Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Името в нумерологията


Olq3
 Share

Recommended Posts

Вследствие на дългогодишни наблюдения, системен подход и анализ, руският психоаналитик и член-коресподент на Международната академия по информация под егидата на ООН Борис Хигир, стига до извода, че хора с еднакви имена и рождена дата имат сходна съдба.Определено средата, в която човек живее оказва влияние, както и наследственият фактор, но все пак...По отзиви на своите пациенти през последните години той е дал характеристика на повече от 10 000 души при определяне на характера и процентът на "улучване" е твърде висок-80-90%.Вследствие на това, той е долбоко убеден в зависимостта между основните черти на характера и името на човека, както и датата на раждане.

Името се съотнася пряко със самосъзнаниетона човека.Като чува името си, той се отъждествява с него, като се прониква в осъзнаването на "Аза".Като произнасяме дадено име, се получава вибрация,която съответства на числото на името.То е израз на човешката личност и ключ към нейните стремежи да се приспособява към него.Чрез поместената по-долу таблица, много лесно може да се установи числото на името.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А Б В Г Д Е Ж З И

Й К Л М Н О П Р С

Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ

Ь Ю Я

ЧИСЛО НА ИМЕТО 1

Числото 1 символизира началото, на него се опира Вселената.Това е число на човек, който е лидер, който е пълен с енергия и желание да действа, на човек увличащ се, импулсивен, делови.Присъщи са му великодушие, стремеж към новото, физическа и духовна сила, стремеж към власт, инициативност, практичност, чувство за отговорност и справедливост.Рискованите мероприятия и занимания не са най-добрият начин за реализация на богатият вътрешен потенциал на хората с число на името 1.С единицата се асоциират смелост и настойчивост, увереност в собствените сили и възможности.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 2

Числото 2 символизира променлив емоционален характер, творческа надареност и вътрешно неспокойство, което може да прерасне в неувереност в себе си или фанатична преданост на дадена идея.Тези хора се приспособяват лесно към обстоятелствата и заобикалящата ги среда.Те постигат целите си, заобикаляйки препятствията и интуитивно избират линията на най-малкото съпротивление.За тях са свойнствени резки промени на настроенията.Те са къщовници, настроени за семеен живот, верни, чувствителни.Сред тях се срещат често хора с творчески професии.Хора, които имат число на името 2, се характеризират с чувство за отговорност, стремеж към независимост.Те действат дипломатиечно, премерено, не разрешавайки да бъдат притискани.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 3

Тройката символизира разностранна, весела и непосредствена натура, способна да се отдаде изцяло на занимания с наука, изкуство, спорт, с една дума на всичко, което служи за отдушник на човека във всекидневния му живот.Това са хора-оптимисти, настроени положително към себе си и околните, познават отлично силните и слабите си страни и умеят да правят благоприятно впечатление.Дарявайки околните с любов, те очакват в отговор уважение.Не хабят сили за дреболии, избягват сложните ситуации и конфликтите, обичат да покровителстват, да дават съвети.Изпълнени са с чувство за отговорност, със стремеж към самоусъвършенстване, но понякога не им достига решителност.В стремежа си към набелязаната цел винаги действат открито.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 4

Това число символизира надеждност и стабилност, добросъвестност и твърдост при отстояване на собственото мнение.Успехът ще съпътства тези хора, ако изберарат професия, свързана с науката и техниката.Това са хора своенравни, вътрешно независими, упорити, с нестандартно мислене, които не живеят по общоприетите правила.Те рядко са самотни, за тях е важно да са заобиколени с много приятели, с които да обсъдят някакъв проблем.В обкръжението си се ползват с авторитет, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата.Хора с число на името 4 са подвижни, добросъвестни в работата, притежават добри организаторски способности.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 5

Петицата говори за духовна свобода и независимост в действията.Тези хора са надарени с жив и находчив ум.Ценят много повече придобитият и натрупан опит, отколкото съветите, дадени отстрани.Инициативни са и се стремят да се реализират в по-нестандартни професии.Стремителни и мобилни са, мислят бързо, бързо взимат решения.Обзети са от жажда за знания, притежават остър критичен ум, находчивост, но не са способни на рутинен, еднообразен труд, от неуспехите бързо изпадат в униние.Вроденото им обаяние ги прави душата на компанията, а ярката им индивидуалност може да ги издигне до върховете на популярността.Тези хора обичат пътешествията и приключенията.Не са много къщовни и практични.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 6

