Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 28.06.-4.07.2010г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-28 юни

Ако ти не свириш, ако ти не искаш да имаш сила, ако ти не искаш да имаш топлина, ако ти не искаш да имаш светлина, ако ти не искаш да имаш мекота, какво тогава трябва да желаеш? За какво трябва да те обичат хората? Хората може да те обичат за три неща: Или за твоя ум, или за твоето сърце, или за твоята воля, че каквото кажеш, можеш да го направиш. Всеки ден каквото дойде в ума ти, прави го. Дойде нещо малко, направи го, не отлагай.

Красиви движения

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй – текст + инструментал №6

Молитва на царството

Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 29 юни

Болният се стреми към здравия. — Защо? — За да почерпи от него сила. Следователно, здравият дава нещо от себе си на болния, и болният предава нещо на здравия. Между тях става обмяна, която може да се изчисли. Най-слабите изтичания от човешкия организъм могат да се изчислят Колкото по-близък ви е болният, и колкото по-голяма е любовта ви към него, толкова повече черпи той от вас. Обмяна става и между здрави хора.

Вътрешна обхода

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:

Ще се развеселя песен

Пътят на живота - молитва

Псалом 27

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 30 юни 2010 година

Казваш: Страхлив съм, наследил съм тая черта. — Щом си я наследил, лесно ще се справиш с нея. Тя не е Божествена черта. Ако страхът беше Божествено чувство, защо едни хора са страхливи, а други — смели? Бог не е създал човека страхлив. Първоначално той не е бил страхлив. Когато сгреши, тогава разбра, какво нещо е страхът.

Вътрешна обхода

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за сряда:

Песен на светлия път - текст + инструментал №98

Молитва на братството

Псалом 19

Псалом 103

Вътрешна обхода

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 1 юли 2010 година

Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използуват тази енергия в него и го обезсилват. Аз наблюдавам, как пристигат тия същества. Те идат групово,сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят.Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават, какво ще прави той.

Вътрешна обхода

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Плодовете на духа - молитва

Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 2 юли 2010 година

При всяко изпитание, лицето на човека потъмнява. Страшно е, когато той се отдава на отрицателни чувства:завист, отмъщение, злоба. Тогава лицето му потъмнява и погрознява. Наблюдавайтесе да видите, какви промени стават с цвета на лицето ви. Ако цветът на лицето ви е тъмен, вземете мерки да се справите с отрицателните си мисли и чувства.

Вътрешна обхода

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен - песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Човек има слабости, които вижда, след като ги прояви. Има слабости, които се виждат отвън: те са явни и лесно се изправят. Види ли веднъж своите скрити слабости, човек трябва да прави усилие да ги предотврати. Казваш. Втори път няма да проявя такава слабост. — Вярно е, втори път ще проявиш друга слабост, която не си подозирал в себе си. Една слабост може да се прояви по много начини, и човек се изненадва, не знае, как да се справи. — На какво се дължи нетърпението? — На излизане на двойника. Често двойникът излиза един-два сантиметра навън, а някога — повече. Щом излезе повече, отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той трябва да се бронира. Мекотата е броня на човека. Затова казвам: Колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът огрубява, ти сам се натъкваш на мъчнотии и изпитания. Казано е в Писанието: "Не огорчавайте Духа, с който сте запечатани." Мислите ли, че Духът е доволен от вашите мисли, чувства и постъпки? Понеже Духът не може да говори на ваш език. Той ви нашепва отвътре: Не постъпи добре. Изправи грешката си! Вие започвате да Го убеждавате, че външните условия са лоши, че светът е лош. Духът казва. Бъди търпелив, аз ще уредя всички работи. — Не мога да търпя, ще му отмъстя. — Това е спор между човека и Духа. Той става вътре в човека. Ако не слушаш Духа, ти губиш вътрешния си мир. Без мир няма успех, няма развитие. Мирът е първото условие за идване на духовната култура.

