Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Музыка России


Recommended Posts

Славяните са музикални. Понеже са минали през много ограничения, в песните им е изразено тяхното страдание и те го приемат с надежда и възход. Когато пееш песните на един народ, трябва да разбираш епохата, когато са били създадени. Русите, както и българите, са претърпели много страдания и това е отразено в някои от песните им.

Музикалният век иде. Славянството ще даде нов подем на музиката. То носи по-добра "глина", от която могат да се направят по-добри грънци.

Изворът на доброто - Бъдещата култура

name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>">
name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">

Чайковский - Осень

Музиката на П.И. Чайковски винаги е докосвала всяка струна на душата ми - нежност, доброта, мъдрост и толкова човешки чувства и мисли, които никога не биха могли да се излеят в думи...

Вашите любими руски композитори и музикални произведения?

Моля Александра да ни разкаже и даде линкове към съвременна руска музика - за съжаление ние имаме все по-малко информация за нея... Как руският народ запазва и обогатява невероятните си фолклорни и класически традиции? Има ли наистина подема, за който ни е предсказвал Учителя?

(Напомням на всички участници, че в този подфорум може да се пише и на двата езика- български и руски.)

Link to comment
Share on other sites

Свържете се с музикалния свят.

Слушали ли сте музиката на цветята, когато цъфтят, или хора на зреещите плодни дръвчета? Слушали ли сте хора на текущите води? Слушали ли сте песента на летния зефир, който милва дърветата? Ще кажете че всичко това е илюзия. Не, ухо е нужно, за да чуете тази песен и да се слеете с нея. Всичко в Природата е живо. Във всичко, създадено от Бога, има велик смисъл. Във всичко има музика и песен.

Всички велики музиканти са слушали музиката на висшите светове и каквото са слушали, са го записвали.

Ангелите сега трябва да отворят музикалните центрове на хората, за да чуят песните, които се пеят, да чуват музиката, която е горе. В бъдеще човек ще слуша музиката на ангелите.

Земната музика е взета отгоре. Музиката е дошла в помощ на човечеството. Тя иде от Невидимия Свят да помага на човечеството.

..

Хоровата и инструменталната музика са свалени от висшите светове. Музиката излиза от светилището на храма. По-рано тя е била там, а сега си позволи да излезе.

Изворът на доброто - Музиката в природата

Душа Человека стремится в просветленный и одухотворенный мир, мир гармонии и возвышенных чувств и музыка вводит ее в этот мир.

Русские народные песни, вокальная и инструментальная музыка русских композиторов, музыкальные произведения наших современников – это духовное богатство, принадлежащее всем людям.

Я благодарю Донку за открытие темы, связанной с музыкой России.

Краткие обзоры в энциклопедии «Кругосвет»:

Русская музыка

Русская духовная музыка

Русская народная музыка

Link to comment
Share on other sites

Музиката на П.И. Чайковски винаги е докосвала всяка струна на душата ми - нежност, доброта, мъдрост и толкова човешки чувства и мисли, които никога не биха могли да се излеят в думи...

Когда мы начинаем знакомиться с какой-либо страной, мы, прежде всего, знакомимся с ее вкладом в мировую культуру. Именно культура – это основание (базис), на котором возводится все остальное.

С моей точки зрения «современная музыка» это музыка, которая вдохновляет человеческую душу, делает ее светлее, зовет ее подняться ввысь. И не важно, когда она была написана.

Музыку Петра Ильича Чайковского хочется слушать вновь и вновь.

Слова Донки о музыке Петра Ильича Чайковского это и мои слова.

Выделить любимые произведения в творчестве композитора мне сложно.

Возможно, что сейчас это романсы.

Средь шумного бала

Петр Ильич Чайковский

(Проект посвящен жизни и творчеству величайшего русского композитора)

http://www.tchaikov.ru/

Аудиозаписи произведений П.И. Чайковского на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи произведений П.И. Чайковского на сайте «Бельканто. В мире оперы»

(Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», музыка из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», симфонические произведения, концерты и концертные пьесы, камерно-инструментальная музыка, фортепьянная музыка, романсы)

Аудиозаписи произведений П.И. Чайковского на сайте «Классическая музыка.ru» (аналог записей на сайте ««Бельканто. В мире оперы»)

Оперы («Евгений Онегин» и «Пиковая Дама»)

Музыка из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик

Симфонические произведения

Концерты и концертные пьесы

Камерно-инструментальная музыка

Фортепьянная музыка

Романсы

Аудиозаписи произведений П.И. Чайковского на сайте Аркадия Чубрика

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Духовность, возвышенность, нежность и вдохновение – это слова о творчестве Сергея Васильевича Рахманинова, но они бессильны дать представление о его прекрасной музыке.