Шестицата символизира чувство за прекрасното, предприемчивост, доброта, отзивчивост.Тези хора излъчват чувственост, те са увлечени и увличащи натури, за тях е много важно да обичат и да бъдат обичани.Тяхното очарование и откритост им помага да заобикалят подводните камъни.Природните дадености им дават възможност да работят добре в сфери, където се налага общуване с много хора.Те бързо усвояват истината, че честността е по-плодотворна от честолюбието, че благородните постъпки по-сигурно помагат за постигане на целите.Външно това са привлекателни, живи и непосредствени хора.Понякога им е свойствено известно високомирие и прекалена загриженост за външния вид.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 7

Това число символизира впечатлителност, съзерцателност, фина душевна структура.Тези хора трябва да се насочат към философията, психологията, педагогиката.С каквото и да се занимават обаче, успехът им във всяка една дейност зависи в голяма степен от задълбочения анализ на резултатите от вече постигнатото и от реалното планиране на бъдещето.Свойнственото им философско отношение към живота може да се изрази в религиозност или в увлечение по езотерични науки.Никога не отказват помощ, ако нещо зависи от тях.Често страдат от нестабилно финансово положение.Дават великолепни идеи, но рядко довеждат замисленото докрай.Трудно взимат решения.Това са изтънчени, натури, чувствителни, милосърдни и отзивчиви, реагиращи на настроението на околните.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 8

Това число символизира предприемчивост, педантичност, постоянство, уважение към реда и закона.Тези хора не обичат нищо повърхностно и временно, като предпочитат ред и стабилност във всичко.Те не обичат да зависят от други хора, всичко постигат със собствени сили.След като завършат успешно една работа, веднага се заемат със следващата.За хората, с число на името 8 са характерни упорство, трезв поглед на нещата, рационален ум.Те са благоразумни, предпазливи, точни и методични.Трудолюбиви и настойчиви са при постигане на целите.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 9

Девятката символизира безкористност, наивност, откритост.Хората, с това число на името са способни да се отдадат напълно на високата цел, която са си поставили.Жизненото им призвание е да бъдат духовни лидери, опора и подкрепа за онези, които не са в състояние сами да се противопоставят на ударите на съдбата.Те винаги се притичат на помощ и се ползват със заслужен авторитет.Хора с число на името 9 не трябва да стават дребнави, да прибягват до непочтени действия, да искат за себе си повече от това, което им се полага и да изискват от другите неща, на които те не са способни.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 11

Единайската придава решителност, сила, оптимизъм, здрав смисъл, обстоятелственост, което помага на човека да се издигне.Но съществува опасност от прекомерната предпазливост или самолюбуване на числото 2 да разруши активността на числото 11 и тогава ще се наложи всичко да започне отначало.

ЧИСЛО НА ИМЕТО 22

Това число поражда силни колебания между ексцентричността и гениалносттта.Притежавайки талант на изобретател или изследовател, даденият човек ще се обръща към сферата на тайното, неопознатото, към още неизследваното и необяснимото.

Пример:Георги Иванов 4+6+6+8+4+9+9+3+1+5+6+3=64 6+4=10 1+0=1

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 39
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Нумерологията предлага много различни съвпадения между букви и цифри.По-долу е поместена числова азбука, с помощта на която вместо букви могат да се поставят направо числа, както е показано по-долу:

А - 1; Л - 20; Х - 300

Б - 2; М - 30; Ц - 400

В - 3; Н - 40; Ч - 500

Г - 4; О - 50; Ш - 600

Д - 5; П - 60; Щ - 700

Е - 6; Р - 70; Э - 800

Ж - 7; С - 80 ; Ю - 900

З -8; Т - 90; Я - 1000

И - 9; У - 100

К -10 ; Ф -200

Значение на числата:

