Jump to content
Порталът към съзнателен живот

За Библията и нейната сила


Иво
 Share

Recommended Posts

Здравейте,

Библията и нейната сила е била винаги коментирана тема в езотеричните среди (и не само). Има все повече информации, че е била изменяна през вековете, за да служи като инструмент за управление над вярващите. Излизат наяве и апокрифни евангелията. Явно някой някъде няма интерес да не се знае всичко по въпроса. От друга страна ако човек може да я чете “по дух” може да достигне до откровения.

 • Какво мислите за Библията?
 • Каква и къде е силата и?
 • Колко превода на Библията са ви известни? Кой превод ползваме в България? Кой я е правеждал на български?
 • Как се е променяла Библията през вековете? От кого и защо?
 • Какво се крие от вярващите и защо?
 • Знаете ли някакви интересни исторически случки около нея?
 • До колко е вярна тя в исторически план? И доколкото трябва да се чете “символично” само?
 • Кава е разликата межуд Стария и Новия Завет? Как, кога и от кого са писани главите в двата завета?
 • Как да ползваме Библията, за да си помагаме във всекиднвеявния ни живот?
 • Някой има ли интересни преживявания или наблюдения свъразани с нея, които да сподели?
 • Какви ключове/изследвания за разгадаване на Библията познавате?

Тъй като текат много и различни информации, моля споределяйте източника на вашата информация, за да не се объркват четящите.

Поздрави,

Иво

Link to comment
Share on other sites

Привет, всички,

Иво, поздрав за интересната тема :thumbsup:, поне аз считам че тази за "Книгата на книгите" ще е интересно да се обсъжда. Библията е най-разпространената книга.

Аз не знам много, чел съм само Нови завет, в продължение на една година, паралелно с което обсъждах и търсех инфо около него. В родината използваме превода на синодалното издателство от 1992г., ако не се лъжа, но има и други. Дали е от "православни", се разбира от изписването на името "Иисус" - инак при "другите" е с едно "и". На български език Библията е преведена за пръв път от Петко Р.Славейков, а сега видях от тук - станало е заедно с д-р Ригс, д-р Лонг и Христодул Сичанов, и отпечатана в 1871 г..

Промени е по-вероятно да има, макар и да нямам инфо за такива. Впрочем от разговор с един приятел мюсюлманин, съм чувал че в началото на 20-ти век са премахвали някакви пасажи за забрана на алкохола ... но не знам дали е така.

http://biblia.duh-i-istina.net/ има (протестантска) Библия - и това което е удобно - търсачка за Библията.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Привет, всички,

Иво, поздрав за интересната тема  :thumbsup:, поне аз считам че тази за "Книгата на книгите" ще е интересно да се обсъжда. Библията е най-разпространената книга.

Аз не знам много, чел съм само Нови завет, в продължение на една година, паралелно с което обсъждах и търсех инфо около него. В родината използваме превода на синодалното издателство от 1992г., ако не се лъжа, но има и други. Дали е от "православни", се разбира от изписването на името "Иисус" - инак при "другите" е с едно "и". На български език Библията е преведена за пръв път от Петко Р.Славейков, а сега видях от тук - станало е заедно с д-р Ригс, д-р Лонг и Христодул Сичанов, и отпечатана в 1871 г..

Промени е по-вероятно да има, макар и да нямам инфо за такива. Впрочем от разговор с един приятел мюсюлманин, съм чувал че в началото на 20-ти век са премахвали някакви пасажи за забрана на алкохола ... но не знам дали е така.

http://biblia.duh-i-istina.net/ има (протестантска) Библия - и това което е удобно - търсачка за Библията.

:) нямам иформация от източник , приятели :)

имам само лични впечатления:)

Преди години си купих Библия .Такава винаги е имало в моето семейство , но не е дошъл редът да я отворя.

И тази , която купих не съм изчела последователно от кора до кора. Но почти всяка вечер отварям на посоки и намирам отговор на нещо , което ме е мъчило през деня.Просто всичко е в нея. Информация за цялото ни съществуване и за това , което може да ни се случи по пътя е там.

Но така е закодирано , че само определени хора или в определени ситуации можеш а се докоснеш до информацията и тя да протече във теб .

Веднъж, четейки "царства", реших ,че сценарият на всички латино сериали е вложен пак в Библията :)))))))))))

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Ами... според мен винаги и за всичко можеш да намериш отговори в Библията поради простата причина, че съдържанието и е свързано с тълкуване. Настроен ли си на определена вълна - свързваш я с образите и значенията в текстовете. Следващия път вълната е друга и пак там обаче пише точно за нея, пак. Но все пак това са принципи на поведение и винаги ще са актуални - поне за хората които са решили да вървят нагоре :)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

В Библията съществуват три нива на познание:

1. Историческо;

2. Абстрактно;

3. Трансцедентално.

Историческото е физическо (материално) познание.

Абстрактното е отделяне на съзнанието от фактологията и получаване на независими от думите асоциации.

Трансцеденталното е отделяне на съзнанието от опита на сетивата и сливането с източника му.

Притчите чраз, които Иисус общува и желае да предаде трансцеденталното познание са като печат. Когато погледнеш един печат не можеш да прочетеш какво е написано или изрисувано, всичко е наопаки, но когато го отпечатиш на лист хартия разбираш съдържанието му. В този смисъл налагайки една притча в човешкото съзнание е възможно проникване на духъ човешки в трансцедентното духовно съществуване.

СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАНА

ГЛАВА 4

5. “И тъй, дохожда (Иисус) в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Иосифа.”

Познанието за човешката същност и произход дохожда в самарянския град. Самарянският град тук е символ на непознанието, той е близо, но не и в землището на Иаков. Землището е Стария Завет. Самарянците са до него, но не и в него.

Иисус, като физическо отражение на Трансцеденталната Реалност е въплътената Истината и Той идва за да я възвести. Словата на Иисус възвестяват Новият Завет.

Новият Завет е послание от Трансцедентното Съзнание към човечеството за възвръщането му в лоното на Истината.

6. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.

В Старият Завет (землището) има извор. Изворът е Старият Завет. От Него бликат десетте Божии заповеди.

Иисус е и човек Той е изморен от пътя и седи до извора. Умората е в земния Му път . Иисус седи до извора - Новият Завет е до Старият Завет. Има общение.

Но какво е шестия час? Нека който има познание да ги сподели ...

7. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: дай ми да пия.

Идва старозаветна човешка душа въплатена във формата на жена, която е от Самария – сферата на заблудите и незнанието. Жената идва да утоли душевните си потребности от извора завещан им от Иаков.

С думите “дай ми да пия” Иисус хвърля мост между търсещата истина старозаветна душа и трансцеденталното познание.

8. Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.

Учениците Му все още не са прогледнали. Те са чисти, но по своя произход старозаветни души и са от същия град от който е самарянката. Тяхната храна е от Стария Завет.

9. Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните).

В земното ниво на съществуване има разделение на етническа, верска и материална основа. Жената е до разделителния праг, но не е готова да го прекрачи.

Тя пита: защо по-високото ниво на познание иска от по-ниското вода. Водата е от земния живот. Иисус от трансцеденталния.

10. Иисус й отговори и рече: да би знаяла дар Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.

Дар Божий е непрекъснатостта на съществуване вградена в човешката същност.

Замъглена от Самсара и създадената карма душата на съществата обитаващи градът на забравата не познават произхода си и не виждат пътя водещ към Царството Небесно. Този път е самопознанието и осъзнаване на човешката мисия в Духовната Йерархия.

“и кой е Оня” – Трансцеденталното Съзнание превъплащава себе си в човекът Иисус, желаейки да изживее смъртта. Изживяването на смъртта и слизането в физическата сфера на съществуване на Синът Божий се случва за първи и последен път.

