Jump to content
Порталът към съзнателен живот

19. Съчетание на отношенията


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрата молитва

Псалом 133

Молитва на Братството

Беседа: Съчетание на отношенията Беседа пред Сестрите, 08.08.1920 Неделя, София

Молитвен наряд за край:

Господнята молитва

Във висшата окултна математика има два принципа, които гласят така: отношенията на Земята спрямо Слънцето определят отношенията на Слънцето спрямо Земята. Заменям Земята с човека, а Слънцето с Бога и тогава ще имате един превод: отношенията на човека към Бога определят отношенията на Бога към човека. Това е принцип, върху който не може да има никакъв спор. Следователно от този закон произтичат всички противоречия в нашия частен и обществен живот. От това съчетание на съотношенията правя един втори превод: отношенията на душата към духа определят отношенията на духа към душата. Правя друг един превод, като заменям душата с детето, а Духа – с майката, и тогава имаме пак същия закон: отношенията на детето към майката определят отношенията на майката към детето.

Желая да имате взаимна почит и Любов, да се почитате и любите един другиго. Това е първият закон на Бялото Братство – не можете да измените този закон.
Link to comment
Share on other sites

Много интересна беседа! :)

Ето някои мисли, които ми направиха впечатление и ме накараха да се замисля:

И единственият човек, който може да ви помогне в Пътя, в който сега се намирате, съм аз. Ако аз ви изоставя, вие сте изгубени в дадения момент. Ако аз пусна пръчката, за която сте заловени, може едва след хиляди години да дойдете и да ви избавя. Тук няма никаква философия: от онази майка, която носи детето в утробата си, зависи живота на рожбата й. Ако тя реши да го износи, ще го роди, но ако реши да го пометне, то няма да се роди живо. Ще бъде смешно, когато едно дете се намира в утробата на майка си, да дойде друга и да му каже: „Излез от тази утроба и мини в моята!” Детето трябва да се износи до определения срок.

Явно тези думи са отправени към слушателките на беседата. Отначало си помислих, че това е обвързване. Но смятам, че тук има дълбок смисъл и връзка с понятието окултен ученик. Явно Учителя е смятал слушащите го жени за влезли в пътя на ученичеството и то под негово ръководство. Затова им казва тези думи. Смяната на Пътя и Учителя е опасно и може да доведе до голямо падане в духовното развитие.

И на вас казвам: там, където Бог ви е поставил, където земеделецът ви е посял, където майката ви е турила в училището, не напускайте тия отношения, които вече са създадени. Земеделецът и майката са по-умни, отколкото сте вие, които мислите да напускате училището.

Всеки човек се ражда с определено предопределение, “роля“ в живота. Всеки опит за изменение на това може да доведе до проблеми, дисхармония.

Първо, ако не искате да вървите по Учението, което аз проповядвам, категорично ви казвам: много добре, свободни сте! Второ, готови ли сте да изпълните Христовото учение, както е в Евангелието? Но изпълнете го във всичката му пълнота! Трето, готови ли сте да изпълните Мойсеевото Учение във всичката му пълнота? Или Мойсея, или Христа, или мен – ние сме едно. Това е проявление на Бога, това Учение е Божествено – Мойсеевото учение е Божествено, Христовото учение е Божествено и сегашното Учение е Божествено. Един и същ е източникът, само формите са различни – Духът е един и същ. Да допуснем, че ви казвам една максима, един закон, а не го подписвам – изпълнете го, няма да изгубите много, ако името ми го няма. Но Христос казва: „Неговото Учение трябва да се изпълни!” Вие изпълнете или това, което Бялото Братство разкрива, или Христовото учение, или Мойсеевото учение, но едно от тия Учения трябва да се изпълни. Аз ви поставям тия три положения, понеже вие хвърляте мисли на съмнения. Аз не бих желал да махам никого и бих желал да изпълните едновременно и трите учения. В пълнотата си те са едно и също – Христос в Мойсея е същият, Христос в Исуса е същият и Христос, който е в мен, е същият. Искам да разбирате вътрешната страна. Слънцето за нас важи според светлината, която ни праща.

След като източникът е един, то може лли човек, който още не е станал ученик, да бъде и православен християнин, и последовател на Учението на Беинса Дуно?

