Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Всемирното Братство


Иво
 Share

Recommended Posts

Мисля че Ради добре е открил тази тема с думите си тук:

"Братството и Новото Учение не е привилегия нито на организация, нито на затворена форма. То не е църква или секта, не е революциона научна доктрина или нова философска система, въпреки че оказва влияние на всички сфери от човешката дейност.

То е в това неуловимо нещо, което прониква сърцата ни умовете ни, изпълва душите ни, и ни помага да осъзнаем колко дълбоко сме свързани, колко велика и реална е любовта.

Много чувствителни души и напреднали умове, много добри хора и велики творци улавят това невидимо влияние, това Божествено Слово, и независимо дали го осъзнават или не, то се вплита в тяхната дейност и творчество.

Божественото изпълва целия всемир и се проявява непрекъснато.

То се съдържа във всеки един от нас, във всяка велика идея и стремеж към красивото и вечното. "

Често в езотериката се говори за Всемирното Братство. Някъде го наричат Братство на Светлината, другаде Бяло Братство. (в последно време термина Бяло Братство е доста изцапан.... нека знаещите да измият окаляната табелка и да кажат нещо за смисъла)

Какво представлява то? Видимо ли е или невидимо? Как се става ученик на това Братство?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Няма определена формула. Трябва просто да намериш себе си и да осъзнаеш ролята и смисъла си. Вече си член на братството - братство на идеи, мисли, чувства, желание. Аз искам любов, ти искаш любов - вече сме братя. Аз търся истина и ти - вече сме братя...

Link to comment
Share on other sites

Здравейте! :rolleyes:

И мен ме е вълнувал проблемът, който поставя Иво - Как се става ученик на братството. На всеки от нас ни се иска да се наречем ученици на Братството, но не бих казала, че е достатъчно просто да искаме любов. Ще си позволя да цитирам нещо, което ме накара да се вгледам в ежедневието си и да разбера, че истинската Любов, Вяра и добродетелите, за които говорим тук, не би трябвало да са само абстрактни понятия.

РАЗВИТИЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

откъс от "Акордиране на човешката душа"

След лекцията пред Младежкия окултен клас и след гимнастичните упражнения се върнахме в салона, У всинца бяха живи идеите, които Учителя бе поднесъл. Той говори за добродетелите, които ученикът трябва да развие, за да има постижение и за да се разгърнат силите и дарбите на неговата душа. Една сестра каза: "Учителю, благодарим за днешната лекция. "Тя хвърли светлина върху една от задачите на ученика.

Трябва да се знае откъде да се започне при развитието на една добродетел. За да имаш Кротост, откъде ще започнеш? Или искаш да бъдеш милосърден; откъде и как ще започнеш? Много е трудно да се започне...

Продължението е просто учебник за живота. И "формулите" са много. Можеш да ги учиш цял живот. За да станеш ученик, трябва да си готов да си учиш с любов уроците, да ги прилагаш с упоритост и търпение в своя малък свят и да следваш пътя си.

Дали наистина си ученик на братството ще показват делата ти и начините, по които даваш Любовта си на хората и света около себе си.

С уважение и благодарност за вниманието. :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Зависи как разбираш същността на понятията! Под " търся " и " искам " аз разбирам действия, не само желания. Поне в този контекст. Друг може би не! И това е възможност за несъгласия между две мнения с еднакъв смисъл, но различно изразяване. По този повод - вижте ако искате форума за " Думите ". :)

Link to comment
Share on other sites

А какво разбирате под термина "Бяло Братство". В последно време като, че ли хората свързват това понятие със секта? Какъв е дълбокия смисъл, който се крие зад тези думички?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Често в езотериката се говори за Всемирното Братство. Някъде го наричат Братство на Светлината, другаде Бяло Братство.

Още го срещаме и като....:thumbsup2: Велико Всемирно Бяло Братство :thumbsup2:

Само и единствено - Невидимо , но с Видими прояви !

Бялото - синтез на багрите/краските на Светлината ...видими и невидими и в най - чистия им вариант... :angel:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

В духа на терминлогията употребявана тук, аз правя разлика между Бяло Братство и Великото Всемирно Братство. Докато приоритет на първите е доброто, като противовес на злото, то при второто няма никакво противопоставяне, никакво разделение. За Великото Всемирно Братство е характерно, че то регулира действията и на двете школи - Школата на Бялото Братство и Школата на Тъмното Братство:

"Освен тези две школи, има една трета школа - школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция, създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на Битието онези възвишени духове, които са създали слънчевите системи - в това число и нашата. Те са създали и устроили Първичната "космична" земя, някогашния "рай". На тази "космична земя" и досега живеят онези съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите Предци на човечеството. Тези Творци на миналото, тези велики Предци и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат в рай.... " (източник)

Link to comment
Share on other sites

Иво, ако знаеш колко си прав! :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Хм, прочетох линка даден от Иво - излиза че всички Йерархии от Ангелите нагоре вече са над доброто и злото-че то е приоритет само на нашият груб свят. Интересно.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Не разбирам въпроса. Звучи ми като "как се става ангел?". Нима смъртен може да каже как се става член на бялото братство, при положение, че не е и не познава такъв. Аз си предствям хармония в степен на изящество и чиста любов, що се отнася до взаимоотношенията на белите братя, но нали това са силите на доброто, тоест ангели и нагоре.

Бяло братство сред смъртните... Аз знам за една секта с такова име, но изобщо не я имам за нещо, защото все едно някой да ми разправя, че бил Бог и аз да го уважавам този човек- не съм убеден, че точно това ще направя.

