Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Любов, Мъдрост, Истина


Иво
 Share

Recommended Posts

Любов, Мъдрост, Истина - как разбирате тези велики космични принципи. А виждате ли реалните им проявления около вас? Как ги прилагате в живота си?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 43
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Guest_Ваня

Истина-Мъдрост-Любов.

Това е Битие-Съзнание-Блаженство (Сат-Чит-Ананда).

Това триединство е всичко, което съществува. И няма друго освен него.

Това е живота.

Това е Проявлението и истинската ни същност - вечната Реалност.

Това е Висшиат ни Аз.

Това е Бога.

:)

То е навсякъде - вътре и вън. То съдържа в себе си всичко и същевременно е във всеки от нас.

Истината е Битието, Истинската реалвост.

Мъдростта е Съзнанието, което проявява себе си в света, висшия Разум.

Любовта е блаженството на единението; също и състраданието, и милостта.

:)

Link to comment
Share on other sites

:hypocrite:

Мъдродтта е качество на духа, което се постига чрез водене на съзнателен живот, изпълнен с грижата към другите. В този смисъл тя се съотнася с любовта и обичта, които ни възвисяват като живи същества от друг вид. Фактът, че е явен този растеж за нас и за околните кореспондира с истината като с реален факт. Тази истина е неизбежно победа над трудностите, които са ни превърнали в нови хора и потенциална сила пред следващите такива - за тях спомагат постигнатият житейски опит, промяната на ума, светлината в живота и вярата.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

"Когато човек е здрав по тяло, здрав по сърце и здрав по ум, от него излизат три ухания. Има едно ухание, което излиза от тялото, е приятно. Има ли малка миризма, болен е човекът. Има едно ухание на чувствата и едно ухание, което иде от ума. Умът и той заболява. Когато човек има тия три ухания, той е здрав човек. Когато тия три ухания не присъстват, човек е в едно болезнено състояние.

Та когато вие заболеете физически, вие може да се лекувате с Истината. И когато установите туй ухание, болният оздравява. Ти никога не може да си лекуваш тялото, ако не обичаш Истината. От каквато и болест да сте болен, решете абсолютно да обичате Истината, в душата ви да не остане абсолютно никаква лъжа, ще видите как ще се лекува вашата болест. А пък уханието на сърцето се придобива с Любовта. За сърцето се казва: да обичаме хората. Когато се изгуби уханието на сърцето, непременно трябва да внесеш Любовта като метод, за да внесеш туй ухание, което Бог е турил. Любовта е единствената сила, която може да тури истинско равновесие на сърцето. Равновесие на ума може да установи само Божествената Мъдрост. Когато говоря за Истината, аз искам да възстановя равновесието на своя организъм. Когато говоря за Любовта, аз искам да възстановя равновесието на своето сърце, когато говоря за Божията Мъдрост, аз искам да установя равновесието в своя ум. Понеже ако в моето тяло няма туй ухание, ако в моето сърце и ако в моя ум няма туй ухание, аз не мога да бъда благоприятен за Бога.

Значи когато говаря за Любовта, аз искам сърцето ми да е на място, да усещам туй ухание. То е жертвоприношение и Господ е доволен, когато дойде в моя дом. И когато дойде на физическото поле в живота ми вътре, туй ухание пак да го почувства Господ. Само тогава Господ ще бъде доволен, когато в мене Любовта е жрица в олтаря на моето сърце, когато Мъдростта е жрица в олтаря на моя ум и когато Истината е жрица в олтаря на моето тяло."

Б.Дуно "Трите ухания" 23.08.1937г.

С Любовта, Мъдростта и Истината човек става храм на Бога. :)

Link to comment
Share on other sites

Учителят казва, че има закон на жертвата, без който Любовта, Мъдростта и Истината не могат да се проявят.

Той казва, че най-висшето благо е свободата, която само Истината може да ни донесе.

И има много хубаво описание на това:

"Любовта е онзи велик закон, който дава възможност на всеки един зародиш в Божествения свят да се прояви. И тя, като намери едно семе, веднага го поставя в почвата, зарива го и го оставя там. Тя те напусне. След това бащата идва, Мъдроста идва отгоре, той има съчувствие. Той праща към семето светлина и топлина, но той не маха пръстта. Бащата казва: "Почни да ровиш." и го кара да се покаже от пръстта нагоре. Но и той не може да го освободи напълно: едната половина остава под земята, а другата над земята и цъфти.

Но когато дойде Истината, тя освобождова човека от всичките противоречия. Тя изважда дървото из почвата и го прави свободно да се движи. Изважда го из гъстата материя.

