Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Слънчево затъмнение?


Recommended Posts

Здравейте,

Скоро намерих този форум, но засега само му се радвам :P , тъй като нямам още много познания.

Преди известно време тръгнах на тригодишен курс по астрология.

Напредваме бавно, но точно това ми харесва, защото ми се види бая трудничко.

Интересно ми е следното: До колко е фатално да си роден на слънчево затъмнение? Знаете ли нещо повече?

Благодаря предварително. Весел ден на всички. :harhar:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

много известни личности са родени на слънчеви и лунни затъмнения-по принцип се интерпретират ка то поврат промяна в живота-нещо мащабно и голямо събитие което би могло да промени твоята съдба-така че не е лошо да си роден на затъмнение

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Привет, колеги и гости на портала!

Първо, мъничко светлинка върху същността на явлението затъмнение, а в края е отговорът ми на въпроса на Елисавета.

Затъмения

Затъмненията на Слънцето и Луната са били, може би, първите астрономични явления, на които хората са започнали да приписват съдбоносно значение. Това е напълно естествено: даже върху съвременния човек те оказват неизличимо впечатление; а ако се вземе под внимание, че древните хора са почитали Слънцето и Луната като богове, то не е трудно да се разбере, че внезапното помрачаване на тези светила се е възприемало като космическа катастрофа. Освен това, е известно, че след слънчево затъмнение обикновено времето рязко се разваля, а следователно, се понижава и добивът от селскостопанските култури и се обърква работата на полето.

Затова предсказването на затъмненията е било една от най-важните задачи на древните астролози, и те доста бързо са открили, че затъмненията се повтарят през еднакви интервали от време. Съвременният астролог (който, като правило, рядко поглежда към небето) знае, че лунните затъмнения стават при опозиция на Слънцето и Луната, ако, двете светила, при това, се намират наблизо до Лунните възли.

Затъменията се смятат за изключително неблагоприятни фактори. Ако в момента на раждането на човек е имало затъмнение, това трябва да се отрази отрицателно върху физическото и умственото му здраве. Средновековните астролози са смятали, че всяко слънчево затъмнение оставя на небето особена чувствителна точка, която се запазва толкова години, колкото часове е продължило затъмнението. През тези години Слънцето, Луната и планетите, преминаващи през тази точка, са подложени на нейното зловредно влияние – не толкова силно както в момента на затъмнението, но все пак много чувствително.

В съвременната астрологична литература влиянието на затъмненията обикновено се описва с по-меки и неопределени изрази. Най-типични са следните формулировки: лунното затъмнение "носи емоционална нестабилност" или "дава силен емоционален изблик", а слънечевото "понижава личната енергетика на човека". В дните на затъмнения астролозите препоръчват "да се успокоите, да се отпуснете, да избягвате необмислени постъпки".

За една година жителите на Земята могат да наблюдават максимум седем затъмнения, на практика това се случва доста рядко. През ХХ век е имало само две години, през които е имало по седем затъмнения – 1917 и 1982.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЛУННИТЕ ЗАТЪМНЕНИЯ?

Има общи признаци на така наречените лунации. При пълнолуние хората са по-възбудени, нервни, често страдат от безсъние и т.н. При новолуние обратно, типично е по-сънливо или потиснато състояние. Това е ниво на физиологията и общият баланс на нервната система. Това е ежемесечна цикличност, отразяваща просто “вълнистата” динамика на лунните програми.

Но по време на затъмнения на същия общ фон на лунациите могат да станат много по резки и плашещи хората неща. Например, могат рязко да се изострят стари, вече забравени болести. Или стават някакви, възможно е дори, катастрофални (от гледна точка на личното възприятие) събития. Например, рязко скъсване на отношения, получаване на информация, която ви разтърсва до основи, т.е., неща, които човек възприема като “личен удар”.

Защо става това? В момента на затъмнението за известно време се “закрива” едно от светилата. Фактически “спира” да функционира. Светилата са главните планети. Те са основа на съществуванието на Земята. Такова “спиране” обърква времето, това се касае особено за слънчевото затъмнение.

Двете светила ни защитават. Ние като че ли се намираме в техния защитен облак. При това Луната ни защитава по-скоро отвън, като външен щит, но насочва защитния облак навътре, често проявявайки се по-активно във вътрешните процеси. Слънцето ни защитава отвътре. Това е център - центърът на света, източникът на властта над окръжаващия свят. Тоест, създавайки център и източник, Слънцето разпространява своята защита навън – до границите, до които стига светлината му (както фенерът създава “безопасен” светъл кръг). Лунното затъмнение е като разтворен широко от вятъра прозорец. Слънчевото – като прекъснато електричество (“светлина”).