“ти сама би изпросила от Него” – духът човешки единствено сам може да направи избора да тръгне в себе си. Тръгвайки Духът на Трансцедента ще го подкрепи с невидима сила. Силата е познанието. Познанието е натрупаната мъдрост.

“Той би ти дал вода жива.” – Трансцеденталният Свят ще ти поднесе Акашиевите записи. Водата жива е и Истината за Дхарма.

11. Жената Му казва: господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок: отде тогава имаш жива вода?

Как и с какво да проникна в извора на познанието? Жената още пита: от кой свят си ?

12. Нима Ти си по-голям от Отца ни Иакова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му?

Новият Завет по-голям ли е от Старият Завет? Целият човешки род черпи знания от този кладенец, нима има други? Кой ни е създал, Иаков или Ти?

13. Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;

Всяко удоволетворяване на земните желания води до възникването на нови. Физическите сетива могат да доведат до заблуждения.

14. а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее;

но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.

Ставайки част от Трансцеденталната реалност, чрез словото на Иисус, което е живата вода, човешката душа влиза в живот вечен. Живот вечен е прекъсване на реинкарнационния процес.

“ водата, която му дам, ще стане в него извор с вода” – водата се трансформира в извор с вода. Чрез Истината, ние ставаме източник на Истина. Основна съставна част на Истината е - Животът е вечен.

15. Казва Му жената: господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя.

Старозаветната душата се моли за своята Истина! Тя копнее да спрат земните мъки. Мъките са желанията. Желанията са заблужденията на физическите сетива.

Страданията се прекратяват с Четирите благородни истини.

“да не дохождам тук да вадя.” – душата иска да не се преражда.

16. Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука.

Във всяка жена има мъж. Във всеки мъж има жена. Иисус казва: влез у себе си, стани цяла (мъж и жена) и тогава ела отвън при Мене като цялостно същество, за да разбереш, какво ще ти кажа. Осъзнай се. Стани съзнателен. Разбери кой и какво си.

17. Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: добре каза, че мъж нямаш;

“нямам мъж” - жената е била в себе си и е осъзнала, че душата и не е нито мъж нито жена. Тя излиза казвайки, че е готова да чуе думите от Иисус.

18. защото петима мъжа си имала, и тоя когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.

В пет прераждания си била жена, но в тях не си била нито мъж нито жена, защото съзнанието няма пол. Този мъж, когото имаш в този живот не ти е мъж той е другата половина от теб самата.

“право си каза.” – тя е разговаряла сама в себе си.

19. Каза Му жената: господине, виждам, че Ти си пророк.

Жената е прогледнала. Тя прониква с вътрешните си сетива в Трансцеденталното Съзнание. Врата към Него е Иисус.

20. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме.

Бог Отец няма конкретно местонахождение. Религиите са планините. Човешките същества се покланят на думите от религиите, но не и на смисълът в тях.

21. Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Иерусалим ще се поклоните на Отца.

Настъпва преломен час за Вселенското Същество Земя след, който Пътят Му към Отца ще минава през възкръсналия Син Човечески. Мястото за поклонение се премества в часът на възнасянето Му в Царството Небесно от земните планини и Иерусалим в Познанието за себе си.

Източник на Познанието за себе си е Новият Завет, който е послание на Трансцедентното Съзнание към човешките същества.

“настъпва час” – от мистерията на Голгота на сетне, всяка преродена душа идваща от Стария Завет (старозаветна душа) ще попада в новозаветни условия на земно съществуване. Чрез свръх естественото Същество Христос старозаветните души от групово съзнание преминават на ниво индивидуално съзнание с земна мисия - да постигнат Истината и Любовта в себе си. Това постигане ги трансформира в Десетата Духовна Йерархия, която е част от Отца.

22. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от иудеите.

Как може да се кланяш на нещо, което не познаваш? Как може да почиташ нещо, за което не притежаваш знания?

“ние се кланяме на това, което знаем” – Съществата от Духовната Йерархия се прекланят и работят за изпълнението на Божествения План. Те в едно с пророците и просветлените човешки духове от Земята са припознали Отца.

“спасението е от иудеите” – Иисус е от иудеите и се трансформира в Христос чрез иудеите. Спасението за човешките души идва от Исус Христос изживял човешките страдания и смърт. Кръвта на свръх естественото Същество Исус Христос на Голгота се свързва с Духът на Съществото Земя, за да възкръсне след физическата си смърт отново чрез Христа.

23. Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят.

“Но иде час” – този час е след Голгота.

“и дошъл е вече” – този час е съществувал и преди Голгота, съществува и сега. Може би това е мигът – безвремие, неуловимото настояще, винаги съществуващо в предишните Вселени, сегашната Вселена и бъдещите Вселени.

Под покланяне се има впредвид да се откажеш от егото си и станеш проводник на любовта.

Всеки е дух и душа. Но не всеки дух и душа е поклонник. Поклонникът е душа в истина. Духът е връзката на душата с Отец. Духът чрез чисти помисли и действия съгражда чиста душа.

“Отец иска такива да бъдат” – има възможност за избор. Можеш да си поклонник, но можеш и да не си.

“които Му се покланят” - поклонници могат да бъдат не само човешките души, а и всички живи същества във Вселените.

24. Бог е дух: тия, които Му се покланят, трябва да се поклонят с дух и с истина.

Духът е словото. Словото не са думи, а волята на Трансцеденталната реалност въплатена във всичко съществуващо и несъществуващо.

“тия, които Му се покланят” – всички Същества във всички Измерения, Сфери и Вселени да дадат път на Божията любов в себе си. Този поклон и отдаване става с духъ станал част от Истината.

25. Казва Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.

Христос е възкръсналият Иисус. Той е Месия – Спасител. Жената знае и говори за Христос, а не за човекът Иисус.

“когато Той дойде” – идването е второто пришествие на Христос, което ще е в етерното тяло, а не пред физическото.

“всичко ще ни възвести” – всичко ще се възвести на всички, но възвестеното ще се разбере и възприеме от постигналите нива на разбиране т.е. ще има хора, които няма да разберат какво се възвестява.

26. Иисус й казва: Аз съм Който говоря с теб.

Дълбоката същност на Иисус говори, а тя е Христос. Човешкото Му тяло е проводник на посланието на Твореца от който произлиза.

27. В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, задето Той се разговаря с жена; ала ни един не рече: какво искаш, или какво приказваш с нея?

Учениците със старозаветни духовни качества не разбират, че жената е от същият произход като техния.

28. Тогава жената остави стомната си и отиде в града и каза на човеците:

Това, което е трябвало да вземе жената е в душата й. Стомната за вода е излишна. Тя си тръгва с възвестеното за да го съобщи в града на незнанието.

29. дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила: да не би Той да е Христос?

Христос не би могъл да се види, а изживее. “дойдете и вижте” – идването и виждането е само вътрешно.

30. Тогава те излязоха из града и идеха към Него.

Старозаветните човешките души излизат от града на забравата за да опознаят Истината, която ще ги направи свободни. Излизането от забравата (града) е и сега. То важи за всеки човек. Ние трябва да излизаме всеки момент, за да станем будни. Само когато си Буда осъзнаваш Божественото.

Излизането ще е продължителен процес. Може би краят му ще е второто пришествие. Тогава човечеството ще стане Десетата част от Духовната Йерархия, Йерархията на Свободата и Любовта.

31. Между това учениците Го молеха, казвайки: Рави, яж!

Как можеш да нахраниш Господ?

Със себе си.

32. Но Той им рече: Аз имам храна да ям, която вие не знаете.

Вие не познавата себе си. Когато се опознаете ще ме нахраните. Храната е Истината за себе си. Иисус познава себе си. Познанието е Неговата храна.

33. Преди това учениците думаха помежду си: да не би някой да Му е донесъл да яде?