1 - честолюбие, алчност, грубост

2 - разрушение, пагубно последствие

3-религиозност, стремеж към по-добро

4 -власт, небрежност, ум

5 - храброст, честност, благополучие

6 - труд, свободолюбие, успех

7 - бедност, престъпление, ограниченост

8 - величие, кротост, справедливост

9 - мъдрост, свободомислие, почит

10- добродушие, справедливост, душевна, красота

11- престъпление, противозаконност, заядливост

12- неверие, волност

13- благост, победа над тъмнината, безсмъртие

14- жертва, порок

15- проницателност, вяра

16- благополучие, любов, семейство

17- нещастие, порочност, злина

18- сила на волята

19- нерешителност, безхарактерност, плахост

20- печал, строгост, разочарование

21- любов към хората

22- мъдрост, задълбоченост, гениалност

23- престъпление, наказание

24- добри стремежи, добродетели

25- знатност, слава

26- полезен труд, доброта, душевност

27-мъжество, сила на волята

28 - сполука в любовта, щастие, богатство

29-лош замисъл, нищожество, самолюбие

30- сполучлив брак, успех, популярност

31- добродетелност, справедливост

32- вярност, душевна чистота

33- величие, красота

34- дуевно заболяване, страдание, немощ

35-стремеж към висшето

36- изключителни способности, душевно величие

37- кротост, семейно щастие

38- неизпълнение, душевно несъвършенство

39- бедност, умствена слабост

40- удовлетвореност, настойчивост

41-душевна мъка, печал, неуспех

42-пътешествие, трудоспособност

43-обредност, ограниченост

44-енергичност, величие, успех

45-заточение, загуба на здравето

46-богатство, обществено положение

47-дълголетие, благополучие

48-съд, присъда, наказание

49-нищожност, користност

50-освобождение, забвение, свобода

60-самота, загуба на най-хубавото

70-наука, величие, светъл ум

73-дарба, стремеж към наука

75-способности

77-разкаяние, прошка

80-огромно нещастие, война

87-вяра

90-заблуждение, заслепяване, неуспех

100-политическа дейност, стремеж към изгода

120-патриотизъм, религиозност

150-похвала, победа

200-хладнокръвие, слабохарактерност

300-философия, задълбочено мислене

315-злина, грубиянство, вреда

318-добродетел, миролюбие

350-справедливост, здравина

365-пътешествие, умора, неуспех

400-висша наука, проницателност

500-любвеобилност, простота, знатност

600-успех, победа

666-убийство, злина, вражда

700-владичество, гордост

800-катастрофа, държава, измяна

900-война, бедствие, жертва

1000-поезия, любов самостоятелност

1095-скромност, кротост

1260-изпитание, гнет, мъчение

1390-опасност

Предлагам да разгледаме името на съпругата на П.Яворов - Лора Петкова Каравелова

Лора - 20 + 50 +70 + 1 =141; Петкова - 60 + 6 + 90 + 10 + 50 + 3 + 1 =220; Каравелова- 10 + 1 + 70 + 1 + 3 + 6 + 20 + 50 + 3 + 1 = 165

Събираме числото на собственото име и презимето и получаваме

141 + 220 =361 разлагаме сумата на съответните 300 + 60 + 1

300-философия, задълбочено мислене

60-самота, загуба на най-хубавото

1-честолюбие Събираме цифрите по познатия вече начин-3 + 6 + 1= 10; отново получаваме едно.

По аналогичен начин отчитаме и фамилията.

Използвани са материали от Интернет, "Името и съдбата" на Б. Хигир и "Окултна философия" на Корнелиус Агрипа

Edited by Olq3
Link to comment
Share on other sites

По аналогичен начин можем да разгледаме и името на самия поет:

Пейо- 60+ 6+50=116; Тотев- 90 + 50 +90 + 6+ 3 = 239; Крачолов - 10 + 70 + 1 + 500 + 50 +20 + 50 + 3 = 704

Събираме 116+ 239=355 разлагаме на 300-задълбочено мислене; 50-освобождение, самота и 5- храброст, честност.

Събираме числата-3 + 5 +5 =13-победа над тъмнината, безсмъртие.

И с фамилията-116 +704=820 и отново разлагаме на 800-държава, катастрофа и 20-печал, разочарование

Събираме съставните 8+ 2 = 10; 1+ 0=1- честолюбие, грубост

От значение обаче е и рождената дата.Както е известно, Питагор и учениците му, както и техните последователи са въвели понятията за цифра и число и са изобретили десетичната система за броене.Двайсет века по-късно Корнелиус Агрипа в труда си "Окултна философия" назовава тези числа и техните значения.

1- Число-цел, скритият смисъл на което се проявява в агресивност и засилени амбиции на всичко, чието название започва с А-първата буква от азбуката.

2- Число-антитеза, символизиращо двойнствеността и неразривността на крайностите (светлина и мрак;сладко и горчиво; умник и глупак).То отговаря за равновесието и контраста, като смесва в равни пропорции позитивните (положителните) и негативните (отрицателните) качества.

3- Число-триъгълник, в който са заключени тясно свързаните едно с друго минало, настояще и бъдеще.Лекотата и неустойчивостта на тази фигура символизира таланта, веселия нрав и приспособимостта към всякакви условия.

4- Число-квадрат, знак за устойчивост, здравина и надежност.Четворката стои в основата на мирозданието: четирите страни на света, четирите годишни времена и четирите първични елемента : Огън, Земя, Въздух, Вода.

5- Число-риск, символ на съдбата, която се намира в нашите ръце, на всяка от които има по пет пръста.В петицата няма стабилност, което от една страна може да доведе до неувереност, а от друга-да се превърне в щастие.Само чрез пътешествие и опитсе открива истинската същност на това число.