От какво, на практика, се оказваме незащитени? Земята остава извън защитното поле на светилата и именно заради функциите на това поле попада под прякото въздействие на галактическите енергии (ритми…).

Слънцето – това е "какво?", "защо?"; Луната – това е "как?".

По време на лунно затъмнение върху нас влияят ритмите, динамиките и системите на връзките на надземното ниво. По време на слънчево затъмнение ние получаваме “инжекция” – тласък за внедряване на качества и смисъл. В минутите на слънчево затъмнение у нас като че ли се получава разрив на времето и това е момент на инициативи, преместването ни върху нови траектории.

Това, което наблюдаваме по време на затъмненията, не е самото въздействие, а само проява на нашите собствени проблеми, които като че ли изплуват на повърхността в такъв момент.

Това са именно онези проблеми, които създават конфликт, дисхармония с вселената на високо ниво. И това е много сериозен признак (симптом) – онова, което не трябва да се игнорира, като се смята, че “това е случайно, само ще премине и повече няма да се повтори”.

Често на персонално ниво това са неочакваните болести или обострения. Рецидивите на стари болести (които може би вече сме забравили). Това е признак, че има проблем и че коренът му е дълбок и, че е необходимо да се разреши – иначе може да си създадем големи неприятности.

Защо затъмненията се отразяват именно върху здравето, е разбираемо – и Слънцето, и Луната са “хилеги” (“даряващи живот”), проявяващи се преди всичко на физически план.

Всички останали събития на ниво личен план също “изплуват” именно от скритите (или потиснати) проблеми на човека.

Социалните конфликти и събития, също, но на ниво колектив.

Най-"поучителният" период - времето между две последователни затъмнения (лунни и слънчеви, или слънчеви и лунни) са двете седмици между затъменията.

Hо, разбира се, затъмненията не са ограничени от тези периоди. Много астролози смятат, например, че действието на слънчевото затъмнение продължава чак до следващото слънчево затъмнение, тоест половин година. Всъщност това е така. Hо все пак проявите ни като реакция от “тласъка”, който получаваме по време на затъмненията са по-забележими около тях или в следващите един, два месеца. Общо правило е, че разстоянието между затъмненията зависи от вътрешната скорост на проявите (както при болестите има скрит период, така и тук).

В действителност затъмнението може вече да се проявява преди още да е започнало. Събитията започват да се случват като предчувствие за бъдещото затъмнение.

Какво може да направи астрологът в момент на затъмнение?

Ако са възникнали някакви резки промени, веднага преди, или след, и особено между затъмненията, е полезно астрологът да погледне картата на затъмнението. Тоест, първото, което трябва да направи е, да осъзнае, че то е вече факт. Това е главното, то дава насока и виждане на нивото на важност. След това може да се задълбочи в проблемите и да намери онзи проблем, който трябва да се разреши. Това вече не е астрологична работа, а пряко изследване. Астрологичната карта на затъмнението може да бъде полезна, но само като допълнителен източник, не на информация, а по-скоро на “подсказка”.

Но само изследване на картата без изследване на истинския проблем (чрез външните прояви към същността на причините) е голяма грешка. Затова няма смисъл да се изучават картите на затъмненията (също както и всякакви други карти) предварително и “за всеки случай”. Ако нещо ви безпокои предварително (тоест още преди да се проявят знаковите събития), можете да поработите с картата на бъдещото затъмнение. Но не ей така, от любопитство, а осъзнавайки картата като инструмент за настройка към ситуацията.

Ако пък разглеждате някакво събитие, от което чувствате (а ако астрологът не чувства такива неща, той съвсем не е астролог), че ще изплува нещо важно, и ако след две седмици предстои затъмнение – погледнете също и картата на затъмнението (а не само транзитът на самото събитие). И, изучете двете карти (транзитната и на затъмнението), и отделно една от друга, и по отношение на наталната карта.

Какво може да направи човек при слънчево затъмнение

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Преди затъмнение е много важно да се завършат стари дела и да се върнат дългове. В миналото в периодите на затъмнение хората са се отдавали на пост и молитви, като са посещавали храмове и свети места. В момент на слънчево затъмнение, Луната, главното нощно светило, символ на емоции и инстинкти, а също на тъмното и скрито начало в човека, закрива Слънцето, символ на ясния ден, на съзнанието и разума. В този момент, силите на тъмнината някак се промъкват навън, като блокират светлото-разумно начало в човека, давайки воля на животинските-първобитни инстинкти, потайващи се в подсъзнанието на всеки от нас.