“учениците думаха помежду си” – учениците общуват само помежду си. Те са извън духовната реалност. На физическо ниво дори да срещнеш Иисус, няма да Го видиш. Той е духовно Същество.

34. Иисус им казва: Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело.

Волята е Божествения План.

Волята на Бог е във всеки. Изпълнението на волята е съзнателен избор за вечен живот. Изборът е процес на преудоляване на съпротивата на Ариман и Луцифер вплетена в душата ни.

35. Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва.

“подигнете си очите” – човече събуди се, осъзнай се, прогледни с вътрешните си очи, ти си дух с мисия.

“погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва” – нивите са духовните постижения - нашите и на всички души. Жетвата е процес на ползване, сливане с постиженията.

“побелели” – бяло! Само побелялото е узряло. Когато душата е в бял ореол е просветлена, чиста, зряла.

Бялото братство е побелялата и узряла за жетва нива. То е духовно постижение на човешките същества.

Жетвата е битка за реализация на човешката мисия в материалната сфера на съществуване. Битката е отърсване от заблудите, греха и егото. Грехът е карма.

36. Вече и жетварят получава наградата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят.

“Вече” – в миналото, в настоящето и в бъдещето – СЕГА.

“Жетварят” сме ние. “Наградата” е небесните ни жилища. “Плодът” е постигнатото духовно ниво на съществуване. “Вечният живот” е спирането на реинкарнационния процес. “Сеячът” е Отца и всички Същества произлезли и живеещи у Него. “Радват” е изживяване на Божията любов.

И получи се следното:

В миналото в настоящето и в бъдещето, които са СЕГА човешките души, получават небесните жилища и събират постигнатото от тях духовно ниво на съществуване, чрез което спират реинкарнационния процес, за да изживеят Божията любов заедно с Отца и всички Същества произлезли и живеещи у Него.

37. Защото в тоя случай права си е думата: един сее, а друг жъне.

38. Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техният труд.

“Аз ви проводих” - Иисус припознава старозаветните души и ги поставя в нови условия за прераждане.

“да жънете” – да се ползва възможността за духовно усъвършенстване

“други се трудиха, а вие влязохте в техният труд.” – трудили са се: Съществата от Духовната Йерархия ; всички Бодхисатви ; Буди ; Пророци ; многократно прераждалите се старозаветни човешки души и свръх естествената сила Иисус Христос.

Те са се трудили за нас!

Този постинг ми изцеди силиците ... Дано не съм Ви отегчил ... :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

:v: Здравей, Виктор! :v:

:thumbsup2: Поздравления...действително сериозен и интересен постинг - задълбочен анализ - тълкувание ...сътвори... :thumbsup2:

а и взе че уцели точно :1eye: и главата от Йоановото евангелие , по която разсъждавах съвсем наскоро :1eye:

6. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.
Но какво е шестия час? Нека който има познание да ги сподели

:smarty: Може да се предположи че " шестия час" е по схемата на астрологичните планетни часове... :smarty:

При астрологичните планетни часове всеки час от денонощието е управляван/кръстен от своя планета , по седем лъчната Звездата на Мага и са различни от обичайните.Древните разделяли времето от изгрев до залез и от залез до изгрев по на 12 равни части като първият дневен час е започвал когато Слънцето изгрява.

:smarty: По обяд слънцето е в най - високото си положение, това е шестият час - средата на деня.

И още нещо...много интересни са беседите на Учителя по стиховете/събития от тази 4 глава ..има ги nа www.beinsaduno.info/bible/joh/4.html

:feel happy: Любов + Светлина+Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Благост, благодаря!

Има още едно място в Библията, където се говори обаче за седмия час, помествам го по долу. Имаш ли идея, какво се подсказва с този седми час?

В темата "Целта на Пътя" съм писал мои мисли по тази част от Библията, но този седми час ...?

СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАНА

ГЛАВА 4

46. И тъй, Иисус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино. Имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум.

47. Като чу, че от Иудея Иисус стигнал в Галилея, той отиде при Него и Го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране.

48. А Иисус му рече: ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате.

49. Царедворецът Му каза: Господи, дойди, докле не е умряло детето ми.

50. Иисус му казва: иди си, син ти е жив. И човекът повярва думата, що му каза Иисус, и си тръгна.

51. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: син ти е жив.

52. А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: вчера в седем часа го остави огницата.

53. Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Иисус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом.

Link to comment
Share on other sites

Обяснението за "шесия час" може би лежи в следното:

Денят от сутринта до вечерта е символ на епохата на същиствуване на човешките души в материалната сфер. Иисус се появява по средата на тази епоха (шестия час преполовява деня) за да възвести Новият Завет, т.е. ние сме преполовили еволюционния си път.

Link to comment
Share on other sites

:)

Виктор,

Обяснението за "шесия час" може би лежи в следното:

Денят от сутринта до вечерта е символ на епохата на същиствуване на човешките души в материалната сфер. Иисус се появява по средата на тази епоха (шестия час преполовява деня) за да възвести Новият Завет, т.е. ние сме преполовили еволюционния си път.

Зa първото и аз така считам , ала дали може да се пренесе символиката аналогично и за еволюцията, тука не знам...би било добре. :)

:sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

:v: Седмия ден - седмия час-седмия ангел...! Виктор, здравей!

Благост, благодаря!

Има още едно място в Библията, където се говори обаче за седмия час, помествам го по долу. Имаш ли идея, какво се подсказва с този седми час?

В темата "Целта на Пътя" съм писал мои мисли по тази част от Библията, но този седми час ...?

Още не ми се е избистрила идеята за СЕДМИЯ час,продължавам да размишлявам :smarty:

Но за СЕДМИЯ ДЕН ...мисля, че вече ми е избистрена и яяясничка...идеята...

Нали е казано...шест дена работи - на СЕДМИЯ почивай! Нали и Бог сътвори света в шест дена пък на седмия си ..почина :hypocrite:

Кой е той - СЕДМИЯТ ден!? - през 6-7 дена....всяка една от фазите на Луната !

Тогава трябва да си почиваме...по начина по който Бог ни е показал!Можем го!

А за шестия час и еволюцията - съм на позицията на Любо - не е задължително периодите да са равномерно разпределени... :smarty:

18. защото петима мъжа си имала, и тоя когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.

В пет прераждания си била жена, но в тях не си била нито мъж нито жена, защото съзнанието няма пол. Този мъж, когото имаш в този живот не ти е мъж той е другата половина от теб самата.

“право си каза.” – тя е разговаряла сама в себе си.

Мисля си, че тука не става дума за пет прераждания, а за пет...нещо друго е :hmmmmm:

:thumbsup2: Да бъде Виделина!

:feel happy: Любов + Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ

ГЛАВА 1.

“Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.”

С първото изречение на Светото Евангелие от Матея се казва:

- написаното от втория до последния стих е Книга за Живота.

От самото название става ясно, че в тази книга има единствено Живот, ако е смърт то тя е жива. Иисус Христос е безсмъртен. В безсмъртието липсва раждане;

- Книгата за Живота е на човекът Иисус и Духът Христос;

- Иисус Христос едновременно е Син на Давид и Син на Авраам. Иисус е носител на земния, човешкия геном на Давид и Авраам. Хронологически в Битието, Авраам е живял преди Давид, но местат им са разменени. Очевидно тази размяна има окултно значение - под Син не се има предвид рожба, раждане, а духовна обвързаност.

От втори до шестнадесети стих е проследен физическия, земен генезис на Иисус Христос. Той е присъствал в него, но е и преди него - Авраам.

Моля прочетете внимателно няколко пъти тези редове от 2 до 16.

“2. Авраам роди Исаак; Исаак роди Иаков; Иаков роди Иуда и братята му;

3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамара; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;

4. Арам роди Амидава; Амидав роди Наасона; Наасон роди Салмона;

5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;

6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;

7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия, Авия роди Аса;

8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;

9. Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;

10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;

11. Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.