Та казвам: докато си в земята, Истината я няма в тебе. Когато излезеш вън от гъстата среда, ставаш човек.

Та сега на нас ни трябва Истината, която да ни освободи...

В чувствения свят ние сме вплетени в една гъста материя и нямаме ясна представа за онова, което Бог е създал. Желанието на Любовта е да ни даде живот. Желанието на Мъдростта е да ни даде светлина и знание. Желанието на Истината е да ни даде свобода. А пък свободата е плода. Тя е смисъла, който ще осмисли живота.

Ако не можете да носите страданията и радостите на Любовта, ако не можете да издържате светлината и топлината на Мъдростта и ако не можете да издържите ограниченията, които свободата дава, тогава не можете да познаете Истината.

Свободата кара хората да се жертват. Жертвоприношението е вече закон на Истината! Ако ти не си готов да се самопожертваш, ти не си познал Истината. Христос се самопожертва, понеже Той позна какво нещо е Истината! И като се самопожертвува, Той се освободи от всички ония ограничения в живота!

Докато ние не се самопожертваме, не можем да се освободим. Докато ти се държиш за това тяло, което имаш, ти още не си разбрал живота.

Онзи, който е познал Истината, той е познал свободата, той вече е влязъл във вечната младост на живота. Това е един от признаците. Тогаз човек е като един маг. Той ще си играе с всичките работи.

Смисъла на живота е в Истината. И казано е: ''Истината ще ви направи свободни!"

Всички ние сме осъдени на смърт. На всинца ви има по една смъртна присъда отгоре ви. Ако дадете всичко, каквото имате, ще се освободите от смъртта. И Христос като дойде на земята, той трябваше да умре, да пожертва всичко и след това можеше да дойдат свободата и въздигането. В това седи скрит един принцип, който хората не подозират.

Всеки трябва свободно да разбере този принцип. - Закона на жертвата, която Любовта изисква. Закона на жертвата, която знанието изисква и закона на жертвата, която свободата, Истината изискват.

"Вечно подмладяване", 22.09.1937г.

Link to comment
Share on other sites

Здравейте

Търсех отговор на въпроса на Иво : Как ги прилагате в живота?

От една страна Любовта като че ли е по-скоро състояние, което определя цялостното ни отношение към това, което ни заобикаля. От друга, обаче, ние сме съзнателни същества, които имат право и задължение да правят избор и определят сами поведението си. Пак опираме до интуицията и осъзнатото поведение.

Лично за мен прилагането на Любовта е осъзнатият стремеж към хармония със света около нас. Приемане без осъждане; приспособяване, което не заличава, а обратно, обогатява и извисява индивидуалността; разумно даване на обич и подкрепа без очаквания.... Сигурно има още.

Link to comment
Share on other sites

Животът е любов. Това е основата и спойката без която всичко би било просто купища елементарни частици. Имам съмнения, че даже и тях не би ги имало.

Мъдростта според мен е пътят към осъзнаването на любовта, а значи пътят напред към началото. А истината- многообразието в проявленията на света в който съществуваме. Търсенето на истината без осъзнаването на посоката е просто механистично натрупване на доказателства не водещо никъде.

Link to comment
Share on other sites

Здравей!

Казал си го невероятно точно! Съгласна съм с всяка дума.

Значи ли това, че за да живееш с любов, трябва да се научиш да виждаш или по-скоро да усещаш тази спойка, а с думите и постъпките си да не "късаш паяжината"?

Link to comment
Share on other sites

Здравей и ти :)

трябва да се научиш да виждаш или по-скоро да усещаш тази спойка

Трябва ли да се учим да усещаме гравитацията? Или въздуха който дишаме? Това, на което ни учат, е да не усещаме любовта. Сега, в края на времето, определени конфигурации се стремят да променят основният закон на Вселената. За щастие няма да успеят. Армагедон не се е състоял в миналото, няма да се състои и сега :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

"Когато човек е здрав по тяло, здрав по сърце и здрав по ум, от него излизат три ухания. Има едно ухание, което излиза от тялото, е приятно. Има ли малка миризма, болен е човекът. Има едно ухание на чувствата и едно ухание, което иде от ума.  Умът и той заболява. Когато човек има тия три ухания, той е здрав човек. Когато тия три ухания не присъстват, човек е в едно болезнено състояние.