Сайт «Сенар», посвященный С.В. Рахманинову

Аудиозаписи С.В. Рахманинова – композитора, пианиста, дирижера на сайте «Сенар»

Аудиозаписи произведений С.В. Рахманинова на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи произведений С.В. Рахманинова на сайте «Классическая музыка.ru». Фортепианные концерты

Аудиозаписи произведений С.В. Рахманинова на сайте «Классическая музыка.ru». Симфонические произведения С.В. Рахманинова

Аудиозаписи произведений С.В. Рахманинова на сайте Аркадия Чубрика

Произведения С.В. Рахманинова в исполнении Евгения Кисина, Владимира Горовица, Галины Вишневской:

Концерт №2 (отрывок)

Концерт №3 (отрывок)

Романс «Вокализ»

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Мне нравится музыка, которая обращена к душе, к Богу. Я хочу добра.

(Микаэл Таривердиев)

Имя Микаэла Леоновича Таривердиева известно каждому в России. Его больше знают по музыке к фильмам, таким как «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы». Но он написал музыку не только ко многим кинофильмам, он также и автор вокальных циклов, музыки к балетам, органной музыки, опер.

Его музыку можно сразу узнать с первых тактов. В ней есть возвышенность, мечта.

Для меня его музыка – голос из будущего, того будущего, где исчезнут противоречия между людьми и произойдет воссоединение Человечества в Свете, Духе и Истине.

Сайт, посвященный Микаэлу Таривердиеву

Автобиографическая книга Микаэла Таривердиева «Я просто живу»

Аудиозаписи произведений М. Таривердиева на сайте «Архив классической музыки»

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Георгий Васильевич Свиридов

Произведения Г.В. Свиридова широко известны в России и за рубежом. Он автор симфонической музыки, концертов, хоров, песнопений, кантат и песен на стихи Сергея Есенина, Александра Блока, Бориса Пастернака.

К числу его самых известных произведений относятся музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».

Сайт «Свиридов Георгий Васильевич»

Аудиозаписи произведений Г.В. Свиридова на сайте «Архив классической музыки»

Музыка Георгия Свиридова. Архив аудиозаписей

Музыка Георгия Свиридова на YouTube:

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»

1. Тройка

2. Вальс

3. Весна и осень

4. Романс

5. Пастораль

6. Военный марш

7. Венчание

8. Отзвуки вальса

9. Зимняя дорога

Песня «Ворон к ворону летит…» на стихи А.С.Пушкина

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

Валерий Александрович Гаврилин

Гаврилин родился и провел детство на Вологодчине. Наверное, оттуда тонкость, трепетность и ранимость его души, оттуда красота и нежность его музыки.

Иосиф Бродский сказал как-то о поэтах, что большинство из них пишет для своей репутации и только очень немногие – во имя правды. Я думаю, это - не только о поэтах. Это обо всех нас, и о композиторах тоже. Гаврилин писал только во имя правды. Поэтому его музыка такая пронзительная и щемящая.

Идут годы. В искусстве сменяются модные течения. Быстро забывается многое из того, что еще так недавно будоражило и увлекало нас. А прекрасная музыка Валерия Гаврилина продолжает жить полной жизнью, завоевывая любовь и признание новых поколений.

А. Петров. Предисловие к книге «Этот удивительный Гаврилин»

… Гаврилин в высшей степени наделен редким, горьким и святым даром истинного художника – способностью чувствовать чужую боль, как свою...