12. А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатиилия; Салатиилия роди Зоровавеля;

13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуда роди Елиакима; Елиаким роди Азора;

14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;

15. Елиуд роди Елеазара; Елиазар роди Матана; Матан роди Иакова;

16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.”

Мъж “ражда” мъж! Няма повторение на имена! Единственно родоначалника на третия род Иаков се появява като предпоследен – бащата на Иосиф, мъжът на Мария.

С прераждането на Иаков се слага край на физическия генезис на старозаветните души, носители на завета сключен между Създателя и родоначалника Авраам.

В неповторението на имената на родоначалниците може би стои, че тези човеци са новоизявени от небитието същества.

Тези родове са градежа на Църквата в земното й измерение. Другата й половина е непроявената Новозаветна Истина в превъплъщението – Христос.

На Иаков с втората му реинкарнация се отрежда съществената роля да отгледа и възпита Иосиф мъжа на Богородица.

В извора от раждания е вградено мъжкото начало. Но със следния стих настъпва преломен момент в еволюцията на човешките души:

“16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.”

В този абзац е характерно появата на женския, майчиния елемент. Поредицата от мъж в мъж се прекъсва с жена от която Бог Отец избира да се прояви в Иисус.

Първата жена Ева физически е създадена от Адам. Мария е втората по същественост жена в Библията, тя е проявление на Ева, но като носител на светлината и чистотата на израилевия род. Тя ражда от Духа Светаго. Мария е одухотворено същество. Ева, като нейн предшественик е земното и проявление.

Роденото от духа е небесно, роденото от плът земно. Хората преди Мария са земни ясновидци, но след Мария те биха могли и да са небесни жители.

“от която се роди Иисус, наричан Христос.” – чрез жената в материалната реалност се ражда не само човекът Иисус, но и Христос. До Мария същественото е мъжът, като носител на разума, логиката и рода. След Мария е допълнението към мъжкото начало – сърцето, чувствата, майчината обич. От тези две половини се въздига новото - Христовия импулс в човешката еволюция.

“17. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет рода ; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.”

Четиридесет и два рода до Христос! До Христос са родовете, груповото съзнание, след тях е роенето им в тяхното съдържание – душата и съграждащият и очистващ от греходете дух, в който отговорността за отърсването от греха (кармата) е лична, индивидуална.

Link to comment
Share on other sites

:v: Виктор, благодаря. На първи бърз прочит - прието.

Импулс да дооуточним - градежа на коя Църква( нали не е институцията де?!) и малко нещо за числата 14 и 42.

Струва ли си да помислим - какво още означават всъщност.

И още нещо - 12 жени е бил срещнал Христос по пътя си към Голгота и че е имало паралелна женска Тайна вечеря, водена от Мария-първата жена :angel:

Какво мислим по въпроса и има ли нещо в Библията за това.Благодаря!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Благост, здравей! :feel happy:

Христовият импулс е небесна сила. Без нея човечеството е в застой. Импулсът ни се даде на Голгота, но дали ще се възползваме от него е въпрос на личен избор и готовност за духовен катарзис.

Църквата за мен е духовна общност, в която вибрира импулсът Христов.

В числата 42 и 12 има нещо доста мистично, но интуицията ми се губи ...

42 рода до Христа разделени на три по 14?

12 жени е срещнал Иисус по пътя Си до Голгота?

Библията е същинска мистерия!

Само интуицията може да ни подскаже отговорите :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

:v: Виктор, здравей!

Отлично знаеш, че не е само интуицията - тя ни е помощник главен, но щом сме задали правилния въпрос :thumbsup: отговорите започват да идват :smarty: ще ни светнат нужните нещица по този ти постинг и по другия и изобщо винаги в точния момент , тук сме сговорна дружина. 12 са били жените - от момента на отварянето на гроба и установяването, че тялото го няма ( първо жени Го виждат в етерното му тяло) ....и до Разпятието. И за 42-та рода до Христа 3 по 14 ...сещам се сега, че Озирис е бил разкъсан на 14 части :blink: и Изида ги заровила в земята и че 1+4 = 5 - пентаграм :1eye:

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Кристиян

Здравейте,

Мога да кажа със сигурност, че писанието, особено Тората- т.нар. Петокниживе, със своите 304 805 букви (еврейски) само по себе си е ВСИЧКО- тук е цялата информация, съдържаща се, и изграждаща мултиизмерното битие, включително за всеки един подил се човек- персонално. Тората е уникална, като съдържанието й е наситено с информация, вероятно на певече нива от колкото може да предположим- работата с Тората в двуизмерния свят, дава възможност да се определят категорични факти и събития, които са "закодирани" в Тората преди около 3000 години, и са се извършили точно както са описани, като намираме думи и със съвременен произход. Всички събития на ХХ век например са проследени...но не е само това, което убеждава дори и скептичните "умове" в това, че нито едно писание , известно на човека не е толкова наситено с информация и то така, че е невъзможно да бъде с човешки "авторски" права...

Всичко това обаче доказва и нещо друго- както науката кабала разкрива, всичко е предопределено, т.е. В това състояние, в което сме сега- както раждащи се и умиращи, ние сме категорично лишени от свободна воля, няма н"нищо ново под слънцето"- всичко е предопределено от Твореца, не че Той се занимава лично с този или онзи...не, Законът с цялата си тежест е този, който поименно се занимава със всекеи. Тората е това, което е било, което е и което ще бъде, до последната "йод"....в нея, както казва и Христос...

Има само един Път, който води към възвръщане на свободата, и този Път е извървян от Христос- за да бъде прокаран. Всеки човек трябва да го извърви, за да освободи, т.е. да се новороди....А може да се новороди само онзи, който остави подвластното си на "закона" тяло- сиреч, диалектическото, полярното, материалното тяло да умре...след което да бъде "Съживен", или по-скоро "Събуден" Човешкият Син в нас, т.е. това е процеса на новораждане, в който човек пробужда стъпка по стъпка Онзи Човек, Който е създаден от Бог в първата глава на книга Битие...

В сегашнотно състояние ние нямаме нищо общо с Бога, подвластни сме на Тората, или както тя самата се определя като "закона", т.е. диалектическата връзка между причина-следствие....или накратко- на кармата...

Тук, каквото и престъпление да направи човек, каквато и хуманитарна дейност да развива....колкото и прах да си хвърля в обите, получава според Тората. Никакъв грях не може да натрупа, нито да изкупи...защото днешния ни вид е 100% качествен "грях". Бог не се занимава изобщо с каквато и да е материя- от физическата, до чисто менталната...защото е материя, а Той е нематериален, Той е Неизменен, Статичен, и вселената познава Божественото единствено и само чрез неговата проява, а тази проява е вързана в "закона"...

Единствената връзка между Бог и диалектическия свят е Христос, но не като личност....Христос няма нищо общо с каквато и да е персонализация ...Христос е ниво на съзнание, ниво на енергия, която е "мост" между Неподвижното Царство, и между материалния човек....

За съжаление обаче, Тората може да бъде изучавана и проучвана като информационен "софтуер" с божествен произход, само ако се използва така, както е дадена на Мойсей- на иврит. Една буква по-малко от тези 304 805 букви, или една повече....и Тората не става за нищо...

Има много древни азбуки, които имат космически произход, и които имат значително информационно насищане. Всеки знае за руните например, включително и руническите първообрази, които са с произход от нашите земи, траките са имали писменост...