Хората, които имат негативни аномалии в психиката, през такива периоди са подложени на кратковременно “затъмнение” на разсъдъка, в резултат на което могат да извършат непоправими неща. По това време “таласъмите” показват истинските си лица. Именно заради това преди и по време на затъмнението, астролозите на всички времена са съветвали да се въздържаме от животинска храна, от алкохол, секс и други плътски утехи. Затъмнението винаги е период на “небесна” проверка за нас. Та нали именно човека Бог е надарил с искрата на разума, като го е уподобил на самия себе си и по този начин го е отделил от животинския свят. От друга страна пък, за да обикнем някого истински и напълно да се отдадем на чувствата си, просто ни е съдено да забравим за разума. Та нали любовта винаги затъмнява разсъдъка. Напълно естествено е, че затъмненията, са пряко свързани със света на нашите чувства, а над тях властва именно Всевишният. За съжаление, много хора объркват чувствата и емоциите, висшето и низшето. В период на затъмнение ние можем да се отклоним от отъпканата пътечка, загубили обикновеният начин на живот, и да тръгнем по друг съвършено нов и не задължително лек път. А доколкото можем да се ползваме от свободната воля, и колко още фатални грешки и неизбежни неща са ни отсъдени? Тези и много други вечни философски въпроси, остават, както винаги, отворени за всички…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

QUOTE Елисавета (30 Apr 2004, 10:03 AM)

До колко е фатално да си роден на слънчево затъмнение?

Знаете ли нещо повече?

~~~~~~~~~~~~~~

Моят отговор:

~~~~~~~~~~~~~~

Нека предположим, че твоят Ацендент, Елисавета, се намира на 3 градуса в Овен и си се родила няколко дена преди затъмнението, станало на 30 градуса Овен (на 19-04-2004г. имаше слънчево затъмнение в Овен).

Затъмнението е станало в първи дом на хороскопа ти, по-конкретно в третата декада на първи дом. Това означава, че пагубното влияние на това затъмнение ще се отрази отрицателно върху личните ти качества и въобще върху всичко, което се касае до твоята личност (1-и дом), на първо място, върху твоята себереализация и себеизява (особено върху техните резултати – трета декада на 1-и дом). Това ще се прояви главно през по-късните години от живота ти, вече в зряла възраст (края на 1-и дом, последният градус), но може и въобще да не се прояви, ако няма ясни указания за взаимодействие на самата точката на затъмнението с важни показатели на картата ти.

По аналогичен начин може да се разтълкува всяко слънчево затъмнение, попаднало в който и да е дом на хороскопа ви.

Има смисъл подобно затъмнение да се разглежда сериозно само в личната карта на човек, роден около него или по отношение на личната карта на човек при когото затъмнението попада върху важна точка в неговата карта.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Успех!

Ани-астро

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Още малко полезна информация за Слънчевите и Лунните затъмнения от книгата на Жан Спилър "Духовна астрология".

"ЗАТЪМНЕНИЯТА ПРЕДИ РАЖДАНЕТО:КЛЮЧЪТ КЪМ ЖИТЕЙСКИЯ ПЪТ И СЪДБАТА

Знакът на Слънчевото затъмнение непосредствено преди раждането показва уроците, които трябва да предадем на близките си.

Знакът на Лунното затъмнение непосредствено преди раждането показва уроците, които трябва да научим, за да продължим собственото си духовно израстване.

Енергията на конкретното Слънчево затъмнение прилича на енергията, която придобивот родителите при раждането на това дете. Жизнената сила, представена от Слънчевия знак на детето, е енергията, от която се нуждае родителският съюз, за да се съживи. Напримир, когато от връзката се роди дете със Слънце в Близнаци, родителите трябва да общуват повече. В момента на зачатието сигналът, изпратен от тези родители е бил”Нуждаем се от помощ, за да се научим да общуваме по- открито”

В момент на Слънчево затъмнение земните жители молят за онова, което е необходимо за оптималното добро на планетата и за по- натъшната еволяция на собственото ни колективно съзнание.

В момента на затъмнението обвивката на земята се нарушава и в атмосферата на планетата се влива поток от енергия от колективното висше съзнание. Тази енергия се изпраща като протегната за помощ ръка.

Знакът , в който става затъмнението, определя вида помощ, изпратена посредством душите, които се появяват в този момент, и дарбата или способността, с която ги е надарила Вселената.

Степента на познанието и еволюцията на тези души ще определи как ще използват дарбата си. Получената дарба не е задължително използвана дарба.

Колкото повече се използват дарбите или духовните качества в помощ на хората, толкова повече човек израства в духовно отношение.