Н. Салнис. Творческие портреты композиторов

Валерий Гаврилин. Сайт, посвященный композитору

Книги и статьи о Валерии Гаврилине

Аудиозаписи произведений Валерия Гаврилина на сайте «Архив классической музыки»

Музыка Валерия Гаврилина

( в том числе: Оратория-действо «Скоморохи», вокально-симфоническая поэма «Военные письма», хоровая симфония-действо «Перезвоны», «Зарисовки» для фортепиано, вальсы, музыка к балету «Анюта», песни)

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

Дорогие друзья! Если при работе с архивом возникнут трудности и потребуется ввести пароль - введите Sviridov

Link to comment
Share on other sites

Лина Мкртчян (Елена Владимировна Мкртчян)

Воистину пение ее – Слово, претворенное в музыку, устремленное к Богу и о-дух-о-творенное Богом, обращено к людям. Все ее творчество духовно по определению, независимо от того поет ли она музыку духовную или светскую, являя собою тем самым уникальный феномен современной, если не сказать «вневременной» культуры, в котором нет этого деления. В нем все духовно, все от Бога и все освящено Им. Все творится молитвенно, в величайшей любви, жертвенности и служении – без различений.

Возвращение на Родину (Сон о Родине)

Дорогой моему сердцу Человек сказал мне, что испытал потрясение, услышав Лину Мкртчян: «Это неземной Голос. Какая нежная, тонкая Душа. Как же можно жить с такой ранимостью, так глубоко чувствуя и переживая?»

Для меня голос Лины Мкртчян – это голос Души, звучащий из Горнего мира.

Сайт о Лине Мкртчян

Лину Мкртчян надо услышать…

Аудиозаписи Лины Мкртчян на сайте «Архив классической музыки»

Альбом «Ave Maria». Духовная и романтическая классическая музыка (ч. 1)

Альбом «Ave Maria». Духовная и романтическая классическая музыка (ч. 2)

Альбом «Лина Мкртчян». Произведения К. Сен-Санса, А. Вивальди, К.В. Глюка, П. Эстебе

Лина Мкртчян на YouTube

Элегия о золотом листопаде

Ave Maria

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

Я горжусь своей родиной и люблю ее. …И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан — мой отец, а Россия — мать.

Самоконтроль, самооценка для художника и человека должны стать его второй натурой. Не надо по поводу и без повода тушеваться, уничижать себя. Но и не надо впадать в крайность: когда меня называют великим певцом, я морщусь. И внешне, и внутренне. Зачем сотрясать воздух? Мне жаль тех, кто верит таким лукавым, суетным комплиментам.

Редко, когда я был доволен тем, что делал. Я и книгу эту писать откладывал: все думал — не время оглядываться назад. Так и к вокальным записям своим относился: записал, послушал, не получилось так, как хотелось, — завтра, Бог даст, исправлюсь. Многие свои песни переписывал заново, уточнял характер, менял интонации и оркестровку.

Все мои песни — это одна большая тема, тема Любви. Любви к людям.

Муслим Магомаев. «Любовь моя – мелодия»

Муслим Магометович Магомаев

Певец и композитор Муслим Магомаев на протяжении многих десятилетий отдавал свой замечательный талант многим миллионам людей, которые его искренне любили.

В его концертном репертуаре было более 600 произведений (классические произведения, неаполитанские песни, русские романсы, эстрадные песни).

Муслим Магомаев известен и как автор многих песен, музыки к фильмам.

Муслим Магомаев прав: его песни – это одна большая тема, тема Любви к людям.

Википедия

Муслим Магомаев. Персональный сайт

На сайте можно найти многие аудио- и видеозаписи Муслима Магомаева, в том числе:

Оперные арии и классические романсы

Эстрадные песни

Любительские, концертные и редкие студийные записи

Видеозаписи сольных концертов

Видеозаписи телевизионных передач с участием Муслима Магомаева

Аудиозаписи Муслима Магомаева на сайте «Архив классической музыки»

YouTube:

Бухенвальдский набат

Элегия (музыка Муслима Магомаева)

Торжественная песня (музыка Муслима Магомаева)

Torna a Surriento

Come prima

Hallo, Dolly

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

Муслим Магомаев ушел с физического плана 25 октября 2008 г.

Дух Человека бессмертен. Бессмертны и плоды Духа Человека, если они рождены в Любви и служении людям.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Александр Николаевич Скрябин

А.Н. Скрябин – композитор, пианист, педагог. В числе его произведений симфонии, симфонические поэмы «Поэма экстаза», «Прометей» («Поэма огня»), концерт для фортепиано с оркестром, сонаты и прелюдии для фортепиано, мазурки и вальсы.

С именем А.Н. Скрябина связана идея синтеза музыки и света.