6-Число-съвършенство.Да си спомним за шестото чувство на шестокрилия Серафим.Шестицата се разлага на четното число 2 и нечетното 3, като по този начин обединява елементите и символиката на всяко от тях.

7-Число-тайна, олицетворяващо пътя на изследване на неизвестното и непознатото.Това са седемте дни от седмицата, седемте ноти от гамата, седемте чудеса на света.Седмицата обединява целостността на единицата и идеалистичността на шестицата, като образува собствена симетрия, която я прави магическо число.

8-Число-успех, символизиращо по-конкретно материалното благополучие.То означава надеждност, стигаща до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат.Разделено наполовина то има две равни части (4 и 4).Ако го разделим още веднъж, частите също ще бъдат равни (2, 2, 2, 2), като показват четворно равновесие.

9-Число-победа, най-голямото от всички елементарни числа.То обединява чертите на цялата група-като трикратно повторение на числото 3, девятката превръща неустойчивостта в стремеж.

Числото на името е израз на човешката личност и ключ към нейните стремежи и постижения.То трябва да се съчетава с числото на рождената дата или да се приспособява към него.Като знае числото на името и рождената си дата, човек може самостоятелно да прецени собствените си природни наклонности и външните влияния, което в крайна сметка ще му позволи възможно най-пълно да използва силните си страни и да отслаби въздействието на негативните.

Link to comment
Share on other sites

Оля :thumbsup2:

Много са ми интересни кармичните уроци. Това са липсващите числа в името. Те показват преживявания и опит, съзнателно и умишлено избягвани в предишни инкарнации.

Липсващите числа показват слаби брънки в характера ни, които трябва да се подсилят. Това ще стане като усвоим пропуснатите уроци – било с желание, било със съпротива.

Ето накрато някои значения на липсващи числа:

1 Нежелание да се посрещат трудности, липса на вяра б собствените сили, страх от лидерство, прекалена предпазливост. Такъв човек ще бъде поставен в ситуации, в които ще се налага сам да взима решения.

2 Хора без двойка в името си обикновено не умеят да се подчиняват другиму. Такъв човек предпочита да работи сам, но в даден момент от живота си ще бъде поставен пред необходимостта от нечия помощ.

Наличието на 11 би могло до извесна степен да компенсира липсата на 2, но само отчасти. 11 има по-висша вибрация и обуславя наличието на идеализъм и склонност към теоретизиране.

3 Силно изявено нежелание на личностна изява. Такъв човек постоянно се измъчва от желанието да се затвори, да се скрие от света. В миналото той не е хранил уважение към себе си, съмнявал се е във възможностите си.

Животът ще поиска от него да изрази личността си, да прояви драматичен талант.

4 Липсата на четворка издава неприязън към бавната, материална вибрация на това чусло. Човек без 4 избягва упорития труд. В миналото това му се е удавало защото е живял при добри условия.

Животът ще го научи, че не може да постигне нищо, ако не започне от самото начало и не се труди старателно, без да бърза. Такъв човек ще проумее, че не вложи ли търпение и солидност в начинанието си, го чака евентуален крах .

5 Такъв човек е избягвал не само контакти с хора, но и преживявания, които са могли да обогатят житейският му опит. Той не е способен да се отнася с толерантност и разбиране към околните, едностранчив е, не умее да се нагажда към условията. Изпитва страх от новото. Рядко се случва 5 да липсва в името на някого, защото това е числото на човека. Индивид без 5 е минал през живота със затворени очи, отказвайки се да получи уроците му.

В този живот ще трябва да решава много неочаквани задачи, ще трябва да осъзнае че има фази от развитието на човека, когато само опитът може да му помогне.

6 Такъв човек бяга от отговорности, в миналото е мразел да бъде ограничаван. Не познава ценността и красотата, които се крият в служенето на другите. Избягва да се обвързва.

Животът му ще се стече така, че приятели и близки ще се отвърнат от него, няма да си помръднат пръста да му помогнат, а по-късно ще започнат да изискват прекалено много от него. Той ще бъде обременен с грижи по тях, с издръжката им. Макар и трудно, ще усвоява азбуката на семейния живот.

7 Липсата на това число означава неохота да тренираш ума си по посока на научни занимания, да изследваш причините и взаимовръзките, преди да стигнеш до заключението и да приемеш резултата. Освен това е признак на занемарен духовен живот. Липсата на 7 в името на много хора днес е в резултат на дуализма, проповядван през епохата на рибите. За обществото тогава духовният живот се е отъждествявал с изолация, разкаяние, пост, молитва и лишения. В онези времена хората на духа са се държали настрана – ставали са калугери, отшелници. Оттогава 7 е свързано със страх.

