Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Упражнения за развиване и укрепване на тялото и психиката


Recommended Posts

1) Ръцете, опънати назад и надолу с дланите, се движат кръгообразно от зад нагоре и се навеждат заедно с тялото, докато по възможност опрат до земята, след което се повдигаме нагоре, като се изнасят ръцете пак назад, докато дойдат в първото си положение. Три пъти. (Това упражнение е за стомаха.)

2) Изнасят се ръцете напред успоредно и се разширяват встрани хоризонтално, като се гледа, щото дланите да бъдат обърнати към земята. Три пъти. (Туй упражнение е за гърдите)

3) Повдигаме ръцете нагоре, повиваме тялото от кръста надясно и навеждаме тялото към ляво и надолу, за да образува кръг. Три пъти наляво и три пъти надясно. (За долните центрове на симпатичната нервна система.)

4) Изнасяме ръцете встрани хоризонтално, с дланите надолу и ги повдигаме нагоре, като се превиват край главата и образуват кръг върху раменете, като се повръщат, докато стигнат до първоначалното си положение. Пет пъти. (Това важи за горните центрове на симпатичната нервна система.)

5) Изнасяме десния крак и дясната ръка един срещу друг докато се допрат пръстите им, след което се описва кръг с ръката, а кракът се сваля и свива постепенно и съобразно с кръга на ръката, докато ръката с пръстите си опре петата на крака, който се прегъва в коляното назад,със стъпалото нагоре. (Важи за уякване на нервната система.)

6) Изнасяме ръцете хоризонтално напред с дланите надолу, извиване на трупа от кръста надясно, повръщаме се отдясно наляво, като се гледа,щото главата да бъде на противоположната страна на ръцете и трупа.Три пъти. (Това упражнение важи за усилване кръвообръщението в мозъка и за него г-н Дънов обясни, че е най-хубавото упражнение.)

7) Протягат се ръцете напред, с дланите надолу, завиват се нагоре и се извръщат назад, прикляка се на цяло стъпало, без да се вдигат петите, загребва се с ръцете, като тези последните се изнасят нагоре в първото положение и се изправя тялото. Три пъти. (Това упражнение се дава за усилване на малкия мозък.)

Тия упражнения ще правите, защото са дадени от Духа. И ще ги правите всякой петък — или сутрин, или преди обед, или преди лягане, на гладно сърце, по половин час. Когато ги правите, всичките минути, докато траят, умът ви да е съсредоточен в тях. Тия упражнения са свързани с известни влияния и ще произведат много силни вибрации. Най-благоприятното време да се правят тия гимнастики е сутрин или преди лягане вечер, както и Духът повели. Подиробедното време е най-неблагоприятното време за тия гимнастики и Духът него не препоръчва. Тия упражнения ви се дават, за да бъдете здрави.

Протоколи от годишната среща на Веригата - 18ти август 1910г.

"Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново" - АЛФИОЛА 1995,Първо издание ISBN 954-8139-10-3

Какви упражнения за здравето на тялото и психиката прилагате вие? Можете ли да предложите упражнения за преодоляване на някакви здравословни и психични проблеми, чийто ефект сте почувствали лично (или сте го наблюдавали)?

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Здравейте уважаеми. Темата за упражненията свързани с физическия , духовния и умствения свят на човека е доста обширна. В записките, които си водя от прочетените беседи, имам над 300 упражнения свързани с трите свята. Упражненията преди паневритмия ги изпълнявам всеки ден. В петък и упражненията от 1910 г. / цитирани от Донка/. Когато съм за по дълго време сред природата, при хубаво и слънчево време, докато Слънцето стигне до зенита си, съм отдадена на упражнения и песни.

Няма да цитирам Учителя за упражненията, защото всеки, който чете беседите знае, че Той много е държал да се правят.

Шесте гимнастически упражнения за здравето от 1920 г. са доста популярни. Учителя е дал доста упражнения, които да се правят при неразположение и болести.

Ето едно хубаво упражнение от Учителя, поне за мен :

"Едно упражнение ще ви дам и ще го правите без никакво съмнение. Няма да философствате и да питате по друг начин не можели? Не, туй упражнение може само по един начин, защото аз съм го правил по един начин и само така има резултати.

Сега една минута тишина. Отправете мисълта си нагоре за една минута.

Понеже вие сте хора с горещи темпераменти, затова ви трябва успокоение, тишина.

Упражнението е следното :

Лявата ръка поставяте отзад, в средата на гърба, с вътрешната страна навън, а дясната ръка отпред на слънчевия възел, с вътрешната страна /дланта/ към слънчевия възел.