Но, еврейските букви са енергоинформационни "матрици", които функционират вероятно в около 12-13 измерно пространство, където тяхната форма вероятно е невероятно различ(на от обикновената двуизмерна форма, с която ние сме запознати. Опитът да си представим еврейските букви триизмерни може да усили интуитивното ни приемане на информация- от самата буква, от думата в която е включена, в порледицата букви (тората няма отделни думи, няма препинателни знаци, като решено "сканди" е, и разстоянията от буква до буква са еднакви както от дясно наляво- както се чете, така и от ляво насдясно, от горе надолу и от долу нагоре, т.е., това е една "подсказка" към това, че всяка буква се разполага в един и същи триизмерен куб....а кубът има много страни, ако завъртим куба наляво, или надясно, нагоре или надолу, и ако знаем които кубове да "бутним", получаваме информация, която е вече на много по-високо ниво, и с времево-пространствено изразяване....

Иначе, в Новия Завет, също може да се намери доста информация, по сходен начин, чрез п рилагане на основните принципи, които Мелхиседек е подарил на Авраам, а мелхиседеците са вероятно едни от най-висшите йерархични същества, които "охраняват" пространствата между отделните измерения...

Но, ако мога да си "свалям" информация от писанието, и с нея прогнозирам бъдещето, разбера миналото, ориентирам се за настоящето, това означава ли, че Бог има нещо с това? НЕ! То е толкова просто и явно- ако прочета и вникна в материята на един учебник по химия, неговият автор ни най-малко има пръст в това, което аз съм усвоил....

Не, общуването с Бог е извън всякаква работа с книги, с ума и със сърцето...поотделно...това е обобщението, което още в "Еклисиаст" е направено, при това дори и твърде буквално...

Човек има хиляди начини да лъже себе си, и да се заблуждава, да си вменява божествени истини, или да си въобразява духовен растеж, да говори Бог това, Бог онова...но, единствената възможност на човека да усети частица от Божественото е чрез Христа- т.е. човек да е наясно, че Христос, като Господар на Живота, е денонощна осезаема реалност за самия него, а и Христос, като ниво на Съзнание, да е "познал" този човек, и да е неотлъчно с него, рушейки старото и тленно диалектическо тяло, и постепенно пробуждащ новото, Духовно Тяло на човека, наречено Син Человечески...

Опитът да търсим и намираме философско, теософско, психологическо и прочие значение в библейските текстове, да намираме в тях знания, угодни за съзнателния аз.....това е преди всичко самозаблуда, която може бързо може да премине границата на собственото аз....и да ангажира и други аз-ове, злоупотребявайки с понятията вяра, любов, надежда....Единствения резултат от тези похвати е един и същ през всичките времена- а именно, изпитване цялата тежест на "Закона", на Тората...Дори Мойсей, този, на когото беше "дадена" Тората, не успя да влезе в Обетованата Земя, и сам той изпита тежестта на Закона върху себе си.....

Човек има право да разглежда писанието единствено и само от гледна точка на науката, на Божествената наука, и да разучава себе си...да не търси Бог, защото ясно е речено, че в писанията Бог не може да се намери....Но, може да се открие друго- знанието, което е нужно, за да може човек да подобри диалектическото си тяло, да намери равновесието, и по-лесно да може да "чуе" зова на Гносиса, да го разпознае, и да не се съпротивлява на това, което Христовия зов внася в него...

Твърде голяма заблуда е това, че човек приема лесно Божествената Любов....Засега, човек се съпротивлява на Божествената Любов също както добитък, воден на заколение....Ето защо, единствената възможност на човека да приема Божествената Любов е тази, да извърви пътя на страданието, и да бъде разпънат на кръста на материята, където няма възможност за никаква съпротива....тогава, единсвената алтернатива на природното ни естество е да потърси смъртта....и тук вече, има неща, наречени мистерии, които не могат да бъдат нито обяснени, нито обосновани. В мистериите човек може да бъде само посветен, воден от Учителя си....

От друга страна, преводите на писанието на различни езици, дава възможност за друго...Известно е, че всеки писмен знак, и звукът с която е свързан, носи съответна вибрационна стойнот, и в зависимост от комбинацията на звуци-букви, думи и изречения-стихове, могат да се намерят благоприятно въздействащи и хармонизиращи елементи от писанието, чрез които човек да може да хармонизира природнодиалектическата си структура- физическо тяло, етерно тяло, аурично, ментално..и т.н...а също така, човек може да намери знанието, което е нужно, за да се изучи битието, по метода на "стълбата на Йаков"...

А в новозаветните писания, освен евангелието като образец за "лична автобиография" на всеки достигнал 33 годишна възраст (не буквално..естествено, тук това означава онзи момент, в който се активира Праатомът на Божествената Светлина в сърдечното светилище на човека...33 се изразява като два еднакви триъгълника, вплетени един в друг, или като хексаграма, или като триизмерният им еквивалент- два звездни тетраедъра (мъжки и женски), чрез които човек може да се изкачва на планина, и да се "облича" в "светлина"....и до него да се явяват Мойсей и Илия...но, в това също няма нищо Божествено....защото този процес е известен на мнозина, които могат да вложат корист, и да го използват с корист....ето защо е нужно, от "облаците" да се чуе глас, който да засвидетелства, че тази светлина е Божествена....а не отразена....

Много йерарфхични същества светят....но почти всички ползват отразена светлина...Тук, в това свойство на отражение се крие ключът към залудата. Знаем, че Луцифер е "Разпръскващ Божествената Светлина"- да, такъв е, той я отразява...Ето защо, след промяната на статута на този "светлоносител",следва да се разбира това, че в сферата на диалектиката (а това е целия космос, във всичките си нива на енергийна проява...или различните степени на отражение и поглъщане на светлината...) светлината е отразена, нереална, и предвид кой е нейния разпространител- всичко, което носи тази светлина като информация, е лишено от Божественост.....сиреч- от Любов....Тази светлина е наситена с "вяра", или импулса, каращ да търсим, но за да стигне до там, човек трябва да изкачи планината Синай....т.е. да премине отвъд всичките пластове, усуквания и прочие на материя, време и пространство, да премине през всичките фини нива....и да не се смути да продължи нататък, докато стигне до прага на "нищото"- това, в определен етап от съществуването на човечеството беше дори основен метод на работа, изискващ влагане на неимоверно много усилия в насока четворната същност на човека да бъде разделена така, че да бъде възможно завръщане в "нищото". Това е методът на Буда....Той се основава на това, човек да спре, и да започне да "спомня" назад, живот след живот, форма след форма, докато дойде до онази първична форма, която е приел за първи път, след излизането му от "нищото", и от тази форма, да се завърне в "нищото" губейки всякакви форми...Ала този метод е неприложим от почти хилядолетие, поради редица настъпили изменения в енергийно-информационните структури на човешката четворна същност....Всъщност, основната заблуда, която сме допуснали в съзнанието си е тази, че еволюираме....не само че сме далече от еволюцията, но освен това сме в прогресивно инволютивно състояние. В средата на ХХ век човек е достигнал може би най-ниската "точка" на инволюцията си, и сега оформя едно трайно плато на задържане- скоростта на инволютивните процеси е аналогична на скоростта на "научно-техническата революция".

В каква степен е инволюирал човек, колко е загубил от своята същност, може да се оцени по това, което се появява като резултат на "прогреса"- започнете от телевизора, през развитието на комуникациите и компютъризацията....всички тези качества, са били вложени вътре в човека- тяхната загуба като вътрешна същност, се компенсира чрез появата на тези външни средства...

На този фон, през изминалите 30-40 години, започна да се появява някаква духовност, започнаха да се разпространяват и смесват различни знания от изтока и запада, да се примесват, да се търсят духовни преживявания, да се търсят мистични преживявания...и т.н., което е показател за това, че колкото по-голямо е падението, колкото по-несвободен става човек, колкото повече сам се заробва, толкова повече е изразен и вътрешният импулс към търсене на свободата, към търсене на онази загубена "територия", в която човек е дишал свободно....но, с принципа на вярата само, не се стига далече, всъщност-0 до никъде, дори и по-зле може да стане положението- до степен на невъзможност да се различи бялото от черното....светлината от тъмнината....защото и двете се проявяват чрез принципа на отразяване....