Животът ще дава шанс на такъв човек да преодолее страха си чрез вяра, лишения, бедност, самота и изолация. Той ще трябва да се научи да различава мимолетното от непреходното.

8 Такъв човек е странял от материалните и физически неща в предишни инкарнации. Във финансов план е бил нерешителен, вечно се е съмнявал в способността си да се справи в ситуации, изискващи прагматизъм ио здрав усет.

Животът ще го въвлече в не една и две афери, неочаквано ще се сдобие с много пари, но почти веднага ще ги разпилее и после ще чувства липсата им. Ако е безпаричен ще се стреми към парите, ако харчи милионите си само за себе си ще бъде наказан с лошо здраве, нещастия и незадоволени желания. Кармата действа или като липса или като злоупотреба и неизменно изисква съобразяване със закона на равновесието.

9 Да липсва девятка – това се случва рядко, но е крайно неблагоприятно. Говори за все пак натрупан опит, но в същото време за пълно отсъствие на човещина, на човешко измерение в отношението към нещата. Човек без 9 не разбира чувствата на другите и сам се страхува да прояви чувства. Липсва му искрата на живота и той не познава цената на страданието. Главната му грижа е било собственото его.

Животът няма да спре да нанася удари върху неговата емоционална природа, докато напълно я пробуди. Той ще бъде принуден да пожертва всичко, без да получи никакво удовлетворение или награда. Ще мине през през мъчителни страдания, докато се научи да обича и съчувства на другите емоционални натури. Ще трябва да придобие това, което преди му е липсвало – пламенна червена кръв.

Числата, които най-често липсват са 7 и 8. Следват 4 и 2, после 6, 3 и 1. 5 и 9 обикновено се срещат.

Всичко това е според книгата на Флорънс Камбъл , "Числата ключ към загадката съдба", Хемус, 1991г.

Link to comment
Share on other sites

Оля е дала много изчерпателна и точна информация за природата на числата, за което й благодаря.

За вибрацията на името в ежедневния живот на всеки му е пределно ясно, там сме личност обособена от едни или други фактори, избрали сме си маска, отговаряща най-добре на ролята ни в обществото, в което живеем. Но какво се получава в един паралелен свят, свят на виртуалната реалност, където вибрираме с други имена и сме се родили по друго време и често сме много различни, с други роли. Това ме накара да си направя малък експеримент с числата и вибрациите заложени в ника и дата на регистриране в сайта, получиха се доста интересни резултати. :smarty:

Link to comment
Share on other sites

Оля е дала много изчерпателна и точна информация за природата на числата, за което й благодаря.

За вибрацията на името в ежедневния живот на всеки му е пределно ясно, там сме личност обособена от едни или други фактори, избрали сме си маска, отговаряща най-добре на ролята ни в обществото, в което живеем. Но какво се получава в един паралелен свят, свят на виртуалната реалност, където вибрираме с други имена и сме се родили по друго време и често сме много различни, с други роли. Това ме накара да си направя малък експеримент с числата и вибрациите заложени в ника и дата на регистриране в сайта, получиха се доста интересни резултати. :smarty:

Това е една интересна тема, провокираща много въпроси.Като например "Защо избрах този ник? "или "Защо точно на тази дата се регистрирах?".Аз самата дълго време се "запознавах" с вас, четях написаното преди фактическата регистрация.Относно името при мен се получава 7-мица в реалния живот и 6-тица тук.Но и двете вибрации отговарят на почти 100% от характера ми.Малка разлика има в "рождената" дата тук, във форума и в реалния живот.В първия случай вибрирам с 4-ка, а във втория-със 7-мица.И отново виждам удивително голямо припокриване.А това доказва аксиомата, че в живота случайности няма. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Здравейте на всички във форума!

Извинявам се ако нахалствам, но искам да попитам за смяната на малкото име.

Това несъмнено окозва влияние върху живота, но искам да попитам някой дали премахването на една буква от малкото ми име ще ми донесе нещо добро или обратно? Защото искам да си го сменя, обаче не знам как седят нещата от нумерологична гледна точка.

Всъщност моето мнение го добавих в темата "Примерен нумерологичен хороскоп", така че пишете там.

Edited by bradpitlookalike
Link to comment
Share on other sites

Много интересна тема. Поздравления.