Тъй, да се чувствате в спокойно състояние и мислено ще кажете: "Бог е светлина". Ако го изговорите с думи всичко ще развалите. Туй упражнение ще бъде мислено. Две минути ще мислите върху "Бог е светлина". След туй мислено ще кажете : "Ангелите са топлина". И най-после ще кажете мислено : "Всичките човеци са добрина".

Няма да говорите, никаква дума няма да произнасяте, само ще мислите : Светлина, топлина, добрина.

След това ще кажете единично : "Бог в мен е светлина". "Духът ми е топлина". "Аз съм добрина" - моята душа е добрина.

Като кажете "аз", няма да се спирате да кажете: а-ааа, да се гордееш. В този случай аз съм добрина, то значи моята душа е добрина. Ако искате да избегнете думата "аз", кажете : "моята душа е добрина", има същия резултат.

Но в думата "аз" има една опасност - може да роди гордост. В думата "аз" буквата "з" е опасна, а в "моята" - "м" е опасно. Но кажете : "моята душа е добрина" или "аз съм добрина". Мисълта ви ще бъде свързана, че моята добрина е произлязла от светлината на Бога, от топлината на Духа. Вие ще почувствате едно укрепително състояние на вашия ум. Туй упражнение ще правите вечерно време, когато си лягате. Ще ви отнеме 5 мин., ще имате един приятен сън и сутринта, като станете, ще имате резултат от вашата мисъл. През ноща може да дойдат сънища да ви плашат, не се смущавайте...."

О.О.К. 8.03.1923. г.

Link to comment
Share on other sites

Това ли са седемте упражнения, които се играят в петък след шестте +1? За тях alma9 споменава тук.

Имам предвид тези, които Донка е изредила в пост №1 на темата.

Edited by Моника13
Link to comment
Share on other sites

Това ли са седемте упражнения, които се играят в петък след шестте +1? За тях alma9 споменава тук.

Имам предвид тези, които Донка е изредила в пост №1 на темата.

Да същите упражнения са. Но тъй като на тези упражнения обръщам специално внимание ги изпълнявам първо тях в петък, след това наряда и тогава изпълнявам 6+1 упражнения.

Пожелавам ви успех с упражненията.

Упражнение от Учителя :

"...Поставя се дясната ръка на лявото рамо. Изнася се десния крак напред бавно, добре изпънат. съсредоточено спускане /коленичене/ на лявото коляно и после бавно издигане /изправяне на тялото/. След това лявата ръка на дясното рамо, левия крак напред, коленичене на дясното коляно и изправяне.

Туй е сега волево упражнение. Концентриране на ума, да контролира малките частици. Имате някой път неприятност, неражположени сте духом. Туй упражнение е хубаво. В тези движения да присъства съзнанието. Десет дена ще правите упражнението. Три пъти вечер преди лягане..."

М.О.К. 20.12.1925. г.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Очертава се една хубава, слънчева седмица. Идеални условия за екскурзии и гимнастически упражнения сред природата.Пожелавам на всички приятни слънчеви дни.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Упражнение от Учителя :

"...Поставя се дясната ръка на лявото рамо. Изнася се десния крак напред бавно, добре изпънат. съсредоточено спускане /коленичене/ на лявото коляно и после бавно издигане /изправяне на тялото/. След това лявата ръка на дясното рамо, левия крак напред, коленичене на дясното коляно и изправяне.

Туй е сега волево упражнение. Концентриране на ума, да контролира малките частици. Имате някой път неприятност, неражположени сте духом. Туй упражнение е хубаво. В тези движения да присъства съзнанието. Десет дена ще правите упражнението. Три пъти вечер преди лягане..."

М.О.К. 20.12.1925. г.

Здравей, alma9! Опитах се да направя това упражнение, защото усещам,че имам нужда, но ми се вижда физически невъзможно да коленича с единия крак, докато другият е изпънат!? Можеш ли да ми помогнеш с повече обяснения? :(

Link to comment
Share on other sites

Упражнение от Учителя :

"...Поставя се дясната ръка на лявото рамо. Изнася се десния крак напред бавно, добре изпънат. съсредоточено спускане /коленичене/ на лявото коляно и после бавно издигане /изправяне на тялото/. След това лявата ръка на дясното рамо, левия крак напред, коленичене на дясното коляно и изправяне.

Туй е сега волево упражнение. Концентриране на ума, да контролира малките частици. Имате някой път неприятност, неражположени сте духом. Туй упражнение е хубаво. В тези движения да присъства съзнанието. Десет дена ще правите упражнението. Три пъти вечер преди лягане..."

М.О.К. 20.12.1925. г.