Ходенето на църква например в противоречие ли е със следването на принципите на Учителя? Много пъти съм получавала упреци, както от страна на православни християни, така и от страна на хора от Бялото братство в България, че приемам и религията или по-точно вярата, и учението на Беинса Дуно. Ако религията се приема не на ниво ритуали, а по-дълбоко, то мисля, че няма противоречие. :hmmmmm:

Много теософи от православната църква обвиняват Петър Дънов, че се обявява за Христос, базирайки се на подобни думи от цитираната беседа. Това означава повърхностен поглед върху писаното и говореното от него. Аз възприемам думите: „ Христос, който е в мен“, като гаранция, че принципите на Спасителя, са принципи и на новото ученние, дадено на българите от Беинса Дуно.

Още нещо, което ми направи голямо впечатление:

На Черната ложа трябва да се даде отпор! Черното и Бялото Братство са в стълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна. ...

Реплика на брат Л. Котев: Неутралитет не се ли позволява?

Никакъв неутралитет – с Господа или против Господа.

:thumbsup:

Всички цитати са от беседата „Съчетание на отношенията

Всъщност беседата нали е пред духовна група от сестри? От репликата в горния цитат ми прави впечатление, че към тези беседи са проявявали интерес и мъжете. :D

Link to comment
Share on other sites

... Много пъти съм получавала упреци, както от страна на православни християни, така и от страна на хора от Бялото братство в България, че приемам и религията или по-точно вярата, и учението на Беинса Дуно...

Свободата е необходимо условие за пътя на Ученика. И този, който упреква, и този, който позволява това да му влияе, все още не се намират в този път.

Link to comment
Share on other sites

... Много пъти съм получавала упреци, както от страна на православни християни, така и от страна на хора от Бялото братство в България, че приемам и религията или по-точно вярата, и учението на Беинса Дуно...

Свободата е необходимо условие за пътя на Ученика. И този, който упреква, и този, който позволява това да му влияе, все още не се намират в този път.

Аз не се възприемам все още като Ученик. :) Смятам, че е невъзможен скокът от старозаветен към ученик. По-скоро се мъча да премина към новозаветните и затова се интересувам от това дали е възможно съчетанието на православието и Учението на Беинса Дуно? Или просто на екзотерично и езотерично християнство? Май някои ще бъдат възмутени от такъв въпрос, :blink: , но....при мен съществува. :huh:

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

За мен православието е доста променено от първоначалната идея на християнството, за да обслужва нечии егоистични цели. Това не пречи да е съхранило зрънца истина и да е от полза на хората според тяхното разбиране за духовност и религия.

Ани, ако Учението на Беинса Дуно не ти насища живота с достатъчно ритуалност, защо да не ползваш полезното от християнството. За мен лично е уморително да отсявам постоянно желаните зрънца от нежеланите. А и отсяването е неволна критика, което затлачва емоционалната ми същност. Затова съм избрала да спазвам повечето ритуали и традиции у дома, без да имам много допир с официалната църква. Мисля, че така правят повечето българи - независимо дали е като изкристализирало разсъждение или интуитивно.

Ще добавя също, че доскоро не вярвах в необходимостта от храм, за да се моли човек. И сега имам резерви. Обаче има храмове, които са с висока енергийност. Там има смисъл да се отиде - от личен опит. Такава е например църквата в Асеновата крепост при Асеновград - едно определено място е като високоскоростна магистрала. От храм до храм също има разлика, както от човек до човек. Което не значи, че молитвата вън от храм няма сила.

В Учението на Беинса Дуно не мога да намеря слаби места. Затова ме изпълва със спокойствие и увереност.

Link to comment
Share on other sites

Учението, което ви проповядвам, преимуществено се състои в това: аз искам да ви запозная със законите на Живата Природа – това, което досега никой не е учил. И това става много медлено. В книгите, които четете, това е лесна работа, но ако искате да учите законите на Живата Природа, тази Школа е трудничка. Аз искам да бъдете свободни в мислите и чувствата си. Аз не съм ви ограничавал в нищо, но други има, които ще ви ограничат.

Какво означава да учим законите на Живата природа и защо това е толкова трудно и бавно?