Днес все по-трудно и по-невъзможно става за човека да разпознае зовът на Христос, зовът на Божественият Гносис....дори и да има отзоваване от страна на някои хора, огледалната сфера внася достатъчно заблуди, чрез които човек да се примами и да следва пътя на добрите намерения...който знаем накъде води...

Създаването на Новия Човек се осъществява от горе надолу. Първо се формира мисловната способност, след това астралното тяло, после етерното като матрица за Новото материално тяло.

Следователно тук става въпрос за раждането на една Нова Небесна Личност, докато човекът се намира все още в старата личност. Пробуждането на Новия образ е свързано със закони, напълно различни от тези на старите езотерични системи, и кандидатът трябва да изучи и приложи тези закони...

За зачеването на Небесният Човек, преди всичко е необходима фундаментална промяна, пълно отричане на старото "аз", сбогуване с всякаква стара магия, окултизъм, и съответните им науки, които ги изграждат...защото те поставят акцента върху старото, върху природното аз...

При това трябва да е пределно ясно, че не става въпрос за занемаряване на земната личност и на необходимия земен живот. Но трябва така да се поставят акцентите в живота и да се избере такова поведение, което да подпомага истинската цел на новораждането...Ето тези неща не можа да разбере Никодим, колкото и учен човек да беше, и да имаше познания, каквито едва ли днес някой човек е способен да има...така че, всяка усмивка, съдържаща "съчувствие" към Никодим, която изразяваме, четейки този пасаж от писанието, е показател на едно единствено нещо- на нашето дълбоко неразбиране...

Учителят говори за "ежедневно умиране", което означава унищожаване на биологичното съзнание, премахване на себеутвърждаването и на нисшите и спекулативни желания, изчезване на всички животински функции. Стриктното съблюдаване на посочените жизнени закони гарантира един функционално здравословен и достатъчно дълъг живот. Ученикът трябва да прилбага това ежедневно умиране, за да осъществи Възкресението на Небесното Тяло. Кандидатът, който разбере това, може като апостол Павел да отговори с лекота на въпроса:"Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло идват?" (І Кор. 15:35)

Мнозина мислят в този случай, че е възможно възкресение наприродното тяло в едно просветлено състояние. Присъдата обаче, която е произнесена над това тяло, е окончателна. Природното тяло ще се разпадне и никога няма да се съживи отново...

Един друг е "мъртъв", който трябва да бъде пробуден, който от ЕОНИ време е умрял в човека- Небесното Тяло на Истинския Човек, на жителя на Небесното Царство. Този мъртвец може да възкръсне само когато живата земна личност умре. Затова ап. Павел казва (ІКор. 15:42):"Така е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила."

Това е тайната на възкресението- духовното може да бъде освободено чрез прекъсване на връзката с природата и чрез унищожаване същината на самата природата. Обаче не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното (ІКор. 15:46).- Тук може да се вмъкне всичко онова, което представлява Душата на човека, която Душа е "средата", в която старото умира без препядствия, а новото идва без смущения....

ПРез годините, много се е спекулирало с този процес, спекулира се и днес, и няма правилно разбиране за същината на възкресението, въпреки категоричната и ясна аксиома на ап.Павел:"А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието Царство, нито тленното наследява нетленното." (ІКор. 15:50)

Християнството трябва да се разглежда в доста голяма мащабна взаимна ависимост. То не започва във Витлеем, а на реката Нил. Затова в Евангелието според Матей (2:15) се казва:"От Египет повиках Сина Си". Дори само този намек ни води 6 000 години назад, докато Универсалното християнско старание се простира в един период от милиони години...Това го пиша заради това, че в Арийската епоха, в която днес живее човечеството, се различават отделни периоди, които продължават приблизително по 6500 години. Във всеки един от тези периоди се развива един опит за завръщане на падналото човечество в неговото предишно състояние. Може да забележите, че развитието на Баожественото старание, което следва една космическа силова линия, във всеки един перод започва в Египет. В Арийското време човечеството минава 33-тия период и, в съответствие с това, преди около 4000 пр.Хр. започна 33-тото Божествено слизане в този период от време, което в началото на нашето летоброене беше коронясано чрез изявата на Иисус Христос. Затова се казва, че Христос беше на 33 години като умря.

От година първа до 1939 се развиваше естествената човешка реакция към това слизане. От 1939 до около 1950-1955 човечеството се намираше в едно състояние на ужасно объркване и упадък и от 1955 до 2658 ще се осъществят различните процеси на подбор и "жътва". За "жетварите" обаче периодът до 2001 ще има най-голямо значение...

В езотеричните кръгове за съжаление се мислеше и преподаваше, че съществуват седем отделни мистерийни школи, обобщени в една по-висша инстанция- един вид Интернационал, известен под името Бяла Ложа (Бяло Братство). Седемте школи обаче не са нищо друго освен седемте изяви на седемте сили - Светият Седморен Дух, който действа през всички времена и във всички сфери на нашия космос.

Тези седем прадухове се споменават във всички световни религии - и синовете на мистериите трябва да се изкачат по седем стъпала, да минат през седем изпитания, да владеят седемте закона, и, при една определена степен на развитие, да приемат седемте милости....това е във връзка с Откровението, което е основен инструмент и наръчник, който е полезен на ученика като подробно ръководство за всяка стъпка и всяко едно посвещение...Ето защо, прологът на Откровението може да се чете, само ако е налице пределна яснота....да не говорим за останалото съдържание...с което се е спекулирало, и продължава да се спекулира...Откровението е личен, индивидуален процес, за всеки един ученик, то не е външна проява, и да се търсят аналози в историята, чрез събития и прочие, е признак за пълно неразбиране....

Е, доста дълго стана писането ми, но темата е интересна и обширна, не може да се пише кратко. Опитах се съвсем накратко да изложа едно становище, което може да бъде проверено от всеки един, който е тръгнал и е на Пътя...Не кой да е, самия Гносис дава това знание, защото в този Път, знанието и разбирането са еквиваленти на храната за из път, и водата...

Link to comment
Share on other sites

:D Здравей Викторе ! :thumbsup2:

Признавам си, че не се бях зачитал до сега по темата. Тук ми стана любопитно какво пише ....Виктор.... :))))))

Викторе... :thumbsup: , ако позволиш ще се опитам да задам въпросите по един интересен начин и съм сигурен, че може би ще се досетиш за отговорите сам.

Значи говорим за различни нива на "писане" на Библията.... физическо, Душевно и Духовно ниво. Като добавим и факта, че всяко ниво се подразделя на 2 ( две ) поднива , като всяко подниво има по 3)три) области и една гранична област ... .се получава точно седморното разделяне на всеки един от световете. Едва ли записалите Библията са имали в предвид чисто земното измерване на времето. Е.. има го и него от време на време. Но ако човек схване онова другото измерване на времето може да се досети сам за много неща.

Не мислиш ли, че на по-високото Душевно ниво Изгрева е пролетното равноденствие? А Залеза е есенното равноденствие. ? Не мислиш ли, че така погледнато "денонощието" има точно 12часа.? Разбира се така погледнато от една по-висока октава нещата придобиват съвсем друга светлина. Тогава един космически ден е равен на едно завъртане на планетата ни около Слънцето. За пример ще дам миграцията на прелетните птици. Които много точно "виждат" с отворените си душевни очи космическият Изгрев и Залез , и така "виждайки " ...."светлата" и "тъмната" част се движат на една стъпка пред космическата нощ и отиват в другата половина на планетата под екватора. ...И така цикълът се повтаря. :)))) А може би пък и някой да го е виждал този цикъл на Изгрев и Залез. Интересно нещо е и поведението на земноводните като змиите, чийто Души виждат точно този цикъл и на Пролет по Благовец даже се празнува когато змиите излизат от дупките си посрещнали Изгрева и така стават "зрящи" , пък на Есен по Секновение се пребират защото ще станат "слепи" в "тъмнината" ...:)))) И единствено в онази част на Планетата където е "вечен ден " не "заспиват", а това е около Тропиците. Не случайно и там се образуват въздушните течения влияещи върху климата на цялата Планета.