Слънчевото затъмнение представлява онзи аспект на колективното висше съзнание, който трябва да предложим на другите човешки същества. Знакът и домът на затъмнението ни сочат най- достъпната за нас област на живота и вида изява на способностите ни.

Лунното затъмнение ще ни покаже какво ин трябва, за да продължи душевното ни израстване, а домът и знакът ще ни покажат как и къде ще научим тези уроци.

В точките на Слънчевото и Лунното затъмнение се стимулира израстването и се изгражда характерът.

Нивото на познание, което има душата, когато идва на земно ниво,определя дали ще търси уроците на своето Лунно затъмнение със съчувствие и разбиране, или с негодувание.

Тялото представлява съдът, в който в който се смесват енергиите на двете затъмнение, за да допринесат за съвместното на споделянето и ученето, на даването и получаването.

Тялото носи генетичния спомен за всички предци, споделяли и общували в миналото.

Когато Луната минава между Слънцето и Земята, настъпва Слънчево затъмнение; Лунно затъмнение настъпва, когато Земята минава между Слънцето и Луната. Преди раждането (някъде между зачеването и раждането) , има най- малко две затъмнения – едно Слънчево и едно Лунно. Тези затъмнения преди раждането имат огромно влияние върху новороденото дете, а видът на енергията, излъчвана по време на тези затъмнения, ни следва до края на живота ни.

Магнитното привличане от Слънцето и Луната, които затъмняват земята, е достатъчно силно, за да отвори временно земната обвивка, така че да се приемат тези енергии. В момента на Слънчевото затъмнение планетата се “засява” с енергията, съответстваща на психодинамиката на съзвездието, в което се намира Слънцето по това време, а земното магнитно поле привлича енергията на това съзвездие. Същото става и при Лунното затъмнение.

При раждането и двата вида енергия влизат в тялото. Като знаем знака на Слънчевото затъмнение преди раждането ни, можем да идентифизираме споразумението, което Душата си сключва с Вселената, за да има превилегията да има тяло и да бъде на тази планета.

Знакът на Слънчевото затъмнение показва универсалната съдба: това е енергията на колективното подсъзнание, което трябва да се изяви активно на земята в дадения момент в името на совственото й равновесие. Душите, родени под влияние на дадено слънчево затъмнение, са били посипани с тази енергия и са обещали да я разпръснат на Земята, за да помогнат за израстването и еволюцията на планетата.

Мисията на всеки от нас е да си изясни значението на енергията на Слънчевото затъмнение за колективното цяло. В сферата на действие на Слънчевото ни затъмнение трябва да поемем отговорността така, както сме обещали в споразумението си с Вселената. Единственият ни избор е дали ще споделим дарбата си по положителен или отрицателен начин. Ако изберем да предадем тези уроци по негативен начин, пораждаме в живота си неравновесие, което затруднява излишно овладяването на собствените ни уроци, показани с Лунното ни затъмнение.

Вселената действа в идеален баланс- ако даваме нещо, се отваряме да получим нещо. Затова, когато сме приели дара , символизиран от Слънчевото ни затъмнение и сме обещали да го споделим с другите, сме спечелили правото да научим уроците , показани ни от нашето Лунно затъмнение. Лунното затъмнение е онова, което ни е необходимо за собственото ни духовно израстване, онова, което сме дошли да научим, мястото, където ни боли, мястото, където ен сме завършени. И докато овладяваме тези уроци, цялата планета ги усвоява и се възстановява част от равновесието на Вселената.

Еволюиралите души сътрудничат на този универсален план, като разпространяват учението, определено от Слънчевото им затъмнение и овладяват уроците на Лунното си затъмнение, като изпълняват договора си с Вселената. На този етап те са свободни да се наслъждават на пребиваването си на планетата без препятствия, свободни да привличат и вкусват красотата, забавленията и изобилията на планетата Земя.

Огромното въздействие на затъмненията върху личната съдба е свързано с планетата Плутон.

Знакът на Слънчевото ни затъмнение определя каква е нашата отговорност към колективното цяло, енергията, която сме обещали да споделим с другите хора. Това е дар, даден ни от Вселената, за да предадем урок на околните, като така извисим и уравновисим съзнанието на колективното цяло. Използвайки го разумно, защото когато споделяме безкористно дарбата си, облекчаваме товара на собствените си уроци. Разделът за Слънчевото ин затъмнение ще ни разкрие какво сме дошли да споделим с другите хора в този живот.

Знакът на Лунното ни затъмнение показва онези качества, които трябва да съчетаем, за да постигнем лично равновесие, уроците, които сме избрали да научим в този живот. Никой не ни съди как да предприемем това пътуване, защото единствено ние решаваме как да започнем търсенето.Това е личната ни съдба: урокът , който Душата иска да включи в еволюционния си път.