Искам да поразширя малко горния въпрос:

Жената, при сключване на брак, в повечето случаи приема фамилията на съпруга си. Тази промяна сигурно дава отражение, няма как. Но ми е по-интересно, когато името става с тиренце по средата как се разглеждат нещата? Смята се едно общо число или и двете (на фамилията преди брака и новопридобитата) се разглеждат поотделно? И ако бракът е несполучлив, т.е приемем обратно първоначалното си име - дали нещата ще се възстяновят? Все пак новото име известно време е оказвало влияние? Или не е точно така?

Link to comment
Share on other sites

Това е върпос, който си задавам отдавна.Ако приемем, че след брака жената се променя, не само заради евентуалната смяна на фамилията, това донякъде би обяснило промяната на числовата вибрация на името.Но следва да възразим, че мъжът също се променя след брака, при това без да е сменил фамилията си.Както отбелязва и Ася, накои жени запазват бащината и приемат новата фамилия, други- само запазват бащината, а трети-приемат нова фамилия.И точно защото индивидът (бил той мъж или жена) се променя през целия си живот, считам че името, дадено му при раждане представлява неговото число на името.То (числото) дава основните характеристики, над които съответният индивид гради характера си през целия си земен път.

Link to comment
Share on other sites

Това е върпос, който си задавам отдавна.Ако приемем, че след брака жената се променя, не само заради евентуалната смяна на фамилията, това донякъде би обяснило промяната на числовата вибрация на името.Но следва да възразим, че мъжът също се променя след брака, при това без да е сменил фамилията си.Както отбелязва и Ася, накои жени запазват бащината и приемат новата фамилия, други- само запазват бащината, а трети-приемат нова фамилия.И точно защото индивидът (бил той мъж или жена) се променя през целия си живот, считам че името, дадено му при раждане представлява неговото число на името.То (числото) дава основните характеристики, над които съответният индивид гради характера си през целия си земен път.

А смяната на малко име дали променя характера? До каква степен е внушение ("Имам ново име, значи съм друг човек вече.") и до каква наистина се променя характера. Забелязват ли се промени малко след промяната, да речем една година след това? Би трябвало да е истина, защото името според мен е съдба, етикет, като си смениш името си сменяш етикета и затова трябва внимателно да се подхожда, за да не се окаже, че със старото е по-добре. Надявам се при мен новото да ми е на късмет, и да намеря спокойствието. Ти сама каза, че сегашното ми е леко и по-нестабилно.

Аз лично за себе си знам, че вярвам в тези неща, още повече, че много хора, които познавам и които официално не вярват и отричат нумерологията са казвали "Името е съдба". Малко си противоречат.

Edited by bradpitlookalike
Link to comment
Share on other sites

Имам преки наблюдения с човек, променил собственото си име.Рождената му дата вибрира с петица, а рожденото име-с 8.Разликата между вибрациите на двете числа е огромна, още повече, че името, което майката е усещала за него, също вибрира с 5.Не му го е дала, заради противоречия с традицията в личноименната ни система.Промени собственото си име с това, което е трябвало да носи според думите на майката.И твърди, че се чувства в кожата си, но промяна в характера не виждам.Той просто винаги си е бил творец.

Link to comment
Share on other sites

Guest aorhama

Имам преки наблюдения с човек, променил собственото си име.Рождената му дата вибрира с петица, а рожденото име-с 8.Разликата между вибрациите на двете числа е огромна, още повече, че името, което майката е усещала за него, също вибрира с 5.Не му го е дала, заради противоречия с традицията в личноименната ни система.Промени собственото си име с това, което е трябвало да носи според думите на майката.И твърди, че се чувства в кожата си, но промяна в характера не виждам.Той просто винаги си е бил творец.

Оля, не оспорвам твърденията ти, но 5 и 8 са два поредни члена от редицата на Фибоначи, в която всяка двойка съседни числа се съотнасят в "златно сечение". Фи (1,618033988..........) е едно от числата-мистерии в сакралната геометрия.

Link to comment
Share on other sites

Имах предвид, че докато 5-тицата като число на рождената дата дава свободолюбие, богата духовност, творческа личност, 8-мицата като число на името говори за една педантична, точна, методична , благоразумна, постоянна, рационална натура.В това виждам несъответствие.

Link to comment
Share on other sites

Имах предвид, че докато 5-тицата като число на рождената дата дава свободолюбие, богата духовност, творческа личност, 8-мицата като число на името говори за една педантична, точна, методична , благоразумна, постоянна, рационална натура.В това виждам несъответствие.

Да, обаче когато има такова несъответствие не е ли по-добре? В смисъл човек, който е златната среда? Аз поне така го тълкувам. Аз под това разбирам човек, който обединява и едното и другото.