Здравей, alma9! Опитах се да направя това упражнение, защото усещам,че имам нужда, но ми се вижда физически невъзможно да коленича с единия крак, докато другият е изпънат!? Можеш ли да ми помогнеш с повече обяснения? :(

Здравей Моника.

Извини ме за закъснелия отговор, но чак сега отворих темата.

Естествено, че няма да можеш да изпълниш упражнението на един крак. Представям си как си се мъчила и нещата не се получават :( . Винаги имай в предвид, че Учителят е давал упражнения, които са лесни за физическо изпълнение.

Добре изпънатия десен крак се изнася напред, стъпваш на него и коленичиш на лявото коляно. При това положение сгъваш и десния крак в коляното, като започнеш да спускаш тялото надолу.

Объркването при теб може би е дошло от факта, че в описанието на упражнението липсва израза: "стъпка напред с десния крак" или "добре изпънат десния крак, изнасяме напред и стъпваме на него". Много пъти ми се е случвало да попадам на непълни описания на упражнения в беседите. Имайки в предвид, че елементи от едни упражнения ги има и в други, лесно ги тълкувам. Така е и в това упражнение, щом има изнасяне на единия крак, а коленичене на другия, това винаги е стъпка напред.

Може би при даването на упражнението Учителят е имал в предвид, като изнасяме десния крак напред, за да направим стъпка с него, той да бъде добре изпънат, а не да вдигаме крака за стъпката напред с коляно сочещо напред и клатушкане на подбедреницата.

При изпълненията на различните упражнения Учителят е държал много, крайниците да бъдат добре изпънати, пръстите прибрани, а не разперени, да няма клатушкане на тялото и т.н.

Пожелавам ти успех с упражнението.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 3 weeks later...
Guest devashaktika

Към първите седем упражнения, които Донка е описала в пост 1, отговарят ли определени цветове, с които играещият мислено се облива?

Доколкото виждам, тези седем упражнения влизат и в състава на 21 упражнения.

Мисля, че на темата отговарят и шестте упражнения за мозъка, сърцето, гръбначния стълб, стомаха и нервната система + магнетичното обливане (има ги описани в www.bratstvoto.net -> упражнения -> шест специални упражнения). В нашата група ги изпълнявахме първо тях, след това седемте, описани тук и накрая шестте+1. :rolleyes:

Edited by devashaktika
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Ето ги и шесте упражнения за които devashaktika спомена в горния пост :

1. Издигане двете ръце от страна на тялото, с дланите насолу, на височина, равна с височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете и в такова положение се присяда долу шест пъти, като през време на упражнението съсредоточите мисълта си към предната част на мозъка..

Това упражнение служи за урегулиране предната част на мозъка.

2. Това упражнение е също като първото, само че се издига лявата ръка нагоре под ъгъл от 45 градуса от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се присяда пак шест пъти.

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето. Това упражнение служи за урегулирване на чувствата.

3. Изнасяне и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребане напред, с присядане шест пъти.

През време на това упражнение съсредоточете мисълта си към гръбначния стълб. То служи за урегулирване на гръбначния стълб.

4. Издигане лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. и това упражнение се прави шест пъти

Докато се прави това упражнение, ще съсредоточите мисълта си към стомаха. То служи за урегулирване на стомаха..

5. Поставяне ръцете на кръста. Закрепване тялото на левия крак, а десния се изнася навън, на дясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно към ляво - шест пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак шест пъти.

През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за урегулирване на нервната система.

6. Издигане ръцете настрани, на височина, равна с височината на раменете и бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на двете ръце горе. Подигане тялото на пръсти и в това полохение бавно присядане долу, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави шест пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане : надолу - събличане, нагоре - обличане.

Забележка : Тези упражнения ще правите един път през деня, и то, ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд - хубаво, а вечер - добро. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Със съсредоточяването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.

Тези упражнения са едно от най-хубавите окултни упражнения ; гледайте, обаче, те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. Считайте, че сте ги знаяли някога, а сега си ги припомняте.

" Беседи, обяснения и упътвания от Учителя 1920 г. " фототипно издание на " Бяло Братство " стр. 99 - 101

Link to comment
Share on other sites

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ.

Всяко ново движение трае шест броя. Брои се бавно, ритмично.

При всяко коленичене коляното едва допира до земята.

1. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение. Така се държат ръцете до края на упражнението. Десния крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Изнася се левия крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десния крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Връщане : Десния крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Десния крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.