Его одухотворенная музыка устремлена в космическое пространство, она пронизана идеалами добра и света, идеалами стремления к всеобщему братству людей.

Википедия

Сайт об Александре Николаевиче Скрябине

Александр Николаевич Скрябин – мистика творчества и магия светозвука

Аудиозаписи произведений А.Н. Скрябина на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи на сайте А.Чубрика «Классическая музыка»

Произведения А.Н. Скрябина на сайте "Погружение в классику" («Поэма экстаза», «Прометей», Соната № 5)

Произведения А.Н. Скрябина на сайте «Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов»

YouTube

«Прометей»

Prometheus, the Poem of Fire –Part 1

Prometheus, the Poem of Fire – Part 2

Prometheus, the Poem of Fire – Part 3

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

В библиотеке ImWerden можно познакомится с размышлениями А.Н. Скрябина - мистика, в том числе его стихами «Поэма экстаза»: Русские пропилеи, том 6. Материалы по истории Русской мысли и литературы. 1919 г.

(файл в формате PDF)

Link to comment
Share on other sites

Сергей Иванович Танеев

C.И. Танеев – композитор, пианист, музыкальный теоретик.

Он автор оперы «Орестея», 4-х кантат (в том числе кантаты «Иоанн Дамаскин»), симфонических произведений, камерно-инструментальных и вокальных сочинений,

С.И. Танеев воспитал многих музыковедов, дирижёров, пианистов. Среди его учеников: С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, Р.М. Глиэр и многие другие.

Википедия

Сайт «Сергей Иванович Танеев»

Аудиозаписи произведений С.И. Танеева на сайте «Архив классической музыки»

Edited by Рассвет
Изменение адреса ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Федор Иванович Шаляпин

Ф.И. Шаляпин – великий русский певец. Он – целая эпоха в русском искусстве. Его удивительный талант принес неувядаемую славу русской оперной школе.

В своей книге «Страницы моей жизни» Ф.И. Шаляпин говорит: «Пение – это не безделица для меня и не забава, это священное дело моей жизни».

Такое трепетное отношение к пению позволило ему создать незабываемые музыкальные образы, говорящие с нашим сердцем через столетие.

Каждое из творений Ф.И. Шаляпина – шедевр, эталон подлинного искусства.

О том, как работал певец и его душевном настрое дают представление строки из его книги «Маска и душа»:

Къ цѣли я не переставалъ двигаться всю жизнь и очень искренно думаю, что она также далека отъ меня теперь, какъ была далека тогда. Пути совершенства, какъ пути къ звѣздамъ – они измѣряются далями, человѣческому уму непостижимыми...

И если я что нибудь ставлю себѣ въ заслугу и позволю себѣ считать примѣромъ, достойнымъ подражанiя, то это – самое движенiе мое, неутомимое, безпрерывное. Никогда, ни послѣ самыхъ блестящихъ успѣховъ, я не говорилъ себе: «Теперь, брать, поспи-ка ты на этомъ лавровомъ вѣнкѣ съ пышными лентами и несравненными надписями»…

Я рѣшительно и сурово изгналъ изъ моего рабочаго обихода тлетворное русское «авось» и полагался только на сознательное творческое усилiе.

….я всегда говорилъ себѣ, что лучшая наука, высшая мудрость и живая религiя это, когда одинъ человѣкъ умѣетъ отъ полноты сердца сказать другому человѣку: «здравствуй!..». Все, что людей разъединяетъ меня смущало и ставило въ непрiятное недоумѣнiе.

Ф.И. Шаляпин. Маска и душа

Википедия

Аудиозаписи Ф.И. Шаляпина на сайте «Архив классической музыки»

Сайт «Спроси Алену»Фонотека, в том числе:

Записи, выполненные в 1896 – 1901 гг.

Записи, выполненные в 1907 – 1912 гг.

Записи, выполненные в 1913 – 1914 гг.

Записи, выполненные в 1921 – 1924 гг.

Записи, выполненные в 1925 – 1936 гг.

Записи, выполненные в 1927 – 1934 гг.