Духовна връзка по кодово име "бяло братство" между смъртни... Това мяйтап ли е? Естествено, че между извисените души има само любов и хармония, но кой ще им държи сметка за това и ще назовава всичките в куп като една цялост, при положение, че те са пръснати и не са напълно осъзнати, за да се познават, освен по вътрешното усещане. Но те като се срещнат няма да си приказват "Опа, бели братко, как е хавата, какво прави чичо ти, оздравя ли му крилото, а, между другото- ореолът ти е леко накриво, дай да го оправя...".

И така ако не сте забелязали аз не съм на мнение, че темата е адекватна на реалността, защото хората са твърде ниско за да петним свещени думи с калта на нашето неразбиране, като ги свързваме със смъртни грешници. Забравете как се става бял брат, вижте как да сте по-добри, а Бог няма да ви направи такива, каквито най-заслужавате да бъдете. И бъдете здрави, защото Той здрави ви е създал и здрави иска да Ви вижда. А той гледа...

Link to comment
Share on other sites

Едва ли можеш да определиш всеки човек на какво ниво е... Преди потопа църквата е наричала Човек само Господа - Той е бил Човекът... Освен това Братството не значи да се побратимиш с останалите хора, а с Христовия Дух!

Link to comment
Share on other sites

Ами защо сте хора? Бог не ви е създал хора, създал ви е вечно блаженни богчета.

Защото така. Друг отговор няма. Но имате Живот, празнувайте :sorcerer:

:hmmmmm: -това е грях, но :) - това е лекарство :feel happy: -това е най-лесно

Link to comment
Share on other sites

Човек е само инструмент, проводник на определени импулси от (по-високи) светове, с които той е избрал да се свърже. Наистина, той дори не е в състояние да създава оригинални мисли в истинският смисъл на думата.

Това е сега състоянието ни. Не човека, а Бог в (чрез) човека е източник на всичко добро и възвишено. Ние се учим сега да сме добри и чисти проводници, това е задачата на съвременния човек на този етап...

И наистина е важно да внимаваме като идентифицираме източника на Доброто, да сме наясно с взаимовръзките и с нашето реално положение в духовните йерархии. Тогава един етикет наистина не значи нещо особено...

Но в човека е заложен в същото време и един безкраен потенциал, един стремеж за развитие и съвършенство... Когато човек се свърже с източника на това възвишено начало в себе си и работи за неговото изявяване и укрепване, тогава той може да бъде сравнен с нов мех, в което ново съдъжание се излива. :feel happy:

Независимо от своите несъвършенства и трудности които попада, Човек има един прекрасен и безкраен път пред себе си, по който е призван да върви. С всяка крачка по него, той ще осъзнава свещеното тайнство на Живота, ще открива Любовта и ще се приближава към Истината. Тогава понятието "Братство" няма да е повод за някаква завист и спор, а ще е осъзнато и дълбоко преживяно отношение към Живота - проява на Единнният. :yinyang:

Та етикетите не са важни в случая, важни са онези малки крачки, които метър след метър ни приближават към себе си... Когато прогледнем истински, външната страна и опаковката на нещата няма повече да произвеждат смущение, а братството ще бъде факт в душите ни. :angel:

Link to comment
Share on other sites

Ами защо сте хора? Бог не ви е създал хора, създал ви е вечно блаженни богчета.

Защото така. Друг отговор няма. Но имате Живот, празнувайте 

-това е грях, но  - това е лекарство  -това е най-лесно

Всъщност Живот нямаме, но цял живот към него се стремим! :harhar: Аз го желая на всички които Него желаят!
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Der_Meister-Ключът на всемирното братство е в любовта, в нейният най чист вид.

Бих казала- безусловната любов!Господи- все пак сме хора. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest valentinus

Универсално Братство: божествената иерархия на неподвижното царство. Тя образува универсалното тяло на Бога. То се обозначава и с много други имена, като например: невидимата църква на Христос, Христовата иерархия, гностичната универсална верига, Гносис. В своята дейност в полза на падналото човечество тя се явява между другото и като Братството на Шамбала, Мистерийната Школа на Христос-Хиерофант, хиерофанталната Духовна Школа и приема образ в младото гностично Братство.

Link to comment
Share on other sites

Тя, дообразува универсалното тяло на Сина на Бога - то, щото Сина е и Тя, но Отца да не достигаме толкова рано, а само негова проява, Утешител за нас... Пътя го знаеш и нека запалим Светилника!

Link to comment
Share on other sites

:v: Да позволим на Светлината да запали седморния Светилник в нас...щото Тя си е рааазпалена отдавна - Светлината!

Ний да не гасим с невежеството си - съпротивата си да "разрушим" действително всичко старо и да съграждаме без ослушване и философстване Новия човек!Божията Слава е неприкосновена!

:feel happy: Любов + Светлина + Мир+Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
Guest Мона

А знаете ли за такъв българин, който е/или бил член на Братството?

Някой ще ми отговори ли или предпочитате да говорите по принцип за всичко?

Link to comment
Share on other sites

Познавам хора от България получили посвещение във Всемирното Бяло Братство

двама мъже и една жена :)

Не съм упълномощен обаче да разкривам тяхната самоличност :sleeping:

Link to comment
Share on other sites

Guest Мона

Кажи ми кога е станало това. И те сега в България ли са?

Разбрах, че са приети във външния кръг.

Link to comment
Share on other sites

Кажи ми кога е станало това. И те сега в България ли са?

единият от мъжете е в България.

Посвещението е било при различни обстоятелства преди 30 години за единия и преди 20-тина за другия.

Жената може да се каже че е във "външния" кръг, да. Тя е от няколко години.

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Guest Мона

Те знаят ли един за друг? Питам те неслучайно за всичко това. И очаквах да ми отговориш точно ти.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...