще видиш отношението между твоята и Божията наредба.

Link to comment
Share on other sites

За да бъде животът на двама млади хора щастлив, те трябва, ако първия ден са били на Земята, втория ден да се качат в духовния свят. Третия ден да се качат още по-високо – в умствения свят. Четвъртия ден да се качат в причинния свят. И след 4 деня, като обиколят четирите свята, те трябва отново да слязат на физическото поле. Ако не могат да се качват, тогава ще има плач, въздишки, неодобрения. Този живот е един затворнически живот – нищо повече. Ако така не се разбира животът, който и да е, бил той философ или цар, животът му непременно ще бъде затворнически. Защото, с какво ще ограничите една душа, която има такъв голям простор?
Да се научим да се обичаме без да сме зависими от другите, да работим вътрешно...

Вие трябва да се освободите от идеята, която сега имате за жената. Вярно е донякъде вашето разбиране. Но жената няма само едно предназначение. Тя не е предназначена само да ражда деца. Жената трябва да ражда и чувства. Не само чувства трябва да ражда, но тя трябва да ражда и мисли. Жената трябва да роди разумното в света. Това се изисква от жената. Ако една жена в дома си не може да ражда деца, не може да ражда чувства, не може да ражда мисли и не може да ражда разумното, вие не можете да бъдете щастливи с такава жена.

Идва време и жените да са на почит и да развият заложеното, да има равновесие, както външно, така и вътрешно...

Link to comment
Share on other sites

На всички казвам: Обикнете черния си дроб! Обичайте противоречията в света! Аз считам, че Бог е създал противоречията. Обичате ли противоречията, вие ще държите черния си дроб в пълна нормалност. Щом намирате, че светът не функционира както трябва, вие разстройвате черния си дроб. По този начин вие сами на себе си пакостите. В черния дроб всичко е добро.
Помнете едно нещо: Каквото можете да направите, направете го сега. Като се каже някому, че първоначално Бог създаде света чрез черния дроб и после създаде човека, ще му се види неразбрано и невъзможно. Понеже черният дроб е бил способен да създава, Господ го е турил пак на същата служба. Господ му казва: „Като тебе няма друг орган, който може да свърши тази служба, да служи при храносмилането и да поддържа живота.“ Какви са научните доводи, с които може да се докаже тази голяма служба на черния дроб? Мога да ви докажа това. Като погледнете един човек, на когото черният дроб е разстроен, какво виждате? Този човек е цял пожълтял. Ако се ожените за една жена, на която черният дроб е разстроен, вие ще видите и ще патите. Най-добрите хора в света са хора със здрав черен дроб.

„Свърши се виното.“ Като се свърши виното на хората, тогава ще се яви този, който може да направи новото вино. Под думата „ново“ вино се разбират условията на новия живот, който може да дойде в света.
Тези събирания се различават едно от друго. Когато двама души се съединяват в мисловния свят чрез правата мисъл, когато единият мисли и другият мисли, тогава те са като мъж и жена. Когато в духовния свят двама души чувствуват еднакво, те се съединяват в едно, като мъж и жена. Когато двама души работят заедно на физическото поле, те се съединяват пак в едно. И най-после, когато двама души мислят, чувствуват и действуват еднакво, те са в най-високото поле, в причинния свят. Те едновременно желаят да помогнат на човечеството и да се жертвуват за него. Това е вътрешно. А тъй, дойдат двама души, на физическото поле се срещнат, те веднага започват да мислят да се съединят, да образуват една щастлива двойка. Особено ако те са млади.

Целият човек не е нито в жената, нито в мъжа. Половината човек е в жената и половината – в мъжа. Като съберете тези две половини, ще имате целия човек. Така ще разрешите въпроса. Във физическия свят има едно събиране, в духовния свят – друго събиране, в умствения свят – трето събиране и в причинния свят има четвърто събиране.
Когато човек дойде [до] културния живот, той трябва по възможност да носи по-малко работи в главата си. Ако има материални работи повече, отколкото трябва, той трябва да ги тури някъде близо до основата, да освободи главата си от тях.

Изворът на всяка наука е в Бога. Тя извира от Бога. Не е въпрос до формата на науката, но трябва да се знае, че всяко нещо, което Бог е създал, било то животно, растение, камък, вода, въздух, светлина и т.н. – всичко това оказва влияние върху човека.
Сега, като изучавате съвременния живот, всички науки, вие трябва да знаете, че всички науки, каквито и да са те, понеже излизат от живота на човешкия дух, съзнателно или несъзнателно, те упражняват известно влияние върху човешкия организъм.
Link to comment
Share on other sites

Здравейте!

Имам голям опит с нарушаването на функциите на черния дроб, но кой ли няма!?

Както обичам да казвам - претърпял съм две хирургически операции поради гняв, произлизащ от ревност (свързана с бъбреците и 2 енергиен център), тя пък от собственическо чувство на желание за притежание, то пък от невежество върху собствената цена и върху същността на света и значението на съществуването.