Cайт «Старинные русские песни и романсы»:

Фотографии

Аудиозаписи (в формате VQF)

Плейер для воспроизведения формата VQF

YouTube:

Романс М.Глинки «Сомнения»

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Валерий Борисович Агафонов

Замечательный исполнитель и автор романсов Валерий Агафонов родился в 1941 г. в Ленинграде. Он возрождал старинные, позабытые романсы и писал музыку на стихи русских поэтов. Большая культура, артистизм, знание и понимание поэзии – всем этим обладал В.Агафонов. Но самое главное – его творчество было духовно наполнено, он пел сердцем.

На концертах Валерия Агафонова происходило Явление Чуда. Мы переживали это Чудо – несказанной редкой Радости, радости принять щедрую милость гениального Искусства. Мы были искренне и глубоко благодарны за счастье, посетившее нас, дарованное нам. Счастье от ощущения своей приобщенности к божественной красоте его голоса, наполненного Красотой его души.

Счастье – Чудо великого праздника, переживаемого нами. Праздника, мы понимали, навсегда остающегося с нами. Праздника редкого, чудесного, а потому драгоценного, хранимого нами вечно.

***

Обладая не только музыкальным, но и драматическим талантом, тонким поэтическим вкусом, Валерий Агафонов бережно относился к слову, понимая, что музыка является фундаментом того, что заложено в слове.

Своим творчеством Валерий Агафонов подтверждает истину, что бессмертным произведение сценического искусства, наравне с автором, делает и артист, исполняющий это произведение.

Воспоминания о Валерии Агафонове

Аудиозаписи Валерия Агафонова (грампластинки, компакт-диски, архивные записи):

Песни сердца (1)

Песни сердца (2)

Белая песня

Еще не раз вы вспомните меня

С концертов клуба песни «Восток»

Компакт-диски

Архивные записи

Аудиозаписи Валерия Агафонова на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи В. Агафонова на сайте «Русский классический романс»

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Андрей Павлович Петров

Жизнь и творчество выдающегося композитора Андрея Петрова связаны с Ленинградом (Санкт-Петербургом). Он – автор симфонических произведений и инструментальных концертов, опер и балетов, музыки к фильмам и театральным спектаклям, песен и легкой музыки.

Открытость сердца, интеллигентность и замечательный талант сделали Андрея Петрова любимым композитором многих людей как в России, так и за рубежом.

Википедия

Андрей Петров: «Моей душе покоя нет…»

Аудиозаписи:

Аудиозаписи произведений А.П. Петрова на сайте «Архив классической музыки»

Песни А. Петрова на сайте «Красная книга российской эстрады»

Фильмы с музыкой Андрея Петрова на сайте ArjLover

(«Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Путь к причалу», «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и другие).

Edited by Рассвет
Уточнение ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Творческое наследие выдающегося русского композитора Н.А. Римского-Корсакова включает в себя музыку к операм, а также духовную, камерную, хоровую и симфоническую музыку.

Среди его учеников были такие замечательные композиторы как А.К. Глазунов, А К. Лядов, А.С. Аренский, М.М. Ипполитов-Иванов, И. Ф. Стравинский, Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев.

Википедия

Сайт «Римский-Корсаков»

Аудиозаписи:

Аудиозаписи произведений Н.А. Римского-Корсакова на сайте «Архив классической музыки»

Коллекция записей оперной и симфонической музыки Н. А. Римского-Корсакова

Отрывки из опер Н.А.Римского-Корсакова

(«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Майская ночь», «Садко», «Сказка о Царе Салтане»)

YouTube

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Опера «Садко» (отрывки)

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Модест Петрович Мусоргский

Великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский известен своими операми, фортепианным циклом «Картинки c выставки», песнями и романсами, вокальными циклами, симфоническими произведениями. В своем творчестве он достиг вершин в русском и мировом реалистическом искусстве.

Википедия

Уикипедия

Сайт «Мусоргский»

Аудиозаписи на сайте «Мусоргский»:

Опера «Борис Годунов» (1949 г., Хор и оркестр Большого театра, Москва)

Опера «Хованщина» (1949 г., Хор и оркестр Большого театра, Москва)

Песни и романсы. Симфонические произведения

Аудиозаписи на сайте «Погружение в классику»:

«Хованщина» (Хор и Оркестр Софийской национальной оперы)

(с участием Николая Гяурова)

«Сорочинская ярмарка»

«Борис Годунов» (1952 г., Парижский русский хор, Париж)

(c участием Бориса Христова, Николая Гедды)

Аудиозаписи произведений М.П. Мусоргского на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи на сайте Аркадия Чубрика:

«Картинки с выставки» (фортепиано, исполняет В. Горовиц)

YouTube

«Борис Годунов» (1978 г., Хор и оркестр Большого театра, Москва)

http://www.youtube.com/watch?v=1roqjdKTNfE, http://www.youtube.com/watch?v=XbFqeH62xeA, http://www.youtube.com/watch?v=ng5JJ8wDl68, http://www.youtube.com/watch?v=2lGx5BG_AZ8, http://www.youtube.com/watch?v=v3Fm135Trxs, http://www.youtube.com/watch?v=xSYyGLiiIOQ, http://www.youtube.com/watch?v=V53FGxmpYPI, http://www.youtube.com/watch?v=Yts2a27c5u0, http://www.youtube.com/watch?v=W9hrIsVQHAc, http://www.youtube.com/watch?v=TNLXEMxQKIo, http://www.youtube.com/watch?v=HmN9_yJeI-I, http://www.youtube.com/watch?v=pCaG8ZVhnHU, http://www.youtube.com/watch?v=sxasvf2nvA4, http://www.youtube.com/watch?v=iDxwSm1EfI8, http://www.youtube.com/watch?v=1zHMt4sYEBg, http://www.youtube.com/watch?v=Cv2JPn5qNL4, http://www.youtube.com/watch?v=_z8XyadociQ, http://www.youtube.com/watch?v=vILhnfR6Y74,

«Хованщина» (1979 г., Хор и оркестр Большого театра, Москва)

http://www.youtube.com/watch?v=MhaBGrrPo0g, http://www.youtube.com/watch?v=uajP2wB1u-E, http://www.youtube.com/watch?v=E6yL1AXm1Xs, http://www.youtube.com/watch?v=-OduS1PYpMA, http://www.youtube.com/watch?v=y7hnONqGPMo, http://www.youtube.com/watch?v=688W8MPEp58, http://www.youtube.com/watch?v=V9BAcgKIBqc, http://www.youtube.com/watch?v=iCruqWsYj2k, http://www.youtube.com/watch?v=pQJ_HBRR2mc, http://www.youtube.com/watch?v=Ftcjy16HBQY, http://www.youtube.com/watch?v=T1S9TctwUGk,

http://www.youtube.com/watch?v=SEmDycVc56w, http://www.youtube.com/watch?v=mQn0A2Hfp7I,
Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Александр Порфирьевич Бородин

Александр Порфирьевич Бородин вошёл в историю мировой науки как выдающийся учёный-химик, а в историю мировой культуры как великий композитор.

Творческое наследие композитора включает в себя оперу, симфонии, симфоническую картину, квартеты, фортепианные пьесы, романсы.

А.П. Бородин – один из создателей русской классической симфонии, его произведения являются образцом героического эпоса в музыке.

Наиболее известными сочинениями А.П. Бородина являются опера «Князь Игорь» (завершенная Н.А. Римским-Корсаковым и А.К. Глазуновым), симфония №2 («Богатырская»).

Википедия

Светочи Культуры. А.П. Бородин и его опера «Князь Игорь»

Аудиозаписи произведений А.П. Бородина на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи на сайте «Классическая музыка.ru»:

Симфония №2 («Богатырская»), «Половецкие пляски»

Аудиозаписи на сайте «Погружение в классику»:

Струнные квартеты

«Князь Игорь»

Аудиозаписи на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:

Музыкальные фрагменты из оперы «Князь Игорь» (1969 г.), «Маленькая сюита» для фортепиано», Симфония №2 («Богатырская»), квартет №2

YouTube

Симфония №2 («Богатырская»)

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Леонид Витальевич Собинов

Леонид Витальевич Собинов – выдающийся русский оперный певец. У Л.В. Собинова удивительный голос – лучащийся светом, мягкий и нежный.

Ему были присущи высокая культура, замечательный артистизм и драматический талант.

Современники называли его «первым тенором» России, критики – «Орфеем русской сцены». Он был величайшим мастером bel canto и созданные им образы являются эталоном для исполнителей.