Днес от всички хора се изисква вътрешна обхода, а не външна. Да се обхождаш добре с Божественото начало в себе си, никога да не го огорчаваш, това е истинска вътрешна обхода, за която е нужно култура, знание. Да не огорчаваш Духа в себе си, това значи, да имаш добра обхода към Божественото в себе си. Щом изгубиш свободата си, ти огорчаваш своята душа; щом изгубиш силата си, ти огорчаваш своя дух; щом изгубиш знанието и светлината си, ти огорчаваш своя ум; щом изгубиш доброто си, ти огорчаваш своето сърце. — Какво трябва да се прави тогава? — Възстанови доброто на своето сърце, светлината и знанието на своя ум, силата на своя дух и свободата на своята душа. Следователно, свободен е оня, който знае, как да се обхожда с душата си; силен е оня, който знае, как да се обхожда със своя дух; умен е оня, който знае, как да се обхожда със своя ум; добър е оня, който знае, как да се обхожда със своето сърце.

Вътрешна обхода

Колкото повече човек напредва в духовно отношение, толкова по-голяма отговорност носи - защото мислите, чувствата и волята му са усилени. Все едно лети с голяма скорост - тогава и най-малкото отклонение носи големи и бързи последствия. За да не греши, човек трябва да е подчинил волята си на Божествената - защото Бог се грижи за доброто на всички. Самоконтролът е нужен - но не изкуствен, а такъв, който се основава на изчистване от отрицателните качества и изграждане на положителни. Изпитите и проверките са внезапни - тогава няма време за много мислене и мъдруване, а човек реагира според изградената си същност.

Link to comment
Share on other sites

В религиозните общества има една опасност — от вътрешна близост. Когато хората се сближават, без да са достигнали до една естествена, вътрешна обхода, те си пакостят. Някой сгреши нещо и се мъчи да се скрие, да не го видят братята и сестрите му. Когато се сближават, хората трябва да бъдат крайно внимателни в своите мисли, желания и постъпки.

Вътрешна обхода

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 3 юли 2010 година

Мекотата е броня на човека, Затова казвам: Колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът огрубява, ти сам се натъкваш на мъчнотии и изпитания.Казано е в Писанието: „Не огорчавайте Духа, с който сте запечатани."Мислите ли, че Духът е доволен от вашите мисли, чувства и постъпки?

Вътрешна обхода

Молитвен наряд за

Всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Събота:

Бог е любов -песен

Малката молитва

Псалом 25

Edited by Klaudia
Link to comment
Share on other sites

Преди време на един братски концерт в Стара Загора водещата разказа много поучителен случай.

Отишла журналистка да интервюира жена, която навършила 90 или нагоре години, която никога не била боледувала и водела щастлив живот. Попитала я на какво според нея се дължи цветущото и здраве и щастието и. Възрастната жена помислила малко и казала: Никога, за нищо с никого не съм спорила. Журналистката изненадано възкликнала: "Не е възможно! Вие сте живяли толкова дълго, срещали сте се с толкова хора, в толкова различни ситуации сте попадали - не е възможно нито веднъж за нищо с никого да не сте спорили !Не е възможно човек да не спори! "

Дълголетницата се замислила и след малко тихо казала: "Може би сте права - възможно е да не си спомням, или да не съм забелязала. А и в дните, които ми остават да живея може и да ми се случи - кой знае?" 60.gif

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Красиви движения -39 лекция на МОК и "Вътрешна обхода" -УС ,бяха източниците на мислите,които публикувахме през отиващата си седмица.Благодарна съм,че прочетох и двете лекции,покрай мислите за деня.Смятам,че са важни и нужни .Много ценни неща са ни дадени в тях,които не костват усилие за приложение,а помагат в навигирането из битието ни.

Когато за пръв път прочетох днешната мисъл за деня чак се смутих от верността и .Изведнъж я осъзнах и с множество примери от собствения си път ,осмислих.Мекотата наистина е броня за човека,за чувствителния човек,който без тази броня е изложен на риска да бъде поразен поради чувствителността си от много страни.:3d_053:

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 4 юли

Ние трябва да придобием качеството на светлината - безкористието и качеството на водата - мекотата. Това, което е направила светлината, като е осветила пространството, направете го и вие. И това, което е направила водата, като е очистила нещата, направете го и вие.

Човекът на шестата раса

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото – песен

Добрата молитва

Псалом 61

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...