Когато вървим срещу течението на живота и не се вслушваме във вътрешния си глас, съпротивляваме се на вълната на израстването, не обръщаме внимание на житейския си урок, се обричаме да научим уроците си по трудния ,подсъзнателен начин. Мнозина от нас започват уроците на личното си израстване на това ниво, докато животът не стане твърде болезнен и не решим да преминем на съзнателно ниво,т.е. да изберем съзнателния подход към живота.На това ниво на еволюция сме решили да се вслушаме във вътрешния си глас и да следваме потока на живота , като търсим уроците си по- внимателно. Щом се научим да разчитаме знаците на подходящия момент и се съобразяваме с реакциите на околните, ставаме по- гъвкави и придобиваме умението да се огъваме като тръстика. С усет и съзнание израстването се осъществява по- лесно.

Надличностно проявление (Слънчево и Лунно)

Под надличностно проявление имаме предвид нагласите и вида преживяванеия, които се активизират, когато изберем да надскочим Егото и да действаме по начин, който обслужва висшето благо. Личното израстване и зрялост водят до усещане за по- голяма лекота в живота.Много хора започват процеса на личното израстване на подсъзнателно ниво. Докато израстваме , все по- малко се съпротивляваме на живота и се научаваме ,естествено, да действаме повече на съзнателно ниво. Като натрупваме повече опит на планетата, виждаме друга възможност, че можем да живеем живота си надличностно, да възприемаме живота в по- големия контекст от този на индивидуалното оцеляване.

На този етап сме наясно с подкрепата и доброто намерение на универсалните сили, включително Майката Природа, и се отваряме, за да получим естественото изобилие на живота. Осъзнаваме, че в процеса на сътрудничество за доброто на цялото, индивидуалното щастие е вторичен продукт, а нуждите ни се посрещат лесно и естествено. Това е моментът, когато решаваме да се откажем от отделните функции на егото и да се отворим като канал за приемане и раздаване на светлина и любов за останалите човешки същества на планетата.

Физическа интеграция (Слънчева и Лунна)

В областта на физическата интеграция тялото ни помага да настроим уроците си и ни предоставя начин да оценим поведението си. Нашето физическо състояние може да бъде индивидуален за израстването на душата ни. Тялото ни може да направи по- лесно пътуването ни чрез съветите, които ни дава. Трябва да се вслушваме внимателно в неговите сигнали, защото то ни познава много добре. Когато душевното или емоционалното равновесие се пренебрегва на психологическо ниво, може да се прояви във физическото, за да ни привлече вниманието и да ни подтикне да нормализираме положението.

Домовете ни показват в коя област на живота се учим да споделяме и да учим хората (домът на Слънчевото ни затъмнение) и в коя сфера на живота си се учим да усвояваме уроците си (домът на Лунното затъмнение)".

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Привет на всички. Темата за затъмненията действително е много важна в астрологията, пък и хората родени на такива никак не са малко. Ще се опитам да подам идея за размисъл и общуване: Слънцето е Аза на човека, но процесуалния Аз, който е в непрестанна промяна /развитие и циркулация между земната личност, която се стремим да градим и духовната ни същност/, докато Луната е ирационалната ни способност към сливане с нещата и тяхното отразяване /подражаване, тиражиране и т.н./ Също може да се каже, че Слънцето е нашето Съзнание, а Луната е Подсъзнание /, което е същото като несъзнаваното/. Контролът и изобщо работата на Съзнанието с Подсъзнанието е основа на човешкото развитие. Обратното не е възможно /Подсъзнанието да работи съзнателно със Съзнанието/. Колкото по-близо е Луната до Слънцето, толкова по-голям е контрола от негова страна и обратното. Това означава, че при Новолуние /съвпад между С и Л задължителен/ имаме максимална възможност за контрол над емоциите - въпросът е как ще се използва. При Пълнолуние /задължителна опозиция Луна-Слънце и максимална отдалеченост между тях/ имаме най-свободна Луна, т.е. ирационална психика и освободеност на емоциите - сега въпросът е: Колко е чиста душата ни да се прояви без особения контрол на Съзнанието ?!? Това е просто тема за размисъл. Има още много какво да се каже, но е важно за някой да представлява интерес.