Черният дроб в китайската медицина е свързан пряко с главен меридиан (енергийна магистрала), който носи и неговото име. Меридиянът на чения дроб е свързан с трети енергиен център, към който спадат също меридиана на стомаха, меридиана на далак и панкреас и меридиана на жлъчката, както и частично меридиана на тънките черва.

Трета чакра (енергиен център) отговаря за целостната енергетика в организма, изобразява се с жълт цвят и се характеризира с елемента огън, а оганя гори или най-малкото исушава тялото. Огъня се гаси с вода.

Ето малък поглед върху дълбоката и древна китайска медицина:

Черния дроб според китайската медицина, обединява анатомичния черен дроб и присъстващите му функции: натрупване, запазване и разпределение на кръвта, филтрация, транспортиране и извеждане от организма на различни вещества, влияе върху храносмилането (регулира отделянето на жлъчка). Черният дроб отговаря и за свръзките (сухожилия и фасции), контролира нервната система, зрението и цветоусещането.

Черният дроб натрупва и регулира количеството кръв. Ако черният дроб е болен, се нарушава функцията му за натрупване на кръв. Това се отразява върху целия организъм, тъй като всички плътни и кухи органи са свързани с черния дроб вследствие на акумулиращата му способност. Когато черният дроб не разполага с достатъчно количество кръв, се наблюдава смущение в зрението (проблясъци в зрителното поле), гърчове на сухожилията и мускулите, промяна на менструалния цикъл при жените.

Черният дроб прекарва през себе си различни вещества, като ги филтрира и изхвърля от организма. Тази функция влияе върху механизма на ругулиране на протичането на ци в организма, което се проявява в областта напсихиката и храносмилането. Когато се наруши функцията на ци на черния дроб, тогава се нарушава и потокът на ци енергията и възникват психически отклонения: депресия в съчетание с превъзбуда, гняв, скръб, склонност към плач. Нарушава се месечният цикъл при жените. Човек страда от безсъние, световъртеж, отпадналост, шум в ушите. Ако функцията на черния дроб да премества и извежда е нарушена, секретирането и отвеждането на жлъчка също се нарушават и храносмилането се отклонява от нормалното.

Черният дроб отговаря за сухожилията и фасциите (обвивките на мускулите), понеже те се подхранват от кръвта, която се натрупва в черния дроб. При недостиг на кръв, сухожилията и мускулите не получават достатъчно подхранване и отслабват, наблюдава се треперене на крайниците и нарушаване на функциите им, ноктите изтъняват и стават меки и чупливи. При нормално напълване с кръв сухожилията са здрави и силни, а ноктите - еластични и твърди.

Вътрешните органи са тясно свързани с очите. В книгата "Лин шу" се казва: "Ци на черния дроб стига до очите. Ако дробът е уравновесен, очите различават пет цвята". При увреждане на черния дроб не рядко възникват проблеми с очите.

"Прозорецът" на черния дроб са очите, а "огледалото" му - ноктите.

източник: "Пълна Ци Гун енциклопедия" от У Вей Син

Ци Гун (Ци - енергия; Гун - работа)

Edited by Ники_
Link to comment
Share on other sites

Ники, :thumbsup:

Аз не успях да стигна до операции на черния дроб, май успях да се осъзная преди това :blink: ?

Явно всеки, който е позабравил или не е разбрал защо сме тук на Земята получава подходящото напомняне. Скромният ми опит показва, че когато се опитаме да правим неща, които са неприсъщи за нас; когато се подценим като личности или се стараем да угодим на другите, в името на някакви криворазбрани идеали, или с две думи изменим на заложената в нас програма, тогава черният дроб заболява. Защото неизбежно стигаме до критика на самите нас и до тежкия извод, че не сме готови за промяна. Естествено това не го знаех преди да се разболея. Научих го след това. Макар че дълго време съм се питала защо се получава така? Явно отговорът не ми харесваше и се стремях да не го чувам.

В интерес на истината, откакто чух правилният отговор, нещата при мен потръгнаха добре. Теоретично не трябваше да съм жива, а на практика 8 месеца след 5-тата операция съм по-добре отколкото съм била през последните 10 години. И се чувствам жива, не знам колко от вас могат да ме разберат. На теория мога да съм пълноценна във физическо отношение на 2-3 % спрямо здравите хора. На практика изкарвам най-дълго в офиса без да измрънкам и винаги съм си свършила работата. То не че има толкоз много да работя. Но ми доставя голямо удоволствие да опровергавам някои схващания на съвременната медицина. Знам защо Бог ме е оставил жива и сравнително здрава. Гледам да спазвам това. Може би и затова нещата се поправят? Учителят е много прав, че трябва да изправим собствените си мисли първо. Останалото идва от само себе си.

Покрай разните изследвания и четения открих нещо много интересно. Когато човек има нагласа да мисли позитивно тъканите на черния дроб не се изменят. Те остават здрави. Дори и след тежко боледуване. А при някои, уж здрави хора, има сериозни изменения.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...