Та когато вие заболеете физически, вие може да се лекувате с Истината. И когато установите туй ухание, болният оздравява. Ти никога не може да си лекуваш тялото, ако не обичаш Истината. От каквато и болест да сте болен, решете абсолютно да обичате Истината, в душата ви да не остане абсолютно никаква лъжа, ще видите как ще се лекува вашата болест. А пък уханието на сърцето се придобива с Любовта. За сърцето се казва: да обичаме хората. Когато се изгуби уханието на сърцето, непременно трябва да внесеш Любовта като метод, за да внесеш туй ухание, което Бог е турил. Любовта е единствената сила, която може да тури истинско равновесие на сърцето. Равновесие на ума може да установи само Божествената Мъдрост. Когато говоря за Истината, аз искам да възстановя равновесието на своя организъм. Когато говоря за Любовта, аз искам да възстановя равновесието на своето сърце, когато говоря за Божията Мъдрост, аз искам да установя равновесието в своя ум. Понеже ако в моето тяло няма туй ухание, ако в моето сърце и ако в моя ум няма туй ухание, аз не мога да бъда благоприятен за Бога.

Значи когато говаря за Любовта, аз искам сърцето ми да е на място, да усещам туй ухание. То е жертвоприношение и Господ е доволен, когато дойде в моя дом. И когато дойде на физическото поле в живота ми вътре, туй ухание пак да го почувства Господ. Само тогава Господ ще бъде доволен, когато в мене Любовта е жрица в олтаря на моето сърце, когато Мъдростта е жрица в олтаря на моя ум и когато Истината е жрица в олтаря на моето тяло."

Б.Дуно "Трите ухания" 23.08.1937г.

С Любовта, Мъдростта и Истината човек става храм на Бога. :)

:))Благодаря ти , Ваня , че чрез теб прозвучаха думи на Учителя , които за мен попаднаха в точното време :)) а може би и за други :))

даже да сме чели нещо много пъти , идва точния момент , в който узряваме за истинския смисъл, който носят думите

Благодаря и на Иво :)) за темите с които , провокира истината да се появи , размножи чрез любовта и прояви в мъдростта :)

Link to comment
Share on other sites

Още една аналогия ми хрумна за любовта, мъдростта и истината, като си спомних думите от Евангелието, че:

"Докато човек не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие."

Или, да се роди от огън и вода.

Любовта, Мъдростта и Истината ги виждам като троица.

Любовта е женския принцип, сърцето, възприемащото начало.

Мъдростта е мъжкият принцип, ума, отдаващото начало.

Когато се свържат и работят и двете, от водата и огъня се ражда третия принцип - енергията. Това е Истината.

Това е новораждението на човека, раждането на Христос във всеки от нас. Това е раждането на Новото Съзнание. :)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Любовта + Мъдростта+Истината... как ги прилагам в живота си...

Като се опитвам доколкото мога Да имам всякога и навсякъде :

Живот и Любов в Душата си!

Светлина и Мъдрост в Ума си!

Чистота и Мекота в Сърцето си!

Свобода и Истина в Духа!

Не е много сложно и не са само думи... ние сме програмирани все да усложняваме , да свръх - преценяваме ...и т.н. все пак сме човешки същества.

А колко по - лесно е да си добър+ весел + естествен ...всеки един от нас го знае и може , но всеки сам "избира" как да реагира....

Защо не е сложно ? Защото когато разбереш ,

че в Живота ....Добродетелта - носи, Правдата - ръководи, Любовта - утешава, Мъдростта - възпитава , а Истината - просветлява.......... започваш да се "упражняваш" да ходиш в пътя на Любовта,

която е подкрепена с Мъдростта, озарена от светлината на Истината, измерена с мярката на Правдата и основана върху Добродетелта!!!

И животът е красив и преизобилен, защото Бог над нази е Всемилостив + Всеистинен + Всемъдър + Вселюбящ + Всеблаг!

Всички го знаем и всички го можем!

Любов + Светлина + Мир + Радост!

Link to comment
Share on other sites

Според Учителя, когато говорим за Любовта, Мъдростта и Истината, известни клетки в мозъка пречупват лъчите на Любовта, други на Мъдростта...

зависи колко са активни клетките...:):hypocrite:

"Вие се колебаете нещо, не знаете кой път в живота да хванете, не знаете кое учение е право, за да го възприемете:

Дали православното или евангелското, дали учението на Библията или науката, изобщо в борба сте. При такива случаи кажете на ума си: аз искам да бъда добродетелен, и свийте юмрука си . Ако у вас се роди някакво противоречие, то е спор, който става между интелигентните духове вътре в вас; свийте юмрука си и кажете: «аз искам да бъда добродетелен». Поуспокоите се малко, дохажда изново борбата – този спор; пак свийте юмрука си и кажете: «аз искам да бъда добродетелен». При всяко казване на тези думи – един, два, три или повече дни, месеци или години – у вас ще се прояви една Божествена светлина, умът ви ще започне да се разсветлява. Това значи да бъдете добродетелни в Бога. Когато Христос казва: «Аз съм Пътят», подразбира се: аз съм добродетелта, пътят, по който може да ходиш в безопасност.