И още нещо много важно: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЩО В АСТРОЛОГИЯТА НЕ Е НЕЩО ЛОШО. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАТЪМНЕНИЯТА. ПРОСТО Е НУЖНО ДА СИ СЪЗНАТЕЛЕН СПРЯМО ТЯХ. И СВОБОДЕН

С уважение: Калоян Петров

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Моля ,

дайте ми точните дати и часове в които се сменяват слънчевите знаци тази год.2007 г. или къде мога да ги видя.

Благодаря

Извинявам се ,че три пъти съм я пуснала.

Link to comment
Share on other sites

НЕ

АМИ ,добре ,по специално ме интересува за 2007 г. кога слънцето влиза в лъв-дата и час.

Мислех ,че го има като таблица, някъде нещо такова съм виждала ,ама май за други год.

Link to comment
Share on other sites

23.07.2007 8:00:11, сутринта

Ох,благодаря,

Защото, за тогава е планувано раждане на дъщеря ми,естествено ако не дойде само по рано.

Ама сигурно ли е ,че на 23.07 2007 г.в 8:11,извинявам се за недоверието ама искам много да е лъв,е то каквото Господ даде,но предпочитанията са ни ама много за лъв, а не за рак(бррр).

Link to comment
Share on other sites

Сигурно е :) , но е 8 ч. 00 м и 11 сек., не 8:11
МНОГО,МНОГО БЛАГОДАРЯЗнам,че едно слънце не определя човека ,ама все пак. Въпреки ,че познавам и лъвове който не ми харесват,но знам и познавам раци ,който меко казано не са хубави хора,(моля да не се обиждат раците ,а може би само към мен са такива)но чета по форумите същото е мнението и на мн.други.Пак Благодаря,и дай Боже,да остиска до Лъва.
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Ето на това попаднах днес. Действително, впечатляваща конфигурация. Струпване във Водолей което се е запътило към тригон с тъкмо тръгналия напред Марс. На мен това ми се пада точно на Асцендента и тези дни се чувствам особено във връзка със себе си. Съответно се занимавах с мисли за това какво съм и какво не съм аз, кое искам и кое не искам да правя. Останаха още малко неща, които не искам, но трябва да правя, за да се откопча от това тук. И после свобода... Наистина ново начало или нови начала.

А вие как я карате?

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

Да, от около седмица се усеща влияние на нови, положителни енергии на промяна.

Най силни бяха вчера, както в

"Божествена любов душа ми озари

и изпълни сърцето ми с лъчи"

:thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

И при мен имаше нещо такова вчера вечерта. А моят асцендент е точно около градусите на случващото се. Радвам се за теб.

П.П. Питаха ме на лични съобщения и казвам тук. Случващото се е мащабно и дългосрочно, разбира се, и при някои е започнало още при преминаването на Нептун през тези градуси (16-21 Водолей), което трае от години и продължава (сега Нептун е в 21'36'' Водолей). Моят асцендент е на 16'44'' Водолей, Луната ми е на 22'45'' Лъв и се кани да застане в опозиция с транзитиращия Нептун. Това е дългосрочно влияние, но в момента се поставя акцент. Тоест тематиката, която засяга, се осветява особено през тези дни. Дава се енергиен импулс, който трябва да бъде усвоен. Вчера струпването около 17-18 градус на Водолея е било най-силно, сега се разпада.

When the Moon is in the seventh house

and Jupiter aligns with Mars

then peace will guide the planets

and love will steer the stars.

Тhis is the dawning of the Age of Aquarius

Age of Aquarius....

Aquarius, Aquarius...

Припя ми се :)

Edited by azbuki
Link to comment
Share on other sites

Ето какво мога да споделя с вас :

Затъмнения и лунации

Този метод за прогнозиране е една разновидност на работата с транзитите. В случая се използват транзитните лунации, т.е. новолунията и пълнолунията, попадащи върху чувствителните точки на хороскопа – планети, ъгли, възли, куспиди на домове. С най-голямо значение е съвпадът с ъглите (Аsc / Dsc, MC / IC).

Такива лунации указват събития, свързани с тези точки. Например, новолунието е било върху IC: в този ден спадът на силите и енергията е бил особено силен, а скоро след това са последвали събития, свързани с IV дом – ремонт на жилището. В друг хороскоп пълнолунието по оста MC/IC вече два пъти е било последвано от смяна на работата. Такива лунации могат да предизвикат събития в рамките на две седмици след тях, рядко – до месец по-късно, а в отделни случаи – 2-3 дена преди тях.