Законите на Живата природа не подлежат на формулиране толкова лесно и още по-трудно се разбират, защото се проявяват навсякъде по различен начин. Цикълът на развитието на едно житно зърно и на един човешки живот са толкова различни и толкова си приличат. Обаче никак не е достатъчно само да се каже на теория - истинското усвояване е прилагането в ежедневието... Тогава е възможно истинското разбиране.

Ето пример.

Усещаме как приятел стои в тъмнина и под натиск доброволно и от любов ни се иска да го извадим от там за негово добро. А дали осъзнаваме, че той може би сега е като посадено зърно, което има нужда от тъмнина, влага и натиск на почвата, за да изгние старата обвивка и да нахрани кълна на новото мислене?

Добре - ами ако нашият кълн вече е пробил, то да го оставим ли в земята на тъмно само от приятелски чувства? Да останем ли ние в тъмна и задушна стая под натиск, когато душата ни е готова за свободата? Може би това е проверката дали сме готови за нея?

Как става в Живата природа? Ами не се чакат, нито се подканят едно друго - всеки си стои в земята на тъмно докато дойде неговото време и когато е готово кълнчето, излиза на слънце.

Ами ако някое закъснее фатално? Значи няма да даде плод и ще останат само тези, които не са се страхували да излезнат на свобода....

Сега ще изучите закона на смирението и кротостта – това е първото нещо, второто е електричеството и магнетизмът, а третото е мъчението. А вие в София почнахте с мъчението. Трябва да имате запас от енергия, за да минете през този огън. Аз ви казвам само начина, по които да се приготвите за кротостта и смирението, електричеството и магнетизма.... Бъдете самостоятелни. Всеки трябва да има своя мисъл, един от другиго да не се влияете, а си помагайте. Ако вие се влияете, отвън може да ви кажат: „Господин Дънов е такъв и такъв.” Но ако вие сами не можете да познаете Истината, тя не може да се предаде отвън.

Ох, колко ни изкушава мисълта да влияем на другите за тяхно добро и за доброто на някакво общо дело.... Изкушаваме се и да позволим на другите да ни влияят, за да не загубим положителното им отношение и да не бъдем криткувани и отлъчени...

Как да останем самостоятелни, ако хората с които работим заедно упорито искат да ни повлияят в името на общото добро?

Как да се пазим от изкушението да влияем на другите за добро?

Как да си помагаме без да си влияем?

Само отдалечаването ли е решението?

Link to comment
Share on other sites

Oтдалечаването е най-простото, лесно и кардинално решение, за да избегнем влиянието - нашето и чуждото.

И това е така, защото нещата са още по-дълбоки, в смисъл много хора дори и не подозират, че всичко и всеки около нас ни влияе, съзнателно или не, чисто енергийно, както и обратно - ние им влияем. Дори и съседите, с които никак не комункираме, дървото до нашата къща и т.н. и т.н.

Не случайно са казали: "С какъвто живееш, такъв ставаш."

Не случайно човек има желание да се усамоти, за да си изясни някои неща, да "намери" себе си, защото тогава е далеч от чуждите влияния.

Същото важи и обратно - умишлено да търсиш влиянието на нещо или някой, ако имаш нужда от такова: болните ги съветват да търсят компанията на здрави, жизнени и весели хора, ако някой изпитва трудност да вземе някакво решение, е добре да постои известно време до някой голям дъб и т.н. Само някои хора усещат интуитивно какво им е нужно. Животните и растенията (може би защото не страдат от предразсъдъци :P ) явно са по-наясно с тези неща - например орехите са големи, стабилни дървета, на пръв поглед подходящи за гнездене дори на големи птици, но май не съм виждала гнезда на птици в техните корони.

Да бъдем самостоятелни, да не се поддаваме на влияние (съвсем осъзнато) - това вече е по-трудно, далеч не на всеки му се отдава ей така, от само себе си; само на хора, които по рождение са със силна енергетика и са т.нар. "стари духове" - т.е имат натрупани достатъчно опит и знания от предишни прераждания. Иначе решението е в развитие на споменатите две неща сега, в този живот.

Link to comment
Share on other sites

"Сега ще изучите закона на смирението и кротостта – това е първото нещо"

Няма по-сложен урок от този.

Европеиците са тотално агресивни,те са колонизатори.

Как може колонизатори да изпитват смирение и кроткост?Те искат всичко сега.Това е добре за техническото развитие,

но не и за моралното.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...