Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Защо се раждаме и умираме?


Иво
 Share

Recommended Posts

Наскоро си мислих по въпроса за това защо човек се ражда и умира. Естествено че хората се опитват да отговорят на този въпрос от хиляди години и едва ли мога да намеря някакъв абсолютен отговор. Има изписани много томове, трактати, притчи. Но мисля, че всеки е добре да помисли върху този въпрос и да намери някакъв отговор за себе си.

Моят отговор е:

Човек се ражда, за да разбере Любовта, за да се превърне в Любов. Човек умира, за да запази Божественото равновесие в Природата и за да се роди отново.

Вие мислили ли сте по темата?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 97
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • 1 month later...

Целта на всеки от нас обаче е да се спасим от този цикъл. В този смисъл, раждаме се, за да опитаме да не умрем. Надявам се да бъда правилно разбран. Алхимията е облагородяване не на металите а на собствената ни кръв...

Link to comment
Share on other sites

За да разбере смисъла на раждането и “умирането” човек трябва най-напред да приеме думите на Апостол Павел, че “Няма да умрем, а ще се изменим”, че духът е вечен и периодично преминава от едно тяло в друго или от един живот в друг, като главната му същност при това се запазва. На един по-висш етап от развитието си духът придобива и спомен за преминатите животи, но за средно развития за тази епоха дух това е невъзможно. Всеки отделен живот предоставя на човека възможност както за издигане, така и за падение. Изборът остава личен.

Link to comment
Share on other sites

Човек се ражда/идва на Земята, за да бъде проводник на Божествените мисли/Светлината.Не е ли проводник на тия възвишени мисли, човек спира в себе си течението на живота. Божествените мисли са необходими за изграждане на духовното тяло на човека/тялото на светлината.Целта е да придобием Вечния Живот, онзи живот който няма начало, няма и край...А смъртта е всъщност оттегляне на съзнанието от човека, затова трябва да познаваме и правилно разбираме смъртта и да придобием умението на съзнателното/осъзнатото умиране... иначе ще продължаваме да се раждаме/прераждаме - живеем/умираме...колелото на Самсара. Будистите имат много добра техника/ медитация - Пхова за съзнателно умиране.

любов +Светлина+Мир+Радост

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Аз съм тук защото се опитвам също да намеря отговор на този въпрос ...Ще се раждаме и ще умираме може би дотогава докато разберем смисъла на нашето съществуване. В това е отговора може би

Link to comment
Share on other sites

Aз си го тълкувам така-идваме за да научим уроците си,тръгвайки от най-ниското стъпало,постепенно се изкачваме нагоре.Душата трябва да премине през различни препятствия,за да може да еволюира.

Във всеки живот би трябвало да осъзнаваме,че духа е над материята,да се борим с пороците си,затова и не се раждаме с отворено съзнание.

Да осъзнаем,че Бог е всичко и над всичко.

А умираме,за да можем да анализираме това,което сме преживели,което сме оставили след себе си,да видим къде са грешките ни,към какво да се насочим в следващия живот.

Един непрестанен кръговрат,докато не достигнем Съвършенството.

Link to comment
Share on other sites

Здравейте!Изключително приятен форум :thumbsup:

Но на темата.Всеки има много прераждания и не само на Земята,а и на други места.Всяко прераждане е като командировка:отиваш някъде,за да свършиш работа,да помогнеш на някого,да приложиш на практика знанията ,придобити в духовните храмове.

Всяко прераждане е трупане на опит,който е необходим за осъзнаването кои сме.

А след това е лесно :)

Link to comment
Share on other sites

Добре дошъл Миро ! Твоето разбиране за смисъл на преражданията ми подсказва, че всяко поредно би следвало да е по- успешно, по- градивно за всеки от нас. Но често ние не успяваме да разберем това, считаме себе си едва ли не за неудачници, не оценяваме изпитанията пред които сме изправени. А какво ще кажеш за грешките, които допускаме и за тези които вероятно повтаряме от миналите си прераждания ?

Link to comment
Share on other sites

Силви,убеден съм,че един цикъл от прераждания се прави с някаква цел,а лозунги от рода на "да приемем божествената Любов в себе си","да познаем Бог" и т.н. изместват фокуса.Разбира се ,че аз съм част от Създателя и съм в непрекъсната връзка с Него ,убеден съм.А грешките,които допускаме,са точно поради изместването на нашето внимание от конкретната цел,което много често се прави съвсем преднамерено.