Има и още едно измерване на времето.... 12-я час е в .."полунощ" - точно в момента на най- дългата нощ. Точнво тогава според мене става нещо интересно със земното магнитно поле. Времето когато планетата ни "спира " за да си "отдъхне" преди да поеме отново по сплеснатата орбита по елипса около Слънцето ???

Виждам , че се интерисуваш и за това се опитвам да подам идеята. И лично много се очудвам как не си се досетил до сега , съдейки по написаното от тебе ...... Един съвременен астроном би могъл да ни помогне много в случая. Мисля, че може да се получи доста интересно подреждане на библейските текстове и факти

За Духовно времеизмерване не говоря, просто защото няма такова според мене . Духът е в постоянна духовна светлина ....нито изгряваща, нито залязваща, когато един път вече е Възскръстнал от света на "мъртвите духом" населяващи "долината на смъртната сянка " . Нали за това Христос казва на апостолите тръгнали да погребват един мътвец..." Нека Мъртвите погребват своите мъртъвци, а вие елате при живите (Духом) " ...

И аз съм го мислил и мисля, че съм го "измислил", но както каза в постинга си ...то е лично и само лично "измисляне" и трудничко се предава на този който не го и "мислил"...... Викторе :)))))))))))))))))))

Уфффф ... и аз се поизпотих докато се изкажа уж разбрано с този триизмерен език на двумерния монитор на РС-то . Дано не съм се мъчил напразно ???

Link to comment
Share on other sites

Иване, здравей!

Много ценя твоите мнения в форума. Хубаво е, че се включи и в тази тема, да я пораздвижим малко :thumbsup2:

Ще поразсъждавам още върху дванадесетият час ... :hmmmmm:

Числата в Библията са духовни символи и като такива трябва да вникваме с дух, но без очи и уши ...

От въпросите ти възникват отговори ... Благодаря! :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Здравей Виктор!

Радвам се изключително, че си признаваш за четенето без очи и уши в постингите ми. Заради топлите думи ще се опитам да подпомогна малко интуицията ти .

Църквата за мен е духовна общност, в която вибрира импулсът Христов.

В числата 42 и 12 има нещо доста мистично, но интуицията ми се губи ...

42 рода до Христа разделени на три по 14?

12 жени е срещнал Иисус по пътя Си до Голгота?

Библията е същинска мистерия!

Само интуицията може да ни подскаже отговорите 

Мистичното според мене в числото 42, не е чак толкова мистично ако разгадаеш ребуса.

Числото 42 се получава когато умножиш 6 седмици по 7 дни всяка и е = 42

С други думи когато постиш 6 седмици достигаш онова ниво на изчистване на Душата при което следващата седмата седмица ( страстната седмица) можеш при желание да направиш "отскок" за да се докоснеш до духовните енергии на собственния ти Дух. И така пресметнато се получава че седмиците са общо 7 ( седем ) ...:)))) Или казано с думите на съвременната наука .....всеки един ден от Великденският пост представлява едно завъртане на планетата Зема около собственната си ос. При седморното разделяне на Световете във Вселената и седморното разделяне на всеки един от подсветовете се получава точно ... 7х7=49 и следващият 50-ти ден вече си в духовните светове Както св.Йоан Богослов разказва в Откровението си за Духът който е запалил седемте златни светилника и държи седем златни звезди

Откровение 1:18-20

  18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

  19. Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,

  20. тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.

Сега по въпроса за седмата седмица или казано по моите си начини ....страстната неделя. Никъде ..ама никъде в никоя религия освен в Православието не е канонизиран точно този момент на "оживяване" на Духът Христов . Точно този е моментът който Сатаната иска да игнорира като уж безкрайно несъществен. Но исторически в научен и религиозен план невещественият огън се запалва по невеществен път на Божи гроб само в Православен храм при Православен патриарх на най- Православния ден - Възскресението христово на края на страстната неделя и то точно в Ейрусалим и то точно на ... 7х7=49 - тият ден от постите. И точно за това православните християни държат най-мощното духовно учение . Защото ключът за разгадаване на числата е в страстната седмица ако правиш канонично до последната запетайка и точка поста, която довършва градежа на духовното тяло . Ако премахнеш страстната седмица и съпътстващият е канон всичко се срива и няма очакваната полза от постите.

Цифрата 14 е също разгадаема ... Лунният цикъл е 14+14=28 дни ..... 14 дни за разсип на Луната и 14 дни за изпълване на Луната. Значи страстната седмица трябва да съвпада със разсипа на Луната в рамките на тези 14 дни. Разбира се всичко е взаимообвързани със геомагнитните и лунарни магнитни силови линии с началото на Космическият ден , а това е след пролетното равноденствие..

....Апропо... кога започвахте Паневритмията ( всеобщият ритъм на Природата в Мирозданието ) ???....:))))))

Викторе, ако прочетеш написаното без очи и уши , а... с "очите" на ума и Духа изключено е да не схванеш взаимовръзките. Но ако не съм бил достатъчно ясен - питай. Лично на мене ми са ясни тези взаимовръзки защото съм "пълзял" стъпка по стъпка по тях и съм толкова сигурен в написаното сега, че не бих бил по сигурен в нищо друго на този свят, но съвсем е друг въпросът когато трябва да обясниш на друг човек нещата. Защото сме хора различни с различно мислене.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

ОТ МАТЕЯ

СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 2.

„А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:”

„А когато се роди Иисус" - Раждането на Иисус – човекът е извън цикличния процес на прераждания. Той не е преродено съзнание, а зачената от Трансценденталната реалност душа. Тялото Иисусово е носител на човешкия геном идващ от Мария, а душата Му не е обременена от кармата и греха от предишни инкарнации. В тази цялост от физическо, етерно, ментално, астрално и нирванично цяло, Отец подготвя да вгради свръхсетивната сила Христос – Духът.

Витлеем Иудейски е символът на човешкия застой независимо от пророческият Вехт Завет, който е под игото в дните на един земен цар Ирод.

„ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:” – Като безплътен полъх в мрачните недра на материалната реалност идват мъдреци от изток. Кои са и кой ги е пратил? Как са разбрали за зачеването и раждането на безсубективната човешка същност, предназначена да приюти Христос – Свръхсъществото. Безсубективна, понеже субекта, а не личността се прераждат.

Мъдреците от изток са Бодхисаттви – Учители, реализирали се човешки форми разтворили, слели се с Трансцендента Същества.

Петстотин години преди Христовата реализация, човешките същества от изток достигат, чрез Будическите и Индуиските духовни практики присъствие в Акаша и Източникът пораждащ Живот. В Египет и Иудея посредниците са пророците. Но посредникът разбира ли минаващото през него?

Отражението на Буда, Кришна, Махавира и ... идва в Иудея!

„2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.”

„де е родилият се Цар Иудейски?” – Първото раждане на Иудейски Владетел – Духовен е в дните на Цар Ирод. За мъдрецът от изток, Ирод е преходна земна индивидуалност, а титлата му цар - майа.

Те питат „де е”, защото са го съзрели в Небитието, а целта им е да Го посрещнат в Битието.

„Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.” – Те не са видели с очи звезда находяща се в източното небе. В медитационно проникновение Бодхисаттвите проникват в Божествения план и съзират светлината на Душата-Звезда Иисусова грееща в Трансцендентната реалност и пътят Й насочен във Витлеем Иудейски.