Edited by bradpitlookalike
Link to comment
Share on other sites

Ами не е точно така! Оля е права. Тя не е изброила всичко, но е дала част от значението на 5 и 8, като числа и от там заключението за тяхната "несъвместимост". Освен това "срещата" на числата 5 и 8 се счита за не особено благоприятна. Тълкува се като "възходи и спадове" или "финансови рискове, въпреки внезапните шансове" в зависимост от контекста.

Друг е въпросът, че аз не съм особено съгласна с числените стойности, давани на буквите от Кирилицата. Съвсем скоро ще пусна едни материали по този въпрос, най-вероятно в отделна тема.

Link to comment
Share on other sites

Темата наистина е много интересна! :thumbsup: Имам няколко въпроса:

1.Как тълкувате,когато има пълно съвпадение на числото на името и рожденото число?

2.А по какъв начин би повлияло,ако се касае за смяна на бащино и фамилно име - говоря за няколкомесечно бебе?

Оказа се,че между ника,който ползвам във форума и рождената ми дата има числов съвпад,но въпреки всичко,сериозно започнах да се замислям върху участието ми с истинското ми име... :hmmmmm:

Link to comment
Share on other sites

Когато има точно съвпадение между числото на името и рожденното число човекът от една страна ще притежава точно определени черти и ще проявява определени качества, а други ще му липсват и ще му бъде трудно да ги развие у себе си. От друга страна обаче, такъв човек в очите на околните ще изглежда по-последователен в действията си и дори бих казала по-предсказуем като реакции, а и на самия себе си той ще изглежда "логичен" в държанието си. Докато човек, при когото имаме различни и несъвместими числа, той е склонен понякога да проявява черти на характера или въобще да реагира по начин, по който учудва не само всички наоколо, но дори и себе си, и които са в дисонанс или поне рязък контраст с останалите му качества и прояви.

Тук бих искала да намеся и астрологията. Числата, застъпени в живота на всеки човек и вибрациите, които те носят, се съотнасят към вибрациите и на астрологичните знаци и оттам също би могло да идва хармонично или дисхармонично влияние - това обаче е добре да застъпим в отделна тема може би.

Сега, що се отнася до промяната на имената на човек, тук нещата са по-сложни. Свеждането на името до едно число по принцип го правим за опростяване и за наше улеснение. В името всяка буква си има своето значение и приемайки едно чуждо фамилно име (дали бебе, дали омъжваща се жена, какъвто въпрос имаше по-нагоре в темата), това на практика означава, че се свързваме с вибрациите именно на тази фамилия и по този начин приемаме и част от фамилната/родовата карма. Това наистина е сложен въпрос. Не случайно в древността при някои народи не е имало фамилни имена, при други - фамилни имена е имало, но не са се използвали толкова често ...

Също не случайно циганите купуват булката и тя тогава отива в техния род, по този начин се осигурява едно уравновесяване на нещата, на енергиите - едните дават пари, а другите жена, която на практика плаща, като поема част от кармата на рода на съпруга си. И колкото е от по-добър род и по-красива, толкова е по-скъпа, защото (тъй като е нужно и да е девствена) това са предпоставки, че самата девойка е по-малко кармично обременена.

Колкото до никовете тук или до приемането на псевдоним в артистичните среди например, това може да има и благоприятно въздействие върху живота на човека, стига новото име да е подбрано подходящо (за което е нужно: или мн. добра интуиция, или добри познания по нумерология :) ).

Link to comment
Share on other sites

Браво, Диана!Напълно се присъединявам към теб.Относно съвпадите между числото на името и това на рождената дата си напълно права.Аз самата имам такъв съвпад - и в двата случая е седмица.До голяма степен това се припокрива и с радикса ми (не напълно).Движа се в артистична среда, така че наблюденията ми са предимно от там (говоря за съвпадите).Удивително голям е броят на петиците, шестиците и седмиците.Всички те дават дълбочина на емоциите, впечатлителност, свободолюбие, самобитност, усет за прекрасното.В същото време обаче лишава от прагматичност, от твърдост.Това разбира се с уговорката, че и от гледна точка на астрологията нещата изглеждат по същия начин.

Колкото до никовете, и там нещата в много случаи се припокриват.А това доказва старата максима, че няма случайни неща.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ако името записано в акта за раждане, заедно с датата, описва природата на човека, то как стоят нещата с прякорите и омалителните.

Според мен това е важен въпрос, защото ако анализираме "името'', с което нашите близки и познати се обръщат към нас, може би ще разберем аспекта, в който те не възприемат.

Как мислите?

Link to comment
Share on other sites

Имах предвид, че докато 5-тицата като число на рождената дата дава свободолюбие, богата духовност, творческа личност, 8-мицата като число на името говори за една педантична, точна, методична , благоразумна, постоянна, рационална натура.В това виждам несъответствие.