В последните 10 г.обаче,излязоха доста книги,от които може да се почерпи тази информация,която ни липсва и която би ни помогнала да насочим усилията си в правилната посока.Достатъчно е да се прочетат двете книги "Крион",няколкото на Барбара Марчиняк, за да разберем кои сме,откъде сме и защо сме тук.Тогава грешките ще бъдат сведени до минимум и няма да се шашкаме и да се тюхкаме.

Убеден съм,че десетките прераждания, които сме имали,са ни подготвяли точно за този период-1987-2012г.Мисля,че сме добре подготвени и ще се справим,макар че ще ни бъде много трудно/особено за някои/ :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

Добре дошъл и от мен , Мирославе! Наистина книгите на Барбара Марчиняк са великолепни, но мен най - много ме грабна "Вестители на Зората", а Креоните са направо в десятката!

убеден съм,че един цикъл от прераждания се прави с някаква цел,а лозунги от рода на "да приемем божествената Любов в себе си","да познаем Бог" и т.н. изместват фокуса.Разбира се ,че аз съм част от Създателя и съм в непрекъсната връзка с Него ,убеден съм.А грешките,които допускаме,са точно поради изместването на нашето внимание от конкретната цел,което много често се прави съвсем преднамерено.

Миро , от опит ( средно горчив) знам, че грешките се допускат и когато вниманието ти никак не е изместено от конкретната цел....даже си доста целеустремен и въпреки всичко...грешка/опитност....а когато знаеш, че си част от Създателя и си във връзка с Него , ти приемаш Любовта и я живееш и фокусът си е фокус!

Не мога да разбера обаче кое е това нещо което се прави преднамерено?

Любов + Светлина + Мир + Радост !

Link to comment
Share on other sites

Благост,радвам се,че сме на едно мнение за книгите :thumbsup2:

Не мога да разбера обаче кое е това нещо което се прави преднамерено?

Учителят го е казал,че има бяла и черна ложа,като последната се опитва по всякакъв начин да спъва работата на първата

Link to comment
Share on other sites

Ама това е на английски :o Така е, мама ми викаше да уча ,а аз топката гонех.

След като прочетох първата книга "Крион" с малкия син намерихме един огромен форум,мисля че американски и се регистрирахме като "Bulgaro".Падна голям майтап в началото,но след като им описахме историята на българският род разбраха,че и на Балканите живеят достойни хора .

Link to comment
Share on other sites

Учителят го е казал,че има бяла и черна ложа,като последната се опитва по всякакъв начин да спъва работата на първата

"Всеки един лош дух, като дойде, казва ти: “Не бъди толкова глупав, всинца не могат да се подобрят.” И той ти дава доказателства. Тогава ти се убеждаваш и казваш: “Прав си ти”. Обаче в Бялото Братство има други доказателства и ние трябва да докажем, че е тъй. В Школата абсолютно ще има хармония, никой лош дух не може да ви смущава – те знаят какъв е законът. И едните се учат, и другите се учат – това е закон в окултната наука. Щом излязат учениците навънка в света, има спор между тях, а в Школата, учат ли се, няма никакъв спор. Но тези работи ние ги знаем и затуй ги поставяме на тяхното място. И затуй се казва за праведния Йов, че в съвета Господен дошъл и представителят на Черното братство и казал на Господа: “Ти обърнал ли си внимание на Йов как върви?” Значи и той присъствал на този събор в Школата и Господ му казал: “Ами ти обърнал ли си внимание на Йов как прилага туй учение?”

Следователно в Школата няма никакъв спор между Черни и Бели братя. Черен или Бял брат – те се обичат.

В Школата се обичат, но щом излязат в света, интересите им не съвпадат и работят всеки за своите интереси, обичта си е обич.

Ние ще докажем кой принцип е прав. И едните вярват, и другите вярват, но вярата на едните се различава в много отношения от вярата на другите.

Та като ученици на тази Школа ще имате един широк възглед, а няма да бъдете тесногръди. И Черният брат е един напреднал дух, тия неща са реални. В Школата ще мислите, че всичко в света съществува, защото е необходимо. А онова, което е необходимо, полезно е за развоя на целия космос" б.Отрицателни и положителни черти на ученика" 4 април 1922, ООК " Трите живота

Много ми харесва как е казано!

Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

Здрасти, отново!

Смятай каквото си искаш....мене този въпрос не ме вълнува, а всяко едно преживяване си е строго субективно и не винаги достатъчно осмислено , но по повод на смятането и сметките.....имам импулс ...познай кой го е казал?

"Ако в математикта на живота съберем двама души с различни характери и интереси като съдружници в едно предприятие...нищо няма да излезе от тях! Единият събира и пести, другият - вади и разпилява...те не могат да дадат сумата Енергия...те не се събират!."

Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

Здравей, Миро! Да ти отговоря все пак!

А изречението за говоренето не го приемай лично, така е в беседата, хе хе !

Знайте, че многото говорене често обременява човека.

Това, което днес е тъмно за вас, утре, като изгрее слънцето, ще стане ясно, светло...

Защото едновременно с учениците от Бялото Братство ще ви посещават ученици от черната ложа.

Каквото и да става с вас, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете от тъмнината.

И тя има свои закони, които по обратен път ще изучавате, като вървите от светлината към тъмнината и от тъмнината към светлината."

беседа от МОК ' 1922г.

Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

С моите 10 постинга не бих се притеснил,че много говоря.Плюс това коментирам само това,което не само че съм го осмислил,но и съм преживял.

Някакъв страх усещам тука нещата да не се изказват с истинските им имена :o ....би било жалко,ако е така :(

Но както Иван каза,защо ли не се учудвам :)

Link to comment
Share on other sites

Здравей, Миро! Дай конкретен пример за недоизказване...!

Аз никак не виждам страх , просто всички се учим в изказа ! Затова и е добре да сме добронамерени , учтиви ...и т.н.

"Здравейте! Изключително приятен форум!" .....да те изцитирам все пак!

Поне едно благодаря да беше казал ...за отговора...пък ти кой колко постинга....хе хе ! Не се връзвай, моля те!

Да затворим частния канал и да минем по темата/темите!

Здраве + Късмет+ Берекет!

Любов + Светлина + Мир + Радост

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Здравейте, приятели,

Защо да умираме - аз не искам да умирам и да се раждам, не е ли глупаво човек да следва автоматичният процес на течението - дори и кармично и космическо... но ще си умра, както и всеки друг - защото имам разминаване между стремежи и действия - защо някои напреднали жители на нашата планета не умират като нас - не по същият начин поне? Какво е смъртта - прекъсване на нишката на съзнанието, автоматично неосъзнато мелене на последният живот от истинският човек - от нас самите, духа - поне при повечето от нас, смъртните е така - колкото осъзнаваме сънищата си да речем, толкова сме съзнателни и в състоянието след смъртта. Аз например нищо не помня от сънищата си, тоест и след смъртта ще загубя волята си и ще следвам течението на жалкият автоматичен процес на смилане, сдъвкване на опитностите от последният живот - както след напрегнат ден човек сънува ситуациите от деня, та така и след загубата на физическият скафандър... А при едно съзнателно развитие на силата на съзнанието, на вътрешните тела, всичко става съзнателно, няма прекъсване на осъзнаването - волята е активна постоянно - това е безсмъртието! И тогава човек сам решава на какво ниво да се прояви, колко дълго да държи физическото си тяло, ако въобще ползва такова, а не е в Нирманакая тяло(уплътнено енергийно тяло), или да пребивава в други вибрационно състояние - докъдето му стигат нишките на съзнанието - има избор - например в Будизма се заричат да стоят и помагат на нас, смъртните. Но общо взето - общо казано - безсмъртието е непрекъснато осъзнаване - съзнанието е ядрото, което ползва различните тела, носители. Общо взето умирането такова като нашето с прераждането и неосъзнатото трупане и горене на карма е жалка история - но това сме ние - малките хора от сляпото съвременно човечество - някои казват че който знае - мълчи - така е - защото няма как да се изрази висшето познание -а ето аз пиша, защото нищо не знам, само се задушавам от слабият лимит осъзнаване, който ползвам, по вина на собствената си изостаналост, разбира се!!! Здраве на всички!!!

Link to comment
Share on other sites

:v: Здравейте,приятели!

Ние всъщност не умираме - само някакви си две тела!

Нали е така? Другото е Учение(усъвършенстване)=Служене=Работа!!!Едновременно.Или не е съвсем така?! :hmmmmm:

:hypocrite: Любов+Светлина+Мир+Радост

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...