Википедия

Биография певца на сайте «Дом-музей Леонида Собинова»

Фотоальбом (сайт «Дом-музей Леонида Собинова»)

Аудиозаписи Леонида Собинова на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи на сайте «Единая коллекция цифровых общеобразовательных ресурсов»

(аудиофрагменты из опер, романсы)

Речитатив и ария из оперы Г. Доницетти «Дон Паскуале»

«Умчалась песня вдаль» («Das süße Lied verhallt») из оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин»

(Исполняют Л.В. Собинов и А.В. Нежданова)

Аудиозаписи на сайте «Красная книга российской эстрады»

YouTube

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Александра Николаевна Пахмутова

Александра Николаевна Пахмутова – замечательный композитор, известный своей инструментальной и вокальной музыкой. Ее творчество оказало сильное воздействие на души многих людей.

Многие любители музыки знакомы с такими ее произведениями как «Русская сюита», увертюра «Юность», «Концерт для трубы с оркестром». Но наибольшую известность А.Н. Пахмутовой принесли песни. Она написала много удивительных песен, которые помогали и помогают многим людям не потерять веру в дружбу и любовь. В их числе – «Надежда», «Мелодия», «Нежность», «Геологи», «Обнимая небо», «Орлята учатся летать», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Старый клён», Горячий снег», «Белоруссия», «До свиданья, Москва, до свиданья» (прощальная песня Олимпиады-80).

Википедия

Сайт «Музыканты XX века»

Официальный сайт «А.Н. Пахмутова в Интернете»

Аудиозаписи произведений А.Н. Пахмутовой можно прослушать и скачать на сайте «А.Н. Пахмутова в Интернете» .

Поиск произведений можно осуществлять с помощью алфавитного указателя песен, хронологического списка произведений и рубрикатора. К песням приведены тексты стихотворений. К некоторым произведениям приведены ноты.

(Примечание: несмотря на отсутствие прямых указаний на возможность скачивания файлов мне удалось закачать самые любимые песни с помощью Download Master ).

Инструментальная музыка

Песни

Аудиозаписи произведений А.Н. Пахмутовой на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи произведений А.Н. Пахмутовой на сайте «Музыкальный огонек»:

Симфонические произведения

(на сайте необходимо зарегистрироваться, пароль для скачивания архивированных файлов: helpnikspb)

Фильмы с музыкой Александры Пахмутовой на сайте ArjLover

(«Девчата», «Три тополя на Плющихе»)

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Великими гениями русского искусства первой половины XIX века были Александр Пушкин в литературе и Михаил Глинка в музыке. «Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии, – писал музыкальный критик В. В. Стасов. – Оба – великие таланты, оба – родоначальники нового русского художественного творчества, Оба глубоко национальные и черпавшие свои великие силы прямо из коренных элементов своего народа, оба создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке». В жизни Пушкин и Глинка встретились ненадолго, но стихи одного и музыка другого, соединяясь неразрывно, так же неразрывно соединили на века их имена.

Было у них в судьбе много общего. Одного величали «солнцем русской поэзии», второго – «зарей русской музыки».

Глинка и Пушкин

Михаил Иванович Глинка – основоположник русской классической музыки.

Творческое наследие композитора включает в себя романсы и песни, симфонические произведения, а также оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила».

М.И. Глинка является основоположником русской школы вокального пения, его романсы – источник красоты и совершенства, из которого черпали все последующие русские композиторы.

Глинка сочинял романсы на стихи современных ему поэтов – В.А. Жуковского, А.А. Дельвига, А.С. Пушкина. На стихи поэта Н.В. Кукольника композитор написал вокальный цикл «Прощание с Петербургом».

Наиболее известными произведениями М.И. Глинки являются «Вальс-фантазия», романсы «Попутная песня», «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», фантазия «Камаринская», испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

Википедия

Аудиозаписи произведений М.И. Глинки на сайте «Архив классической музыки»

Аудиозаписи произведений М.И. Глинки на сайте «Погружение в классику»:

«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)

(запись 1957 г. с участием Бориса Христова, Николая Гедды)

Романсы и песни

Аудиозаписи на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:

Оперы, фортепианные пьесы, романсы, вокальный цикл «Прощание с Петербургом»

YouTube

Edited by Рассвет
Проверка работы ссылок
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

обожавам руската музика та тя ми е като релаксиращият елемент в моят път НО обичам само блатниете песни белогвардейските и шансоните

http://www.youtube.com/watch?v=IDtpZwtYX08 http://www.youtube.com/watch?v=yLCNK7ZCzVs
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
 • Create New...