2. Ръцете се изтеглят назад успоредно с дланите навън. Десния крак се поставя напред. Коленичи се на лявото коляно като едновременно с това ръцете се спущат надолу с дланите обърнати напред и пръстите малко превити като за гребане. Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се на дясното коляно като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин като още веднъж се изнася десният крак. Връщане : Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно., заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре с дланите обърнати навън. Същото става с левия крак назад и още веднъж десният крак назад Прибира се десният крак при левия / ръцете са горе отвесно / . Прибират се и ръцете на мястото отстрани.

3. Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същия крак по права линия напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане : Десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същия крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десния крак при левия. Свалят се и ръцете.

4. Ръцете се издигат нагоре отстрани и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат в първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане : Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десния крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани.

Така се развива човешката воля.

" Беседи, обяснения и упътвания от Учителя 1921 г. " фототипно издание стр. 8 - 10 .

Link to comment
Share on other sites

Всички прави ! Ръце дигнати нагоре, хубаво оптегнати, с допрени краища на пръстите. Това положение на ръцете бавно клякане и изправяне. Това упражнение се прави няколко пъти, през което време чрез волята силно ще владеете мускулите си. Ако не можете да владеете мускулите си, как да владеете по-тънките сили ? Правете това упражнение без пресилване на мускулите си.

" Мозъчни наслоявания " 24 . 03 . 1926 г. О . О . К .

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Дясната ръка право напред. Палецът на дясната ръка хваща малкия пръст на същата ръка, пуска го; след това палецът и безименният се допират, отпускат се; после, палецът и средният и най-после, палецът и показалецът се отпущат. Педята широко си отваря.

Палецът, малкият пръст и показалецът се съединяват, след това и безименният се присъединява, само средният пръст остава прав, после и той се присъединява. След това показалецът се отделя, после средният, безименният и малкият, ръката се слага отпред на масата.

Същото се прави и с лявата ръка.

Като правите тия упражнения, умът ви трябва да се концентрира в пръстите. Всеки един пръст е свързан с известни течения, за пример вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палецът и показалецът съединени).

Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви.

Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца.

Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте.

Сутрин и на обед ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения.

Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: „Ха, татовото, ха да направим едно упражнение“. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи това упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате вкъщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави това упражнение и ще видиш, че няма да минат 5–10 минути и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа,

изт.

Щях да реагирам остро в един важен разговор. Имаше опасност поради огромната разлика в позициите да стане конфликт. "Случайно" се сетих за това упражнение.

И по време на разговора, когато слушам неща, които определено не ми харесват изпълних предписанието (маркирано в оранжево).

Усетих ясно релаксация на езика.

Явно той е рагирал с фини трепвания в безгласен "отговор" - факт, добре известен на науката, които аз за първи път изживях много ясно.

Загубих желание да говоря, замълчах.

Реших, че ще изкажа мнение в по-подходящ момент.

Разговорът спонтанно и неусетно отиде в друга посока, в която няма конфликти...

Edited by Дъгата
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

Здравейте !

Искам да благодаря на ДЪГАТА за упражнението от горният пост и да направя едно уточнение.

Упражнението е в беседата " Упътване " О . О . К . 8 . 07 . 1923 г. В началото на беседата Учителят дава три упражнения, това е второто по ред. В края дава още едно - за разположение на чувствата.

Правя това уточнение (тъй като от посочения източник не става ясно от коя беседа е) за тези, които се интересуват от беседата, където е описано упражнението. Понякога упражненията са част от контекста на цялата беседа.

Поздрави !

http://www.youtube.com/watch?v=Cgt4DEBQy50

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

1) Ръцете, опънати назад и надолу с дланите, се движат кръгообразно от зад нагоре и се навеждат заедно с тялото, докато по възможност опрат до земята, след което се повдигаме нагоре, като се изнасят ръцете пак назад, докато дойдат в първото си положение. Три пъти. (Това упражнение е за стомаха.)

2) Изнасят се ръцете напред успоредно и се разширяват встрани хоризонтално, като се гледа, щото дланите да бъдат обърнати към земята. Три пъти. (Туй упражнение е за гърдите)

3) Повдигаме ръцете нагоре, повиваме тялото от кръста надясно и навеждаме тялото към ляво и надолу, за да образува кръг. Три пъти наляво и три пъти надясно. (За долните центрове на симпатичната нервна система.)

4) Изнасяме ръцете встрани хоризонтално, с дланите надолу и ги повдигаме нагоре, като се превиват край главата и образуват кръг върху раменете, като се повръщат, докато стигнат до първоначалното си положение. Пет пъти. (Това важи за горните центрове на симпатичната нервна система.)