Лунациите действат само, ако са в орбис не по-голям от 3 градуса спрямо чувствителната точка от рождения хороскоп, но – както показва практиката – при орбис 2-3 градуса тяхното действие е слабо. За сметка на това точните лунации действат особено силно. Действието на лунациите е значително по-силно и по-продължително, когато съвпада със затъмненията. Например, много президенти са били избрани на този пост в период (+/- няколко месеца), в който е имало слънчево затъмнение върху тяхното рождено Слънце. Самото затъмнение често означава криза, свързано е с тежък период. Но след него може да настъпи подобрение в ситуацията. В един случай, една изключително тежка година при един човек е била предшествана от слънчево затъмнение върху неговото Слънце (съвпадът е бил в рамките на 1 градус от положението на рожденото Слънце). А два месеца след това затъмнение са се случили много важни събития, поставили началото на промяна към по-добро положение на нещата.

Действието на затъмненията, за разлика от обикновеното новолуние или пълнолуние продължава до половин година, а в отделни случаи (когато е включено рожденото Слънце), до година. Случва се, две затъмнения с междина между тях от половин година да попадат почти в един и същ градус. Ако в този градус в рождения хороскоп има нещо, то събитията се разиграват в периода между двете затъмнения.

Затъмнението винаги е свързано с промяна в сферата, която е засегнало. Промяната може да бъде към по-добро или към по-лошо положение на нещата; или да бъде просто някакво изменение в ситуацията, нов етап. В древността са се бояли от затъмненията, тъй като при астролозите са се консултирали само хора, имащи власт и богатство; за тях промяната най-често е била свързана със загуба на власт, земи, пари, а понякога и на живота.

Статия:Hamaelleon Wordpress

Месец февруари започна с добрата астроновина, че Марс тръгна директен. Планетата, която през последните два месеца и половина, движейки се в обратна посока (ретроградна) напрягаше както марсовите хора (от зодиите Овен и Скорпион) така и всички онези, които имат рождено Слънце в първата декада на Рак, Козирог, Везни или в третата декада на знаците Близнаци, Стрелец, Дева и Риби. То не останаха много незасегнати като се има предвид, че при Асцендент в някоя от посочените групи, ретроградният Марс предизвиква също толкова раздразнителност и непремереност на реакциите.

Продължава ретроградното движение на Меркурий, с когото трябва да се съобразяват най-вече меркуриевите хора, тези родени в неподвижен знак и всички онези, които се занимават с търговия на стоки и с обработка на информация.

През 2008 година предстоят 4 затъмнения- две през февруари и две през август.

Затъмненията са едни от най-атрактивните както астрономични така и астрологични явления. В древността се свързвали с предстоящи фатални събития, но днес на тях се гледа като на част от един естествен цикличен процес, какъвто е движението на Луната около Земята и също така двете заедно вече като системата Земя-Луна, около Слънцето.

От гледна точка на астрологията затъмненията се случват тогава, когато Слънцето се намира близо до някой от Лунните възли. Слънчевите затъмнения са в дни около Новолуние, а лунните в дни близо до Пълнолуние. По този начин съвпадът или опозицията на двете космични тела е близо до оста Северен-Южен лунен възел. Лунните възли имат кармичен характер и затова на затъмненията се придава голямо значение в личностната астрология.

На 7 февруари в 5 ч. 45 мин. Луната и Слънцето се срещат в 17 градус на Водолей. Частичното слънчево затъмнение ще се наблюдава два часа по рано само в Южното полукълбо - в Австралия и Нова Зеландия.

В дните около Новолуние жизненият тонус при повечето хора пада до своята най-ниска точка, затова е необходимо огромно усилие на волята, за да се извършват неща, изискващи голяма физическа и психическа енергия. В дните на слънчево затъмнение е подходящо да се положат основите на стойностни и дълготрайни дела, такива в които човек влага огромно желание и най-вече силна вяра.

Първата проверка “на якост” на това, което е “фундирано” е след 14 дни - на Лунното затъмнение. Втората проверка ще бъде около 1 август, когато е пълното слънчево затъмнение. А крайният резултат на създаденото сега, ще се прояви най-добре след 19 години.

На попътен вятър, породен от това позитивно в голямата си част астрологично влияние, могат да разчитат Водолеите, родени между 3-ти и 9-ти февруари и всички, които имат Асцендент във втората половина на Водолей.

На 7 февруари започва Новата година според източния календар.

Добра новина за всички въздушни знаци. Малко след св.Валентин, на 17 февруари Венера, покровителката на влюбените, преминава от резервирания и емоционално хладен Козирог във въодушевения и изобретателен Водолей. Време за нови запознанства, романтични срещи и планове за общо бъдеще.

На 21 февруари в 5ч. 30 мин. е поредното Пълнолуние. Сега то е съчетано с Лунно затъмнение като няколко часа по-рано Луната преминава през Южния лунен възел.