„и дойдохме да Му се поклоним.” – Когато Бодхисаттва се покланя, той вижда в отсрещната страна своят първоисточник.

„3. Когато чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с него.”

Първата среща между източният мироглед и символът Иерусалим буди смущение.

„4. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос?

5. А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка:

6. „и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля”.

7. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата,

8. и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.

9. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.”

Мъдреците „виждат” Душата-Звезда Иисусова в Небитието, а цар Ирод Я търси с очи в небосклона.

10. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост.

Радостта на Буда-Душите. Източната мъдрост свежда глава (постиженията си) пред свещенодействието на Отца, а то е - първата непреродена човешка индивидуалност, която ще бъде посветена от Христос-Духът.

11. И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато ливан и смирна.

„и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато ливан и смирна.” – Съкровищата и даровете на източните мъдреци! Кои са те? Просветленият светец не притежава злато и съкровища за него същественото са постиженията на Източните духовни науки, мъдростта в:

- Четирите благородни истини;

- Диамантената сутра;

- Упанишадите;

- Санатхана Дхарма;

- Бхагавад – Гита;

- ...

Бодхисаттвите отварят тези съкровища пред Иисус, те Го посвещават в тях.

„12. И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си.”

„получиха насъне откровение” – Те са се потопили в медитация и получават откровение за намеренията на Ирод.

„13. А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се яви насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.

14. Той стана, взе Младенеца и Майка Му нощем, и замина за Египет;

15. и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: „от Египет повиках Сина Си”.

16. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците.

17. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва:

18. „глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма”

19. А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се яви насъне Иосифу в Египет

20. и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца.

21. Той стана, взе Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева.

22. Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща си Ирода, уплаши се да иде там; и след като получи откровение насъне, замина за пределите Галилейски

23. и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.”

За човекът Иисус има три посвещения:

- принасянето на източните духовни съкровища при раждането Му;

- светото кръщение извършено от Йоан Кръстител в река Йордан и единението Му с Христос;

- възкръсването на Иисус Христос.

:hmmmmm::):hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Относно въпроса за произхода на Библията. Едно от разковничетата на проблема е сравнителната теология, т.е. прочитаме две или повече свещени писания на различните вероизповедания и отговорът веднага се оформя.Паралелите и сходствата са очебийни.Спомням си една статия по този проблем и някои от фактите в нея бяха, че майката на Кришна се е казвала Майа /там се разясняваше каква е връзката на това име с името Мария/, бил е преследван от чичо си, който се опасявал,че ще му бъде отнет трона и заради това избил стотици младенци с надеждата, че сред тях ще е и Кришна.Дотук нещо да ви е познато? През ХІХ век изследователите ориентолози, индолози и други такива дори са изказали мнение, че индийците са преписали животоописанието на Кришна от Новия Завет на Библията! Имаше и още интересни неща. Доколкото ми е известно евреите си получават религията, мистериите, свещените текстове и ключовете към тях от древните халдеи и Индия.А ние получаваме Стария завет от тях, но уви, без ключовете за изясняване на символиката и затова много често избягваме да го четем, защото много неща остават неразбираеми и объркани за неподготвеното ни съзнание. Както казваше един мой познат:Абе, ако я поизтупаш от праха и паяжините може да ти осмисли живота на корабокрушенец на някой пустинен остров!" B)

Link to comment
Share on other sites

Негово Височество Битието си е такова каквото го е създал Създателя.

Мисля тук спор няма, нали ?

Що е Истина по дефиниция:

"Обективно отражение на съществуващата реалност. "

Някой тук разясняваше, че Религия = свързване ( със съществуващата реалност)

Таа... съществуващата реалност(Битието) за различните стадии от развитето на Душите от обществата е РАЗЛИЧНА в различните моменти на Еволючия. И предобитото Познание е с капитализирващо натрупване. Следователно Религията (свързването) трябва да е различно поради повишаващите се изисквания на еволюиралите Духове облечени в Души живи в еволюиралите общества. Повишаващите се изисквания изискват все по-пълно свързване с Бога. И така до достигане на Абсолютната Истина = чиста Божествена наука , която вече няма нужда от Религия( свързване) просто защото вече всичко е свързано на максимална степен и няма нужда от междинни свързващи елементи. Ми за какво ни са когато вече сме сред ...посред ...в средата на абсолюттната Истина и Тя ни е проникнала. и вече схващаме нещата мигновенно без посредник. Но до тогава ...ммм.... да се държим здраво о свръзването ( Религията) за да имаме връзка с Бога ( Духа) .

Ще се опитам да дам друг пример:

Религията е кораб с който трябва да доплуваме до определено място за да стъпим на здрава почва (Материк... нова Земя) Например ако трябва да доплуваме от Бургас до Варна с катер ...можем . Във Варна в корабостроителницата можем да си построим кораб със завишени възможности за достигане на по-далечен бряг. Но няма да е уместно да използваме стария маломощен двигател на катера за пътешествие до Австралия например. Можем да използваме само същите принципи на които е построен катера , но не всички.

Така е според мене и с Религиите. Нека не ги смесваме. Защото водата и олиото са все течности , но не се смесват двата вида течности и имат различни свойства. И бензина е течност , но гори при определена температура, но вода не гори и не се смесва с бензин.

Викторе, неволно или не смесваш Религийте. Те имат общи градивни елементи защо произхождат от едно и също място ... създадени са от Бога. Разбираемо е да имат приемственност , даже е задължително, но да не ги смесваме. Защото преследват различни цели от Създателя си когато са създадени.

Точно така и за това Христос съдържа в себе си и познанието от Ведите и безспорно го е използвал при създаването на Християнството по "чертежите" на Създателя на Вселената ни - Бог Отец. А Мъдреците от изтока като са видя ли по-добре построеният "кораб" с по-добрите възможности, са дошли точно за това да Му се поклонят. И Христос ги е приел, следователно е оценил тяхната работа в натрупаното от тях Познание записано във Ведите. Но при Христос има много нови елементи които не се поместват във "стария катер" . Просто няма как да сложиш на "стария катер" атомен реактор .... :)))))

Според мене силата на Библията е в безброи многото нива на закодирване на Познанието. За всекиго ще се намери по нещичко да му е полезно. Зависи от еволюционното ниво на всеки. Всеки път когато я четем отново все откриваме по нещичко ново. Значи ЕВОЛЮИРАМЕ ..... следователно ЖИВЕЕМ. !!!!!!!!!!!!!

Желая на всеки му да си построи своя "кораб" , за да отиде всеки до своята НОВА ЗЕМЯ .... ЕДЕМ ...!!!!!! И да не е пустинен остров , а тази Нова Земя да е пълна с единомишленици

Амин !

Link to comment
Share on other sites

В интерес на истината Иисус и Буда са доста близки приятели! :D

За човекът Иисус има три посвещения:

- принасянето на източните духовни съкровища при раждането Му;

- светото кръщение извършено от Йоан Кръстител в река Йордан и единението Му с Христос;

- възкръсването на Иисус Христос.

Много съм съгласен, но остава малкия въпрос: След второто посвещение, Възкръсването не представлява ли естествен процес? А 40 дни в пустинята с изкушенията на Сатана къде в системата я вкарваме?
Link to comment
Share on other sites

А 40 дни в пустинята с изкушенията на Сатана къде в системата я вкарваме?

Мисля, че този много ключов момент е преди Кръщението!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Това за Иисус и Буда и аз мога да го докажа. Че е вярно- вярно е. В това няма лошо , даже напротив . Зависи обаче от гледната точка , защото навлизаме в друга сфера на познанието. Но по-принцип това познание е достъпно в пълнота само за ясновидци и е НЕдоказуемо за Форум с триизмерни думи и НЕподбрана аудитория, освен в бегли щрихи.

В противен случай е манипулация според мене - не добра маниполация. :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...