"Стекат се условия в живота ви така, че, като започнете някаква работа, не ви върви; започнете друга. Децата ви умират, къщата ви се събаря, приятелите ви гонят и вие се слисате, не знаете какво да правите; стиснете юмрука си* и кажете: «аз искам да бъда справедлив». Продължавайте така месец, два или година, и ще забележите, как тези неща започват да отстъпват. Когато свиете юмрука си, всички мъчнотии се побеждават, и то много лесно. Вие сте стари философи, съмнявате се и си казвате: «не знам, дали, като свия юмрука си, ще успея». Щом търсите правдата, ще успеете. Мислете, че всички нещастия ви сполетяват, защото не сте справедливи…

Друг метод: смущава ви някой въпрос, не можете да го разрешите – кажете в себе си: «аз искам да бъда мъдър». Мислете върху тази дума, свивайте юмрука си и повтаряйте я често. С честото повтаряне на тази дума вие ще създадете в себе си условия, за да се събудят въ вас известни спящи чувства. Вие не знаете каква сила има всяка произнесена дума…

По същия начин казвайте: «Господи, аз искам да любя». Някои казват: «Господи, изпълни душата ми с любов». Любовта не иде отвън. Свийте юмрука си и кажете: «Господи, аз искам да любя»".

Беседи и упътвания 1919 г. Стр. 119-122

_____________________

* при стискането на юмрука палеца да е винаги отгоре на другите пръсти(да не се затиска от тях)

Link to comment
Share on other sites

Може и да не съм оцелила точния портал,защото навсякъде чета Учителя,Бога,Вселената.Иска6е ми се да говоря за по-земни неща,с по-интелигентни хора.Но 6е видим.Може и да се полу4и във времето......

За любовта..........Щастлива съм когато давам любов............

щастлива съм,когато ми дават любов..............

щастлива съм,когато нещата се случват с любов..........

За мъдростта.......Трудно се стига до нея.....

Но човек трябда да има вътрешната потребност да върви по този ПЪТ.........

Уважавам мъдрите хора..........

:yinyang: Много я оби4ам.........

Защо повечето хора не я обичат??????????

Защо хората се страхуват от нея???????

По-здравословно се живее с ИСТИНАТА.................... :yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Любовта,Мъдростта и Истината са винаги заедно.

Не може да има Любов без Мъдрост и Истина.И не може да има Истина без Любов и Мъдрост.Те са неразривно свързани.Винаги трябва да ги носим в сърцата си,да ги споделяме с другите,да ги даряваме,както Бог ги е дарил на нас.Трябва да се борим,да ги търсим,да ги откриваме.

Любовта е да даваш.

Мъдростта да учиш.

Истината да споделяш.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Още около 5 века преди Христа в Бхагават Гита тези три компонента са ясно дефинирани и оформят трите основни пътя в Йога. Те са:

Бхакти йога - път на предаността - Любов.

Джнана йога - път на осъзнаването, на знанието - Мъдрост.

Карма йога - път на действието, на волята - Истина.

Явно тези принципи са познати от дълбока древност и не случайно Беинса Дуно говори толкова много за тях, за тяхната проекция във всеки човек и за това, че само хармоничното съчетание на Любовта и Мъдростта може да доведе до Истината. В геометрията това може да се представи като равностранен триъгълник.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Щом говорим за Любов и Мъдрост, значи говорим за Абсолютна истина, която е обективна действителност, независеща от нас. Някак си тя може и да е родена от Извора на Любовта и Мъдростта... А последните взаимно си се пораждат...

Link to comment
Share on other sites

Здравей! :D

Под Любов имам предвид онази с чист Божествен енергиен заряд!

Когато такава Любов стане част от теб неминуемо се раждат Мъдростта и Истината!!!

Щастие на Всички!!! :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

Здравей,Инстинкт!

Разбрах и благодаря.

Ще продължа със Словото на Учителя, защото аз нямам мои думи...

"Докато няма Светлина, човек не може да намери Пътя, не може да има никакви Постижения. Той трябва да има Любовта в себе си като Път; Мъдростта - като Постижение, а Истината - за Реализиране, чрез нея той може да придобие исканата Свобода. Който се усеща слаб, той трябва да търси Любовта като Път в живота си, Мъдростта за Постижение на желанията си, а Истината като условие за реализиране на нещата."

Желанията...става дума за разумните желания....Духът на Истината ни дава истинските методи за реализиране/приложение!

Любов+Светлина+Мир+Радост

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...