В дните около Пълнолуние жизнената енергия е в своя максимум и се изискват повече съзнателни усилия тя да бъде управлявана и канализирана в правилната посока. В дните на Лунно затъмнение се поправят грешки, изоставят се вредни навици, изхвърлят се ненужни или развалени неща, оставят се да се разпаднат нездрави връзки и се изчистват недоразумения. Не се препоръчва да се започват сериозни и дълготрайни дела, защото са обречени на провал.

Особено внимателни в това какво правят и какво не правят до края на февруари трябва да бъдат родените в първите градуси на знака Дева-августовските Деви, при които сега тече и поредната сатурнова криза. По слабо, но съвсем не за пренебрегване, е влиянието върху родените между 19 и 29 февруари Риби, между 22 и 31 май Близнаци и между 23 и 30 ноември Стрелци.

Автор : Муси Дачева

Solar and Lunar Eclipses

2005-2012Solar Eclipse: 8 Apr 2005 19Ari05

Lunar Eclipse: 24 Apr 2005 04Sco19

Solar Eclipse: 3 Oct 2005 10Lib18

Lunar Eclipse: 17 Oct 2005 24Ari13

Lunar Eclipse: 14 Mar 2006 24Vir14

Solar Eclipse: 29 Mar 2006 08Ari35

Lunar Eclipse: 7 Sep 2006 15Pis00

Solar Eclipse: 22 Sep 2006 29Vir20

Lunar Eclipse: 3 Mar 2007 12Vir59

Solar Eclipse: 19 Mar 2007 28Pis07

Solar Eclipse: 11 Sep 2007 18Vir24

Solar Eclipse: 7 Feb 2008 17Aqu44

Lunar Eclipse: 21 Feb 2008 01Vir52

Solar Eclipse: 1 Aug 2008 09Leo31

Lunar Eclipse: 16 Aug 2008 24Aqu21

Solar Eclipse: 26 Jan 2009 06Aqu29

Lunar Eclipse: 9 Feb 2009 20Leo59

Lunar Eclipse: 7 Jul 2009 15Cap24

Solar Eclipse: 22 Jul 2009 29Can26

Lunar Eclipse: 6 Aug 2009 13Aqu43

Lunar Eclipse: 31 Dec 2009 10Can14

Solar Eclipse: 15 Jan 2010 25Cap01

Lunar Eclipse: 26 Jun 2010 04Cap46

Solar Eclipse: 11 Jul 2010 19Can23

Lunar Eclipse: 21 Dec 2010 29Gem20

Solar Eclipse: 4 Jan 2011 13Cap38

Solar Eclipse: 1 Jun 2011 11Gem01

Lunar Eclipse: 15 Jun 2011 24Sag23

Solar Eclipse: 1 Jul 2011 09Can12

Solar Eclipse: 25 Nov 2011 02Sag36

Lunar Eclipse: 10 Dec 2011 18Gem10

Solar Eclipse: 20 May 2012 00Gem20

Lunar Eclipse: 4 Jun 2012 14Sag13

Solar Eclipse: 13 Nov 2012 21Sco56

Lunar Eclipse: 28 Nov 2012 06Gem46

Водолейте ще са най-засегнати, дори и наталното Слънце да няма съвпад със Слънчевото затъмнение, както и останалите фиксирани знаци- Телец, Лъв, Скорпион. Интересно е да се отбележи, че освен съвпада с Нептун, имаме мунданно изключително точен такъв на Слънце, Луна, Ретрограден Меркурий и Хирон.

Слънчево затъмнение във Водолей в близост до лунните възли е имало преди 19 години, като паралелно с мунданните съвпади се отчита и транзитите на Плутон и Юпитер в знак Козирог, съответно и на Сатурн в Дева, което променя характеристиката на елементите,от огнен към земен. Изглежда това затъмнение отбелязва навлизането на новато десетилетие фокусирано върху земният елемент.

Спрямо звездната карта това затъмнение попада в съзвездие Делфин, което съответства на индийското съзвездие Данища.

Когато слънчево затъмнение попадне в големи населени зони ,което не се случва често ,но когато се случи, оказва изключително деструктивен ефект върху хората, нациите, в това число предизвиква политически и иконимически кризи.Позитивното в случая с това Слънчево затъмнение, е че няма да рефлектира силно върху северното полукълбо, тъй като обхаваща територията на Антарктида, индийският океан, Нова Зеландия и Австралия (да му мислят Новозеландците и австралиийците). Според Ян Турвалд, слънчевото затъмнение хипотетично може да предизвика и усили природните катаклизми в районите върху които рефлектира ( сурово време, земетресения).

Edited by INTI
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...