Петицата като съдбовен път или кото сбор от рожденна дата и година (02.08.1961=9)говори за петицата , че човекът е задължен по голямата част от живота си да го прекара извън рожденната си държава ,особено ако има съвпади на жизнени периоди и лични години,а осмицата може да говори за нужда от уважение към личните нужди на другите хора и научаване на урока ,  че не всичко е пари.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Ако името записано в акта за раждане, заедно с датата, описва природата на човека, то как стоят нещата с прякорите и омалителните.

Според мен това е важен въпрос, защото ако анализираме "името'', с което нашите близки и познати се обръщат към нас, може би ще разберем аспекта, в който те не възприемат.

Как мислите?

Здравей,Вендор! :3d_011: Името в акта за раждане описва подробно характера и заложбите на човека.Но искам да вметна едно малко уточнение/по повод дадения пример на изчисление от Оля в 1-я пост/. За да се изчисли числото на съдбата по името,се сумират цифрените стойности на трите имена-име,презиме,фамилия. При жените то,както и съдбата се променя,когато приемат фамилията на съпруга си.

Абсолютно съм убедена,че и прякора/за умалителните имена не съм сигурна/ дава своето оцветяване. Не напразно Алена е избрала своя прякор-ако не се лъжа= 1. Името й носи лидерство. Аз не съм особено увлечена от нумерологията,но когато си измислях ника,се чудех какъв да е,защото съм капризна. И понеже съм влюбена в героинята на "Отнесени от вихъра"-Скарлет,реших да бъде така. Чак сега,когато видях темата и твоя пост,си сметнах числата от ника,се оказа че е 1. Истинското ми име/някои вече го знаят/също дава 1,както и рождената ми пътека. То бива,то може,ама през целия ми живот все на мен ми се е падала честта да полагам основи и да нося отговорности.Искам да плача на нечие рамоооо,не искам сила. :3d_133:

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • 1 month later...

...

Абсолютно съм убедена,че и прякора/за умалителните имена не съм сигурна/ дава своето оцветяване. Не напразно Алена е избрала своя прякор-ако не се лъжа= 1. Името й носи лидерство. Аз не съм особено увлечена от нумерологията,но когато си измислях ника,се чудех какъв да е,защото съм капризна. И понеже съм влюбена в героинята на "Отнесени от вихъра"-Скарлет,реших да бъде така. Чак сега,когато видях темата и твоя пост,си сметнах числата от ника,се оказа че е 1. Истинското ми име/някои вече го знаят/също дава 1,както и рождената ми пътека. То бива,то може,ама през целия ми живот все на мен ми се е падала честта да полагам основи и да нося отговорности.Искам да плача на нечие рамоооо,не искам сила. :3d_133:

Skarlet, и аз си мисля, че прякорът/никът оказва въздействие върху нас и на начина, по който се изявяваме! Същото важи и за умалителните имена.

Много хора (особено тези с по-дълги имена) употребяват съвсем рядко пълното си име - и те самите се представят, а и другите се обръщат към тях ако не с умалително, то поне с някакво по-съкратено име. При това положение цифровата вибрация на краткото или умалително им влияе дори по-силно от пълното им истинско име.

Що се отнася до Алена, не мисля, че тя има съществена лидерска позиция. По принцип аз изчислявам вибрациите на звуковете по една по-различна система и за мен името Алена = 15, а както казва Линда Гудман:

15 е число с дълбоко езотерично значение, алхимична вибрация, чрез която се проявяват всички магии. Изключително щастливо е и носи в себе си същината на вълшебството. 15 е свързано със "сладкодумците", с красноречието и музикалния, художествен и театрален талант. Хората с това число са надарени с интересен характер и силен личностен магнетизъм, с огромно обаяние. Вибрацията на 15 носи късмет най-вече в печеленето на пари, в получаването на подаръци и услуги от другите, защото въздейства мощно върху алтруистичната им природа.

Това на мен по ми се връзва с Алена :) .

Колкото до теб, щом имаш път на живота 1, не се учудвам, че Скарлет О'хара ти е любимата героиня (особено ако имаш и повечко от огнената стихия в теб :) ).

Но Skarlet = 20 = 2. Точното изписване е Scarlett = 25 = 7.

Link to comment
Share on other sites

Някой има ли идея дали в Отвъдното важат земните ни имена. :hmmmmm:

Земните ни имена са временни и важат тук и сега.

При следващото ни идване на Земята, ще бъдем родени на друга дата и ще носим друго име, като тези фактори ще са свързани с новото ни амплоа, новите задачи и уроци...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...