5) Изнасяме десния крак и дясната ръка един срещу друг докато се допрат пръстите им, след което се описва кръг с ръката, а кракът се сваля и свива постепенно и съобразно с кръга на ръката, докато ръката с пръстите си опре петата на крака, който се прегъва в коляното назад,със стъпалото нагоре. (Важи за уякване на нервната система.)

6) Изнасяме ръцете хоризонтално напред с дланите надолу, извиване на трупа от кръста надясно, повръщаме се отдясно наляво, като се гледа,щото главата да бъде на противоположната страна на ръцете и трупа.Три пъти. (Това упражнение важи за усилване кръвообръщението в мозъка и за него г-н Дънов обясни, че е най-хубавото упражнение.)

7) Протягат се ръцете напред, с дланите надолу, завиват се нагоре и се извръщат назад, прикляка се на цяло стъпало, без да се вдигат петите, загребва се с ръцете, като тези последните се изнасят нагоре в първото положение и се изправя тялото. Три пъти. (Това упражнение се дава за усилване на малкия мозък.)

Тия упражнения ще правите, защото са дадени от Духа. И ще ги правите всякой петък — или сутрин, или преди обед, или преди лягане, на гладно сърце, по половин час. Когато ги правите, всичките минути, докато траят, умът ви да е съсредоточен в тях. Тия упражнения са свързани с известни влияния и ще произведат много силни вибрации. Най-благоприятното време да се правят тия гимнастики е сутрин или преди лягане вечер, както и Духът повели. Подиробедното време е най-неблагоприятното време за тия гимнастики и Духът него не препоръчва. Тия упражнения ви се дават, за да бъдете здрави.

Протоколи от годишната среща на Веригата - 18ти август 1910г.

"Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново" - АЛФИОЛА 1995,Първо издание ISBN 954-8139-10-3

Какви упражнения за здравето на тялото и психиката прилагате вие? Можете ли да предложите упражнения за преодоляване на някакви здравословни и психични проблеми, чийто ефект сте почувствали лично (или сте го наблюдавали)?

Интересува ме дали някъде имаме видео запис на 4 ,5 и 6 упражнение .

Въпросите ми са следните

 • При 4 упражнение-направи ми впечатление повторяемостта 5 пъти .??
 • При 5 упражнение -дали се прави само с десен крак и дясна ръка или първо с тях ,а после с ляв крак и лява ръка .
 • При 6 упражнение -бих искала да видя изпълнение ако има записано такова .
 • За годината ,в която са дадени тези упражнения, четем ,че най-добре е да се играят в петък. .Дали Учителя е дал следващи указания и дали е добре да се играят в наши дни ежедневно?

Благодаря предварително на всеки който ще коментира .

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

........................

4) Изнасяме ръцете встрани хоризонтално, с дланите надолу и ги повдигаме нагоре, като се превиват край главата и образуват кръг върху раменете, като се повръщат, докато стигнат до първоначалното си положение. Пет пъти. (Това важи за горните центрове на симпатичната нервна система.)

.............................

Днес сутринта си помислих ,че може повторението на 4 -то упражнение -5 пъти ,да е свързано с 5 човешки сетива -зрение ,слух ,допир,обоняние и вкус.

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Пиша, за да споделя опита от ежедневното изпълнение на упражненията, описани в началото на темата - четирите (за волята), 6-тте и 7-те , които завършваме с 6-тте упражнения преди паневритмия.

Играя ги заедно с приятелки в Кенана (гората наХасково) всяка сутрин около 6:00.

- не съм боледувала. Настинката тази неделя, след като неразумно стоях на пътя на струята на климатика успях да продолея за 2-3 часа (при това температурата ми стигна 39 гр., още на другата сутрин се чувствах добре и си изпълних ежедневната програма без усилия)

- не чувствам умора след 9-10 часа в школата - с различни възрастови групи и нива

- усещам вътре в себе си спокойствието и лекотата, които винаги съм харесвала, но не винаги съм успяла да постигна - сега няма нужда да ги постигам. Нямам нужда да полагам усилия, за да "сърфирам" успешно в ситуациите - и в работата и вън от нея.

- влезнах в период на професионален творчески подем - интуицията ми работи леко и точно и не спирам да се учудвам на резултатите, които сякаш идват сами.

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

Опитайте и това упражнение, както сте група наредени в кръг, обърнати към центъра.

Упражнение: Всички прави! Движение на ръцете нагоре, после – надолу, след това – в кръг. При тия движения ще произнасяте бавно следното изречение: Доброта и смирение всичко решават в света. Като кажете думата доброта, ръцете горе, при смирение – ръцете долу; при всичко решават в света – ръцете в кръг. След това бавно се изнасят напред и после се спускат надолу.

http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...